Nemzeti Sport, 1934. október (26. évfolyam, 192-212. szám)

1934-10-01 / 192. szám

Hétfő 1934 október­­ XXVI. évf­oly­am, 192. szám. MtoMenik uirda ét nemből ~~thélilio&~ UINDEN NAP Sztrkmlősév és kiadóhivatalt Budapest. VI., flatta-a. 111. (Tel. m­tt. tSl-MJ Levélcím Budapeti Sí. postafiók II. Távirati cími Nemzetisport Budapest. Ok­tuliívMMbin 1.50 Ke, flomeniaben 5 lel, Jugoszláviában 21,5 din. Ausztriába 10 Gr„ Németországban 0 Pf„ Svájcban .15­0., Franciaországban 1 fr„ Olaszországban­­*.80 1„­ Amerikában 4 penL Előfizetési dijj Belföldre negyedévre 1 P. egy hónapra 2.10 P. AuwMába. negyedévre 7 P. Észak-Amerikába 10 P. egyéb kfil- More 1, P­s­­yA&i ésQT -12 dillár Mai számunk már vasárnap este 11 órakor megjelent Izgalmas, kemény küzdelmet hozott az újpesti derbi, az otthoniak túlnyomó fölényével, egy-egy jogerős góllal és egy vitatott meg nem adással­ A Ferencváros támadó­játékosai remekeltek, a védők még mindig nem (6:1) . A Bocskait Gyulai nélkül majdnem baj érte (3:1-ről 3:3) Dietz kapitány: „Csak teljesen egész­séges játékosok kerül­hetnek a válogatott csapatba!" — Saját tudósítónktól — A kevés meccsből álló program­nak hála, bőven jutott válogató a mérkőzésekre. Dietz Károly dr., a megbízott szövetségi kapitány az Üllői­ úton kezdte az inspekciózást s a Bocskai—Budai „11” mérkő­zés vége felé autózott ki Újpestre, ahol Minder Frigyes tartotta a frontot. Az Üllői­ úton így „csak” Holits Ödön, Fábián Pál és Má­­riássy Lajos dr. maradt. Újpesten, a félidőben Minder ezt mondta nekünk: — Érdekes meccs. Kár, hogy Titkosnak balösszekötőt kell ját­szania. Dietz dr. állítólag be is ment a Hungária-öltözőbe és kérte, hogy a szünet után Titkossal és Szabó Ill.-al cseréltessenek helyet. De a Hungária erre­­ csak 3:0-ás ve­zetés után lett volna hajlandó. A meccs után Dietz dr. elmondta nekünk benyomásait a mérkőzés­ről: — Jól, szépen indult a mérkő­zés, de később már csak a küz­delem maradt meg. Az Újpest egyre javult s szünet után hatá­rozott fölénybe került. A Hungá­ria centere, centerhallja igen gyengén működött, gyenge volt Bíró is és a Hungária csak az öreg Mándi kivételes taktikai tu­dásának köszönhette a döntetlent. A Hungáriában Mándin kívül Szabó és az I. félidőben Cseh, az Újpestben Steinberg, Szalay és Szűcs mutatott figyelemreméltó formát... Hogy a másik mécs­esén mit láttam? Ott Vágó, Te­leki, illetve Fekete játéka tet­szett. Amikor a válogatott csapat ke­rete felől faggatjuk Dietz­er -t, előbb egy panaszt hallunk tőle: — Nehéz kérem így válogatni, hogy — éppen a nagy szélső- ínség idején — az egyesületek ragaszkodnak hozzá, hogy olyan játékosokat is összekötőben ját­szassanak, akik a szélen többet érnek a mai szélsőknél. Titkos, Vincze, Kocsis, — mindegyik megoldhatná szerintem szélső­gondjainkat. — Van-e biztos pont a csapat­ban? — kérdjük. — Steinberg, Szalay, Szűcs, Toldi helye biztosnak látszik. — És kik a legesélyesebb je­löltek? • — Kapuban Háda és Szabó, a jobbhátvéd posztján Vágó és CD v­igyál „FRANCK**­pótkávéval ízesített „KATHR­EINER-féle Kneipp­iflalátaká­vét!" Bélyeg és bérT_­allogn Árjegyzéket érdeklődőknek bérmentve küld: Abonyi Jenő bélyeg* t re*. edése, Budapest, IV. Vid­ utc* 45. szám Mándi, balfedezetben Lázár, jobb, összekötőben Vincze és Cseh, centerben Sárosi és Teleki. A szélsőposztokon kevés, illetve túl­sok jelölt van. — A heti program? — Hétfőn este, de inkább ked­den este állítjuk össze a váloga­tott csapatot. Feltétlenül meg­nyugtató jelentéseket akarunk ugyanis hallani a játékosok álla­potáról. Elvem az, hogy nem tel­jesen egészséges játékost akkor sem teszek be a csapatba, ha azt Sárosinak hívják. A VÁLOGATÓBIZOTTSÁG a mérkőzések után egy körúti k­á­­véházban jött össze, ahol — bi­zalmas körben — alaposan meg­tárgyalta a látottakat. A tanács­kozások eredményeiről nem nyi­latkoztak a válogatók, de a kávé­házban elterjedt hírek szerint a tanácskozáson a következő csapat alakult ki: Háda — Vágó, Steinberg — Szalay, Szűcs, Lázár — Tamássy, Cseh, Sárosi, Toldi, Titkos. A csapat­­ még nem hiteles. A csonka forduló mérlege Három mérkőzés. Három mér­kőzésen 19.000 néző, nagyszerű játék s két meccsen sok gól. És szép idő. Nagyszámú közönség, jó játék, pompás idő, gólok ... Mi kell még? Mást nem is kívánhatunk. A bajnokság állása érdekesen alakul. Az első három helyen már a három nagy csapatot találjuk. A három veretlen csapat közül egy, a Phöbus elszenvedte az első veresé­gét. Most már csak az Újpest és a Bocskai veretlen. Az Újpest még veretlen, de a Ferencvárosnak ke­vesebb vesztett pontja van, mint a lila-fehéreknek. íme: 1. Hungária 5 8 1 1 19: 6 7 (8) 2. Ferenc­város 4 8 — 1 13: 7 6 (2) 3. Újpest 4 1­ 8 — 13: 2 5 (3) 4. Kispest 4 2 1 1 7: 7 5 (3) 5. Attila 4 2 1 1 8: 9 5 (3) 6. Bocskai 3 1 2 — 7: 4 4 (2) 7. III. ker. FC 4 1 2 1 6: 8 4 (4) 8. Budai „11“ 4 1 1 2 11:10 8 (3) 9. Phőbus 3 1 1 1 6: 9 3 (3) 10. Soroksár 4 1 1 2 5:10 3 (5) 11. Somogy 5 — 2 3 5:24 3 (8) 12. Szeged 4 — 1 3 3: 8 1 (7) Kispest csapata alig állt a lábán! Viktória Pilsen— Kispest 6:1 (3:0) — Távirati jelentésünk — Pilsen, szeptember 30. Kispest csapata a pénteki és sz­ombati mérkőzésével a háta mö­gött, fáradtan játszott. Egyik-má­sik játékos alig állt a lábán. A pil­seniek góljait Hess (1), Birva (2), Petricsek és Csulik lőtte. Kispest egyetlen gólját 11-esből érte el. A 11-est Nemes lőtte be. * Az 5. számú tipszelvényen szere­pelt francia és olasz meccs ered­ménye: Excelsior—Montpellier 2:0, Sampierdarena—Bologna 2:1. TOKA-, FUTBALL-, FŰTŐ-, valamint vadász-, vívó-, golf-, boxoló-, birkózó-, kerékpáros CIPŐK és mindennemű sportcikkek gyártása Vismtdl­rosk­t­ fegolcsóbb bevásárlási forrása Hungária Sportáru­zem VUI, Síp­usee 15 Teleim 4*0-54 UKE*1 Kérjen árjegyzéket a hit tizenegye Egy héttel az ősz első válogatott meccse, az Európa Kupáért menő magyar—osztrák mérkőzés előtt az él­játékosok formája már kevésbé volt lehangoló, mint az első for­dulókban. Az ma már kétségtelen, hogy a mezőny legtöbb csapata alaposan elmaradt idén formájá­ban, de most végre megindult az általános látkolás és ebből a szem­pontból a magyar—osztrák meccs időpontja számunkra nem kedvezőt­len. A játékbeli erények terén nem következett be valami nagy meg­izmosodás, de erre manapság nem is lehet számítani s elégedetteknek kell majd lennünk azzal, ha a válogatottak becsületesen végig­harcolják a 90 percet. Friss, egész­séges játékosok lendülete, szíve: az egyetlen, amelyre a tudásban ma felettünk álló osztrákok ellen épít­hetünk. A kapusok változó formái sem változtatnak a helyzeten, itt jól állunk. A hátvédek élén Mándi áll, de mellette a fiatalabbak is sok igyekezetet mutatnak, ha j­áll­­tunk már jobban is bekkekben. Hallunk van négy jó, Szalay, Szűcs, Lázár, Móré. Az első háromból a csapat aránylag legjobb része ké­pezhető — a jelek szerint. A leg­jobb jobb szélsőnk nem magyar állampolgár, de Tamásy is komoly képességű s megelőzi a jobban játszó, de pekelysúlyú Sast és az ingatag formájú Rökköt. Vincze és Cseh egyaránt méltó ma a válo­gatottságra, Sárosi helyét a még olyan tehetséges Solti sem teheti vitássá. Toldi magányos szikla a balösszekötők között, balszélsőnk pedig ma egy sincs igazi. A leg­jobb balszélsőnket, Titkost bal­összekötői kényszermunkára ítél­ték, Déri— úgy látszik — nem­sokára újra nagy lesz, de ma még többet mutatott nála a ferenc­városi szükségbalszélső, Kovács. Fentiek után ime a hét tizen­egye: Alberti Mándi Jós Egri Szűcs Lázár Táncos Vincze Sárosi Toldi Kovács A tartalékcsapat: Szabó Vágó Fekete Serei Móré Szalay Tamássy Cseh Solti , Nivái Déri Cl M BLpengék jÉ&MJ&A a LEGJOBBAK Hí

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék