Nemzeti Sport, 1939. augusztus (31. évfolyam, 151-172. szám)

1939-08-01 / 151. szám

Ma este Doetinchemben, a Horthy Kupa vízipólótornán. Magyarország—Németország Takácsot, a Bocskai játékosát szerződteti a Budafok-Gamma FC — Saját tudósítónktól — A Budafok-Gamma FC ezen a héte már elkezdi az edzéseit. A­­­apat edzője, Sós szerdán tartja a j­ékosokkal az első bemelegítő a moz­isokat a Gamma pályáján. Az­­ edzé­s egyelőre a Gamma-pályán lesz,­­, mert a BEAC pályáját, ahol Budafok-Gamma az edzése­ket tartja és a mérkőzéseit játsza majd le, most füvesítik és ezek a munkálatok még vagy két hétig tartanak. Az elkövetkezendő őszi idényre a vezetőség új játékost akar szerződtetni és ezért tárgyal a Bocskai játékosával, Takáccsal, aki szerződést bont a Bocskaival. Lehet, hogy a tárgyalások m­­ég ezen a héten befejeződnek és Takács alá­írja a szerződést, amely őt a buda­fokiakhoz köti. Kedden este fél 8-kor magyar—némát !­ ­ A Horthy Kupa vízipólómérkőzé­­­­seinek harmadik napján a követke­ző a verseny­sorrend: Fél 7: Franciaország—­Hollandia. Játékvezető: Hauptman, Cseh-morva védnökség. A friss holland csapatot lehet győztesnek várni a belemenő franciák ellen. 7 óra: Belgium—Olaszország. Já­tékvezető: Dahmen Németország. A belgákat az olaszok már a múlt évben az Európa-bajnokságokon is legyőzték. Most is az olaszok a fa­voritok. 7 óra 30: Magyarország—Német­ország. Játékvezető: Delaeve, Bel­gium. Ez a mérkőzés a torna döntő találkozója- Remélhetőleg a magyar csapat kerül ki győztesen a küzde­lemből. Ruhájának mérete és karaktere nem változik, ha MAYER -nél tisztíttatja. Deák Ferenc-u.16 T.38-15-99 Ivády nem változtat a csapaton a magyar— németre — Tele­fon jelentésünk — Doetnchem, július 31. Ivády Sándor vizipólókapitány az olaszok ellen a törzscsapat két tagját akarta pihentetni. Közben a németekkel az olaszok döntetlenül játszottak! Ezért Ivády vasárnap is a legjobb csapatot dobta a harc­ba. Ugyanez a csapat játszik ked­den is a németekkel. Remélhetőleg a három mérkőzés nem árt meg. Szerencsés véletlen, hogy éppen a hétfői volt a pihenőnap, amelyet a fiúk erőnlétük fokozására ala­posan kihasználtak. Beleznai dr. Kinek mi a terve a Phöbus játékosai közül Solti tovább tanul és dr. akar lenni, Cziszler az Újpesthez megy, Csikós nem szerződik sehová — Saját tudósítónktól — Sokan kérdik mostanában, hogy mi lesz a Phöbus játékosaival most, hogy a Phöbus megszüntette a futballszakosztályát és a csapata nem indul a bajnokságban. Beszél­tünk az egyesület egyik vezetőjével, aki jól ismeri a Phöbus-játékosok tervét, szándékát. Ezt mondta ezekről: — Csikós nemrégen nősült és jó állása van nálunk. Nem szándékozik máshová menni, mert 4—-5 év múl­va, amikor már körülbelül abba kellene hagynia a futballozást, akkor olyan fizetése lesz a gyárban, hogy nyugodtan nézhet a jövő elé. Nem lesz megélhetési gondja. Wéber és Megyeri a budafoki kirendelt­ségünknél dolgozik, eszü­kbe sem jut máshová menni futballozni. Titkos II. várakozó álláspontra helyez­kedett. Ha valamelyik klub hívja és érdemes lenne az állását ezért fel­adnia, akkor elmegy a Phöbustól. Szirmai visszakerül a Ferencváros­hoz. Gombkötő inkább nem futbal­­lozik többé, de a jó állását nem hagyja el. Béki egy hete, hogy megnősült. Nem hagyja el a Phöbust, az állását mindennél többre becsüli. Szikár szintén marad, nem megy el, hiszen nyugod­tan él abból, amit az állásában keres. Solti most, hogy nem futbal­lozok, folytatja az abbahagyott tanulást, leteszi szigorlatait és rövidesen az akar lenni. Tóth Matyi visszakerült az Újpesthez és válo­gatott akar lenni. Cziszler, a nagy­­jövőjű fiatal fedezet az Újpesthez szerződik, mert az Újpest szívesen veszi át a fiatal játékost. Turay a­ szívszerelme a Hungáriához már régi keletű és most aztán nyugodtan valóra válthatja ezt a vágyát. Végül Bányai Lajos, a csapat edzője, aki a vállalat egyik pénztárosa, nem kíván tovább edzősködni. Legalább is egyelőre nem. Ez tehát a helyzet a Phöbus futballistáival — legalább is pilla­natnyilag. Befejeződött a lengyel kör­verseny Magyarország a második! — Távirati jelentésünk — Varsó, július 30. A lengyelországi kerékpáros kör­verseny vasárnap ért véget. Az utolsó napon a Pietrkow és Varsó közötti 140 km-es távot tették meg. Győzött a lengyel Marcelak 3 óra 56 p 25 mp-es idővel. A magyar Gere és Mádi az ötödik, illetve tize­dik helyen végzett. Végeredményben egyénileg a len­gyel Napierala győzött, 49 óra 32 . 53 mp-es idővel. A csapatverseny eredménye: 1. Lengyelország. 2. Magyarország. M. U Tátos 5:06.8-at úszott 400-on — Saját tudósítónktól — A nyitott uszodában újabb időre úszás során Tátos, az FTC fiatal versenyzője 400 méteren ért el kiváló időt. Tátos ideje az idei leg­jobb 400-as eredmény. 400 m­­gyors: 1. Tátos 5:06.8, 2. Vörös 5:16.2. 200 m gyors: 1. Végházi BEAC 2:22.8, 2. Tuskó MAC 2:25.2, 3. Szuhi FTC 2:34.8. Magdával egyoldalúan szerződést bont a Ferencváros Ok: engedetlenség — Saját tudóstl'­t­ktál — Hétfőn ezt a közlést kaptuk a Ferencváros vezetőségétől. — Magdával szemben eljárunk a szövetségnél. Kérjük, hogy egyolda­lúan bontsák fel a játékos szerződé­sét. Meglepő volt ez a közlés, mert Magdával újabban nem voltak bajok. Megtudtuk, hogy az egyoldalú szer­­ződésfelbontás oka a játékos enge­detlensége volt. Tóth Lajos dr főtitkár ezt mondta: — Magda megsérült az első Úispest—Ferencváros mérkőzésen. Kedden még úgy látszott, hogy nem lesz komoly a baj. Pénteken az edzésen azonban az orvos megálla­pította, hogy Magda nem játszhat vasárnap. Ezután történt, hogy Magda felkereste a Ferencváros vezetőségét. Kérte, hogy — minél sérülése nem súlyos — játszhasson cégcsapatában szombaton délután. Ez nem fontos, nem is erős mérkő­zés satöbbi. Mi határozottan meg­tiltottuk ezt neki. Szombaton este aztán meglepetéssel értesültünk arról, hogy Magda a tilalmunk ellenére játszott szombaton, még­hozzá elég jól. Ezek után a szövet­ségben kérjük az egyoldalú szerző­dés felbontást.• Hétfőn este arról értesültünk, hogy Magda „fegyelmi kérvényt" akar beterjeszteni a Ferencváros vezetőségéhez. Ebben hivatkozik azokra az okokra, amelyek miatt játszania kellett szombaton. A HATODIK HELYRE JÖTT FEL AZ NSC A góldobólista állása: 18: Kislégi UTE. — 17: Németh UTE. — 11: Brandi MTK. — 8: Bozsi UTE. — 6: Tarics MAC, Sen­­nyei BSE, Takács MTK. — 4: Fá­bián BEAC, Keserű II. II. ker. TVE, Vértessy, Sárosi BSE, Török FTC, Kánásy, Somóczi MAC. (A vízipólóbajnokság állásai 1. UTE 7 7 --------- 45: 5 14 2. MAC 7 5—2 18:13 10 3. MTK 5 4 — 1 18: 6 8 4. BSE 7 3 13 17:21 7 5. BEAC 4 1 1 2 8: 6 3 6. NSC 3 1—2 6:11 2 7. FTC 5 — 2 3 10:20 2 8­ MESE 6 1—5 6:21 2 9. III. ker. 6 1—6 6:31 2 ijwn'i. iiiiH'iimH 1939 augusztus 1 aBk. JE jSjjgSj^ fj|fl XXXI. évfolyam 151. szám i ||1b* UjpestCH I Ára: 12 fillér (g|P W®6'’ ****W három átadó _ _ _ „ yfiaElalillb. .......Cin niiillllHimii iHBi'ifimn, — Saját tudósítónktól. — Szlovákiában. . . 1.20 I iOitftm­­n, ü n , , We'-e'f&mf Az Újpest FC igazgatósága, hét­ Romániában . . 6 lei |SPf|s!W jön délután döntött az átadólisták Jugoszláviában 27. dvn. tárgyában. Az igazgatóság a követ­. . . . r­­D. ShBBIBhL jBKraBBj kezö játékosokat tette átadólistára: Németországban lO h’t. ilf.gyyHiK­T jPPPf Szeder, Seres és Havas. A többi já­d­a.zor az égben.......................... i — Ur. ^wjPggilfPWm/Kp­tékosok a visszatartási jegyzéken Franciaországban - — — ~ U2S szerepelnek. Szabadlistára nem kc-Svájcban.. ------------------------ 15 O. 'WT fwaaaiffi rált senki. Amerikában .. M M M ^ ” Új sorsolás — Saját tudósítónktól — Hétfőn ejtette meg Kenyeres Árpád az NB új sorsolását, amely lényegében­­ a régi maradt. A párosítást teljesen megtartották az első sorsolásból, a fordulók is megmaradtak. ..Maj­r a sorrendben eszközöltek három változást:­­szep­tember 17-én az eredetileg novem­ber 5-re sorsolt forduló kerül le­játszásra. November 5-re az október 8-i fordulót tették, viszont október 8-ra a szeptember 17-i került. Az NB-egyletek képviselői meg­tárgyalták az új sorsolást, majd küldöttséget menesztettek a minisz­teri biztoshoz és előadták, hogy ez a sorsolás is súlyosan érinti az egy­letek érdekeit. A miniszteri biztos a küldöttségnek kijelentette, hogy nem ragaszkodik a második sorsoláshoz sem és kész hoz­zájárulni az egyleti érdekek figyelembevételével megejten­dő harmadik sorsoláshoz. Abból azonban nem engedhet, hogy az egyesületeknek tiszteletben kell tartaniuk a szövetségi kapitánynak azt a kikötését, hogy válogatott mérkőzés előtti és utáni fordulóban ne legyen rangadó mérkőzés. Ezek után későn este megkezdték az újabb sorsolást. Az őszi évad végleges műsorát — megvárva az esetleges újabb eltolódásokat — hétfői számunkban fogjuk közölni. Elküldték a névszerinti nevezéseket a bécsi főiskolai játékokra — Saját tudósítónktól — Az MFSE elnöksége tegnap délután elküldte a bécsi világ­­bajnoki jellegű nemzetközi főis­kolai játékok rendezőségének a magyar versenyzők névszerinti nevezéseit. — A kézilabda névszerinti neve­zését csak a jövő héten küldjük el — mondotta Bácsalmási főtit­kár. — A késés oka: még nem tudjuk, hogy kik lesznek a kézi­labda válogatott tagjai. Nevezés­re idő még bőven van, mert nevezni augusztus 7-ig lehet. Itt jegyzem meg, hogy minden remény megvan arra, hogy teljes értékű kézilabda csapat képviseli majd színeinket a bécsi tornán. Az ÚJ SVÉD 4x1500-AS CSÚCS­osaik azért nem vált világcsúccsá és azért nem fűződik a stockholmi tűzoltók nevé­hez, mert Janssons váratlanul gyengén futott. A riválisok részidei k­ül­öb­ben a következők: ärgryte: L. Nilsson 3:55.5,­llammrón 4:03-5, Berjesson 4:00, Andersson 3:57.2. összesen 15:56.2. — Brandaren: Hellström 3:59, Kerlé­n 4:07, Jonsson 3:54, Jansson 3:58.8. összesen 15:58.8. Az első 3:59.05, a más­odik 3:59.7-es átlag. De a további helyezettek is tudnak: a MAI 4:03.3, a PaliseM 4:06.9, a Mo­de 4:07.5, a Gofle 4:08.8, a Bofors 4:12-es átlagot ért el. Hol vagyunk mi ilyen tömegek tek­! — A váltóbajnokságok során különben 4x100-on a stockholmi főiskolások győztek 43.1 mp-el a 43.4-et futó MAI és a 43.7-es Örgryte ellen, 4x400-on pedig MAI 3:25-4. Örgryte 3:23.6, Hexas 3:24.2 volt a sor­rend. Ezekben a BBTE és a MAO elfog­lalhatta volna a­ dei két helyet. Jugoszlávia már régen kacérko­dik az európai zónabajnoksággal — S­aját tudósítónktól — A legutóbbi három évben mindig Németország és Jugoszlávia játszot­ta a Davis Cup európai zónájának döntőjét. Kétszer a németeknek, most harmadszor pedig a jugoszlá­­voknak sikerült a DC elnyerése után a legnagyszerűbb bajnokságot meg­nyerni. Nem csekély dolog. Csak gratulálhatunk a kitűnő jugoszlávok­­nak! Az idén már előre megjósoltuk, hogy a jugoszlávok fognak nyerni. A német csapat Cramm nélkül na­gyon szárnyaszegett. Henkel csak Cramm oldalán volt igazán nagy. Azóta valahogy nincs meg a kellő önbizalma. Menzel pedig öreg. A jugoszlávok ellen már nem is vállalta az egyes­­játékot. Puncsec és Mitics azonban még őt is megverték volna. Puncsecről és Miticsről — azt hisszük — nem tudunk újat monda­ni. Mindenki látta őket tavasszal ellenünk játszani. Akkor is bámulat­ba ejtettek bennünket mutatós, tech­nikás játékukkal, pedig akkor nem is voltak igazán jó formában. A németek ellen már mindketten nagyszerűen játszottak és megérde­melten nyerték meg Jugoszláviának a DC európai zónadöntőjét! ------------♦-----------­ Kerékpárosaink augusztusi műsora — Saját tudósítónktól — A pályaidény középpontjában a repülőbajnokságok állnak. A repülő­­bajnokságok egyúttal az augusztus 28-án kezdődő világbajnokságra való előkészületek is. A bajnok­ságokat több futamban bonyolítják le: sorra kerül a repülő­, az 1000 méteres időfutam­, az üldöző csapat­­verseny és a kétüléses gépek baj­noksága. Az első futam, az üldöző csapatverseny augusztus 4-én kerül lebonyolításra. A következő, egy héttel később, a kétüléses gépek ver­senye lesz. A további programot a szövetség még nem állapította meg. A pályaversenyeket minden alka­lommal motorvezetéses versenyek egészítik ki. A 4-i motorvezetéses versenyen a magyarokon kívül részt vesz a hallei Kirmse is. Kirmse a magyar pályákon legszebben sze­repelt külföldi versenyző. Legutóbb ittjártakor két körrel verte Szeke­rest és úgy húzott el a magyarok mellett, ahogyan akart. Reméljük, ezúttal keményebb ellenfélre fog találni Szekeresben és Feketében., Klimse egyébként a német bajnok­ságban az ötödik helyen végzett. Az NSC e héten megkezdi az edzé­seket. Stefka, Horváth, Tamasián lesz a BRSC fedezetsora. Az MTK holnap kezd. Az edzésen több új játékost próbálnak ki az NBB-be ju­tott kék-fehér amatőrök. HOMASZOKI Újdonságok ■ simán és plönt sportüzletében VI., VILMOS CSASZÁR,ÚT 13.

Next