Nemzeti Sport, 1935. december (27. évfolyam, 236-257. szám)

1935-12-01 / 236. szám

"~nsKJ^a / ,,.f/ •*>Utar’ ty / ■) y— ]\ f\S SEC. * 1. ^ Vasárnap 12 iull. _ Olasz-marivar 1935 december 1 jfSl&kk « fipk mSa* UiaSZ ma&Var xxvu. évfolyam, 286. szám. ^MT tenisz állása Mttieltnik tztrda ot tromba! kivételévé! flBaWppP»|p' *—SSf j&g MINDEN NAP Szerkeszt Stég­ét kiadóhivatal: VfiSgjjgBft ^ ,_ _-_ Budapet! VI., Rózta­ u. ill. (Ttl.i 112-14, 251-281 W|^ tlf^ítfr^FS^^h W&i­mSm Mfö Levélcím/ Budapest 62, postafiók 24. ^WlWfiMk Kf^SsjH ®5w mtsI mm Távirati dm. Nemzetisport Budapest. sSfflnfi)x£*jlv&. KjEn tffiittD Cgrhs tini uhuiban / He, Homániában /BSIff8Kl&flffl’!£k MW«8reBBBHrasVrei A lei, Jugoextriviában *H dinár JB^^^SSSKt TC*^niBl^rTKjoCnCT BS^saBSa Ausztriában 20 Gr., Németorszáffban IS Pf­­lnSaTO^Bg Svájcban 15 e., Franciaországban 1 fr., ^raa^CT«98aBg||MajMy gRMKffl^niiMflWmnilmi |H|sjw2fB­jESas^ Olaszországban —.80 1., Amerikában 4 cent. MWpjwMwy jpg&te@1a MBj— H£B Előfizetési díj: Belföldre negyedévre 8 P, ^^fiftliilsllllllWr |fewH •S0­ hónapra 2.10 P. Ausztriába negyedévre ^®K|slW ^ 1HHH ■b«HB T P. Észak-Amerikába 10 P, egyéb kül-­­ földre » P. Sárosi Gyurka rádiónyilatkozata a párisi stúdióból Vasárnap délben Fodor dr. és Sternberg beszédét közvetíti a párisi rádió­kincs változás a párisi összeállításokban — Telefonjelentésünk — Pária, november 30. Budapest csapatának párisi sze­replése a múltban is mindig olyan esemény volt, amely már előre megmozgatta a „fény városát” és utána is kiadós visszhangja volt, ezúttal azonban minden eddigit felülmúl az az érdeklődés, amely ezt a találkozást kíséri. Az összes párisi lapok sport­rovata hatalmas címek alatt ter­jedelmes cikkekben harangozza be a nagy eseményt. Hogy mekkora az érdeklődés a magyar csapat iránt, azt fényesen igazolja a francia rádió bekap­csolódása. Szombaton délelőtt viasz­lemezre több interjút vettek fel a rádió stúdiójában, így sorra került Fodor Henrik dr., Sárosi, Sternberg, továbbá francia részről Caume, a párisi liga főtitkára és Delfour, a párisi csapat kapitánya. Sárosinak a rádió riporterével lefolytatott francia nyelvű beszél-­­getését a rádió szombaton délben már szét is sugározta az éterbe. A beszélgetés a következőképpen folyt le: — Igaz az, hogy ön az Ambro­­sianához megy? — Nem igaz. — Igaz-e az a hír, mintha ön az olasz állampolgárságot akarná megszerezni? — Magyarnak születtem, ma­gyar maradok. — Mik a tervei a jövőre? — Néhány hét múlva leteszem az utolsó szigorlatomat és otthon mint ügyvéd akarom megkeresni a kenyeremet. — Mi a véleménye a holnapi mérkőzésről? —, Megteszünk mindent, hogy győzzünk, de nem tudom, hogy a nagyon megerősödött párisi csa­pattal szemben ez sikerül-e majd. A többi lemezt vasárnap délben fogja leadni a rádió. A francia csapatnak pénteken volt a taktikai megbeszélése va­csorával egybekötve. A magyar fiúk ez alatt az idő alatt a Folies revüjét nézték meg. Szombaton későn keltek, ebéd után kissé pi­hentek, azután autocaron Párist nézték meg. Pénteken még sütött a nap, mára beborult, de azért száraz az idő. Mi is kell az idő elromlásától tar­t ! A Jegyostrom a Párában élő magyarok részéről fantasztikus arányokat öltött. Most értek ide a svájci lapkriti­kák a zürichi mérkőzésről. Dietz dr. így nyilatkozott: — Majd itt megmutatja a csa­pat, hogy milyen fairen játszik. Ma délután itt játszott egy mo­­ravska ostravai gyenge együttes, a Red Star Olympique tartalékos csapata 5:2-re győzte le. A Red Starban Aknai Jancsi jobbösszekötőt játszott és még­hozzá nagyon jól. A vasárnapi összeállításokban semmi változás nincs. A csapatok tehát a következők: Budapest: Szabó — Sternberg, Bíró — Szalay, Turay, Dudás — Cseh, Vincze, Sárosi, Toldi, Titkos. Páris: Roux — Hall, Diagne — Banide, Jordán, Delfour — Aston, Sas, Stabile, Vernante, Máthé. Bíró a francia Leclerq, F. P. ,,Huzatos" a magyar korongvédelem — kikapott a BKE Wiener EV—BKE 5:3 (2:2, 2:1, 1:0) Nincs még együtt a BKE Taktikailag is felette állt a WEV Műjég, 300 néző — Bíró: Lator dr. és Bikár dr A vérmesebb szurkolók 4—5 gó­los magyar győzelmet vártak a sze­zon első korong­meccsétől. Csalód­tak. A WEV Milánóból visszaér­kezett játékosaival megerősítve, kitűnő fiataljaival és a kanadai Kellyvel kiegészítve, szabálysze­rűen legyőzte a BKE-t. A műjég csapatának védelme nem játszott szerencsés összeállításban, de kü­lönben is mélyen formája alatt szerepelt. A BKE csatárok a me­zőnyben szépen kombináltak, de lendület, átütőerő nem volt mindig jellemző tulajdonsága ezeknek a soroknak, amelyek a taktikai lehe­tőségeket sem használták ki úgy, mint az egyszerűbben, de nagy rössben összejátszó bécsiek. Kevéssel fél hét után jönnek ki a csapatok. Lator dr. és Bikár dr. együttesen vezeti a játékot. BIZTATÓ KEZDET WEV: Tesar — Neumayer, Trappl — Kelly, Stanek, Horváth, csere: Brandl, Rammer, Jacobi (Hofbauer). BKE: Hircsák — Farkas, Raj­nai — Jeney, Miklós, Minder, csere: Lifka, Margó, Róna. A 2. percben vezetünk! Jeney Minderhez passzol, a szélső lefut, pontosan középre ad 8 Miklós lö­­vése védhetetlen, 0:1! Váltakozó támadások során a bécsieknél Kelly, nálunk a Miklós —Minder pár vezet szép támadá­sokat. A 12. percben Miklós vá­ratlanul bal helyett jobbra játszik, Jeney jól ad vissza . Miklós lövése megint hálót ér, 0:2! Egy perc múlva az osztrák jobb­szélsőt Rajnai elengedi, a centere­­zést Hircsák röviden maga elé üti, Remmer bevágja a korongot, 1:2. Az utolsó percben Kelly remekül átfut a magyar védelmen, otthagy­ja Farkast, kiugratja Hircsákot és­­ 2:2. ÁTJÁRÓHÁZ A VÉDELEM Magyar támadás után gyors osztrák ellentámadás, védelmünk átjáróház, Brandl gólt üt a II. har­mad 3. percében 3:2. (Hofbauer csak a kipattanó korongot teszi még egyszer a hálóba.) Az 5. percben Miklós egyedül átmegy s nagyon szép gólt üt, amit a gólbíró nem ad meg. (Szerinte a korong nem volt benn egész terje­delmével a kapuban. Pedig „csak” 50 cm-nyire volt benn...) A 8. percben a BKE második csatársora szépen adogat, Róna Lifkának, Lifka Rónának, aki egyenlít. 3:3. BKE-gólok helyett Kelly-gól van műsoron. Kijátszó komplet védel­münket (amelyet a csatárok nem­ támogatnak) s osztrák vezetést szerez. 1:3. Lifka óriási helyzetet hagy ki. ELKEMÉNYEDIK A JÁ­TÉK... A harmadik harmad első percé­ben Hircsák megsérül, de nem ve­szélyes a dolog. A 4. percben az egész üresen higyott Brandl ne­héz szögből gólt üt, 5:1. A magyar bírák kissé jóindula­­túak. Egymás ut­a állítgatnak ki egy-egy percre osztrák j­áékosokat, pedig Farkas és Jeney néhány ke­mény faultja szintén büntetést ér­demelne. Iram ni­ncs, illetve csak az osztrákok h­amosak. Pár nagy helyzete marad ki a BKE-nek és a vége. Ki MIT MOND? Hunyady gróf, a BKE elnöke: Huzatos volt a magyar védelem. Nagyon keresztülfújt rajta az osztrák csatársor. Lator Géza dr. szöv. kapitány: A csatársoraink játéka tetszetős volt, a védelem nagyon bizonytalan. Általában még éppen elég sok a hiba. Szorgalmas edzésre van szükség. Minder Frigyes: Védelmünk teljesen rossz. Az osztrákok fel­tűnő jól játszottak. Krempels Béla régi jeles hokkis­­tánk: Az osztrákok taktikailag jobbak. Kihasználják az új les­szabály­­lehetőségeit. Rammer, az osztrák csapat kapi­tánya: Az első két harmad szép játékot hozott. A harmadikban ok nélkül keménnyé lett a játék. Nem mi miattunk. Néhány tartalékkal játszottunk, de azt hiszem a csa­pat azért jó benyomást keltett? (Hogyne! Szer­k.) Az osztrák után­pótlás igen tehetséges. REVÁNS VÁR A VÁLO­GATOTTRA Ma délben fél 12 órakor a magyar válogatott csapat játszik a WEV ellen. összeállítás: Hircsák — Róna, Barcza — Jeney, Miklós, Minder, csere: Háray, Sztoics, Gergely II. Ez a csapat határozottan jobb — a védelme is, második támadó­sora is —, mint a BKE s így bízunk benne, hogy a szombati vereségért gyors revánsgyőzelem születik! Csik nagy fölénnyel 58.4 m percet úszva győ­zött Bécsben Lengyel 400-on rekordot úszott, 4:59.2 mp-t — Telefonjelentésünk — Bécs, november 30. As nagy­közönség előtt kezdődött szombaton este a Dianabadban a Hakoah kétnapos mitingjének első napja. A verseny főszáma Euró­pa­­rekorder Csik Feren­cünk szerep­lése volt, a 100 méteres gyors­úszásban. Csik f01-5 .ínyel és kitűnő idővel győzött, amelyhez hasonlót a bécsi Dianabadban még nem ér­tek el. Meglepő azonban a helye­zettek kitűnő időeredménye is, úgyhogy Kis Zoltán csak hatodik tudott lenni 1:03.2 mp-cel. 100 m gyorsúszás: 1. Csik BEAC 58.4 mp,­ 2. Wilian jugo­szláv 1:00.8, 3. Dr. Steiner Po­zsony 1:02.2, 4. Hnatek EWASC 1:02.3, 5. Kovalik Trnava 1:03, 6. Kis Zoltán BEAC 1:03.2 mp. AZ ELSŐ MAGYAR 400-AS ÖT PERCEN BELÜLI 100 m gyorsúszás: 1. Lengyel Árpád BEAC 4:59.2 mp, magyar rekord (régi 5:00.4 Bárány), 2. Gróf Ödön UTE 5:09 mp, 3. Schil­ler EWASC 5:13 mp, 4. Pader. Lengyei részidői: 100 m 1:09, 200 m 2:28 mp. 1­00 m hölgy gyorsúszás: 1. Sra­­mekova Brünn 5:58.4 mp, cseh­­szlovák rekord, 2. Preis 5:58.8 mp, osztrák rekord. HÖLGYEIM! [14-es bundák nagy válasz­tékban mérsékelt árban CftVo- J^sb/é^UszűcsöUuU IV, Apponyi­ tér 5. Előnyös fizetési feltételek!

Next