Nemzeti Sport, 1938. december (30. évfolyam, 234-253. szám)

1938-12-01 / 234. szám

Csütörtök ........................... Wmm-­ma Ára: 12 fillér fflF “'BT “fcl Csehszlovákiában 1.20 KC. Wk —.. MK **) válogatott Romániában . . 4 lei iggigk HHBhI futballcsapatunk Jugoszláviában 20. din. na JlistaO§ln jsSSBSlfl llOUtillfl II1 ..S II -Németországban 15 PL J 1 Pl I i§ pótlás csapatá­•...............~tTMr* val, a „Fecsk­ék“ Ashríkiban . ■ Remek győzelmet aratott a magyar SF­­csapat a tel­ét holland válogatott fölött Magyarország B)— Hollandia 5.*2 A holland vezetők elragadtatással nyilatkoztak a magyar fiúk játékáról Góljainkat Pálya, Kolláth (2) és Olajkár II. (2) szerezte Rotterdam, 7000 néző. Vezette: VELLEMECK Rotterdam, nov. 30. Borcz,gól, ködös idő köszöntett ránk a mai napon. A szokásos mó­don telt el a délelőtt, korán ebé­deltünk. Az ebéd étrendje is a szo­kás­­szerinti könnyű fogásokból állt. Már itt meg kell mondanom, hogy élvezet ezekkel a derék fiúk­kal együtt lenni. Nagyszerű volt a hangulat köztük. Olyan elszántság­gal mentek neki ennek a mérkő­zésnek, hogy nem is maradhatott el a diadal. Délután — valamivel két óra A magyar csapat kezd széllel hátban. A játék nehezen alakul, mind a két fél óvatosan tapoga­tózva játszik. Mégis lassanként magyar fölény alakul ki, csatárso­runk tetszetősen támad. A 7. percben Kincses indít el szép támadást. Elmegy Van Hool és Caldenhoven mellett és a kellő pillanatban röviden tálal Pálya elé. Pálya nem állítgat, kapásból megvágja a labdát és Van Male tehetetlen az éles lö­véssel szemben. 1:0-ra veze­tünk! A hollandok nagy erővel támad­nak. Dumortier veszélyesen ugrik ki, de védelmünk résen van és szerel. Kiszely feltűnően ideges, nem megy neki a játék. Mint később után­a 7000 néző előtt futott ki a két válogatott együttes a pá­lyára. A két csapat így áll fel: Magyarország B­: Boldizsár — Olajkár I., Szoyka — Baróti, Sós, Szalay (Nemzeti)­ — Kincses, Pálya, Kolláth, Kiszely (Olajkár II.), Tóth. Hollandia: Van Male — Blom­­vliet, Caldenhoven — Paanwe, Anderiesen, Van Heel — Drager, De Boer, Dumortier, Van Spaen­­donck, De Harder, kiderül, sérült. Koláth remek labdával szökteti Tóthot, a szélső beadását azonban nem tudják kihasználni. Most sorozatos holland támadá­sok következnek. Boldizsár né­hány remek védése tapsra ragadja a közönséget. Erősen szorongat­nak, de védelmünk jól áll a lábán és aztán újra mi jövünk. A 21. percben Kolláth jó labdá­jával Kincses kapura tör, már csak Van McVeval áll szemben, lő és a holland kapus megfogni nem bírja az erős lövést, csak kiütni. Éppen az idejében érkező Kolláth elé, aki nyugodtan lő a hálóba. 2:0. Újra a hollandok támadnak, vé­delmünknek van mit dolgoznia. Egyik támadást, a másik után verjük vissza, de azt még sem tudjuk megakadályozni, hogy Dumortier a 39-ik percben Drager beadásából remek kapáslövéssel ne javítson az eredményen. 2:1. A félidő hátralevő részében a megeredő esőben és nagy szélben már nem történik érdemleges ese­mény. A MÁSODIK FÉLIDŐ nek él, főleg azért, mert az Olaj­kár I. Szoyka hátvédpár pompá­san helyezkedik. A hollandok fölé­nyének fedezetsorunk vet véget. Fedezeteink lábrakapnak és egy­másután indítják el a támadáso­kat, amelyeket hol Kincsés, hol Pálya, hol Kolláth, hol­ meg Olaj­kár II. igyekszik befejezni, de az eredmény most már csak az, hogy mi is szögleteket érünk el. A 30. percben ismét a hollandok vezet­nek támadást, lesgólt érnek el, ezt azonban a holland játékvezető nem adja meg. Ismét magyar fö­lény következik, csak az utolsó hat percben jutnak szóhoz a hollan­dok, de védelmünk nem roppan­­össze. A­mikor a játékvezető lefújja a­ mérkőzést, akkor már nem esik ez eső,.­ sőt a nap is kisüt A magyar csapat a pálya ksözepén felsorako­zik s háromszoros éljennel búcsú­­zik el a közönségtől. A nézőknek ez nagyon tetszik: megtapsolják. AZ ELSŐ FÉLIDŐ Remekül kezd a magyar csapat, csak a végén javítanak az otthoniak FTC-nálva­sllői út 129 December 4-én, vasárnap délután háromnegyed 2 órakor Ferencváros­iCaSSa válogatott barátságos mérkőzés előtte háromnegyed 12 órakor FTC-DUNÁVAG NBB mérkőzés ­ Elragadtatással nyilatkoznak a szakemberek Eggenhofer Jenő, a­ magyar csapat vezetője: Ilyen fiúkkal él­vezet eljönni idegenbe. Mayer Béla, a Kispest igazgató­ja: Valamennyi játékosunk meg­tette a magáét. Dicséretet érde­meltek a fiúk! Lotsy, a holland szövetség el­nöke: A magyarok büszkék lehet­nek ezekre a fiúkra. Legelsőrangú csapatot láttunk. Boelson, a Liga elnöke: A ma­gyarok győzelme ebben az arány­ban is megérdemelt. A magyar csapat minden izében jobb volt s élvezetet szerzett játékával a né­zőknek. Velseneck, a játékvezető: A ma­gyarok mindenképpen megérdemel­ték a győzelmet. Jól és fairen ját­szottak. Molnár Ignác, a Hollandiában élő magyar edző: Végre láttam egy magyar csapatot, amelyik ide­genben nemcsak játszani tud, ha­nem küzdeni is az utolsó percig. A magyar csapat minden tagja a legnagyobb dicséretet érdemli. Nagy szolgálatot­ tettek a magyar sportnak.. . Használ a csere Szünetben elhatározzuk, hogy a sérült Kiszely helyett a második félidőben Olajkár II. játszik balösszekötőt. Ez a csere már az első percekben üdvösnek bizonyul. Olajkár II.-vel a csatársor egymásután vezeti a veszélyesebbnél veszélyesebb tá­madásokat. A kis Olajkár nemcsak jól illeszkedik bele a csatársorba, hanem hamarosan eredményesnek is bizonyul. A 7. percben Pálya— Kolláth­—Olajkár II. akció végén Olajkár II. 14 méterről bom­bagólt lő, 3:1. Most egy kicsit feljönnek a hol­landok. A 9. percben Van Sp­aen­­donck pompás hosszú labdával szökteti De Hardert. A balszélső ívelten küldi be a labdát, Boldizsár elnézi és a labda a hálóba esik. 3:2 Nyomban, ellentámadásba m­e­gyünk át. Kincses szögletet erő­szakol ki. Szögletről ő maga küldi be a labdát, belül nagy a csopor­tosulás, Kolláth emelkedik ki és éle­sen a hálóba fejel. 10. perc. 4:2-re vezetünk! A Magyar B­ válogatott még nagyobb játékkedvvel támad to­vább és a 13. percben Kolláth szé­pen játssza lyukra Olajkár II-t,­­ a balösszekötő újabb gólt ér el. 5:2! Most tíz percre a hollandok ke­rülnek­ fölénybe, sorra vezetik tá­madásaikat, de csak szögletet ér­ Sí-, Korcsolya-, hokifelszerelések SKMM és PLttKL szntáruh­ázaiban VT. Vilmos cö­­űt B3. Riffk­iantif I IV. Vifti­ntea 4ft. fifjefijfZCK­L Lendület volt a magyar csapatban, amely főként lövő­készségének köszönheti a remek győzelmet A mérkőzés az első pillanattól kezdve az utolsóig nagy küzdelmet hozott. A holland válogatott igen nagy becsvággyal küzdött, különö­sen a játék utolsó félórájában fe­küdt bele a játékba. Látszott, hogy szégyenük a holland váloga­tottak, hogy egy idegen B­ csapat­tól ilyen vereséget kénytelenek el­szenvedni. És mégis bele kellett törődniük, mert a magyar csapat minden tagja, olyan lelkesedéssel, olyan önfeláldozó módon küzdött, hogy a legnagyobb holland nyomás idején sem volt kétséges a győzel­mük. A magyar csapatban teljes volt az összehangoltság az egyes csa­­patrészek közt. A pompás bajtársi szellem biztosította ezt a fontos tényezőt. Nem volt elhibázott labda, amelyet nyomban két má­sik játékos ne igyekezett volna ki­javítani. Nyilvánvaló előnyt jelentett szá­munkra a nedves, csúszós gyep, amelyen a magyar fiúk nagy tech­nikai készsége maradék nélkül ér­vényesült. Erőnlét dolgában sem maradtak el semmivel az otthon játszó hollandokkal szemben. Tak­tika körül sem volt hiba, mert a Kárpitozott bútorait a helyszínen gyönyörűen tisztítja ■ MISYFR Ifi­fii ■ Lim Telefon: 36-15-99

Next