Nemzeti Sport, 1938. május (30. évfolyam, 84-106. szám)

1938-05-01 / 84. szám

Betartani veszélyes! A mozilátogató még megcsodál­hatja Sárosi remek gólját a hír­adóban, a bécsi csoda azonban a köteles háromi nap után már tör­ténelemmé minősült át s a futball­társadalom újra a bajnokságról vi­tatkozik. Arról, hogy a Hungária beérheti-e még a Ferencvárost, mit lehet várni a Nemzetitől, mit a Bocskaitól, s hogy mint­ játszik az Újpest a kispesti­ göröngyökön — és így , tovább, egészen az ETOi­g. Hogy most mégis visszafordít­juk tekintetünket a bécsi diadal felé, annak az oka két bűvös betű, a „VB”. A franciaországi világ­bajnokságról ábrándozott minden­ki, amikor hallotta, vagy olvasta, hogy milyen pompásan bontakozik ki világbajnoki csapatunk, milyen remekül jönnek formába az embe­rek, milyen örvendetesen erősödik meg a válogatott csapat minden gyenge pontja. A vérmes remények lakodalmi hangulatában még a hig­­gantak is imigy sóhajtoztak: — Ha valami közbe nem jön, hát... ott, Páriában ... a végén még... Ha kevesen is­ merték kimondani, hogy „akár meg is nyerhetjük azt a világbajnokságot”, — annál töb­ben gondolták. De jól beszélnek az óvatosak, ha azt mondják:,,­ Ha valami közbe nem jön...” És itt elsősorban sérülésekre, betegségek­re gondolnak.. A betegséget előre nehéz kiszá­mítani. Bizonyos, hogy ha a játé­kos vigyáz magára, nem könnyel­­müsködik, akkor sok ártalomtól óv­hatja meg magát. De­­ ezúttal az is kell, hogy ne csak ők vigyázza­nak magukra, hanem más játéko­sok is. Nyíltan kimondjuk: aki most lerúg egy válogatott játékost, az világbajnoki reményeinkbe rúg bele. Mintha már hallanánk is az el­lenvéleményt: —­ Talán cukorral várják most a hátvédek a válogatott csatárt, ha támad? Messze elkerüljék, széltől is óvják? Erre a kifogásra két válaszunk van. Először: lerúgni valakit — sohasem szabad! Akkor sem, ha nincs világbajnokság. Ami pedig a széltől való óvást illeti, arra nézve hallgassuk meg Cseh Matyi véleményét. Cseh Ma­tyi a Hungária—Újpest mérkőzés előtt, amikor Kalmárral és Zsen­­gellérrel sétált a Nagykörúton, többek között így beszélt: — Engem ellökhetnek, nem bá­nom! A férfias kemény játékot szeretem! Ha kirepít a hátvéd a kapu mögé, attól sem lesz semmi bajom! De megvetem az alattomos bokavadászokat és azt, aki betart. Lám, Cseh Matyi sem azt kéri, hogy úgy bánjanak vele, mint hí­­mes tojással. Nem kívánja, hogy hozzá se merjenek nyúlni, a Nagy Válogatotthoz. Csupán azt kéri, hogy ne tartsanak be, mert betar­tani veszélyes. A tiszta sport mindig elsőrendű érdeke a futballnak. A durvaság, a kíméletlenség az alattomosság ellen ezer érv található. Ezek közül szabadon választhat minden durva­ságra hajlamos játékos. S ha nem találja a régi érveket kellőképpen meggyőzőknek, akkor gondoljon erre a legújabb érvre: a világbaj­nokságra. ■ Vigyázzunk a VB-csapatunkra!! 1 Vasarnap _ _ mwfiwh L. Az Angol Kupa Ára: 12 fillér V*_ győztese a Csehszlovákiában 1.20 Ke. Romániában . . 6 lei MMnBl Jugoszláviában 2V* din. Németországban 15 Pf. MMMWL JhBB KMiMMBg illlll § 8 §•* \ 1 f 11 ......................­.*« Hr. ^■nBraaBF mmmmr wiotipAg I | ij | i i Franciaországba* i 23 fr ® M ^0 ■ ■ Svájcban IS n. Amerikában ( t 4 c. t i 'i. i fiu ;CT ) '■ Jua^ imM, o. i Vt­/pb Milánóban sorsoltak I. Kladno MakTvSzma B- Ripensia, vagy AMTE ellenfele: III. JUVerbtuS (olasz) IV. Ambrosiana Hajsza a Ferenc­város után... // Ősszel csak verejtékesen 5:4 arányban győzött a Ferencváros mai ellenfele a Nemzeti ellen A Hungária és az Újpest simán veheti a mai gátat A Törekvés és a Taxicsapat a kiesés ellen kuzá ma a Budai, illetve a Phöbus ellen Itt a nagy tavaszi hajrá? Most kézi „vérre menni” a do­log. A bajnoki ranglétra vala­mennyi csoportjában ádáz küzdel­meket­ folytatnak csapataink. A Taxi, a Bocskai és a Törekvés a kiesés ellen küzd, a Kispest és az Elektromos a KK-t jelenthető ne­gyedik helyért, három nagycsapa­tunk a bajnokságért küzd. Mind a három csoport számára igen nagy a tét. A legnagyobb talán mégis­­ a magyar bajnokság. Világra­szóló nemzetközi diadalaink után a magyar bajnok büszke címe ez­úttal többet jelent, mint máskor Az a csapt, amely a magyar baj­nokságot nyeri, joggal tekintheti magát a világ egyik legjobb csa­patának. A kontinensen pedig akár a legeslegjobbnak is ... Nem csoda, ha idegekre menő s küzdelem az NB-első­ tagért. A Fe­rencváros három pont előnyre tett szert, két nagy vetélytársával szem­ben, de a hátralevő ellenfeleik igen-igen nehezek s egyáltalán nem látszik lehetetlennek, hogy ez az előny a nagy hajrában elsikkad. A nagyság átka, hogy minden csa­pat a bajnokjelölt ellen akarja megmutatni, minden csapat álma az, hogy a bajnokjelöltet elüsse a — Saját tudósítónktól —a bajnokságtól. Ma délután a Nem­zeti — a Hungária albérlője — feni a fogát a zöld-fehérekre, a következő fordulóban aztán a Hun­gáriát verő Kispest csapata és végül a zöld-fehérektől pontot rabló Elektromos. Valóságos hajsza folyik a Ferencváros ellen — természetesen sportszerű értelemben. Ha a Ferencváros bot­lások nélkül ússza meg ezt a haj­szát, akkor igazán megérdemli a büszke bajnoki címet a KK-győz­­tes nem kevésbbé büszke címe mellé. A harc tehát változatlan heves­séggel folyik az egész vonalon. Nincs az NB-ben olyan pont, ame­lyet sétálva lehetne megszerezni, s amit biztosan előre el lehetne könyvelni. Az NB állása ma délután három óráig. Megismétlődhetik az őszi nagy harc FERENCVÁROS—NEMZETI Őszi eredmény: 5:0m a Ferencváros javára. Összes igen heves küzdelmet ví­vott a Ferencváros a Nemzetivel és igazán hajszálon múlott, hogy a Ferencváros nem veszített pontot a mérkőzésen. Pedig hát akkor még a kezdet­ kezdetén volt az NB. Csak 5:4-re győzött a Ferencváros. Ezt is úgy érte el, hogy egy előbb meg­­adott Nemzeti­ gólt a játékvezető megsemmisített. Körülbelül ma sem lesz sétamér­kőzése a Ferencvárosnak. Az el­múlt héten sok sérültje volt a Fe­rencvárosnak: Polgár, Korányi, Magda, Lázár és Jakab hajtódott sérüléssel, vagy betegséggel. A hét végére ugyan játékra készen áll va­lamennyi, de kérdés, hogy meny­nyire. Kérdés, hogy a volt sérültek képesek l­esznek-e ma tudásuk teljét adni. Ha minden rendben lenne a Fe­rencváros portáján, akkor biztosan győzhetne a Nemzeti ellen, a mai helyzet azonban úgy fest, hogy a Ferencvárosnak erősen meg kell küzdenie, ha mindkét pontot meg akarja szerezni. Sok függ attól is, hogy Sárosi dr. milyen formában játszik. A bécsi formában játszó Sárosi egymaga is megnyerhetné a mérkőzést a Ferencvárosnak, ám­­nagyon valószínű, hogy a Nemzeti játékosai megkülönböztetett figye­lemmel fogják kitüntetni a Fe­rencváros üdvöskéjét, már pedig ha sikerül Sárosi dr.-t semlegesí­teniük, akkor akciókészségben so­kat veszít a zöld-fehér támadósor. Azt sem szabad számításon kí­ 1. Ferencv. 22 19 1 2 80:32 39 (5) 1 2. Hungária 22 16 4 2 72:26 36 (8) 3. Újpest 22 17 2 3 79:29 36 (8) 4. Kispest 22 13 1 8 61:49 27 (17) 5. Elekr. 22 10 6 6 46:37 26 (18) 6. Phöbus 22 9 2 11 44:48 20 (24) 7. Szeged 22 9 2 1138:42 20 (24) 8. Budafok 22 9 2 1136:41 20 (24) 9. Nemzeti 22 7 6 9 46:59 20 (24) 10.Sztaxi 22 6 6 10 44:49 18 (26) 11. Bocskai 22 7 2 13 36:49 16 (28) 12. Törekvés 22 6 2 14 42:75 14 (30) 13. Budai 22 3 3 16 25:55 9 (35) 14. ETO 22 2 3 17 21:80 7 (37) vitéz Ginzely Dénes (az Eleter robb­osok társelnöke) Komoróczy rajza FTC-pálya IX, Üllői­ út 129 Május 1-én, vasárnap délután 5 órakor Ferencváros-Nemzeti Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 3 órakor Hungária-Bocskai Nemzeti Bajnoki mérkőzés SZOLNOK M­ÁV-pálya Május 1-én, vasárnap délután fél 5 órakor KÖZÉP-DÉL Szent Korona Kupa mérkőzés előtte fél 6-kor Sz. MÁV ifj.­­ Szegedi VSE ifj. vaentaei bajnoki mérkőzés Jül hagynunk, hogy a Nemzeti a Hungária „albérlője”, s mindent el fog követni, hogy a Ferencváros­tól pontot raboljon el - - a Hun­gária számára. Már csak azért is­mert ősszel a Nemzeti elkövette a kék-fehérekkel szemben azt a „hűt­ a legjobb kivitel­eo FUTBALL biviáilieo SKABA ÉS PLOKL siportáruházakban VI. Vilmos cs.­át33. /írjanUzp!f f ív, váci ato 40. Híjegyzen­­­ lenséget”, hogy pontot vett el szállásadójától. Reális körülmények között a Fe­rencváros győz, de a meglepetés nem lehetetlen. Jóslatunk: 4:2 a Ferencváros javára. Nincs babér a Bocskai számára HUNGÁRIA-BOCSKAI Őszi eredmény: 4:0 a Hungária javára. ... Sima mérkőzésnek ígérkezik a Hungária számára a debreceniek elleni, bár nem lehetetlen, hogy végeredményben a Hungária sem jut könnyen a két ponthoz. Ennek Egyenruhát, polgári öltönyt előnyös feltételek mellett készít Hagy Halmán IV., Kossuth C.­u. 6. (Saját ház) Tel.: 1­836-oa Alapi­ttatott, 1895

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék