Nemzeti Sport, 1939. február (31. évfolyam, 24-43. szám)

1939-02-02 / 24. szám

2 A Dráva-utcában is „tavasz" van .­ Saját tudósítónktól . Ahol a Dráva-utca a Dunába tor­kollik, az út és a­ kőrakások között „terül el” a futball­pálya. Vasárnap délután a környéki srácok is meg­kezdték az edzést. A kis „futball­­pályán” a következő­­építmények, illetve emberi létesítmények akadályozzák a futballozást: fél méter magas és két méter hosszú kőfal, hirdető oszlop és kisebb kő­rakás. Az egyik gól úgy esett, hogy a kőfalról visszapattant labdát a hátvéd a saját kapujába továbbí­totta. — Nem ér, nem ér! — kiabálta a Latorca­ utca öttagú csapata torka­­szakadtából. — De ér! Az ősszel mi is így kaptunk egy dugót! — erőlködött a Dráva-utca kapitánya. Mindenki a nagy kőrakáson álló féllábú kis „játékvezető” arcára nézett. A kis kölyök két ujját a szájába véve hatalmasait fütyült, azután boldogan, elnyújtva kiáltotta: — Gól! A Dráva-utca győzött 4:2-re. A Dráva-utcában is „tavasz” van. íme, a szorgalmas játékvezető edzéssel készül a tavaszi idényre — Saját tudósítónktól — . A futballista portyázással és (aki nem mehetett portyára) tornázással töltötte el a téli pihenőt. Vájjon mit csinálnak a játékvezetők? Hogyan készülnek ők a tavaszi idényre, ők is edzenek, vagy pedig ö römizne­k. Vasárnap délelőtt az egyik­ edző­mérkőzést Rostás játékvezető, a fiatal gárda egyik jeles tagja vezette, ő magyarázta a mérkőzés szüneté­ben. — Két hét óta rendes tornatermi edzést folytatok. Tavaly jöttem rá, hogy előkészület nélkül nem lehet nekimenni a tavaszi idénynek. Már az első mérkőzésen olyan­, izomlázam volt, hogy három napig nem tudtam emelni a lábamat. Most fokozatosan (éppen úgy, mint a futballista) készülök,v Bszony nem­ ártana, ha valamennyi játékvezető kollégám így fogná fel a dolgot. És már szalad is a pályára. Pár pillanat nullra már lesállást „csíp” el tévesen. Valaki meg­jegyzi: — Úgy látszik kevés volt még az edzése... A s­irak­at előtt A játéküzlet kirakata előtt két gyerek áll. Mindenféle társasjáték látható a kirakatban, köztük valami futballszerű játék is. Erről beszél a két srás. — Nekem ez nem kellene, mert ilyen nincs is. Piros és sárga színű csapat nincs m a. •— De vant a­ Kispest. •— Az piros-kék. Még ezt sem tudod?? —• Piros-sárga. Piros nadrág, sárga ing.­­ —­• Lüké vagy. Sárga ing egyálta­lán, nem is létezik. Sárga nadrág­­tan, de sárga ing nincs. — Nekem is van sárga ingem. —­ De nem vagy focista. — De leszek. Az osztálycsapatban jobbszélső vagyok. — Vacak csapat. .— Az vacak neked? öt-nuttra ver­tük a kettőket. Lassan kint elindulnak, vitatkozva és hadonászva. A kirakatra már nincs szük­ségük. Borszéki, a BSzKRT régi válogatot síéi­­sije legu­tóbb még mindig futballozott, még Pádig az UTSE-ban­. „Tavasam! azonban­ már­g én is Csak sz­rkolni fogok"­, mondja- Erdély legfrissebb híreit az 53 éves Aradi Közlöny hasábjairól olvashatja. FiscoMR­­le as Aradi Közlöny-re HMenen az aradi Közlöny­ben *+****, m SpoétCsütörtök, 1939 február 2. Vigyázz Szabó, jön az Uram! — Saját tudósítónktól !— Tegnap délután labdával gyakorol­tak a Hungária játékosok. A vörös t­a­k­á­c­snak igen nagy a tekintélye a játékosok körében, innen van, hogy meg sem kísérelték a „nagy” pályára való vonulást. A klubház előtti kapu mögé vették a hordozható kaput, oda beállt Szabó Tóni éa azt döngette Cseh, Turay, Biró, Vidor, Szabó III., Titkos. A kékfehérek válogatott kapusa egyelőre nincsen válogatott formában. A könnyebb ese­teket is „beszedi”. Van is mit hall­gatnia társaitól. Turay kiabálja neki: —­ Szabó vigyázz, jön az Uram! Szabó mosolyog, majd amikor ki­fog egy „melegebb” lövést, büszkén mondja: —* * Ezt nézze meg az Uram! Aztán visszafizeti Turay egyik magas lövése után a középfedezet előbbi húzását: — Öregszel Jóska, úgy látszik, mé­giscsak hátvédet kell már veled ját­szatni! Mül­le­r és Kalmár együtt edz. Ők a futópályán adogatják egymás­­­­nak a labdát. Kalmár mozgásán alig látszik, hogy nem is olyan régen operálták a lábát, egészen jól mozog. Amikor ezt megmondjuk neki, le­gyint. — Nagyon kell még vigyáznom. Ez az orvosi utasítás. Kétkapus játékra még sokáig nem szállhatok be. Las­­san, nagyon lassan dolgozom, nehogy újra baj legyen velem. A többiek: Túrán, Kisuczky, Négyes­­, Vermes, Újvári az állóhely előtti futópályán adogat egy­másnak. Hiányzik az edzésről Kar­do­s, t­­u­d­á­s és Kis. Vasárnap Csepelen vendégszerepel­nek a kékfehérek. Ezt megelőzően csütörtökön még odahaza edzenek. Az­­ ünnepre való tekintettel délelőtt 10 órai kezdettel. Pálinkás, Szoyka és Táncos is „befutott" 32 perces komoly kétkapus játék keretében a Szeged FC két volt játékosa biztatóan mozgott — Lázár kezd belejönni a jobbszélső játékba A Ferencváros szerda délutáni edzése — Saját tudósítónktól — * A Ferencváros öltözőjében több meglepetés fogadta szerdán az ér­­kezőket. Először is feltűnt az, hogy az öltözőt átrendezték. Több hely kell ugyanis most már, mert a játékosok megszaporodtak. Az egyik sarokban Pálinkás és Szoj­­ka, a Szeged FC volt két játékosa vetkőzött szerényen. Mindenkit mosolyogva üdvözöltek, minden apróságra felfigyeltek s hamaro­san otthonosan érezték magukat. «— Levizsgázott? — kérdjük Broykától. — Február 10-ére kellett ha­las­ztanom a vizsgát. Bosszaniko­­dóm is miatta ... «— Soh­’ha bosszankodjon azért. Nem számit az már, hogy tíz nap­­pal előbb, vagy később kapja-e meg a doktori címet... Azután Pálinkástól kérdjük: — És a maga vizsgája? —• Én levizsgáztam! (Pálinkás is jogász.) — Hány vizsgája van még hátra? — Már csak egy. Mindketten buzgón kutatnak al­kalmas cipő után, mert új, saját cipőjük még nincs. Csak az edzés után vesz majd mértéket lábukról a cipész. Közben Sárosi III. a mag új cipőjét próbálgatja. Hla­­vaynak nem tetszik az, hogy a kis Sárosi hogyan fűzi be a cipőjét. Megmagyarázza Bélának, hogy mi­ként kell rendesen használni a cipőzsineget s közben megjegyzi: — Legközelebb majd fűzőgya­­korlatokat rendezüük! Az ilyesmi sohasem árt! Kemény magyarázgatja, hogy milyen beteg volt, még a veséjét is fájlalta, annyira megfázott. Nagy jáátékkedv és sárdagasztás a Fori­nyák-utcában Irány a Forinyák-utca. A pá­lyán bokáig érő sár. Egy kis lö­völdözés és passzolgatás után két­kapus edzés következik. Székely ezt kihagyja. Hlavay így­­ állítja fel a csapatokat: A) : Háda Tátrai — Sárosi III. (középen!), Pósa Lázár, Jakab, Sárosi I., Toldi, Gyetvai— azaz kilenc játékos. B) : Pálinkás —­ Tihanyi, Szoyka — Polgár — Ripó, Kiss, Hámori, Kemény — azaz nyolc játékos. Az első percben Toldi kapufát lő. A­ 2­. percben Sárosi. .. négy lé­pésről küldött­­ lövését­­Pálinkás kivédi. Most érkezik meg Táncos, ő is bevonult! A 9. percig gól nélkül húzzák ki Pálinkásék, pe­dig a nagy csatársor állandóan ro­hamoz. A 9. percben Jakab céloz a jol­bsarokba, azután Sárosi majd'Sárvai III. eredményes. 3:0. Remmy kapufát lő, majd Lázár kap labdát a szélen. Hlavay így biztatja: — Húzd meg, Gyuszi! Tiszta erőből! Lógj meg! Lázár el is szalad, bead, Gyet­vai bevágja a labdát. 4:0. Hlavay biztat: — Nyújtani a mezőnyt! A 15. percben Táncos mackó­nadrágban beáll a B­ csapat jobbszélére, Biró összekötő lesz. A 18. percben Kemény szépít, majd Polgár megy előre , ő is eredményes. 4:2. Nagy sárdagasz­­tás folyik s Hlavay meg is jegyzi nekünk: — Emberkínzás ez! Meg is kérdem­­majd a vezetőktől, hogy mit alkarnak: jó csapatot-e, vagy jó pályát? Nem volna szabad kitűnő játékosokat ilyen pályán elnyúzni! Éppen a héten­­n­éztem az olasz lapokat s láttam a fényképekről, hogy ott alig van fű a pályán. Ott nem törődnek a pályával annyit. Sárosi­­., Polgár, Jakab, Jakab, Kemény és Toldi ér még el gólt s így lett az eredmény 8:4. Közben a nézők — elég sokan voltak —► nagyon dicsérték Pálin­kást pompás helyezkedéséért és Szoykát kitűnő rúgásaiért. A két új fiút nyomban megkedvelte a közönség. A végére befut Jászberényi is s Magda felöltözve jelentkezik, hogy beteg- Mind a 2:1 játékos kint volt tehát! Hlavay még a következőket mondja: — A helyzet jelenleg az, hogy nekünk állandó csapatunk van, te­hát az új fiúknak először ki kell érdemelniük a csapatba való kerü­lést. A régieknek pedig meg kell becsidniök magukat. Nagy verseny lesz itt tavasszal! Most minden előkészületünk egyelőre a Szolnok­­kal való mérkőzésünkre irányud. Ezen a mérkőzésen az új játékosok T4U jóulheti pályázat vih. Minden szelvénynek február 11., szombat déli 12 óráig szerkesztő­iségünkbe kell érkeznie. A hely* HETI, illetve FCVERSENY Kupam­érkőzének február 11-én, (zárójelben feltüntetjük, hogy * csapat me­lyik osztályban játszik): 1. Wolverhampton ‘Wanderers (I.)—Liverp­ool (I.) ........... ......... 2. Sonderland (I.)—Blackbu­rn Rovers (II.) ....................... — 3. Iluddérsfield TóWh (I.)—-Walsiall (III-) ------------------— t. Sheífield United (II.>r~Grimsbíf Tovn (I.) .............. 5. Birmingham (!•)—Everton (I.) ................ ................ ® ~ Bajnoki mérkőzések február 1­-én (zárójelben a legutóbbi olyan mérkőzés eredménye, amelyet az előlálló pály­áján vívtak.) 6. Ghárlton Athletic—Manchester United (—) .J.----7. Dcrby County—Brentford (1:3) ...............................MM*. -----------8. Kispeet—Nemzeti (1:1) ...................... PÓTVERSENY Csak mérkőzés elmaradása, vagy holtverseny esetén kerül számításba Holtverseny esetén a póts­érdésekek a számozd*­zorrendjében vesszük figyelembe, m­ieladdig, amis s holtverseny ül tje® daL Kupamérkőzések: 1. Newcastle United (II.)—Preston North En*d (!•) .................... —■*■*—*• ------* 2. POrtsmöuth (I.)—^\Vest Ham United (II.), vagy Totbeóham (II.) ------—-•-----------3. Chelsea (I-)—Shoffield Wednesday (II.)............................................ «•*««-------­Címe* ________________—* *...**—. ----­ A beküldő aláveti magát a pályázati feltételeknek. — Minden szelvény­hez ép, forgalomban levő, használatlan 10 filléres, vagy 10 fillér értékű bélyegeket kell mellékelni nevezési díjként.­­* Aki hetenként ötnél több szelvényt küld, az tartozik minden szelvény jobb fölső sarkéba keresztet, vagy csillagot tenni. — (A párosítás után zárójelben azt tüntetjük fel, hogy mi volt az eredményük az utolsó olyan meccsen, amikor az élölálló egylet pályáján csaptak össze.) még nem szerepelhetnek. Vasár­nap az FTC ellen a következő ösz­­szeállítást határoztam el: Tihanyi —■ Tátrai, Polgár — Magda, Sá­rosi III., Pósa — Lázár, Jakab, Sárosi I., Toldi, Gyetvai. Egy­ fél­időre Kiss Gyula is szóhoz jut, al­kalmasint a jobbfedezet helyén. A szurkolók nem igen akarnak hazamenni. Ilyen hangokat lehet hallani: — Jó lesz majd a Pálinkás, Tát­rai, Szoyka védelem. —­ De a Lázár, Jakab jobb­­szárny sem marad, mögöttük! Csak Polgár Drumi váljék be a­ jobbfedezet helyén­... ■■ ii ismét csak 30 pontig jutottak... 1. Petneházy Miklós. 2. Hepp Károly. 3. Buday- Somló. Az ötszelvényes csoportban: I. . Levente" A Vígaszverseny sem kezdődött túl nagy po­ntos s zürettel. A legnagyobb teljegitmetty is­mét csak 30 pont, de ezt is csa­k egy pá­lyázó érte el. 28 pontot is csak egy ver­­senyző ért el. Sokan, nem vették komolyan Hapgood nyilatkozatát, amelyben azt mon­dotta, hogy az Arsenal most kezd tornába jönni- Ez abból kerül ki, hogy kevesen szá­mítottak arra, hogy az Arsenal Biruiinghang­ban (!) megveri az Aston Villát, még­hozzá 1:1 arányban- A másik nagy meglepetés az volt, hogy a Manchester United Londonban megverte a Chelseát. Erre még kevesebben számítottak. A legjobban szerepeltek legjobb szelvényén található tippek. A VI. HETI VERSENY ERED­MÉNYE Általános csoport: I. d­íj: 20 pengő. Nyerte: Petne­­házy Miklós, Komló, Bánya. Eredmé­nye: 30 pont (8 találat, közte 3 teli). II. díj: 15 pengő. Nyerte: Hepp Károly (5 szerv. csop.), Bp. Reiter Ferenc­ utca 3., III. 2. E.: 28 pont. (8—2.) III. díj: 10 pengő. Nyerte: Buday— Somló (Somló Béla címe: Szombat­hely, Aggharcos­ u. 25.) E.: 2­7 pont. (7—3.) Pótverseny: 0-0-3 p. IV.­—Vill. díj: 5—5 pengő. Nyerte: Weinberg Lothar, Bp. VII. Damja­­nich-u. 26a. E.: 27 p. (7—3.) Pótv.: 0-0-0 p — Singer György (5 szerv. csop.), Bp. VI. Eötvös-u. 9. II. 12. E.: 25 p. (7—2.) Pótv.: 3-0-5 p. — ifj. Brecska Ferenc, V., Dagály­ utca 20., III. 18. E.: 25 p. (7—2.) Pótv.: 0-0-3 p. *— Rendeli Béla, Nagykani­zsa, Államrendőrség. E.: 25 p. (7—2.) Pótv.: 0-0-3 p. Gólkülönbség: 1L — Iszerlesz László, Kispest, Attila­ utca 1. E.: 25 pont. (7—2.) Pótv.: 0-0-3 portt. Gk.: 12. ■ ötszelvényes csoport: I. díj: 10 pengő. Nyerte: .Levente” (Csillik György, Bp. VI., Munkácsy-u. 87. I. 7.) E.: 216 p. (8—1.) — II.—III. díj: 5—5. pengő. Nyerte: Holczer Elek, Pestesanterzsébet, Knózics-u. 10. — „Ládi m. kir. faraktár­” (Kerekes Imre, Diósgyőr - Vasgyár, faraktár). Mindkettő eredménye: 25 p. (7—2.) Pótv.: 3­0­3 p. 25 pontot szerzett, a pótversenyben 0-0-3 pontot ért el, de nagyobb gól­­különbsége miatt nem nyert. Bartók I., Marosi I. (5 szelv.), Leskowsky Z. (5 szelv.), Mátics Lajos (5 szelv.), (gk.: 13­-13). — Kovács János, R.­u. G. (5 szelv.), Dékány Béláné (5 szel­vényes) (gk.: 14—14). — Papp Já­nos, R.-u. (5 szerv. csap. — gk.: 15.) Miskolczy I. (gk.: 10.) • A rekord’- és telitalálatverseny állását ez­úttal nem is reértetjük­ A változás csupá­ i Annyi, hogy a c«i­f»a versenyben a 30 pontos rettpehály Miklós és a pontos Hepp Ká­roly csatlakozott az eddigiekhez. A dija*­kát. Esetleges felszól­al­ásra való tek­in­tet­töl. Csak a jövö hét elején adjuk A jövő héten a nKKStani-nál részletesebb pont­­á­lást közlünk­ — A viefaszversenyben a hé­ten legjobban szerepelte­k vannak­ az élet. FŐVERSENY Általános csoport: 147 popitos: Viseyovazky János­ 146: Wein­­berg J­, 142: „Haxa’a“. 141: ..Hajrá Hala­­dás ‘. 139: Barányi S. 138: Katona—Ceglédi. 137: Ar—Németh, Bódogh—Nagy, Szabó Gy^ Th. K -u., „Uz Bence". 136: Kiss Károly, Kovács J-, W.-u-, Sáry J. 136: Blank J-, Jete­lenik A., Petneház i Puza T- 134: Iluday- Soml.ó, Köves J. 133: Faragó F._Ué, Szély— Radnai. 132: ifj­ Brecska I­-, „Erőnlét", Ma­­lomsze­gi O. 131: Kovács J. Gyöngy. 136: Bendofi B-, From­m K.* Juszkó—Kulinyi, Miskolczy I-, Pikárcsik J. 129: Meri A., Todruzsik B-. „Szörény". 138: Dárdai A-, , Tempó AMTE". 137: „Három bajtárs", Ke­­résetes—Schalfler. 126: ifj­? Pulcz R- -né- 135: Bartók J-, Dréher S-, Kész­ér A. 124: Csor­nai E., PiovaFC* F -J., Stahl I. 123: ifj. Gábor I-, Liewohr P-, Schmidt A--?né. 132: Kispál J., Botto/- B-, Simkó­*­Bera, Szedör G-, Vasváry J. 121: Balázs Imre, Barna­­bo Szőre­g, Szi­jár­tó—­Cserdi. 1^): Cozma Gy-*né, Szántó I., Taub J­ Ötszelvényes csoport: 129: Csánkváry F. 128: ifj. Festi U, tles G. 127: Ettgol S. 126: Bátay I- 126: Dirinyés, L-. ..Vahi­s", Zareczky J. 134: Dár­­dai A-né, Gaál L-, „Hajrá B­radi“, Kis Kálmán, Szalay J. Kisl., 123: Bájihidai M-, Belák J., „Intim Pista", Jaskó J.-né, Mar­­ton I»­. Pintér Sándor, ifj. Storcz I-, Sziber S--né. 123: „Alb­erna", Dékány B--né, Vc*« kowsky Z-, Sóty K« 131: vitéz Barna I-, Ko­­nec­saly Gy., Papp J., B- F-*u., Seffér L-, Singw Gy. 120: Boros J., IX- Ver-, Duda^ ráH 3., Horváth I*. H.-Iz-, „Ligurus", Oz&*­vár J-, Tóth Irén, ifj. Wisnnyoviczky I. ÜZENETEK: Reemann Éva: Természetesen az örszövé­­nyese­k is nyerhetnek a vigászversenyben. — Rózsa Gyula: Silyeskedjék figyelniesebben olvasmi a lapot. A csütörtöki pontozás köz­lésekor a 96 pontosok között az ötezrévé­­nyes csoportban közöltük az ön nevét M­ •* a | .» . o fi | * l | — o. * ¡ Df f: s fJ *­ 2» 3 » hí c—* o. V. CQ : Astaft ViPar—Anftenal 1:3 X:3 1:2 0:1 1:5 Beltown­—Lekesler 4:0 5:0 6:1 2:6 2:0 Chanlton­—Middlesbr. 3:# 3:1 2:0 3:0 2:1 C.lxdsea—Manch­. United 0:1 1:3 0:1 fi:I o:I­liverton—Holddorsf­ 3:3 1:1 6:1 1:0 3:0 Jil­insky—B­ickpool 2:0 3:0 3:1 1:1 2:1 I/Cods U---Liverpool 1:1 1:1 1:1 1:1 0:0 PrtsUm—Birmingham 6:1 2:0 3:0 1:1 4:0 Javul a SS FC* Szenczi ismét szerepel a budai csapatban. . . Csandar és Gajdos fog hiányozni a ZITE csapatából a tavaszi rajtnál*.

Next