Nemzeti Sport, 1936. április (28. évfolyam, 65-84. szám)

1936-04-02 / 65. szám

Csütörtök 1936 április 2 XXVIII. évfolyam. 65 szám. Ára: 12 fillér Csehszlovákiában 1 Ke. Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 27­ din. Ausztriában . . 20 Gr. Olinomagbus ....... . .80 Ura FrameUorahágbu ... ... I.— fr. Nimolou­sinbu ....... 15 Pl. S.&5cbaa .......... 15 e. Amerikában ........ 4c Ji­g Kész a végleges osztrák csapat is Második paleszti­­nai mérkőzésén is győzött a Bocskai — Távirati jelentésünk — Haifa, április 1. A Bocskai csapata itt mérkő­zött s a helybeli legjobb tizenegy fölött 2:1 (1:0) arányú győzel­met aratott. A mérkőzés igen rossz talajú pályán zajlott le s ezért a Bocskai játékosai meg­lehetősen vigyáztak magukra. A Bocskai végig erős fölényben volt s napyobb erőbedobással több góllal is nyerhetett volna a magyar csapat. A két magyar dugót Teleki és Takács lőtte. M.* '(Debrecenben olyan hírek ter­jedtek el, hogy a Bocskai Palesz­tina után Egyiptomba is ellátogat és ott is játszik néhány mérkőzést. Ha az egyiptomi kiruccanásra tényleg sor kerül, akkor az április 19-re kisorsolt Újpest—Bocskai mérkőzést is későbbre halasztják.) Vasárnap az automata­­pisztolylövők olimpiai kerete tart válogató versenyt a budai lövöldében — Saját tudósítónktól — A lövészek nagy szorgalommal ké­szülnek a berlini olimpiai játékokra és edzőeredményeik igen szép szerep­­­­lést ígérnek a nyári olimpiára. Igen­­ szép sikerrel haladnak előre az auto­mata pisztolylövők is. Számukra vasárnap rendez a lövészszövetség válogatóversenyt a BPLE Marci­­bányi­ téri lőterén. A válogatóver­senyben részt vesz Pados, Etsred, lo­vag Zirczy, Fónagy, Simonfay és Vadnay. A vasárnapi eredmény alapján fogják az olimpiai keretet megszűkíteni s egy későbbi válogató­­versenyből jelölik ki a 3 olimpiai résztvevőt. A verseny 25 méterről 6 árnyalak­ra való lövésből áll. Az első sorozat­­ 8 másodperc célzási idővel. 1 122 diák nevezett a KISOK mezei baj­nokságár­a — Saját tudósítónktól — Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a lesrákosi gyakorlótéren rendezi a KISOK az ezévi mezei futóbajnok­­ságot. A versenyre 14 iskola nevezett csapatot és 14 egyéni jelentkező is van különböző iskolák részéről. Saj­nos, a vidéki iskolák jóval kisebb számban neveztek, mint az várható és kívánatos volna. A 14 nevezett is­kola a következő: Mátyásföldi rg. (5 diák), Nyír­egyházi kir. kath. rg. (6), Vörös­marty reál (10), Jászapáti kath. rg. (5), Wesselényi fk. (7), Szegedi kath. tkp. (7), Egri érseki tkp. (7), Kölcsey rg. (10), Hunfalvy fk. (10), Árpád rg. (9), Kemény r. (6), Fáy rg. (6), Szent István fk. (10), Rákospalotai r­g. (10). Ezekhez járul 14 egyéni nevezés, úgyhogy a teljes létszám 122. A verseny favoritja a védő Hunfalvy fk., amely Vörös és Fülöp révén az egyéni bajnokságra is eséllyel pá­lyázik. OPTIKAI CSALÓDÁS... I­­­látogatottak szemre tetszetősen, ne kapu előtt meddőn látszat­tak az erősen tarta­­lékos és kíméletesen játszó Plinkus ellen nalogatottak-Phöbus 1:0 (i:o, o:o, o:o) Sárosi dr. és Toldi nélkül játszott a válo­gatott mind a három harmadban Végleges: Kállai a center, Csen a bal­­összekötő — Saját tudósítónktól — Háromnegyed három órakor már együtt vannak a válogatottak a BSzKRT festői és minden tekin­tetben kifogástalan pályáján. A kapuk előtt sokan várnak bebocsá­tásra, de Klojber Viktor pálya­­igazgató árgyeszemekkel figyel és csak az illetékeseket engedi be. A Ciprus­ utca felől azonban be tud Luxus bérautó bécsi mérkőzésre legolcsóbban. R E N N E R, telefon: 27­6—081 surranni egy-két lelkes szurkoló. Ezeket rendőrrel kell eltávolíttatni. Bent az öltözőben Pollatschek Gyula dr. és Seenger Gyula dr. vizsgálja a betegeket. Vincze nem akar levetkőzni, mert vasárnap meghalt, kedden este még 38 fokos láza volt, ágyból kelt fel s úgy jött ki. A szö­vetségi kapitány azonban vetkőzni küldi a játékost, azzal, hogy leg­alább 20 percig játssszék. Sárosi dr. is itt van, mindkét orvos meg­nézi a lábát. Pollatschek dr. meg­jegyzi: — Még a laikus is láthatja, hogy a jobb bakra beteg. Toldi jön, közli, hogy most nin­csenek ugyan fájdalmai, de sérülése minden pillanatban kiújulhat. Nem is vetkőzik le. Turay is ki­jött, őt meg sem vizsgálják, nincs benn a keretben. Vinczét meg­­hőmérőzik, nincs láza, az orvosok így megadják az engedélyt a vet­­kőzésre. Vetkőzés közben valaki megjegyzi: — De sok újpesti van itt. Persze, hiszen az ellenfél is új­pesti csapat! Odakint április elsejei tréfákat sütögetnek el. Valaki következő szavakkal szakítja meg a tréfálko­zást: — Hagyják! Dietz már jól be­csapott bennünket ezzel a csapat­tal. Fél négy előtt pár perccel együtt vannak a pályán a játékosok. Fényképezik őket, közben a kapi­tány tanácsokat ad, így állnak fel: Válogatottak: Szabó — Futó, Biró — Seres, Szűcs, Lázár — Sas, Vincze, Kállai, Cseh, Titkos. Phöbus: Csikós — Wéber, Szi­lágyi — Szádovszky, Péter, Titkos II. — Béky, Tóth, Háray, Turay II., P. Szabó. Fél négykor kezdődik az edző­­m­érkőzés s a zöld gyepen pompá­san fest a válogatottak piros-fehér s az újpestiek sárga-kék meze. "A válogatottak nappal hatban játsza­nak, ők vezetik az első veszélyes támadást. Titkos szépen adja be a labdát, de Vincze a lépéssel a kapu előtt föléfejeli. Utána a Phöbus jön fel. Béky lesállása miatt Bányai lefújja a játékot és Háray már hiába rúgja hálóba a labdát. Aztán két szép támadást vezetnek a válogatottak. Mindkettő végén kapufáról pattan ki a labda. Először Sas lövése jön vissza a jobb felső szögletről, azután Vin­­cze lő s a labda Csikós kezét érint­ve a felső lécre pattan, majd onnan leesik. A válogatottak töb­bet támadnak, itt-ott szép passz­­játékot és­ fejeseket látni. A 6. percben a kapu előtt álló­ Vinczéhez pattan a labda, de az összekötő nem tud fordulni s­oda a jó helyzet. A Phöbus nem igen tud beleszólni a játékba, de végre a 10. percben szóhoz jut. Turay II. szépen szökteti P. Szabót, aki be­felé kanyarodik. Futó csak faulttal tudja megakadályozni. A szabad- Müller (Hungária) T­T STRAUB SPORT hározásai legtartósabbak, leg­­ruganyosabbak (V, Bálvány­ u 3) rúgást Háray közelről melléfejeli. Titkos feltűnően sok labdát kap s a legtöbbet elég jól játsza meg. Ugyanakkor Vincze mozgásán erősen látszik az, hogy betegágy­ból kelt fel. A 12. percben szöglet jelzi a vá­logatottak fölényét, de más semmi. Derültséget kelt az, hogy Turay beszól öccsének: — Ne olyan kényelmesen, te! A 15. percben végre gólt ka­punk. Vincze pompásan szökteti Kállait, aki a hátulról jövő labdát kapásból mesterien lövi a kapufa mellett a jobb felső sarokba. 1:0 a váloga­tott javára. Az edzőmérkőzést Bányai Lajos vezeti s hangos szóval oktatja — a Phöbus játékosait.­­ Ugyan­akkor a part mentén álló Barna Sándor is egymásután ad utasítá­sokat. A 19. percben Kállai lesen kapja l­­len is sütött Slazenger, Hammer, Olympia stb. márkák Har­o­sások Pályafelszerelés R a | Minőségben legjobb! Árban legolcsóbb! Seffer Antal Budapest,v 8

Next