Nemzeti Sport, 1931. augusztus (23. évfolyam, 146-166. szám)

1931-08-02 / 146. szám

1 / •­ Rossz starttal indult el a 200-as mezőny Bárány mégis 2,17 m percet úszott, Székely 2:22-őt Mihályffy megverte Wannie­ll­ et és Borost,­ Szabados feladta Az FTC hölgystafétája nagy rekorddal nyerte a 4x 100-as bajnokságot Góleső a III. ker.—NSC meccsen, ádáz harc a MESE—FTC találkozón — Saját tudósítónktól —. A fedett uszoda tegnap esti zöld­fehér mitingje kielégítette a né­zőt, ki a rendezőséget. A nézőt azért, mert a két és félórás miting nem volt unalmas, a rendezőséget pedig, mert a verseny várakozáson felül látogatott volt. Egy kicsit gyorsabb start a kez­désnél nem ártott volna, talán ma már rutinosabb lesz a versenybíró. Ha már a startoknál tartunk, meg kell állapítani, hogy az egész este a rossz startok jegyében zajlott le. Ez a rossz start rontotta el a tö­kéletesnek ígérkező 200 méteres versenyt is, amelyre mind a hat benevezett nagy harcikedvvel állott oda. Boros, Wannie II., Székely, Bárány dr. Szabados, Mihlyfty állott fel sorjában a startkövekre s vívott — a két forduló után ki­állt Szabados kivételével — feszült érdekességű küzdelmet. Éppen a három elől végzett vette a legrosz­­szabb startot, ez Báránynál a ma­gyar rekordba került, legalább egy másodpercet vesztett a bennraga­­dással és az első hossz indiszpozí­ciójával. Nagy meglepetést okozott Wannie András negyedik helye, akit klubtársa, Mihályffy, határo­zott és szép finisében könnyedén hagyott maga mögött. Az est főszáma egyébként a kö­vetkezőképpen zajlott le: A 100 m II. o. mellúszás jó eredményeinek hirdetése közben mind a hat résztvevő titkolt, de mégis észrevehető izgalommal foglalta el a helyét. Egymásután vetették le a versenyzők egész dresszeiket, előbb azt hitték, hogy trikóban kell úszniok, aztán pilla­natok alatt mindenki kis nadrág­ban foglalta el a helyét. Bárány mélyen előredőlve, szo­kott startpózában várta az indító jelét, közben mégis ő maradt utol­sónak. Wannie II. jól sikerült startját Párisban biztosan vissza­lőnék kiugrás címén, itt azonban elmehetett Andris. Bárány mégis utánairamodott Székelynek és 33 méterre együtt fordul a kettő, va­lamivel hátrább Wannie II. Két hossz után Bárány előnye már fél méter, Wannie pedig egy hosszal van a harmadik helyen. 100 mé­terre Báránynak 1:02.6 mperces részidőt hirdetnek, 133 méternél Bárány már hat tempó előnnyel fordul Székely előtt. Az első há­rom helyezett szép ékalakú egye­nesben húz egymásután, amely mindig hosszabb lesz. Az utolsó fordulóban Székely mintegy két hosszal van már Bárány mögött, Wannie II. erősíteni látszik, rákap­csol Székelyre és igen sokan nem figyelik meg Mihályffy erőteljes finisét, aki a legszélső pályán, az T­egen úszik. Akik csak Bárány startját vették stoppereiken, azok rekordot jeleznek, a starthoz fog­va azonban csak 2,17 m perc az ideje. 200 m I. o. gyorsúszás: Wenzel József-emlékverseny: 1. Bárány István úr. MESE 2:17 ■mp, S. Székely András FTC 2:22 mp, S. Mihályffy István SzUE 2:22.2 mp, S. Wannie András SzUE 2:21.2 mp, S. Boros Viktor UTE 2:27.2 mp. A többi versenyek: Műugrás (ifjúsági bajnokság). Bajnok: Kenézi Géza FTC 66 ponttal, 2. Hidvéghy László MAC 62.77 pont­tal, 3. Blau Imre Gyöngyösi UE 52.40 ponttal. Magyarország 4x100 m hölgygyors­­úszóstaféta bajnoksága: Bajnok FTCla csapata (Csányi, Bá­rány, Mal­ász, Sípos) 5:31.4 mp. or­szágos rekord, a régi­­5:46 mp. 2. MUE (Fekete, Krassner, Takács, Tóth) 5:46.4 mp. 3. FTC/b (Sípos II. , Zsoldos, Bethlen, Boros) 6:57.2 mp. Csak a két első úszó között volt küzdelem, a harmadik embertől kezd­ve már az FTC győzelme­ biztos volt.. A győztes csapat részidői: 1:23, 1:20.4, 1:20.8, 1:18.2 mp. 66 kétharma­d gyermekhátúszás: 1. Somogyi FTC 53.6 mp, 2. Korschil III. ker. TVE 1:08 mp, 3. Török Gá­bor BSE 1:13 mp. 100 m I. o. hölgyhátúszás: 1. Mai­lász Margit FTC 1:30.6 mp, 2. Sípos Margit FTC 1:33.6 mp, 3. Vámos Edit UTE 1:38.2 mp. 100 m II. o. mellúszás: 1. Lantos László FTC 1:21.6 mp, 2. Forray József FTC 1:24 mp, 3. Sennyei Ist­ván BSE és Mezei MESE holtverseny 1:25.6 mp. 200 m I. o. hölgy mellúszás: 1. Szép Klára III. ker. TVE 3:37 mp, 2. Pesti Margit FTC 3:39.6 mp, 3. Bécsi Klára III. ker. TVE 3:46 mp. 100 m II. o. hátúszás: 1. Hunyadi László FTC 1:20.2 mp, 2. Hejba Ti­vadar III. ker. TVE és Nagy Lajos FTC holtversenyben 1:21.8 mp. 100 m ifjúsági mellúszás: 1. Bis­­tyák II. SzUE 1:25.4 mp, 2. Nuber György FTC 1:29 mp, 3. Novák László III. ker. 1:29.2 mp. 3x66 kétharma­m ifjúsági hölgy vegyesstaféta: 1. FTC (Csukay, So­mogyi II., Bábel) 3:09 mp, 2. III. ker. (Somlyó, Bécsi Lili, Szalkay) 3:20.6 mp.100 m ifj. gyorsúszás: 1. Kánási Gyula MAC 1:03.6 mp, 2. Hazay Kál­mán MTK 1:06.6 mp, 3. Gyula Pál MAC 1:06.8 mp. 3x100 m II. o. vegyesstaféta: 1. FTC A) (Lantos, Hunyadi, Zentay) 3:55 mp, 2. FTC B) (Forray, Nagy, Hegedűs) 4:03.4 mp, 3. UTE (Paulik, Bródy, Ja­jos) 4:08.6 mp. A góleső mellett sem volt unalmas az óbudaiak és az NSC találkozása III. ker. TVE—NSC 11:0 (5:0). Bíró: Keserű I. III. ker. TVE: Murányi — Sár­kány, Hejda — Surányi — Czelle, Musitz, Dezső. NSC: Szőke — Wagner, Méczá­­rovits — Jahl — Michnik, Gön­­döcs, Illés. Az első gól — ezen a meccsen viszonylag — későn és csak négy­méteresből születik. Mészárovits áll ki és Dezső dobja. A második be­­tevése annál isbolaszerűbb és köny­­nyebb. Sustrovits—Musitz összjá­­ték. Aztán Heida, majd Dezső a gólszerző. Most meddő III. ker­ fö­lény következik, majd Musitz kör­­iméből Surányi az ötödik gólt­­dobja. A II. félidő gólsorrendje: Dezső, Czelle, Czelle, Dezső, Musitz, Mu­sitz, Czelle. Az utolsó előtti gól előtt sorozatos kiállításokat látunk: Wagner, Surányi egy párban, majd Jahl szólóban jut ki a partra. Nem volt jobb a MESE, mint az FTC, csak nem volt szerencséje MESE—FTC 4:2 (1:0). Bíró: Beleznai László úr. MESE: Mezey — Mátray, Boly­­ky — dr. Bárány — Haraly, Tar­­ródy, Baranyai. •— FTC: Nagy — Farkas, Hász — Molnár — Szé­kely­, Zentay, Házi. Székely szép lövése éppen a ka­pufa sarkára talál, nagy felszissze­­nés. A MESE csak Molnár kiállí­tása után négyméteresből Tarródy révén ér el vezetést, Házi egyenlít­hetne, de tiszta kapufát dob. Majd Bárány úszik le, szerelik, riválisa, Székely messziről próbálkozik. Az FTC most szépen dolgozik a me­zőnyben, de nem tudja helyezni a szívpapk­ot. A II. félidő elején a MESE lő egy érvénytelen gólt, amit két érvé­nyes — Tarródy, Haraly — követ­kezik. Nagy vivátozás fogadja Zen­tay—Molnár akciójából utóbbi gól­ját, az FTC hívei már egyenlítés­ben is bíznak, de a MESE Tarródy góljával elszalad, 4:1. Zentayt gól­helyzetben ,,ölik”, Bolyky kiáll, Zentay szépít az eredményen egy négyméteresből 4:2. A vizipólóbajnokság állása: 1. U3T. ’ 71 —.36:Jáli,­2. MAC7 5 1 140:1211 3. Ill. ker.5 4 — 120:28 4. MTK6 3 1 223:107 5. MESE6 6— 312:156 6. FTC7 2 1 418:305 7. SzUE5 — 1 4­8:231 8. BSzKRt4 — — 4 2:29— 9. NSC5 — — 5 4:57— A 100 méteres gyorsúszás mellett,Mihályffy kitűnő for­mája miatt a 400 méteres úszás felé fordul a figyelem az FTC mai versenyén Bárány nem indul a hát­úszásban,­­ különben tel­jes mezőnyök A vízipóló mérkőzéseken a sereghajtók és az élcsapatok találkoznak, gólokra és küzdelmekre is van kilátás Az FTC tegnapi, szombat esti mitingje egy hölgy rekorddal és Bárány kitűnő eredmény­ével jól vezette be a mai versenyt, amely­nek bőséges programja egyfor­mán ígéri az úszó- és vízipólóese­­ményeket. Három nem kétes póló­mérkőzés — III. ker. TVE—FTC, SzUE—I­SC, MTK—BSzKRT — mellett az úszószámok hozhatják a meglepetéseket. A 100 méteres hölgy gyorsúszásban Lenkei távol­létében Sípos Margit látszik a leg­erősebbnek, de az 1. számú megle­petés itt érheti a nézőt. A 100 mé­teres férfi gyorsúszásban Bárány elsősége mellett a helyezésekben le­het meglepetésre számítani, ha Székely II. helye biztosra is vehető. A 200 méteres mellúszás, majd az I. o. hátúszás — utóbbi Bárány nélkül — sima szám lesz. Lehet, hogy a hölgyek stafétája tovább folytatja a rekorddöntést a 3x100 m hölgy vegyesstafétában, hiszen erős konkurrensek szorítják itt egymást. A nap főeseménye a 400 m. I. o. gy­orsúszás, versenyeinken rit­ka szám, a legjobb formájában lévő Mihályffy, Székely össze­csapása dönti el a győzelem kér­dését, míg a helyekért Baranyai, Szabados, Wannie II. küzdelme­ hoz élvezetes harcot. A verseny délután fél 5-kor kezdődik a Császárfürdő uszodá­jában. V f \-%i£ - y (ff 1931 Álla0 z Vasárnap 20 fill, ^ mamf ^ ........ K. 1931 augusztus 2. dkg* AttfffflFt^f&Ah HBHBHi Méltó utódok XX///. évfolyamr 14B, agim BBBjMgUW telt £$&& MS j§@ , •ii/lltt u‘ csalortcjkc ft ttomba! kivételével mell^C^O Szerkesztőség és kiadóhivatal: jpyjifflpqjg ** __ _- —, __ | ® I vuíidvs'. vt.. rtósn-n. w. <iet; 112-44,25/-2S.. vHHk 11aagaBaH UrirEÍ?£J®!aiC Leveleim; budapest 62, pos'.uliók 24. ^Hffi§gS||Sk jS^Ö^HRRs^. hBId^Í^^ISk^Í^ “ ’“"'• “■• nRMgpgfll atiétahőseink Csehszlovákiában 2 Ke, Romániában 10 lel, j|fjiSb|»| ____3 * Q * . 0\ Vuztriában 30 (fr., Ném­etorMigtraD 20 Pf„ Svájc ^Hl^HHNEBr ■HMEmB' ErhSmBbS fi IffT 1 fi wf ^ « • Ima Ja c„ Franciaországban l.öOfranc.Ulauországbai' |ONjHM^ ^gHHgagjBHgB^^r MKaSMBait 1^^.SreaBSBiaSI 1 Ura, Amerikában ti cent B{ KlOhutest dí/ Belföldre negyedévre II t\ egy 'ííy'^ hónapra 1.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- --------------------------------------------------------------------------­Szlovákiáb­a és Romániába IS P,egyéb külföldre 18P 10:0-ás félidő után 15:1-re győzött az UTE vízipóló­­csapata Kassán­­ —• Telefonjelentésü­nk — Kassa augusztus 1. Az UTE vízi­­pólócsapatának vendégszereplése a legnagyobb si­ker jegy­ében zaj­lott le. Az újpestiek délben érkeztek meg s már az ál­lomáson meleg fo­gadtatásban volt részük. A verseny délután a katonai uszodában folyt le közel ezerfőnyi közönség előtt. .A vízipólómeccset megelőzően több úszószám volt. Eredmények: 100 m hölgy mell: 1. Stein Nusi KAC 1:48.4 mp. 100 m ifj. gyors: 1. Prokop CSK 1:23 mp. 100 m hát: 1. Bozsi UTE 1:17.2 mp, 2. Messinger KAC 1:23.1 mp. 100 m hölgy gyors: 1. Messin­ger Elza KAC 1:27 mp. 100 m mell: 1. Kusinszky UTE 1:29 mp, 2. Jaskó KAC 1:29.2 mp. 100 m gyors: 1. Flór UTE 1:07 mp, 2. Vágó UTE 1:07.8 mp, 3. Földi KAC 1:10. 1,00 m: 1. Ilalasy UTE 5:24.6 mp. (Halasy hármas staféta ellen győzött. A staféta ideje 5:21.8 mp volt.) 1x33n­*­m gyors staféta: 1. UTE (Bozsi, Flór, Vágó, Németh) 1:15 mp, 2. KAC 1:20.8 mp. Vízipóló: UTE—KAC 15:1 (10:0). Bíró: Balassa János. Az UTE így állott fel: Kusin­szky — Köves, Barna — Halasy — Vágó, Németh, Bozsi. Második fél­időben Halasy helyett László szállt vízbe. A meccsen az UTE iskolajátékot mutatott be s annyi góllal győzött, amenny­ivel akart. A gólokon­­Né­meth (7), Vágó (4), Bozsi (2), Köves és Halasy, illetve Földi osz­tozott. A meccs után a közönség élénk ovációban részesítette a derék új­pesti fiúkat.­­ . Az újpestiek holnap Szentiványá­­ban vendégszerepelnek. G. F. Gabrovitz - Zichy gr. a Harward—Yale ellen — Saját tudósítónktól — Többször írtunk már a Harward- Yale teniszezőinek budapesti sze­repléséről. Legújabb hír: jövő va­sárnap Kehrling és valószínűleg Gabrovitz két egyes meccset ját­szik két angol ellen, a Gabrovitz— Zichy pár pedig párost. Ha Gabro­­­vitz és Zichy gr. bekerül Hamburg­ban valamelyik döntőbe, akkor ter­mészetesen más játszik helyettük. Valószínűleg Bánó. Három versenyzőnk Hamburgban — Saját tudósítónktól — Az augusztusi németországi verse­nyek közül talán csak a hamburgi nemzetközi ver­seny maradt meg hírmondónak, a többit lemondták a rendező egye­­sületek a rossz gazdasági viszonyok miatt. A hamburgi verseny hivatott arra, hogy pótolja az elmaradt verse­nyeket. Ez körülbelül sikerültnek is látszik, mert szenzációs mezőny indul a ma kezdődő versenyen. Magyar részről a férfi egyesben Gabrovitz és Zichy gróf, a női egyes­ben Baumgarten Magda, a férfi­párosban Gabrovitz—Zichy gr., a ve­gyespárosban Zichy gr.—Baumgarten Magda és Gabrovitz helyszínen ka­pott partnerrel indul. Vegyek?... He vegyek?... WONDER-t vegyek?.. He Wondert vegyek? Csak WONDER-t veszek! Vegyen WONDER-t meg lesz elégedve! Vezérkédy viss*]et: Beck Márton kerékpárnagyke­reskedő Budapest, VII. Király­ u.57 A MAC? BLKE? — Saját tudósítónktól — A nemzetközi kiírás a magyar bajnokság — mint már megírtuk — szeptember 8-ig tart. A ver­­seny megrendezésének jogát két egyesület akarja megkapni: a MAC és a BLKE. Ebben az ügyben a hétfői tanács­ülés dönt. Körniget kiállították a német 100 m-es bajnok­ságban — Távirati jelentésünk — Berlin, augusztus 1. A német atlétikai bajnokságok első napján a következő eredmények vol­tak: 100 m síkfutás: 1. Jonath (Bochum) 10.8 mp, 2. Hendrichsen (Aachen 10.9 mp, 3. Gehrling (Frankfurt am Main 11 mp. — 400 m síkfutás: 1. Metzner (Frankfurt am Mein) 48.4 mp, 2. Büchner (Lipcse) 48.4 mp, 3. Bergmann (Duisburg) 49.2 mp. — 10.000 m síkfutás: 1. Petry (Hanno­ver) 31:59.2 mp, 2. Krafft (Lipcse) 32:06.6 mp, 3. Molitor (Berlin) 32:23.2 mp. — 110 m gátfutás: 1. Beschetznik (Berlin) 15.0 mp, 2. We­­gener (Berlin) 15.7 mp, 3. Tross­­bach (Berlin) 15.8 mp. — Maratoni futás: 1. De Bruyn (New York) 2:47:49.3 mp, 2. Geisler (SCC) 2:48:37.2 mp, 3. Wanderer (Potz­­dam) 2:49:09.3 mp. — Rúdugrás: 1. Wegner (Hale) 404 cm, 2. Müller (Rottenburg) 380 cm, 3. Schultze (Berlin) 380 cm. A 100 m-es síkfutásban Kömig két startnál kiugrott és ezért kiállították. A 110 m-es gátfutásban Welscher röviddel start után feladta. Nurmi Glasgowban. Nirm­u rekordkísérlete négy angol mér­földön nem járt sikerrel. A finn 19 perc 20.4 mp. alatt tette meg a távot s így 4.8 mp-el elmaradt saját világrekordjától. - '■ feláj.­t. : MODIAK­O

Next