Nemzeti Sport, 1937. május (29. évfolyam, 84-104. szám)

1937-05-02 / 84. szám, Második kiadás

Második kiadás „ Vasárnap . R 1937 május 2. "1^1 „**­ A XXIX. évfolyam. 84. s J^L ^ \V­ mr Ara! 12 fillér BT V ./fni' (3fo ~ Csehszlovákiában 1*20Ke. BHH 0\\a\ cSi—j Romániában • • H^H \ \V oSf y A Jugoszláviában 271 din. TÁ V/e­­n Ausztriában • • 20 Gr. ^Hi __ zBBBbM­^V ML — ^ o Sara ors­zágban ...•••• L~:■ (BS fh'__­z W - A Franciaorrra^baa ............................ *'-•'. ■HUHF ]Tf----------- VMAI L U Niarelorrae^bam. ...................... ** ”* / 2”“ Wt ^ SrAfcban ..••»••••• **•• HHB l ■■■) * F^ttT­.. Aamikabaa .•••••#• 4 •* ----- U-^“ I A Hungária óriási küzdelemben •Ő nehezen győzött a Phöbus ellen A vil. kér: majdnem meglepte a Nemzetit Wolverhampton helyett Leicester! MnwBwns¥W¥MaaaaaaaaaMMaanMawnMM¥MaaaaaaaaaaaaMaMaMaaMMMaaaaaaaaanaAaMaaaaaaaAMMaMMamMaaaaaaaaMMMeM%MWMww^M Ünnepélyesen megnyitották Szegeden az első sport­orvosi vándor­­gyűlést Szeged, május 1. A sportorvosok első vándor­­gyűlése szombaton délután kez­dődött el Szegeden. A pályaudva- FTC-pálya IX, U 1 16 i * ú­t 129 Május 2-án, vasárnap délután 5 órakor Ferencváros Újpest rangadó mérkőzés, előtte 3 órakor Budai Őss-Kispest Nemzeti Bajnoki mérkőzés­ ­on Tóth Béla dr. polgármester­­helyettes üdvözölte a vendégeket. A kongresszust Veress Elemér dr. egyetemi tanár nyitotta meg. Utána Tóth Béla Szeged városa, vitéz Tárczay,Felicides Rómán dr. min. tan. a kultuszminiszter, Miskolczy Dezső dékán a szegedi egyetem, Meskó Zoltán tábornok­orvos az orvosi kamara és Szécsi Dezső főtörzsorvos a honvéd­orvosok nevében üdvözölte a kon­gresszust. Ezután megkezdődtek az előadások. A mai fordulóban csak négy NB- mérkőzés kerül sorra, de a négy közül az egyik különleges futball­­csemege: rangadó! Érdekessége többek között az, hogy azt a két csapatot állítja egymással szemben, amely az utóbbi időben a legtöbb MTK-pálya Hungária középkorát Május 6-án. Áldozócsütörtökön délután 5 órakor Hungária—Budai 11 Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte 3 órakor. Ferencváros-ill. ker. FC Nemzeti Bajnoki mérkőzés játékost adta a válogatottba. Mind­két csapat szempontjából (KK!) óriási jelentősége van a mérkőzés­nek. A többi három meccs közül kettőnek a kiesés szempontjából van nagy jelentősége. A Kispest a Bu­dai ellen, a Budafok a Bocskai el­len próbálkozik a pontszerzéssel — nem túl sok eséllyel. Az Elektromos esélyes a gyenge támadósorral rendelkező Szeged FC ellen. Ha Kállai játszana, Újpest volna a rang­adó esélyese, így könnyen döntetlen maradhat Őszi eredmény: 2:0 Újpest javára. A Ferencváros—Újpest-mérkőzés magában véve is mindig érdekes, most azonban még egy okból növe­kedett ennek a rangadónak az érde­kessége. Megtörténhetik ugyanis, hogy a két csapat közül az egyik — vagy a Ferencváros, vagy az Új­pest — kiesik a KK-ért vívandó küzdelmekből! Nagyon-nagyon so­kat nyom a latban, hogy a rangadó két pontja hogyan oszlik meg a két csapat között. A­­ mérkőzés nagy fontossága minden bizonnyal azt fogja ered­ményezni, hogy a rangadón a szo­kottnál is hevesebb lesz a küzdelem. Nagyon valószínű, hogy ezen a mérkőzésen nem a játékjelleg, hanem a küzdőjelleg fog kidombo­rodni. Harc lesz a javából! Ha a mérkőzés esélyeit mérlegel­jük, a következőket kell monda­nunk: • ' •» ' ! * A rangadónak Újpest volna az esélyese, ha a fit Kállaival, tehát teljes csapatával állna ki nagy ellen­fele ellen. Indokolás: Az utóbbi évek­ statisztikája ,erősen az­­ Újpest., mellett szól. A Ferencvárosnak valahogy nem megy a játék az Újpest ellen. Ennek az oka­­körülbelül az, hogy a rangadók a küzdelem jegyében szoktak lefolyni és küzdőképesség tekintetében a lilák jobban állnak, mint zöld-fehér ellenlábasaik. Testi erő­ szempontjából kétségkívül Új­pest részén van az előny. Most — Kállai sérülése miatt — megváltozott a helyzet. Kállai kiválásával sokat vesztett Újpest éspedig több okból. Ha csak arról volna szó, hogy Kállai helyére kell tartalékot állítani, az még nem rontaná túlságosan Újpest esélyét. Elvégre nagycsapatnak egy játékost tudnia kell pótolni. Újpesten azon­ban jelenleg más a helyzet. Nincs olyan tartalékcsatára, akit Kállai helyére nyugodtan be lehetne állí­tani, tehát fel kellett forgatnia a fedezetsort és a csatársort. Kállai kiválása négy poszton változtatta meg. Újpestet, Szalay balfedezet lett s helyére Seres került, Kállai posztjára Zsengélért állították s Zsengellér­ helyére előre kellett hozni Balogot, aki annak idején a csatársorban nem nagyon mutoga-ALAPITTATOTT: 1855.­ ­* HABY HALMAI­ egyenruházati intézete és polgári szabósága BUDAPEST IV. KOSSUTH LAJOS­ UTCA 6 (Saját ház) Telefon 1­836-59 Kedvező fizetési feltételek mellett előnyös árban készít POLGÁRI és EGYENRUHÁT tett oroszlánkörmöket. Ez a felfor­gatás aligha előnyös Újpest számá­ra. Ha ehhez még tekintetbe vesszük azt is, hogy Seres már hosszabb idő óta nem játszott komoly mérkő­zést, valamint azt, hogy Pusztai sem egészen ftt, azt kell monda­nunk, hogy Újpest esélyei erősen megfogyatkoztak. A papírforma — ha például a két csapatnak a Hungária ellen elért eredményét nézzük — inkább a Ferencváros mellett szól. Újpest kikapott,­ a Ferencváros döntetlent ért el a­ Hungária ellen. Azóta azonban Sárosi torinói sérülése a Ferencvárost is megingatta. Rangadóról lévén azonban szó, különben sem vesszük számításba a papírformát , így azt kell mon­danunk,­ hogy a mérkőzés nyílt, mert a két csapat körülbelül egyenlő erőt képvisel. A közvetlen védelem­ben nem lehet kimutatni komoly erőtöbbletet egyik csapat javára sem. A két fedezetsor közül ( Szűcs és Szalay révén!) Újpest javára billen a mérleg, ezt a különbséget Kállai kiválásával megfogyatkoztak Újpest esélyei . JH­a a Ferencváros ellen A rangadó nyílt!!! A többi NB-mérkőzés esélyese: Budai 9:11“ (a Kispest ellen), Elektromos (a Szeged ellen), Bocskai (a Budafok ellen) — Saját tudósít­ónktól — I ? r- HU­NGARIA MESTER" 55—" I JSz NB «ná» Vasárnap délután S Mr: 1. Hnosvália 21 16 2 3 76:26 34 (8) 2. Phöbus 23 16 1 6 4717? 33 (13) 3. Ferencváros 21 15 2 4 81:26 32 (10) 4. Újpest 20 14 1 5 80:28 29 (11) 5. Nemzeti 22 12 4 8 45:38 28 (16) 6. Bocskai 21 11 2 8 45:36 24 (18) 7. Szeged 20 7 8 5 28:31 22 (18) 8. Elektromos 20 9 3 8 40:39 21 (19) 9. Budai „11“ 21 7 6 8 38:45 20 (22) 10. Budafok 21 6 4 11 35:73 16 (28) 11. Haladás 21 6 3 12 29:58 15 (27) 12. Kispest 20 6 2 12 48:67 14 (26) 13. III. ker. FC 21 3 2 16 14:77 8 (34) 14. Soroksár* 26­­ 2 24 14:51 2 (50) * Megszűnt.

Next