Nemzeti Sport, 1935. október (27. évfolyam, 194-215. szám)

1935-10-01 / 194. szám

BÉCSI TELEFON Ma rostameccset tart Bécsben Meisl, s azután válogat Csapata még nincs, de már az is meglepetés, hogy ki mindenkit hagyott ki a keretből — Telefon jelentésünk — Bécs, szeptember 30. Meisl Hugó azt mondta, hogy hétfőn este összeállítja a váloga­tott csapatot, de ezúttal Meisl ter­vezett . — Meisl nem végzett. Az összeállításból nem lett semmi. El­halasztotta. (Talán kedden este megcsinálja.) — Az idény elején vagyunk — mondotta Meisl — s nehéz még kiválogatni a legjobb formában le­vőket. Tetejébe egyik-másik csapat visszaesett, a Rapid, a tavalyi baj­nok például vereséget szenvedett... Azt gondoltam magamban, hogy várok kedd estig. Kedden délután a Stadionban ugyanis megtartjuk a válogatottak edzőmérkőzését. Erre két csapatot állítottam össze. A­ csapat Kapusok: Platzer (Admira) & Plaschka (FC Wien). Hátvédek: Sesta (Austria), Schmaus (Vienna). Fedezetek: Wagner (Rapid), Urbanek (Admira), Hoffmann (Vienna), Mock (Austria), Érdi (Vienna). Csatárok: Sindelar (Austria), Vogl II. (Admira), Hahnemann (Admira), Bican (Rapid), Binder (Rapid), Vogl I. (Admira). B) csapat: Kapusok: Raftl (Rapid), Hav­­licek (Vienna). Hátvédek: Rainer (Vienna), Schlauf (Floridsdorfer AC), Tauschek (Rapid). Fedezetek: Lebeda (Libertás), Forster (Libertás), Skoumal (Rapid). Csatárok: Hanreiter (Wacker), Zischek (Wacker), Gschweidl (Vienna), Stoiber (Admira), Stroh (Austria), Donnenfeld (Hak­oah), Brousek (Libertás), Holec (Vienna). — Ezek a játékosok — mon­dotta Meisl — 2X30 percig egymás ellen játszanak kedden a Stadion­ban. Mind a két csapatban 11-nél több játékos van, de cserélgetések­kel mindenkire sor kerül. A váloga­tottak edzőmérkőzését egyébként zárt kapuk mellett, a nyilvánosság kizárásával rendezem meg. A válo­gatott csapatot az edzőmérkőzés után a szövetségben állítom össze. Ugyanakkor állítom össze termé­szetesen a lengyelek elleni B­ csa­patot is. Messi keretének az az érdekes­sége, hogy abból a következő nagy ágyúk hiányzanak: Kaburek, Smistik, Schall, Nausch, Gall és Pavlicek. Érdekes, hogy az újonc és jól szereplő Libertásból három játékos (Lebeda, Forster és Brou­sek) válogatottjelölt! Még érde­kesebb az, hogy az utolsó helyen álló Wackerból is kivett Meisl két embert: Fischeket és Hahnreitert. A legfeltűnőbb azonban az, hogy Rainer 32 éve ellenére is váloga­tottjelölt tud lenni. Meisl ugyan még nem állította össze a csapatát, de a megadott keretből Bécs már összeállította, így fest: Platzer — Sesta, Schmaus — Wagner, Hoffmann, Mock — Vogl II., Hahnemann, Lin­delar, Binder, Vogl I. Lehet, hogy Bécs téved, de semmi­esetre sem jár messze Meisl hol­nap este megszületendő csapatától. A vasárnapi meccset egyébként az izraelita ünnep miatt már dél­után fél 3 órakor elkezdik. Howorka Ottó. A németek már válogattak az ok­tóber 19-i német— magyar vívómér­kőzésre — Saját tudósítónktól — írtunk már arról, hogy október 19-én Münchenben Németország és Magyarország válogatott vívógárdája találkozik. Erre a viadalra a magyar csapatot majd csak a válogató ver­seny után jelölik ki, a németek azon­ban már válogattak. A német csapat a következő: Tőrben: Casmir, Heim, Lerdon, Eisenecker, Rosenbauer. Kardban: Casmir, Heim, Eisenecker, Jörgen. (Az ötödik embert később je­lölik ki.) Hölgyek: Hass, Oelkers, Oslob, Jü­ngst, Wachter. Nem lesz válo­gatott nyolcas — a bajnokságig — Saját tudósítónktól — A Magyar Evezős Szövetség ver­senybizottságának elnöke, Wünscher Frigyes dr. nemrég már vázolta a magyar evezősöknek a berlini olim­piára való előkészületeit. Ezek szerint a jövő évi evezős bajnokságokat egy hónappal a szokott terminis előtt rendezik és egészen a bajnokságig semmiféle kombinációról nem lesz szó, hanem az egymás ellen való küz­delmekben fogják az egyes egyesüle­tek állóképességüket fejleszteni és csak a bajnokság után az egyesületek­kel egyetértésben fogja a MESz az olimpiára kiküldendő egységeket ki­jelölni a bajnokságig mutatott for­mák alapján. Tervbe vették ezen­kívül, hogy nemcsak az oar-számok­­ban, hanem a scull-számokban is indítanak magyar hajót az olim­pián. ®|jÉÉ j, Kedd 12 filL | 1935 október | XXVII. évfolyam, 194. szám. fpffi&ogg Megjelenik szerda te ezombal kivitelivel WffiSt ** «*■! |Kk Mg BE3? jwijH MINDEN NAP gr** m TOMf Szerkesztőiig te kiadáhivatalo lMnpfegK ^ Budapest VI. Rózsa­ u. 11­. (Tel.: 1/2-24. tdl-M.l ^eerMSA-vmrtrsrse^ Levéteim: Budapest ft, postafiók 24. Wjg&awSfd­ ______________________MS. ____ MLjO. Távirati cími Nemzetisport Budapest. C fl ”3 fii .tTO „flg Ut­­r?ff W Tg Csehszlovákiában 1 Ke, Romániában 15® 5 Sp WH ül % 0 lei, Jugoszláviában 2Vs dinár iM M Ausztriában 30 Gr., Németországban Iá Ff, llaBIBL­­jBSttMl |»­gm Svájcban IS e, Franciaországban 1 fr, Bra BU9 §90Í£raB K Olaszországban 3.80 1.. Amerikában 1 cent. Hllfl Bjb 1 Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 6 P„ mmnmr M­WM •Cy hónapra 3.20 P. Ausztriába negyedévre mffSf vjHSrfr 1 P. Észak-Amerikába 10 P„ egyéb kfil­ "" ________________földre » P._______________________________________________________ _______ _________________________________________________________________________________ 16-os keret 6 újpesti 0 szegedi 4 h­u­lgárista 5 ferencvárosi 1 debreceni és valószínű csapat — Saját tudósítónktól — még nem előzött meg ennyi izga­lom válogatást! Ez kicsit érthetet­lennek tűnik fel, amikor az ember arra gondol, hogy alig egy hete válogatott mérkőzés zajlott le Budapesten s ott győztünk! De a győzelmen túl a válogató nagyon hasznos instrukciókat is szerez­hetett magának arra nézve, hogy kiket tartson meg és kiket ejtsen el. Igen ám, de várjon felhasznál­ja-e csakugyan a kapitány a tanul­ságokat. És a tanulságok nem egy naposak-e? Lehet-e a tanulságokat két héttel később is használni? Lehet-e ? Éppen ez a kérdés szülte az izgalmakat , párosulva azzal a körülménnyel, hogy a mérkőzést az örök rivális, Ausztria ellen kell megvívnunk, még­hozzá nem kisebb tétért, mint az Európa Kupáért. Annyit mindenesetre tanulni vélt a kapitány, hogy a gyakorlómérkő­zés közönsége elől el kell titkolni a csapatot. Nem állított össze váloga­tottat, hanem visszatért a keret­válogatás részben bevált, részben megbukott intézményéhez: csak a szerdai gyakorlómérkőzés után ne­vezi meg azt a tizenegyet, amely az osztrákok ellen magára ölti a címeres mezt.♦ A válogatás előzményeiről, külön­böző mozzanatairól az alábbiakban számolunk be: Akik már tudják a csapatot Még délután találkoztunk Lang­­felderrel, aki éppen Mándi társa­ságában volt. Az újpesti vezér ti­tokzatosan mondotta: — Én már tudom a válogatott csapatott — Nos... — De nem árulom­ el. (Érdekes, Langfelder ebben a dologban egy véleménnyel van a kapitánnyal, ő is titkolódzik.) Mándi bátrabb és őszintébb. Ezt mondja: — írja fel nyugodtan. Ez lesz a csapat az osztrákok ellen: Szabó — Futó, Sternberg — Szalay, Tu­­ray, Dudás — Markos, Vincze, Sárosi, Toldi, Titkos. — Egy ponton tévedtünk — jegyzi meg Langfelder. — Futó helyett Polgár? Langfelder bólogat. És este ... Jóval fél nyolc után megérkezik a szövetségbe Dietz kapitány. Nagyon derűs az ábrázata. (Nin­csenek gondjai?) Rögtön hívatja az edzőket. Bányai Lajos, a Phöbus edzője az első, akit vallatóra fog. Egy perc és Bányai jön is már kifelé. — Kit ajánlott a Phöbusból a csapatba — fordulunk hozzá. — Senkit — hangzik a lakonikus válasz. — Solti felől érdeklődött a kapitány. Sajnos, nem tudtam jót mondani róla. Húzódása van. P. Szabó lett volna a másik szóba­­jöhető játékos, neki meg boka­szalag szakadása van. Szűcsöt saját kérel­mére nem állítja be a keretbe a kapitány Jánosy Béla, Újpest edzője a következő páciens. Ő már hosszabb időt tölt a „gyóntató székben”. Mikor, kijön­, az előszobában tar­tózkodóknak a következőket meséli a kihallgatásról: — Futót, Steinberget, Serest, Szalayt és elsősorban Vinczét aján­lottam a kapitánynak. — És Szűcsöt nem? — hangzik minden oldalból a meglepetés mo­raja. — Nem — mondja Jánosy. —■ Turay pillanatnyilag küzdőképe­sebbnek látszik. Az az érzésem, hogy ő lesz a centerhall. Szűcs most lelkileg olyan állapotban van, hogy jól fog neki jönni egy üres vasárnap. Szűcs különben maga kért arra, hogy ne javasoljam a keretbe, ő maga is úgy érzi, hogy pihenésre van szüksége. — Mi van Futó sérülésével? — Egészen gyenge rándulása van, egy kis daganat keletkezett a lábán. — Be merné tenni a válogatott­­ba? — Nyugodtan. Meglepetés . Kiss még a keretben sincs Blummal beszél a leghosszabb ideig a kapiány. Tőle Polgár, Móré, Sárosi, Toldi és Kemény (!) felől érdeklődött Dietz dr. — És Kiss? — kérdjük némileg meglepődve. — Kissre vonatkozólag nem is kérdeztek — mondja Blum. — Ha fel tetszik menni az amatőr­­szöeetségbe, meg tetszik tudni, hol játszik vasárnap Kiss. — Grácban! — vágja rá rög­tön Faragó Lóra. — Kérdezte a kapitány, hogy mi volt az oka Móré vasárnapi gyengébb játékának? — Nem. Mert hiszen a magya­rázat nagyon egyszerű.* szélsőha.

Next