Nemzeti Sport, 1933. október (25. évfolyam, 194-216. szám)

1933-10-01 / 194. szám

,00 f 1VU ipu ( *83 OKI 0 1. U 'j ' ’ v . # V „ y ■ '/___________________ .. .. 1TM*' ... |­J xx*’.TM%??,T,Z. L*„ afflb HH büntetése *«JSZ£Ló» ffl^r !• /. ^HT On is segítsen “ T^'tssa'-rya s-*- ^HESt _____ «**sBagfe. Sa «.i «== -■--■'■■------------- HU ^ MliggMfElli Ne vegye Jugoszláviában BH J1ClCSOfl, 116 Ausztriában 50 Gr.. Nématorozák­ban IS rf . .^BH^^flifflSnBB WHBMaKafebiiMMWKk *■ — m. __«_ __ -_ Svájcban 15 c. Franciaorszak­ban 1 fr ■^HMH8w3gS^M«?­* BHHBMglg­­Cl fJkW,tF*t¥f^ VlSSS&d Olaszországban — SO 1.. Amerikában 1 cen. •" Előfizetfsi díj: Belföldre negyedévre 7.M P, j^MMnritiniimMy filHSMI n \pmze/j SDOjT/OI/ egy hónapra 3.50 P, Ausztriába negyedévre .*BHHB|­Cl meiUiCN­ _______ B P, Észak-Amerikába 11 P, egyéb Iriil- ^ LamiTM*—i^« földre 10 P. _________ ___________— B P, Észak-Amerikába 11 P, egyéb kfdl- ^ Umm*a— RÉSZLETES PROG­RAM, SORSOLÁS ÉS TIPELÉS A H. SVÉD-MAGYARRA Délután 3­3 órakor, BSzKRT-pálya, Sport-utca (Pontszámítás 5—3—2—1, sta­fétában 5—3, összes pontszám 140. A győzelemhez tehát 71 pont már elégséges.) 1500 m: Szabó Miklós M Holmgren S Lindgren S Sárvári Rezső M A svédek itt nélkülözik legjobb emberüket, a már Budapesten is előnyösen bemutatkozott, de Szabó által akkor is legyőzött Nyt. Alig kétséges tehát, hogy le fogja győzni Holmgrent is, akinek leg­jobb ideje 3:58.4. Trarrs alkalma­sint lesz, mert a svéd ILSOO-ssok pihent 800-asaik részére akarják Szabót kikészíteni. Az 5000-es Lindgrennel szemben — jóllehet futott már 4 percen alul — Sár­várinak van valami minimális esélye. Tip: 1. Szabó 3:58, 2. Holmgren 4:59, 8. Lindgren 4:01, 4. Sárvári 4:02. — Pontarány 6:5. Súlydobás: Solti László M Rahmqvist S Darányi József dr. M Norrby S Darányi a prágai úton meghalt és kondícióban visszaesett. Külön­ben is teljesen egyforma esélye lett volna Norrbyval, aki az idén többször dobott 15-ön felül, mint ő, így nem merjük tipelni. A papírforma alapján Rahmqvist is jobb Soltinál, így némileg pesz­­szimista alapon tipünk: 1. Norrby 15.20, 2. Darányi 14-90, 3. Rahmqvist 14-80, 4- Solti 14.60. Pontarány 11. 7 (10:12). Rúdugrás: Király István M Lindblad S Zsuffka Viktor M Ljungberg S A két svéd 410-et tud. A mieink az idén állandóan betegeskedtek, Zsuffka még mindig fájlalja a lá­bát. Esélyünk semmi. Tip: 1. Lindblad és Ljungberg 400, 3. Zsuffka és Király 380. — Pontarány 3:8 (13:20). 110 m gátfutás: S. Pettersson S Kovács József M Jávor István M Gustavsson S A nap egyik legnagyobb verse­nye. Pettersson tökéletes stílusú, rutinos gátfutó, aki 14.6-ot is fu­tott már, de gyorsasága messze marad Kovácsé mögött. A magyar fiú olyan kolosszális formában van, hogy bízni merünk győzel­mében, amihez valószínűleg re­kordra lesz szükség. Az sincs ki­zárva, hogy három hét előtti for­májával Jávor megveri Gustavs­­sont, de ez optimista vélemény. Tip: 1. Kovács 14­ 8, 2. Petters­son 0.9, 3. Gustavsson 15.2, 4-Jávor 15.4.­­ Pontarány 6:5 (19:25). 5000 m: Magnusson S Kelen János M Simon István M E. Pettersson E A két svéd biztosan tud 14:50-en belül, sőt Pettersson ál­lítólag rekordra (14:40.4 Wide) megy. A mieink jó szereplése at­tól függ, hogy a svédekről való kikerülhetetlen leszakadás után nem esnek-e nagyon vissza. Ha nem, rekord is kitelhet tőlük. Tip: 1. Pettersson 14:40, 2. Magv.Moon 14:45,­­Simoni 15:15, 4. Kelen 15:20.­­ Pont­arány: 3:8 (22:33). Magasugrás: Lundquist S Késmárki Kornél M Bergström S Bodosi Mihály M Ez olyan szám, amiben lehet valamit javítani. Bodosi kemény legény és lefáslizott bokával is jól fog ugrani. Legutóbbi edzésén Késmárki is kiváló volt. Remél­jük, hogy sikerül az első két he­lyet megszerezni. Tip: Bodosi 193, 2. Késárki 190, 3. Bergström és Lundquist 188. — Pontarány 8:3 (30:36), 400 m: Wachenfeldt S Barsi László M Nagy Géza M Strömberg S A papírforma szerint a leg­utóbb 48.7-et futó Wachenfeldtnek kellene győzni, sőt az idén már 49-et futott svéd bajnok, Ström­berg is a magyarok elé helyezen­dő. Barsi azonban olyan gyors­ütemű javulást árult el és any­­nyira küzdőképes, hogy mi me­rünk bízni győzelmében. Nagy Géza nagy kérdőjel. Reméljük, hogy Strömberget megveri, de eléje tipelni nem merjük. Tip: 1. Barsi 49, 2. Wachen­feldt 49:1, 3. Strömberg 49.4, 4. Nagy 49.6. Pontarány 6:5 (86:41). Gerelyvetés: Makkay Gyula M Nilsson S Várszegi József M Strömqvist S Legutóbbi formája alapján Várszeginek biztos fölénnyel kell nyerni a versenyt, sőt újabb re­kord javítása sincsen kizárva. A svédek 63-at tudnak, úgy, hogy Makkay nem juthat előbbre. Tip: 1. Várszegi 67, 2. Ström­qvist 64, 3. Nilson 60, 4■ Makkay 58. — Pontarány 6:5 (42:46). 100 m: Mentzer S Paizs János M Kovács József M S. Pettersson S Reális számítás szerint a két magyar győzelméhez kétség nem fér. De 100 méteren egy jó, vagy rossz rajt annyit határoz, hogy nem lehetünk tökéletesen bizto­sak. Főként azért nem, mert Men­tzer jó. Tip: 1. Paizs 10.6, 2. Kovács 10.7, 3. Mentzer 10.8, 4. Petters­son 10.9.­­ Pontarány 8:3 (50:49). Távolugrás: Hallberg S Fekete Imre M Svensson S Koltai Henrik M Egyike a­­ 3 gb­vnyollan­ult versenyeknek. A bajnok­ rekorder Balogh lesántul, Koltai régen nem versenyzett, a két svéd pedig állí­tólag most ért el formája csú­csára. Főként Svensson félelme­tes, olimpiai rutinjával. Ha a te­hetség lenne csak a döntő, bizto­san győznénk, így azonban Svens­son rutinjának kell előnyt adnunk. Tip: Svensson 740, 2. Koltai 725, 3. Hallberg 715, 4. Fekete 700. Pontarány 4:7 (54:56). Diszkoszvetés: Donogán István M Hedvall S­tiemecz József M H. Andersson S Teljesen bizonytalan verseny. A mi két reprezentánsunk az utóbbi időben nagyot javult, fő­ként Donogánnál szinte rekordfor­­máról lehetne beszélni. Mégsem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Andersson a közelmúltban valóban rekordot is dobott (49,68) és nemcsak ezt a nagyszerű ered­ményt érte el, hanem ő volt az európai dobók közül az egyetlen, aki egy-egy alkalommal győzni tu­dott Labor­de és a világbajnok Andersson ellen, így a stockholmi rendőrt kell tipelni, reménykedni azonban akár kettős magyar győ­zelemben is lehet. Hedvallt mind a kettőnek meg kell verni. Tip: Andersson 49.00, 2. Dono­gán 48.50, 3. Remecz 47.50, 4. Hedvall 47.00. — Pontarány 5:6 (59:62). 800 m: Lar­’­on S Szabó Miklós M Weinberg S Vértes Ferenc M A két pihent svéd ellen, akiknek ideje különben is jobb Szabóénál, a magyar bajnok 1500 méterrel a lábában áll rajthoz. A verseny azonban még így sem veszett el teljesen. Aki látta a legjobb né­met 800-asok, a volt bajnok Paul és a későbbi főiskolai világbaj­nok, Dessecker ellen játszi köny­­nyedséggel győzni, pedig akkor is 4 percen belül 1500 volt a lábá­ban, az elképzelhetőnek tartja még azt is, hogy mind a két své­det megveri. Ehhez azonban na­gyon nagy időt, esetleg magyar rekordot kellene futni és azért csak a második helyre számítjuk. Tip: 1. Larsson 1:53.6, 2. Szabó 1:54, 3. Wennberg 1:54.4, 4. Vértes 1:56.­­ Pontarány 4:7 (63:69), 100, 200, 300, 400 m staféta: Svédország (Pettersson, Men­tzer, Strömberg, Wachenfeldt). Magyarország (Paizs, Kovács, Nagy, Barsi) (tart. Szalay). A magyar 100-as a svédnél kb. 3 méterrel jobb, Kovács 200-on Mentzernél 5—6-tal. Nagynak te­hát marad vagy 8 méter előnye. Remélhetőleg nem ad le semmit, de ha még valamit le is adna, any­­nyi valószínűleg marad, hogy az­zal Barsi maradjon a győztes. —­­Tip: 1. Magyarország 1:56.8, 2. Svédország 1:57.2. — A pont­versenyben 5:3, végeredményben 68:72 lenne a svédek javára. B­éky játsszik jobb-­­ szélsöi, foci Hökk szere­peltetése mégis aggályosnak mutatkozna át Vijebus jobbszélsöje Kelenföldön csatlakozott a válogaioit£­ Ost Meisl állítólag elrejti a ciót és ez alka­lommal visszatér a skót belső játékhoz A válogatott csapat érke­zése Bécsije — Tele­fon jelentésünk — Bécs, szeptember 30. A bécsi gyors indulása előtt né­hány perccel a lajosmizsei sze­mély gördül ki a pályaudvar csar­nokából. A fiúk, a hivatalos és nemhivatalos kísérők, csaknem valamennyien az ablakon hajolunk ki, integetünk a lajosmizsei vonat utasainak, s igen jólesik mindany­­nyiunknak, amikor az egyik ab­lakból valaki kalapját lengetve kiásja hozzánk: — Három-egyre győzünk! A fiúk közül többen lekopog­ják: — Bár az igazság beszélne be­lőle! Alig hogy megindulunk, kelle­mes meglepetésben van részük a fiúknak: egész láda őszibarackot hozott ajándékba a Budai „11” nevében Szende Béla. Még fel sem ocsúdunk a meglepetéstől, amikor Kelenföldön újabb és na­gyobb meglepetésben van ré­szünk: Béky száll fel a vo­natra. Béky, a Phöbus fiatal jobbszélső­je. Útiruhában, tehát készült az útra. Előbb a Phöbus velünk uta­zó vezérét, Barna Sándort üdvöz­li, majd Nádas Ödön szövetségi kapitányt. Nádas mosolyogva fo­gadja. Mint később megtudtuk, Nádas tudott­­arról, hogy Béky Kelenföldön csatlako­zik hozzánk. Hivatalosan nem is tartalék a fiatal Phöbus jobbszélső, nem is a szövetség költségén, hanem a Phöbus két áldozatkész vezérének, Barna Sándor elnöknek és Tycho Richárd cégvezető, elnökségi tag­nak vendégeként utazik. De azért szükség esetén rendelkezésre áll. Még a válogatás megtörténte előtt úgy volt, hogy Rökk­­­em tud ját­szani. Ilyen értelemben nyilatko­zott a szövetségi kapitánynak az a sebész, aki Rökköt kezelte. Erre a szövetségi kapitány jelezte Béky­­nek, hogy valószínűleg az ő játé­kára kerül Bécsben a sor. Béky örült, de nem sokáig, mert Rökk játékra jelentkezett. Hogy Békyt megvigasztalják, felvitték Bécsbe. Komárom és Bécs között azzal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék