Nemzeti Sport, 1943. szeptember (35. évfolyam, 171-191. szám)

1943-09-23 / 186. szám

6 KÉZILABDA­­­ Vágsellyén játszik vasárnap bemutató mérkőzés­t a Magyar Pamut női kézilab­dacsapata. A HaSC a következő összeállításban játszik vasárnap a GASE ellen: Balogh —* Bradács I, Németh II — Bra­dács III, Bradács II, Kerékgyártó — Kiss, Katona, Kilóséra, Lantos, Babay. * KÉZILABDABAJNOKSÁG VASÁR­NAPI JÁTÉKRENDJE II. osztályú férfi: MOM—Piaristák, Bogyó utca, KFC-pálya. fél 9. III. osztályú férfi- Wesselényi MSE— TEBE, Vágóhíd­ utca, Szent László-p., fél 9. I. osztályú női: Ha­ SC—Görgey Arthur SE, Hajdu-utca, MTE-pálya. fél 9. II. osztályú női: Budakalász—FSC, Budakalász, Klinger-pálya, fél 11 . Bemutató mérkőzés: HaSC—KeSC, Pest­­mwrnd­őrine. SzTE pálya, fél 4. — WMTK­­ —WSC, Marosavásárhely, fél 5. Wesse­­­­lényi MSE—Csongrád, Csong­rád, fél 5. — Hétvezér SE—Szombathely, Szombathely, fél 4. CSEPELEN TART EGÉSZNAPOS TÁBOROZÁST vasárnap a svájci-magyarra készülő vá­logatott férfikeret. A táborozás miatt a szövetség vasárnapra, felfüggesztette a bajnoki fordulót, csak néhány elmaradt mérkőzés kerül sorra. A táborozáson az MKKSz cipész vezérkara jelen lesz. A csepeli műsor 9. 9 óra, Reiner Pál ügy­vezető megnyitója. Kostyál Géza­­szövet­ségi kapitány a táborozás jelentőségéről. 10: Bemelegítés, majd a védelem és a tá­madókor taktikai edzése. 13: Közös ebéd. 15: Mintaedzés a kézilabda játékvezetők­­ részvételével. 17: Kétkapus játék váltott alenfelek ellen. 19. Játékosértekezlet. TEKÉZÉS LEGKÖZELEBBI MÉRKŐZÉSEK Hármas csapatbajnokság: MÁVAG— Gazdák szeptember 23-án délután 5- kor, Kőbányai-út. Ve­zeti: Vándor!. PSC B)— Előre B) szeptember 24-én délután 6 óra­kor, Füzér-u. Vezeti: Bokori. SoSE—For. VI­. B) szeptember 23-án­ délután 5.30, Márga-utca. Vezeti: Bokori. Nyolcas csapatbajnokság. I. osztály: Z. Damm­­a—Kistext szeptember 26-án dél­előtt 8.30, Sport-utca. Vezeti: Bokori. II. osztály: Ganz B)—MÁVAG B) szeptember 36-án délelőtt 8.30, Somor­ u. Vezeti: Kin­cséé. DrHSC—Ercsi szeptember 26-án dél­előtt 8, Füzér-u. Vezeti: Lajosbán­ya­i. Előre B)—Fér. Vas. szeptember 26-án délelőtt 8.30, Baross-tér. Vezeti: Wéber. Hűvösvölgy—PSC szeptember 26-án dél­után 3, Hidegkút­i-ú. Vezeti: Oravetz- Fegyvergyár B)—Vízművek szeptember 26-án délelőtt 8.30, Apaffy-u. Vezeti: Gránitz János. — III. osztály: KTK­—Z. Danuvia B) szeptember 26 án délelőtt 8.30, Sport-utca. Vezeti: Cs. Tóth. Her­mináim. B)—Kaszinó B) szeptember 3- án délelőtt 8, Angol-utca. Vezeti: Ozetl­offer. — IV. osztály: PhiSC—Toldi b) szeptem­ber 26-án délután 2.30, Angol-u. Vezeti: Nádudvary. MÁVAG C)—Közt. Szöv. B) szeptember 26-án délelőtt 8. Kőbányai­ út. Vezeti :Kalocssan­. Kistext C)—Gazdák B) szeptember 26-án délelőtt 8. Pestszentlő­­rinc. Vezeti Oschléger. Legutóbb megtartott bajnnoki mérkőzések eredményei Hármas csapatbajnokság: Előre A)—7. Danii vi­a­ 2428:2302 (126). Soó­s 801, Szaffa 800, Kiri ősi 827, illetve Tóth 789, Gombár 739, Melczer 724. BSaKRT A)—Kaszinó A) 2275:2174 (101). Murár 793 Poór 741, Sán­­dorfalvy 741, illetve Jaikschitz­er 711, Szabó 775, Nováky 688. DrHSC—Hétvezér 2383:3082 (301). Milkovita 769, Bibor 804, Oravetz 810, illetve Tölti 756, Varga 695, Tölti J. 631. Herminám.—Fegy­ver­gyár 2313:2282 (31,. Ernődy 792, Könczöl 751, Helyes 770 illetve Hesz 762, Kienitz 781, Galla. 739. Fer. Vas.­WMSE 2156:1974 (18*2). Szálkai 751, Gál 745, Boór 660, ill. Mezey 648, Csáki 661, Farkas 665, BISzKRT TI)—M­ACS 2185:1879 (306), Szörényi 758, Bratko 763, Goezsdlay 664, ill. Kovács 654, Molnár 640, Varga dr 585. A HÉT VÁLOGATOTTJA a II. és III. osztályú egyesületekből ke­rültek ki. E héten: 1. Varga András (SOSE) 441 fa, 2. Kiss József (BKA) 435, 2.­­ Trunm­er Oszkár (Kaszinó) 425, 4. Tóth Ferenc (Hétvezér) 420, 5. Hazay Miklós dr (Kaszinó) 414, 6­yerteg István (MÁ­VAG) 44­8 (133 tárolás), 7. Kovács Jenő (ErKÁ) 468 (133 tárolás), 8. Varga Gábor (SoSE) 407, 9. Fon­rád Mihály (SO­SE) 404. Kovács István dr. Veszprém. Azt kérdi, hogy Szabó Antal, a Hungária volt ka­pusa, vagy pedig Tóth­ György, a Gamma kapusa közül­­ ki a nagyobb klasszis. Szabó Antal kétségtelenül klasszis volt. Tóth György is ,az. Szabónak is volt, Tó­thnak is van hibája. ízlés dolga annak eldöntése, hogy kettőjük közül ki a na­gyobb tudású játékos. Véleményünk sze­rint egyforma tudással rendelkezett és ren­delkezik a két sportoló. Tóth minden­esetre még megelőzi Oti Szabót, mert né­hány évig játszhat még, tekintettel arra, hogy csak 28 éves. Szombathelyi szurkoló A régi Sabaria bajnoki mérkőzésen legyőzte a Ferencvá­rost, az Újpestet és a Hungáriát is. A csatársorában Stofján, Mészáros­, Holcz­bauez, Farkas, Buresch, Krutzler, Kovács II és Belkó szerepelt legtöbbször. Galambos Károly, Csanád. Lenkey Imre sokszoros válogatott. Az öccse, Lenkey Gyula is játszott a válogatot libán-Gálos Lajos, Sárospatak. Hamarosan visszatérünk reá." Üdvözlet. Nagy István, VI. kerület. Az olasz vá­logatottat 1925-ben győztük le utoljára. Azóta többször játszottunk velük döntet­lenül. Azt kérdi, mi lenne most az ered­mény. Nem lehet erre pontosan válaszol­ni, mert­ az olasz labdarúgás jelenlegi e­rej­ét n­e­m ismerj­ü­k. NEMZETI SPORT­ ­ Megjelenik szerda és szombat kivételé­vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó­­hivatal: Halapest, Vin.# Rökk Szilárd­­­utca 4 Távbeszélő 132-499 és 133—977. •Levélcím: Budapest 741. Postafiók: 42. i postatakarék: 53.366. Főszerkesztő: Vadas Gyula dr. Felelős szerkesztő: Hoppe László Felelős kiadó: Tavasz István dr. Előfizetési dij: Belföldre egy hón. 4.40 yedévre 12.50, külföldre 16.— P.­orthirlappal együtt egy hóra 5.60, dévre 16.—­ külföldre 21.—• P. mnatott a Stádium Rt. körforgó’ FitalfiSí Gíto Algdás toggalfc BÖK Eláll a lélegzete! Csupa izgalom! Kaland, dráma, feszültség! A BÖK folytatásos regényei A BÖK eddig is előkelő szerepet játszott a világirodalomban. Hír szerint például a Röppentyű Akadé­mia Bök Mukit a Nobel-díjra aján­lotta. Mai számunkban néhány szenzá­ciós folytatásos regényt közlünk. Tudvalevő, hogy a folytatásos regé­nyekben az jelenti a legnagyobb idegizgalmat, hogy a történet fo­nala éppen ott szakad meg, ahol a dolog a legizgalmasabb. Old Rat, a gangeszter éppen fölemeli a tört­­folytatása következik. Régi meg­győződésünk, hogy a sport is képes ilyen teljesítményekre. Kísérletkép­pen néhány folytatásos regényrész­letet közlünk olvasóink okulására. 1. A gól réme (46-ik folytatás) ...már bent volt a 16-oson belül... a közönség őrjöngött... csinált egy cselt... a közönség üvöltött... csinált még egy cselt... a közönség extázis­ban volt... csinált még egy cselt... a közönség magánkívül volt... már teljesen tiszta lövőhelyzetben volt... mire... (folytatása következik) 2. A játékvezető vívódása ...0:0 volt a mérkőzés, amikor Bunkó 11, a férfias stílusú hátvéd beletaposott ezy Il­i bokájába, négy méterrel a 16-oson belül... ir­tózatos izgalom... a játékvezető föl­emelte a kezét... a kezében ott vil­logott a síp... a k­eze közeledett a szájához... 11-es! — üvöltött a tö­meg... a játékvezető még közelebb vitte a kezét a szájához... (folytatása következik) 3. A levegő titánja (567-ik folytatás) ...a magasugró nekirohant... ro­hant... fent állt a léc­, a közönség szivét marokra fogta az izgalom... most... dobbantott... pattant fölfelé... és... (folytatása következik) Hogyan ? — Hogyan fest a válogatott csa­pat további műsora ? — Remélem így: győzelem, győ­zelem, győzelem... Jaj Egy Vasas-szurkoló panaszkodik: — Még egy-két erősítés és ki­esünk... ELSZAKÍTHATATLAN 11! ! (az NB II-től...) Avagy A szombathelyi helyzet — Ugyan nem­ van a jobb, ha egymázs mellett húznának a lovaim? ! Hahaha! Hahaha! Vigalom a sport! Brühahaha... bocsánat, de az olda­lunk fáj már a sok nevetéstől... a Szolnok vissza akar lépni a bajnok­ságtól... micsoda jó vicc... sok neki a vigalmi adó... ezek a derék szol­nokiak, úgy látszik, nem ismerik a jelszót: a sport mindig vigalom! Ahogy persze a rossz színházak is becsuknak, úgy persze a gyenge vigalomnak sincs közönsége s ezért van kevés néző Szolnokon. Szerin­tünk helyes lenne, ha a csapatba leszerző­dtetnék Kiss Manyit és Latabár Kálmánt. Ne csodálkozzanak azon se a szol­nokiak, hogy a kapusukon aránylag keveset nevet a közönség, próbál­kozzanak meg inkább Skultétyvel. Továbbá hirdessék a mérkőzéseket így: KACAGOORKAN AZ SZ. MAV­­PALYAN A Szántó—Kolláth kettős! hum­as párjelenete Laborcs, a levegő (luft) királya A 3 hátvéd lenyűgöző erőmutatványai Nagy I szenzációs Harmonikaszámai KOROM, A ZSONGLŐR továbbá: Itt látható a világ legkisebb közönsége! Itt látható a krokdilus a könnyekkel s a strucc, amint éppen a homokba dugja a fejét Folyvást, folyvást, folyvást! A JEGYEK IGEN OS­CSÓK, A VENNI SZÁNDÉKOZÓK 50%-OS ENGEDMÉNYT KAPNAK! Reméljük, hogy más egyesület és más sportág is átveszi ezt a mód­szert s akkor a sport nemcsak viga­lom lesz, de­­ nagyobb közönsége lesz, mint a Fényes-cirkusznak! !Éhes vagyok! Sír a közönség — oroszlánrésze... •— Elég volt ezekből a hitvány Salatokból! Bajnoki húst akarokt! Jaj! — Tudja, mit mondott egy szur­koló-fényképész a modellnek! —­ Mit? — Bajnoki arcot kérek! Csütörtök, 1943 szeptember 23. Magyarázat — A válogatottak beszálltak va­sárnap délután egy kis játékra... — Érthető. Ilyen hosszú repülés után jól esett egy kicsit a földön mozogni... Kolozsvári töprengés: — Kerti kikérte magának a KAC? Csatakiáltás — Tudod, hogyan üdvözölték vol­ttá a válogatottak a szövetségi ka­pitányt, ha kikaptunk volna észa­kon ! — Nos? — Szemrehányóan, fejcsóválva mondták volna: Kálmán, Kálmán, Kálmán... Heti kérdés: — Hiányzik már egy kis váloga­tott bajnoki élvezet ? ------------------♦‹—-----------­ A BÖK folytatásos regényei 1. A gól réme (47-ik folytatás) ...mire csinált még egy cselt­, a közönség gutaütést kapott. Vége.­ ­ 2-A játékvezető vívódása (117-ik folytatás) ...és megvakarta az orrát. Vége. 3. A levegő titánja (568-ik folytatás) ...és, hiába csodálkozol, kedves ol­vasó, átvitte. A mérce tudniillik még csak 155-ön állt. Vége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék