Nemzeti Sport, 1936. március (28. évfolyam, 42-64. szám)

1936-03-01 / 42. szám

HVasárnap 1936 március­­ XXVIlI. évfolyam, 42 szám. Ára: 12 fillér Csehszlovákiában 1 Ke. Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 27a din. Ausztriában . . 20 Gr. Olas­országban • «*•••• —.80 líra Franciaországban na* • * * 1.— fr. Németországban •«••••• 15 Pf. Svájcban .•••■***•• 15 e. Amerikában «••••«•• 4c* Újpest pályája - egyes — Saját tudósítónktól — A Stadion talajának semmit sem ártott a sok eső.. A kissé bogár­hátú pályáról a víz részben lefolyt, részben azonnal beszívódott a tala­jába. Szombat este teljesen sima és teljesen száraz volt a pálya. Ki­csit meg is koronázták, meg is hen­gerelték. Ha nem jön felülről újabb istenáldás, akkor nagyszerű talaj­­viszonyok mellett kerülhet sor ma délután az Újpest—SBTC mérkő­zésre. A Hungária Kardossal,a­vagy 8. Zugló Szebedez, a Törekvés Készéi ll-vel áll ki ma a gyepre '] Budapesti játékosok­kal akarja megerő­síteni csapatát a zágrábi Gradjanszki — Saját tudósítónktól — Zágráb, február 29. Jugoszláv fut­­ballkörökben na­pok óta nem be­szélnek másról, mint a zágrábi Gradjanszki nagy erősítési terveiről. Eleinte csak arról ______________suttogtak, hogy belföldi jó játékosok megszerzésé­vel erősíti meg csapatát a jónevű zágrábi egyesület, most meg mind erősebben terjed az a hír, hogy külföldről is szerződtetnek néhány játékost. Ez a külföld a hírek sze­rint Budapest lenne. Állítólag má­ris igen előrehaladott tárgyalás­ban állanak két budapesti játékos­sal, akik többször tagjai voltak a magyar válogatott csapatnak is. De nemcsak a magyar játékosokat, hanem magyar edzőt is szerződtet­ni akar a zágrábi egyesület. (1.) Hám* torymd, állandó­s/ fsttoilerLcUbcsapata Itt az összeállítás — Saját tudósítónktól — Lapunk pénteki számában meg­írtuk, hogy Montevideo válogatott csapata európai portyára készül s hogy a portya végleges lekötésére a napokban kerül a sor. Tegnap megérkezett az uru­guayi profiszövetség hivata­los levele. A szövetség megírja, hogy enge­délyt adott a montevideoi River Plate-nak arra, hogy európai por­tyát kössön le, csapatában a Natio­nal, Panarol, Defensor és a Wande­­rers válogatott („nemzetközi”) já­tékosait szerepeltethesse és ilyenfor­mán mint Montevideo főváros hi­vatalos válogatott csapata, mérkőz­zön. A levélben közölték a válogatott összeállítását, amely a következő: Garcia (tartalék­: Larosa) — L. Fernandez, Ferreira (tartalék: Ca­­dillia) — Guarneri, Oliveira, Gon­­zales (tartalék: Marcadela) — Pi­­riz, Cirimino, Castro, Amarillo, Aguiia (tartalék Haberlin, Armand, Senor). A levélben rögtön be is mutatják a legtöbb játékost. Garcia a Natio­­nalban véd, többszörös válogatott, Larosa a River Plate kapusa, nem­rég tűnt fel, kétszer volt válogatott. Fernandez, az uruguayi Mándi, a Penarol tagja, két olimpián és egy világbajnok­ságon küzdött s még ma is nagyszerű formában van. Ferreira a River Plate játékosa, míg a tartalék Cadillia 18 éves néger a Wanderersben játszik. A fedezet­sorból Oliviera volt a legtöbbször válogatott, az utóbbi időkben MTK-pálya Hungária középkorút Március 1-én, vasárnap délután fél 4 órakor Hungária—Kispest Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor l­l. ker. FC—Törekvés­­Nemzeti Bajnoki mérkőzés mindig ő játszott közép­fedezetet a válogatott csa­patban. Egyesülete a National. A jól ismert Pirizről most sül ki, hogy nem is olyan öreg, csak 30 éves, úgyszintén a félkezű Castro is csak 29 éves. Piriz néger s a Defensorban ját­szik, míg Castro a National tagja. Cirimino 18 éves néger, nagy te­hetség, Amarillo és Águila a Wan­­derers játékosa , mindkettő állandó válogatott. Huberlin a Wanderers, Armand a Penarol, Senar pedig a River Plate játékosa. Ezt az összeállítást most Meiss Hugóhoz továbbították s egy-két napon belül végleg eldől az, hogy miként alakul ki Montevideo válogatott csapatának szen­zációs európai portyája. A mieink hétfőn tárgyalnak arról, hogy április melyik napján fogad­ják a montevideóiakat, de lehet, hogy májusban lesz a mérkőzés, mi­után az­ uruguay-i szövetség már­cius, április, és május hónapokra engedélyezte a portyát. Anglia Az Angol Kupa hatodik fordulója: Fulham—Derby County 3:0, Shef­­field United—Tottenham Hotspur 3:1, Grimsby Town—Middlesbrough 3:1, Arsenal—Barnsley 4:1. Bajnoki mérkőzések: Aston Villa—Liverpool 3:0, Bolton Wanderers—Stoke City 1:2, Brent­­ford—Birmingham 0:1, Everton— Manchester City 2:2, Huddersfield Town—Blackburn Rovers 1:1, Portsmouth—West Brömwich Albion 3:1, Sheffield Wednesday—Leeds United 3:0, Preston North End~­­Sundetland 3:2. A B. Zugló újabb lépése az erő­sítés felé A saját pálya előnyeit ma elő­ször „élvező” B. Zugló VII. ker. minden lehetőt megtett, hogy lel­kes közönségét szép játékkal — és jó csapattal — lepje meg. Tegnap délelőtt szerződtette le Szebehelyit, a profiliga gólrekor­derét. — A kis Takács mellett nagy­szerűen fog érvényesülni a fiú — mondja Papp igazgató. — A pén­teki edzésen is nagyon megértet­ték egymást. A csapat erősítése Luczó kapus leszerződtetésével folytatódik. A kitűnő kapusnak már szerzett ál­lást a B. Zugló, csupán még a szer­ződés aláírása maradt a jövő hétre. A magyar­­morva ökolvívó­­mérkőzés — Saját tudósítónktól — S­orá. A jegyüzérektől alig lehet megközelíteni a BSzKRT tornater­mét. Bent viszont még csak néhányan vannak. A magyar öltözőben izgalom, pedig a morvák három tartalékkal jöttek. Fiala, Novák és Havelka (a legjobbak) nem jöhettek át a hatá­ron... — 13:3 lesz — jósolja Rankovszky kapitány. Csaknem zsúfolt ház előtt, fél kilenc után öt perccel kezdődik el a hato­dik magyar—morva ökölvívómérkő­zés. Ünnepélyes felvonulás. Heeger Ár­pád alelnök háromnyelvű üdvözlőbe­széde, Kocanda morva elnök válasza, majd Hahn mérnök, morva kapitány nagy tapssal fogadott magyar nyelvű beszéde és bemutatás után indult meg a küzdelem. Légsúly Az első pár Róka magyar—Basta morva. Vezető bíró: Hahn. Szörnyű idegesen kezdenek, kü­lönösen Róka. A morva jön előbb bele. Egyikét egyenese gyorsan ül. A közönség dermed. A végén azon­ban Róka felnyomul. Felütései, nagy horgai ellen Basta lefogással védekezik. A második menetben óriási a harc. Róka felütései jók, de sok­szor beszedi a morva jobb kereszt­ütéseit. A végső menetben csúnya küz­delem. Róka sokat üt, de a morva jobb keresztütései most is betalál­nak. A végén mindketten készek. Győz Basta. (Döntetlen igazsá­gosabb lett volna.) Magyar—morva 0:2. Bantamsúly Kubinyi magyar—Medek morva. Vezető bíró: Spitzer magyar. Kubinyi azonnal megrohanja ellenfelét, néhány zavaró horog után egy balkezessel leülteti a morvát. A­ közönség tombol. A morva megijed — üsd ki! Altasd el! — zúg a nézőtér. Ez azonban nem megy. Medek jól fog. Sőt élet­­veszélyes lengéket is megkockáz­tat. Ezek nem találnak. A máso­­dik menetben végig Kubinyi támad, bár szemmel láthatólag könnyen veszi a meccset. A harmadik menet­ben csak Kubinyi üt. Horgai ellen Medek kettős fedezékben (az öklei mögé bújva) birkózással védekezik. De így is grogy végig. Óriási fölénnyel győz Kubinyi. Magyar—morva 2:2. Pehelysúly Frigyes magyar—Win­kler morva. Vezető bíró: Hahn. Frigyes ragyogóan indul. Pilla­natok alatt rajta van ellenfelén. Villámgyors balegyenes és jobb horog ül a morva orrán. Winkler orrából ömlik a vér, de támad. Fri­gyes azonban hátrálva is üti. Wink­ler nagyon bírja az ütést. A máso­dik menetben Frigyes ide-oda za­varja ellenfelét. Bevisz neki néhány egyenest, horgot és már odább is áll. Winkler szinte meg sem tudja ütni. A morva csupa vér. Frigyest tomboló tapsvihar üdvözli a menet végén. Ragyogó balegyenesekkel,­ hor­gokkal, és felütésekkel „lövi” le a pályáról Frigyes hiába erőlködő el­lenfelét. Ütést szinte nem is kap. Győr Frigyes. (Frigyes óriási formában van.) Magyar—morva W-2. (Folytatása a 6. oldalon.) Megnyílt! schmidt Megnyílt !|g SZIGETI SPORT : TENISZ SZAKÜZLET I Z Mielőtt teniszü­tőjét beszerzi,nézze meg a szenzációs I J SZIGETI-féle ve­r­se­n­yü­tő­két, húrozásokat B a PESTI MARGITHIDFŐ V, SZEMÉLYNÖK-U. 16 B E* JÓZSEF-KÖRÚT13 (a Nemzeti Színház mellett) alá üzletemet áthelyeztem Olcsó bevezetési árak! KEGLER SPORTSZAKÜZLET TELEFON: 432-51

Next