Nemzeti Sport, 1936. december (28. évfolyam, 238-255. szám)

1936-12-06 / 238. szám

A­­ Játék nélkül két pontot kapott a SzISE, mert a BTSE nem állt ki a SzISE elleni bajnoki mérkőzésére. Belesik, a­ BSzKRT válogatott hátvédje ki­sebb műtéten esett keresztül. A­, idén már nem' játszha'H.­ Gálos, a MÁVAG volt játékosa, aiki hosz­­szabb ideig Franciaországban játszott, ismét amatőr lett. Gálos visszatért anyaegyesüle­­tébe, a MÁVAG-ba. Tamás, a Testvériség vasárnap súlyosan megsérült középfedezete, az orvosi vizsgálat szerint, Lók­a törést szenvedett.­­ A Testvéri­ség­­csapatában vasárnap Vig­ lesz Tamás helyettese. A jobbösszekötő helyére Dömök a jelöli. Kettős rendőri készültség mellett játszák 1o ma Pestú­jhelyen a 2áTE­-PSC Hl.­osz­tál­yú rangadót. A sorsdöntő mérkőzésre ha­talmas­ arányú az érdeklődés Pestújhelyen. Mindkét­­csapat legjobb összeá­llás­ban veszi fel a küzdelmet. ír .­t *­­ * " Negyvennégyen találták telibe az angol-magyar mérkőzés ered­ményét Dobsa Elek öt telitalálatot ért el s 34 ponttal első A Balogh-Tumbász pár első helyen áll a Szerencse-díjban — Saját tudósítónktól — A közepesnél valamivel jobb telje­­sítményt nyújtottak a pályázók az elmúlt héten. Érdekes, hogy a mezőny kilencven százaléka nem várt csodát a londoni mérkőzéstől, sőt, nagyon sokan nagy gólkülönbségű angol győzelmet tippeltek és 44 pályázónak sikerült is telibe találnia a végered­­■.. .­ményt. Nagyon érdekesen alakul a főver­seny, ahol a második helyen jelenleg négyes holtverseny áll fenn. Itt fel­hívjuk pályázóink figyelmét arra, hogy ha a verseny befejezése után valamelyik helyen holtverseny támad­na, akkor a holtversenyt nem külön szelvénnyel döntjük el,­­hanem meg­nézzük azt­, hogy a holtve­renyesek közül ki ért el jobb eredményt az utolsó szelvényen. Ajánlatos tehát Timikor a Fradi nem szab jó ruhákat, én akkor is szabok SZAMEL GYULA úriszabó, IX. kar., Viola­ utca és Tisza He­nte. Bárok a XVII. szám­i szelvényre alapos megfontolás után beírni a tippeket. A legjobban szerepeltek tippjei: A XV. HETI VERSENY EREDMÉNYEI I. díj: 20 pengő. Nyerte: Dobsa Elek, Komló, bánya. Eredménye: 34 pont. (8 találat, közte 5 tek­.) II. díj: 15 pengő­. Nyerte: Rónai Lajos, Esztergom, Attila­ u. 13. E., 83 p. (9—3.) Pótversenyben első kér­dés 3 pont. III. díj: 10 pengő. Nyerte: Szabó Endre, Bp. IX. Tompa-u. 11. fsz. 6. E.: 33 p. (9—3.) Pótv.: 0—3—3. IV—X. díj: 5—5 pengő. Nyerte: Fehér András, Hajdúszoboszló, Tury-u.. 21. V..: 33 sz. (9—3.) Pótv.: 0—0—3. — Bátay István, Kisláng (Fehér m­.), Szent István-u. 39. — Ivescock­ Alajosné, Diósd (Feh­ér m.) — S­z­i­l­a­s­i Ferenc, Bp. VII. Rollenbiller­ u. 1. — Wittmann Testvérek, Bp. I. Győri­ül 2-1. Mind az öt­ eredménye: 32 p. (8—1.) A W­e­i­s­z Mór. Kispest, Csokonay­ u. 24/b. — P­e­t­r­e’Lajos, Nagybátony. Mindkettő ered­ménye: "31 p. (9—2.) Pótv. első kérdés: 3­1 pon­t. 31 pontot szerzett, de a­ pótversenyben az első és­­a második kérdésnél h­ibát ejtett: Czethoffer Endre, Klagemann­­ Frigyes. (0— 0—3.) . 30 pontot szerzett: Burjáni­ Berta. (Az első­ számú mérkőzésre először 3:1-t írt be,­­de azután kijavította; 1:3-ra, hit nem javít, akkor­ harmincöt ponttal első.) Dékány Béla, Gábor István, Kiss Árpád, Kaufmann Manó, Hant Ferenc, Kiss János V.-út',­ Tasilady István, Neufeld József, Szalay László, Szita Józsif. Különlegességi díj Az előírt mérkőzések közül az angol—magyar eredményét volt a legnehezebb telitbetalálni, de ennek ellenére ezt az eredményt is 44 pályázó találta telibe. A 44 között akad 13 olyan, aki ugyanazon a szelvényen a félidő eredményét is telibe találta. A 13 pályázó neve: Balogh—Tuvidász, Romszinger Lajos, Borosy László, Czethoffer Endre, Farkas András, Kovács Gyula , tarján, Zahonszky J.,­ Kovács András, Holczer Elek, Pet­re Lajos, Rubányi Vilmos, Szalay László ás Vass Gyula X. ker. A 13 pályázó között akad egy, aki nemcsak egy, hanem két szelvényen együtt találta telibe a■ 6:2-t és a 3:1t, sőt e­gy harmadik szelvényén mégegyszer telibetalálta a 6:2-t. Ezt a különleges eredményt a Balogh—­­Tumbász pár érte el. Ez az eredmény sz­nyirjt különleges, hogy megérdemli mind a két díjat. (Egyébként is a második helyen többszörös holtver­seny támadna.) I—II. díj: összesen 10 pengő. Nyerte: Balogh-Tumbász, Baja, Mátéházi­ u. 2. Szerencse-díj A Szerencse-díjban, mint azt a keddi számunkban megírtuk, az angol—magyar mérkőzés eredményét kellett telibetalálni. A fentiek szerint a Szerencse-díjban nincs holtverseny, mert a Balogh—Tumbász pár a végső és az I. félidő eredményét együtt két szelvényen találta telibe, tehát kiemelkedik a többi 12" közül. Ha a Balogh—Tumbász pár nem kerül a lóversenyben az első tíz helyezett közé (most a tizenkettedik helyen állnak) s megszerzik a győz­tes pontjainak 80 százalékát, akkor ők nyerik a Szerencse-díjat, azaz a 75 pengőt. "Ha a két feltétel közül az egyiknek nem felelnének meg, akkor jön előtérbe az a 12 pályázó, aki csak egy szelvényen találta együtt telibe a végső és az I. félidő ered­ményét. (A heti díjakat — esetleges felszólamlá­sokra való tekintettel — csak a jövő hét elején adjuk postára.) A FŐVERSENY ÁLLÁSA: 426: Varga Jenő,­­100: Bodnár—Zima, Franki M. Lievehr—-Balogh, Zahonszky J. 399: Stippel B. 393: Szigetvári Zoltán dr., Tasnády I. 388: Lévai A., Miskolczy J. 387: ifj. Ar J. 384: Balogh-Tumbász. 381: "Was­­serm­ann Miksa. 379: Róth ,Miklós C. 377: ’Franki K.,­­Dékány B.,- Szabó E. 376:­­Be-’ . szedés Gy., Krum­precht ..).. .Malomszegi • O. .375: Kerlin^j S^ iKlhihindítik G. dr. '%tú~ Bér­­héS. ,M., Suhajda L - 373: Hagemann F.,' Németh—Tézli, Wi Ilmáim TestV. 372: Bon­­hardt M* Renner—Golubics, Tapolyi L. 371?! Fehérpataki K., Kiss L., B.-út 370: Varga Gy. X. k. 369: FitHer— Roseriva’sser, Kovács A., Tauber L. és J. 368: Petre L. 367: Gár­­dos T., Ilaus F. Kiss .1. V.­út, Szel­én­yi— Ronhardt. 366: Klimó J. 303: Balogh L. IX., Boros L., Fehér A., Friedmann J., Po­­tecz A.­, Szalay L. 362: Gábor I. (a múlt héten sajtóhiba következtében egy ponttal több volt feltüntetve), Kim I , Sitin­ .1. 360: Czethoffer E., Pongrácz P., Rubányi V. 350: Csernyi V., Forrai, F., Neufeld­ J., 358: Kispál G., Hess E., Tamás 357: Szila J. 356: Korctz M 355: Bátay J., Kakas Z. 354:. Kovács .1. AV.-u. 353: Bendefi B., Sló­­zer M., Pejcoch A.-né, Rózsa A. 352: Ancsin M., Romstinger L. 351: Farkas A., Totola F. 350: Bálint J., Blank J., Miséje F., Schwarcz A. 319: Sztankó P. 318: Dobás E., Éliás E., Holczer E., Somodi E., Szilasi F. 347: Markó A., Meri Testv., Varjú P. 316: Budavári J., Erdős A., Santha J. 315: Bu­­kovszky I., Gaál L., Marton L. 341: Dénes E., Rózsa V Zs, Hegyesi I. 343: Feik L, Orbán A., Slóth M. B. 342: Dobay K. dr., Kotroczó A., Schötze K. 341: Bélán .J., Kosz­­tics G., Pikárcsik .I. 340: Füzesi Gy., Ke­lemen I., Slágor K. 339: Antonovics G., Bihari Gy., Borosy L., Ferenczy L., Mádl J., Molnár A. 338: Béres K., ifj. Pesti L., Somkal­ ,Sy., Sóty K., Visnyovszky J., Zsély J. 337: Blancz J., Szabó Gy. A HARMADIK ÖTÖS TORNA ÁLLÁSA: 87: Szabó E., 82: Hegyes­ L, Petre L. 81: Dékány B., Frankl M., Kerling L., K­ip­­pel B. 80: Gárdos T., Balogh L. IX., Lévai A. 79: Kosztics G., Varga J. 78: Czethoffer E. , Farkas A., Gábor I., Lievdir—Bajogh, Suhflida I, Wittmann Testv. 77: Hagemann F. , Miskolczy I., Pe­jcoch­ A., Zahonszky J. 76: Kakas Z., Kolb és Weisz, Szilasi F. 75: Beszédes Gy., Bodnár—Zima, Dobos F., Forrai F., Friedmanni J.., Grimm I­. Kovács Gy., Malomsze­gi O., Szalay L., Szita J., Tasnády I., Vass Gy. X. (Felszólamlásokat csak akkor vehetünk figyelembe, ha a pályázok fordulónként rész­letezik pontjaikat.) tűzte 3 telitalálattal rekorder Sári Józsefné. (ITT sz szelvén.v.­ Ifj. Ar József. (IX. sz. szelvény’.) Ki találatul, tűzte 2 telitalálatot ért el: Szombati Ambras. (III. sz szelvény ) Fehér András, Fech­ner László,­­Jötola • i 2. ... ■ W oo £• O — » . • tC'V w2 g *3 s o -o íj - h' o « á5 Charitatv ’ A—StWderín­íiá 3:1 KI Middle^l­.^Prestin XI: '2:1 2:1 2:1 2:1 Portsil­ófill.i—Colion' "\Y *1:1 1:1 ZV­ 2:1 Young. Bajs—Kisiwsf li' ■ 3:3 -1:3 2:2 1:2 V. Rem­ény—SBTC 1:2 1:2 2:3 1:3 Törekvés—FTC 1:0 2:1 3:1 311 1 ITVE-4Azóra város 3:1 2:1 3:1 3:1 Paris—Prága . 2:1 2:1 2:1 2:0 Angii­:—Magyarorsz 'v. e. 6:2­ 5:3 3:1 3:2 Align­u—Mag'varorsz. 1. f. 3:1 3:1 2:0 2:1 A mai napig 19 TALÁLATTAL Frisztes, Lévai Árpád, Potecz Aladár, Szurdusz Béla. (IX. sz szelvény.) Sorsa Jenő. (XI. sz. szelvény ) (Ebben a versenyben összesen 3 díj van.) A mai napig egy-eg,y fizetvtevec elért HAT TELITALÁLATTAL VEZET: Tamás Sándor (VII. sz. szelvény). ÖT TELITALÁLATOT ÉRT EL: Fleissner János (III. sz. szelvény). . Dobay Kálmán dr. (IVI. sz. szelvény.) Benes Miklós, Kovács Géza, Seffer László (VII. sz. sze­lvény). Antonovics Géza, Varga Jenő (XIV. számú szelvény.) Dobsa Elek (XV. sz. szelvény). (Ebben a versenyben összesen 5 díj van.) ÜZENETEK: Schwarcz, T.: 285. — Klyein Jenő: A XD-fordulóban nem­­35, hanem csak 17 pontot szerzett. — Szombati Aj 300. — Kelemen Imre: A­ bélyeget a szelvénnyel együtt kell­­beküldeni. A szelvénye 'érvénytelen. — Petre Beck J., Bartos—Kieli: Rendben. — „Bugafaragó“: A XIV. fordulóban nem kap­tunk szelvényt. — Hevesy I.: 276. Fodor Rezső: Rendben. Tornáznak a kölykök ... (csak az a kár, hogy nagyon keve­sen vannak) — Saját tudósítónktól — Izsák Károly jellegzetes alakját fedezzük fel a Bolyai-reál torna­termének öltözőjében. Ez azt je­lenti, hogy itt lesz a kölyökjáté­­kosok tornája. — Nagyszerű ez a torna,! — magyaráz lelkendezve Zsazsa mes­ter. — A BTK például kizárólag ennek köszönheti, hogy tavaly m­egn­yerte a bajnokságot. Szinte valamennyi játékosa, idejárt. Viszont most? Alig két csa­patra való kis futballista lézeng a hatalmas, fűtetlen tornateremben. — Majd lesznek többen is — mondja Izsák. —­­ Még a torna legelején vagyunk. Sokan nem..is -/w d . Ti Gróf j­­rí -líijeí/Z­éziMDiSíí.. Lesznek itt, majd rengetegen, csak bírjon velük Ignácz­ tanár úr. Mert (el is felejtettük) a tor­nát itt Ignácz Mihály testnevelő­­tanár, a kiváló középtávfutó ve­zeti. Megkérdezzük Ignácz tanár Urat, milyen gyakorlatokat végezd tét a gyerekekkel: --- Egész­en könnyű, csupa la­zító mozgást végeznek a gyerekek. A nehéz, ■megerőltető gyakorlato­kat mellőzöm. Mert nem a gyakor­latok nehézsége a fontos. Az a lé­­nyeg, hogy kedvvel csinálják a gyakorlatokat a fiúk. Ezt pedig tavaly is, idén is tapasztalom ná­luk, így igazán öröm dolgozni velük. De már futnak is a gyerekek. Ignácz mutatja, hogyan fussanak , könnyedén. Ő igazán érti... Aztán különféle talaj­gyakorla­tok következnek. Hideg a torna­terem, mégis egymásután vetik , le a fiúk az ujjast. És érdekes: egyik sem fáradt, mind örömmel végzi a gyakorla­tokat. Most szünet következik, de ez­alatt sem pihennek. Labdát kap­nak. Passzolgatnak a tornaterem­ben. — Hiába, a labdát nem lehet kihagyni! — mondja Ignácz ta­nár. — Ezzel csinálok kedvet nekik a továbbiakhoz. Befejezésül nagy kosárlabda­csata következik. A­­gyerekek alig akarják abbahagyni. Úgy kell őket bezavarni az öltözőbe. Vasárnap, 1536 december 6. Őszi tippbajnokság 1936 A szelvény beküldendő: 1936 december 12-én délig! XVII. 1. Red Star Tarts—L'spest (szombaton) ................. ............................ 2. Tortsm­outh—Arsenal (angol liga, szombaton) ..................­---------------------*-------3. Liverpool—Sunderland (angol liga, szombaton) ......................... ..............*•---------4. Olaszország— Csehszlovákia­­ (EK, Genovában) ....................... ----------3. Franciaország—Jugoszlávia (Pázisban).... ......... —-—*•*--------­.... . 6. Lillei válogatott—Hungária .................................................................. ..............*--------• m 7. Olimpique Marseille—Kispest ........................................................... ..............*............ 8. ZSE—Postás (Bp. amatőr I. osztály).... ----------*—-----9. BVSC—III. ker. TVE (Bp. amatőr L osztály) .......................... ............................ 10. Szegedi TK—Szegedi AK (Dél, Szeged, I. oszt.) ............. ......-------------... Pótverseny: (Ezek csak mérkőzés elmaradás, vag­y holtverseny esetén kerülnek számí­tásba. Holtverseny esetén sorrendben vesszük figyelembe őket, mindaddig, amíg­ a holtverseny el nem dől.) 1. MÁVAG—MAFC (Bp. amatőr I. oszt.) ... ....... ....................... .........—*-------• 0 2. Szarvasi Turul—Mezőtúri ATC (Dél, Csabai I. oszt.) ------ ----------*-----— 0 3. Birmingham—Derby County (angol liga, szombaton) .............. —--­A pályázó neve:.................................................................................. Címe: „^................................................................................................ Ne felejtsük el a bélyeget mellékelni (Minden szelvényhez 10 fillér.) A beküldő a­tvezi magát a pályázati feltételeknek. á­k „Mi, akik csak a góllövéssel törődünk, nagyobb sikerrel szerepelhettünk volna Angliában” — írja a holland sajtó, amely kifejti, hogy Moh­annia is le­győzheti Magyar­­országot — Saját tudósítónktól — Eindhieven, de­cem­ber 4. A holland sajtó részletesen foglal­kozik ,az angol—magyar mérkőzéssel. Főleg három­­ok miatt: a) arra számítottak­, hogy az angolok őket hívják meg; b) a jövő héten Rotter­damban játszanak a­ magyarok; c) Anglia közelsége miatt, több holland lap kiküldte munkatársát az angol— magyar mérkőzésre. A hasábos tudósításokból érdemes kiragadni néhány mondatot. Tanul­ságul szolgálhatnak. DE TELEGRAAF (AMSTERDAM) A vendégek Drakeval kétszer annyi gólt rúgtak volna, mint az angolok, olyan gyönyörű gólhely­­zeteik voltak. Az angolok, ellentétben a ma­gyarokkal, majd mindig egyenes irányban törtek a kapura s nem szégyenkeztek messziről lőni. Drakenek ezúttal nem kellett bikának lennie, mert a magyarok nem állták el úgy az útját, mint ahogyan az angol ligában szoká­sos. A magyarok a testüket­ soha­sem használták ütközőpontnak. Inkább kitértek. Különösképpen csak ügyességre összpontosítot­ták tudományukat s a földön „főnökök” voltak. A magyarok annyira el voltak ragadtatva saját ügyességüktől, hogy nem tudtak önmaguknak szót fogadni s újra és újra csak futballk­irtuozu­lásukat csillogtatták mindaddig, amig el nem játszot­ták a góllövési alkalmakat. És hol volt a magyar közép­fedezet? Nagyon sokat kellett ke­resnünk. Semmiféle taktikát sem követett. Az egyik alkalommal támadott, máskor egy kicsit hátra futott, de legtöbbnyire a csatár­sor és a védelem között­­ inga­dozott. Csak összekötő ember volt, semmi más. A magyar szélsők nem hagyták el a partvonalat, ellentétben az angolokkal. A magyar hátvédek túl közel álltak egymáshoz s ezzel a­­taktikával önmagukat verték meg. Túl nagy mozgási területet engedtek a szélsőknek. Milyen nagy különbség volt a­­ taktikában!! Azok­­ az országok, amelyek Angliát otthon akarják legyőzni, kell, hogy ugyanolyan eszközöket, alkalmazzanak, amilyeneket Anglia alkalmazott Magyarország ellen. Hollandia is legyőzheti Ma­­gyarországot, ha úgy játszik, mint Anglia! DE MAASBODE (ROTTERDAM) Sárosi dr. nem mint „stoppá” (harmadik hátvéd) működött s a mérkőzés után a magyar vezetők sajnálkozásukat fejezték ki amiatt,­ hogy nem követtek más taktikát. NIESTWE ROTTERDAMSCHE COURANT Sárosi egy pillanatig sem tu­dott Drake „főnöke” maradni. A Zsengelérrel való kísérlete­zés kudarccal végződött. Young folyton a zsebében tartotta.­­A lap ezután tiltakozást jelent be. Allison, az Arsenal-pálya igazgatója ugyanis mérkőzés után arról beszélt, hogy a magyarok a­­ kontinentális futballt mutatták be. A lap szerint a magyarok legfel­jebb a középeurópai stílust mu­tathatták be, vagy még inkább a kontinens profi stílusát.) Középeurópában a közönség azért látogatja a mérkőzéseket, hogy artista (!) futballt láthas­son, az angolok viszont a prak­tikus f­utballt játszók. Allison nézze meg a mi orszá­gunk (Hollandia) mérkőzéseit s akkor rájön, hogy a kontinensen is lát olyan futballt, mint Angliá­ban. Nálunk Bakhuys és Smit egy-egy mérkőzésen többet lő ka­­pura, mint az egész magyar csa­­tár­sor. Mi, akik csak góllövéssel tö­­rődü­nk — márpedig a futball­­ban csak ez dönt és semmi más — nagyobb sikert érhettünk volna el Angliában ... . I. :

Next