Nemzeti Sport, 1934. január (26. évfolyam, 1-21. szám)

1934-01-01 / 1. szám

18:0-ra vertük az olaszokat Szegény Nádasnak mennyi baja van! A szép gólaránnyal javunkra el­dőlt mérkőzés után megkérdeztük Nádas szövetségi kapitányt, mi az ő véleménye a játékról. A kapitány ismert temperamentumával élénken gesztikulálva, villámló szemekkel mondotta a következőket: — Fel vagyok háborodva a csatá­rok miatt. Megkapják a labdát és már lőnek. A játék teljesen ellapo-s sodik a sok középkezdés miatt.­­ Nem tudom nekik megmagyarázni,­­ hogy egy kicsit vigyék a labdát, ■ tologassanak, mutassanak valamit a közönségnek. Ha ez így megy to­vább, akkor a közönség elszokik a futballtól. (Ezt kívánjuk a magyar futballnak és­­ az olasznak . . .) Szigeti Mimre fiaszérszexen­ A kiváló futballvezí hosszabb külföldi útjából hazarkezett és a következőket mondott munkatár­sunknak: — Nagyon kellemben szórakoz­tam, egy kicsit melléztem Ame­rikát, nagyon kedves volt, aztán siettem haza. Nem bánom, hogy elmentem Amerikába, mert az a pár százezer dollár is valami, amit hoztam. (Ezt kívánjuk Mándinak.) Arányi játékost keres a Fradi számára A körúton találoztunk Arányi Árpáddal, aki egy­eié megviseltnek látszott. — Mi baj? — kérezzük. — Majd lejárom lábamat. Kere­sek játékost. Már láttam is egyet, de az mindenáron izzánk akar jön­ni. Alig tudtam lebeszélni erről, in­kább aláírattam vele szerződést a Ferencvároshoz. Most egy másikat el­­szipkázok előlem a Hungáriához. (Ezt kívánjuk a nagyegyesü­leteknek.) Lengyel visszavonul Szerkesztőségiben keresett fel bennünket Lengye Árpád. — Azt akar­oribe jelenteni, hogy ezentúl nem üsz. Én már elég fiatal vagyok l­ejjenek az öregeié. Nekem már elég volt, csömört kap­tam a rekordomtól. Esetleg néha még vízbe ugrom, de csak pólózni. Úszni? Szó sem lehet róla! (Ezt kívánjuk Halasynak.) La­vina veszély ! A napok óta rtó óriási havazás komoly veszélyet rejt magában. A Svábhegy Derekkel megnőtt. Több ember beleveszett a hóba. Állítólag holnapra lavina várhatói az Olasz-fasorban.­­ (Ezt kívánjuk a sízőknek.) I Nádi minden lesz, elnököl kezdve a háznagyig Az MLSz-i éppen küldöttséget akarnak és állítani, hogy Nádas IC&dalását Cicoan megőrizheti, na A N C K “ -pótkávéval szett„KATHREINER“* Kneipp malátakávéi k' Egészséges, mint a idennapi kenyér ! Ödönt felkérjék némi tisztségek el­fogadására, mert kevésnek találják, hogy Nádas csak kapitány. — Vége van már a fűrészelési kor­szaknak — mondja a küldöttség veze­tője. — Szeretnénk megnyerni szá­munkra Nádast. Nagyszerű ember! Nélkülözhetetlen az elnöki székben, de talán valamivel jobb alelnök len­ne belőle, nem is beszélve a főtitkár­ságról, a háznagyi tisztségről ésatöbbi. Persze kapitány nem lehet más, mint 5. Ha minden úgy megy, ahogy számítjuk, akkor ő lesz a 20 tagú tanács is. (Ezt Nádasnak kívánjuk.) FOLYTATÁSA A 3. OLDAL ELSŐ—HARMADIK HASÁBJÁN TALÁLHATÓ SportérmBB^d­tek és M ^ ■<—»5 — ^ A Budapest.­agsz Morzsányinál a-, ( 1931 jak­­­y ) 1934 január 1. XXVI. évfolyam. 1. axám Vegh­Unik­sztrda és szombat Idvételével MINDEN NAP Szerkesztésép­ét kiadóhivatalt Budapest. VI., Rózta-u. 111. (Tel­éfl-44. Bt-í1.­ Levélcím: Budapest 61. postafiólt 5*. Távirati dm: Nemzetisport Budapest. Surrannak az autók, kacagó ember­­falka cselleng, a gesztenyéskofának minden marónija elfogy... „boldog újévet„boldog és szerencsés új­­esztendőt!“ — gajdol az örök emberi gramofon ... mindenki várakozó hit­tel tekint a jövőbe és mosolyog. Csodálatos az ember. Akármilyen cinikus is, akármennyire is szégyenli, akármennyire is főzőkanálul ette a bölcsességet és a kettős könyvvitel­ből merítette minden romantikáját, még mindig tud hinni. Azt hiszem, hogy az élet titka a TVM-, Sí-, FUTBALL-, valamin vadász-, vívó-, gólt-, boxoló-, birkózó-, kerékpáros, Clafik és mindennemű sportcikkek gyártása. tíiszonlelh­usitók legolcsóbb bevásárlási forrása Hungária Sportáruüzem VII. Síp-utca 19 tefelon: 426*64 fű®­ Kérjen árjegyzéket TiSsü? — Saját tudósítónktól — hit. A hittel megszűnik az élet. A hit talán a lélek maga. ...És úgy látszik: ezért szokás, ezért általános a jóslás. A jóslás megerősíti a szunnyadó hitet. A jós­lat: a hit doppingja. Legfőképpen akkor, ha a jóslat egyezik a hitünk sugalla vággyal. A cigányasszonyoknak sohasem ment jobban, mint az idén. Ameriká­ban nap-nap után nyílnak intézetek, melyek tudományos jóslásokkal fog­lalkoznak. Budapest is tele van jósok­kal. Horoszkóposokkal. Üveggömb­­látnokokkal. Pszichoanalitikus „várzá­­gerekkel". És a nép dől hozzájuk. Miért? Mert kifogyott a lélekből a hitpálinka. A jóslás pedig a hit nar­kotikuma.• Pozsog a Váci­ utcában a soka­ság. S egyszerre csak, ebből a tö­megből kiválik egy ember. Egye­nesen felém tart. Régi ismerős. Tíz éve nem láttam... Amerikában él. Most hazajön Szilvesztert ünne­pelni a családhoz. Az első meglepetés hullámain túl vagyunk. Kitudódik, hogy a derék fiatalember, aki valamikor mint vegyészmérnök akarta kenyerét keresni Magyarországon, New- Yorkba tévedt valahogyan és­ jós Csehoslovákiában 2 ho, Romániában 8 lal, Jugaaxláviában 4 din. AnntrUbu » Gr.. Ném«tor*xigb*n M Pl. Svájcban 10 a­ PranoUoretágbail lie­­ránc, Olaszországban 110 líra. Amerikában (cent Blóhzetttt dtp BeltSldra negyedévre T.IO P, egy hónapra ISO P, Ausztriába negyedévi* 1 P. ázzak Amerikába 11 P, egyéb kül­földre 10 P. 20 fillér Meghitt beszélgetés egy hiva­tásos jóssal, aki azt véli látni, hogy­­ megingattak nemzetközi kapcsolataink, májusban megkezdik a Nemzeti Sportcsarnok építési munkálatait, kibővítik egyik nagy­pályánkat, új magyar kiskocsi lendíti fel automobilizmusunkat, magyar világrekordért fogunk ünnepelni és számos bíztató eseményt hoz az 1934-es új esztendő g a |j|§|p |§g£r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék