Nemzeti Sport, 1930. október (22. évfolyam, 192-213. szám)

1930-10-01 / 192. szám

l­ySS) ^ rvpxT­­ ’ Ára 20 fillér mr­fflfrhdl ^nnrup^ g|B Szerda Csehszlovákiában 2 csk. BStBw llllillll^ XXI­. évf. 192. s*. Rom­ániában 10 lei SM^mjEr 'Hj' jpiS' Németországban 20 pfennig MgSil ^ ***rW , k M 33i®‘®n!^: ^ ^ ^ ^ ^ Te­­c.. .n ^ 112— ni is^S..l-2a ^ Franciaországban 1.50 frana Iji. ' ,,­ *j' , ' , \, ■, i ^ . * Megérkezett Párisból a diadalmas atlétacsapat Lelkes fogadtatás a Keleti pálya­udvaron — Szerb és Szepes ki­vételével mindenki hazajött — Saját tudósítónktól — Tegnap este öt perccel tíz óra előtt megérkezett a párisi gyors és rajta a vasárnap magyar-francia mérkőzés hősei. A pályudvaron meg­jelent Karafiáth Jenő dr., az OTT elnöke, Tárczay-f­elicides Román min. tanácsos, továbbá Stankovits Szilárd elnök v­etésével a MASz teljes tisztikara , igen sok érdek­lődő. A MASz nevében Molnár Dezső társelnök, a kulturminiszter meg­bízásából Karafiáh Jenő dr. üdvö­zölte a csapat tagéit és mind a ket­­ten kiemelték az a nap nemzeti missziót, amit a magyar csapat tag­jai evvel a győzelemmel végeztek. Az atléták nevében Misángyi Ottó, az expedíció vezetje mondott köszö­netet a fogadtatóért. Az atléták — úgymond — avval az elhatározással mentek ki, hogy odakinn Magyar­­országért fognak küzdeni és végtele­nül boldogok, hog ezt a küzdelmet dicsőségesen fejezék be. A csapat tagjai mind kitűnő han­­gulatban, jó utazs után érkeztek meg. Kinn külön rcsit kaptak, egé­szen kényelmese utaztak és haza­jöttek valamennyin a Berlinbe uta­zott Szepes és Szob kivételével, aki Salzburgba ment, ahol feleségével találkozik. Az „autás” most haza­felé folyt le és a vígatléták vandál pusztítást végezte ezen a téren. A hangulatot azonba ez csak fokozta. Valószínűleg Kovács II. lesz a Sabari centere — Saját tudiítónktól — A Nicholson ellen mérkőzés legör­­vendetesebb eseményt Kovács II. nagy­szerű centerjátéka clgáltatta. Kovács teljesítményének ék­ét növeli az a kö­rülmény is, hogy rülten állott ki s így nem tudta való képességeit kifej­teni. A közvélemén ezek után elinté­­zettnek tekinti a azerkérdést s biz­tosra veszi, hogy budaiak ellen már Kovács II. fogja indítani a támadó kvintettet. Mint elsülünk, a vezető­ség is hajlik e megrás felé s így — ha csak nem érkezi meg ,És a külföldi center, kiről Szombhelyen mindenki beszél, csak a vereség nem­­, aligha lesz más a center, az Kovács II. A csatársor jobbhrnyát pedig Ig­­lódy és Boda, baisznyát pedig Belkó és Hollós fogja állni, az eddigiek szerint. A csapat különbe tegnap kiadós kon­­díciótréningen vett szt, melyről hiány­zott a két sérült, Erély és Prém. Ma kétkapus tréning le egy amatőr kom­­binálttal, pénteken edig ismét kon­­diciótréning követlik. jtyrtérm­ek -ff JELVÉNYEK­A /ERSENYD3JAK SPORTÉRMEK JELVÉNYEKA /ERSENYD2JAK smnzA­z IV., VACI-Sfl 20. SZÁM gg- VI Jtéjterjegyxérc ingyen A tegnap lejátszott ligabajnoki meccs megmagyarázta Újpest utóbbi hezi érthetetlen eredményeit Újpest—Kispest 3:1 (2:0) Nem hozott szép futballt, nem nyújtott különösebb élvezetet a mér­kőzés: hétköznapi játék volt — Kispest fennyted­esebb­, jobb csatársorral kétessé tudta volna tenni a bajnokcsapat győzelmét Újpest játékával most sem elégítette ki híveit. Góllövő: Spitz, Avar, Steiner, P. Szabó (11 -es­ből) — Saját tudósítónktól — Újpest, 2500 néző. Bíró: Bíró Sándor. A tegnap délutánra halasztott Újpest—Kispest I. ligabeli bajnoki mérkőzésen sokat emlegették az Ambrosianát. Nemcsak azért be­széltek az Ambrosianáról, mert ép­pen az Ambrosiana—Újpest kupa­meccs miatt kellett tegnap hétköz­nap lejátszani a bajnoki mérkőzést, hanem azért is, mert sokan csak most értették meg igazán, hogy miért is kapott ki bajnokcsapatunk az olasz bajnoktól. Pedig nem is kaptak ki a lila-fehérek, még pontot sem vesztettek,­­ hanem győztek. És mégis. Győztek a lila-fehérek és a táblá­zatban máris felzárkóztak az élhez: 1. Hungária 2 2---------10:1 4 2. III. ker. FC 2 2----------6:1 4 3. Újpest 2 2----------7:2 4 4. Bástya 2 1 1 — 5:3 3 5. Bocskai 2 1 1 — 6:5 3 6. Ferencváros 2 1 — 1 7:3 2 7. Pécs-Baranya 2 1 — 1 3:9 2 8. Sabaria 2 — 1 1 3:5 1 9. Budai „11” 2 — 1 1 2:7 1 10. Nemzeti 2---------2 3:7 — 11. Kispest 2---------2 2:6 —■ 12. Vasas 2---------2 2:7 — Lelki tipping a meccs előtt (Újpest öltözője elég zajos. Sok játékosnak van kívánsága. Mások buzgón magyaráznak. Közben Borsá­nyi felfedezi, hogy penészes a cipője. A játékosok sorba a masszőrpadra kerülnek. Török az utolsó. Alig vár­ják, hogy már készen legyen és első­nek rohannak kifelé. Kispestnél sokkal csendesebbek. Az öltözőnek játékosvendége is van. Kognpóti beszélget csendesen a sa­rokban volt klubtársával, Lenkey II.-vel. Valaki kérdi: — Dénes nem is jön ki? — Ahh, m­int a kezével Mayer Béla, az igazgató. Majd Szabó bácsi, a masszőr szólal meg: — Uraim, felkérünk a csapat tag­jain kívül mindenkit, hogy legyenek szívesek kimenni. — Ja... — mondja Kompéthy —, — Ja... — mondja Kompóti — most következik a lelki doping. Tu-A beszéd nem tart sokáig. A kis­pestiek is futnak kifelé, a választás­nál nekik is kedvez a szerencse és Új­pestnek az alig érezhető szél ellen kell felállania. Újpest: Aknai — Dudás, Fogoly III. — Borsányi, Volentik, Vig — Török, Avar, Sólyom, Spitz, P. Szabó. Kispest: Déri — Rozgonyi, Császár — Keresztes, Purczeld, Csendes — Lenkey II., Paczolay, Fürstner, Dar­vas, Steiner. Az I. félidőben: Újpest az elején. Kispest meg a szünet előtt hibáz 11-est Újpest vezeti az első támadást, Avar ugrik ki, már lőne is, amikor Purczeld a lendületben levő csatárt hirtelen faultolja. Szabadrúgás jár érte, de Déri felszedi a labdát. A Kispest lábra kap, pompás akció fut, Borsányi azonban még idejében lép közbe. A 3. percben ismét a kispes­tiek járnak elől, ámde Purczeld meg­célzott lövése embert talál Hirtelen vágják ki a következő percben Tö­rökhöz a labdát. Császár nem tudja, hogy ráfusson-e a szélsőre. Gondolko­dás után megtorpan, közben Török beadása már száll is befelé, Sólyom ugrik a labda után, ugyanezt teszi Rozgonyi is. A hátvéd azonban ahe­lyett, hogy fejelne, kézzel üti a labdát. 11-es. P. Szabó áll neki a büntetőnek, la­posan rúgja, de a különben is jól vetődő Déri mellett a labda a léc mellett surran ki. Nem sikerült. Kispest rögtön fel is jön erre, Pa­czolay az ötösön kapja a labdát, de buzgón bizonyítgatja, hogy lőni nem tud. Újra támad a Kispest. Bent tán­col a labda az Újpest ötösén, inyenc­­falat módjára kínálják magukat a pompásnál­ pompásabb gólhelyzetek, ámde nincsen csatár, aki berúgná a gólt. Steinerhez kerül ki a labda, az becsapja Borsányit, újra beküldi a labdát, bent ismét nagy a tehetetlen­­ség. Kispest itt lőhetett vol­a gólt s ezzel nagyon megzavarta volna az Újpestet. A 8. percben már a lila-fehérek tá­madnak, Sólyom a bekerült labdát Avar elé kanalazza. Közben Spitz faultol, szól a bíró sípja, a lendület­ben levő Avar meg a sípjel után ballal hálóba küldi a labdát. Kispest rohamoz most, komért is ér el, majd Török passzol rosszul, túl­­röviden. Rögtön kész a bemondás: — Ez még drezdai passz! — No Albi, most nem is olyan szé­les a pálya! Albi megfogadja a jó tanácsot, Só­lyom kiadását már­ pompásan beadás­szerűen lövi kapum, Déri nem tudja fogni a labdát, kiüti a startoló P. Szabó és Sólyom orme elől, ott van azonban még a hátul résen levő Spitz. Laposan meg­vágja s a lövésre nem számító kapus mellett hálóba is megy a labda. 1:0. — Most jön az Újpest! — hallani. De bizony csak a nézők hangja jött meg, Lijpest játékkedve néni. Támad­nak, támadnak ugyan a lila-fehérek, de a sokszor megcsodált lendületnek úgyszólván az irmagja sem maradt meg. A 13. percben komért, rúgnak, a 14-ikben ugyanezt teszik. Majd 'a kispestiek törnek előre, de bizony a Kispest támadásai ugyanúgy befeje­zetlenül maradnak, mint az Újpestéi. A 17. percben Újpest ismét a Kispest kapuja előtt tanyáz, de P. Szabó hiába áll a kapu szájában, egy lépés­ről fejel mellé. Török most szépen lő, de Déri ráveti magát a labdára. Újra a Kispest rohamoz. Lenkey II. látja, hogy Paczolay a 11-es táján egészen tisztán áll. Be is küldi hozzá a labdát, de az összekötő a jó gólhelyzetben fölé­­vágja a labdát. Itt is szerezhetett volna a Kis­pest olyan gólt, amelynek komoly következményei lehettek volna. Újpest ellentámadásba megy, Só­­lyomot és Spitzet lesben találja a bíró . Sólyom jóval a fütty után hálóba küldi a labdát. P. Szabó törne ki, de nagyot kiált, mert Rozgonyi bakkecske módjára ugorva a karjára lépett. P. Szabó el is terül, de a szabadrúgást már ő küldi kapura. Most Újpest kissé lábra kap, kezd többet támadni, de a len­dület még mindig nincs meg a csa­társorban. Jelentős esemény nélkül múlnak el a percek. A nézők egy része azon töp­reng, hogy miért tört le Újpest eny­­nyire? Már mindenki elkönyvelte az 1:0-ás félidőt, amikor a 43. percben végre egészséges akciót is látunk. Spitznél a labda. Körültekintően viszi, majd pompásan teszi ki Avart. Az összekötő kettőt lép, a tribün már látja: gól, gól...­­Déri tehetetlen és Avar a jobb sarokba gurítja a labdát. 2:0. Kispest elszántan ellentámadásba megy át. Paczolay kiugrik. I ISERA­JTO elegáns magánjellegű városi és vidéki­­ útiakra minden időben rendelhető!!! OLCSÓBB MINT A TAXI! AUT. 838-24. 4 MODIANO

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék