Nemzeti Sport, 1939. november (31. évfolyam, 217-237. szám)

1939-11-02 / 217. szám

* Lantos vezeti a Kispest-Szeged mérkőzést VASÁRNAPI MŰSOR: NB Taxisok—Újpest, Hung­ária-út, negyed 1. Égner (Kovács B-, Molnár I•). Hungária—Haladás, Hungária-út, 2. Nemeskéri (Pintér I­, Körösi Kiss). Diámmá—Szolnok, Fehérvári-út, 2. Ru­bint (Brü­nner, Csepregdy). Kispest—Szeged, Kispest, 2. Lantos (Pa­­xtt-'/ay, Lugosi). Elektromos—Nemzeti. Latorea­n­, ?­­Kis M. E. (Berecz, Mezny)­­Bocskai—Ferencváros, Debrecen, 2. An­­tay (Orosz, Farkas). Kassa—Törekvés, Kassa, 1. Boronkay (Zoltner, Taskó). NBB . Felvidéki csoport:­­ Nyíregyháza—Pereces, Nyíregyháza,­­ Takács (Debreceni (Bánsági, Szamosváryi. BSzIvRT—Ózd, Ciprus­ u., 2. Irányi (Ká­lói m.­lforfeny).­­ SSE—Kass, Salgótarján, 2. Temesfpi (Benkó, Kovácsi, Ingvár—Kassai SC, Ungvár, 2. Thoroas dr. (Madarász, Német).­­ Munkács—DVSC, Munkács, 2. Bakó (Fe­­riczy, Fekete). 1)­ M­­­V R­.—Losonc, Diósgyőr, 2. Nagy tír. (Marosfalvi, Molnár.D.). B. Vasutas—Beregszász, Szőnyi­ út, 2 Rónay (l’aut­k, Jármay). Fülek—Sal BTC, Fülek, 2. Mikolovics (Kostyál, Rónay S.). Dunántúli csoport: Lampart—Zugló, Pestszenterzsébet, 2 Tassi (Réti, Bánhidi). Soproni FAC—Pénzügy, Sopron,­­ Palkó (Szabó J­, Koppány). Érsekújvár—Egyetértés, Érsekújvár, 2 Kovaly (Halász, Hegedűs). MTK—Tatabánya, Hungaria­nt, fél 11 Simkulák (Erőse, Balázs I.). DVAC—Tokod, Pécs, 2. Dobronay (Bab­regh, Kol­er). Dorog—Komárom, Dorog,­­ (Középre küldenek). Alba Regia—SVSE. Székesfehérvár,­­ Keresztényi (Kamarcll, Ernei). Alföldi csoport: Rákoskeresztúr—Szentlőőrinc, RÁkoske­resztúr, 2. Géberth. Szegedi AK—WMFC. Szeged, 2. Ömitel (Lázy, Liliom)­ . UTE—Budakalász, Megyeri­ út, 2. Ősz­ör (Teuffel, Visegrádi). MÁ­VAG—FTC, Kőbányai-út, 2. Závor­ (Wolf, Bereczky). Postás—Vasas. Lóversenytér, 2. Köha M­illi (Kertész I­., Kardos F.). Cs. MOVE—Kitartás, Csepel. MOVE-p , 2. Fehérváry (Lombos, Mágory).­­ Sok kitűnő játékosteljesítmén­y jellemezte az-"f(Termpi ^teljes NE - fordulót. A régi értelemben vont meglepetések elmaradtak, nemcsak a „nagycsapatok" győztek, de az él­csapatok is — tehát például a Sze­ged. Törvényszerű volt, hogy a va­sárnapi formákat nem lehetett szalmalángnak tekinteni: újra győ­­­zött a Hungária, a Szeged, a Fe­­­rencváros, a Kispest, a Törekvés,­­ Bocskai s ha a kassai mérkőzés­ úgy könyveljük el, mint Újpest - győzelmet, akkor kiderül, hogy va­­­lamennyi vasárnapi győztes tegna­p délután is győzött. (A Ferencváro­s könnyen, az Újpest biztosan,­­ Hungária megérdemelten győzőt . Változatlan a Törekvés, a Kispes­­t és a Szeged lendülete_­— a Nemzet ►.nagycsapata" pedig még mindig­ adós annak bebizonyításával, hogy sok jónevű játékos egy jó csapatra egyenlő. örvendetes a Bocska állandó jó formája. A bajnokság állása: 1. Ferencváros 7 6 — 1 28:11 lf 'TTTSzeged­— 7~-u~~0­T~7:io~11 3. Kispest 7 4 2 1 23:11 1­ 4. Hungária 7 3 3 1 19:12 1 5. Törekvés 7 4 1 2 14:12 1 6. Újpest 6 3 2 1 18:11 1 7. Haladás 7 3 — 4 16:12 6 9. Elektromos 7 2 2 3 11:17 9. Bocskai 7 3 — 4 9:20 6 10. Taxi 7 2 14 13:19 5 II. Nemzeti 7 2 — 5 13:18 4 12. Szolnok 7 2 — 5 10:15 4 13. Gamma 7 1 2 4 9:16 4 14. Kassa 6 1 — 5 4:20 2 FUTBALL Ifc. laz M. JL. Sz. előírása szerinti labdát SKftBillS PLÖKI isportáruházaiban, VI., Vilmos csá­szár-át 33. és IV., Váci-utca 49 1 Árjegyzék!­ő pörtMmet ^JELVÉNYT I észít | MORZSÁNYI J. 1V. Váczi-u. 36. Telefon: 182-217 Csütörtök 1939 november 2 XXXI. évfolyam 217. szám­ára: 12 fillér Szlovákiában . . . 1.20 I Romániában » . 6 lei Jugoszláviában 2Va din. Németországban 15 Pf. Ola­xországbu .. .. M .. .. 1.— líra Flucitob­ágba­n k m m 1.50 tr. Svájcbu.. •* .. ■. az h m ' a. Am.riUábu.. „ „ „ M M 4 *. A brasárr napi j nyőztes el­nyerték assergac^ M­ü­tt­e­r kartörést szenvedett ­­acska-egérharc volt Ferencváros-Kassa 8:1 (3:0) Remekeltek a Ferencváros fiataljai Góllövő: Kiszely, Pósa (11-esből), Sárosi I., Kiszely, Kiszely, Nepkó, Sáros! I., Sáros! I., Kiszely FTC-pálya, 2.000 néző. Vezette: Újvárt Borús időben szépszámú közönség gyűlt össze az üllőiúti pályán. Az előmérkőzésen a Hunfalvy fk. megérdemelten győz a Szt. István fk. ellen 2:1 arányban. A kassaiak gyűlnek össze először. Kiderül, hogy Jeles, a kapus és Polacskó csak reggel érkezett Budapestre, mivel kassai alkalmaztatási helyükről keddre nem kaptak szabadságot. A vezetőség úgy dönt, hogy a kitiltott Tóth helyett Witkovszky játszik. A Ferencváros öltözőjében a két fia­talt, Waldingert és Nagy Il-t biz­tatják. — Úgy játsszatok csak — mond­ják a vezetők — ahogyan az FTC- ben szoktatok játszani. A pályára kék melegítőben a kassaiak futnak ki először, üdvöz­lés után szokatlanul nagy tapsot kapnak. Természetesen kétszeres a hangorkán,­ amikor kifut a Ferenc­város, így áll fel a két csapat: Ferencváros: Zentai — Polgár, Waldinger — Nagy II, Sárosi III, Pósa — Biró, Sárosi dr, Kiszely, Horváth II, Berényi. Kassa: Jeles­­— Drab, Tomkó — Takács, Polacskó, Pásztor — Wit­­kovszky, Kertész, Ádám, Nepkó, Csepregi. TÍZ PERCIG JÓL TARTJA 31 ÁGÁT A KASSA, AZTÁN JÖN A FRADI Kassa kezd és néhány formás táma­dással zavarja meg a Ferencváros vé­delmét. A 2. percben Waldinger rúgása Ádámról pontosan Witkovszky elé pat­tan és az ő lapos lövését Zentai csak vetődve tudja fogni, lassan kialakul a Ferencváros fölénye. Főleg Kiszely dol­gozik lelkesen, de egyelőre eredményte­lenül. A 6. percben 20 méterről bombáz kapu mellé. Még ugyanebben a percben Pásztor a kaputól 18 méterre kézzel fogja a labdát. Sárosi III bombaszabadrúgása is­­süvít a bal kapufa mellett. Horváth II. hosszú lövését védi Jeles, majd a 8. percben Kiszely fordulásból küld nagy lövést kapu mellé. A 10. percben Berényi—Kiszely akció után a középcsatár kitör, de tíz lépésről kapu fölé bombáz. A 11. percben Kiszely a tizenhatos táján hátrafejel Sárosi I.-hez és már fut is a jobbösszekötő helyére. Sárosi dr. fejéről odaszáll a labda és Kiszely fordulásból messzé kinyúj­tott jobblábával remekül kanalazza be tíz méterről a labdát a jobb felső sarokba. 1:0. Most szárnyakat kap a Fradi. Kiszely fejesével Biró szökik, lapos lövés© a jobbkarm fa tövét éri és onnan a befutó Takács kezére pattan Tizenegyes, nem is vitatják. Pósa fut neki és ravasz lövéssel kül­di félmagasan a jobbkapufa mellett a hálóba a labdát. 2:0. Újabb remek ferencvárosi támadások következnek, egészen beszorul a Kassa és Horváth II., majd kétszer egymás­után Kiszely lövését Jeles védi. * Eredménytelen ferencvárosi szöglet után tovább tám­adnak a zöld-fehérek. A 23. percben Drab megrúgja a kitörő Ki­­szelyt. A játékvezető tizenegyest ítél, ezt Sárosi III. messze kapu mellé küldi. Horváth II. jó lövése arat elismerést, majd a 26. percben Horváth lövéséből szöglet lesz. Berényi félmagasan teszi be közvetlenül a kapu torkába és Sárosi dr lábáról máris a hálóban­­van a labda. 3:0. Kiszely remekül dolgozik. Kézzel-láb­­bal fogják, mégis áttör és hat lépésről, szorongatva, hatalmas bombát küld Jeles kezébe. Két Kiszely-fejes is ad dolgot Jelesnek, egyiket alig tudja a léc alól kinyomni. A 34. percben a kas­saiak is lelátogatnak a Ferencváros ka­pujához, de Polgár felszabadít és újra megkezdődik a ferencvárosi nyomás. Az utolsó percek lassan gördülő fe­rencvárosi támadásokkal és néhány hosz­­szú, veszélytelen lövéssel telnek el. A KASSA ÁTCSOPORTOSÍT A szünetben a ferencvárosiak hangu­lata jó. — Csak így­ tovább — biztatják a fia­tal Horvátot és Nagy H-t. Mindenki elégedetten beszélget velük. A kassaiak a fedezetsorukat biztatják jobb játékra. Át is csoportosítják a csa­patot : Pásztor középfedezet, Polacskó balfedezet lesz, Nepkót pedig előreküldik balösszekötőnek. A NAGY GÓLSZTRETBŐL KI­VESZI EGY KISSÉ A RÉSZÉT A KASSA IS A második félidőben tíz percen át a Kassa támadgat, de a tizenhatosig alig jut el. A Ferencváros csak lassan len­dül bele, pedig a közönség ugyancsak követeli a további gólokat. A 10. perc­ben Kiszely 20 méteres szabadrúgása száll a kapu fölé. A 13. percben Horváth és Kiszely tá­mad, Kiszely a balösszekötő helyéről vá­ratlanul megvágja a labdát s az ala­posan süvít a vetődő kapus hasa alatt a jobb sarokba. 4:0. A 15. percben Horváth gyönyörűen tá­lalja a kaputól öt méterre álló Sárosi dr. fejére a labdát. Sárosi nem kapura fejel, hanem puhán a jókor érkező Kiszely elé és a tank kapásból, négy méterről a ka­pus lábát is elsodró lövéssel belövi az ötödiket. 5:0. Most a kassai balszárny támad, Polgár a tizenhatos oldalvonalánál löki Nepkót. Csepregi szabadrúgását Polgár kapás­ból a mezőnybe küldi, de Pásztor vissza­vágja és Csepregi újabb beadásából az el­bámészkodó ferencvárosi védők között Nepkó közvetlen közelről gólt lő. Zentai lábát érintette a labda 5:1. (10. perc.) Két ferencvárosi szöglet is mutatja, hogy Kassa ismét beszorult. Kertész szép kitörése és nagy lövése (Zentai szögletre mentette) hoz egy kis változa­tosságot. A 31. percben Kiszely áttör, ellökik a tizenhatoson belül, a játékve­zető azonban kiviszi a labdát a vonalra. Kiszely lapos lövése nagyon mellémegy. A hamarosan kedvenccé vál Nagy I­. szerel, cselez és lő pompásan kapura. Jeles szögletre véd. A 34. percben a fe­rencvárosi jobbszárny támad, Sárosi. MTK PÁLYA Vm HUNGÁRIA KÖZÉPK­ÍRÍT­M November 5-én vasárnap délután 2 órakor Hungária—Haladás Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 12 órakor Szürketaxi—*Újpest Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 10 órakor * MTK—Tatabánya NBB mérkőzés Visszakapta pályaválasztó jogát a Kassai AC Szigorú büntetések a vasárnapi botrányhősök ellen Újra kell játszani a Kassai AC-Újpest mérkőzést A vasárnap Kassán félbeszakadt K­assai AC—­Újpest mérkőzés ügyé­­v­el kedden foglalkozott az MLSz e­gyes bírája. Megsemmisítette az egyesbíró a T­assai AC—Úijpest mérkőzést és a­nnak újrajátszását rendelte el. B­áksics József KAC ellen — a vele t­örtént összecsapás során szenvedte e Zsengellér lábtörését, — megszün­­t­ette az eljárást, mivel a játékvezető j­zentése szerint véletlen baleset for­gott fenn. Tóth Jenő KAC játékost 8 hónapra — a szünetek leszámítá­­s­ával 1940. szeptember 21-ig — til­­t­otta el a játéktól, Lebenszky End­­r­ét pedig a kiállítással megbüntetett­enek vette. Viszont Lebenszky játék­jogát 2 hónapra —­ december 30-ig — felfüggesztette azért, mert a ki­állítás után megsértette a játékve­zetőt. Megállapította az egyesbíró, hogy a mérkőzés félbeszakítása kö­-- —-----—- -- ------------­ral súlyosabb rendzavarás nem tör­tént és ezért a KAC pályaválasztó jogát visszaadta. Szigorúan megdorgálta az egyesbíró P. Szabó Gábort, a KAC edzőjét és figyelmeztette az egyletet, hogy az edzőnek a játéktérre belépnie nem szabad. Ha a jövőben ez ismétlődni fog, az egylet ellen is eljár a szövet­ség. ' *9| A Komáromi FC—Tokod NBB-mérkőzéssel kapcsoaltban Len­gyel Imre KFC és Gerendássy József Tokod játékjogát 4—4 évre, — 1943. október 29-ig — felfüggesztet­te, a KFC pályaválasztó jogát azon­ban visszaadta, de figyelmeztette az egyletet, hogy ügyeljen a rend fenn­tartására és akadályozza meg, hogy a nézők a játékvezetőt sértegessék, mert ha ez még egyszer előfordul, el­veszik az egylet pályaválasztó jo­­­gát­ ______________ Biró—Sárosi adogatás után a jobbössze­kötő közvetlen közelről a tehetetlenné vált Jeles mellett be­teszi a labdát. 6:1. A 36. percben Pósa hatalmas lövése a felső lécről Sárosi dr. elé pattan és ő három lépésről nyugodtan betette a hetedik gólt. 7:1. Kassa is támad, a kiszökő Ádám már egyedül van Zentaival szemben, de raj­ta keresztül (Zentai kezét érte a labda) a kapu mellé emel. A 42. percben Sárosi III. remek hosz­­szú labdával szökteti Bírót, az egyene­sen a kapu felé száguld, de lövés helyett átteszi a labdát a baloldalra. Kiszely nem éri jól, de azért mégis bele tud kanyarintani és máris a jobb sarokban táncol a bőr. 8:1. Az utolsó percekben a Ferencváros tá­mad, de a tömörülő védőkkel szemben nem jutnak lövéshez a csatárai. Szögletarány 6:2 (2:0) a Ferencváros javára. NYILATKOZATOK: Tóth Lajos dr., a Ferencváros in­tézője: Kellemes meglepetés volt a fiatalok jó játéka. V. Kemenesy Sándor: Könnyű mér­kőzés. Örülünk, hogy a fiatalok be­váltak. Varga János, a Kassa intézője: A tegnapi ítéletek hatása alatt nem mert játszani a csapat. P. Szabó Gábor, edző: A játékve­zető jóindulatára nem a Ferencvá­rosnak, hanem nekünk lett volna szükségünk. NAGY II. ÉS TÁRSAI JÓL JÁTSZOTTAK A tartalékos Kassa nem volt egyen­rangú ellenfele a Ferencvárosnak. Egy-két kiszökéstől vagy rövid ideig tartó veszélytelen mezőnyfölénytől eltekintve állandóan a kassai kapu előtt folyt a játék. A ferencvárosi csatárárok a kö­zönség biztatására rengeteget lőttek és ha kissé lejebb tudják szorítani az irányzékot, nagyobb is lehetett volna a­ gólarány.­­A mérkőzés eseménye a ferencvá­rosi fiatalok új­ kitűnő játéka volt. Fő­leg Nagy N­. aratott sikert szelle­mes, technikás és lelkiismeretes játé­­kával.A­ védelemnek alig volt ko­moly dolga. "Waldinger a veszélyesebb kassai szárny ellen is meg tudta mu­tatni, hogy komoly tehetség. A fede­zetsorban Sárosi III. ismét sokat dol­gozott, sokat lőtt, de időnként kiful­ladtnak látszott. Pósa sok labdacipe­­lésétől eltekintve, igen jó. A csatár­sorban Kiszely erőteljes, korszerű kö­­zépcsatárjátékát kell kiemelnünk. Jól dolgozott a mezőnyben a két ösz­­szekötő, Sárosi dr. szemfüles volt a kapu előtt is. Horváthnak nem volt szerencséje jó lövéseivel. A két szélső aránylag gyengébben játszott. Biró sokat ment hátrafelé, Berényi pedig ballal nem valami jól ad be. A Kassa számára túl nehéz volt a feladat. Védelme mégis lelkesen küz­dött az utolsó pillanatig, bár a végén a játékosai alig álltak a lábukon. Jeles alig védhetett volna egyet-ket­tőt a gólok közül. A fedezetsor csak a védelemben működött, ott sem sok sikerrel. A csatársorban nem volt egység, de a gyors szélsők és Ker­tész vezetett egy-két veszélyes tá­madást. Újvári határozott, erélyes játékve­zető volt. * Broadway rozsája Alb­a Fayo w Tyrone Power :-: Al Jolson MÁV csütörtöktől CAPITOL

Next