Nemzeti Sport, 1943. szeptember (35. évfolyam, 171-191. szám)

1943-09-24 / 187. szám

Vágyai a motor­vezetők vasár­napi versenyén kísérletet tesz Szabó 125 kcm-es kismotoros 5000 méteres csúcsának megdöntésére Karaki is biztosan rajthoz áll a bukó­sisakos mérkőzésen Nag­y Béla az elmúlt vasárnapon az FTC versenyén alaposan kitett magáért. Bebizonyította hogy pillanatnyilag nincs gyorsabblábú bukósisakos Magyarorszá­gon Olyan eredményt és olyan résztel­­jesítményeivet vágott ki, amelyek egy­től egyig megközelítették Szekeres dönt­­hetett ennek hitt legjobb magyar ered­ményeit. S ha Nagyot a mezőny még jobban megszorítja, bekövetkezhetett volna a régen várt csúcs­döntés. — Nem futottam ki teljesen magamat, — mondta többek között Nagy a ver­seny után. — Ki voltam szánva arra, hogy ha kell, csupa 18 mp-es körrel küzdöm végig a távot. De nem volt rá szükség. S ez az oka elsősorban, hogy a múlt vasárnapon nem születtek csúcsok. Motorom is rakon­cátlankod­ott s ez is oka volt annak, hogy nem értem el azt az időeredményt, amire számítottam. Legjobban sajnálom azonban, hogy Karaki nem vonult a rsijthoz. Ha ő is a mezőnyben van, több a táma­dási és az elhárítási lehetőség, nagyobb a sebesség s ebben az esetben vagy Ka­raki, vagy én megdöntjük a csúcsokat. A­ most vasárnapi kerékpáros pálya­­versenyt a Millenárison fél négy órai kezdettel a motorvezetők rendezik. Hogy ennek a sporteseménynek nagyobb ér­téket adjanak, biztosították Nagy Béla, Szekeres, Pa­taky és Liszkay rajtján kí­vül Karaki indulását is és súlyt vetet­tek arra, hogy a mezőnynek tartalék vezetőmotor is rendelkezésére álljon. Karakiról azt tartják a szakértők, hogy pillanatnyilag olyan gyors, hogy­ még Nagy Bélára is veszélyes lehet. Szekeres is vissza akar vágni, Pataky is állandóan fejlődik, de elsősorban Laszkay kirobbanó­­ forma­­javulása ígér nagy versnyt vasárnapra. Ez a kivételes összeállítású mezőny két futamban méri össze erejét. Először egy 1 km-es csúcskísérleti repülőrajtos mérkőzés keretében. Ilyen m­űsorszám nem szere­pelt még a Millenárison.­­ legutóbb 1­926-ben az újpesti stadionon bonyolí­tották le, s akkor Bartos közel 90 km-es óraátlaggal országos csúcsot állított fel. Ezt a teljesítményt valószínűig túl fog­ják most szárnyalni, feltéve, ha kedvező, szélcsendes idő áll majd rendelkezésre. A bukósisakos összetett futamú mérkő­zésnek második száma egy 40 km-es verseny lesz s e két futam összesített bérezési eredménye adja majd meg a végleges befutót. A motorvezetéses mér­kőzések száma még egy harmadik fu­tammal,­­ 15 km-es újoncversennyel is bővül. Ennek mezőnyében Vida és Kiss nyeregbeszállása ígér komoly sportese­ményt. Szerep­el még a műsoron egy 25 km.es­ párosverseny is és egy kétfutamos motorviadal. A 125 kcm.es futamban Vágai bejelen­tette a rendezőségnek, hogy kísérletet tesz Szabó két­ héttel ezelőtt felállított 5000 méteres csúcsának megdöntésére. UTE-pálya inni Megyen­ út Szeptember 26-án, vasárnap délután fél 5 órakor Újitest—Elektroíros Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte 2 órakor Magyar Pamut—Győri ETO NB II-mérkőzés előtte fél 1 órakor UTE—Hangya­­ NB III-mérkőzés Kinevezték a levente labda­rúgás vezető­ségét Vitéz Áronffy Janky Béla lett a központi vezető, Tam­ássy István élr az ügyvezető és Keresztényi József a főtitkár A mintegy 1200 csapattal megindult második országos levente labdarúgó baj­nokság zavartalan­n lebonyolítása nem könnyű feladat. Kinevezték a" Levente labdarúgás veze­tőségét, Vitéz Áronffy Janky Béla lett a köz­ponti vezető, Tam­ássy István dr. az ügyvezető és Kersztényi, József a főtit­kár. A három vezető munkáját az első bajnokság előkészítéséből és lebonyolí­tásából már ismerjük. Titkárok: Horváth Gyula és Palotás Antal. Ügyész: Magyarádi Boross Lajos dr. Orvos: Nagypataky Gyula dr. Háznagy: Szabó Gyula dr. Szaktanácsadó: Vághy Kálmán. Ellenőr: Reinhardt József. összekötő: Pálfai János. Fellebbviteli egyesbíró: Hadjárosi Gyula dr. és Szőrfi Gyula dr. Intéző és fegyelmi v­egyesbíró: Hegedűs László és Kelemen István. Gazdasági ügyek vezetője: vitéz Áronffy Janky Béla. előadó: Zalatnai Zsoch Gyula. Játékvezetői ügyek vezetője: Keresz­tényi József. előadó: Losonci Ludvig Antal. Sportvezető: Tamássy István dr. és Reinhardt Józsf.A Sajtó­ügyek vetítője: vitéz Dezséry Endre dr. Ma, pénteken: A kerékpáros gyors­­leventebajnokságok első bajnoki futama a Millenárison A LOK és az MKSz együttes ren­dezésben idén első ízben bonyolítja le a kerékpáros gyorslevente pálya­bajnokságokat. Ezeknek első szá­mára, az 500 m-es repülőrajtos idő­­futambajnokságra ma délután fél 7 órai kezdettel kerül sor a Millenári­son. Hatalmas mezőny vonul fel erre az összecsapásra, amelynek esélyese kétségen kívül Knoch, aki a csúcsdöntő kísérletek során 34:9-re javította erre a távra a legjobb hazai kerékpáros gyorslevente­­eredményt. Még mindig sok a hiba a DiMÁVAG- ban • •• Diósgyőr, szept. 23. A DiMAVAG kiszemelt edzőtársa, a Miskolci VSC lemondott a mérkő­zésről, ezért a második csapat volt az „egy“ ellenfele. Az első csapat így állt fel: Károlyi — Vinnyei, Fel­földi — v. Bohus, Turán, Rákóczi — v. Suhai, Kertész, Füzér, Fazekas, Turbéki. Az I. félidőben még csak ment valahogyan a játék , Füzér (3), Fazekas és Turbéki góljával 5:0-ra vezettek a nagyok, de a szü­net után rengeteg hibát láttunk. Ekkor Füzér és Kertész, ill. Pri­­belszky és Cluj volt a góllövő, így az edzőmérkőzést 7:2-re nyerte az első csapat. A Pesten lévő Tomecskó helyett Barna vezette az edzőmér­­kőzést. A II. félidőben Vinnyei he­lyén Tóth játszott. Kőhalmi József intéző szerint nagyon fontos volna már megkezdeni a pontgyűjtést, ilyen gyenge játékkal azonban erről aligha lehet szó. Az SzVSE ellen az összeállításban mindenesetre válto­zások várhatók. K. E. KÉZILABDA Schelenz Károly vasárnap érkezik Budapestre! Megírtuk, hogy az M­KÉSZ, meghívta Schel­e­nz Károlyt a J­éziLabda ed­zőképző tanfolyam előadójául. Schelen­z Károlyit, a „kézilabda atyját") nem kell bemutat­nunk a magyar kézilabdázóknak. Ő al­kotta meg a huszas években a kézilabda­­játék szabályait és ezzel a rugdobszerű, zavaros játékból élvezhető és óriási fej­lődési lehetőségek előtt álló já­téksarolatot teremtett. Seholon­ai Károly jelenleg a berlini TF vezető tanára és a német kézilabdázók birodalmi edzője. Kolozs Ferenc in­é­metors­zági tanulmányútja al­kalmával az MKESz nevében hívta meg Schelenzet, aki a meghívást elfogadta. Most futott be az FFH távlizaira, amely­ben jelzik, hogy Schelemz útja elől min­den akadályt sikerült elhárítani. Sche­ie­nz Károly vasárnap érkezik Budapestre. FTC-pálya IX., Üllői­ út 120 Szeptember 26-án, vasárnap délután fél 5 órakor Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 3 órakor FTC—Soroksári AC NB III-mérkőzés Melyik kettő a három közül ? A SzVAK, az FTC és a Törekvés ökölvívó csapata egyforma eséllyel küzd az 1. osztályba jutásért Vasárnap már a II. osztályú ököl­vívó csapatbajnokság­­ utolsó fordu­lóját vívják a résztvevők. Az eddigi mérkőzések ádáz küzdelmeket hoz­tak és most a döntő froduló előtt még mindig nem tudhatja senki, hogy a három esélyes csapat közül melyik kettő jut be az I. osztályba a BTK, a WMTK, a BSzKRT és a BVSC mellé. A jelenlegi helyzet szerint a Sza­badkai VAK, a Törekvés és az FTC egyaránt bejuthat az „ígéret föld­jére“. Nézzük csak a bajnoki táblá­zatot: A vasárnapi fordulóban a SzVAK a Törekvéssel, az FTC pedig az NSC-vel csap össze. Lássuk csak, mit hozhatnak ezek a mérkőzések és mi lehet ezek következtében a bajnoki verseny végeredménye? HA A SZVAK GYŐZ 9:7, vagy 10:6 arányban, akkor az FTC-nek egy 9:7 arányú győzelem is elég ahhoz, hogy második helye­zettként bejusson az I. osztályba. Ha nagyobb arányban győzne a sza­­badkai együttes, akkor a Fradinak döntetlen is elég lenne az „Ígéret földjére“ való bejutáshoz. HA A TÖREKVÉS GYŐZ bármilyen arányban, akkor az FTC- nek is le kell gyűrnie a fekete­fehéreket, hogy megelőzhesse a SzVAK-ot. Csak 12:4-es Törekvés­­győzelem esetében lenne elég az FTC-nek 8:8-as eredmény a máso­dik hely eléréséhez. Ilyen Törekvés­győzelem azonban teljesen valószí­nűtlen. HA DÖNTETLENÜL VÉGZŐDNE a Törekvés—SzVAK mérkőzés, az FTC-nek legalább 11:5-re kell győz­nie, hogy megelőzze a Törekvést 10:6-os győzelme esetén holtver­senybe kerülne a bihari utcaiakkal és közöttük újabb döntő mérkőzés válna szükségessé. * Amint látjuk tehát, izgalomra van éppen elég ok a Ferencvárosban, Kőbányán és­­ Szabadkán. A küz­delmek vasárnap délután fél 6-kor kezdődnek a Sportcsarnok nagyter­mében. 1.SzVAK 2 1 1 — 19:133 2.Törekvés 2 1 1 — 18:143 3.FTC 2 — 2 — 16:162 4.NSC 2 — — 2 11:21— Várnai lesz az Újpest közép­csatára az Elek­tromos ellen Az Újpest szerdai edzésén nem mozgott valami meggyőzően a csa­pat. Az első félidőben még elég jól játszott a csatársor, de szünet után már nem sok jót láthatott a közön­ség. Nagymarosi szolgálati beosztása miatt nem vett részt az edzésen, Sziklai még mindig sérült, Kirádi peedig csak gyúrást kapott. — Kirádira nem számíthatunk — mondja Majerszky János igazgató. — Sérülése rosszabbodott s így egy­két hétig pihennie kell. Várt, lesz a helyettese vasárnap, ő lesz a kö­zépcsatár, Szusza lesz a jobbössze­kötő, Zsengelér a balösszekötő. Sziklaira még mindig nem lehet s­zá­­mitatni. Ezek szerint vasároa­ így állunk fel: Tihanyi — Balogh II, Biró — Balogh I, Rózsa, Széphegyi — Pozsonyi, Szusza, Várnai, Zsen­­gellér, Penderi. A Kassai RAG 5:3-as győzelme nagy örömet keltett a csapat hívei körében. Az­ örömbe azonban öröm is vegyül, mert Visnyánszkynak kiugrott a könyö­ke. Kainer után most Visnyánszky is a sérültek listájára került. . Tartalékos csa­pattal készül a KRAC a Pereces elleni sorsdöntő mérkőzésére. 1943 szeptember 24 XXXV. évfolyam 137. szán Áras 20 fillér Németországban 25 Pl. OUgofulftw ••••••• *•— . ......... Bal ríiinxtctn ...... » S Minden ország támasza, talgkítve a tiszta erkiyes Sportolóink serege legyen a magyar lelki és erkölcsi megújhodás élő csapata A labdarúgás és a vigalmi adó Ugye - A Kolozs­­vár magáénak tekinti Kéritt aki a...ferencváros edzésén vett részt - Kiszelyre és Adámra hosszú időn át nem számíthat a Vasas - Várnai lesz az Újpest középcsatára - Milyen összeállításban lép­nek pályára NB I egyesületeink A magyar válogatott teniszcsapat megér­kezett Zágrábba A magyar válogatott teniszcsapat Asbóth, Katona és Mayer, Vásár­helyi Jenő , vezetésével — mint ne­künk Zágrábból jelentik — szeren­csés és sim­a repülőút után percnyi pontossággal megérkezett Zágrábba, a horvát -magya­r teniszmérkőzés színterére. A verseny első napján, pénteken Katona—Mitics és Asbóth —Palada­­mérkőzés lesz. BBTE—PSC S­L A szerdán játszott or­szágos női csapatbajnoki döntőn a vi­déki bajnok Pestújhelyi SC csapata a párosokon már nem tudott egyetlen győzelmet sem szerezni s így Köpeczyné győzelmével 5:1 arányban alulmaradt A BBTE ezzel a győzelmével, 1940 óta, mikor először nyrte meg az országos bajnokságot, harmadízben lett első A késődélutáni eredmények: Flórián, Zsit­­váné—Pongor, Vermesné 6:0, 6:0, Vad, Férjén Isikné--Pon­gorn­­, Lászlóné 6:0 6:3 Elektromos­ pálya " I.AIURI ».met­aUBB | Szeptember 26 cím­. vasárnap délután fél 5 órakor Vasss—Debnceni VSC Nemzeti Bajnoki mérkőzés előtte fél 3 órakor" BTK—Verbőcsty NB III-mérkőzés

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék