Nemzeti Sport, 1934. július (26. évfolyam, 127-149. szám)

1934-07-01 / 127. szám

f­­­Vfc | | . Vasárnap 12AN­. J _ T AliSZKrfB 1934 július 1 ISgSaifat, _ || xxvi. évfolyam, 127. «*,». 4wUPWi ESL ^ hajszálnyira megletenik utrdo ét tromba! Hvéltlévt n' ®®SÍ9 ffijjái/ J^T “ i____• • A H/tfOBN AMP B^|10|S^ VGZöt az Öt~ Sztrkculotév ét kladihieatali „.. JölÉillf __ _ _ PuSapat. VI., Róz$o­a. 111. (Ttl. HÍM, K1­UJ wgEgBSV .^agg^liWMllk. .. RHHPI HaDOS I1G2YC" Levélcím! Buda­peti Sí, potlakiók U. IflttHIBSgIi­gfflWllMa, «. Távirati cími Nemzetisport Bajapett. VtatalBBIink Wd$r3£!aLF& fi 1 1*T H,llOIllRS& Csrhazlovákiában t Ke, Romániában aRMI^MInfflKollaffili rrf^mrrfU­ llf QT1 5 lei, Jugoszláviában ti'/, dinár UldU Ausztriában 90 Gr.. Németorraácban U Pl, IbSsIBBBII . .. _ Svájcban 13 o, Franciaországban 1 ír, JFSEnjfypgSjpiay HjEPMIHMBS^My­V^HHnlHHHRy flBIiiM8ITOgBBBMiSwHk Wp3Rp§ Ij2vellile2 SZGI16S Olaszországban —80 1.. Amerikában 4 cont. ^BBWwHfíIsfkÉBI^^p *1 8BBBmh8b^S^ ,/?" ,.® ElSMielési díj: BelfHIrtra nocryedevro « V. EZaSgawI 8.11 87 eleil egy hónapra 2.20 P. Auaztriába nofrredíTTO HKatjf ^-aSjís sHfi!' irifln'liMÍI 7 P. Észak-Amerikába 10 P. affyeb kttl­ ^ ~ fyidre * P. ___________ ______________________________________________ ______________________________ j&ty&f&ipXk %f»ch' v*y A Ferencváros legyőzte ez első meccsen a Matinét 1 6:0­6 gólarány, ne nwaiszmomu ben aláterhetetlenek a kiadnólak Az Újpest nagy akarással áll ki ma az olasz bajnok ellen Mit szóltak a Ferencváros játékához a torinói világ­bajnokok Az első félidőben nagyon impo­nált nekik a Fradi, a második­ban eltűnt a respektus — Saját tudósítónktól —­­ Az egyik ágon a Ferencváros, a másikon a Juventus. Európa közvéleménye sok helyen bennük látja a Mitrópa Kupa két finalis­­táját. S a sors úgy hozta, hogy a két csapat végignézheti egymás küzdelmét. (Az újpestiek bizonyá­ra ellentmondanak annak, hogy a Juventus ügye­­már annyira elin­tézett . . .) Szombaton a Juventus nézte a ferencvárosiakat, vasárnap a Fe­rencváros csapata fogja nézni az olasz bajnokcsapatot. Most azon­ban még a szombatnál tartunk, nézzük, mit szólnak a ferencváro­siak akcióihoz a torinói világbaj­nokok. Nos, míg nincs a meccs, eddig a maguk dolgáról beszélnek. A Sporthírlap cikkéről, amely 5000 líra prémiumról szól. Megállapít­juk, hogy tévedés van a dologban. Az egyes kupameccsekért nem kap­nak prémiumot a játékosok. A Ju­­ven­tusnak nem számít az ilyen apró közbeeső eredmény, mint — mondjuk — a teplitzi győzelem. Csak a torna végén esedékes az a prémium! Ha megnyerik a kupát. Ez a prémium-ügy egy kis iz­galmat is okozott Carcano tréner bosszús, amiért elterjedt a hír. Úgy magyarázza, hogy a magyar közönség azt fogja hinni, mintha a Juventus nagyon félne az Új­pesttől és ezért ígér akkora külön p­rémiumot! És az aggasztja, hogy emiatt a torinói csapat el­lenszen- BUICK LUXUS LUXUS BÉRAUTÓK Az UTEN­D­­A 8 személy Stadionba ■ »w.— részére ELITE ‘tKS?’ Tel.: 445-58 Olcsó bérautók vidékre és külföldre is rés lesz a magyar közönség előtt. Hiába minden, Carcano tréner hi­szi és punktum . . . Lelkesen tapsolnak a Juventus­­játékosok, amikor megjelenik a pályán a Ferencváros. Keresik szemmel Korányit, an­nak szól a taps. Aztán Sárosit ke­resik, előrehajolva lesik a mozdu­latait. Valami csodára, kinyilatkoz­tatásra várnak. És mikor a meccs legelején Sárosi háttal állva kapu­fára fejel, csettintenek az ujjuk­kal. Általában a technikai bravúrok fogják meg őket legjobban. Ke­mény oxfordot, arra öten is fel­kiáltanak a gyönyörűségtől. Ám ennél is sokkal jobban kirobban az elégedettség Toldi 25 méteres gól­jánál. Vargh­en felugrik és úgy kiált olyasmit, hogy „barátom!”, Cesarini és Calligaris is felállva tapsol. Udvarias, kedves pályatár­sai a magyar játékosoknak. Látni, hogy a figyelmüket leg­jobban a kapu előtti jelentek ragad­ják meg. Egy-egy jó lövésnél cset­tintenek az ujjukkal, látni, hogy szeretnék, ha bement volna. Szá­mukra ez a földi igazságszolgálta­tás lenne. A kis Santagostino pedig minden jobb csatárakc­iónál az ujjaival mutatja, hogy „finom” dolog volt. Aztán egyszerre elkomorodnak. Néhány kemény fault nem tetszik nekik. És mikor Caironi bíró az első félidőben keményen közbelép, nagyon dicsérgetik a honfitársat. Most újra Lázár trükkjei kötik le a figyelmet, de hirtelen megfor­dulnak, valami verekedés van a tribünön, nagyon tetszik a dolog, főleg Monti néz még hosszasan arrafelé, amikor már régen elcsen­desült minden. Néhány fejcsóválás is látható. Mikor Moore messziről lő kapura, vagy amikor Toldi kissé erőseb­ben megy neki valakinek. Nem tetszik nekik a tizenegyes sem. — Hja, megszokták, hogy nagy a csata a kapu előtt a labdáért. Mi­kor azonban Sárosi pompásan be­helyezi a tizenegyest, annak már tapsolnak, mert szép és tetszik. Calligaris hirtelen nevet és em­lékeztet: — A Ferencváros—Juventus­­meccsen háromszor is lőtt elle­nünk tizenegyest Sárosi. Lőttünk egy gólt, a bécsi Braun adott azonnal egy tizenegyest. 3:3 lett... Szünetben csokoládét majszol­nak, beszélgetnek. Határozottan tetszik nekik a játék. A Ferenc­város kitűnő benyomást keltett. A kisebbik Vargh­en tesz csak meg­jegyzéseket Toldi és Laki kemény játékára, de a tréner hamarosan leinti a játékost. Nem illik ... Et­től függetlenül az egyik olasz meg­jegyzi: — Kladnóban nagyon kemény lesz a meccs. Jó szemük van, látják az akció­kat. Toldi hendsz-góljánál vala­mennyien egyszerre kapnak a ke­zükhöz és mutatják, hogy szabály­talan volt. Vargh­en a második félidő ha­tása alatt dicséri a Kladnót. — Jobb, mint a Teplitz. Borés és Cesarini azonnal és egyszerre felel. — De a Teplitz veszélyesebben támad. Calligaris viszont megjegyzi: — Érthetetlen, hogyan kapha­tott ki ezektől az Ambrsiana! Ugyanakkor azonban az egyik sokat jelentően odasúgja: — Allemandi, a bekkjük csinál­ta, hogy az Ambrosiana kikapott! Monti egyszerre megfordul és magyaráz: — Nem látok Sárositól sem­mit. Csak jobbra fejel, balra fejel, más semmi. Aztán elkezdődik a kladnóiak visszaesése és a ferencvárosiak má­sodik félidőbeli nagy ostroma, rengeteg elhibázott gólhelyzettel. Most azután állandóan csodálkoz­nak. Főleg Borai és Cesarini, de néha Orsi is fejcsóválgatva muto­gatja, hogyan maradt ki ez, vagy az a helyzet. Mutatják, hogyan kellett volna. UTE-Stadion Újpest, Megyeri­ út 1934 július 1-én, vasárnap délután 6 órakor ÚJPEST JUVENTUS (TORINO) Közép Európa Kupa mérkőzés Előtte 4 órakor ÚJPEST B-BUDAFOK barátságos mérkőzés Megérkezett a dia­dalmas magyar vívógárda Százakra menő tömeg fogadta őket — Saját tudósítónktól — Tegnap este fél 12-kor befutott a prágai gyors az öt Európa-baj­nokságot nyert diadalmas magyar vívócsapattal. A romat megérkezé­sének pillanatában a rendőrzene­kar pattogó indulóra zendített s a kivonult ünneplő közönség lelkes éljenrivalgása között szálltak le a magyar versenyzők a vonatról. Elsőnek Lichtneckert András mondott beszédet s kiemelte a magyar gárda törhetetlen győzni­­akarását, mely ezt a remek és nem várt európabajnoki sikert eredményezte. Majd Múzsa Gyula az OTT nevében, végül pedig Filotás Ferenc, a vívószövetség el­nöke lépett a mikrofon elé s mon­dott köszönő szavakat a diadal ré­szeseihez. A hölgyvívók nevében Horváth Kató, a férfiak képviseletében pe­dig Dunay Pál és Kabos Endre beszélt bele a mikrofonba. A rendőrzenekar a Himnuszt into­­nálta. Ezzel vége is volt a hivata­los ünneplésnek és kezdetét vette a véget érni nem akaró erelkezés és csókolózás ünneplők és ünne­peltek között. Most határozottan nem imponál nekik a Ferencváros. Az első fél­időbeli respek­tusnak alaposan vé­ge. Viszont mikor a kis Rátkai egy parádés akciót vezet, megkérdezik, hogy ki az­­ a feleletre, hogy egy amatőr, nagyot néznek és megint csak a fejcsóválás következik. A finist nem várják meg. Húsz perccel a vége előtt szépen elbal­lagnak a mérkőzésről . . . Pompás győzel­met aratott a Budai „11.“ vándorcsapata — Telefon jelentésünk — Greszt, június 30. Ma délután itt egy helyi vegyes csapattal játszottunk és 2:0-s fél­idő után 6:0 arányban szép győ­zelmet arattunk. Mérkőzés után a helyi vezetők elragadtatással nyi­latkoztak játékunkról s kijelentet­ték, hogy ilyen remek felépítésű és gyorsiramú játékot még nem is láttak. Góljaink közül Hegyes kettőt, Sztancsik, Pozsonyi, Mag­da és az új szerzemény Wéber egyet-egyet rúgott. A csapat játé­kával mi is nagyon elégedettek vagyunk. Holnap Chemnitzben az ottani városi válogatott ellen ját­szik a csapat.­­. Kardvívó Európa-bajnok.d­. Kabos End­re 8 gy., 2. Gaudini Olaszország, 3. Raj­­csányi László 5 gy., 4. Erdélyi Jenő 5 gy., 5. Közeghy Attila 4 gy., 6. Leyda Lengyelország 4 gy, 7. P­intén Olaszor­szág 4 gy., 8. Dobrovolszky Lengyelor­szág 3 gy, 9. Montano Olaszország 3 gy., 10. Ragno Olaszország 2 gy. Gabrovitz kiesett a vegyes­párosban is — Távirati jelentésünk — London, június 30. A wimbledoni teniszbajnoki versenyek során szombaton a vegyespárosban a Collina—Ro­­valles pár 6:2, 8:10, 8:6 arány­ban győzött a Gabrovitz—Cowell pár ellen. Már ma este 11 órakor kapható lesz Budapest főbb pontjain holnapi, hétfői szá­munk. MEGJÖTT ZSENISEK, AZ ÚJPEST—JUVENTUS MECCS BÍRÓJA - Saját tudósítónktól. — A prágai gyors, mely féltizen­­kettőkor futott be a Nyugati pá­lyaudvarra s hozta az Európa­­bajnokságról visszatérő magyar vívókat, még egy érdekes szemé­lyiséget hozott: Zseniseket, a mai Középeurópa Kupa-mérkőzés bíróját. Zseniseket Kis Zoltán­nal az élén Újpest vezérkara fogadta a pályaudvaron és elka­lauzolták szállására.

Next