Nemzeti Sport, 1931. május (23. évfolyam, 82-102. szám)

1931-05-01 / 82. szám

Ara 20 fillér Csehszlovákiában 2 le. Romániában 10 lei Ausztriában 30 Groschen Németországban 20 pfennig * Svájcban 20 centimé Franciaországban 1.50 franc Olaszországban 1 Ura Amerikában 6 cent Előfizetési díjak: Belföldre egy negyedévre 12 P (egy hónapra 4.50 P) Ausztriába egy negyedévre 15 P Csehszlovákiába és Románidba 16 P Egyéb külföldre 18 P ír 1931 MAJL - 1. u Péntek * 1931 május 1. XXIII. évf. 82. sz. Megjelenik: csütörtök és szombat kivételével minden nap Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VL kat., Rózsa-utca 111. (Podmaniczky-utca sarok) Levélcím: Budapest 62. postafiók 24. Távirati cím: Nemzeti Sport ,Budapest Telefon: 112—44 és 251—26 Az OTT küldöttsége a főpolgármesternél a sport- és kultúrpalota érdekében — Saját tudósítónktól — Szerdán az OTT küldöttsége tisz­telgett Ripka Ferenc főpolgármester hivatalában. A küldöttség, melynek tagja Karafiáth Jenő vezetése mellett Prém Lóránt dr., Rakovszky István, Rankovszky Arthur és Mártonffy Miklós volt, a főpolgármesternek me­morandumot nyújtott át, melyben a létesítendő kulturcsarnok megvalósí­tásának szükségességét vázolja. Az OTT küldöttség a cél megvalósítását elősegítendő sürgős ülés összehívását ajánlja, melyen a főváros és az OTT képviseltetné magát. Ezen az ülésen szerkesztenék meg a kulturcsarnok felépítési tervezetét és döntenének a létesítmény anyagi kérdéseit illetően. Ripka Ferenc főpolgármester a leg­nagyobb megértéssel hallgatta végig az OTT küldöttségének előterjeszté­sét, illetve kérését és kijelentette, hogy a felvetett tervet már annál is inkább támogatni kívánja, mert a fő­városnak idegenforgalmi és kulturális szempontokból feltétlenül rendelkeznie kell egy nagyszabású csarnokkal, mely most nem áll rendelkezésére. Maglód kiugrott a villámtornából, mert vasárnap bajnokit játszik Miskolcon az Attilával — Saját tudósítónktól — — Kiugrottunk a vilámtornából — — mondta tegnap Kaszás, a Maglód „1930” intézője. — Mi történt? Miért? Hiszen elő­kelő csapat ellen játszanak. Az Újpest ellen. — Igaz, de most utóbb az Attila tett ajánlatot, hogy hozzuk a május 31-ére kisorsolt bajnoki meccsünket május 8-ára. Mi ebbe belementünk, már ki is tűztük vasárnapra a mérkő­zést. Az Attilának, úgy látszik, sür­gős! Hamar meg akarja nyerni a bajnokságot, hogy aztán már május végén I. ligabeli csapatnak vallhassa magát. Egyébként vasárnap reggel a 17-es gyorssal utazunk le Miskolcra és a következő csapattal játszunk: Kaszás — Skarka, Frész — Sebők, Sasky II., Kohlmann — Német, Or­solyák, Ferstl, Schuck, D’Alberto. A Bocskai Nagyváradon játszik május 21-én, a görögkeletiek áldozó­csütörtökén. A debreceniek ellenfele a Nagyváradi Törekvés lesz. Úgy volt, hogy ezen a napon játszák Nagyvá­radon a Magyarország amatőr válo­gatott­ Románia Középeurópai Ama­tőr Kupa-mérkőzést, de mint romá­niai tudósítónk jelenti, ez a meccs valószínűleg Kolozsvárott kerül eldön­tésre. Sátor, viharkabát, hátizsák MílSlí ftVí OS! BERLINI-TÉR 3. SZÁM ÍVIU&KUVIUíS, Tel.: Aut 202-23, 213-38 Külföldön ma négy helyen mérkőznek csapataink A Ferencváros már tegnap elindult Aradra, a Hungária és a Budai „11“ reggel együtt utazik el mai pozsonyi, illetve zsolnai meccsére Ma délután indul a Ferencváros—Nemzeti—III. ker. FC kombinált is, amely holnap Újvidéken első meccsét vívja — Az Attila Kassán — Saját tudósítónktól — Válogatott hét van. Ez azt jelenti, hogy a válogatott meccs mellett ismét tarka-barka, különleges a program. Tegnap kupameccset játszottak, ma túramérkőzések kerülnek sorra s ezek­ből még holnapra is jut. Vasárnap, a voltaképpeni válogatott napon pedig I. ligabeli bajnoki, II. ligabeli és amatőr bajnoki meccs, túramérkőzés és vil­lámtorna ad mozgalmas „körítést” az osztrák—magyarhoz. Ma négy helyen játszanak csapa­taink : Arad, Pozsony, Kassa és Zsolna lát vendégül magyar csapatot, de már ma este Újvidék is magyar csapatot­ fogad. A legerő­sebb mérkőzésben a Hungáriának lesz ma része. A kék-fehérek ugyanis (tar­talékos csapattal) a Bratislava ellen állnak ki. A Ferencváros—Nemzeti—■ III. ker. FC kombinált csapatát vasár­nap érheti könnyen kellemetlenség, hiszen a belgrádi Jugoslávija komplet csapatával veszi fel a harcot. A Ferencváros csapata már tegnap délután elindult a mai aradi mérkőzésre. Az 5 óra 30 perces bukaresti gyorssal utaztak el a zöld-fehérek, akik ma Aradon a Glória és az AMTE kombináltjai ellen ját­szanak, hogy aztán vasárnap Nagy­váradon a NAC és az I. Törekvés kombináltjai­­ellen vegyék fel a harcot. A zöld-fehérek a következő csapattal utaztak el: Angyal — Takács Papp — Fur­­mann, Bukovay, Óbecsei — Lázár, Takács II., Sárosi, Szedlacsik, Kohut. Tartalék: Budai, aki Csatárt játszik. A csapatot Klement Sándor kí­sérte el. A Hungária és a Budai „11” egyszerre utazik el ma reggel a Nyu­gati pályaudvarról. A vonat 7 óra 15 perckor indul. Galántáig együtt uta­zik a két csapat, ott a vonatot kétfelé szedik. A Hungária Pozsony felé megy tovább, ahová már 10 óra 54 perckor meg is érkezik. Délután a Bratislava ellen állnak ki a kék-fehérek. Össze­állításuk a következő: Spindler — Nagy, Kocsis — Rebra, Weber, Sebes — Varga, Héjas, Sár­vári, Nehadoma, Híres. A szövetségi kapitány engedélyével az I félidőben játszik Barátky is, mégpedig Nehadoma helyett. A kék-fehérek meccs után vonatra ülnek és még pénteken fél 12-kor haza­érkeznek, hogy aztán az érsekújvári meccsre vasárnap reggel utazzanak el Budapestről. A Budai „11” később érkezik Zsol­nára, mint a Hungária Pozsonyba. Délután 1 óra 6 perckor lesznek a budaiak Zsolnán, ahol 5 órakor ját­szanak az SK Zilina ellen. Összeállí­tásuk a következő: Lantos — Kárpáti 11., Hunyadi — Czumpf, Polgár, Schu­­zter — Schmidt, Szatancsik, Ember, Lyka I., Horváth (Bocskai). Tartalék: Kárpáti I. A csapattal Schlesinger elnökségi tag és Faragó Lajos utazik. Alkalmasint az SK Zslina a budaiak ellen már szerepelteti Pribojt, aki május 1-től kezdve a zsolnaiak igazolt játékosa lesz. Valószínű, hogy a mai meccsre még nem érkezik meg „Pista­ bácsi” igazolványa , éppen ezért Priboj számára külön engedélyt kértek erre a meccsre. Az Attila ma délelőtt indul el Miskolcról Kas­sára. Negyed 11-kor a következő csa­pat utazik el: Szemző — Vajda, Dankó — Pogány, Miskolci, Pásztor — Pimpi, Szabó, Bán, Hajós, Sziklai. Tartalék: Gom­bos. Kísérő: Altér Lőrinc, elnökségi tag. Amint látható, a miskolciak tartalé­kosan utaznak el, pedig az ellenfél igen erős lesz, hiszen a Kassai AC és Kassai Törekvés legjobb játékosaiból állították össze. Egyébként az Attila már pénteken visszaérkezik Kassáról Miskolcra. Csak holnap játsza első meccsét, de már ma délután utazik Újvidékre a Ferencváros—Nemzeti*—III. ker. kombinált csapata. Délután 1 óra 48 perckor a Keleti pályaudvarról indul el a gárda* és hét óra után érkezik meg Újvidékre, ahol szombaton kell az első meccset ját­szani a Radnicski csapata ellen. Balog alelnök kíséretében a következő csa­pat indul el: Iláda — Király, Török — Hossó, Törös, Steiner (111. ker.) — Dömötör, Flóra, Ormos, Lengyel, Czétényi. A vasárnapi meccsre aztán Toldi is a többiek után utazik. Összes bel- és külföldi márkás rádiókészülé­kek, hangszórók őseim S­jföris elektrotechnikai, rádióké­szülékek és anyagok nagy kereskedése Készpénzért Részletre is Budapest, VI., Potaniczky­ u. 21 Telefonszám: 198—46 Elvérzett az utolsó amartőrcsapat is a Magyar Kupában ahol így már csak négy proficsapat viaskodik III. ker. FC-BSzKRT 4:2 (3:0) Nagyon későn találtak­­ magukra az amatőrök Góllövő: Zilahi, Zilahi, Zilahi, Zilahi, Borszéki, Bartos Sport­ utca, 900 néző. Bíró: Széli. Tegnap játszották le az amatőr BSzKRT és a profi III. ker. FC közt esedékes Magyar Kupa elődöntő mécs­esét. Győztek a profik s ezzel eltűnt az utolsó amatőrcsapat a Magyar Kupa ezévi mezőnyéből.­­Mérkőzés előtt az amatőrök amiatt panaszkodnak, hogy Őri centerhalljuk nem játszhat. A III. kerületieknél Ki­rály Tibi így beszél: — Ez nem nagy meccs! Majd szom­baton és vasárnap Újvidéken! Ugy­e, Szerkesztő úr, nem is lesz nagy móka az úton, hiszen csak Opata—Lutov­­szky—Ormos utazik, meg én, a Király Tibi. Mérkőzés előtt ünnepséget látunk. A BSzKRT részéről tóvárosi Fischer alelnök üdvözli a kerületieket és se­lyemzászlót nyújt át. Mottl elnök vála­szol és szintén zászlóval kedveskedik, majd a csapatok így állnak fel:) III. ker. FC: Szülik — Werner, Bíró — Beretvás, Lutz N­., Magyar — Fenyvesi, Borbély, Zilahi, Győry Ili, Dömötör. BSzKRT: Goda — Belcsik, Léhner — Szönyi, Herczeg, Király — Bartos, Berecz, Weisz, Gergely, Borszéki. Kényelmeskedve is egy­más után lövi a gólokat a profi csapat Lanyha irammal indul a mérkőzés. Az 5. percben Korner jelzi a kerületiek enyhe fölényét, de a sarokrúgást Goda szépen védi. Majd a szél ellen játszó BSzKRT is kornerhoz jut, de szintén nem tudja értékesíteni. A pirosinges villamoscsa­pat minden helyzetből kapura lő. A 10. percben fut az első veszélyes támadás : Weisz kiugrik, gólt rúghatna, de ki­törés közben faultol. A közönség élénk bemondásokkal kíséri a játékot. A 14. percben pontos akció fut, Zilahi Dömötörnek oszt. A szélső önmagát szökteti, majd bead. Borbélynak nem jön jól lábra a labda, átküldi Zilahinak, aki

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék