Nemzeti Sport, 1937. július (29. évfolyam, 126-147. szám)

1937-07-01 / 126. szám, Második kiadás

eltörtek ______.­^5= 1937 július 1. Minim II | XXIX. évfolyam, 126. szám _ ^.Mpl IpsH­­j/EF­HP* Ára: 12 fillér BBFHP Csehszlovákiában 1*20 Ke. « |L I Jmpr Romániában 6 lei HHh «. Jugoszláviában 2V* din. o|§|ji& Ausztriában • • 20 Gr. II " Olaszországban *«••••• "•80 líra Franciaországban • u • • • • ff jBtpjgpBj m­jf* Tf ÉTW cETW dUTW jE? Németországban . •••••• 15 PL KBUjy AsL jK UuL WmK nLflL V9 Amerikában «•••••#• 8 «. ^ ..........................•­­ A Vienna és az Austria is s­érü­lé­s­ekről p­anaszko­dik De azért vasárnap előre­­láthatólag mindenki ját­szani fog Genova beleegyezett a bécsi kettős műsorba és már el is utazott Bécsbe .— Tele­fon jelentésünk — Bécs, június 30. Ma délután megérkezett a Vienna csapata Zürichből. Fel­tűnő sok a sérült! Havlicsek, Gschweidl, Barylli és Érdi pa­naszkodott különböző rúgásokról. Az ő állapotuk azonban nem sú­lyos. Vasárnapig valamennyien rendbejönnek. Sokkal súlyosabb azonban a Vienna válogatott kö­zépfedezetének, Hoffmannak térd­sérülése, amelyet Zürichben a harmadik meccsen szenvedett el és amely előreláthatólag meg fogja akadályozni abban, hogy Budapesten játszhasson. Schmaus régi sérülése is még mindig nem gyógyult meg. Alighanem ő is hiányozni fog a budapesti csapat­ból. Az Austria csütörtökön tart nagy edzést, amelyet pénteken le­vezető mozgás fog követni. Stroh játéka még mindig kétes. Az Austria csak akkor akarja beállí­tani a csapatba, ha teljesen rendbejön. Nagy a valószínűsége tehát annak, hogy a lilák ugyan­azzal a csapattal állnak ki Újpest, ellen, mint amely a Bologna ellen szerepelt. Tehát Nausch a csa­társorban, Andritz a fedezetsor­ban fog játszani. A vasárnapi bécsi kettős EK- mérkőzés akadályai csak szerdán hárultak el végleg. A kettős mű­sorhoz tudvalevőleg a Gettóvá hoz­zájárulása is szükséges volt. Bécs­­ből telefonon hívták fel a Genova vezetőségét, de részben nyelvbeli, részben telefonzavarok miatt nem tudták magukat megértetni Geno­vával. Ezután Barassit, az olasz szövetség főtitkárát hívták fel Rómában, ő azután elintézte a dolgot Genovával. Ezek szerint a bécsi Stadion vasárnapi kettős műsora végleges. A Genova csapa­ta szerdán már el is utazott és csütörtökön érkezik Bécsbe. Howorka Ottó, Poznan, június 30. A lengyel körverseny hatodik napján, szerdán is rettenetes kö­rülmények között haladt előre a mezőny. Ennek ellenére Éles, aki most már kétségen kívül legkima­gaslóbb tagja a nemzetközi társa­ságnak, a második helyen végzett s csak kerékszélességgel maradt el a győző lengyeltől. Mint ismeretes, most már csak ő és Szalay van magyar részről a versenyben. Ka­raki és Gere géptörés­e miatt ki­dőlt. Az alacsony építésű magyar kerékpárok pedálja folyton bele­akad az itteni girbe-görbe, macs­­kafej-köves utakba s eltörik. Éles­nek és Szalaynak vettünk olyan, gumit, amelyik az itteni szörnyű utakat bírja s ezért ma már keve­sebb balszerencsével szerepeltek. Szalay 8-iknak futott be. Az össze­sítésben négy lengyel csapat van az élen, utánuk a kéttagú magyar csapat következik. Utánunk a ro­mánok és franciák következnek. Éles az összesítésben 14-ik, Sza­lay 15-ik. Kirchknopf dr. Éles második a lengyel körverseny hatodik napján . — Telefonjelentésünk — Ma sem pihen az úszóvilág. Megmarad-e a BSE veretlensége? — Saját tudósítónktól — Két érdekes úszóeseménye is van csütörtökön este, a fővárosnak. 7 órai kezdettel a Nemzeti Sportuszodában az MTK és a BSE csapatai találkoz­nak össze az I. o. bajnokságban. A mérkőzést Keserű III. vezeti. A mér­kőzésnek súlyt ad az, hogy az MTK 17:0-ás gólaránnyal vezet a bajnok­ságban, a szintén veretlen BSE pe­dig 13:3-as gólaránnyal következik mögötte. Nagy a gyanúnk, hogy a BSE elveszti veretlenségét. Este fil órakor a MUSz a Császár­fürdőben tart 200 méteren próbaver­senyt. A próbaverseny résztvevői Körösi B., Dienes és Kis Zoltán, val­­­amint két vidéki: Báthy és Kertay. Kettő közülök tagja lesz a portya­csapatnak. Az ír box-portya végleges műsora: 7-én: indulás. 9-én: Bonn (vegyescsapat). 13-án: Dublin (ír-magyar). 15-én: Drogheda (sétamérkőzés). 17-én: Galway (vegyescsapat). 20, vagy 21-én: Aachen (városi válogatott). 22-én: érkezés. FTC-pálya a 110 % - v­t­ml * Július 4-én, vasárnap délután 6 órakor B.V. Ferencváros-Viepal Wien­ S ■ ' Középeurópa Kupa mérkőzési Előtte 4 órakor FTC—Tatabányai SC barátságos mérkőzés • •­­ 1 —1 Kemény helyett Gyelvai, bágyadt Sárosi helyett friss Sárosi játszik a Vienna ellen­ ­ — Saját tudósítónktól — A Ferencváros gárdája szerdán délután szokásos kondícióedzést tartott. Háda, Jászberényi, Há­mori, Kiss, Korányi volt a­ leg­szorgalmasabb, ők már fél 6-kor elkezdték a munkát. De azután hamarosan a többiek is jelent­keztek, csak Kemény Tibor nem vetkőzött le. Szalagszakadása van az egyik lábán. Hőségkezelést kap. Kreisz dr. főorvos megvizsgálta. Az ő véleménye szerint nem való­színű, hogy Kemény játszani fog vasárnap. Ebben a kérdésben végleges véleményt majd csak pénteken fog mondani Kreisz­er. — Ha csak nem lesz teljesen fit Kemény vasárnapig — mon­dotta Sándor edző — akkor nem tesszük be a csapatba. Inkább pihenjen, gyógyuljon meg telje­sen. — És ha Kemény nem játsz­hat? Sándor most a salakpályára mutat, ahol két-három fiú rójja a köröket. — Gyetvai, az FTC egyik leg­tehetségesebb ifjú nevelése ját­szik. Megkérdeztük ezután Sándor edzőt, hogy hol látta a hibát va­sárnap a csapatban? ■— Csak a csatársorra lehet pa­nasz. És az ok: Sárosi érthetet­lenül gyenge játéka.. — És mi lesz az orvosság? — „Injekciózás.” Meg kell értetni Gyurkával, hogy ne beszélje be magának, hogy az az amsterdami összekötő játék zavarta őt meg. Nem szabad, hogy egy játék nyo­mot hagyjon ilyen képességű játé­kosban. • — Kissé nehezen melegedett a csapat vasárnap a játékba. — Ez természetes is. Amikor ilyen pihenésből egyszerre a pá­lyára jut a csapat, akkor az első félórában még bele kell meleged­nie a játékba. A meccs előtt már mezbe öltözve szkippeltettem a fiúkat. De hiába, ez sem jelent mindent. Amikor a csapat azt a taktikai utasítást kapta,­­ hogy az első félórában mindent bele, én már akkor tudtam, hogy ez nem fog menni. De nem baj. A fő­­feladatunk az volt, hogy a bajnok­ságvégi fáradtság periódusából kihozzuk a társaságot és ez sike­rült. Hogy a fiúk kondíciója mi­lyen nagyszerű, azt világosan le­­hetett látni a­ második félidőben. Éis hogy ez milyen fontos, azt, azt hiszem, fölösleges bővebben ma­gyarázni. — Mi a véleménye a második fordulóról ? — Az­ az érzésem, hogy ez ne­■ kezebb lesz, mint az első volt. A fiúkba valahogy tudat alatt is benne él, hogy a Vienna könnyebb­­ ellenfél­, mint a Slavia. A mi feladatunk lesz most, kiirtani ezt ■ a veszedelmes hitet a fiúkból. —­­­ . . ! Szerda este, villanyfény mellett HASK—Hungária 5:0 (2:0) Gyászos eredmény — Telefonjelentésünk — Zágráb, június 30. 4000 néző jelenlétében játszott a Hungária a zágrábi egyetemis­ták csapatával Mlinarics vezetése mellett. . 1 A Hungáriát nagy taps fogadta. A magyar bajnokcsapat a követ­kezőképpen állt fel: Szabó — Kis, Bíró — Sebes, Somlai, Dudás — Sas, Horváth II., Cseh, Turay, Titkos. A HASK összeállítása: Smara — Szlivak, Konstanntinovics — Jasbecs, Geyer, Golac — Hrubec, Horváth, Hu­rec, Kaczian, Fink. Meglehetősen kellemetlenül kez­dődik a mérkőzés a Hungária szempontjából. Már az első perc­ben igen veszélyesen támad a HASK, Hitrec hatalmas lövését Szabó kiüti s a berohanó Horváth belövi. 1:0. A Hungária ellentá­madása csak szögletet eredményez, később Titkosnak van egy éles fö- rélövése. Meglehetősen változatos a játék. A HASK általában fölény­ben játszik. A Hungária-csatárok igen rosz­­szul játszanak. A 12. percben kap­ja a Hungária a második gólt. Geyer labdáját Hutrec mintegy nyolc méterről védhetetlenül vágja be. 2:0. A Hungária ezután némi­leg feljön, csatárai azonban telje­sen tehetetlenek a kapu előtt, így a HASK-ra nézve előkelő kétgólos vezetés megmarad a félidő végéig. Szünet után beteljesedett a Hungária végzete: a zágrábi csa­pat szinte lehengerelte a magyar bajnokot! A II. félidő is­ jugoszláv táma­dásokkal kezdődik­­, Szabónak né­hány parádés védéssel van alkalma bemutatnia­­ tudását. Erre a félidőre egyébként beállt Kardos és Müller is, Turay pedig középfedezet lett, de csak rövid ideig, mert 10 percnyi játék után Bíró megsérült s ekkor Turay hú­zódott hátra hátvédnek, Somlay pedig újra beállt a fedezetsor ten­gelyébe. A Hungária most néhány szép támadá­s is vezetett, de a belsők még az 5-ösön is tologattak s el­rontották a legjobb helyzeteket is. Sas úgyszólván egyetlen használ­ható beadást sem kapott. Titkos beadásai viszont belül kárbavesz­­tek. A 14. percben Hrubec hatalmas gólt lőtt a 16-osról (3:0). Néhány erélytelen Hungária - támadást könnyen hárított a HASK vé­delme. A 34. percben: Horváth lő gólt , 1:0. Majd a 44. percben Ka­czian ötre növeli a gólok számát. A HASK az utóbbi esztendők legjobb játékát mutatta! Minden­ki kitűnően játszott, elsősorban Hu­rec, aztán Jasbecs, a kölcsön­kért válogatott és Kaczian. A Hungáriában Szabót lehet di­csérni, jó volt Dudás is a II. fél­időben. Sas nem kapott labdát. A belsők tehetetlensége a nézők ide­geire ment. Schaffer: Csapatom először ját­szott villanyfénynél s ez erősen za­varta a játékosokat. A HASK na­gyon jó. A közönséggel és a játék­vezetővel elégedett vagyok. Kozeluk, a HASK edzője: A Hungária nagy csalódást keltett. A mezőnyben még mutatott vala­­lamit, de a kapu előtt!... Ször­nyű!...­­ (A Hungária csütörtökön délben vonatra ül s este a fiumei gyorssal érkezik Budapestre.).­­ Fishher, ■CJ

Next