Nemzeti Sport, 1941. április (33. évfolyam, 63-82. szám)

1941-04-29 / 82. szám

Kedd, 1841 április 20- KERÉKPÁR Pályaverseny az országúinak elkeresztelt Népligetben - Tavaszi évadnyitó torna jellegzetes és fagyos őszi időben - ez volt az MKSz idei első erőpróbája Ki kell bővítenünk a ,,jót s jól — eb­ben áll a nagy titok*4 című költői szálló­igét és hozzá kell fűznünk, ráadásul újat is kérünk. Mert a szokott ösvények ta­posása hovatovább unalom­kátyúba re­keszti a roppant lendülettel és óriási igyekezettel szaporázó lábakat. Nos, az MKSz nemcsak jót adott jól, hanem újat is ajándékozott. Igaz, hogy a vasárnapi népligeti erőpróba hamisítatlan fából vaskarika volt, az országúttá előléptetett népligeti kátránymakadám és a pályaversenyeken honos hajrákörözés nászából mégis olyan sportgyermek szökkent létre, amely ki­hagyva a csecsemőkorhoz tartozó tétova ügyetlenkedést azonnal deli és izomtól duzzadó legénnyé serdült. Érdekes, sőt izgalmas volt a népligeti torna és nem csalódunk, ha benne számolhatatlan hasonló erőpróba csapját üdvözöljük. Hogy csapkodott az eső, hogy a fák verebei hamisítatlan téli retyegéssel fájlalták a tavasz késését, hogy a csúszós úttest, a sárkéreggel csi­nosított versenyzők kissé szánalmas és nem is tavaszias látványt rögtönöztek, mitsem vont le a nap sportbeli értéké­ből. És ami a legfontosabb volt: a kényel­­m­eskedők, a hajtókarok pató­páljai ezúttal kény­­telen­ek voltak dolgozni, mert az ötkörönként ismétlődő és pont­szerzést lehetővé tevő hajrák olyan er­kölcsi tüzestaplót nyergettek a leglus­tábbak, a küzdelemtől legfázóbbak alá, hogy­ évadnyitó tornán merőben szokat­lanul jó sebességátlag adódott. És ki­­frigyezett bennünk a remény, hogy bár közel a Bécs—Budapest hármas nagy napja, nem kell attól tartanunk, hogy elő nem készült és erőiben és edzésében koldus gárda veszi fel a háromszínű mezt.• A nap hőse Gere volt. Nemcsak bírta a sikeres robbantása, majd szökése ál­tal önmagára kényszerített iramot, ha­nem fortélyos harcásznak is bizonyult. Jól használta ki a pillana­tok lehetőségeit és messzi járt már, ami­kor a többiek észbe kaptak. Nagyszerű és értékes győzelmét nagy részben ennek köszönhette. A Postás SE ágyúja több, mint egy percet vert a mezőnyre, ami akkor is főgyőztessé avatta volna, ha egyben nem lett volna három hajrának is a győztese. De volt a napnak másik hőse is. Ka­raki előtt is le kell venni a sapkát. A BSzKRT nagyszerű versenyzője minden edzés nélkül, fárasztó szolgálatát , egyet­len napra hagyva el, evezett be a máso­dik helyre és ami ennél is jelentősebb 82 hajrápontot és három hajrágyő­zelmet verekedett ki. Korántsem akarjuk ezzel csökkenteni Gere győzelmének értékét,­­ viszont a való fényében akarjuk meg­mutatni Karaki szereplésének lényegét. Rengeteg volt a tömlőszakadás. (A régi bú, a régi baj­t éneklik a Walkür­­ben.) Bizony a kerekes világban is régi ez a bú és baj, jóállapotú verseny­töm­lők helyett nagyrészt avítt, legfeljebb hi­vatásos rongyárak, szakértelmű ósze­­rezők szemében értékes ruggyantahulladékok azok, amelyek a versenyzők fakerekeit borítják. A magyar gyárak elhanyagol­ták a kérdést a múltban, a jelen pedig cseppet sem alkalmas a kérdés megoldá­sára. Pedig a Népliget porondján még csak kövek sincsenek, jancsiszegeket és kiérdemesült lovassági patkókat is siker­telenül kutattunk. Ha az élcsapat tagjai­nak tömlői ezt a próbát sem állják ugyan mit várhatunk majd a nagy nem­zetközi tornákon? Az ösztönök egyik legleküzdhetetle­­nebbje az önfenntartást célozza. Az ön­­fenntartás egyik fontos eszköze a táp­lálkozás. De verseny közben zsemlyeféle táplálékot majszolni?! Hát bizony új­szerű ez. És még újszerűbb ez a „hajrápiknik*”, amikor a versenyző éppen az élen ta­posva fogyasztja a süteményt. Az MKSz új szövetségi edzőinek feladatai közé fog tartozni az is, hogy a versenyközbeni táplálkozás bevált módszereiről tartsanak oktatást a versenyzőknek, nehogy a nép­ligeti versenyközben való uzsonnázás esete megismétlődhessék. A harmad- és negyedosztályúaknak volt a legkeservesebb a dolguk. Olyan eső csapkodott, hogy ha lettek volna a közelben pontyok és lett volna esernyő­jük, úgy egészen biztosan kinyitották volna a paraplikat. És csúszott az úttest, mintha ezerheti adag zsiradékkal kenték volna meg minden négyzetméterét. Az ,,alsókaszt** harcosait ez cseppet sem za­varta és Zselenszkával az élen olyan ira­mot vágtak ki, mintha száraz úttest fe­lett simogatta volna őket aranyos sugár­­szakállával a Nap. A főversenyzőknek már könnyebb volt a dolguk, hiszen mire elkövetkezett a „nagyok** rajtjának a pillanata, már enyhébben csúszott az út­test.• Orczán László, az MKSz hivatalos ed­zőjéhez illő komoly ábrázattal állapí­totta meg: — Nagyon elégedett vagyok. Igaz, hogy rettenetesen elkéstünk, közel a Pünkösd és a Bécsi—Buapest torna, de nagyon vigasztaló, hogy a versenyzőit, ha kissé álmosan is, de jól mozogtak. Ha a nemzetközi erőpróbáig komoly munkát végzünk, úgy nem lesz baj az edzettség és az erőnlét körül. Harmincnyolc országúti verseny szerepel az 1941. év műsorán Az MKSz összállította a hiteles és hivatalos kerékpáros országúti versenynaptárt. Nem panaszkodha­tunk: harmincnyolc esemény van műsoros, porfelhőlovagjaink bőven kivehetik részüket a kilométerfalás és vályogköpés gyönyöreiből. Vasárnap, április 27-én már meg is kezdődött a műsor a népligeti évadnyitóval, október 12-én zárul a sorozat a hegyibajnokság­ döntőjé­vel. A hivatalos versenynaptár — májustól október derekáig — egyéb­ként a következő: Május 4: Népligeti verseny. Május 11: Budapest—Veszprém—Budapest. WMTI a Balatoni Kör­ versenye. Május 18: Járőrverseny (Budapest— Gyöngyös). Május 18: Nyugati Kerület vidéki or­szágos versenye. Május 22—25: Válogatott edzés. Május 25: Alföldi Kerület vidéki orszá­gos versenye. Június 1—2: Wien—Budapest—Budapest —Wien. Június 1: Déli Kerület vidéki országos versenye. Június 8: Balatoni Kerület vidéki or­szágos versenye. Június 15: Budapest—Balat­onszéplak— Székesfehérvár. (Bal. Ker.) Június 15: Északi Kerület vidéki orszá­gos versenye. Június 22: II. Bajnoki verseny. Június 22: Nyugati Kerület vidéki or­szágos versenye. Június 29: MÁV ligabajnokság. Július 6: Budapest—Szolnok—Budapest. (KSzKK ) Július 13: Budapest—Gyöngyös—Buda­pest. (MPSE.) Július 13: Balatoni Kerület vidéki or­szágos versenye. Július 20: Váltóverseny. (Bécsi ország­út.) Július 20: Nyugati Kerület vidéki or­szágos versenye. Július 27: ITT. Bajnoki futam. (Testv.) Július 27: Alföldi Kerület vidéki orszá­gos versenye. Augusztus 3: Rákospalota—Eger—Rákos­palota. (RESC.) Augusztus 3: Vidéki egyéni országúti bajnokság döntője. Budapest. Augusztus 10: W­art gen in Allgau. Augusztus 10: Budapest—Moson—Győr. (Nyugati Kerület.) Augusztus 10: Alföldi Kerület vidéki or­szágos versenye. Augusztus 15—17: Budapest—Wien—Wels —München. Augusztus 17: Északi Kerület vidéki or­szágos versenye. Augusztus 30—31: Budapest—Siófok—Ba­laton­füred. Augusztus 31: Balatoni Kerület vidéki országos versenye. Szeptember 5—8: Magyar körverseny. Budapest—Kolozsvár—Budapest. Szeptember 7: Nyugati Kerület vidéki országos versenye* ~3sCr... Nemhivatalos bajnoki viadalnak ismer­ték el a Wageningen (Hollandia) pályán rendezett vágtatornát. A tornát a világ­bajnok van Vliet nyerte v. d. Wijver, Derksten, Linden, Krener és van Egmond előtt Válogatott nyilvántartást készít Szabó László szöv. kapitány. A nyilvántartás hiteles és hivatalos adatok alapján ké­szül és így végre perrendszerű bizonyos­sággal lehet majd eldönteni, hogy ki hányszor volt válogatott. Augsburgban a nemzetek közötti első idei országúti kerékpárversenyt a német, olasz és dán kerékpárosok részvételével 84 km-es körtávon bonyolították le. Egyé­nileg a német Saager győzött ,a csapat­­versenyt az olaszok nyerték 13 ponttal a németek (22 p) és a dánok előtt (28 p). Eredmények: egyénileg: 1. Saager né­met 2 óra 22 p 35 mp s 56 pont, 2. Gug­­lielmetti olasz 37 p, 3. Bocci olasz 22 p, 4. Voggenreiter német 19 p, 5. Hermann német 14 p, 6. Singer német 13 p, 7. Rasmussen dán 13 p, 8. Tucci olasz 10 p, 9. Thyme dán 10 p, 10. Schulze német 4 pont. Nüirnbergben a nemzetközi országúti kerékpárversenyen a 100 km-es távon a következő eredmények voltak: 1. Saager német 2­6 25 p 10 mp és 49 pont, 2. Preiskeit német 45 pont, 3. Bessi olasz 20 pont, 4. Schulze német 15 pont, 5. Kittsteiner német 15 p, 6. Löwen dán 13 p, 7 Tucci olasz 8 p. Nemzetek csoportjában: 1. Németország 7 pont, 2. Olaszország 20 pont. Négy ország kerekeseit hívták meg a spanyolok a nagyszabású 4428 kilométeres országúti „végkimerülés" tornára, melyet július 3 és 27-ike között bonyolítanak le. Németek, olaszok, belgák és portugálok kaptak meghívást. Tizenhat külföldi, 34 honi spanyol, tehát összesen 50 versenyző indul, hogy végigkerekezze a 21 napos tornát. Ugyan hányan maradnak meg az öt venekből a célibefutóig! Szeptember 21: Magyarország 100 km-es bajnoksága. Előfutam. Szeptember 21: Vidéki hegyibajnoság. Szeptember 28: Magyarország 100 km-es bajnoksága. Döntőfutam. Október 6: Hegyibajnokság. Előfutamok. Október 12: Hegyibajnokság. Döntőfutam. ÖKÖLVÍVÁS A Pestszenterzsébeti leventék ökölvívó csapata 19:3 arányban győzött a VI. ker. SE együttese ellen. Eredmények (elől a pestszenterzsébeti ökölvívók): Polgár II győz Nagy II ellen, Horváth nyer Nagy I ellen, Hídvégi kipontozza Hollóst, Danái csak nagy küzdelem után tudja legyűrni Csontost, Ambrus győz Gyurits el­len. Bakosi Józsa I döntetlen, Kolozsi nyer Erdei ellen. Polgár I ellen Molnár a 2. menetben feladta. Körösi a 2. me­netben kiütéssel győz Krisztinkovics el­len Siványi erős küzdelemben veri Józsa II-t, Bal­ás szép mérkőzésben veszt Riha el­len. Kiegészítő párok: Demszky VI. LE győz Czanik VI. LE ellen, Kelemen POLE—Szekeres döntetlen. A VI. kerületi levente ökölvívóknak egyéves kényszer­pihenő után ez volt az első mérkőzésük. Perlinben a Deutschland-csarnokban nagyszámú közönség előtt hivatásos ökölvívó mérkőzéseket rendeztek. A nehéz­súlyban a svéd Tandberg a nyolcadik menetben győzött a német Sendel ellen, aki a küzdelmet ellenfelének erőfölénye miatt kénytelen volt feladni® SpoliTa Az ökölvívás hírei A MÖSz a KISOK-kal karöltve azon fáradozik, hogy vidéken még több isko­lában szervezzen ökölvívó csoportokat. Elsősorban a nagyobb erdélyi és bácskai városok iskoláira gondolnak. Számít­hatunk rá, hogy a jövő tanévben jónéhány új intézetben is fog folyni az ökölvívás űzése.• Az egyesületek simák, hogy egyik­másik tehetséges középiskolás ökölvívó­juknak nagyon kellene már a versenyzés. Attól félnek, hogy az ifjak így elvesztik a kedvüket és átmennek olyan sportokhoz, ahol­­ szabad versenyezniök. • Tercsere hírszolgálata jelenti: az ököl­vívó egyesületek nagyon „fúrják** a szövetségi kapitányt. Sehogysem tetszik nekik, hogy egyesületi ember s mint ilyen — szerintük — elfogult. Saját csapatát viszi vidéki portyára, sőt most majd külföldi portyára is ... • Nemzetközi verseny kellene már ököl­vívó élgárdánknak. Itthon egymást már nagyon ismerik, külföldi ellenfelekre — még­hozzá jó erős ellenfelekre — lenne szükségük. Ezt maguk a versenyzők is hangoztatják. Pál­fordulás a hajó­­hintaversenyen A műegyetemi sportrepülők a napokban rendezték évente szokásos hajóhinta ver­senyüket a hűvösvölgyi nagyréten. A mű­repülés kiváló képviselői ebben az év­ben n­it javítottak világ- és országos csúcseredményeket, de azért akadt egy­két említésre méltó teljesítmény. Az átfordulásban (looping) közel hatvan indu­ló közül nem mindegyik fordult át és ezek visszafordulhattak javítani a­­ következő évre. Az­­ idén kétfajta versenyszám szerepe­lt a műsoron. Az időtartam és a 100 körös főverseny. Az időtartam vers­enyben Vi­­tályos Pál fordult a legtöbbször. A mű­­egyetemista repülőnek 216-szor sikerült az átfordulás. Bot­hnann Károly és Villányi József volt a további sorrend, 153, illetve 100 körrel. A 100 körös lóversenyt nagy meglepe­tésre Schaab Tibor (MAFC) nyerte. Mo­non Kovács Jenő „világbajnok’4 "előtt. A 100 kört 3:28 as idő alatt tett­e m­eg, Monori ideje viszont 3:36.6 volt, 3. Tas­­nády László. A csapatversenyben a Műegyetem repü­lői győztek. 2. MAFC. A hölgyek versenyében Nálly Ilonka sportrepülő l­ett az első 28 körrel, 2. Werth Erzsi (Gamma). A győ­ztes ezüst hajóhintát nyert. (Ne­hezen hisszük, hogy az ezüst hajóhintán edzéseket tarthatnának, majd sportrepü­lőink.) VÍVÁS Németh nyerte a József nádor emlékversenyt A főiskolások klasszikus kardver­senyét, a József nádor emlékver­senyt vívták vasárnap. A verseny­ben a legjobb főiskolások indultak és igen szép és magas színvonalú küzdelem fejlődött ki az erős me­zőnyben. A versenyt a HTVK kitűnő vívója, Németh nyerte. Kétségtelen, hogy Németh volt a verseny esélye­se. Eddigi eredményei győzelme mel­lett szóltak. Németh támadó szellemű és gyors vívásával, jól alkalmazott tempóakcióival valóban legjobb volt a mezőnyben nemcsak tuserőre, ha­nem általános vívótudás szempontjá­ból is. Kétségtelen, hogy Németh érett, élvonalbeli vívó. Meglepetést az keltett, hogy a második helyet a fiatal MAFC-ista Zsoldos foglalta el okos és küzdőképes vívásával. Kétségtelen, hogy nagy jövő előtt álló vívó. Tilly BBTE 6 gy., Rosen­­berg BEAC 5 gy., Miksa BBTE 4 gy., Versényi DEAC 3 gy., Lengyel MAPC 2 gy, Rerích BEAC 1 gy. volt a többi sorrend. Rerích gyen­gébb szereplése is meglepetésnek számított. A BSzKRT május 4-én rendezi III. osztályú kardversenyét, egyben a vivőév utolsó ha­rm­ad­osztályú kardversenyét. Az eddigi hírek szerint a versenyzők részé­ről nagy érdeklődés mutatkozik. A szombathelyi hadtest kardcsapat­bajnokságait vasárnap bonyolították le Szombathelyen. A versenyen 13 csapat vett részt Az eredmény a következő: 1. 5. honv. gye. 1 zlj 3. gy. 2. Kőszegi reáliskola 1 gy. 3. 5. honv. gye. 3. zlj 1 gy. 4. 3. H­tradó zlj 1 gy. Székesfl­ 1 1 írott vasárnap helyőrségi tiszti kardvivó verseny zajlott le. Ered­mény: 1. Bujnovszky ezds. 2 Kerekes zlj. 3. vitéz Orbán fhdgy. 4. Révay fhdgy. 5 Rózsa fhdgy, 6. Bigner szds. 7. Heks szds. 8. Koós fhdgy. 9. Cs. Molnár hdgy. ATLÉTIKA ATLÉTIKAI MŰSOR MÁJUS 4-ÉN Budapest: MASz TV. osztályú versenye Női mezei verseny: FTC 5000 m gyalogló versenye. Pécs:­ PEAC serdülő, ifjúsági, felnőtt Debrecen: DVSC ifjúsági, felnőtt. Diósgyőr: DILESOK ifjúsági, felnőtt A BBTE-PÁLYÁN LESZ A MASZ VER­SENYE A MASz úgy döntött, hogy idénynyitó pályaversenyét vasárnap délután a BBTE-pályán rendezi meg Nagy válasz­téka nem volt mert a MASz-pályán öltözők hiánya miatt nem lehet elég versenyzőt elhelyezni és a lelátóépít­­kezés is zavar, a többi pálya pedig labdarúgó mérkőzésre foglalt. A tavaly elkészült BBTE pályán nyilvános verseny még nem volt és így a szövetségi kezdő­verseny egyúttal az új pálya bemutat­kozása is lesz. Hoff szerint 875-öt is fognak ugrani távolba! Charles Hoff, a kiváló norvég sportíró, a rúdugró világcsúcs volt tulajdonosa, mindig nevezetes volt bátor kiállásáról és merész jósla­tairól, ő volt például az, aki ki merte jelenteni, hogy Kaas megja­vítja a rúdugró Európa-csúcsot. Voltak más bátor jóslásai is, így többek közt Trippevel kapcsolatban és még ez is beteljesedhet. Legújabban a távolugró világcsúcs fejlődé­séről cikkezett és megállapította, hogy a versenyeken állandóan szereplő szá­mok közül a távolugrás volt az, amely a leghosszabb ideig járt egy­helyben. O'Gonnornak, a nagyszerű ír távolugrónak 1901-ben elért 761 cm-es eredményét csak húsz év múltán tudták nyolc centiméterrel megjavítani. Igaz, hogy azután gyors ütemben javítgattak rajta, de még mindig messze van attól a határtól, ahova már régen el kellett volna jutnia. Hosszú időn keresztül — állapítja meg Hoff — csak az eldobbantás erejével és az emelkedés magassá­gával törődtek. Később helyeztek csak nagyobb súlyt a nekifutás gyorsaságára és ennek a gyorsa­ságnak kihasználására. A kettő azonban sohasem párosult tökéletesen. Még Owensnél is, aki pedig 813 cm-es ugrásával messze a többieit fölé emelkedett, csak a gyorsasága volt kifogástalan, az ugrása, tech­nikája azonban nem. Sokkal jobban megközelítette ezt a német bong, ak­i viszonylagos lassú volta elle­nére is 790 cm-es eredményt ért el Hoff szerint most újra a távolugrás technikai ré­szének fejlődése van soron és a gyorsaságot nem tartják olyan rendkívül fontosnak. Owens világ­csúcsát egy lassúbb ember is elér­heti. Ha azonban akad majd olyan Otoens-gyorsaságú távolugró, aki a helyes, korszerű technikának is birtokában lesz, a 875 cm-t is el fogja majd érni.... Christmann és a légnyomás Csak most vált ismeretessé, hogy az egyik délutáni edzésen, mikor Christ­­mann a BEAC-pálya melletti edzőpályán a dobókkal foglalkozott, majdnem vég­zetes baleset érte a kiváló német edzőt. Christmann éppen Bírónak, kalapácsve­tőnknek magyarázta a kalapácsvetés rej­telm­es titkait, mikor a háta mögött egy­szer csak valaki elkiáltotta magát: „Vi­gyázz!" A német edző, mintha­ csak ér­tett volna magyarul, azonnal el­ugrott a helyéről, de még így is alig pár centi­méterrel süvített el mellette fejmagas­­ságban a diszkosz. A pálya túlsó végé­ben ugyanis a diszkoszvetők gyakorol­tak és a nagy formában lévő Horváth­­nak kicsúszott egy óriási dobása. Christmann örült is a nagy dobásnak, meg csóválta is nagyon a fejét. De a következő pillanatban már újra nyugod­tan magyarázott a kalapácsvetőknek, csu­pán a légnyomásra panaszkodott tréfál­kozva. Bizony majdnem előbb hagyott itt min­ket a kitűnő német edző, mint ahogy tervezte. Alig pár centiméteren múlt. De hála Istennek, hogy nem úgy történt. Néger diszkoszvető az 52 méter fölött Archie Harris, az Indiana egyetem né­ger diákja legutóbbi versenyén 52.30-at dobott diszkosszal. Harris eddigi legjobb eredménye tavaly elért 50.74-e volt. Az amerikai csúcsot Carpenter tartja 52.73- mal. A világcsúcs a német Schröder 53.10-es eredménye. A kaliforniai Klemmer 47 mp-et futott 440 yardon, Owens pedig (nem az olim­piai győztes!) 14.4-et 120 yardos gáton. VÁLLTÖRÉST SZENVEDETT MAYER LÁSZLÓ, a MAC tehetséges fiatal kalapácsvetője. Kerékpárjával elbukott, így történt a súlyos sérülés. A 10-es kórházban ápol­ják. TÍZ VILÁGCSÚCSOT gyalogolt vasárnap Hamburgban 30 km-en a német Schmitt. Ideje 2:30:33.6 A régi világcsúcsot tavaly állította fel Grittner 2:32:06-tal. A TFSC NEM NEVEZETT a MASz IV. osztályú versenyére, ez volt a tegnapi nevezési zárlat nagy meg­lepetése. Pedig legalább az elmaradt va­sárnapi versenyük helyett beszállhattak volna ide a testnevelők, őszintén szólva azt hittük, hogy erre a versenyre a LASE is felvonul, őket is nélkülöznünk kell. Ettől eltekintve azonban a nevezé­sek jól sikerültek, az egyesületek össze­sen 199 nevezést adtak le. 100 méterre 21 (Kapuvári MA­VAG, Kárpáti Testv., Nagy­szal­ánczy MAFC, Filó BBTE, Dus­­noki MAC), 100 méterre 18 (Kárpáti Testv., Révffy, Filó BBTE, Bakos FTC, Farkas, Gyuricza MAC). 1000 méterre 20 (Istokovics Testv., Rajcsányi BEAC, Lendvai, Lajtos, Szegedi BBTE, Margit­­tal BSzKRT). 3000-re 27 (Margittai, Ku­­róczi BSzKRT, Istokovics, Sárvári Testv., Szuha MAC). 110-es gátra 7 (Hackel MAFC, Bánsági MRTSE, Rózsa BSzKRT). Magasugrásra 25 (Kottán MAC, Tófalvi FTC, Kászon VSE), távolugrásra lk (Zsakó, Bótai MAC, Kapuvári MÁVAG). Rúdugrásra lk (Süle MAC, Csergő BSzKRT). Súlylökésre lk (Medgyessy, Bótai MAC, Leszler FTC, Tóth BBTE). Diszkoszvetésre lk (Leszler, Tóth). De­­relyhaju­dsza­­k (Medgyessy MAC). kb 200 méterre 10 csapat nevezése érkezett be.­­ A verseny vasárnap délután 3 órakor kezdődik a BBTE-pályán. A nevezési zárlat után jelentkezett a TFSC is­­, rengeteg nevezéssel. A szokásos gyakor­lat szerint nevezéseiket a büntetéspénz lefizetése mellett elfogadták. HAMBURG—KOPENHAGA városközi verseny lesz szeptember 12-én a dán fővárosban. A tervek szerint 1942-re a két nagy kikötőváros talál­kozását Oslo bevonásával hármas mér­kőzésre egészítik ki. KOVÁCS SÉRÜLT A Törekvés kiváló rúdugrója vállrándu­­lást szenvedett. Ezért nem tud indulni a MASz IV. osztályú versenyén. ...........—■" Slefert kikapott a dán mezei bajnok­ságban Jonsontól. Az első kettő között csak mellszélességnyi különbség volt. A szász mezei bajnokságot Lohse nyerte 27,49 mp-es idővel. Az ugyan­akkor rendezett rövidtávú versenyen Harbig fölényesen nyert 8:58 mp alatt. Június 17-re való­színűleg meghív­­ják Keletit Helsinkibe A finn távfutók az elmúlt télen nagy igyekezettel készülődtek, hogy a tavalyi csorbákat kiköszörüljék. Elsősorban Maki próbálta összeszedni magát. A télen át sok síversenyen indult, ezeken egészen j­ól szerepelt és sok nagy gyalogló kirándu­lással készült fel a tavaszi kemény ed­zésre. Mäki ebben az évben elsősorban 30­10 és 51180 méterre készül és feltett szándéka, hogy megkísérli Kalarne 8,09-es 30*09-es világcsúcsának megjavítását. Az első nagy finn nemzetközi verseny június 17—18-án lesz Helsinkiben, Eaea Maki 5000 métert akar futni. Máris meg­hívták a finnek a svéd nagy távfűtő­­hármast, Kiilamet, Hägget és Hellstr­­­­möt, akikkel Makin kívül a teljes finn gárda is felveszi a küzdelmet. Különösen Tuominenben bíznak a finnek. Valószínű, hogy a versenyre meghívják Kelen Jánost, is. Tavaly finnországi szereplése még élénk emlékezetben van és idei eredmé­nyei azt bizonyítják, hogy most sem gyengébb, mint tavaly nyáron volt. Kelennek mindenesetre alaposan meg kell majd fontolnia, hogy a meghívást elfogadja-e. Tíz nappal a helsinki ver­seny után ugyanis Budapesten olasz­­magyar mérkőzés lesz és ezen Boviaconá­­val szemben Kel­ént aligha lehet nélkü­lözni. Utána meg rövideden indulnia kell a magyar válogatott atlétacsapatnak a finn svéd-dán portyára. ÚSZAS Szép díjakat kaptak a MÚK versenyzői, akik 1940-ben a negyedik helyet szerezték meg egyesületüknek izgatott rendezők, ünnepélyes és ko­moly rokonok, hozzátartozók, elfogadott­ versenyzők, sok fiatalság és jókedv jel­lemezte a Magyar Úszóegyesület közgyű­lését. A díjakkal megrakott asztalt egy­aránt szép számban állták körül az érde­keltek és a kíváncsi idegenek. Sok bá­­mulója akadt a hatalmas ólomkr­istál­y­­vázának, amelyet Felhős Magda kapott. Nagy sikere volt Novák Ilonka ötletes, hasznos díjának. A hátkozóbajnoknő tel­­jesen felszerelt pompás útitáskát kapott. A férfiak díjai közül Vörös Ferenc nyereménye, a márványtalpon nyugvó bronzalak kelti a legnagyobb sikert. Pogány, Hirka Magyar és a többiek szintén szép díjat kaptak. Ha az egyesület 1940. évi munkáját nézzük, megállapíthatjuk, hogy a ver­senyzők rászolgáltak a közgyűlés ünnep­lésére. A MUE 1251 pontjával sorrendben a negyedik helyet fogad­ja el a magyar ú­szósportban. A vízilabdacsapat 495 pon­­tot szerzett az egyesületnek, a hölgyek 417-et, a férfiak 340-et. Az I. B­ osztályú bajnokságban a MUE vízilabdázói a har­madik helyet szerezték meg, az I. o. szövetségi díjat megnyerték, az ifjúsági bajnokságban másodikak, a Komjádi-díj­­ban harmadikak lettek. A hölgyszakosztályban Felhős Magda és Novák Ilonka áll az első helyen. Fel­hős Magda szorgalmával és eredményei­vel egyaránt kiérdemelte a MUE ünnep­­lését. Gyorsúszásban, mellúszásban, sőt hátúszásban minden versenyen ott volt, ha a MUE-nek pontot kellett szerezni. Novák Ilonkáért 10 országos csúcsered­ménye eleget beszél A magyar úszósport kis üdvöskéje 15 versenyt nyert az el­múlt évben, hatszor második lett. Reva­­szabb helyezése nincs is. Rajtuk kívül a szorgalmas Huszti Judit és Váll Mária, továbbá Molnár Mária, a hosszútávúszó­­versenyek hőse. Tóth Mária, Fülöp Magda és Török Teréz érdemel dicsé­retet A férfiak között Vörös Ferenc áll az első helyen. Ha a MUE kiváló hosszú­távúszójának ebben az elmúlt évben nem is ment olyan jól a versenyzés, mint a megelőzőben, 2 első, 5 második és 7 har­madik helyezésével még így is szépen gazdagította a MUE pontállományát Pogány Zoltán az ifjúsági bajnokságok közül hármat megnyert, a negyedikben második lett. Nagy László, Hirka, Ho­monnai, Komonczy, Fejér és Rimóczy volt még az úszószakosztály sorrendben legszorgalmasabb és legeredményesebb tagja. A vízilabdázók közül Vörös Ma­gyart, Hirka, Komonczy és Fejér képvi­selte legtöbbször a MUE színeit, . Emlékezzünk még meg a lelkes veze­tőkről, akik az egyesület munkáját az elmúlt évben előre vitték. A férfiak ed­zését az idény elején Kösztner Henrik vezette, majd H Hunyadfi István vette át ezt a munkát. A hölgyeket Novák Ist­ván, majd Sziró Ágnes irányította, végül ezt a szerepet is Hunyadfi István vál­lalta magára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék