Nemzeti Sport, 1936. december (28. évfolyam, 238-255. szám)

1936-12-06 / 238. szám

A ALAPITTATOTT: 1865 fi RMVNIALMM aQ egyenruházati intézett* f­­­3l és polgán szabósága \]/ti BUDAPEST ll. K03.UíH LfljvS­ lHCflr mm (Saját ház) telefon i-?r la M Kedvező fizetési grafftl feltételek mehett §p£[ előnyös árban készil *+ POLGÁR! és EGYfrlftUHÁl 4 X J­ELI SPORT ÜZLETEK VI. Vilmos császár­ út 33 IV, Váci­ utca 40 ­­y/ / Vasárnap _ 1936 december 6 JEllP^k ^gggk^f ^XXVIII. évfolyam 2*8 szám mHBt . tW^WU MA Ára: 12 fillér AH* ABBj U — áL^'n'. Csehszlovákiába::'*20 Ke. jliPjll fliH Bt ÉK Bf ÉBÉ Románéban . . 6 lei \V Bp­uB Mh H & 11 BVB | E&BBBiBlP Jugoszláv'áfean 2Va din. gr « Ausztriában • . 20 Gr. BPmrlj| ^JS| mpTF EjÉ ■ Franciaországban «••••• !•— k­. TM Németországban »••••• 15 PL ^p*ilíz_lZ. . , ... i . .•*..•*-'r • ..»­­. 99„Harapósabb lesz a védelmünk­re, mondja Dietz kapitány — Telefonjelentésünk — Dublin, december . 5. Ma délután megkérdeztem Diéta dr-t is, mi *«• véleménye a holnapi mérkőzésről. A szövet­ségi kapitány­­ a következőket mondta: ,— A magyar válogatott csa-­­patnak most szerencsétlen, vagy­ úgy is mondhatnám, hogy rossz, sorozata volt. A párisi mérkőzést, is beleértve, egyfolytában három­ mérkőzésünket veszítettük el.­­ Joggal várhatjuk tehát, hogy ez a sorozat megszűnik és kelleme­sebb eredmények következnek. — A csapatösszeállítás külön­­ben a londonihoz képest annyi­ban változott, hogy a védelem most keményebb, ha úgy tetszik. ..harapósabb” és a csatársorban is nagyobb az átütő erő. Azt hi­szem, hogy ez a csapat meg fogja állni a helyét. M. M. dr. Hóviharban mérkőzést nézett szombaton válogatott csapatunk, hogy lássa az írek játékmodorát és hozzászokjék a vasárnapra is várható hófúváshoz › * * ‡ • •• ‡ . ‡ ■ Mit csináltak szombaton Dublinben a magyar fiúk? — Kiküldött főmunkatársunk telefonjelentése — Dublin, december 5. Amilyen enyhe idő volt London­ban, olyan kellemetlen van most itt Dublinban. Nem fagy ugyan, de az időjárás nedves, hideg, s még kellemetlenebb, hogy itt a dublini szállodákban csak a lukszusszobák­­ban van fűtőtest.. Pálinkás és Vágó például olyan szobát, kapott, ame­lyikben nincs fűtőtest és csak kü­lön harc árán sikerült számukra is fűthető szobát biztosítani. A hőmérő, egy-két fokkal a nulla fölött van, de­ ezt a nyirkos, kelle­metlen időt ugyancsak sínylik a já­tékosaink. Itt-ott kisüt a nap, de aztán nyomban havaseső váltja fel. Az írek persze már hoz­zá vannak szokva ehhez az „ápri­lisi’’ időhöz, de nem tudom, hogy mit fognak szólni majd a fiúk, akiknek ebben az időben kell majd holnap játszaniok. Az itteni meteo­rológiai intézett jelentése szerint ugyanis az időjárás holnapra is ilyen marad. Szombaton délelőtt egyébként látogatást tettünk Dublin város polgármesterénél. Byrne úr, a kis emberke nagyon kedvesen fogadott bennünket, fel­tette nyakába nagy aranyláncát, s a fogadóterembe behozta kisfiát is. Barátságosan elbeszélgettünk, a fiúknak apró ajándékokat, csoko­ládét és cukorkaféléket osztott ki és azután bemutatta, hogy mikép­pen történik Írországban a lóver­seny-sorsjáték lebonyolítása. A polgármestertől az Irish Iru­denpendent, a legnagyobb ír lap szerkesztőségébe látogattunk el. Itt is nagyon kedvesen fogadtak ben­nünket. Nem sokáig időztünk, mert az autóbusz már vitt is ki bennünket a pályára, vasárnapi mérkőzésünk színhelyé­re. Nyomban levonultunk a „küzdő­térre” és a fiúk örömmel állapí­tották meg, hogy a pálya füve jobb, mint az Arsémis pályáé. Nem olyan kopott. No, de azért ez a pá­lya sem billiárdasztal. Talaja egye­netlen, mély, csúszós, ázott, mert hiszen itt az emberek naponta kapják az égi­ áldást. Érdekes, hogy az oldalkapufák itt is, akár az Arsenal-pályán, gömbölyűek. A szögletes kapufával szemben ez annyiban jelent előnyt, hogy nem történhet olyan könnyen szeren­csétlenség. Viszont hátránya, hogy a kapufára menő lövés sokkal köny­­nyebben csúszhat be a hálóba. (Bár néha ez előny is lehet...) A keresztléc természetesen itt is szög­letes. Az összeállításokban nincs semmi változás. Tehát vasárnap délután fél három órakor (dublini időszámítás szerint) Nattras angol játékvezető sípjelére így állnak fel a csapatok: Írország: Foley (Glasgow Cel­­tic) —­­O’Neill (Bundaik), Ger­mán (Bury) — O'Reilly (St. James Gate), Turner (Southampton United), Moulson (Notts County) — Ellis* (Bohemians), Donelly (Dundaik), Davis (Oldham Athle­­tic), Moore (Shamrock Rovers), Falcon (Notts County).­­ Tartalék: Blair (Silgo Rovers), Gallagher (Dolphin). Magyarország: Pálinkás — — Polgár, Bíró — Turay, Szűcs, Dudás — Cseh, Vincze, Sárosi dr., Toldi, Titkos. Tartalék: Lázár, Sas, Zsengel­­lér, Szabó, Vágó. Az összeállítások érdekessége az, hogy az ír csapatban három olyan játékos kapott helyet, akik szombaton Angliában bajnoki mérkőzésen játszottak. Ez a három játékos: Turner, Moulson és Davis. Ezek szomba­ton este vonatra ülnek, egész éjjel utaznak, azután átkelnek a csa­tornán és vasárnap reggel érkez­nek mag Dublinbe! (Szombaton tehát bajnoki mérkőzést játszanak és rögtön utána válogatottat. Ez aztán az állóképesség!) Szombaton délután egyébként ír bajnoki mérkőzést néztünk meg. (Folytatása a 3. oldalon) Biztos hazai győzelmet vár az ír sajtó ír győzelmet jósolnak a szövet­ségi vezetők is „Davis is van olyan közép­­csatár, mint Drake6* •r _ Telefonjelentésünk — Dublin, december 5) Az ír sajtó nagy, rokonszenvvel ír &' magyai* csapatról... de nem tartja olyan félelmesnek, hogy az angol profiklubokban küzdő játéka, sokkal megerősített ír válogatott el­ ne bánhatna vele. Nagy össz­hangban vannak az ír lapok, mert valamennyien biztos ír győ­zelmet jósolnak. ■ Az IRISH INDEPENDENT így ír: „Nagyszerű győzelmet aratott válogatott csapatunk alig néhány héttel ezelőtt a németek felett. Beszéltem néhány ír­ szövetségi vezetővel­ is. Wickham alelnök ezt mondta: — Jó játékot várok. .. küzdelem nagy lesz, de azt hiszem, hogy a mi javunkra fog eldőlni. A többi szövetségi funkcionárius szinte szóról szóra ugyanzt a nyilatkozatot adta. Úgy látszik tanácsi­­határozaton szövegeitek m­eg ezt a nyilatkozatot és­­egyebet senkinek sem volt szabad mon­dani. Nálunk ugyan, aligha tartanának be ilyen határozatot. '■• ■'-' M. M. dr. 00* az úri világ nyúlszőrkalapja Kérje mindenütt Miért ne tudnánk most legyőzni a magyarokat is?” Az IRISH TIMES véleménye a következő: -1„ Az ír csapat igen jó, közép, csatára, Davis, semmivel sem rosszabb Drake-nél. Amit az angol középcsatár meg tudott tenni a magyarok ellen, arra Davis is képes. Az ír csapat ugyanazt a taktikát fogja kö­­vetni a magyarok ellen, amit Anglia csapata követett London­­ban és ami olyan kitűnően be­vált. Ez természetes is, mert az ír játékosok nagy része is angol ligaegyesületekben tanulta meg a modern taktikát. Az IRISH PRESS a magyar játékosok fényképét közli és ugyancsak biztos ír győzdl­mát­­jósol a Londonban puhának bizonyult magyar csapat ellen. Anglia Arő'enial—Manchester C*ty U3; . tollon Wanderers—Chetsea 2:1; Bréntíord — F’orts­moulh 1:6: Dcrby Counlv—Lccds United 5:3; Évért on-^-Sloke City 1:1; Iluddcrsfield Town —Charlíon Athlctic 1:2; Shcffleld Wednes­­day~-Middícsfcorough 1:0; Sunderlar.d— Grirnsby Town 5:1; AYolverhampton Wán.­derers—Liverpool 2:0. Önálló töprengés Anglia után jó lesz egy kis ir? ›^&@ffn xrm OiAJFSSTNtNVCK. a4flNvOZ450K fVtCOX FD6 tfettV l›Cn06ntSO»LQtfi • stPKetjTse «tsTai..ei¡iász i MÜVKZI es HerrMANN képkeret AS :&AZI OITKON PISZ&

Next