Nemzeti Sport, 1936. november (28. évfolyam, 214-234. szám)

1936-11-24 / 230. szám

8 |ScpiP­t ,1|P ,1|Pf 100 film 1937 első felére!­ ­— Saját tudósítónktól —■ Még csak november végéhez köze­ledünk, de a magyar mozi- és film­szakmában­­ már­ mindenki az 1936/37-es idény január 1-én kez­dődő második feléről beszél. A decemberi moziműsor ugyanis már „megtelt”. Karácsony előtt — szökés szerint — lesz 1—2 gyenge hét, azután következnek az ünnepi fil­mek. Nagyrészt magyarok. A filmvállalatok vezetői körülbelül 100 filmet szeretnének bemutatni 1907 január 1-e után. Lehetőleg április végéig. Mert azután már csak „nyári filmek” következhetnek. A jövő esztendőre szánt filmek közül­ 55 amerikai, 15 német, 15 francia, 10 magyar és 5 osztrák. Persze, nagy kérdés, hogy bemutatható-e havonta át­­lag 25 film. Ámbár igaz, hogy jövőre a belvárosi Corso-filmszínház is újra a film­­vállalatok „fogyasztója” lesz. Balázs Mária öt percnyi gondolkozási időt leért, mielőtt vállalta a Pókháló rendezését — Saját tudósítónktól —■ Az első magyar filmrendezőnő: Balázs Mária. Nem volt színésznő, nem .Ő tanult senkitől. Azaz tanult, de „csak nem­”, szórakozásból. Például néha délelőtti színházi próbáikra járt, nézte, hogyan rendez Hevesi Sándor, vagy Csathó Kálmán. Gyakran kilátogatott a Hunniába is, meg­húzódott egy szögletben, figyelte a munkát, megtanulta a szakkifejezé­seket és a szakkifejezések jelentő­ségét is. Mindebből azonban nem derül ki, hogyan jutott Balázs Mária odáig, hogy filmet rendezzen. _ ■­ — Régen ismerem Cs­athó Kálmánt­, akinek Pókháló című regényéből rendeztem első filmemet. Kezdetben úgy vett, hogy Csathó maga rendezi a Pókhálót, én csak­ segédrendező leszek mellette. A filmkönyv írásod Csathó rám bízta... — ? — Hát az úgy történt, hogy mire megkezdhettük a felvételeket, Csathó kénytelen volt lemondani a rendezés­ről. Megkérdezték tőlem, hajlandó vagyok-e Csathó nélkül, egyedül ren elesni a filmet? Öt percig gondolkoz­hattam. Az járt az eszemben, most,­­vagy soha. Illetve, ha nem is soha, ki tudja, mikor?! Az öt perc gyor­son múlt. Vállaltam, _ •_ — Jól látom a film hibáit. Remé­ lem, a közönség kevésbé fogja észre­venni őket. Mindenesetre sokért tanultam és ha lesz alkalmam hasz­­nosítani tapasztalataimat... _­zt —hogy értem, a következő filmnél, amelyre akkor kerül sor, ha a Pók­háló beváltja a hozzáfűzött reménye­ket. —­­... — Köszönöm. (Eszterházy Ilona, Erdélyi Mici, Németh Romola, Ráday Imre és Szaká­cs Zoltán játszik főszerepet Balázs Mária első filmjében.) Új Hamlet filmen: Leslie Howard — Saját tudósítónktól. — A Vörös Pimpernel hőse, Leslie Howard, aki legutóbb Rómeót játszotta filmen, újabb Shakespeare­­szerepre készül. Hamletot akarja filmre vinni, még pedig — saját vállalkozásában. Hamlet már szerepelt filmen, de némán. Ásta Nielsen 24 esztendős jubileuma — Saját tudósítónktól — Most­ ünnepelték Ásta Nielsen 2­5 esztendős jubileumát Düsseldorfban. Ne v­éltóztassanak tévedni! Nem arról van szó, hogy Ásta Filmszínházak műsora Bemutató mozik AXRIFM (Margit-körút 55. T.: 154-024). 1­53—034), 4, fél 7, V«10. Vas. és ünnep­­lé! 2, 4, fél 7, fél 10. Ziüfffer. a nők királya. OWilliam Powell, Myrna Loy, Lilibe Rainer.) CH’Y Vilmos császár-őr 30 T.: 110—424.) * td­. */«$, 5«h. Szom­b., vas.: %1-kor. is. Robin I ló-ad Eldorádóbjin. (Warner Báb­­ér.) Szemet szemért. (Start és Pán.) Hír­adók. DICSI (Te­réz-körút 2?. T.: 121—343, 125­­9-ra.) 5, */­S, fél ló. Szom­b., vas : 4, 6, 8, 10. Hóhérok, asszonyo, katonák. Albers.) .Junpffrau. Híradók. Ma este fél 10-kor bemutató. (Bolvárv­­■rendezés; Paula Wassely, Attila lterbiger.) líil­­ fiók. FÓRUM ( Kossuth La­j­os­­­a 18. T.: 180—543, 180—707). ‘/1 6, tel. 8, VHO. Szomb.* vas.: J­0, fél 6, v-18. 10. San Francisco. (Jeanette Mc Honard, Clark Gabié, Black Hill.) Hír­adók: KAJLURA (Dohány­ utca 42. Tel.­ 144— 027). , Fél 0. fiók.és­ ok, asszonyok, katonák. (Ha­ns Albers.) Fél 9-Sor díszbemutató: Aratá­s. (Bolváry-rendezés: Paula Wessely.) Híradó. METRÓ (Teréz-körút 00. Tel.: 112-230) négyed fi, fél 8. :fil0 fi­.omtu vns.: negyed 4-­­él fi. V­ 18. 10. San Francisco. (Jeanette McDonald, Clark Gabié.) Híradó. (Vas. d. e. .11. gyermekmaliné.) OMAHA (Költség-uten 2 Telefon: 130—126.) n. negyed * fől Ifi Szom­b va­s • 4. fi. 8. in. Robin flood Eldorádóban. (Warner íki.xtcr.) Stan és Fan: Szemet-szemért. — Híradók. 1? A HI US (Nagymező­ u. 22. Telefon: 123—098. 129-250) 5. IM fél 10 Szom­k., vasi: 3-kor is. Tárás Bulyba. (Jtarry Batír, Gra­lin vezky rendezée.) Senki szigete. — Hír­adók HÓVAL APOLLO OErzsébet-körút 45. T.: 1.41902, 143016­. *//S. fél 8. *10 Szűnik., vas : 4, 6, 8, 10. A három sárkány. (Lá­zár Mária, Bállá Liei, Kibe* Rajnai.) Híradók. Sok hét­e prolongálva! URÁNIA (Rákóczi-i­t. 24.. Tel : 146—046). 5, 1­08, fél 10 Vas. .143,k­or is _Zivatar Ke­­mencs pusztán. (Föry Kató, Kiss, Vértes.) Barcarola. Híradók Utánjátszó mozik CAPITOL Iflarois-tér 82. Tel : tM-Mtt fél A. fél 6, fél 8. fél Öt Vasárnap: fél 3-kor is fElsfin m­indig Yoo'dkív'fit olcsó helyér.) tb­lásbrigád. (Claudoll­ (lói­­bort. Honold Colrnmo.) C VSINO d'ykii-tór fi! Telefurt: 133-102). t. fél ', '/.út Vas.: fél 2-kor is , Zifttr­­fiölii, a nők királya. (William Powell, Luise Stainer.) Híradók. CORVIN .iWof köret *» (H­ót át .sarok Telefon: 1:18-988. lift-ML.) Fél 4, fél 0, fél 6 fél 10 Vasárn­ap: fál 2-kor is. (Elsőn 1000 hely 40— 30-fiII.) Modern idők. (Chaplin.) Kísérő műsor. Híradók. BÚT (Lipót-körút lő. Tel.: lift-jál.)­­, (S, 8, 1-1 Vas.: 2-k.­K­ is. Modern idők. (Chap­lin.) Miki pólómeccse. Híradó. PALACK (Erzsábet-körút 8. T.s 136-523). . 4. fél 7.. V.10. Vas.: fél 2-kor is. Zien­­feld, a nők királya. (William Plowell, Luise Rainer.) Híradók. F.lső minden­nap féll­.­ SIMPLON (Horthy Miklós út 74. Tel.: .160189.) fél 4. fél 6. fél 8. fél 10. Vas.: 2-kor is. Top . Hal. (Fred Astairr, Ginger Trosers.) Kényes kísérő műsor.­ Híradók. STCOIO (Akácfa-utca A. Tol.: IS­OS-1io.) 4, 6, 8, 10. Vas.: 2-kor II. (Első félh.) A kegyencnő. (Joan Crawford, Robert Tay­­lor.) Híradók. Továbbjátszó mozik ALKOTÁS (Alkotás-utca 11. T.: 155-174.) 4. fél. 7. negyed 10. Vas.: fél 2. fél -I, fél­­6. fél 8, % 19. Én voltam.. (Bulla Lima.) A fekete maffia. Híradók. BLORI APRILLO teréna tér T.: LM-ftfiO.) fél 4, fél fi, fél 8. fél 10. Vasi.: fél 2-kor is, utolsó s/1 10-kor. Havi 200 fix. (Cray, Jávor.) Fényes kísérői- mflsor. Híradó. ELDORADf) jN4pszk­.)iá/­o 31 10.: 133171.) fél 5, 1, fél 12. .Szomb.: 4, 6,-8, 10. Vas : 2-kor is. (Első mér*?.)" Havi 200 fix (Pá­­ger, Jávor.) Boszorkánykonyha (színesz. GLÓRIA (Thököly-út 56. Telefon: 111 -fr.). fél 4. fél fi, fél 8. fél Ifi. Va­s.: fél 2-kor i$.-f (Kl.éő'gifiére.V. Havi 200.. fix. "(Ursy, P­á­­geri ) Dalol * - Volga. Híradók.­IZOMSÍPOS (Herrtíjca út 7 T.­ 2PS-178). %p." 7, *hWj Vas.: fél. 2-161. Én voltam. Motoros ördög. JÓZSEFVÁROSI (Kálvária-tér 7. Tel.: Vő, s/17, VílO. Havi 200 fix. (Pá­­ger, Jávor.) Velencei kaland. (Dick Po­­well.) Első előadás 30 fillértől. OLYMPIA (Erzsébet-körút 26 T 142917). 4. fi. 8. 10 Vdl­.: 2-kor (Első mértfz.) Alm­l­ia. (Re­naie Müller, Jenny Jugo.) Az orosz jazzkirály. Híradó. OTTHON (Beniszky utca .3—5 T.: 136706.) 4. fé! ,7.­ 9. (TiHő '50 f.-tö­.) Havi 200 fix. (Páger­, Jávor.) A magándelektiv PATRIA (Népszíijh­áz-utca 13. Tel.: 145073.) fél 5, 7. fél 10. Szom­b.: 1. fi, 8, 10.­­ Vas.: Síkor is. (Első mérs.) Allotria. (Renata Müller, Adolf Wohlbrück.) Bocskor úrfi kalandjai .(szíjíg.). PHAVNIS (Rákó-7.4-út T.: 137910.) fél 4, fál 6. fél 8. fél 10 Vas.. . fél 2-kor­­a. Elsőn fül. h­elyárak.) Havi 200 fix. (Já­vor, Uray.) A kolostor kertben. Híradók. REX (István­ út 59. T.: 139HG.) fél 4. fél .fi., fél­ 8. fél 10. Vas.: fél 2-kor. is*. Havi 200 fix. (Páger, Jávor.) Dalia • az erdőben. — Híradó. RTALTO (Rákóczi út 70. Tel.: 139-497). fél 11. fél 1. •!*?,1 -5. P*8. fél 10. Var.: fél 11. 8/V2., V14 8/*fi, há­romn. 8, háromn. 10. (Első mérs.) Allotria. (Pacha­e Müller, Jenay Jugó). Híradó . 1 .VOY (Kálvin tér, f'k­őr-ül. Tel : 110-010.) 4. fél' 7, .9. Szomb.: fél - fél fi, fél 'S, fél. 10­. Vas : fél -2-kor­­ is. (füles mérs.) Havi 200 fix ...­Peiner, Jávor.) Boszorkán­y­­kon­yha (szines). (Vas. d. e. 10, fél 12. konyha, (szines). Ss Teffi. Nielsen netán 25 év előtt született volna. Sőt annak sincs 25 éve, hogy abbahagyta a filmezést. Másról van szó. 25 év előtt épült. Illetve 25 éve, hogy megnyitották. A düsseldorfi Ásta Nielsen-film­­színházat. Azt ünnepelték. Paula Wessely m­a délután Budapestre ér­kezik s este megjelenik filmjének díszb­emu­­ta­tóján. rJevl­i­j ✓ Szemapolyi N­incs töldbé jansodsziünet ?! Bérleti panaszunk a Magyar Hang­­ház ellen komoly veszélyben forog: Vasárteáp nem volt 'műsorszünet! " Egyszerűen nem volt. Nem volt süket a hangszóró, nem múltak vára­kozásteljes percek, alig, hogy be­fejeződött az egyik műsorrész, már szólt is a műsorközlő lágyan: — Műsoronkívüli tánclemezeket adunk... S ezt a váratlan ajándékozását a hangház vasárnap legalább négy­­ízben megismételte. Üzemkezdettől üzemzárásig nem volt csend a hang­szóróban. Ha két műsorszám között hézag mutatkozott: megszólaltak a rendkívüli hanglemezek! Rossz nyelvek szerint: ez a hangl­­­emez ráad­ás volt a legszórakoz­­tatóbb műsora a rádió vasárnapjai­nak. Ha ez így nem is igaz, de kétség­telen : szerte Budapesten örvendező, tapso­s hála áramlott a stúdió felé ... ... Bérleti panaszunk a Magyar Hangház ellen komoly veszélyben forog...______________ K­­dd, november 24. Budapest I. (5-59.5 m): 6.45: Torna. —­­Stána: Hanglemezek. — 7.29: Étrend. — 10: Hírek. — 10.24: ..A kenyérmezei hős.“ írta és felolvassa: Oizy Béla. — 1­lu45: ,,A bluzdivát.“ — 12.05: Ba­ngó Jancsi és c­i­­gányzenekara. — Közlőn kb. 12.30: Hírek­­— P­..79: Hanglemezek. 1. Humpjurdiick: Jancsi, és Juliska, nyitány. (Londoni szim­fonikus zenekar. Vez.: Albert Coates.) 2. Rimszkij-Komzakov: Seherczade, szvit négy tételben. (Finndelfisi fixim­fónim­is zenekar. \'('7.évvel: Stokpowski.) —­ 14.40. ) Hírek. — 16.10.' Asszonyok tanácsadója. (Arányi Mária előadása.) — 16.45: Hírek. — 17: Az Ope­­raház­ tagjaiból alakult zenekar. Vezényel: Statter Lajos. — 18­ .:Nyugatmagyarország a történelem tükrébeni.4' vitéz: Ilázy Jenő dr. előadása. — 18.30: Here táli hangverseny­­etűdöket zongorázik. — 19.15: Irodalmi-est Ady Endre emlékére. Közvetítés a Zenemű­­vészek­ Fői­­skolá­ból. 1. Bevezető. Elmondja: Kósa István dr., a Protestáns Diákszövet­ség országos elnöke. 2. Ady-versek: a) Mis­­tatour; b) Láttalak; r) Vallomás a r.ze­­relemről. Elmondja Bulla Elma 3. „Ady és Erdély.“* Tabé­r Géza előadása. 4. Meg­zenésített Ady-versek: a) Sóhajtás a haj­nalban; b) Sirás az életfa alatt. Énekli Fel’ Figi Teri. Zongorán kíséri Vetényi-Sleidel­­berg Albert.' f.' Ady-versek: a) Eldönti a, sops; b) Mert engem szeretsz; e) Szeretném, ha s­zeretnének. Előadja Somló István, fi- Ady-versek: a) Az anyám és én; b) Krisz­tus-kereszt az erdőn; e) Hazamegyek a fa­lumba. Elmondja: Könyves-Tóth Erzsi. — 20.15: A rádió szalonzenekara. — 21.29: Hírek. — 21.40: 24.tagú cigánygyerek-zenekar muzsikál. Kalmár Pál énekel. — 22.43: ♦.Buda, Libéria.“ (Un poema del s­ercento sul’a liberazione di Buda.) Honti­s­ezső dr. olatsz.nyelvű előadása.' — 23. .Vertess Lajos és cigányzenekara muzsikál. -- 0-D.CS: Hírek. Budape­ti 11. (8345 m): I81. Francia nyelv.,-­­ol.latás. .(Garzó­­Miklós dr.) -r-i 118.30: A földmivelésöst­yi minisztérium mezőgazdasági félórája. — 16: „Különböző­­nemzetek dalai." (Hanglemezek.) — 2­9.C'3. ..Ábrányi Emil." Kozocsa Sándor dr. előadása. — 29.33: Hírek. Mai jelentősebb külföldi műsorrészek 12.30 ó.: Angol rövidhullám: Elhalt világ­hírű énekesek lemezei. 4.10 ó.: Bécs: Új lemezek 7.15 ó.: München: Bizet: Carmen című operája. (Rosvaenge- közv.) 8 ó.: Bécs: Tart a zenés est. 8.05 ó.: Labti: Rubinstein zongorázik. 8.15 ó.: Varsó: Szim­fónikus hgv. 8.15 ó.: Beromünster: Dussolína:­­Giannini énekel. 8.311 6.: Beograd: Szimfónikus est. 8.40 ó.: Róma: Puccini:­ A fecske című operája. 10.45 ó.: Droitwied: Mussorgski: Boris Go­­címjev c. operája. . . stádiós kézikönyv, rengeteg táblázattal ábr­­ával, sok hézagpótló statisztikái ..ismertetés­sel a­­Baria és l'áris cég most m­egjelent 31-es ,fizámis rádióárjegyzéke. Ez a­­ 172 ol­dalas vaskos kis könyveikké messze felül­­­­emelkedik az. é­ti agár jegyzékek nívóján .s .az­­■ amatőrök és barkácsolók részére elengedhe­tetlen segédmusika. Kapcsolási vázlatok, anyagösszeállítások, csok arab turisztikák és­­ sok más h­asznos­­tudnivaló lelhető fed­­ékben­­ az­ árjegyzékben, melyet vásárlóink­ dijmen- I telén- bocsátja rendelkezés­ére a Barta és Tsa­o cég. Mit hallgassunk holnap? Bécsből délután 6.55 órai kezdettel Kienzl: A bibliás ember c. operáját közvetítik, 7.20 órakor Varsóból G­luck: Orfeusz c. 3 felvonásos operá­jának hanglemezfelvételét hallh­atjuk, 9 órakor Brüsszeli Bach-hang­versenyt közvetít, ugyanakkor Milánóból Per­tuéval Verdi Aidája van műsoron. Ugyancsak 9 órakor M­ystein Stock­holmban Beethoven D-dúr hegedű­­hangversenyét játsza el. A jazz barátai éjfél után 0.15 óra­kor Cron­wickból a­ Martin-zenekar játékát hallgathatják. Rákosi Gyulát, a békeévek ismert és közszeretet­ben álló vívómesterét tegnap dél­után temették a Kerepesi úti teme­tőben. Rákosi jellegzetes alakja volt a háború előtti évek magyar fővárosinak. Vívótermét"a " társa­­dalom előkelőségei látogatták. Szá­mos híres párbaj folyt le ter­mé­­ben, de amellett a ver­senyvívásnak is apostola volt. Számos kiváló ta­nítványa szerepelt a vívóélet elő­terében. A legnagyobb sikert köz­tük Puchs Jenő dr., a kétszeres olimpiai bajnok aratta. Rákosi a magyar vívás után a tiszta olasz iskolát tanította s egyike volt az elsőknek, akik tanítványukat az úgynevezett észvívás rejtelmeibe bevezették és így azok közé a ma­gyar mesterek közé tartozott, akik a világhírű, speciálisan magyar kardvívás kitermeléséhez hozzá­járultak. Mestertársai nagy becsben tar­tották 71 éves doyenjüket, akit megválasztottak a vívómester­­egyesület elnökének. Temetésére nagy számban vo­nultak fel a társadalom és a vívó­sport előkelőségei. Csaknem kivé­tel nélkül jelen voltak a vívómeste­rek. A­­sír körül kemény harcok­ban megedzett­­ vívók , könnyezve búcsúztak a szeretett mestertől. A vívószövetség nevében Szila­­veczky Lajos ügyvezető elnök je­lent meg a temetésen. A tanítvá­nyok nevében Pecz kúriai bíró, a mesterek nevében Berti ny. ezre­des mondott búcsúbeszédet a sír­nál. Beszélgetés Dunay Pál pár­bajtőr Eu­rópa­­bajnokkal az UTE-ba való átlépéséről és a BBTE sorsáról — Saját tudósítónktól— Dunay Pál, a kiváló épéé- és tőrvívó, aki Varsóban épéőben EB-t nyert, a napokban kérte, hogy a BBTE-be­ az U­TE-ba iga­zolják át. A budai klub­ hajdan híres vívószakosztálya már évek óta haldoklik s utolsó aktív ver­senyzőjének kilépése a vég közel­ségét jelenti. Erről a kérdésről beszélgettünk Dunayal. — Miért, lépett ki a BBTE-ből, amelyben még apja is vívott és ahol az egész Dunay „vívódinasz­tia” sikert sikerre halmozott? — Nem maradhattam a BBTE- ben, bármennyire fáj is nekem a kilépés — mondja Dunay. — Raj­tam kívül nem volt az egyletnek egyetlen épée-vívója sem, sőt épée­­mestert sem tartott. Edzéslehető­ség híján attól kellett tartanom, hogy­­visszafejlődött. — Miért az UTE-t választotta? — Az UTE élő egyesület, mely­nek vívószakosztálya rendkívül erős és náluk alkalmam van San­­tellivel és Alaimoval vívni, tehát reményem van a fejlődésre. — Hogy látja a BBTE további helyzetét? — Sajnos, elég szomorú hely­zetben van ez a nagymúltú vívó- szakosztály. Versenyvívója egyál­talában nincs s bál­ atyám nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a szak­osztályt felvirágoztassa, egyelőre nem sikerült eredményt elérni. Kezdők oktatására van két mes­terünk is: Törpényi és Gyulai, is mindkettő a Ludovikán tanít, ki­tűnő mesterek, akik­­nagyszerű alapot adnak. Fiatal tanítvány is KcdcT, 1936 novemBar SNL- ^ lenne elég, de sajnos, amint va­­lamit kezdenek tudni, nyomban el­szélednek. A reményt azonban nem­ adják fel Budán. Ifjúságiakkal akarják újjászervezni a vívószak­osztályt, amely remélhetőleg rövi­desen újra versenyző tagokkal is fog rendelkezni. A Wiener Fecst Club detemljer­ 5-én negye szabású nemzetközi akadémiát rendez, amely­­re minden fegyvernemben Európa legjobbjait hívja meg. A miuvarok közöl Jvabon Endrét és Elek Ilonát hívja meg a rendezőség. Az akadémián ünneplik fosért mestert, aki 100 éve oktat a klubban. A Szombathelyi VC december 8 án vívóaka­­dém­iát rendez. Az akadémiára a fővárosi vivók közül Ka­bost, Elek Hanát, G­ereit, Rajczyt és Kovácsot hívták me£. A csehszlovákiai Spadalova velőegyesületet látja az UTE vendégig decimben 12—13-án öttagú tőr- és kard csapat-meccsre. A vívósv­övesség iotézőbiz­ottzága a legutábbi ülésén javaslatot t­itek arra, hogy épéseben ezentúl a versenyeket ne két tus különbség­gel, hanem csak egy tus különbséggel dönt­sék el. Az intézőbizottság rövid vita­­­án elfogadta ezt a javaslatot. A Sipőcz Jenő dr.­vámsordíjért folyó tőrd csapatversenyt december 6-án rendezi a BSE. A versenyen olyan négy csapatok vehetnek részt, amelyeknek tagjai II. és, IIi. osztályú tőrvívók. A versenyt az idén harmadízben rendezi a BSE. Első védője a BSEfc. m­áso­dik Védője a HT­TC csapata volt. Decemberben zsűri vizsga. A szövetség de­­cem­­ber hónapban bíró vizsgát tart. A vívókardok terén az u­tóbbi időben" lehelett bizonytaktn­ság uralkodott s­­számos vívó ‘ saját „testére szabatott"* kardot. A szövetség elhatározta, hogy a jövőben szi­­gorúan ellenőrzi a kardok szabályszerű volt­­át. Ez az intékedés főleg­ a balesetek elke­rülése végett" fontos, mert a vívók — hogy kardjuk minél könnyebb legyen — gyakran olyan vékony pengéket használtak, arai ke­resztül hatolt a maszk drótrác­sán. . Szilánkok a válogatottról Lelkesedés és taktika küzdött vasárnap puhaság és a taktikátlanság­­ellen. A moz.*, vékony és küzdeni tudó egyetemi csapat nen­ veszthetett ezen a mérkőzésen. Még a véde­lem is jóval felülmúlta az ..olimpiai** vé­delmet , kisebb tudását önfeláldozá­t­al pó­tolta. A párisi világbajnokságra, készült MESE a majdnem teljes olimpiai csapat le­győzésével meglepő jól mutatkozott be és remélhető, hogy ez a meglepetés a főiskolai VB-n még fokozódni fog. Az MKKSz tartalékosan, felforgatott csa­pattal állt ki, de még így is nyerhetett volna, ha a csapat betartja Molnár Zoltán szövetségi kapitány utasításait. De nem tar­totta be s így minden győzelmi kilátását el­vesztette. A csatársor puha volt, pontatlanul adogatott, az egyetemi védelem kemény, de n­em durva belemenéseit szörnyű „csipogás­­sal“, reklamálással, sőt sportszerűtlenéggel vszonozta. A fedezetsor a csatárok nyakára húzódott, így történt, hogy az öt egyetemi csatár ellen sokszor csak a két hátvéd ma­radt. Végül megemlítjük, hogy a JT az elmúltai­kon okulva, vasárnapra egész sereg segédjá­­­tékvezetőt mozgósított. Gól-, les- és partjel­zők tömegét­ jelölte ki, a mérkőzésen mégis csak két partjelő segédkezett Jávornak. Gól- és leskelzőne­k nyoma sem volt, nem lehet csodálni, hogy sok kifogás hangzott el a­ mérkőzés folyamán. Reméljük a JT rájön egyszer arra, hogy a legújabb lessza­bály milyen nehéz feladat elé állítja a já­tékvezetőt és legalább a fontos mérkőzések­re , mint a jövő vasárnapi kupadöntő nemcsak kijelöli, de ki is küldi a gól- és les jelzőket. És ..elhanyagolja** a kézilabdá­ban felesleges fényűzést jelentő part­jelzést.... (Csy) Szombathely céllövőbajnokságai. A Szom­bathelyi­­’LB vasárnap rendezte m­eg Szom­ba­thely város bajnokságáért a céllövővel- Senyeket. Főverseny: 1. Kiál Dániel 265 ponttal, 2. Saller Ignác 260, 3. Hargitai Imre 260, 4. Pfitzner Dezső 258, 5. Sza­bó József 251, 11. Dákány Ferenc 216, 7. Kon­dor József 218 8. Szintér István 247, 9. Nor­­ezen Gyula 246, 10. Schenk István 215. Sakkcéltábla bajnokság: 1. Hargitai­ Imre, 2­. Boross József, 3. Németh III. József, 4. Czömjöl Ferenc. — Kapáslövés verseny: :1. Csákány Ferenc, 2. Szabó­ József, 3. Nor­­ezer, Gyula, 4. Sallér Ignác. Megjelenik szerda és szombat kivételével minden nap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vill., Rökk Szilárd­ u.­­ Telefon: 1-326-99. és 1-339-77. Levélcím: Budapest 72. Postafiók: US. Távirati cím: Nemzetisport, Bpest. F­zerkesztő: DH. VADAS NYILA Fi-re.fs szerkesztett HOPPÉ LASZI­Ó FotosSs kiadó! KIÍRTSÁK ISTVÁN UCStjg­L ELŐFIZETÉSI DÍJJ Bilföldrs egy­háza .. .. .. .. 2'20 P Bevöldre negyedévre .. .. .. .. 6’— P Ausztriába............... .. .. .. .. 7­—P észak-Amerikába ..........................10 — P Egyéb külföldre . .................. 1)•—P Fiókadil­leztráció Cehszlovékiában: Via könyv- és lapterjesztő vállalat. Bratislava, Dobravicova S. Kroin­áfott a Stádium Rt. kís­forgógépein. Foteles: Győry Aladár igazgató.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék