Nemzeti Sport, 1935. szeptember (27. évfolyam, 172-193. szám)

1935-09-01 / 172. szám

Vasárnap 12 fill. 1935 szeptember­­ XXVII. évfolyam, 172. szám. Med­elcnik szerda ét vombat Kpételév. MINDEN NAP Szerkesztőség és kiadóhivatalt Budapest VI., Rúzta­ u. 111. (Tel.: Uf-H, tSl-3fj Levélcím: u­mlacest SS. rostafiók I*. Távirati cími Nemzetis por! Budapest. (Csehszlovákiában 1 Ka, Romániában O let, Jugoszláviában dinár Ausztriában JO Gr., Németországban 15 Pf, Svájcban 15 t­, Franciaországban 1 fr, Olaszországban —JO 1., Amerikában 4 cent. Előfizetési díj: Belföldre negyedévre t P­, egy hónapra S.JO P. Ausztriába negyedévre t P, É­szak-Amerikába 10­0„ egyéb kül­földre »­­. Sir 21.4-gyel nyerte a 200 m-t, Horváth II. remek eredménnyel második lett gerely­vetésben, egyébként gyengén szerepel­­tünk Berlinben Csil Varsóban 1:14.8 mi-re javította a 100 máeres mellúszás rekordját A színin rekorddal győző 3x100-as vegyessalétában 1:13.2 volt az ideje — Telefons derítésünk — Vars augusztus 31. A varsói verny első napján két rekord dőlt meg Csik tünemé­nyes úszása vén. Már otthon edzés közben 1 :.8-ra úszott egy­szer 100 méterm­ellen, itt azon­ban ezt az eredm­yét is túlszár­nyalta. A 19 fok vizű 50 méteres uszodában 1:14.8 mp-re úszta a 100 mért és ezzel a multin adta át Sípos Márton 1:16.2 n-ces rekordját. A rekordot úszó hegyesstafétában még ezt az eredimyét is túlszár­nyalva, 1:13.2 mp-t úszott. Ez már alig riad el Cartonnet 1:12.4 mp-ces vil r­ekordjától, pe­dig az nem 50 mérés, hanem 25 méteres uszodában született. A legjobb lengyel és néhány német úszó részvénével rendezett verseny első napján az úszószámok eredménye a követező: 100 m mellúszás: 1. Csik BEAC 1:14­ 8, országos rekord, 2. Schulte német 1:20.9, 3. Lengváry György BEAC 1:22.8.­­ Csik idejét há­rom hivatalos időmérő mérte és a jegyzőkönyvet beküldik a MUSz­­nak. 200 m gyors: 1. Lengyel BEAC 2:23, 2. Schreibmann lengyel 2:24.5, 3. Székely BEAC 2:27.9, 4. Bochenski lengyel, 5. Wille német. Lengyel 1:06-os kezdés után biz­tosan győz. 7X50 m vízipóló staféta: 1. Lengyel csapat 4:32,2, 2. BEAC 4:32.4. Toronyugrás: 1. Vajda 106.23 pont, 2. Ziata lengyel 89.13 pont. 8X100 m vegyes staféta: 1. BEAC (Lengyel 1:16.6, Csik 1:13.2, Székely 1:04.2) 3:34, orszá­gos rekord, 2. Lengyel kombinált (Karlicek 1:16.2, Bogut 1:23.8, Bochenski 1:01.3) 3:41.3, 3. Német kombinált (Schumann 1:16, Schulte 1:22, Wille 1:04) 3:42. Csik itt még jobban ment, mint az egyéni versenyben és így dőlt meg az UTE 3:36.8 mp-es országos rekordja. A csapatot meghívták Berlinbe. Az ajánlat mérlegelése után holnap döntünk, hogy elfogadjuk-e a meg­hívást és kérjünk-e otthonról rajt­­engedélyt. Jung Béla. FTC-pilya IÍ118i-á| 29. ním Szeptember 1-én vasárnap délután fél 4 órakor Ferencváros-Újpest Nemzeti Bajnoki derbi mérkőzés, előtte fél 3 órakor Budai „11“-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 1 órakor FTC-„33“ FC amatőr bajnoki mérkőzés Zongora — Tudja, milyen jól zongorázom én? Tudom zongorázni a Sár­osi és Kállai közötti különbséget. — Dehogy tudja maga azt zon­gorázni. — Ne beszéljen, maga nem ért a zenéhez. — De értek a futballhoz. 25.000 úszó vonul fel a Magyar Úszó Szövet­ség Országos Úszóhetének kereté­ben. A fürdőnadrágos „hadosz­tály” csupa újoncból áll, olyanok sereglettek össze erre az őszi nagy gyakorlatra, kik eddig még nem voltak a magyar sport fel­esküdt katonái. Olyanok, akik az idén ismerték fel először, mit jelent a rendszeres, úszás, a test­edzés és tisztálkodás kellemes összekapcsolása. 90 község és város negyedszáz­ezernyi fiatalja két héten belül levizsgázik úszástudásából és át­veszi az úszástudás sportjelvé­nyét. Az úszósport úgy járt ezzel a tömeggel, mint egykor Goethe bűvészinasa a varázsigékkel. 10.000 úszóra sem számítottak és íme, háromszorosára nőtt meg a számuk. Ebben a nagy tömegben már sportlelkesedés és sport­kedv van. Ez nem elégszik meg azzal, hogy átveszi azt a jelvényt és gomblyukába tűzi. Ebből a tö­megből sokan azzal rúgják el magukat a rajttól, hogy Csik Ferencek és Halasy Olivérek, Bárányok és Németh Jánosok nyomába lépnek. Ezek követelik a maguk részére majd, hogy tovább dolgozhassanak, tovább fejlődhessenek. És nyomukban ott lesz jövőre az új „hadosztály”, az új sereg, amely a napfényhez, v­­ízhez, levegőhöz, ügyes mozgás­­ot és­ fényhez való jogát köve­teli. Ezeket a hatalmas tömegeket adminisztrálni és vezetni már nem lehet tisztán társadalmi feladat. Ide már alapok kellenek, ide már intézmények kívánkoz­nak. Ha meg lehet tanítani a diákot úszni az iskolán kívül pár fillérért, ugyanennyiért meg lehet tanítani az iskolában is. Az idei 25.000 diák és levente hangosan és nyomatékosan zúgó felkiáltás a kötelező úszásoktatás mellett. Ettől a megmozgatástól már csak egy lépés a tökéletes kiépítés és évtizedekre szóló megalapozás. Ez volna az úszóhét legnagyobb sikere és mi jutalmul ezt kíván­juk a mozgalom szervezőinek. Millenáris Sporttelep Thököly­ út és Szabó József­ utca sarok Szeptember 1-én vasárnap dél­után fél 5 órakor Zugló VH. ker. FC-Szürke taxi profi bajnoki mérkőzés Olcsó helyárak: klubtagoknak 50 filléres egyébként 80 filléres ülőhelyek A szombatra előrehozott Nemzeti bajnoki mérkőzésen a Hungária remekül kez­dett, azután mintha átvág­ták volna Hungária— Phöbus 2:0, (2:0) A Phöbous kissé jobb csatár játékkal zavarba hozhatta volna a Hungáriát Góllövő: Hadrévi, Müller Újpest, Berlini­ utca, bíró Wiczenik, 3000 néző Remek napos délután fogadta szombaton a Phöbus pálya nézőse­regét. A városi kapu mögött kar­csú betonoszlopok jelzik, hol kap a pálya modern új kerítést. Ez a ke­rítés már sokkal magasabb lesz a réginél, persze a pátyanézők elől minden belátást el fog zárni. A Phöbusban nagy az öröm. Törésnek sikerült vidéki elfoglalt­ságából megszabadulni. Igaz, hogy nagy ára volt, néhány kilométert gyalog kellett megtennie, hogy a vasútállomáshoz időre odaérkezzen. Nincs tehát valami nagyszerű kon­dícióban. A Hungária már negyedórával a kezdés előtt mezbe öltözve vidám beszélgetéssel tölti el öltözőjében az időt. Az izgalom legkisebb jele sem látható. A csapat a múlt heti , amint Schaffer megmondotta már csütörtökön. Elsőnek a Hungária csapata fut ki, libasorban. A nagy körről üd­vözli a közönséget. A honi csapat kissé várat magára, de annál na­gyobb tapsot kap. Percek alatt vezet két góllal a Hungária Mándi és Péter, a két kapitány. Mándi választ, a Phöbus az élesen szembesülő nap ellen játsza az első félidőt. Alig érezhető nyugati szél fút, amikor feláll a két csapat: Hungária: Szabó — Mándi, Bíró —­ Egri, Sebes, Dudás — Sas, Müller, Hadrévi, Cseh, Tit­kos. Phöbus: Juhász --Wéber, To­ros — Gombkötő, Sáros, Péter —­ Bóky, Szikár, Solti, Titkos NI., P. Szabó. Az első percben a Phöbus csatár­sora vezet támadást. Solti jobbra csúszik, átvágja a labdát P. Szabó elé, Szikár lesállása rontja el az akciót.­ A 2. percben Hadrévi bal­ról kapott labdával kiugrik, Wéber támadja, de a nagy lendülettel haladó center átmegy rajta. A­ helyzet egy pillanat alatt kritikus­sá válik, Juhász kifut a kapuból, Hadrévi okosan átemeli fö­lötte a labdát, amely éppen a léc alatt hull a hálóba. 1:0! Egy perc múlva a Hungária jobbszárnya szögletet ér el. A kö­vetkező támadásokat Cseh, illetve Solti lesállása hiúsítja meg. Az 5 5. percben Sebes első passza rossz, a javított kiadás már pontosan száll Sas elé. A szélső beadása pontosan hull a kapu elé, ahol Gombkötő nagy luftot csinál. Titkos betolja a labdát Cseh elé. Cseh Hadrévi­­nek, Hadrévi pedig továbbítja Müller elé, aki előtt tiszta­­ az út. Lövése védhetetlen. 2:0! A Hungária továbbra is támad. A 8. percben Müller lövése csak ETC-pálya, Pesterzsébet, Erzsébet-is. Szeptember­­­én, vasárnap délután fél 5 órakor Erzsébet FQ-Millenáris profi ligabeli bajnoki mérkőzés, előtte fél 3 órakor ETC-SAC amatőr bajnoki mérkőzés Állóhely 60 HUer ülőhely 1.-­ pengő

Next