Nemzeti Sport, 1935. november (27. évfolyam, 216-235. szám)

1935-11-03 / 216. szám

­ mS? d­t y Vasárnap T2 fül. °_- *-^Ti­ttb iM jr ) 1935 november 3 XXVII. évfolyam, 210. szám. MS* «L1 tEBjlHW ¥ / (I [UK iVU Ufc­ferrik Sír­ia et tromba* kivételévrl WW JKP UHNIKShHY iluP MINDEN NAP ¡vf 4T • UlkX'V II M­ Szerkesztőség és kiadóhivatal* UhSHHH iLi' J w Budapest V/.. Rózsaut, tíi, (Telj 112-2*. «f-?6.) PgPHH M­Ji t^J 7 Ts.vCh­im: Budapest fi?, postafiók 24. ^ 1 Tóni mii dm. nemzeti sport Budapest. ljBjB F r / f nrhxzloráf.t­hnn / Kr. Romániában áfɧ5 p'kAárJBPlsafc pramHwi' V .­­o­­­rt Iri. Jnrjon­zlám­ troni dinár , \ An»itriah»zi .o (fr.. Npmetorwatrh*n 15 Pf , Bd. \ ‘fl/X Nvaioha.-n r- K--inoianrv.7.i-han l fr.. ® ^ \, — sn 1, .Arpfrikáh.m 4 rr.nl (' 1 -r'Ztixot.(fíii (ifj. Rrlföliirfl nocyodívrr ( T , É t «ey hónapra J.30 P. Am­itriáb* nok­vedévre VCT fis«EKr3fflíS ■ ■, ' v 1 P. Észak-Amerikiba 10 P., egyéb kftl- •­ ' földre í D. -. . , ^ ^ itt -;'i V ' Garasra négy menetben győzőn Neusel ellen — eáb­ati jelentésünk — Newyork, november 2. Walter Neusel, a bochumi nehéz­súlyú ökölvívóbajnok pénteken este a Madison Squareban 17.000 főnyi kö­zönség előtt vereséget szenvedett Primo Camera volt olasz világbajnok­tól, aki a 4. menetben úgy szemen találta Neuselt, hogy vérzeni kezdett és végül is kénytelen volt feladni a reménytelenné vált küzdelmet. Az OTT még nem foglalt állást a LeSOK-ügyben Kelemen Kornél dr. nyilatkozata — Saját tudósítónktól — a LeSOK ügyében alkalmunk volt beszélgetést folytatni Kelemen Kornél dr.-ral. Az OTT elnöke ki­jelentette, hogy tud a társadalmi egyesületekben és a sportszövetsé­gekben uralkodó felfogásról, amely több szempontból aggályosnak tart­ja a LeSOK szabály­tervezetét Ki­jelentette egyben az illusztris el­nök azt is, hogy az OTT még egy­általában nem foglalt állást a LeSOK ügyében és mielőtt ezt megteszi, szeretné ismerni az ösz­­szes sportszövetségek véleményeit a vitás pontokról. Éppen ezért az OTT hálásan vesz minden érdem­leges hozzászólást a LeLOK-prob­­lémához. Ma nyit a vívó­­szezon a pár­bajtőrcsapat­bajnoksággal — Saját tudósítónktól — A vívóversenyek nagy serege ma kezdi idei felvonulását a párbajtőr­­csapatbajnoksággal. A versenyben, mint írtuk, négy csapat vesz részt: a HTVK, a BEAC, a RAC és a LASE I. csapata. Tépünk a versenyre: könnyen győz a HTVK csapata, amely négy egyenlő klasszisú és nagytudású párbajtőrvívóból áll. Második helyre a BEAC csapatát várjuk, harmadiknak a rendőrtiszte­két és csak negyediknek a ludoviká­­sok együttesét, amely még nem szer­zett annyi rutint, hogy a többi három csapat közül bármelyiket legyőz­hesse. A verseny délelőtt 9 órakor kez­dődik a HTVK vívótermében s egy­folytában folyik befejezésig. MTK-pálya (Hungária-középk­örút) November 3-án, vasárnap délután fél 3 órakor HUNGÁRIA­ÚJPEST Nemzeti Bajnoki derbi mérkőzés, előtte fél 1 órakor Kispest—Budafok Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 11 órakor MTK—MÁVAG amatőr bajnoki mérkőzés ­U'Vi/WKT'i* 1%. Blbr JCiJLt' a 400 méteres hátúszásban 7.8 nmp-el megjavította a világ­rekordot Highland 58.2 mp-el legyőzte Csiket, aki 58.6 mp-et úszott­­ A 100 méteres mellúszásban Barócsi ismét javult — Saját, tudósítónktól — Budapest „hétvégje” sportszem­pontból jól sikerült. Az amerikai úszók vendégszereplése pénteken teljes sportbeli siker mellett indult meg és ugyanígy folytatódott szombaton. Lássuk a második nap történetét. BRIDZS ÉS TÁNCEDZÉSSEL KÉSZÜLTEK AZ AMERIKAIAK AZ ESTI VERSENYRE A hosszú, fárasztó út és a pén­teki verseny után sokáig pihentek az amerikai úszók szállodájukban. Ám, amikor szombaton délelőtt Vajda László műugróba­jnokunk felkereste őket, már vígan folyt köztük a bridzs-csata. A Kiefer— Brauninger vonal egy-egy pengős nyereséggel kelt fel az asztaltól, de még este az uszodában is hiába akarták behajtani Brydenthalon és Highlanden a nyereséget... Vajda elvitte a négy amerikait várost nézni — a pazar őszi nap­sütésben persze alig tudtak betel­ni Budapest szépségeivel. Délután­ra mozi volt műsoron, de Kiefer kijelentette, hogy inkább táncolni szeretne délután. Ez kell neki elő­­mozgásnak a világrekordhoz ... Vajda ötórai teára vitte őket egy szállodába és az amerikai úszók lelkesen táncoltatták a magyar hölgyeket. Az uszodába már hét óra előtt megérkeztek és a kék melegítőruhá­jukban várták a lassan szállingózó közönséget. (Szombaton 7 órakor zárnak az üzletek.) Kiefer kijelen­ti, hogy szeretné 200 m közben a 150 yardos hátúszó világrekordot is megjavítani. Douglas Fair­­banks-t is várják az uszodába. Nagy az izgalom. Újabb tanácskozás Kieferrel. Ennek eredménye, hogy Kiefer 400 méteren tesz világrekordkísér­­letet. Ezt ki is hirdetik, valamint azt is, hogy Csik és Highland újra 100 méteren találkozik. 100-on csak ők ketten indulnak. Két „magyar” számmal meg is kezdődik a verseny. 200 m hölgy mellúszás válogató­verseny: 1. Hideg Kató KISOK 3:21.4, 2. Hetényi Magda KISOK 3:28.4, 3. Barát Mária III. ker. TVE 3:39.4. — Hideg Kató 1:33.8-as százzal kezd, végig vezet, ő ma a legjobb. 100 m ifjúsági gyorsúszás: 1. Zólyomi BBTE 1­:04.8, 2. Makláry MAC 1:05.2, 3. Vadas MTK 1:07.2. BRYDENTHAL A nemzetközi számok előtt meg­érkezik ifj. Horthy Miklós társasá­gában Douglas Fairbanks. Amikor elfoglalja helyét a páholyban, akkor ér be az első amerikai győz­tes, Brydenthal. 100 m mellúszás meghívási: 1. Brydenthal USA 1:15.4, 2. Barócsi MESE 1:16.4, 3. Mezey MTK 1:21.2. Az első rajt nem sikerül. Brydenthal saját kijelen­tése szerint nem hallja a „Go” vezényszót és megkésik, majd mikor a többiek után ugrana, megcsúszik és úgy pottyan a vízbe. Méray ver­senybíró visszarendeli a mezőnyt, mivel azonban Barócsi már 25 mé­tert úszott, úgy döntenek, hogy előbb a Highland—Csik párviadalt bonyolítják le és azután a mell­úszást. A megismételt rajtnál egyszerre ugranak el. Barócsi az első hossz­ban alig szakadt le az amerikaitól (idejük 20.6 és 21), a másodikban Brydenthal már jobbar­ elmegy (ideje 44, Barócsié 45-ön felül) és végül biztosan győz. HIGHLAND REVÁNSOT VESZ CSIKEN 100 m gyorsúszás meghívási: 1. Highland USA 58.2, 2. Csik BEAC 58.6. — Hosszas huzavona­­előzi meg ezt az indítást is. Először kihirdetik, hogy Highland indul a 3-as, Csik az 5-ös pályán, majd azt, hogy fordítva, végül Csik a 3-as, az amerikai a 4-es pályán ál fel. Amikor Highland lendületet vesz, beleüli kezét a fölötte levő hirdető­­táblába. Meg kell várni, amíg el­viszik. (Fogtatásra az 5. oldalon) SAC-pálya Soroksár November 3-án, vasárnap délután fél 3 órakor Soroksár-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 1 órakor SAC-NJTC amatőr bajnoki mérkőzés MILÁNÓBAN LESZ AZ OLASZ-MAGYAR MÉRKŐZÉS Milano, november 2.. A november 24-én sorrakerülő olasz—magyar válogatott meccset, amely az Eb zárómérkőzése lesz, az olaszok eredeti tervek szerint Rómában akarták lebeny­ontani. Később felmerült a milánói rende­zés gondolata, s most az olaszok meghozták a végleges döntést: az Eb döntő fontosságú mérkőzése Milanóban kerül eldöntésre. Ott, ahol közel egy éve azt a bizonyos­­„Beranek-meccset” játszotta és vesztette el (4:2-re) a magyar vá­logatott. Anglia Pontot vesztett a vezető S undor­­land. Most már a második Deiiby Countynak, sőt a harmadik Hűd­­dersfield Townnak is 18 pontja vaa és a Sunderland csak hajszállal jobb gólarányával tartja a vezetést. A liga állása az élen: L Sunderland 46:22 1.8 2. Darby County 21:11 1-8 3. Huddersfield 21:15 18 Eredmények: Aston Villa—Grimsby Town 2:6, Bolton Wandorers — Black bura Roveré 3:1. Brentford—Arsena! 2:L Derby County—Manchester City 3:0. Everton—Stoke City 5:1. Huddersfield Toitoi—OheLsea 2:0, Middlesbrough—Liverpool 2:2. Portemouth—Sunderland 2:2.. Preston North End—Birmingham 3:1. Sheffield Wednesday—West Brow¥ wich Albion 2:5. Wolverhampton Wanderers—Leeda United 3:0. Mintha ingyen osztogatták volna, úgy vették tegnap délután és este a Hungária—Újpest derbi jegyeit. Örömmel újságolta valaki Prausz­­mannak: — Józsi bácsi, ha mégegyszer annyi jegyünk lett volna, azt is el­vitték volna. Telt házunk lesz, meg tetszik látni!­­— Telt ház? Tudja mennyi néző­nek kell akkor lenni? Negyvenezer­­nek. Ha feleannyi fizető lesz, ak­kor is megelégedettek leszünk. — Hát a huszonötezret fogadom. — Adom kettő az egyhez. — Fogadtam. Bár a meccset nyernénk meg olyan biztosan, mint amilyen biztosan megnyerem ezt a fogadást... Nem engedjük Kisst és Kállait Pozsonyba! — mondotta tegnap Lénárt Ernő, a BLASz kapitánya. Ha a nagy válogatottnak szüksége van rá, akkor nem emelhetünk ráfogást. De Pozsonyba alkalmi meccsre elvinni őket nem engedhet­jük! Itthon az olimpiai előkészület miatt is fontosabb a Budapest— Vidék mérkőzés! Interveniálni fogunk is Dietz dr. kapitánynál! Mimién csoda három napig tart! .KIEFEBV ma van az utolsó napi Kezdete este fél 8 órakor a Nemzeti Sportuszodában

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék