Nemzeti Sport, 1932. szeptember (24. évfolyam, 171-191. szám)

1932-09-02 / 171. szám

­ Vívóink és Darányi tegnap Párisba érkeztek, holnap, szomba­ton este 10 órakor itthon lesznek Jön: Mártonffy, Lichtneckert, a 6 vívó (Petschauer is), Darányi és Kalmár — Jó hajóút, vívóakadémiával, amelyért angol miniszter mond köszönetet — Telefonjelentésünk — Az interurbán-kisasszony hangja a telefonban­ .— Nemzeti Sport? Páris keresi önöket. — Halló, Nemzeti Sport, itt Kalmár István. — Szervusz Pista, hogy hallom a hangod végre, annyi távirat után. — Üdvözlet mindenkinek, itt vagyunk Európában. — Mikor jöttetek? Hogy vagytok? — Ma délben 1 órakor értünk Párisba. A hajónk késett egy kicsit, csak reggel érkezett meg Cherbourgba. — És mikor jösztök? — Úgy volt eredetileg, hogy holnap, pénteken reggel elindu­lunk, de a jegyekkel volt valami baj és csak délután 5 óra 45 perckor startolunk. Pestre szombat este 10 órakor érkezünk. — Mi volt a hajón? — Nagyon jól utaztunk. Az Empress of Australia sokkal kényelmesebb hajónak bizonyult, mint az Empress of Britain volt. A hajón nagyon megbecsültek. A kapitány és a közönség felkéré­sére vívóakadémiát rendeztünk a hajó szalonjában, amelyen Gly­­kais kivételével mindenki részt vett. Nagy sikerünk volt s a kö­zönség nevében Amery, az angol tengerészeti miniszter mondott köszönetet. — Mi van Glykais-szal ? — Még a csapatversenyek alatt rándult meg a jobbkeze­s kímél­. — Egyébként hogy vagytok? — Mindenki kifogástalan kondícióban. — Hányan is vagytok? — Itt van Mártonffy, Lichtneckert, a hat vívó, Darányi és én. Darányi mindenütt velünk jött. — És Petschauer? — Petschauer hátramaradt Los Angelesben tárgyalni, de miután a vívómesterséget a 300 dollárral nem tudták neki tartó­san garantálni, hát utánunk jött és Csikágóban már csatlakozott hozzánk. — És Piti-Kiss? — Ő ott maradt Los Angelesben masszőrnek. Legalább is egyelőre. Lukács Pál villájában lakik. — Mit csináltok Párisban? — Délután a követségen voltunk, de nem találtuk a követün­ket otthon. Szabadságon van. Most kissé körülnézünk Párisban, ez a program. Sajnos, pénzünk tökéletesen elfogyott. Épp hogy hazaérünk. — Egyéb mondanivaló? — Olvassuk a hazai lapokat és fel vagyunk háborodva. Ren­geteg vádat olvastunk a vezetőséggel, főként azonban a vívókkal kapcsolatban. Egyelőre csak annyit, hogy minden vád szemen­­szedett hazugság. A többit személyesen. Most fáradtak vagyunk ahhoz, hogy helyreigazítsunk. — Egyéb újság? — Most nincs. A viszontlátásra! — Viszlát! " Az utolsó nap olimpiai képei a Nemzeti Sport kirakatában. Az olim­pia zárónapjának eseményeit meg­örökítő képeink közül kettőt lapunk mai számában láthat az olvasó, hár­mat pedig kitettünk a Teréz-körút és a Podmaniczky-u. sarkán lévő fény­képkirakatunkba. Az ott látható ké­pek: 1. kép: A kardvívó egyéni ver­seny eredményének kihirdetése. A középen Pillér, előtte Kabos, mö­götte pedig az eltávozott Gaudinit helyettesítő Anselmi.) 2. kép: Az olimpiai győztes vízipóló csapat ün­neplése. (Középső állványon Ho­­monnai, a második helyezettek he­lyén Benecke, a harmadik helyezet­tekén Daubenspeek USA). S kép: A magyar kardvívó és gyorsúszó csa­pat várja az ünnepélyes eredmény­­hirdetést. A középárbócon fenn lobog a mag­yar lobogó, felhangzik a himnusz, a X. olimpia közönsége ünnepli a vízipóló-olimpia győzteseit, a magyarokat. (Balodalon a német, jobboldalt az amerikai zászló, a II., illetve III. helyezettek zászlói.) A vízipolodiadal megünnepeltetése st/. -4, . rr.„ Péntek 20 fill. _ r — 19­32 szeptember 2. M ii 6 I § XXIV. évfolyam, 171. axám. ^ M §Jp MtOJ'Unik ttúlértik 4t nemből HvdteHvd "Mo© Caohszlová­kiában 2 Ke, Romániában 10 lal O - ' -/ i ^ Ausztriában 30 Gr., Németországban 20 Pl., .ájRprT Svájcban 20 c., Franciaországban 1.30 (ránc »§«/ ^KSH? . . , , Olaszországban 1 Ura. Amerikában « cent ^SaST W 60-70-% Ek­lizch­it díj: Belh­­dre negyedévre 12 P, egy 1­0 hónapra 4.50 P, Ausztriába negyedévre 15 P, Cseh- " ^tmf BaSSMfflivSB 1 - 1 -7 — Szlovákiába és Romániába 16 P, egyéb külföldre 18 P 7 ------ | [J IS 3. SZER - I­O A*t/ V WWW^W>Ti^rtVl<W>iWiViiVi^'Wi^ *11 * ****** fr^thinfr*****1* A Nemzeti Bank az utolsó pillanatban megtagadta a valuta kiutalását — a M­ASz tegnap kénytelen volt lemondani a délnémet —,magyar viadalt — Saját tudósítónktól — Az esztendő első válogatott via­dala lett volna a szeptember 11-i délnémet—magyar mérkőzés. A magyar atlétagárda nagy ambíció­val készült erre a nehéznek ígér­kező összecsapásra, az atlétika közönsége az első igazi csemegére — és íme, a Nemzeti Bank egy kézlegyintéssel elfújta az összes készülődéseket. A mennykőcsapás híre tegnap délben érkezett meg a szövetség­be. A szövetség vezetői már hetek óta járják a Nemzeti Bank illeté­kes osztályait, mert a vasúti je­gyek Budapesten való beszerzésé­hez is szükséges a Nemzeti Bank engedélye. Ezt az engedélyt egé­szen az utolsó napokig kilátásba is helyezték és senki sem gondolt arra, hogy utolsó pillanatban min­den meghiúsul. Tegnap azután megkapta a MASz a hivatalos ér­tesítést, hogy kéréséhez a Nemzeti Bank márkakészletének csekély­sége miatt nem járulhat hozzá. A MASz még mindig próbálko­zott, de sikertelenül és ezért kény­telen volt elküldeni a németeknek a lemondó táviratot. Talán meg lehetett volna kísé­relni azt, hogy a németek előtt fel­tárva a helyzetet, valamilyen ki­utat keresnek közös megegyezéssel (utazzanak ők az osztrák határig saját költségen­­ é­s azután mi is így adunk revánsot), de hát ennek , letárgyalására már alig van idő. A magyar atlétikára oly hallatlanul fontos találkozás nem fog megva­lósulni. . Most még azt kérdezzük, hogy várjon a lengyelekkel is így lesz? Profik az olimpián — Távirati jelentésünk — Bruxelles, szeptember 1. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke (Baillet Latour gróf) legkö­zelebb előterjesztést szándékozik in­tézni a Nemzetközi Athletikai Szö­vetséghez, amelyben javasolni fogja, hogy az eljövendő olimpiai játékokon engedélyezzék a professzionalista­­versenyzők részvételét.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék