Nemzeti Sport, 1936. június (28. évfolyam, 107-127. szám)

1936-06-02 / 107. szám

Kedd 1936 június 2 XXVIII* & v­­­o i y a ka0 107 szint Ára: 12 fillér Csehszlovákiában 1*5 Ke. Romániában . . 6 lei «Jugoszláviáb­an 2xh din. Ausztriában * « 20 Gr. Ohawne|­u » • . .• • . .. —.*0 10» Fnachmilitu ■•••*. 1.— Ir. . ..... 15 Ti. Svájcba* ... ....... 15 C AwHkabu 4 !■ ' 10S6 JUN. - 'ff® .) Két szép eredmény! 10:2 n:1 0­08 mm­ ezüst Gmo 10 db 2 pengd 0,10 mm extra GmU 11 db 1 pengd UNIO­­fV 1 Hétközben több portyamérkőzés. VASÁRNAP Zürich: Young Fellows—Phö­­bos, KK-selejtező. Brünn: Zsidenice—­Lausanne, KK-selejtező. Bern: Bern—Torino, KK-selej­tező. Bécs: Austria—Grasshoppers, KK-selejtező. Pozsony: Bratislava—Hungá­ria. Érsekújvár: BSE—Ferencvá­ros, Grác, Sturm—Újpest. A profiligában, a budapesti amatőröknél, elmaradt bajnoki mérkőzések. Vidéken: alszövetségi­­döntők. Az olasz válogatott Bugacon mulatott és hétfőn este ■ v' ' ''­­ *, már el is utazott Budapestről — Saját tudósítónktól — Hétfőn délelőtt fél 10-kor autókba ült az olasz válogatott és a magyar szövetségi vezetők tár­saságában Bugacra kirándult. Az olasz vezetők közül Vaccaro tábor­nok és Coppola nem vett részt a kiránduláson, mert mindkettő már korán reggel elutazott Budapest­ről. Vaccaro Olaszországba, Cop­­pola Belgiumba utazott. A játéko­sok közül a két szélső, Pasinti és Colaussi Bécsbe ment,­ hogy csa­patuknak, a Triestinának második bécsi meccsén már ők is játszanak. Monzeglio és Allemandi is felmen­tést kért és kapott a bugaci út alól. Az olaszok remekül érezték ma­gukat Bugacon. Pompás ebédet kaptak. Nagyon tetszett nekik a magyar zene és tánc. ők maguk Bélyeg bélyegalbum Arjegyzéket érdekeliknek bérmentve küld: Abonyi Jenő bélyegköre.redéce, Budapest, IV. Václ­ utca 45. mám Fényképez ? IRoUHlm előhívása (6x9­ MA 8 drb tükörfényes III) másolattal összesen Uv hu. Műterem: Párisi Nagyáruház Összes fotócikkek is hamarosan táncra perdültek. Később csikósmezbe öltöztek és lo­­vagolgattak a bugaci pusztán. Délután 6 órakor már újra Buda­pesten voltak az olaszok, este 8 órakor pedig Mauro és Benedetti vezetőségi tagok kíséretében el­utaztak Budapestről haza, Olasz­országba. Agy&zom, egyik titka a „FRANCKM-p­ót­­kávéval Ízesített „KATHREINER"­féle Kneipp maláta” kávé ” Az okosabb taktiká­val játszó olaszok győztek O­laszország-magyar­ország 20 (1:0) A régi nóta: folyton támadtunk s az olaszok rúgták a gólokat­­ Jellemző: szögletarány 12:0 a javunkra — A rosszul összeállított csatársor miatt meddő volt fölényünk — Dicséretet csak Titkos és a fedezetsor érdemel Néhány olasz játékos sportszerűtlensége és a gyatra bíró erélytelensége miatt a játék csúnyán eldurvult Gfi­iQuo: Pasm­ati (30. perc), Turay 01.25. p., meazza (33. p.) Hungária-út, 32.000 néző. Játékvezető: Miesz (Ausztria) Megint nem sikerült! Különös, hogy ezt a találkozót optimista hangulatban várta­­ a közönség, győzelmet várt a ma­gyar csapattól az öszeállítási hi­bák ellenére is. Mi volt az opti­mizmus oka? A magyar válo­gatott csapat ezévi szép eredmé­nye i s az a vélemény, hogy az olasz futball túl van fejlődési fo­kán. A délamerikai játékosok jó­­része visszament a tengeren túl­ra, Olaszország exponált helyzete sok energiát vont el a sporttól, — ebből alakult az a vélemény, hogy az olasz futball túl van az „Orsi-korszakon“. Ez az optimiz­mus — a mérkőzés bebizonyí­totta — nem volt jogos. Az olasz csapat most is éppen olyan félel­metes ellenfél, mint volt s nincs okunk például a nagyhírű Meaz­­zát kiégett csillagként kezelni, mint azt védőink tették. Egyéb­ként­­ még mindig jutott négy délamerikai az olasz együttesbe. A legjobban kiütköző volt az olasz csapat taktikai fölénye, a taktikai elgondolásnak katonás szigorúsággal való keresztülvite­le. Támadásaink saját zsírjukban fulladtak meg. Leszegzett fejjel rohant neki csapatunk az olaszok szilárd védelmi falának Sokan bikaviadallal hasonlították össze ezt a mérkőzést. Valóban az volt, de a bika szerepét a magyar csapat játszotta s felbőszülten ro­hanta meg újra és újra a vörös leplét csúfolódva lengető olasz toreadórt. Ez az állandó támadás, ez az álfölény már egyre keve­sebb nézőt téveszt meg. Ma már nem kiabálják gúnyosan, hogy „félpálya kiadó", mert tudják,­ hogy ezt a kiadó félpá­lyát hirtelen foglalja el az olasz támadás. A közönség elkesere­dése — az eső is esett... — tel­jesen érthető. . Azonban mégse temessünk! Egy nappal a vere­­ség után állapítsuk meg, hogy jobbról kikapni nem szégyen. S okosabbtól tanulni sem szégyen Csak a tanulóéveket s a tandíjat találjuk kissé soknak. Már-már azt hittük, hogy vége a tanuló­­éveknek s mindig újabb és újabb bukás utasít ismétlésre. Évek óta harsogjuk a modern futball tan­­tételeit, sajnos — hiába! Mégsem adjuk föl a reményt s hinni mer­jük, hogy ez a keserű lecke az utolsó volt! Föl kell említenünk azt a szo­morú képet, melyet a mérkőzés a sportszerűség szempontjából mu­tatott. Néhány olasz játékos kez­deményezésére az erélytelen bíró hibájából aggasztóan eldurvult a mérkőzés, mely pedig nem pont­­ram­enő Eb-mérkőzés volt, hanem barátságos találkozó két politi­kailag is barátságban lévő nem­zet között. Rossz rágondolni, mi lehetett volna egy­­Eb-mérkőzé­­sen... Nagy napra virrad­­tunk, de ez a nap hamar eltűnt sűrít esőfellegek mögé Az előző napi felhőszakadások tisztára mosták Pestet. A magyar —olasz mérkőzés reggele szép, langyos, bár egy kicsit felhősen bizonytalan időt hozott. A part­­fürdők azonban megteltek és a vi­cinálisok körül is hatalmas közel­harcok játszódtak le. Pünkösd­hétfő „Emaus-járása” csábítani tudott s csak azok nem mentek ki­rándulni, akiknek jegyük és szán­dékuk volt a magyar-olasz mérkő­zésre. Dél felé sötétedett az ég s pár perccel négy óra előtt esni, csepe­­regni kezdett. Ez az eső az ab­ őrmérkőzés előtt már vagy hat sor embert ért kint a pályán. Oda se neki !­ Az esernyők csak akkor, az ama-j tőrmérkőzés félidejében nyíltak­ csak ki, amikor alaposan rázendít­ tett az eső. Ekkor egyszerre csak­ hatalmas „gombatenyészetté’’ vált­ az állóhely nagy ellipszise. A pá­­­­yának csak ez adott rendkívüli­ képet, továbbá a klubház előtti felállított ideiglenes tribün, ame­l­­yen a Triesztből érkezett olasz­ vendégek foglaltak helyet. Az eső jobban foglalkoztatja a­ közönséget, mint a játék. Bár a­ játékosok is esnek a csúszós füvön.­ Hamarosan megvan az első eser­­­nyős­ incidens, az álló tribün déli­ sarkában esernyős verekedés kez­­­dődik és a rendőrök igazoltatva ki­­­sérnek egy kisebb csoportot a[ nagytribün előtt. " A csoportban­ egy púpos ember viszi a vezérszó­lamot. Rendőrosztag vonul fel, erősítés a nagy mérkőzés előtt. A vasutas, zenekar a pályáról és az eső elől a tribün alá bújik. A korzópáholyok és korzóülések közönsége megadással ázik, mert esernyőkinyítási kísérleteiket min­dig lekiabálás kíséri. Negyedhat: taps indul a bejárat felől. Jönnek az olaszok. Mezben és melegítőruhában szaladnak az eső elöl, be az öltözőbe. „Meazza!” — ismeri fel a közönség a közép­csatárt Még tódul a közönség, már van vagy harmincezer ember. Minden­ki itt van, „tout Budapest”, ahogy a művelt álfrancia mondja. Aki nem ázott meg új ruhájában a Milleniumi-díjan, az mind itt kár­pótolja magát.­­ Az eső ellenére is tökéletes rend van a pályán és környékén., Meskó Arisztid­a kapitány és Bosnyákovits Károly főfelügyelő munkája. A c’Á érvényesülésének éFO * M ` főkövetelménye fehérnemű KoWmSMKM nyakkendő " pizsama strand-dresszek KOZMA KB*3 16 ér garantálja a minőséget Férfi fehérnemű, kalapok, ruhaszövetek, zoknik, cipők nagy választékban! CORVIN A JÓ MINŐSÉGEK ÁRUHÁZA

Next