Nemzeti Sport, 1939. június (31. évfolyam, 107-128. szám)

1939-06-01 / 107. szám

Csütörtök 1939 június­­ XXXI. évfolyam 107. szám Ára: 12 fillér Szlovákiában . . . 1.20 K Romániában . . 6 lei Jugoszláviában 212 Mn. Németországban 15 Pl. Olaszországban .. .. .. u .. i.— %a Franciaországban ........ UJ fr. Svájcba*.. „ n M M M M 15 «. Amerikában ............ . s. /$!*& ( flp AMAFC újjáalakított vívó-, birkózó- és ökölvívó termeit és az újonnan épült fürdő- és öl­tözőhelyiségeket ma este 7 órakor ünnepélyes keretek között adják át az egyetemiek sportolóinak. Az ün­nepély keretében a MAFC vívó-, birkózó- és ökölvívó szakosztálya sportbemutatót tart. Az ünnepély után a vívóteremben az MFSE fő­iskolai kardvívó válogató versenyt rendez. Ma Szolnokon: Szolnok—Phöbus az NB-ért — Saját tudósítónktól — Ma délután két csapatunk az­­NB-ért mérkőzik meg egymással: a Szolnok és a Phöbus ma játsza le a nemrégiben eső miatt elma­radt bajnoki mérkőzést. Az össze­csapásnak különös érdekessége, hogy a két csapat a ranglétrán szoros közelségben van egymás­sal. A Szolnok 7., a Phöbus 8. A Szolnok csak egy ponttal áll mai ellenfele előtt, a Phöbus gólará­nya azonban aktív, ellenfeléé vi­szont passzív. Ha a két együttest mérlegeljük, akkor azt­ látjuk, hogy a Phöbus formája emelk­e­­dőben, a Szolnoké kissé hanyat­lóban van. A Phöbus májusi eredményei: Phöbus—Újpest 1:4, Phöbus—Zugló 11:0, Phöbus— Elektromos 2:1. A Szolnok ered­ményei: Szolnok—Ferencváros 1:1, Szolnok—Taxisok 2:1, Szol­nok—Bocskai 1:3, Szolnok— Nemzeti 2:1. A Bocskaitól elszen­vedett vereség nem vet valami jó fényt a szolnokiak formájára, igaz ugyan, hogy egy napra rá már javítottak a Nemzetivel szemben. Ha számításba vesszük a Phöbus pillanatnyilag jobb for­máját s ezzel szembeállítjuk a szolnoki pálya előnyét, akkor a körülbelül egyenlő erejű két csa­pat összecsapásából döntetlen eredményt várhatunk. Jóslatunk: 2:2. Az NB állása 1. Újpest 24 19 3 2 102:25 41 ( 7) 2. Ferencv. 24 17 5 2 100:40 39 ( 9) 3. Hung. 23 16 4 3 55:28 36 (10) 4. Kispest 23 14 4 5 58:35 32 (14) 5. Nemzeti 23 9 7 7 47:43 25 (21) 6. Szeged 22 9 6 7 46:34 24 (20) 7. Szolnok 23 10 3 10 40:48 23 (23) 8. Phöbus 22 8 6 8 51:45 22 ( 22) 9. Budafok 22 7 6 9 35:46 20 (24) 10. Taxisok 23 5 6 12 55:65 16 (30) 11. Elektr. 23 5 6 12 32:48 16 (30) 12. Bocskai 23 4 5 14 25:58 13(33) 13. Zugló 23 2 5 16 26:83 9 (37) 14. SSE 24 2 2 20 25:112 6 ( 42) Mi a helyzet a két csapat körül ? SZOLNOK: Csabai és Selmeczi játéka kétes A Bocskai és a Nemzeti elleni mérkőzés tanulságairól így beszél a szolnoki vezetőség: — Bebizonyult, hogy fiatal­jaink még nem eléggé érettek az NB küzdelmeire. Egyelőre meg kell maradnunk jól bevált „öreg­jeinknél". — A Phöbus ellen tehát az alábbi tizenegy játszik: Gulyás — Retkes, Kispéter — Csabai, Selmeczi, Fazekas — Szántó, Sárkány, Kolláth, Nagy, Korom. Csabai és Selmeczi játéka azon­ban nem vehető egészen biztosra, mert megtörténhetik, hogy a két játékos nem kap szabadságot. Ha ez így lenne, akkor Draskóczi, Szűcs és Podmaniczky játékáról is szó lehet. PHÖBUS: A legjobb össze­állításban ... A berlini utcai kék-sárgák ked­den komoly edzéssel készülődtek a Szolnok ellen. Az edzésen részt­­vett Solti is. Solti kiheverte sé­rülését és biztosan játszik Szol­nokon. A Phöbus ma, csütörtökön délután háromnegyed 3 órakor utazik el Szolnokra a Keleti­pályaudvarról. Fél 5-kor már Szolnokon van a csapat. A Phö­bus — Soltival — a legjobb ösz­­szeállításában áll ki a mai mér­kőzésre, vagyis így: Csikós — Wéber, Korányi Cziszler, Titkos II., Megyeri — Béki, Szikár, Gombkötő, Solti, Tóth. Tartalék: Szirmai. Még egy érdekesség: A szövetségi kapitány is jelen lesz a mérkőzésen, hogy lássa a szolnoki válogatottjelöltek formá­ját. Szántó és Kolláth ma még javíthat esélyein...* A mérkőzés fél 6 órakor kez­dődik. Vezeti: Juhász Attila dr. Partjelző: Nagy Lajos és Siklósi. FTC-pálya ix.,­ullői-út 129 Június 4-én, vasárnap délután fél 6 órakor Ferencváros- Phöbus Nemzeti Bajnoki mérkőzés, előtte fél 4 órakor FTC-SALETC NBB mérkőzés Kislégi és Angyal is utazik Liége-be Kislégi vízipóló tarta­lékként, Angyal pedig­­az UTE költségén A ma reggel Liégebe utazó úszó- és vizipóló válogatott csapat két taggal bővült: a szövetség úgy ha­tározott, hogy tekintettel a két erős mérkőzésre, mégis nyolc vizi­­pólójátékost küld ki, tehát egy tar­talékot is. Ivády Sándor dr. vizi­­pólókapitány tartalékul Kisrégi Kálmánt jelölte ki. Az úszócsapat pedig a mellúszó Angyallal kibővítve indul útnak. Az elmúlt próbaúszásról tudniillik Angyal, elfoglaltsága miatt, elké­sett, így Csik Ferenc dr. úszókapi­tány a 2 perc 48 mp-et úszó Fá­biánt jelölte ki mellúszónak. An­gyal este a nyitott uszodában 2 perc­­ 47 mp-es időt ért el, de az úszókapitány a kiküldetésen már nem változtatott. Az UTE vezető­sége tehát úgy határozott, hogy Angyalt az egyesület költségén ki­küldi Liégebe, így tehát Liégeben két mellúszó fog a rajthoz állni és erős küzdelmet vívni elsősorban a németekkel. A tizennyolctagú különítmény Csik Ferenc dr. úszókapitány és Vértessy József művezető vezetésé­vel ma reggel 9 óra 25 perckor in­dul Belgiumba s ott szombaton és vasárnap küzd meg a belga, fran­cia és nyugatnémet válogatottak­kal. Szabványos válogatott edzés­­t adott és két kapott góllal Háromnegyed óráig tartott a kétkapus játéka Cseh és Sárosi 2-2, Zsengellért gólt lőtt Korányi csak 10 percig játszott A megerősített FTC volt a válogatottak ellenfele A kiváncsiak tömege betörte a kaput: 1000 néző — Saját tudósítónktól . (Az Olaszország ellen készülő­dő válogatottjaink szerdai edzésé­ről az alábbiakban számolunk be.) Négy órakor már többszáz főre menő tömeg ostromolja az Üllői­ úti pálya kapuját, hogy megnézhesse válogatottjaink készülődését. Az ajtónállók azon­ban csak igen kevés embert en­gednek be, mert a kapitány kí­vánsága az volt, hogy az edzés zárt ajtók mögött menjen végbe. Negyedötkor azon­ban ki kell nyitni a nagykaput, mert a pálya taligáját kell been­gedni rajta. A tömeg felhasználja az al­kalmat, a megnyílt kapunál álló őröket elsodorja és be­özönlik a pályára. A zártkapus edzésnek tehát fuccs. A hirtelen megeredt záporban egymásután érkeznek a válogatot­tak. Háromnegyed ötkor megjön a kapitány is. Ekkor már csak Kincses és a két újpesti váloga­tott hiányzik. Az öltözőben Dietz dr. Hlavay­­val beszélget. Közben odajön Ái­szely­ is. A kapitány felelősségre vonja Kiszelyt: Miért vett be kinint az ír—magyar előtt? — Mert fájt a fejem, — hang­zik a válasz. Dietz dr. azután azt mondja Hlavaynak: — Én a maga helyében jobb­­összekötőbe állítanám Lapajt. FUTBALL tass SMABA fit PL&KL «jj»Tíárahtaa!b*R VI. Vilmos cs.­Af 33. RHf­m/7PJf 1 IV, Váof­olo 40. Hl­­SBICSi — Hadd használja azt a csampás jobblábát. A ferencvárosi edző legyint: — Hiába használná a jobblábát, ha a fejét nem használja. Fejet nem adhatok neki. Később halljuk, amint Hlavay egyik edző kollégájával beszélget, Erbsteinnel, az FC Torino volt edzőjével. Hlavay ezt mondja: — A kapitány kérésére hajlan­dó vagyok vezetni az edzést, de taktikai utasításokat nem fogok adni, mert ebben a tekintetben teljesen ellenkező véleményen va­gyok a kapitánnyal. Korányi felmentést kér az edzés alól, mert neki — mint mondja — csütörtökön bajnoki mérkőzése van, de egyébként is kedden igen erősen edzett. Kincses helyett csak jelentés érkezik Kispestről: a jobbszélső-jelöltnek tüszős man­dulagyulladása van s így nem jö­het ki az edzésre. A kapitány úgy dönt, hogy Polgár lesz a szükségjobbszélső. Később Dietz­er ráveszi Korányit, hogy leg­alább 10—15 percet játsszék. Korányi tehát nekivetkőzik. Zsengellér bokáját erősen leragasztja Guttmann edző. Pollatschek főorvos és a kapitány erősen vizsgálgatja Zsengellér lábát. *— Semmi ez — mondja Zsen­­gellér — egy csomó meccset ját­szottam vele. Legalább tizet. •— Már akkor is megvolt ez a bajod, amikor Svájc ellen játszot­tunk? — kérdi a kapitány. Zsengellér némi gondolkodás után beismeri, hogy bizony­­meg­volt. Az edzés előtt Hlavay a következő szónoki beszédet in­tézi a válogatottakhoz: — Nem tudom, hogy a k­api­­tány úr angol taktikával, vagy milyen másféle taktikával akar benneteket játszatni az olaszok ellen. Ez az ő dolga. Én csak egy taktikát ajánlok a figyelmetekbe, azt, amellyel a háború előtt és után tönkrevertük egész Európát. Ez a taktika a következő: leg­alább egy magyar játékos mindig legyen ott, ahol a labda van. A szokásos bemelegítés után fél hatkor kerül sor a két­kapus játékra. A meggypiros csapat így áll fel: Boldizsár — Korányi, Bíró —­ Lázár, Turay, Balog — Pol­gár, Cseh, Zsengellér, Sárosi I., Gyetvai. FTC: Szabó Tóni — Waldinger, Váradi — Dudás, Velkei, Mind­szenti — Suhai, Horváth, Pásztói, Kiszely, Kormos. Az első perctől kezdve világo­san látszik, hogy a válogatott szélsőfedezetek fogják az ellenfél szélsőcsa­tárait. A hátvédek a belső vonalon ope­rálnak, Turay támadó középfede­zet. De a szélsőfedezetek nem áll­nak rá szigorúan a szélsőkre, ha­nem csak „szemmel tartják" őket. Az eredmény világos: az FTC- szélsők csak akkor nem futnak el, amikor nem akarnak. Sokáig nem alakul komoly gólhelyzet Szabó kapuja előtt. A 15. percben meg­törik a jég, szöglet után Sárosi Párisi divat színei­ után tökéletesen test IMVFB Deák Ferenc-n. 16. IflH I LSI Telefon : 38 15­9'J vegytisztítógyár ———

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék