Nemzeti Sport, 1938. november (30. évfolyam, 213-233. szám)

1938-11-01 / 213. szám, Második kiadás

november XXX. évfolyam 213. ura, aHBj^gSHf .fffejjffijg JbekL W® fiW^ Ára: 12 fillér W”®*“ Csehszlovákiában 1.20 KC. Hk ^|­j&tfjj fck fek I JpF Romániában . . 6 lei A Jugoszláviában 2‘/* dia. Wm^ gn­efs&8§$0 f$S& Németországban 15 BgR^teB oun.r»a(iua ... .... —.m Ura ^HP |BB3E!^H^^w9B3^ jHRH9m^N^^^HM^k^HBKH3 ••­­­■­ _ _*nx ^ FraacUorazacbaa . . . ... U) tr. mBBS&^BE&^Bf^BbEBf fim* V­EF'B­EFm MM ia *»*|ch»............................ w •■ ^IU||p|ib­­Wb ^wbhrw*^ |PMwB| 'MK11 laawi J^LM.%JL%M,%A^^B A*s»rlfeAbu . . . . . 4 •. ^ Május 14-én Budapesten játszik az angol válogatott­­­­awwwwwawwwwwwwiwiwiwwwiw^^ ( V A hétfő esti döntés értelmében nem kell lejátszani ma délután a Nemzeti-Hungária mérkőzést November 13-án lesz a vitatott meccs — Saját tudósítónktól — Hétfőn este előbb a Nemzeti Liga osztálybizottsága foglalkozott a Nemzeti lemondásával, vagyis a Nemzetinek azzal a bejelentésével, hogy kedden nem áll ki a Hungá­ria elleni mérkőzésre. Az osztálybizottság megállapí­totta, hogy az ügy nem tartozik a hatáskörébe és azonnal felszólí­totta Róna Márton egyesbírót, hogy még hétfőn­­este tárgyalja a Nemzeti bejelentését és hozzon döntést. Az ügyet még bonyolultabbá tette az, hogy a Hungária az egyesbíró előtt állítólag bejelen­tette, hogy most már csak óvás alatt hajlandó kiállni a Nemzeti ellen, mert a Nemzeti huza­vonája miatt nem tudott gondoskodni já­tékosainak a szabadságolásáról s — Saját tudósítónktól — * is..';. Az HB állása ma délutánig, így esetleg tartalékosan volna kénytelen kiállni. Hosszas tárgyalás után negyed 11 órakor az egyesbíró a következő határozatot hirdette ki: „Tekintettel a Nemzeti Liga el­nökségének a „rendkívüli körül­mények”-re hozott döntésére, köte­lezem a Nemzetit, hogy a, Hungá­ria elleni mérkőzését november 13-án játssza le. A Nemzetinek utólag igazolnia, kell, hogy a no­vember 1-i mérkőzésre tényleg nem tudott volna megfelelő csapat­tal kiállni játékosainak szolgálati elfoglaltsága miatt, így kellett döntenem, mivel ez utóbbi körül­ményt a Nemzeti a tárgyalás fo­lyamán igazolni nem tudta és an­nak sem volt valószínűsége, hogy keddig igazolni tudja.” A vasárnapi izgalmak még jó­formán el sem csitultak s máris új NB-forduló előtt állunk. Ma délután megint porondra állnak csapataink az NB-ért. A keddi mérkőzések alaposan próbára te­szik csapataink állóképességét és erőnlét. 48 órán belül két baj­noki mérkőzést megvívni nem cse­kélység.­­különösen azért, mert a vasárnapi nedves talaj bizonyára sokat kivett a játékosok izmaiból. Angliában nem olyan nagy pro­bléma még az sem, ha a csapatok­nak két egymásután következő napon kell kiállniuk bajnoki mér­kőzésre, hiszen az angolok az erőnlét művészei, ezenkívül Ang­liában minden csapatnak nagylét­számú tartalékgárdája van. Ná­lunk — egyelőre — ilyen nagy­számú tartalékgárda nem­ áll ren­delkezésre s így csapataink csak­nem ugyanabban az összeállításban fognak játszani ma délután is, amelyben vasárnap délután ját­szottak. A forduló kérdései: 1. A Szeged vasárnap pontot rabolt a Hungá­riától — meg tudja-e ugyanezt csinálni a Ferencvárossal is? 2. Újpest gólarányt javított vasárnap — f­oly­tatja-e a gólarány javítást az LSE-vel szemben is? 3. A va­sárnap pihent Kispest meg tudja-e őrizni veretlenségét Budafokon is? 4. Az Elektromos folytatja-e a föl­felé törést? 5. Mit tud Szolnok — idegenben ? F­erencváros—Szeged Jóslatunk: 4:1 a Ferencváros javára A jóslat alapja: A Ferencváros vasárnap az újjászületés kétségtelen jeleit mutatta.. Feltételezzük, hogy ez az újjászületés komoly és nem­csak pillanatnyi fellángolás volt, hiszen a jó, lendületes, egészsé­ges játék nagyrészt a csapat megfiatalításának köszönhető. A jóslatnak ellentmond­ az, hogy a Szeged vasárnap jó játékkal pontot vett el a Hungá­riától. (Igaz, hogy Szegeden 1­s ,a Ferencváros ellen viszont az Üllői-úton­ fognak játszani a sze­gediek. Ez lényeges különbség.) Meglepetés­t csak­ akkor várható, ha a Ferenc­város lényegesen gyengébben, a Szeged pedig lényegesen jobban játszik, mint vasárnap játszott. Erre nem nagyon lehet számí­tani és így a Ferencváros két­­háromgólos győzelme­ valószínű. Újpest—LSE Jóslatunk: 7:0 az Újpest javára A jóslat alapja: Újpest 8:1-re verte a­ Buda­fokot, holott a Budafok meg­verte a Hungáriát és a Ferenc- Párisi Mű­nek dián tökéletesen fest UflVFR Deák Ferenc a. 16. 1VIB4 I Llin Telefon: isi-$99 vegytisztítógyár —H—— várostól is csak alig-alig kapott ki. 2:1-re. A lilák jó formában vannak, bár számításba kell ven­­vünk, hogy a Budafok az Új­pest elen már nem­ indult , olyan kedvező előfeltételek m­ellett, mint a másik két nagycsapat ellen. (Tartalékos volt és­­­­bizonyára scissé fejébe is szállt a dicsőség.) A jóslatot gyengíti , hogy kétszer egymásután ritkán szokott ugyanaz a csapat na­gyon jól játszani. Az is elképzel­hető, hogy a lilák kissé, félváll­ról fogják venni ellenfelüket. Ma újra nagy küzdelmek lesznek az NB-ért A Ferencváros a Szegedet, az Újpest a SSE-t kapta ellenfelül Kispest Budafokon! A Taxi az Elektromossal, a Phdtvas a Szolnokkal mérkőzik 1. Hungária 2. Újpest 3. Kispest 4. Ferencv. 5. Nemzeti 6. Phőbus 7. Budafok 8. Szeged 9. Szolnok 10. Taxisok 11. Elektr. 12. Zugló 13. Bocskai 14. SSE 9 7 1 122:13 15 (3) 8 7— 132:9 14 (2) 7 6 1 —­24:1013 (1) 7 6— 124:1212 (2) 8 4 3 123:1111 (5) 9 4 2 315:15 10 (8) 9 3 2 412:17 8 (10) 8 2 3 313:13 7 (9) 8 3 1 4­13­1­7 7 (9) 9 3— 627:26 6 (12) 9 2 2 514:22 6 (12) 9 1 2 611:33 4 (14) 9 1 1 713:22 3 (15) 9 1— 814:37 2 (16) Von Tschammer und Osten és Diem dr üdvözlete az OTT új vezetőihez A német sport legfőbb vezetői üdvözölték Prém Loránd dr.-t, az OTT ügyvezető alelnökét és Mi­­hángyi Ottó dr.-t, az OTT főtitká­rát. Von Tschammer und Osten né­met birodalmi sportvezér a követ­kező levelet intézte az OTT új ve­zetőjéhez: „Most értesültem arról, hogy Ön, igen tisztelt Doktor Úr, az OTT vezetését átvette. A hosz­­szú évekre visszanyúló jó személyi kapcsolataink bizonyára hozzá fog­­nak jándni ahhoz, hogy az a baj­társi viszony, amely az utóbbi években a német, és a magyar test­nevelés között fennállott, tovább fejlődjék és kiépüljön. Természe­tesen készséggel állok az ön ren­delkezésére, ha bármely kívánsága lesz és szíves üdvözletekkel vagyok híve von Tschammer ” Diem Károly dr., a Nemzetközi Olimpiai Intézet igazgatója, a ber­lini olimpiai játékok legfőbb ren­dezője különös melegséggel kö­szöntette az ügyvezető alelnököt és az OTT főtitkárát, mint régi, ki­próbált sportembereket. FTC-pálya ■­., min­t­ át 129 November 1-én, kedden délután fél 3 órakor Ferencváros-Szeged Nemzeti Bajnoki mérkőzés. BALKE 2:37.8! Hannoverből jelentik: A V­asser­­freunde 98 nemzetközi úszóversenyé­­nek második napján a német Balke újból rekordot úszott. Ezúttal 200-on. Eredmények: 100 m gyors: 1. Hoving holland 59.8. 200 m mell: 1. Balke német 2:37.8, német és Európa­­rekord! 100 m hölgy mell: 1. Sören­­sen dán 1:25.4. 400 m hölgy gyors: 1. Hveger dán 5:17, 2. Kraft dán 5:45.6. 100 m hölgy hát: 1.Brunström dán 1:19.1. 4­50 m hölgy gyors­staféta : 1. Dánia 2:03.7, 2. Német­ország 2:07.8. Az MPSC-ben ma, kedden a Köv. Tkör ellen ismét Fiseher kap helyet a hátvéd­sorban. A finn olimpiai bizottság,­tipr döntött, hogy 1940-ben megrendezi a futball-vígraez­­díziat is, métrpedis vidéki városokban. Nashras angol játék­vezető - mint egy skót tanban orvoviuk -- értesítette a skót szövetséget, hogy váltál!?, a skót­ra­­gyar válogatott mérkőzés vezetését. FUTBALLI SKOBA te PLÖKL »portáruház»ib»n VI. Vilmos cs.­út 33. nMAflun­b I ív, váci utca 40. HíjegyigH! MTMpSIva Hungária középkorút November 6-án, vasárnap délután negyed 3 órakor Hungária-Zugló Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte negyed 1 órakor­­ Nemzeti-Szolnoki MAV Nemzeti Bajnoki mérkőzés

Next