Nemzeti Sport, 1939. március (31. évfolyam, 44-65. szám)

1939-03-02 / 44. szám

Csütörtök 1939 március 2. XXXI. évfolyam, 44. szám. Ára: 12 fillér Cseh-Szlovákiában 1.20 Kc Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 2Vs din. Németországban 15 PS. (Haazotuigluui ... .... ).80 iira fruc­a orsxaebu . a . . . . 1.35 fr. Itáfclu ....... (a . Ma. Aatri Ubu •••••••• * a. f '-cfV- ■' , 4 Tavaszi évadnyitás! Kiszely a Ferencváros játékosa lett, szerdán kielégítően be is mutatkozott, vasárnap már játszik is A Sárosi-fivérek betegek, vasárnapi játékuk valószínűtlen — Saját tudósítónktól —. Csupa érdekes esemény tanúi lehettünk szerdán délután az ,Üllői­ úton! Kiszely a Ferencvárosé Lent az öltözőben annyi játékos vetkőzik, hogy sokan első pilla­natra nem is veszik észre köztük Kiszelyt, az új fiút. Hatalmas testén csak úgy feszül a zöld­fehér mez. Hlavay György edző mondja n­ekünk: — Kiszely kedden ese írta alá, a szerződést, de végleg csak ma délelőtt lett a­ Ferencváros játé­kosa. (A Kiszely-ügy a sok huzavona után hirtelen egész gyorsan feje­ződött be.) — Vasárnapi játékáról is szó lehet már? — kérdjük az edzőtől. — Miért ne!­ Sárosi KI. nem játsz­hat Sárosi Béla olyan bedagadt arc­cal érkezik, hogy alig lehet rá­ismerni. ő mondja: — Gennyes volt a fogam. Ked­den húzták, ma délelőtt műtéten estem keresztül és még mindig tovább dagad. Orvosom szerint vasárnap aligha játszhatom. Béla még hozzáteszi: — Azért én játszanék vasár­nap!... És a dagadt arcú fiút alig lehet bezavarni az öltözőbe. Hlavay mondja: — Sárosi Gyurka sem, játsz­­hat. — Olyan súlyos a húzódása? — Már a Szolnok elleni mérkő­zés előtt panaszkodott nekem. Jobb lett volna, ha el sem megy Rotterdamba. Az edzőt nemigen hozza zavar­ba az, hogy egyszerre két első­­csapatbeli játékosától kell eltekin­tenie. Van most elég játékos a Fradiban! Más hírek Bíró II. csak felöltözve nézi, miként készülődnek a többiek, így beszél: — Három, tejoltást kaptam, de most már jól érzem, magam. A jövő héten már én is edzek. Kemény újságolja, hogy a jövő héten fekszik be a MABI kórhá­zába általános vizsgálatra. Most elég jól érzi magát s le is vetkő­zik. Jakab gratulációkat fogad, már nem nyomdásztanonc. Felszaba­dult! Az edzés Az Üllői­ úton nagyon nedves a fű, ezért az edzés a Forinyák­­utcában kerül sorra. Mielőtt azon­ban átvonulnának, néhány játékos kipróbálja a vizes füvet is, de in­kább csak a kapu mögött. Gyalog­lás, majd körözés után vonulnak át a kispályára kétkapus játékra. A Forinyák­ utcában egy kicsit meglepődünk, szép simára henge­relték a pályát. Az amatőrökre, az FTC-re egy kicsit várni kell. Ezalatt kapura lövöldözés folyik. Pálinkás nagyon fürge. A Ferencváros így áll fel az FTC ellen: Pálinkás — Tátrai, Szoyka — Lázár, Polgár, Pósa — Táncos, Jakab, Kiszely, Toldi, Gyetvai. A partvonal mentén , megjegy­zik: — Ha a két Sárosi nem játsz­hat vasárnap, akkor alighanem ezzel a csapattal állunk ki. Az 5. percben Jakab szöglet után gólt rúg. 1:0. A 14. percben Er­el Toldi fejére üti a labdát s az onnan a hálóba pattan. 2:0. Kissé színtelen a játék néha, Polgár ne­hezen melegszik be. Kiszely viszont nagyszerűen küzd. Lendület van benne s nem ismer elveszett lab­dát. A 31. percben ő kapja Tán­cos beadását s kapásból olyan gólt rúg, hogy majd kiszakad a háló. 3:0. 1 Most cserélgetés következik, sol kerül a zöld-fehér tartalékokra. A Ferencváros-csapat így alakul: Háda — Tátrai, Jászberényi — Magda­ Polgár, Hámori — Tán­cos, Kiss, Zsolzár,­ Kiszely, Ker­tény. Tihanyi FTC kapujába kerül, mert Ernel megsérült a kezén. A 35. percben Lázár lő gólt. 4:0. A Ferencváros tartalékjai, csak immel-romáil mozognak. Hlavay edző folyton szidja őket. Többek között ezt mondja: — Ha nektek nem­ fontos, hogy visszakerüljetek az első csapatba, akkor nekem még kevésbé fontos! A 46. percben Horváth 11-esből szépít, majd a 45. percben Lázár lő újabb gólt. 5:1. Még öt percig játszanak. , Mit mond Hlavay? Visszafelé Hlavay edzővel és Tóth­ Lajos dr. intézővel megyünk az Ülői­ ú­t felé. — Hogyan mozgott az új fiú? — kérdi Tóth dr. Megfelelően! Küzd a lab­dáért, ' 'itala nincs elveszett labda! Lendület van a fiúban s nem áll le sohasem. Azután Sárosi I.-ről beszélnek. Tóth dr. újságolja, hogy Sárosi Molnár főorvosnál járt. —­ Már a­ múlt héten el kellett volna mennie! — mondja­ Hlavay. (Később kiderül, hogy Sárosinak csak rövid pihenőt rendelt Molnár főorvos.) *— Sárosi I-nek játszania kell vasárnap —­ mondja Hlavay —, de ha netalán mégsem játszhat, akkor sem jövünk zavarba. Polgárt azért játszattam ma a középfede­zet helyén, mert lehet, hogy vasár­nap is ezen a helyen kell szerepel­nie. Lehet persze, hogy Sárosi III. vasárnapra rendbe jön. Ámde őt nem tanácsos szerepeltetni hétközi komolyabb munka­ nélkül. A csapa­tot ezen a héten csak pénteken tudjuk összeállítani. .. • Még beszélgetünk egy darabig. A továbbiakból megállapíthattuk, hogy a tervek szerint Kiszely első játékára már vasárnap sor kerül. Riójának mérete és karakte­re nem változik, ha |y| J|'y £ jj-nél l­HtiliHja. Deák Ferenc-n. 161-38-15-98 biekkel? — szegeztük mellének a kérdést. — Sok volt az utazás, nehéz volt a talaj Lillében is, Rotter­damban is. Az ilyen öreg csont­nak, mint amilyen már én is va­gyok, nem árt egy kis pihenő. • Kardos újabb vizsgálaton volt és ennek eredménye: nem a miri­gyeivel van baj, hanem a lovagló­izmával. Hathetes kezelés (hőlége­­­zés) után rendben lesz. * Kalmár Jenő is vizsgálaton volt, mert már nagyon sürgetik őt. — Jenő, szállj be már futballoz­­ni. Kalmár jó beteghez illően el­ment Molnár főorvoshoz, hogy megtudja, kezdhet-e komolyan játszani. A vizsgálat szerint nem fog ártani Kalmárnak, ha még 2-3 hétig csak könnyebben dol­gozgat. Az edzés után megkérdeztük Braun edzőtől: A vasárnapi csapat (?) Sárosi I. sem játszik 9N­TKHálva Hungária középkörút Március 5-án, vasárnap délután fél 4 órakor Hungária-Szolnok Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 2 órakor Budafok-Ferencváros Nemzeti Bajnoki mérkőzés *------------~ ■ -------------------------------------—---------- - - - ----------------------- - --------------------—........................­­ Dudás balösszekötőt játszik a Szolnoki MÁV ellen Négyesi lesz a jobbfedezet Kisuczki kimarad ' — Saját tudósítónktól — A Szolnoki MÁV ellen készülő Hungária tegnap délután labdázás helyett kiadós, majd két óra hosz­­szat tartó futóedzést tartott. Fő­leg hosszabb és rövidebb sprintek­ből állt ez az edzés. Takács Bélá­val és a civilben levő Kalmár Je­nővel együtt néztük az edzést. A vége felé megjegyezte Kalmár: — Jól megzargatja Braun Csibi a fiúkat! De ez kell nekik, mert „technikáim” úgyis tudnak. • Bíró Sanyival beszélgettünk. A válogatott hátvéd nem vetkőzött le, még mindig erősen sínyli a rotterdami sérülését.­­ Vasárnapra, remélhetőleg, meggyógyul? — kérdeztük tőle. — Egészen biztos, hogy meg­gyógyulok. Már most is jól va­­gyok, de nem akarom erőltetni és ezért a mai edzést még kiha­gyom, de holnap már én is dol­gozni fogok. .­­ . Vidtor sem vetkőzött le tegnap. Ott állt a pályán civilben, nézte társai gyakorlását. Jobbkeze fején éktelen nagy kötés, a vasárnapi Turul TE—MTK amatőrbajnoki mérkőzés emléke. • — Fog tudni vasárnap ját­szani? *— Ettől nyugodtan. Kreisz fő­orvos úr már ma azt mondta, hogy mozoghatok, de Braun edző úr sze­rint ráérek a holnapi edzésen kez­deni.* Turayval az öltözőben találkoz­tunk. Fürdő után. Elegáns, mint mindig, éppen készül hazafelé. — Miért nem gyakorol a tébb— Mi lesz az összeállítás vasár­nap a Szolnok ellen? — Azt hiszem, lesz benne egy kis meglepetés. — Meglepetés? Csak nem az, hogy Túrán játszik. — Az nem meglepetés, ellenben az biztosan az, hogy Dudás ját­szik balösszekötőt. — Kisuczki kimarad? — Igen. ■— Négyesi lesz tehát a jobb- és Sebes a balfedezet? — Úgy van. — Akkor nyilván ez lesz a csapatösszeállítás: Szabó — Kis, Biró -T- Négyesi, Turán, Sebes — Vidor, Mü­ller, Cseh, Dudás, Titkos. — Úgy van! FUTBALL trill » PLIRL apartároMialtan tranzai Kispesten Horváth került előtérbe — Saját tudósítónktól — A bajnoki rajtra lassan mégis ki­alakul a Kispest összeállítása. A ta­vaszi előkészületek alatt Varga dr. és Somlai harcolt a középfedezet­­posztért — eredménytelenül. Egyik játékos sem tudta megnyerni a veze­tőség bizalmát. A keddi edzésre te­hát meghívták a harmadik középfe­dezetet, Horváthot is. Horváth nagyszerűen mozgott s a mai játé­kától függ, hogy játszik-e a Zugló ellen, vagy sem. Páli szabadsága ideiglenesem, meg­oldotta a balszélsőkérdést is. Igaz, hogy egy kis átcsoportosítással. Páli középcsatár, Nemes pedig jobbössze­kötő lesz. Olajkár II. pedig, aki meglehetősen gyengén játszott a jobbösszekötőben, a balszélre kerül. Ma délután egy cégcsapattal ját­szanak a piros-feketék edzőmérkő­zést. A Zugló elleni csapatot csütör­tökön este fogja összeállítani a ve­zetőség. ­íj vándordíjat ADOMÁNYOZOTT AZ OTT a kerékpáros járőrversenyre kiírt és a Postás SE által immár másodszor is vég­legesen megnyert vándordíj helyébe. Az értékes új díj idén kerül először kiírásra. lágyen mehet a vasárnapi Ferenc­­város-Budafok és a Hungária - Szolnok kettős bajnoki mérkőzésre akkor, ha 2 darab 1.20 pen­gős színházjegyet vált a Józsefvárosi vagy az Erzsébetvárosi színház pénztáránál,továbbá ha a Vá­­rosi színház „Katinka*1 előadásaira 2 darab jegyet 1.60—2.80-ig, vagy 1 drb jegyet 3—5.50 pengőig vásárol.

Next