Nemzeti Sport, 1939. február (31. évfolyam, 24-43. szám)

1939-02-02 / 24. szám

6 NEM ROSSZ a Bulldog Drummond- Sílm (Bemutatta: Omnia.) Nem rossz kalandorfilm ez a Bulldog Drum­­room­­ Afrikában, bár a szerep­lői részint ismeretlenek, részint kiöre­gedett sztárok. A kalandok azonban változatosak és izgalmasak. Vérfa­gyasztó jelenet is akad. (Oroszlán­nal.) Ha jobban rendezték volna a filmet, semmi kifogásunk sem lehetne ellene. Magyar filmhírek A Toprini nász felvételeit befejez­ték a Hunniában. A Szegény Péter felvételei még folynak a Filmirodában. Az aranysárkány műtermi felvéte­lei is megkezdődtek. (A szabadtéri je­lenetek nagy részét már tavaly ősszel elkészítették.) Új mozi építését kezdték meg ezen a héten Budapesten. A nagykörúton épül a Magyar Filmiroda híradómozi­ja. Mai műsor CSÜTÖRTÖK, február 2. Budapest I. (549.5 m): 8.00: H­angleme­­zek­. — 8-49: Hírek. — 16­90: Egyházi hTvek és szem­lbeszéd a veszprémi székes­egyházból. (Tóth Tihamér dr. püspök.) 11.15: Görgöi katolikus istenk­észletet. (Rohály Fe­renc dr. m­a­kói lelkész.) Csajkovszkij: C-our mise. — 12-30: Hanglemezek. — 13-40: „Világhíradó." Máthé Elek úr­előadása. — 14.00: BSzKRT-zenekar. Vezé­nyel Müller Károly. — 15-00: „Bábszín­ház." Közvetítés a m. kir. állami gróf Brunswick Teréz kisdedóvónőképző intézet- ből. Beszél Lakatos Em­ilia óvónő és Bu­­dimszky Sándor. — 16.00: A rádió szalon­­zenekara, vezényeli Bertha István. Közre­működik Bekéné Madaras Gizella fütty­­számokkal. — 17.00: Hírek szlovák és ru­szin nyelven. — 1710: Sertéstenyésztés és hizlalás­ tanfolyam. V. rész. — 17.40: „Az ifjúság a gyermekért." A Budapesti róm­­kath. egyházközségek hangversenyének köz­vetítése a Zeneművészeti Főiskola nagyter­méből (II. rész). — 18­40: „Fehérle­lkű feketék.“ Willant Rezső előadása, hangl­e­­mezekkel. —­ 19.10: Ilácz Zsiga cigányzene­­kara.. — 30.10: Karrier a „Tökma­g“-ban- Dalos játék két képben. Irta Tokaji György. Zenéjét szerezte és rendezi Kiszely Gyula. Vezényel Marthon Géza* Ricsákiné, a „Tök­­mag" c. budai kisvendéglő tulajdonosnője: Antal Erzsi; Vera, a leánya: Rigó Magda: Laposi Fen, zeneakadémista, tenorista:­ Pe­ké­le Fái; Széles Pista, a Lakótársa, zene­szerző: Sárdy János; Az Urfi, joghallgató: Matány Antal; Répás bácsi, öreg pincér a „Tökmag" ban: Z. Molnár László; Tarpai, a „Scala" színház direktora: Roes Jenő; Lenkei Mária, a „Scaila" színház prima­donnája: Mester Ilona. — Utána k­b. 21-40: Il­re­k. — 22.00: Tánclemezek. — Közben: 22- 30: Hírek német és olasz nyelvein. — 23- 09: Hírek angol és francia nyelven. — 23.10: Lakatos Flórig cigán­yzenekara muzsi­kál. - 00.05: Il­rek. Budapest II. (834.5 m): 11-15: Szalon­ötös. — 17-00: Az ifjúság a gyermekért. A budapesti róm- kath. egyházközségek hang­versenyének köz­ve­­tése a Zeneművészeti Fő­iskola nagyterméből. (I- rész.) — 18*10: Vásárhelyi Magda zongorázik. Schubert: Vándor­ ábránd. — 10.30: Francia Kanada végnapjai. Irta: Rácz György. — 20­00: I­írek. — 20-29: Hanglemezek. Kassa (259-1 m): 9­60: Egyházi ének és szentbeszéd a kajssai Szent Orsolyarendi templomból. A szentbeszédet Bariba Béla hittanár mondja. Énekel az Orsolyák kis Szent Teréz énekkara. — 10.15: „Mátyás­föld", Vajlok Sándor dr. előadása. — 10.45: Ik­rek magyar, szlovák és ruszin nyelvem. — 18-49: A kassai Zenekedvelők Koszorús Dalegylete kam­arkórusának műsora. Vezé­nyel Simkó Gusztáv. — 19­ 20: Mai felvidéki költők: Mécs László- Bevezetőt mond Se­­metkay József. „Élőket nézek" című ver­seskötetéből szaval Mécs László. Mai jelentősebb külföldi műsorrészek 4- 15 ó: DreStwich: Zenekar Telmányi he­gedűművésszel. 4.30 ó: Varsó: Varga Tibor hegedül. 5.10 ó: Lipcse: Szimfonikus? zenekar. 5- 40 ó: Praha: Schubert-dalok­ 0-20 ó: München: Liszt-dalok. 7.00 ó: Bécs: Wille: Királyi ballada, ope­rabemutató (Roswaentge, Réthy E). 7.00 ó: Berlin: Klasszikus lemezek.7- 30 ó: Frankfurt: Dupre orgonaművész hangversenye. 8.10 ó: Köln: Olasz népdalok. Berlioz: Fantasztikus szimfónia. 8- 40 ó: Breslau: Bruckner: VII. szimfó­nia. 9.00 ó: Milano: A Scala előadása­ (Mas­c­agni: Patrasz­­becsültet). 10.40 ó: Luxemburg: Zenekar Harsányi zongora­művésszel (Bartók­, Liszt­művek). Mozik műsora A CSÜTÖRTÖKI ÜNNEPNAPON VASÁRNA­PI KEZDÉSEK! Bemutató mozik ÁTRIUM (Margit-körút 55. Tel.: 153031. 154—024., négy. 6, fél 8, fél 10. Szomb., vas-: fél 4-kor is. János vitéz. (Dayka, Kiss, Palló, Ceortos.) Popcyc és a vad­­bika. Híradók. CITY (Vilmos császár­ út 56. Tel.: 111— 140­) %6, %8. Vasó. Szombat, vasárnap: % 4-kor is. János vitéz. (Dayka, Kiss, vi­téz Palló.) Popeye és a vadbika. Híradó. CORSO (Váci­ utca 9- T.: 182—818-, fél 6, fél 8, fél 10. Szomb., vas.: fél 4-kor is. A 13 szék. (Hans Moser, Heinz Rühmanni.) Híradók. DÉCSI Teréz-k­örút 28. Tel.: 121—343, 125— 952.) 6, 8, 10. Szomb., van­: 4-k­or is. Kék róka. (Herczeg Ferenc vígjátéka. — Zanah Leander,­­Willy Birgel.) Híradók- FORUM (Kossuth Lajos­ utca 18- T.: 189— 513, 189—707.) fél 6. fél 8,­­10. Szomb., vas.: fél 4-kor is. Szerelmes századok. Végig a­ Champs— Elysées-n (Sacha Guitry.) Vas. d. c. 11. Lovasfilmek be­írni tatója. KAMARA (Dohány-u. 42. T.: 144-027, 135- 937.) 6, 8, 10. Szombat, vce. 4-kor is. János vitéz. (Palló, Dayka, Kiss, Csortos.) Popeye. OMNIA (József-körút és Kölcsey-utca sarok. T-: 130—125.) 5, */♦£, fél 10. Szombat. Vas.: 4, 6, 8, 10. Bulldog Drummond^ Af­rikában. Különleges sportok. Buksi a függöny mögött. Jazz-parádé. Híradó. RADIUS (Nagymező­ utca 22. T­: 120—564, 122—098.) %6, %gt */«10. Szomb., vas.: %4-kor­­a. Hófehérke és a két törpe. Ze­nélő tündérek. Híradók. 8-ik hétre prolon­gálva! ROYAL APOLLO (Erzsébet-körút 45. T.: 111—002. 342—946.) ’/ao. fél 8. 910. szomb., vas.: 4, 6, 8, 10. Ködös utak­ (Jean Gabin, Michele Morgan.) Híradók. Prolon­gálva! SCALA (Teréz-körút 60. Tel.: 114—411.) negyed 6. fél 8. 9410. Szomb. és vas.: 3-kor is. Táncolj és szeress. (Ginger Ro­­gers: Ried Astaire.) Híradók. URANI­C (Rákóczi-út 21. Tel­: 146-046.) 5. negyed 8. fél 10 Szomb., vas., ünnep: 18-kb­r is. Kék róka. (Herczeg: Ferenc vígjátéka. — Zarah Leander, A Willy Bir­­geh) Kísérő műsor. Híradó. Vas. d­­e- 11. Zboray Ernő: Az örök nyár hazájá­ban. Utánjátszó mozik BROADWAY (VII. Károly-körút 3. T.: 114 312.) fél 4, fél 6, fél 6, fél 10. Szomb.: vas.: fél 3-kor is. (Hétköznap az első. szomb­. vas. az első kettő mérs.) Brazíliai kaland. (Myrna Loy, Clark Gabié.) Hír­adó. Vas. d. e. matiné félbe Ivarral: Ca­­mille. (Garbo.) CAPITOL (Baross-tér 33. Tel.: 131—337.­ fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Vas., ünnep: fél 2-kor is­ (Első mérs.) Tilos utakon. (Corinne Luchaire, Annie Ducaux.) Fő a jó modor. Híradó. CORVIN (József-körút és Üllői-út sarok. T­: 138—988. 139—584.) Fél 4 fél 6, fél 8, fél 10. Vas.: fél 2-kor is. (Elsőn 1000 hely 40—80 fill.) Katia. (Danielle Darrieux.) Híradók. Vas- d. e. fél 11. Charlie Chan kalandja, 313. ELIT (Szem István-körút 18. T-­ 114—502.) 4, 6, 8, 10. Vas­ ünnep: 2-kor is- Asszony­­Szeszély. (Margaret Sullavan.) Kakasvia­­dal. Híradó. HOLLYWOOD (Bethlen-tér 4- Tel.: 142— 455.) fa 4, fél 6, tél 8, fél 10. Vas. fő 2-kor is. (Első mers­) Asszonyszentély. (Marga­ret Sul­la­van, Jam­es Stewart.) A rádium regénye. Híradó. Vas. d­­e. fél 11. A szőke kísérlet. (Cooislanne Bennett.) LLOYD (Hollán-utca 7/a. Tel.: 111—994.) 4, 6, 8, 10. Vas.: 2-kor is. (Első mérs.) Katia. (Dánielle Darrieux.1 PAI­AGE (Erzsébet-körút 8. Telef.: 136— 523.) 4, 6, 8, 19. Szomb., vas. ünnep: 2-kor is. (Első mérs.) Rozmaring. (Tura­y, Kabos, Páger.) 3-ik hétre prolon­gálva! Híradó: SAVOY (Üllői­ út 4. T.­ 146-040.) Fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Vas., ünnep: fél 2-kor is. (Első féláru.) Párisi nászút- (Gaál Franciska.) Popeye kalandja- Vas. d. e. fél 11. Meseautó és hurleezkfihn- SIMPS­ON (Horthy Miklós­ út 62. T­: 268— 999.) Fél 4. fél 6. fél 8. fél 10. Vas.: fél 2-kor is. Katja. (Danielle Darrieux, John Lodor.) Kísérő műsor. Vas. d. c. 11. Bulu, a fehér tigris. STÚDIÓ (Akácfa­ utca 4. Tel.: 140—840.) 11, 2. 4. 6. 8. 10. (Hétköznap első három, vas.: első 2 féláru.) Alexander's Ragtime Band. (Alié© Faye, Tyrone Power.) Hír­adó. Továbbjátszó mozik ALKOTÁS (Gömbös Gy.-u­. 11. T­: 155—374.) fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. Vas.: fél 2-kor Robin Hood. (Erről Flynn, Olivia de Ila­­villand.) Híradó. Vas. d. e. 11: A dzsungel tragédiája. Csütörtök d. e. 11. Madridi Ex­press. BUDAI APOLLO (Széna-tér, T.: 351500.). fél 5,­­7, 9. Vas.: fél 2, fél 4, fél 6, fél 8, fél 10. 3 napig: Uz Bence. (Jávor, Bo­rdy.) Vasárnaptól: A nagy ábránd. ELDORÁDÓ (Népszínház­ utca 31- Tel.: 133— 171.) 4, 6, 8, 10. Vas­: 2-kor is. Az őserdő kéme. (Gustav Diessl.) Híradó. Vae. d. e-10, fél 12. A szent hazugság. HOMEROS (Hermina-út 7. T.: 296-178­)­­5, 7, VHC. Vas.: fél 1-től folytatólag. Robin Slood. Ilogvan készül a trükkfil­m- JÓZSEFVÁROSI (Kálvária-tér 7. Telefon: 134—541.) fél 4. fél 6. fél 8. fél 10. Vas.: fél 2-kor is- (Első mérs.) Uz Bence. (Já­vor, Bordy, Mály.) Veszélyes kirándulás- Híradó. Vas. d. e. fél 11. Pesti mese. OLYMPIA (Erzsébet­ körút 26. T­: 342—947.) 11, 2, 4, 6, 8, 10. (Elsőn 30 fillértel.) A nagy ábránd. (Erich. Strocheim, Jean Gabin.) Madárszerelem. Híradó. OTTHON (VIII. Beniczky­ utca 3—5. Tel.: 146—447.) négy. 4, negy. 6, négy 8, négy. 10. Vasárnap negyed 2-kor is. (Első mers­) Nagy ábránd­ (Jean Gabin, Ditar Parlo.) Híradó. Vas. d. e. 10. Kék dandár. PATRIA (Népszínház-n. 13. T.: 145-673.) */­4. %6. %8. %10. Vas.: %2-kor is. (Első mérs.) A neg­y ábránd. (Jean Ga­bin, Dita Parlo.) Popeye kalandja. Vas. d. e. fél 11. burleszkmatiné. PHÖNIX (Rákóczi-síz 68. Tel.: 344—454.) A filmek kezdési ideje folyt.? 11. 1. 3, 5. negyed 8. fél 10. (Első három m­űre.) Uz Bence. (Jávor, Bordy, Mály.) Kincske­resők. Híradó. REX (István­ út 89. Telefon: 139—116.) fél 5.­­7, 9. Szomb.: fél 4. fél 6. fél 8. fél 10. Vas.: fél 2-kor is. (Első mérs.) U­­z Bence (Bordy, Jávor, Mály.) Szüret Hegyalján. Híradó. UIALTO (Rákóczi­ út 70. Tel.: 139-197.) Fél 11, fél 1,­­3, 5, V.8, fél 10. Vas.: 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10. (Elsőn 40, 50, 60 fill. helyér.) Aligiri légió. (Charles Val­­ner Marie Bell.) Fényes kísérő műsor. — Híradó., i A BASS­ Csütörtök, 1939 február 1. '. 4* Stumpa­ct A holland—magyar válogatott labdarúgó mérkőzés második félidejét közvetíti a Magyar Hangház A­msterdamból A Magyar Hangház a február 25-én Amsterdamban döntésre jutó magyar-holland válogatott labda­­rúgómérkőzésre kiküldi Pluhár Ist­vánt, aki a meccs második félidejé­ről helyszíni közvetítés formájában számol be a hazai rádióhallgatók­nak. A hilversumi rádió is műsorára veszi ezt a mérkőzést. Itt hívjuk fel a figyelmet egy má­sik közeli sportközvetítésre is. A hangház a közeljövőben érdekes helyszíni közvetítést ad egy magyar sígyártó-üzemből. iVIVÁS: Két vívóverseny lesz a mai ünnep­napon — Saját tudósítónktól — A mai ünnepnapra két fúvóverrs­enyt tűzött ki a versenynaptár. Az Elek­tromos MTE rendez harmadosztályú kardversen­yt s a Spárta AC rendez másodosztályú női tőrversenyt. Mindkét versenyre elég kisszámú ne­vezés érkezett. Mindkettőre ponto­san 16. Az Elektromos MTE III. osztályú kardverseny nevezései: BBTE: Tilly, Haas, Postás SE: Barsi, egy­leten kívül: Szép, MAC: Radovits, Horváth, RÁC: Porteleky, Lator, DAC: Kádár, Hankó, Szűcs, HTVK: Lukács, Laczkovics, Mikes, EMTE: Zana és Geöcze. Az elektromosok versenyének döntőjébe: Tilly, Barsi, Szép, Radovits, Lator, Hankó, Lu­kács, Mikes és Geöcze várható. A döntőre jósoltak között igen kevés a tudásbeli különbség. Mégis Barsi, Lator, Lukács és Geöcze számíthat a mai papírforma szerint győze­lemre. A Sparta AC versenyére a követ­kező hölgyek neveztek: egyleten kí­vül: Fried, MAC: Gorodinszky, MUE: Bengel, Herceg, Pfeiffer, PSC: Koltainé, Spárta AC: Bencsik­­né, Jávor, Somlyó, Szabados, Szép, UTE: Mészáros, Szilvássy, VÁC: Dermény, Kálmán, Kurz. A másod­­osztályú mezőnyből még a döntőbeju­tókat is lehetetlen megjövendölni, vagy legfeljebb jósda-alapon lehet­ne jósolni, mert ebben a mezőnyben még teljesen kiforratlan tudású nők indulnak s így közülök b­árki győz­het s kieshet a versenyből. Az EMTE versenye délelőtt 9 óra­kor kezdődik az Elektromos Művek latorca utcai vívóteremben. A Spárta AC női versenye ugyanakkor a San­­telli-teremben. 132HC­Pénteken: Az evezősök válogatott keretének első edzése — Saját tudósítónktól — A Hungária és a Pannónia leg­jobb evezősei közül kiválasztott 10—10 versenyző pénteken délután 5 órakor tartja első együttes edzését a Hungária klubházában. A nyári versenyeken és az idei EB-n túl eve­zőseink ezzel már a jövő évi helsinki olimpiára kezdik meg az előkészüle­teket. A Hungária és a Pannonia legjobb evezősein kívül egyelőre még két MAFC-ista kapott meghívást az edzésekre: Petrányi és Vermes. Az evezősök Török Zoltán dr. edző felügyeletével kezdik meg pénteken a „szobam­unkát”. Március 1-én mennek a fiúk vízre s március ele­jétől kezdve már teljes erővel ké­szülnek a szabadban, minden kedden és pénteken. Útlevel­ét hordja magánál! (Sennyey nem „hordja") Békési dr. nélkül robbanó han­­­gulatban utazott el a korong­válogatott — Saját tudósítónktól — A magyar korongválogatott csa­pat szerdán délután indult útnak a világbajnokságra. Olyan türel­metlenek voltak a fiúk, hogy már a pályaudvaron elkezdték az uta­zási mókákat. Róna robbanó ciga­rettákat szerzett be, Csákot, Mik­lóst, a vonatvezetőt és két hordárt sikerült beugratnia. Ilyen „robbanó” hangulatban indult el a csapat. Üt Lassan, de biztosan gyülekezett a társaság, de tíz perccel az indu­lás előtt még hiányoztak a BBTE- isták és Békési Pál dr. Aj. portya­vezető, vitéz Szántó László a bu­daiak miatt nem aggódott. — Kelenföldön szállnak föl, de hol van Bék­ési?! Öt perccel az indulás előtt meg­érkezik a BKE-pályáról Hűvös István és bejelenti, hogy Békési dr az imént telefonált Rátságról, ahol katonaorvos, hogy ott sem­mit sem tudnak a szabadságáról, nem engedték el. ■— Mit csináljunk? — hajolnak össze a szövetség vezetői. Pillanatnyi suttogás, aztán oda­kiabálnak Sennyeynek­, az FTG hátvédjének, aki búcsúztatóként van jelen­ . — Pista, itt az útleveled? — Nincs. Miért? — Elvinnénk! Rém dühösek Sennyeyre. Hogy járhat valaki csak úgy az utcán útlevél, felszerelés és szabadság nélkül?! Ifjabb tanácskozás. Békési út­levele mindenesetre kikerül az aktatáskából. Lator di szövetségi kapitány nyilatkozik: — Ha szükség lesz Békésire, távitaztozunk. (Közben Sennyey magyarázza ismerőseinek, hogy semmiképpen sem vállalta volna az utat, mert a BKE villámtornáján akar részt­­venni. Nagy derültség.) Békési tehát nincs. Ki legyen a hátvéd, ez a kérdés. Jemey, az első­számú jelölt szomorúan mondja: — Szóval én... De jelentkezik Pálfalvy, hogy ő is vállalja a hátvéd szerepét Bar­­czát is meg fogják kérdezni, ha találkoznak vele Kelenföldön, hogy kit akar maga mellé. Erről külön­ben mindenkinek újra eszébe jut­nak a budaiak. —­ Ravasz fiúk. Tisztán edzés­ből szállnak fel Kelenföldön. — Miért? — Mert úgyis ott fogunk le­­szállni mindannyian... * Van a csapattal zenegép, hang­lemez, jód, vatta, géz. Miklós le­mezcsomagjára ráülnek, de ő le­gyint: — Tudtam, hogy rá fognak ül­ni, hát a lemezeket máshova tet­tem. A lemeztartó tehát csak csalétek a véletlen számára. " Csák István dr. jósol még egy perccel az indulás előtt: — A belgákat lelépjük 2:1-re, az angoloktól hősies csatában 7:0-ra kikapunk.* Elutaztak. A lengyel korong válogatottait összeállítot­ták: Musinski — Kaspr­zycki, Michalik, Werner, Metemich — Kowarciii, Wolkow­­sk­i, Marchowiick, Urron, Bulda, Jarecky, Przedpolski, Cizewaka, Andrezejewski! Körséta Európában a korángVilágbbaj­nok­ság előtt Utolsó állomás Svájc bizakodik az Európa-bajnokság megnyerésében Saját tudósítónktól — Davos, január 31. — Svájc nagy izga­­lommal készül a korongvilágbaj­nokságra, a jövő­évi olimpiai „fő­próbájára”. Nagy munka a világ­­bajnokság meg­rendezése, a sváj­ci korongszövetség már hónapok óta szorgalmasan dolgozik. A rendezőség előkészü­leteitől elválasztották a svájci vá­logatott csapattal kapcsolatos dol­gokat. Svájcban az úgynevezett „technikai bizottság” állítja össze a válogatott csapatot. A bizott­ságnak azokat a tagjait, akik a rendezőségben közreműködnek, másokkal cserélték ki, hogy a vá­logatást semmi se zavarja. A bizottság így állította össze a svájci válogatott keretét: Kapus: Künzler ZSC,Il Mutter (Bern). Hátvéd: Fran Geromini, Albert Gerominit Trauffer (Davos), Bad­­rutt ZSC, Mathys (Bern). Csatár: Hanc Cattani, Pic Cat­­tini, B. Torriani, Raedi, Adank, Durst (Davos), Herbert Kessler, Charly Kessler, Lehrer ZSC, Del­­non, Krael (Grasshoppers). Ezt a nagy válogatott keretet néhány ifjúsági játékossal kiegé­szítve január 26-án Davosba küld­ték egyheti edzésre. Az edző: Carlotte May, a régi idők hoki­válogatottja. May sokat vár csapatától: — A HC Davos edzője vagyok s az idei edzéseknél már a világ­­bajnokságra gondoltam az első pillanattól kezdve, hiszen — mint mindig — az idén is Davos adja a válogatottak javát. Nagyon biz­tatónak látom a jövőt. Korongo­­zóink jó formában vannak és egyáltalában nem szerénytelenség, ha a döntőbe várom a svájci csa­patot. (A rendezőség is ezért imád­kozik. Máskülönben bizony ráfize­tés fenyeget...) — Rengeteg játékosa van az edzőtáborban, — jegyeztük meg. — Hogyan áll majd fel a váloga­tott csapat? — Mint rendesen. A svájci korongcsapatról köz­tudomású, hogy már évek óta vál­tozatlan összeállításban játszik:, Künzler — Geromini I., Badrutt — „—ni” csatársor (Cattini I., Cattini II., Torriani), — csere: ,,—er csatársor” (Kessler I., Kess­ler II., Lehrer). Ennek a­ csapatnak a lelke a „ni”sor. A három fiú, akinek neve „ni”-vel végződik a kana­daiak színvonalát is eléri röviden .

Next