Nemzeti Sport, 1936. február (28. évfolyam, 22-41. szám)

1936-02-02 / 22. szám

2 győzelmét. Ez is mutatja, mennyi­re késhegyen mozog ennek a ko­rán nyakunkba szakadó rangadó­nak a számszerű kimenetele. "Az ilyen mérkőzések rendszerint­­ döntetlenül szoktak végződni. Em­lékezzünk csak az őszi Hungária - Újpest találkozásra. Akkor is úgy indult, hogy a Hungária biztosan nyeri a mérkőzést, a végén pedig bizony szerencséről beszélhettek a kék-fehérek, hogy megúszták 2:2- vel a nagy megütközést, pedig a sa­ját füves pályájukon játszottak. Ha a két csapatot alkotó neveket akarnánk mérlegre i­­nni, csak ön­kényes értékeléssel lehetne kihozni komolyabb f­eltolód­ót akár az egyik, akár 2 másik oldalra. Egy­formán nagytudású és győzelmet áhító 11-et vonultak fel erre a csa­tára mind a két fél. Ha az egyik­nél talán kevesebb van a technikai tudásból, kipótolja azt a másik. Ha az egyik talán gyengébb f­izikum, akkor erősebb áll a mellette levő poszton. Ez a rangadó te­hát döntetlent ígér. És mert ezektől a csatároktól legalább két gólt lehet várni, szám­szerű tipünk: 2:2. Persze a futball dicsőséges bi­zonytalansága, a véletlennek be­avatkozása eldöntheti a játék sor­sát akár az egyik, akár a másik fél számára, amelyik éppen jobb vi­szonyban lesz Fortuna istenasz­­szonnyal. Tartalékszélsőkkel és új hátvédpárral kezdi a Ferencváros a tavaszi idényt (Ferencváros—SB­TC) .Rendes körülmények között séta­meccs számba menne a Ferenc­város számára ez a mérkőzés, de­­ most bizony nagyon bele kell száll­ni a Ferencvárosnak, ha győzni a­kar. Mert... 1. A Ferencváros mindkét szélső­poszton tartalékkal kénytelen kiáltani. Igaz, hogy Mikes és Tán­cos között ma már nincs olyan nagy különbség, mint hajdanában volt, de az összeszokottság mégis a Táncos—Kiss-szárny javára billenti a mérleg nyelvét, ha összehason­lítjuk a Mikes—Kiss-szárnnyal. 2. A Ferencváros hátvédpárja roppant kérdőjel. Lakynak hosszú idők óta ez az első komoly mérkő­zése , tekintve, hogy mindjárt első meccsén a neki szokatlan hátvéd­poszton kénytelen bemutatkozni, nagy teljesítményt nem várhatunk tőle. A Laky—Korányi-kettős be­válhat a jövőben, ha összeszokott, de ma még nem sok jó várható ettől a kettőstől. 3. A Ferencváros múlt vasárnap nem mutatott valami ragyogó for­mát a Bocskai ellen s nem való­színű, hogy egy hét alatt kicseré­lődött volna. Az az érzésünk, hogy ma a Ferencváros csak a leg­nagyobb erőbedobással érhet el az SBTC ellen hozzáméltó eredményt. 0. Az SBTC ősszel otthonában nagyon megszorította a mainál jobb Ferencvárost is. Sokáig úgy állt ősszel a mérkőzés, hogy a Ferencváros vereséggel fog távozni Salgótarjánból, (5:3 volt a vég­eredmény a Fradi javára.) új otthonában, a BSzKRT-pályán talán nem fenyegeti ilyen veszély a zöld-fehér­eket. Erre mutat az SBTC-nek az Újpest ellen elért eredménye is. Úgy látszik, hogy a tarjáni csapat még nem készült fel eléggé. Mindent összevetve, a mai SBTC ellen a mai Ferencvárosnak is győznie kell, de nem hinnék, hogy ez a győzelem nagyon olcsó lenne. Jóslatunk: 1:2 a Ferencváros javára. „Otthon** játszik-e a Phöbus az újpesti stadionban (III. kerület — Phöbus.) A mérkőzés érdekessége, hogy a kerület a pályaválasztó és mégis a Phöbus játszik „otthon” — Újpes­ten. Csak az a kérdés, hogy az új­pesti stadiont otthonának tekint­­herti-e a Phöbus? Nem valószínű, hogy az Újpest közönsége a helyi rivális Phöbusnak szurkoljon s így nem lehetetlen, hogy a Kerület jól számított, amikor a meccsét Új­pestre vitte. A két csapat között nem nagy a különbség. A Phöbusnak ugyan kvalitásosabb a csatársora, viszont a Kerületnek jobb a fedezetsora. Ha nem volna olyan puha és erély­telen az óbudai belső hármas, a ke­rületi csapatnak adnánk több esélyt a győzelemre, mert két szélsője sok­kal jobb, mint a Phöbus két szél­sőcsatára. Múlt vasárnap is csak a belső hármas erélytelensége és Suez kiállítása okozta azt, hogy Óbuda a Törekvéstől vereséget szenvedett. A Phöbus múlt vasárnap nem ki­sebb elenfelet fektetett két vállra, mint a Szeged FC-t , így ma is benne kell látnunk a mérkőzés esé­lyesét, de az sem lenne meglepetés, ha a kerület szerezné meg a mér­kőzés mindkét pontját. A meccs sorsa a két fedezetsoron dől el. Ha Phöbusnak ez a sora a múlthoz képest javult, akkor nem lehet vitás a Phöbus győzelme. Jóslatunk: 2:1 a Phöbus javára. Tartja-e Kispest a 0:8-as formát Budafokon is ( Budafok—Kispest) Múltheti győztes — múltheti vesztes ellen —-­­ez a budafoki mér­kőzés jellemzője. Budafok némi meglepetésre múlt héten legyőzte a Budai „ti”-et, míg mai ellen­fele, a Kispest 8:0-ra kapott ki a Hungáriától. Nem lehet határozot­tan megmondani, hogy a Hungária volt-e múlt vasárnap nagyon jó, vagy­­ Kispest volt-e nagyon rossz és készületlen. Ma mindenesetre módjában áll Kispestnek igazolni, hogy­­ a Hungária volt nagyon jó. Ha módjában áll... Mert bizony Budafokról nagyon nehéz pontot elhozni. Nehéz volt ez még a Hungáriának is. Ha hazai talajt éreznek a talpuk alatt a budafoki legények — úgy látszik — szárnyakat kapnak és a leg­nagyobbaknak is méltó ellenfelévé nőnek. Nem is olyan rossz csapat a Budafok. Ha csatársorát nem gyengítette meg nagyon a két Fi­­/.testvér kiválása, akkor akár m­e Xlto ANI Vasárnap, 1936 február 2. CaföllfacsízZoffmnannja meséi­­iJOpffinjarus steepheréto, beszél mindkét pontot is elveheti a Kis­pesttől. Kispestnek sokkal többet kell mutatnia, mint a Hungária ellen, ha legalább az egyik pontot meg akarja menteni. Kérdés, hogy mit fog tudni a mai kispesti fedezet­sor és hogy a csatársor nem lesz-e megint olyan elképesztően gólkép­telen, mint múlt vasárnap volt. Kispestről némi javulást fel­tételezve az a véleményünk, hogy a két csapat osztozkodni fog a pontokon. Jóslatunk 1:1. Tavaszi tipnyam­vásig 1938 FEBRUÁR *. w V w Beküldendő február 8-án délig. NEMZETI BAJNOKSÁG 1. Hungária—Szeged . ..................................................................... ..............5----------2. Kispest—Újpest .........................................­­___—•______ 3. Attila Budafok 4. Budai—Ferencváros ....................................................... ..............•---------5. SBTC—III. ker. FC ................................................................. —-----­........... 8. Törekvés—Soroksár (Bp. Zugló VII. ker.) . ......­......... —— ~-7. Phöbus—Bocskai ............................ •———*--------8. Nemzeti—Millenáris (Profiliga) .................................. —-------•----------9. MPSC—UTE (Bp. amatör I. oszt.) ........... ..............•----------18. Paris—Prága (városközi, Páriában)............. •——­---------­tartalék mérkőzések: (Csak abban az esetben számítanak, ha a felső tíz közül valamelyik elmarad 1. Szenti. FC—VSC (Bp. amatőr I. oszt.)...... ................ —--------*----------2. Liverpool—Sonderland (angol liga) .............................. ———■----------3. Aston Villa—Everton (angol liga) ........... —•-------­A pályázó neve:__________________________________________ Címe: __________________________________________________ Minden szelvényhez haszn­álatlan, ép 10 filléres bélyeget kell mellékelni de a bélyeget még a sarkával sem szabad felragasztani Külföldieknek 10 magyar fillér értékű forgalomban levő szintén használatlan és ép bélyege kell mellékelniök. — A beküldő aláveti magát a pályázati feltételeknek. — Tartós-e a Törekvés szeren­­cséje (Budai „11”—Törekvés.) A ranglétra 11. és 13. helyezett­jének találkozója sorsdöntő lehet a kiesés szempontjából. A Budai „11” messze van régi nagyságától és bi­zony nem is olyan lehetetlen, hogy a hajdan nagymúltú budai csapat a bajnoki év végén a kiesésre ítélt hármas egyik tagja lesz, ha úgy folytatja, ahogy a múlt héten el­kezdte. A híres budai csatársor már csak a múlté. A csapatnak sze­rencséje sincs az utóbbi időben. Mindkét szélsőjét, a csapat két erősségét elvesztette. Centerét sem tudja megtalálni­­, a középcsatár posztján kölcsönvett volt fedezet­­játékossal kénytelen most kiállani, akit saját csapata már régen nem szerepeltetett mint fedezetet sem. A Törekvés sem az még, aminek lennie kellene. Főleg a csatársor játékán kell még sokat javítani s középcsatárról kell gondoskodnia. Múlt héten a Kerület ellen­­— igaz, némi szerencsével — győztesként hagyta el a pályát a kőbányai csa­pat. Most is úgy fest a dolog, hogy a kissé zilált budaiakkal szemben a Törekvés felé hajlik a győzelem pálmája. Egyénileg talán kvalitá­sosabb játékosok vannak a Budai­ban, de mint egység feltétlenül a Törekvés látszik jobbnak. Védelme, fedezetsor és csatársora már hosz­­szabb idő óta játszik ugyanabban az összetételben. ‘ A Törekvésben látjuk a ‘mérkőzés győztesét. ..■». ' Jóslatunk 2:1 a Törekvés javára. Szeged a honi pálya elő­nyével rajtol a Soroksár ellen (Szeged FC—Soroksár) A két csapat majdnem szomszéd a ranglétrán. A Szeged hatodik, a Soroksár nyolcadik. Ez is azt mu­tatja, hogy játékerőre nézve nincs nagy különbség a két csapat kö­zött. Soroksár múlt vasárnap még pihent­­, Szeged viszont kikapott a Phöbustól. A szegedi együttes még mindig nincs rendben. Tar­talékos a hátvédpárja. Valószínű­leg a fedezetsora is az lesz. Csa­társora is csak kísérletezés. Nagy még mindig nem az a játékos, aki megoldaná a Szeged középcsatár­­válságát. Az újjászervezett Soroksárról semmit sem lehet tudni olyat, amiből a mérkőzés kimenetelére következtetni lehetne. A csapat még nem játszott komoly gya­korlómeccset. Összeállítása is kérdőjel, őszi formájában nehéz ellenfele lenne a sorkosári csapat a Szeged FC-n­ek, a mai helyzet­ben azonban, úgy látszik, hogy a honi pálya előnyét nem fogja tudni a Soroksár Szegeden behoz­ni. A mérkőzés győztesét a Sze­ged FC-ben kell látnunk, már csak azért is, mert otthon bizonyára jobb játékkal fog a csapat előruk­kolni, mint múlt vasárnap a Phö­bus ellen. Jóslatunk: 1:0 a Szeged ja­vára. Könnyen töri-e fel a Bocskai a könnyű diót (Bocskai —• Attila.) Hajdanában a Bocskai—Attila találkozók azok közé a mérkőzések közé tartoztak, amelyek elé legna­gyobb érdeklődéssel és izgalommal nézett a debreceni és a miskolci közönség. A két nagy vidéki város között állandóan folyt a nemes ve­télkedés, hogy melyiknek a csapata jobb. Ez a vetélkedés egyelőre a múlté. Az Attila már régen nem túl komoly ellenfele a Bocskainak. Ősszel Miskolcon is könnyen (2:0 arányban) győzött a Bocskai, bár a múlt idényben a debreceni együt­tes is messze járt régi nagyságá­tól. Azóta a Bocskai nagyot javult s múlt vasárnap a Ferencváros ellen már megmutatta kiköszörült orosz­lánkörmeit. Az Attila csapata tel­jesen „sötét” együttes. Néhány új nevet látunk benne, de nagy kér­dés, hogy várjon ezek az új embe­rek javítottak-e annyit a csapaton, hogy a Bocskai ellen némi esélyt adhassunk neki. Nem valószínű. Ellenben valószínű az, hogy a Bocs­kai Debrecenben mai könnyűnek látszó dióját könnyen is fogja fel­törni. Jóslatunk: 5:0 a Bocskai javára. Az NB állása ma délután fél 1-ig 1. Hungária 13 12 1 — 47:6 25 2. Újpest 13 9 4 2 43:12 22 3. Ferencv. 13 10 1 2 52:23 21 4. Kispest 13 5 5 3 26:27 15 5. Phöbus 13 6 2 5 31:28 1­1 6. Szeged 13 5 3 5 22:20 13 7. Bocskai 13 4 4 5 26:28 12 8. Soroksár 13 5 2 6 26:35 12 9. Budafok 13 4 3 6 27:34 11 10. III. K.FC 13 5 1 7 20:36 11 11. Budai „11” SS 4 — 9 18:29 8 12. SBTC 13 2 3 8 19:37 7 13. Törekvés 13 3 1 9 17:38 7 14. Attila 13 — 4 9 13:34 4 fel- EZ EIOTF _ RTC 1911. február. Budapest székesfőváros tenisz­­bajnokságát Krizmanich János BTC nyerte. — Kronberger Lilly meny­asszony. A boldog vőlegény dr. Szent Györgyi Imre kereskedelmi és váltótörvényszéki bíró, a BKE versenybizottságának elnöke. — A Nemzeti Sport kiadásában megje­lent az első magyar boxkönyv. Szerzője Ring Ede János. — Az angol trénigmérkőzések jövedelmét a futballszövetség jótékony célokra fordítja. A múlt év augsztus havá­ban tartott tréningmérkőzésekből 200 klub 103.040 koronát fizetett be jótékonycélra. — (Huszonöt év előtti angol eset.) A bíró le­fütyüli a játékot, és rászól egy erőszakosan játszó játékosra: „You play like a wild man,­­what is your name?” (Úgy játszik, mint egy vad ember, mi a neve?) „Wildman” — felelte szerényen a játékos. — Schaffer Alfréd az LTC-ből a Főv. TK ré­szére bejelentett átigazolási kérel­mét visszavonta.. . Egy Schreyer nevű akrobata, aki pár évvel ez­előtt azzal tette híressé magát, hogy a cirkuszban 20 méter magas­ról ugrott le biciklin egy vízzel telt medencébe, repülőgépen akar San­ Franciscoból Newyorkba­­jutni. Az utat persze több részletben akarja megtenni.­­ (Egy hirdetés:) John­son és Jeffries boxmérkőzéséről 1910 július 4-én Rómoban filmfel­­vétel készült. Ezt a filmet Buda­pesten kizárólag az Appollo mozgó­képszínházban mutatják be. A moz­gófényképészet szenzációja, a 2000 méter hosszú film felöleli a híres mérkőzés minden részletét. — A magyar válogatott jéghockey csa­pat új összeállítást nyert, mert jobbszélsője, gr. Csáky István kül­földön tartózkodik. Az új összeállí­tás: Pajzs — Oláh, Lator — Sá­­gody — Lauber, Hevesi, gr. Dsáky Béla. 3PK-pálya Budafok Február 2-án, vasárnap délután fél 3 órakor Sírfafok-Kispest Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 1 órakor Budatétény—Somogy profi bajnoki mérkőzés Sportérmek, plakettek és szobrok serlegek, zománc­­jelvények legolcsóbbanMorzsányinál Budapest, V. ker., Eskü­-út 5 nJM A TITIT r miden delbtan m ESTE: MŰSOR* barlangbam CvAJrKJ. 5 ÓRAN­EATÁNC • tmmerít• CSAKVODI000

Next