Nemzeti Sport, 1932. augusztus (24. évfolyam, 149-170. szám)

1932-08-01 / 149. szám

VT OLIMPIAI KIADÁS lapzárta reggel 6 órakor Hétfő 30 fül. , 10.000 m: augusztus Kusocínski XIV. évfolyam, 149. szám CDv ^ek Med­elcnik c­atörtök­ét vombat kivételével ' **** 4$gjF AfW OV.II.** OII­Tip. rBKi MINDEN NAP TP 'fff **' SzerkesztSség­ét kiadóhivatalt U|nL ^M Cl Q Cl S a Budapest, VI., Rózsa­ u. V. (Tel. 112-44. S51-ML) BgSHBSK „ . . . Levélcím: Budapest 61. postalidk I­ MC NGUCJr­tOn Távirati cím: Nemzeti Sport Budapest Kanada 196 Csehszlovákiában 21/*, Ke, Romániában 13 lel, ^ ^ || . . ,,, • Ausztriában 50 Gr. Németországban SO Pl., Svájc- §H flgj SK ^ NCI C3GT61V » bán 40 e., Franciaországban 2 franc, Olaszország- |KBg|83BjS8ffi WaBBafEa ' bán 1H Ura, Amerikában DldriCKSOn USA XlSHzetést dtt: Belh­­dre negyedévre 12 P, egy ^-35l®i5lH5s**r gg&K' HSSfiaUSt .­hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- 40./1 Szlovákiába, Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P. Ulll. DARAHV11478 Darányi megismételte amsterdami ■ eredményét: nyolcadik lett az olimpiai súlydobásban Sexton 16 méteres dobással biztos győzelmet ért el — második az amerikai Rob­ert, harmadik Douda, negyedik Hirschfeld — Darányi megelőzte­­ Järvinent, Hartot, Duhourt Eredeti távirataink Los Angelesből —­ ­ Az atlétikai olimpia első napját feszült várakozás előzi meg. Mi­lyen is lesz a kezdet? Minden csá­mpáiról, minden krekkről fantasz­tikus edzőhírek keringenek. Meny­nyit fognak ezekből beváltani ? Ha sokat, lehet reménykedni a továb­biakban. Ha semmit, nem sok jót lehet várni a többiektől sem. Nekünk, magyaroknak, ez az első olimpiai szereplés, Darányi nagy erőpróbája, nem ígér semmi különöset. Mi tudjuk jól, hogy bajnokunk formája nem olyan, amilyen lehetett volna zavartalan készülődés esetén, tudjuk azt, hogy reális számítás szerint je­lenleg sokkal jobb ellenfelei ellen nincs esélye még helyezésre sem. Mégis itthon ott él bennünk va­lami megmagyarázhatatlan, elfojt­hatatlan reménykedés. Hátha mégis sikerül Darányinak vala­mit elérnie? Ezért vártuk izgatottan az egy­másután érkező táviratokat, ame­lyek elénk varázsolják a los ange­­lesi vasárnap nagy eseményeit. Sajnos, a csoda nem következett be, Darányi csak átlagformáját érte el, amivel nem juthatott szó­hoz, ha mint hatodik legalább egy pon­tot tudok szerezni. Nagyon izgu­lok, hogy ez sikerüljön. • A pályán ezalatt növekszik a forgalom, gyűlnek a funkcionáriu­sok. Bent látom már Misángyi Ottót és Mártonffy Miklóst is. Kalmár­ körül dob, hasonlóképpen kicsi­vel kezdi a francia Duhour. A finn Kalle Järvinen a következő nagyság, ő is csalódást kelt. (Általában az egész mezőny úgy szurkol, hogy rossz nézni). 14.50 körül ér földet az ő golyója is.. Nagy figyelem előzi meg a német Hirschfeld szereplését, aki az érvényes vi­lágrekordot Doudával együtt tartja. Hirschfeld meg is felel hírének és 15 méteren fölüli do­bással jó előre bebiztosítja ma­gát. A délafrikai Hart éppen hogy túldobja a 14 métert, majd a mezőny „szégyenfoltja”, a bra­zíliai Elza női súlydobásnak sem megfelelő 12 méter körüli dobás­sal mutatkozik be. Annál nagyobb a következő dobás. Rob­ert, az Sexton biztos a győzelemben, Darányi megelégedne a hatodik hellyel — Kiküldött munkatársunk kábeljelentése — Copyright by Nemzeti Sport Felhasználás és át­vétel kivonatosan is tilos Los Angeles, stadion, júl 31., 13 óra 45 perc.­­ A stadionban már szól a zene és lassan telik a nézőtér. Én a verseny előtt néhány öltözőt járok sorra. Ne viseljen kabátot, mert kitűnt szabású panama spacsing, fehér P 3.40, panama apacs- és sporting fehér és divatszínekben P 4.20. Gyöngy panama, apacs- és sporting fehér és divatszínekben P 3.9. Sport tropicating P 6.30 Ingspecialista, Király­ u. 27.(Rubinstein) hogy megtudjam, mint vélekednek a legérdekesebb pályázók a verseny esélyeiről. Először Lee Sextont, az óriás newyorki dobót keresem fel, ő az, aki legbiztosabb a dolgá­ban. Ezt mondja: — Amerika azt várja tőlem,­ hogy megnyerjem ezt a versenyt. Tehát meg kell nyernem. A csehszlovák Douda nagyon szerény, pedig edzésben elért eredményei alapján győze­lemre is van esélye. Azt mondja: — A negyedik helyet nehezen vehetik el tőlem. Annál lejebb már aligha csúszom. Darányi Jóskát keresem most fel. Bajnokunk sá­padt, mint otthon is szokott a nagy versenyek előtt, így nyilat­kozik : — Nem várok magamtól túl­ságos sokat és nagyon erős itt a konkurrencia. Meg leszek elégedve. Darányi elsőre közel 15-öt dob, aztán két gyenge dobás követ­kezik — nem jut a döntőbe­ ­ A Nemzeti Sportnak az olimpiára kiküldött munkatársa táviratozza — kezdődik a súlydobás. Kb. 20.000 néző a pálya körül. A versenyzők­kel nem alkottak két külön csopor­tot, hanem mind a tizenötöt az egyik körhöz vezényelték. A cseh­szlovák Douda állt be elsőnek a körbe és hatalmas dobása nyomán 15 méter körül esik le a rézgolyó. Darányi a második a sorrendben, ő vasgolyót kér és azzal dob. Már­tonffy doktor, mint a térmérők egyik vezetője működik és az ő megállapítása szerint Darányi első dobása 14.78. Kezdetnek nem is olyan rossz. Darányi után az amerikai Gray következik, ő láthatólag túldobja a magyar bajnokot, majd a francia Winter, aki azonban diszkoszdobó létére csak 13 méterig viszi. Sor­rendben honfitársa, a hatalmas termetű Noel következik, ő már megközelíti Darányit. Most megint nagy cég jön, a lengyel H­elj­asz, akitől sokan betörést vártak. Heljasz azonban igen nagy csalódást kelt, mert rossz beugrás után a derekát teljesen kihasználatlanul hagyva csak 14.50 körüli eredményt tud felmutatni. A jugoszláv Narancsics dr. nem veszélyes, ő csak 13 méter Kedden, augusztus 2-án este e710 órakor Dimitri MARTIHOFF 146 kilós bolgár világbajnok CZÁJA János magyar világbajnokkal döntésig birkózik a városligeti N­éparénában Jegyek az elővételi helyeken és a cirkusz pénztáránál már válthatók FUTBALL-, vívó-, vadász-, golf-, TÚRA-, boxoló-, birkózó-, kerékpáros-, FUTÓCIPŐK és mindennemű sportcikkek gyártása. Visiontelcrusiták legolcsóbb bevásárlási forrása. Hungária Sportáruüzem VII., Sip­ utca 19. Teleb­ei 420-64 IV* Kérjen árjegyzéket Ilii III* * Bírónak szemüveget Nézőnek fó látcsövet Mindkettőnek fény­képezőgépet legjutányosabban árusít, kidolgozást vállal Bárdi Optika-Fotó [Bienenstok] csak Budapest, IV. kerület, Károly-körút 28. szám. (Központi Városház) S

Next