Nemzeti Sport, 1936. július (28. évfolyam, 128-149. szám)

1936-07-02 / 128. szám

Olimpiai szelvény a 2. oldalont Csütörtök -JEI'SfflE ÉjP újpest Csehszlovákiában 1*5 Ke. készülődései 'Jugoszláviában 21/* din. mJÉÉÉ 'M^SÉI DDACTIZ TA\/ 'Ausztriában . . 20 Gr. jéBwm&ffi tllipiS i­lVv/u 1 LitiU V Olaszországban ••••••• —.80 Ura Mg Franciaországban esesse !•- b* W T Tk T Nám.tor..acb»................................... 15 PL WSz H I I H f\l sváietMui.................. i* •. w WBM ■ 11 jIc.1 e Amerikába. .................................. (k ^ ^ T Barlassina vezeti az Újpest-Prostejov meccset az olimpiai futballtorna ___előmérkőzé­seinek színhelyein Fest-Stadion, Mommsen sporttelep, Hertha­­pálya... — Saját tudósítónktól — Berlin június 28. Ismeretes, hogy a berlini olim­piai futballtorna döntő mérkőzései magában a Stadionban, előmérkő­zései viszont a különböző berlini sporttelepeken kerülnek lebonyolí­tásra. Nos, Berlinben van egy tu­catnyi olyan pálya, mint a hungá­­riaúti és így nem volt könnyű do­log a legmegfelelőbbeket kiválasz­tani. Végül is a Post-Stadion, az eichkampi Mommsen-sporttelep és a Hertha-pálya mellett döntöttek a torna rendezői. A Post-Stadionra még jól em­lékeznek valószínűleg lapunk olva­sói tavalyról. Ott került lebonyolí­tásra az öt nemzet versenye. Azt megelőzőleg pedig a Párisból haza­felé utazó futballválogatott ját­szott ott mint Budapest válogatott­ja Berlin legjobbjai ellen. A sok modern berlini pályához hasonlítva kissé öregesnek ható stadion kerek 60.000 néző befogadására al­kalmas. Most ugyan újabb alapos moder­­nítésnek vetették alá, restau­rálták a tribünjét, új gyepet ültettek a játszótérre és ki­szélesítették a pályához vezető utakat is. 24 jegypénztár várja a közönség rohamát... A város bel­sejéből jól megközelíthető a sport­telep, mert­­ a­­ város közepén fekszik... Egyetlen magasvasút­­állomásnyira a Friedrichstrasse­­től! Jóval kisebb, de modernebb az eichkampi Mommsen­ pálya. Ez a Deutschlandhalle közvetlen közelében, a Bahnhof-Deutschland­­halle (azelőtt: Eichkamp)-tól há­rom percnyire fekszik. Kis erdőn keresztül vezet az út a pálya be­járóihoz, melyet köröskörül fenyő­erdő övez. A környezet tehát idil­likus! A stadionszerűen kiépített pályának van egy hosszú, nagyon modern tribünje, amely huszonöt­­ezer néző befogadására alkalmas. Külön nevezetessége ennek a sporttelepnek, hogy a tribünjében, (amely kívülről egészen olyan, mint valami divatos emeletes ház) vannak a Mommsen-gimnázium tantermei. Rendes, szabályos középis­kola ez, mégpedig a legmo­dernebb egész Németország­ban. Hogy milyen élvezet itt diáknak lenni, azt nem kell külön hang­súlyoznunk... Berlin futball­­­szelevényéből nőtt ki a harmadik kijelölt pálya, a Hertha gesund­­brunnen-i sporttelepe. Itt lehet igazán tanulmányozni a berlini futballszurkolókat! Akik szinte maguk is ott vannak a ját­szótéren! A nézőtér itt — hely­szűke miatt — ugyanis egészen közel épült a játszótérhez. Előfor­dult már, hogy egy viccesebb szur­koló partdobásnál kivette a hátra­hajoló játékos kezéből a labdát... És maga az olimpiai stadion fut­­ballpályája? Arról majd írunk, ha ott játszik a magyar csapat... Nyáry József. * 1­2 @ Az OTT nem enge­délyezte a Hun­gária és a Pannónia hamburgi rajtját — Saját tudósítónktól — Késő este értesültünk, hogy az OTT nem adott engedélyt két vezető evezős egyesületünk hamburgi sze­replésére. A helyzetet többek között az bonyolítja, hogy a Györy—Mamusich­ kettős már elutazott abban a reményben, hogy a rajt­­engedélyt majd utánuk küldik, így tudják a Pannóniában, míg a Hungá­riából azt az értesítést kaptuk, hogy a két evezős magával vitte a rajt­­engedélyt is. Ez nyilván tévedés. A késő esti órákban ugyanis érint­kezésbe léptünk az OTT-vel, ahol úgy tájékoztattak bennünket, hogy sem a Hungáriának, sem a Pannóniának nem adtak rajtengedélyt, már csak azért sem, mert nem is kértek. Ezzel szemben a Pannóniában azt állítják, hogy ők kértek rajtengedélyt, de nem kaptak, arra való hivatkozás­sal, hogy az OTT július elsejétől kezdve az olimpiai előkészületekre való tekintettel külföldi rajtengedélyt nem ad. Mindez meglehetősen bonyolult Tény azonban, hogy: 1. Györy és Mamusich­ repülő­gépen Hamburgba utazott. 2. A Pannónia nem utazott és nem is utazik el. 1. Az OTT sem az egyik, sem a másik egyesületnek mindezideig nem adott rajtengedélyt. AZ OLASZOK július 10 és 17 között valószínűleg vendégül látják a magyar váloga­tott teniszcsapatot. Mivel azonban ugyanezen idő tájban az amerikai DC-csapat több tagját is várják Olaszországban, végleges időpontot csak néhány nap múlva tud az olasz szövetség kijelölni. Szerdán este meg­történt a bírókül­dés a KK vasárnapi fordulójára Az Admira vissza­vonta az óvását — Telefon jelentésünk — Bécs, július 1. Mára várták a döntést az Ad­­mira óvása ügyében és a KK bíró­küldését is. Késő este meg is történt a bíróküldés a KK II. fordulójára: Vienna—Ambrosiana Bécsben: Krnst, Milánóban: Klug. Austria—Slavia Bécsben: Majorszky, Prágában: Scorzoni. Sparta—Roma Prágában: Ivancsics, Rómában: Miesz. Prostejov—Újpest Prostejovban: Barlassina, Buda­pesten : Frankenstein. Tehát három magyar, két-két olasz, osztrák és egy csehszlovák bíró jut szóhoz. Meisl rábírta az Admirát, hogy vonja vissza az óvását, illetve­­vál­toztassa át panasszá. Az Admira ezt Meisl kívánságára meg is tette. A panaszt a KK legközelebbi teljes ülésén tárgyalják. Az óvás visszavonása következtéiben tehát érvényes lett az Admira kiesése s vasárnap a Prostejov—Újpest mérkőzés lejátszható. A Sparta tárgyalásokat kezdett a Romával, hogy vasárnapra Prá­gába kisorsolt mérkőzésüket már pénteken játsszák le. Roma bele­egyezése még nem futott be. H. O. j ________BSzKRT-pálya_______ Szombaton és vasárnap délután 4 órakor Magyarország:atlétikai bajnoksági egyben olimpiai válogatóverseny Páholy 2 P - Tribün i P _ Állóhely 50 fillér Szombaton esti mérkőzést, vasárnap dél­utánit játszik a Ferencváros Zágrábban — Saját tudósítónktól — Megírtuk, hogy a Ferencváros szombaton és vasárnap Zágrábban játszik. Szombaton este lesz a mér­kőzés s a Gradjanszky és HASK vegyes csapata áll ki a zöld-fehérek ellen. Vasárnap délután mérkőznek. Ekkor csak a Gradjanszky áll ki ellenük. A zöld-fehérek­­pénteken reggel fél 9-kor indulnak a Keleti­ről, vissza hétfőn este érkeznek s utána négyhetes pihenő következik. A csapatösszeállítás megváltozik, mert Pósa vasárnap az FTC-ben játszik bajnokit. Ez azonban nem okoz zavart, mert már Loky és Hámori is rend­bejött. A NEMZETI a Hungária-úti pályán bérelt magának fü­vére szállást. Az edzéseket is ott fog­ják tartani a fekete-fehérek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék