Nemzeti Sport, 1938. augusztus (30. évfolyam, 149-168. szám)

1938-08-01 / 149. szám

vélemények, nyilatkozatok a nagy mérkőzés után — Saját tudásk­ánkra — A Ferencváros—Juventus mér­kőzés után ezeket a nyilatkozato­kat gyűjtöttük össze. Fodor Henrik dr, az NB ügy­vezetője: Kár, hogy a játék a második félidőben eldurvult, mert ekkor antipropagandája volt a futhalnak. Igaz, hogy ebben nagy része volt a játékvezető gyengesé­gének. A Ferencváros még jobban győzhetett volna, ha van átütőerő a csatáraiban. Kenyeres Árpád, az MLSz fő­titkára: Valódi kupaküzdelem volt. " ■) He­lemelyie** a cañez­i/isza­­uuták­ miatt/ Hanem számoljon velük és tartson Hy olcsó és keresett márkás árut, mint a valódi „Franck” kávépótlék, e finom kávéízesítő! — Biztosan növeli üzlete forgalmát, mert a rossz viszonyok ellenére is állandó keresletnek örvend, é­ amelyben mindkét csapat átlépte a sportszerűség határait. Molnár Ottó, a Nemzeti főtitkár­­edzője: 25.000 ember előtt ilyen játékvezetést! Már az első per­cekben kellett volna megtorolnia a durvaságokat. A Ferencváros minden dicséretet megérdemel. Erényi Ulmann Andor, a Phöbus díszelnöke: Az olasz véde­lem káprázatosan játszott! A Ferencváros nem volt jó, de határtalan lelkesedéssel küzdött. Hoffmannn István dr, a Phöbus intézője: A Fradi nem sokat mutatott, de a szíve, lelkesedése páratlan. A játékvezető nagyon rossz volt. Salamon Béla, a neves komikus: Még több góllal kellett volna győznie a Ferencvárosnak. Sajnos, a fiúk idegesek voltak. Az olasz hátvédek remekül védekeztek. A játékvezető nagyon gyengén működött. Cseh László, a Hungária váloga­tott játékosa: Nem volt szép fut­ball, csak küzdelem volt. Zsarnóczay János dr, az MLSz társelnöke: Az idei EK-kü­zdelmek a sportszerű játék határait túl­lépték. Ez történt most itt is. Ez nem volt játék, nem volt hasznára a futball népszerűségének. Nagy Marcell, az MLSz főpénz­tárosa: A játékvezető kiengedte a mérkőzést a kezéből. Nagyon gyenge futball volt. Máriássy Lajos dr volt szövet­­ségi kapitány: Nem volt futball. Az első félidőben a Ferencváros­nak két góllal kellett volna vezet­nie. Részint a balszerencse, részint a játékvezető gyengesége, aki a második félidőben csődöt mondott, hozta meg ilyen nehezen a várt győzelmet. Minder Frigyes, az MLSz ház­nagya (nagyon dühösen): Amit ez a játékvezető csinált, az a leg­nagyobb hozzá nem értésre véli. — Illetékes helyen azt fogom javasolni, hogy ne vegyünk részt a KK küzdelmeiben, ha ilyen já­tékvezetőket küldenek ki. Huszár Aladár dr, az MTI elnö­ke: Gyönyörű volt­ a Ferencváros lelkesedése. A játékosok egytől egyik az önfeláldozás mintaképét mutatták. A játékvezetőt el kell tiltani a játékvezetéstől. Hecser Tibor, a külföldön élő neves edző: A szív győzött. A Fe­rencvárosnak nem kellett volna vi­szonoznia az olaszok durvaságát, akkor simán győzhetett volna. Virágh Gyula, az FTC vezető­ségi tagja: Ez volt a Fradi-szív. Gottesmann Lipót: A lehetetlen játékvezetés mellett kivívni a győ­­zelmet, minden csodálatot meg­érdemel. Rauchmaul Emil, a Ferencváros volt edzője: Nagy harc volt. A já­ték gyenge volt, a játékvezető le­hetetlen. Graun Csibi, a Hungária edzője: A Ferencváros megérdemelte a győ­zelmet. A játéktól többet vártam. A játékvezető lehetetlenül vezette a mérkőzést. Amsell Ignác, a Ferencváros volt válogatott játékosa: A győzelmet megérdemeltük. Óriási küzdelem volt. Ritkaság ilyen harcot látni. Az ola­szok megfeledkeztek magukról . Lénárt Ernő, a BLASz főtitk­ára: Ha a durvaságokat leszámítjuk, egész szép mérkőzés volt. Gefahl Henrik országos amatőr­­kapitány : A nagyobb lelkesedés győzött. Az olaszok hátvédpárja meg­mutatta, hogy megérdemlik a világ­­bajnoki címet. Melly Béla dr.: Boldog vagyok, a fiúk remekül küzdöttek és igazán a maximumát érték el annak, amit meccs volt. Nádas Adolf: Béla és Polgár re­mekelt! De a többiek is nagyszerűen játszottak a nagyon veszélyes ellen­féllel szemben. Sárosi György dr.: Nézzétek meg a bokámat. Annyiva­ fáj, hogy most amikor már elmúlt a mérkőzés iz­galma, járni is alig tudok. Először kifordult és aztán még rá is estem. Mégis ezzel a lábbal rúgtam a gólt. Polgár: Nagyon ránk másztak. De hát olyan sokáig volt balszeren­csénk, hogy ennek el kellett múlnia előbb-utóbb. Szerencse, hogy a mér­kőzés vége előtt múlt el. Kemény: Nagyon boldog vagyok. Ilyen kemény mérkőzést a bécsi 3:2-es Austria-mérkőzés óta nem játszottam. Sárosi Béla: Igazán nagyon igye­keztem. Toldi: Én megmondtam, hogy győzni fogunk. (További nyilatkozataidat lásd a 8. oldalon.) Bélyeg és bék­esfalbu­m­ Árjegyzéket érdeklődőknek bérmentve küld . Abonyi Jenő bélyegkeresk­­edése, Budapest, IV, Váci­ utca 45. szám í ^ v | XI ... *8­­­1. I­I ? I 4 \ Hétfő ,,IBIWt1bb ” 1938 augusztus 1. HH&SiS frw, Az XXX. évfolyam 149. szám. JjlL Mrf” BBjgm*. , ■ ]. II hím Ara: 12 fillér WmF '* W _^jjj CQC ^Szlovákiában 1.5 be. gfögfeh gfWmk l«i Ajft ilIZL tárnában . . 6 let­etországban 15 PL JgHBSK MRi fUtott be ,záeb­.................7*°“~ ‘WtömmM HhHf a vidék része­;;; ;; ;;; gSSSB ről az NB - be ergeteges hajrában küzdötte ki a Ferencváros a döntőbe jutást Ferencváros -mm 2 máFEi ff fffa mEleinte fölényes támadások, kapu m M H H ■ M 8 H M előtti balszerencsével — Sárosi sé­m 11 m MM m mm mr^ese után eldurvuló játék — A köl­mi 'mw ^ ff csönös idegesség erősen lerontotta a játék szintjét A közönség biztatására a Ferencváros az utolsó negyedórában felülkere­kedett és gólokra tudta váltani fölényét . A Juventus mesterien védekezett, Vosel az idény legrosszabb játékvezetését mutatta be céllövő: Sárosi dr., Merném Diadal! A Ferencváros leküzdötte az utolsó akadályt is és ott van újra a KK döntőjében. Hogy ki lesz az ellenfele, az csak ma, hétfőn este derül ki Prágában a Slavia G­enova találkozáson. De hogy a Fe­rencvárost most már bizalommal bocsátjuk a nagy út utolsó állomá­sára is, az bizonyos. Pedig nem is játszott olyan jól, amint tud. De ha meggondoljuk, hogy a védekezés magasiskolájának tanárait fektette kétvállra, akkor egyszeriben megnő ez az első pillantásra soványnak tűnő 2:0. A Juventus védelme ellen na­gyon nehéz jól játszani. Még ne­hezebb gólt lőni. És a Ferencváros mégis kettőt tett be Amoretti hálójába. Nyár derekán, kánikulai hőség­ben közel 20.000 ember szoron­gott, izgult az FTC-pálya néző­terén. Mi lesz itt a d­öntőben? Ön­kéntelenül feltolul a kérdés: mikor kapja m­eg már a magyar főváros lelkes és áldozatkész közönsége és Üllői-üt, 33.000 néző. Vezette: Vogel (Csehszlovákia) a sok diadalt aratott magyar labdarúgás a hozzá méltó keretet, a modern nagypályát? / * (A nagy mérkőzés részletes le­írását a 8. oldalon és a továbbia­­kon találják meg olvasóink.) Fejfájás ellen­ierolvás-pasztilla ilyen játékstílus ellen és ennyire száz százalékosan védekező csapat­tal szemben elérhettek. Különösen Sárosi Béla remek játékának örülök. Vitéz Kemenessy Sándor: Nagyon nagy teljesítmény volt ezt az ellen­felet két vállra fektetni. Illavay György edző: Elégedett vagyok, sőt boldog vagyok. A fiúk a maximumot produkálták a lehető­ségeken belül, hiszen az ellenfél minden szöget elállt és minden játé­kost fedezett. Kijelentem önnek és örülök, ha megírja: Sárosi Béla já­téka nagyon nagy élmény volt a számomra, nem tartaléknak bizo­nyult, hanem éppen az olaszok ellen a megfelelő stílust ő vitte a já­tékba. Schlosser József: Egészen kábult vagyok az izgalomtól. Nagyon nagy

Next