Nemzeti Sport, 1931. szeptember (23. évfolyam, 167-188. szám)

1931-09-01 / 167. szám

r Kedd, 1931 szeptember 1. iSiti A kolozsvári vereség ellenére se rendült meg a bizalom Újpest csapatában Felfüggesztett bíró vezette az indo­kolatlanul meg nem jelent elmaradt játékvezető helyett a mérkőzést Mit mond Langfelder? Saját tudósítónktól­­ Újpest csapata hétfőn délután érkezett meg Kolozsvárról, ahol tudvalevőleg 5:4 arányú vereséget mért rá vasárnap délután az Un Un­­versitatea csapata. A lila-fehérek megérkezése után alkalmunk nyílt beszélgetést folytatni Langfelder Ferenccel, Újpes igazgatójával. Ez a következőképpen folyt le: — Megállhat a fegyelmezetlen­ség vádja Újpest csapatával szemben? — Az én szememben sokkal érté­kesebb a magyar—román sport­­barátság, mintsem, hogy ártanék am­ak egy őszinte nyilatkozattal. — Milyen volt a csapat játéka? — Nem lehet kritizálni a játéko­sokat, mert idegileg teljesen tönk­retette őket a játékvezető bírásko­dása. Itt csak annyit mondok, hogy a kiküldött bíró nem jelent meg — nem tudom, mi okból — és helyette egy felfüggesztett bíróra bízták a mérkőzés vezetését. Egy negyedóra elteltével már nem futballmeccs ment a pályán, hanem párbeszéd­­­ mérkőzés a játékosok és a bíró között. A bíráskodás illusztrálására elég legyen annyi, hogy öt kapott gólunk közül kettő szabadrúgás következ­ménye volt, egy 11-esből esett, ami­kor a szabálytalanság jóval a 16-oson kívül történt, egy gólt pe­dig úgy adott meg a bíró, hogy benn sem volt a labda a hálóban, mert a kapufáról kipattant az ötös vonalon álló Hubához. A fizika örök szabályai szerint tehát lehe­tetlen, hogy ldefelé pattant volna a labda a kapufáról. Akárhány gólt rúgtunk volna, a bíró eggyel többet szerzett volna az ellenfélnek. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy az Universitatea vezetőségére sem­mi panaszunk se lehet, sőt a leg­nagyobb hálával kell megemlékez­nünk a kolozsvári klub urainak igazán nagyszerű vendéglátásáról és előzékenységéről.­­ Mivel magyarázható az, hogy a nagy csapatok sorra ide­genben kötöttek le mérkőzést az első bajnoki forduló előestéjén? — A gazdasági viszonyokra ve­zethető vissza mindez. Ha csak nem hozunk olyan atrakciót, mint pél­dául­ Madrid csapata volt, akkor biztos a ráfizetés. — Bízik csapatában? — Rendületlen a bizalmam. Ha ilyen körülmények közt is négy gólt tudott lőni a csapat, akkor abban nincs baj! Legújabb pályázatunk: Tippverseny: tíz mérkőzés, szelvény szerdán, zárlat szomba­ton, eredményhirdetés kedden A tíz mérkőzés: az I. liga mécs­esei mellett II. ligabeli, amatőr­, vidéki és külföldi összecsapások Start: holnap! A Nemzeti Sport nem ismer megállást azon az úton, amely a közönsége igényeit mennél tökéle­tesebben kielégítő újság eszménye felé vezet. A ma gazdasági viszo­nyai között ezer és ezer akadály emelkedik a merész röptű próbálko­zások, vállalkozások elé, de a Nem­zeti Sportban mégis volt erő, hogy új, modernebb, tetszetősebb, több szerkesztési lehetőséget nyújtó kön­tösbe öltöztesse magát. A pontos és bő hírszolgálat, a színes, változatos és eredeti tarta­lom a mi szerkesztőségi munkánk súlypontja, de nem feledkeztünk meg soha arról sem, hogy minden vonatkozásban kimélyítsük azokat a kapcsolatokat, amelyek széles érdeklődési körű olvasóközönségün­ket a Nemzeti Sporthoz fűzik. Rejt­vénypályázataink sikere egyik igazolása szándékainknak. A „Hol a labda?”-pályázat nagy népszerű­sége magától értetődővé teszi, hogy ezt az eredeti pályázatunkat ebben a futballévben is fenntartjuk, amint hogy sportrejtvénybajnok­­ságunk is változatlan lendülettel s nagy érdeklődés mellett folyik. Úgy érezzük azonban, hogy a magyar sportközönség vitán felül álló széles érdeklődési köre, az élő sporttal fennálló szoros, bensőséges kapcsolata tippverseny kiírását­­ parancsolja nekünk, amely még­­szorosabbra fűzheti a közönséget a futballélet hétről hétre feltornyo­suló eseményeivel. Most kiírásra kerülő tip versen­yünk megtartja az ilynemű versenyek szokásos gerin­cét, az I. liga mérkőzéseit, de — éppen a közönségünk sokoldalú ér­deklődésére való tekintettel — ki­egészíti ezt a maximálisan hat mér­kőzést — tízre s a hiányzó mérkőzéseket az alsóbb osztályok, a fővárosi és vidéki, amatőrök, a külföld érdekesebb mér­kőzései közü­l­veszi. Tipversenyünk nem lesz bajnok­ság. Hétről-hétre minden verse­nyünk önálló egészet fog alkotni, amelyet minden szerdán írunk ki, szombat délben lezárunk s keddi számunkban már közöljük is az eredményeit, hogy azután újra kez­dődjék a verseny megint b elöl­ről. Tipversenyünket már erre a hét­re is kiírjuk s feltételeit holnapi számunk­ban fogjuk közölni. Reméljük, hogy olvasóink ezt az újabb szerény kezdeményezésünket is ugyanolyan szeretettel fogják fogadni, mint az eddigieket. A KÖLASz őszi sorsolása — Saját tudósítónktól — Váci csoport. Szeptember 6. Magyarság—VSE, X. Törekvés—V. Remény, BTE—NI. MOVE, VÁC—FTK, VTE—Kismar­toni TC. Szeptember II: KTC—VÁC, FTK —BTE, N. MOVE—N. Törekvés, V. Remén­y—Magyarság, VSE—X. Remény. Szeptember 10: N. Remény—V. Remény, Magyarság—X. MOVE, N. Törekvés—FTK, BTE—KTC, VÁC —VTE. Szeptember 17: VTE—BTE, KTC —N. Törekvés, FTK—Magyarság, N. MOVE—N. Remény, V. Remény —VSE. Október 11: N. Remény—FTK, Magyarság—KTC, N. Törekvés— VTE, F­TE—VÁC, VSE—N. MOVE. Október 11: VÁC—N. Törekvés, VTE—Magyarság, KTC—N. Re­mény, FTK—VSE, N. MOVE—V. Remény.­­ Október I1: N. Remény—VTE, Magyarság—VÁC, N. Törekvés— BTE, V. Remény—FTK, VSE— KTC. Október SS: BTE—Magyarság, VÁC—N. Remény, VTE—VSE, KTC—V. Remény, FTK—N. MOVE. November S: N. Remény—BTE. Magyarság—N. Törekvés, N. MOVE —KTC, V. Remény—VTE, VSE— VÁC. November 15: N. Törekvés—N. Remény, BTE—VSE, VÁC—V. Re­­mény, VTE—N. MOVE, KTC— FTK. November IS: N. Remény—Ma­gyarság, FTK—VTE, N. MOVE— VÁC, V. Remény—RTE, VSE— N. Törekvés. Rákosi csoport. Szeptember S: RÁC—­RVSE, RTE —ISE, PMTK—STK, Dunavarsányi TE—PÁC, MTC—RSE, GySE— RTK. Szeptember IS: RTK—MTC, RSE —­DTE, PÁC—PMTK, STK—RVSE, ISE—RÁC, RVSE—GySE. Szeptember 10: RÁC—STK, RTE —PÁC, PMTK—RSE, PTE— RTK, MTC—GySE, RVSE—ISE. Szeptember 27: MTC—RVSE, GySE—PTE, RTK­ -PMTK, RSE— RTE, PÁC—RÁC, STK—ISE. Október 1: RÁC—RSE, RTE— RTK, PMTK—GySE, PTE—MTC, ISE—PÁC, RVSE—STK. Október 11: DTE—RVSE, MTC— PMTK, GySE—RTE, RTK—RÁC, RSE—ISE, PÁC—STK. Október IS: RÁC—GySE, RTE— MTC, PMTK—PTE, STK—RSE, ISE—RTK, RVSE—PÁC. Október IS: PMTK—RVSE, DTE —RTE, MTC—RÁC, GySE—ISE, RTK—STK, RSE—PÁC. No­vember 11: RÁC—DTE, RTE— PMTK, PÁC—RTK, RTK—GySE, ISE—MTC, RVSE—RSE. November 15: RTE—RVSE, PMTK—RÁC, PTE—ISE, MTC— STK, GySE—PÁC, RTK—RSE. November SS: RÁC—RTE, RSE —GySE, PÁC—MTC, STK—DTE, ISE—PMTK, RVSE—RTK. Dunántúli csoport. Szeptember 6: Sz. MOVE—BTC, BKSC—SzTK, TÜSC—PSC, CsKAC —TABAK, P. MOVE—EMSE. Szeptember 13: EMSE—CsKAC, TABAK—TÜSC, PSC—BKSC, BTC —DAC, SzTK—Sz. MOVE. Szeptember 10: DAC—SzTK, Sz. MOVE—PSC, BKSC—TABAK, TÜSC—EMSE, CsKAC—P. MOVE. Szeptember 27: P. MOVE—TÜSC, EMSE—BKSC, TABAK—Sz.MOVE, PSC—DAC, SzTK—BTC. Október 10: DAC—TABAK, Sz. MOVE—EMSE, BKSC—P. MOVE, TÜSC—CsKAC, BTC—PSC. Október 11: CsKAC—BKSC, P. MOVE—Sz. MOVE, EMSE—DAC, TABAK—BTC, PSC—SzTK. Október 11i: DAC—P. MOVE, Sz. MOVE—CsKAC, BKSC—TÜSC, SzTK—TABAK, BTC—EMSE. Október 15: TÜSC—Sz. MOVE, CsKAC—DAC, P. MOVE—BTC, EMSE—SzTK, TABAK—PSC. November 11: DAC—TÜSC, Sz. MOVE—BKSC, PSC—EMSE, SzTK —P. MOVE, BTC—CsAK. November 15: BKSC—DAC, TÜSC—BTC, CsKAC—SzTK, F. MOVE—PSC, EMSE—TABAK. November 15: DAC—Sz. MOVE, TABAK—P. MOVE, SzTK—TÜSC, BTC—BKSC, I­SC—CsKAC. Gödöllői csoport. Szeptember 6: R'ASC—FSE, ASC —CTK, VSC—ESE, Cs. MOVE— GIK, F. Testvériség—KSC. _ Egyetlen I. liga meccs szerepelt a vasárnapi programon s a Lóver­­senytér reprixére szépen felvonult a futball­közönség. A játék ... hát az valamivel jobb is lehetett volna, bár olykor-olykor elfelejtkezhet­tünk a szezonkezdetről. De csak olykor. Hogy mégis volt vérbeli hangulat, elevenség, voltak örömtől ragyogó arcok, azt a Párisnak köszönhetjük, illetve Haragy Olivér­nek, aki túltett legvérm­esebb ál­­mainkon is és — mit neki annyi pólómeccs fáradtsága? — meg­nyerte az 1500 méteres úszást is. A győzelemről a Lóversenytér kö­zönségét szócsövön tájékoztatta a pálya vezetősége (amelyet a Nem­zeti Sport értesített a hírről) s a szünetben már mindenki ezzel a kérdéssel üdvözölte ismerőseit: — Hát mit szól Halágyhoz? A meccs végén pedig, amikor hazafelé menet mérlegre tették a délután teljesítményeit, az ellenfe­lek egyelőre kezdetleges formáját, valaki így vélekedett:" — Az egész meccsből a legszebb volt az a S0:119. A Haragy ideje. Divatban a vízisport Rózsa-Rottle­r, a Va­sasok bele­­menős hátvédje különösen kiérde­melte a közönség érdeklődését, amely a mérkőzést a vízisportok szemüvegén keresztül szemlélte, akarva, nem akarva. Előbb rosszul, egy kézzel dobott taccsot , Boron­­kay lefütyülte, mire a közönség le­csapott rá: — Menjen Parisba, ott ez a jó dobás! Később egy kritikus helyzetben Rózsa nem tehetett mást, mint előredobott testtel vetődve fejelte ki a labdát. Testhez szorított kéz­zel egész szabályos fejest ugrott a levegőbe, illetve a porba. Egyik néző így sajnálkozott: — Hát persze, hogy­­nehéz a pá­risi pontverseny, mikor ilyen re­mek műugrót itthon hagynak. Tudnak az újpestiek A Lóversenytér közönsége élénk kíváncsisággal várta a Vasasok új szerzeményeinek, Possáknak és Kosztának a bemutatkozását. Mind­kettőt újpestinek számította a kö­zönség, bár Kosztéi közben szegedi fa volt, viszont Possák előbb volt szegedi és azután került az Újpest­hez. Megoszlottak a vélemények meccs előtt a két játékos várható teljesítménye felől, de a meccs fo­lyamán azok igazolódtak, akik jó játékot vártak tőlük. Ez a két csa­tár osztozott ugyanis a Vasasok összes góljain. Egyik Vasas-druk­­ker, aki büszke volt, hogy neki lett igaza, el is hencegett: — Mondtam, hogy tudnak ezek a fiúk. Ha Újpest elengedte őket... Rohamosan javul a Sabaria A Sabaria „lezajlott”. Adós ma­radt szokásos jó startjával s bár a II. félidőre feljavult valamit (nem sokat), a meccs után mégiscsak hosszú orral távozott a pályáról. Egyik vezetőt megfogta valaki és komoly arccal szólította meg:­­— Szépen javul a csapat. __ 111 — Ma már feleannyit sem ka­pott, mint a győri ETO-tól. Szakszerű megállapítás A miskolci pályát nagyon elő­készítették szombatra. Amint az ember bement a népkerti sport­telepre, kellemes érzés fogta el a pompásan hengerelt, parádésan felmeszelt pálya láttán. Különösen azért hatott olyan jól ez a látvány, mert a pálya talaja vörös salaktól egészem vörös. — Nagyon szép — mondotta valaki — csak egy hibája van. — Mi lehet az? — Pázsit kellene rá salak he­lyett. . Hallotta a megjegyzést Miskolci is, a vesztegetési ügyek miatt örökre eltiltott játékos, aki fájó szívvel nézte a jó pályát. Nem is hagyta szó nélkül a dolgot. — Nagyon rendes műhely ez —­ mondotta — csudára lehetne rajta játszani! Ismeri a viszonyokat Az Attila játéka nagyon meg­nyerte az egyik fanatikus néző tetszését. Állandóan dicsérte a játékosokat s lelkendezett tehát. — Bravó Attila! Nagyszerű, fiúk! Tempó Rudas! Jól van Banánkém! így­ ment ez hosszú perceken át. Már minden játékos, még Pimpi is megkapta a dicsérő jelzők külön­féle fajtáit, mikor valaki meg­­sokalta a dolgot: — Jó magának, hogy ezen a já­tékon is ujjongani tud — szólt oda a lelkesedőnek. — Hát én boldog is vagyok. Ragyogóan játszanak a fiúk! — Nézze, ha ezt a sok dicséretet megérdemelnék ezek a játékosok, akkor a vezetőség már régen eladta volna az egész csapatot. Szeptember 13: KSC—Cs. MOVE, GIK—VSC, ESE—ASC, CTK— SASC, FSE—F. Testvériség. Szeptember 10: SASC—ESE, ASC—GIK, VSC—KSC, Cs. MOVE —F. Testv., FSE—CTK. Szeptember 17: Cs. MOVE—FSE, F. Testv—VSC, KSC—ASC, GIK —SASC, ESE—CTK. Október SASC—KSC, ASC— F. Testv., VSC—Cs. MOVE, CTK— GIK, FSE—ESE. Október 11: VSC—FSE, Cs. MOVE—ASC, F. Testv—SASC, KSC—CTK, GIK—ESE. Október 12: SASC—Cs. MOVE, ASC—VSC, ESE—KSC, CTK—F. Testv., FSE—GIK. Október 15: ASC—FSE, VSC— SASC, Cs. MOVE—CTK, F. Testv. —ESE, KSC—GIK. November 11: SASC—ASC, GIK— F. Testv., ESE—Cs. MOVE, KSC —VSC, FSE—CTK. Szolnoki csoport. Szeptember 11: SzAK—VSC,­­ T. MOVE—Imi SE, Üllői SE—MSE, SzMTE—Sz. MÁV, C. MOVE— TISE. Szeptember 13: Sz. MÁV—C. MOVE, TISE—Üllői SE, MSE—T. MOVE, ISE—SzAK, VSC—SzMTE. Szeptember 10: SzAK—MSE, T. MOVE—TISE, VSE— Sz. MÁV, C. MOVE—SzMTE, VSC—ISE. Szeptember 17: C. MOVE—VSC, SzMTE—VSE, Sz. MÁV—T. MOVE, TISE—SzAK, MSE—ISE. Október 6: SzAK—Sz. MÁV, T. MOVE—SzMTE, VSE—C. MOVE, ISE—TISE, VSC—MSE. Október 11: VSE—VSC, C. MOVE —T. MOVE, SzMTE—SzAK, Sz. MAV—ISE, TISE—MSE. Október 11: SzAK—C. MOVE, T. MOVE—VSE, MSE—Sz. MÁV, ISE —SzMTE, VSC—TISE. Október 15: T. MOVE—VSC, VSE—SzAK, C. MOVE—ISE, SzMTE—MSE, Sz. MÁV—TISE. November 11: SzAK—T. MOVE, TISE—SzMTE, MSE—C. MOVE, Sz. MÁV—VSE, VSC—ISE. Pályaválasztók az elöjálók. 9 A barátság határa a II. liga nyo­morúságában. Két II. Hgabeli intéző beszélget a kávéházban. Az egyik el­mondja, hogy csak­ úgy tudja elindí­tani csapatát a bajn­okságban, hogy a legsötétebb Ferencvárosban felfe­dezett egy cipész­mestert, aki rozoga futball cipőkből ügyel művészkedéssel majdnem új éhüket, varázsol és étél két 5—6 pengőért bocsátja áruba. A ■másik intéző mohón támad kollégát jóra: ,,És mi a ríme? — ,,Hahó” —­ hangzott a válasz —■■..csak akkor, ha már én teljesen befedeztem, őszi szükségletemet. Siflis ragyogó formája volt az ese­ménye az Újpest—III. ker. FC kom­binált csapat pesterzsébeti játékának. Úgy látszik, hogy a délamerikai túra csak használt a hatalmas termetű kapusnak. FTC pálya _________ÜHGs-út Vasárnap, szeptember 6-án, délután 4 órakor Ferencváros-ill. ker. FC E­rd­e 2 órakor Nemzeti—Budai „11“ I. ligabeli bajnoki mérkőzés

Next