Nemzeti Sport, 1943. szeptember (35. évfolyam, 171-191. szám)

1943-09-27 / 189. szám

KERÉKPÁR • Eies Ferenc ötödször nyerte Magyarország 100 km-es országúti bajnokságát Kiss kettős tenyérszélességgel második Tömegbukás a cél előtt — 37.300 m-es óra átlag — A vaskerekesek 50­ km-es ország­úti bajnokságát Bengyik nyerte Az eső ott lógott a levegőben, a szelek is már duzzasztották vitorláikat, mégis, amíg a bajnokság le nem zajlott, sem a szél, sem az eső nem zavarta a vasár­nap délelőtt, a Népligetben lezajlott nagy csatát, mely eldöntötte Magyarország idei 100 km-es, országúti bajnokságának sorsát. A verseny a legjobb hazai porfelhőlo­vagokat ültette nyeregbe és ezúttal méltó bajnokot avatott Éles Ferenc személyé­ben, aki a Népligetben háromszor, egyéb­ként pedig összesen ötször nyerte meg ezt a bajnokságot. Éles ezúttal okosan, ésszel és erőtartalékolással vívta ki ma­gának ezt a diadalt. Megkísérelt néhány robbantást, de amikor látta, hogy a boly túlságosan együtt van és biztosan utasít vissza minden szakítási kísérletet, már csak arra vigyázott, hogy el ne szökhess­sék senki s bizony néhányszor alaposam meg kellett kevernie a hajtókart, hogy a veszélyt elhárítsa Ezútal végre kijött a lépése az FTC-ágyúnak, aki az egész idény során határtalan balszerencsével küzdött. Igen szép volt a hajrája, bár kétségtelen, hogy Kiss az utolsó méte­rekben majdnem kérdésessé tette biztos­nak látszó elsőségét. Kiss versenyről versenyre fejlődik. Ma már kétségen kívül az ágyuk közé tar­tozik és második helye megérdemelt. Di­cséretre méltó Kovács harmadik helye is. Ez a BSzKRT-ágyú tömlőszakadás következtében messze lemaradt,­­de aka­ratereje és küzdőszelleme révén felküz­dötte magát az ég­be, ahol a hajrában maga mögé utasította a nagyon frissen és fürgén mozgó Faludul, aki végül is negyediknek kötött ki. A fiatalság sike­rét­ még Sipos ötödik helye is emeli. Karaki, a torna főesélyese a cél előtt 40 méterrel küllőszakadást szenvedve, el­esett a végküzdelemtől. Nótás rosszul helyezkedett s így történt, hogy a haj­rában nem is vett részt. A bajnoki futam két részre osztható. A verseny első felében heves iram és robbantásgazdagság jellemezte a küzdel­met, ekkor 40 km-es volt az átlag, a viadal második felében azonban elcsen­desedett a vállalkozó kedv, a sebesség is és helyette a városra való lovagolás, az er­őtart­om­­ékolás és a majálisozás lépett, így történt, hogy a biztosra várt csúcs nem született meg és a mezőnynek vé­gül is meg kellett elégednie a 37.300 méteres átlaggal. A verseny lefolyása. Pontban kilenc órakor rajtol a 45 főt számláló mezőny. Az iram rendkívül he­ves, ekkor futják azokat a 2:55-s köröket, amelyek 41 km-es átlagot hoznak ki a táv első negyedére. A harmadik körben Morvay óvatlanul kiugrik, s nevéhez fű­ződik az az első robbantás. Előnye azon­ban nem növekszik, s az éber üldözők hamarosan beolvasztják. 10 km: 14.30, Zsellér, útvonal csúcs! (Régi: 15:23, Ir­­házy, 1043.) A hatodik körben Kiss KSzKK és Éles közös számlára szökni kísérel. Váltott vezetésű szakítási próbál­kozásuk azonban fullad, s ostromuk csak arra jó, hogy a boly még gyorsabb iram­ban repüljön előre. A 9-ik körben az igen tevékeny Vida, Kucsera II. és Nótás ke­veri meg a hajtókart, de sorsuk ugyanaz lesz, mint vállalkozókedvű elődeiké. 20 km: 29:23, Vida, útvonalcsúcs! (Régi: 31:44, Zsellér.) Még néhány jelen­lék télen szakítási kísérlet után a boly éle csök­kenti lendületét. A mezőny ideges, vá­­rosra lovagol. Végre Kovács és Irházy szünteti meg az egyhangú taposást és vad iramban kiugorva közel 200 méteres előnyre tesz szert. De ekkor Éles ellen­­támadást kezd­ve a 15. körben felhúzza rájuk a mezőnyt. 30 km: 44:20, Vida út­vonalcsúcs! (Régi 31:48, Nagy, 1941.) — Gyurkovits tömlőszakadást szenved, gé­pet cserél, tért veszít. Kárász és Nyilasa reménytelen helyzetben feladja a ver­senyt. Egyre többen szakadnak le. 40 km: 59:40, Kiss, KSzKK. Kiss szökése most átmene­ti zűrzavart okoz, de Éles ismét biztosan szerel. Ku­csera szökését Nótás és Faludy tudja fel­használni, hárman meg is ugranak, de a mezőny hamarosan rajtuk van. Zsellér tömlő-szakadás miatt gépet cserél. Fekete kengyeltörés miatt gépet cserél és kör­­hátrányt szenved. 50 km: 1:14:50 (átlag: 40.000 m!!!)Ecker. 60 km: 1:31:12, Nótás. Egyhangú gyors taposás, minden kezde­ményezés nélkül. A 30-ik körben végre Martin és Karaid feszít vitorlát, de alig 100 méteres előnyüket a boly hamarosan lemorzsolja. Gyurkovits a 33-ik körben, miután már harmadszor cserélt gépet, fel­adja a további küzdelmet. Az iram most váratlanul nagyot esik. Ez a 70 km-es időeredményen erősen érezhető: 1:47:10, Karaki. A 35-ik körben végre ismét len­dületbe jön a tábor. Vida, Éles, Kucsera és Irházy közös vállalkozásban remekül kilő már-már úgy látszik, hogy ez a robbantás sors­döntő lesz, a szökevények vagy 250 mé­tert szereznek,­­ de ekkor Faludy, Ku­csera II. és Kiss váltott vezetéssel felhúz rájuk és fékeznek. A 39-ik körben, mely egyúttal a torna leggyorsabb köre (2:48­­) Karaki és Nótás pompás hajrá­vadászat után befogja a szökevényeket­. Ebben a nagy csatában Szenes és Torna leszakad a bolyból. Kovács, majd Droba gépet cserél, mindketten későbben felzár­kóznak. Zsellér ugyanekkor egykörös hát­­rányt szenved, Fekete feladja a küzdel­met. 80 km: 2:63:35, (Gere). Karaki, aki eddig igen jól tartotta magát, tömlősza­kadás miatt kereket cserél, de fejhátrá­­nyát mindjárt feldolgozza. Zsellér, hogy körhátrányát megszüntesse, kilő és rövi­desen két percre növeli előnyét. A me­zőny nem túlságosan veti utána magát. 90 km: 2:21:33 Ecker. Az iram egyre lassúbb. A sikertelen robbantások után most már tartalékolják erőiket az esélye­sek és így a mezőny 5 perc körüli kö­rökkel majálisozik. Csengetés után tömö­­rödik a tábor, majd 400 méterrel a cél előtt Éles megnyitja a hajrát. Hátsó kerekére Karaki akar ragadni, de ,Gere közbeékelődik, mire Karakinak 5 küllője kiszakad és így a végküzdelemtől elesik. Ugyanakkor Kucsera is bukik. Vízügyei is feldől sőt olyan szerencsétlenül jut érintkezésbe a földdel hogy vállcsontja törik. A mentők viszik el. Az élen Éles egyre fokozza iramát .A­már vagy egy géphossz az előnye, amikor a háttérből Kiss lő ki és veszedelmesen m°£rközelít­ve ellenfelét, fej-fej mellett küzdelemre kényszeríti a még mindig újítani tudó Élest, aki végül is bedobással és■ a kettős tenyérszéleségnyi előnnyel megérdemel­ten jut a bajnoki cím birtokába. Részletes eredmény: Magyarország 1943. évi 160 km es országúti bajnoka: Éles Ferenc FTC 2:41:40, óraát­lag: 37.300 m. 2. Kiss KSzKK kettős tenyérszéless­é­g, 3. Kovács BszKRT háromnegyed gép­hossz, 4. Faludy­ KSzKK fé­gép, 5. Sípos FTC rajta, 6. Gera PSE rajta, 7— 23-ig holtversenyben: Morvay FTC, Martin­­’VSK, Lakatos Törekvés: Kiss WMTK, Droba WMTK, Lovass PSE, Irházy Só­lyom KE, Ecker Z. Danuvia, Torna PSE, Vida FTC, Szenes FTC, Karaki BSzKRT, Oszvald KSzKK, Kucsera I FTC Kucsera II FTC. Nótás PSE, Vass Sólyom KE 2:41:42, 24. Zsellér WMTK 2:42:42. 1 kör hátránnyal: 25. Bors BSzIvRT 2:45:10. 3 kör hátránnyal: 26. Takács LSzKRT 27. Sipos Tipográfia. MOZI A hét magyar újdonsága Simor Erzsi és Páger Antal új filmje lesz Simor Erzsi és Páger Antal már egyszer arattak egy óriási közös si­kert. (A Szűcs Mara házasságával.) Most ismét együtt játszanak a Ket­tesben című különleges vígjátékban. Simor Erzsi olaszországi vendégsze­replése után ezzel a Szereppel tért vissza a magyar filmhez. Páger An­tal is meglehetősen sokat pihent, mielőtt megkezdte a Kettesbán fő­szerepének eljátszását. A Fostor Angelicus dísz­bemutatója, meghívott közönség számára Október 2-án lesz a díszbemuta­tója a Pastor Angelicus című film­nek, amely XII. Pilis pápa életéről készült. A rendkívüli filmet meghí­vott közönség előtt fogják levetí­­tetni. A rendes előadásokra csak ké­sőbbi időpontban kerül sor. Az októ­ber 2-i, szom­bati díszbemutatóról a rádió fogja tudósítani a nagyközön­séget. Ferida Luisa és Giachetti Fosco együtt Rendkívül érdekes olasz film lesz az egyik fővárosi bemutatómozi leg­közelebbi újdonsága. A fim címe: Ártatlanul. Az elragadó Ferida L­uisa és a remek Giachetti Fosco játssza a két főszerepet. A főszereplők ná­lunk is olyan népszerűek, hogy már ők ketten is biztosítani tudják a film sikerét. Október elején mutatják be a Párisi románcot Októbernek is meglesz a maga né­met filmszenzációja. (Szeptemberben a Münchhusen volt.) Október elején fogják bemutatni a Párisi románcot. Ez a film nem külsőségekkel fog hódítani, hanem belső értékével, sze­replőinek nagyszerű játékával, mű­vészi rendezésével. A Párisi románc a legszebb filmköltemények közé tartozik. Kautner Helmut rendezte. Főszereplői: Hoppe Marianne, Ma­rian Ferdinand, Breuer Siegfried, Dahlke Paul. A kisebb szerepeket a német film legkitűnőbb jellemszíné­szei alakítják. A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n = %, f = %, b = 91, Sz = szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ÁTRIUM Margit-körút 65. T: 154-024 153 034. 15. U. 19. &Z. V.: 13-kor is. Münchhausen. (Albers Hans, Werner Ilse.) 2-ik hét! CORVIN József-körút és üllői-út sarok. T: 138-988, 339-584. 4, 6, n9 Sz V : 2kor is. Valakit szeretni kell. (Mosen Hans.) DEÁK Teréz krt 28. T.: 121-343. 125-952. f3, f5, f7, 19. Anyámasszony katonája. (Szilassy, Pelsőczy Bik­esi.) 5-ik lift! FORUM Kossuth Lajos­ u. 18. T.: 189-707. 189-543. f6, f7, 18. Sz. V.: 13-kor is. A szerencsés fiú (Tagliavini). KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 185-329. 883-102, n4 n6, n.8. Sz.: nk-kor is. V.: 11, n4, n6, n8. Anyám asszony katonája. (Szilassy, Pelsőczy, Bilicsi.) 5-ik hét! mm »■■iiiwi.i­­­mii........ man—n——! Hétfő, 1943 szeptember 27. Bengyil WMTK a vaskerekes országúti bajnok, de megóvták ! A 100 km -es ors­zágúti bajnokság előtt bonyolította le tegnap, vasárnap délelőtt az MKSz Magyarország 50 km­-e vaskerekes országúti bajnokságát a népligeti kiskör­ben. Az aránylag k­­etét számi, harminc főt nyeregbe szólító viadal nem hozott különösebb sportérem­éget. A m­ezőn­y 30.101­ km-es átlaggal teljesítette a versenyt s náhá­ig helyi robbantásit­ól eltekintve, melyek eredményre nem vezettek, egyéni kezdeménye­zés nemi igen akad­. A bajnoki címet Bengyik ragadta magához: 55 mp­s megugrással haladt át elsőnek a célon­. Ezt az eredei tényt az­onban a KEK megóvta. Arra hivatkozott, hogy Bengyik egy körről lemaradt s ezt a térhátrányát a versenybíróság nem vete figyelembe, csak azt az előny­tét értékelte, amit az utolsó körökben hátrál­yának behozása érdekében a mezőnnyel szemben kiharcolt. Az óvás felett csak hétfőn dönt az MKSze, mert előzőleg a kiküldött terep­­ellenőröket kívánja kihallgatni. Ismét bebizonyosodott, hogy a célban levő közszámláló ellenőrök hiánya milyen nagy és lényegbevágó zavarokat okoz­hat. Ha az óvásnak helyt ad a szövet­ség, úgy a bajnoki címet a második­nak végzett ötvös nyeri el. Viszont olyan vélemény is elhangzott, hogy ötvös, aki az egész idényt fakerékkel küzdötte végig, nem egészen sportszerűen ugrott be az évad utolsó mérkőzésére vaskerék-­­kel. Az MKtíz ennek a véleménynek helyt is adott s mint értesülünk, jövőre olyan szabályt hoz, mely lehetetlenné teszi hogy egyszer fakerekes versenyen indult küzdő ismét vaskoroké osztály­­ban rajtolhasson. Ez a szabály azonban természetesen csak akkor lehet majd érvényes, ha megfelelő versenytöm­b áll rendelkezésre. Részletes eredmény: Magyarország 50 km.és országúti vas­­kerek­es bajnoka: Bengyik WMTK 1:22:40 (óraátlag: 36.100 m), 2. ötvös KICK 1:23:65, 3. Borbély WMTK rajta, 4 Hor­váth Sólyom KE, 5. Szigetvári WMTK, 6. M­aglódy Törekvés. 7—14. holtverseny­ben: I-Zanzá­k PVS­K Szállás Sólyom KE, Pálinkás KSzKK,­ Légrádi KSzKK, Hubert PSE, Jell Sólyom KE, Csető WMTK, Radó Törekvés mind rajta, 1 kör hátránnyal: 15. Ludányi PSE, 16. Rezső KSzKK, 17 Bornemisza BSzKRT, 18. Hegedűs SzVÁK, 19 Károly SzVAK, 20. Deák SzVSE, 21. Hegyesi SzVFJE, 3 kör hátránnyal: 22. Barna SzVSE. Az eső elmosta a Millenáris vasárnapi versenyét A motorvezetők tegnapra hirde­tett versenye a Millenárison elma­radt. A tükrös betonra egyre több és több eső csapódott, s így a rendező­ség kénytelen volt a szép számban összegyűlt közönség előtt kihirdetni­, hogy a nagy érdeklődéssel várt torna kedd, vagy szerda estére halsztó­­dott el. CÉLLÖVÉS A TgyLE háromnapos országos nyílt cél­lövő versenyén szombaton, a második napig az Arérm­ úti Horthy Miklós-lőtéren a HTVK csapata, a hadi pisztoly csapa­t­­versenyben 1797 ponttal új országos csú­csot­ állított fel. Ez az eredmény 33 ponttal jobb a régi csúcsnál. Az egyéni hadipisz­toly ver­sen­yben Boronelly Tibor RTVK vezet 371 ponttal. Az egységes kispuska­­verseny­ben eddig legjobban Papp Zoltán BETE áll 288 körrel. A nemzetközi kis­­puska verseny egyéni fekvő testhelyzetben Almási Ferenc Postás SE 393 körrel, álló és térdelő testhelyzetben Ádor Attila BBTE vezet 362, illetve 380 körrel. Cél­lövő pisz­tolyversenyben Takács Károly HTSE vezet 260 ponttal. A vasárnapi eredménye­ket még nem állították ösz­ze. KOSÁRLABDA A Bankliga férfi kosárlabda bajnoksá­gának küzdelmei ma hétfőn délután kez­­dnek meg a margitszigeti OF-pályán. Műsor: 5 óra. Kér. B.-PK férfi — 6 óra­. OF— HB férfi. KORZÓ Váci-u­. 9. T: 182 818. 15. v. s9. Sz. V. 13-kor is. Lángoló fiatalság. (Nagy Kató: Berry Jules.) 2-tsc hét! NEMZETT APOLLÓ Erzsébet-krt 45. T­: 220-002. fő. sz. s9. Sz. V.: 1i kor is. Fél­teken vsész. (Tolna­i Somlay.) OMNIA Kölcsey-utca 2 T: 130-125. 4. 6. 8. Sz.: 2-kor is. V.: 11-kor és 2-kor is A szerencsés fiú (Tagliavini) RADIUS Nagymező ut­a 22 T.: 122­ 003. 120-564. 3. fő 8 1-kor is. V.: 11. 3. f6. 8 Münchhausen. (Albers Hans Werner Use,) 4-ik hét! SCALA Teréz-körút 60. T.: 114 411. fő. 17. f!) Sz. V.- 13-kor is­. Csavargók (Simon Michael, Lemonnier Mc2, Aumont Jean- Pierre.) * SZITTYA Vilmos császár-út 30. T.­ 111 l10. fa. f7, f9. Sz. V.: 13-kor 16. Féltékenység. (Tolnay, Somlay A URANIA Rákóczi út 21 T.: 146 046. n3. 5, h3. V.: 11-kor 16. Münchhausen. (Albers Ham?, Werner Ilse.) 4-ik hét! Híradó mozik BELVÁROSI Pettin S.-u. 6. T.: 181-244. 10-től 22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar , Ufa­, rajzos (a Gran-Sasso)­­-és külön hír­adó. Földrengések és oszt­­ogok HÍRADÓ Erzsébet­ kör­út 13. T­: 222 499. 9-től 22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar­, Ufa, rajzos (a GranSasso) és külön hír­adó. A láp virága. Utánjátszó mozik BARLANG­­vároly-körút 8. T.: 422-722. f2. f4. f6. f8. Inkognito. 2 ik hét! BELEZNAY Akácfa-utca 4. T.: 225 2/6. H, hl. fi, fő, f7. f9. ópium keringő. BETHLEN Bethlen-tér 8 V: 225-003 f5. f7. f9. Sz. V.: fl-kor is. Szerencséd flótás. GAP­OTOL Baross-tié­r 32. T.: 134-337. 2. 4, 6. 8 V.: 11-kor is. Szeptember végén. CSABA Üllői-út 4. T­: 146 040. fő, f7. f9. Sz. V.: f2 kor is. Szerencsed flótás. DUNA Horlán-utca T.: H1-9P4. f5. f7. f9. V.: f3-kor is. Szerencsés f­ló­tás. KAMARA Dohány-utca 42 T: 423-901. 112. 2. 4, 6. 8. Kölcsönadott élet. MESEVÁR Szent István-krt 16. T.: 114- 502. fő, f7, f9. V.: f3-kor is. Tilos a sze­relem. PATRIA Népszínház-n. 13. T.: 145-673. fn­, fl. f3, f5, f7. f9. V . 11, hl. f7, fő. f7. f9. Ragaszkodom a szerelemhez. 2-ik hét! T'EST Erzsé­bet-körút 8. T.: 221-222. 02, 2, 4, 6, 8. Külvárosi őrszoba. UJBUDA Horthy M.-út 64. T­: ‘98-999. f5. f7, f9. V.: f3-kor is. Tilos a szerelem. AN­NA­ RákAzti út 22 T: 225-238. f5. f­8. Sz. V.: fS-kor is. Él­re kiderül ATTLIA Rákóczi-út 82. T.: 222-614. f1 f3. f5. f7. f9 Anna Mária. BUDAI APOLLÓ Csalogány-utca 42. T 351-500. f4, f6. f8. V.: f2-kor is Az el, ranicsovú. DAMJANICH Damjimich-u. 1. T.: 425-0­­4, 6. 8. V.- 11-kor és 2-kor is. ÉUn ra devu. ERZSÉBET Erzsébet ki­rút 39. T.: 222-40 11. n3. ná. n7, u9. A nőnek mindig iga­ van. HOMEROS Hennina-el 7. T.: 496-17 f­4, f6, f8. V.: f2-től: Anna-Mária. 3POl­Y Csáky-utca 05. T.: 292-626 f3, f­­7. 49. V.: f 1-kor is Anna Mária. JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tár 7 T.: 13 316. fj. f7, 49. V.: 43-kor is A férfi ember. NYUGAT Teréz körút )U T­: 121-02­­5, r.7, ti9. Sz.: nH-kor is.­ V.: H-kor i­s3 kor is. Anna-Mária. OTTHON Beniczky-utca 3. T: 146-44­4, 6. 8. V.: fi. i­3, f5, f7, f9. Anna Mari RÁKÓCZI Rákóczi-út 68. T.: 426 326.­­ hl, f3, fő, f7, f9. Sok hűhó 17mm fél Serrano Rosita énekel. SZÉKELY Erzséb­e­-körút 26. T : 226-42 11, f3, f5, f7, f9 Két szerelmes óra. SZIVÁRVÁNY István-út 39 T.: 228-02 fő, f7, f9. Sz.: f3-kor is. V.: f1-kor és 1 órakor is. A titokzatos idegen. TISZA Népszín l­áz-utna 31. T.: 133-17­4, 6, 8. V.: 2-kor is. Házasság. TOLDI Rákóczi-út 70. T-: 224-443. 10. hl 12, 1­4, 5, 17, 19. Eltévedt emberek. TURÁN Nagymező­ utca 21. T.: 120-003. 1­­2, 4, 6, 8. Anna-Mária. ATLÉTIKA A Pufik­a nagy diadalát hozták a női ügyességi csapat­­bajnokságok Szombaton délután a BEAC-pályán le­bonyolított női 4x100 m-es váltó és­­ügyes­­ségi csapatbajnokságok nagy sikerrel zárultak. A kellemes időben, kitűnő ren­dezésben lezajlott versenyen egyesüle­teink hatalmas tömegekben vonultatták­­ fel hölgyatlétáik színe javát, a nyír be­érkezett nagyságokat és tehetséges fiata­lokat egyaránt. A 4x100-as bajnokságot, mint már teg­napi számunkban közöltük, a Futura A­ csapata nyerte ..utcahosszal".­nia az első két váltás jobban sikerül, megjavíthatták volna az 51.9-es csúcsot is. Az ügyességi csapatversenyeken is váratlanul a Futura kitűnő, lelkes gárda ia diadalmaskodott és az 5 bajnokság közül 4-et megnyert, mindenütt megelőzve az esélyes TFSE-t. Különösen meglepetést okozott, hogy a súlylökést és a diszkoszvetést is ő­k nyer­ték. A TFSE mentségére szolgáljon, hogy nagyon megérezték a dobószámok­ban Medrea hiányát és így csak a gerely­vetést tudták megnyerni. A vidékiek kö­zül jól szerepeltek a pécsiek, bár a sérült Szepesvári nem indulhatott. Tehetségesek a békéscsabai lányok is. Az egyéni ered­mények — mint általában a csapatverse­nyeken — közepesek, de azért akadt egy­két jó eredmény. Bártfayné 145-öt, Stohr­­mann 140-et ugrott magasba, Fekete Szendy 21.06) 23.58 cm állag. 2. MAC (Némethné 30.40, Fekete 25.30, Far­kas 20.41, Tóth 18.81, Várszegi 19 60) 22.70, 3 Futura (Sziráky 2­3.25, Pus­kás 22.35, Tolnai I 20.05, Zubek 19.65 Tolnai K. 18 m­) 20.66, 4. MATSE 19.73, 6. B. MÁV 19.58, 6. HaSC 18.53. Örvendetes tehát, hogy minden csapat­­bajnokságban, a gerelyvetést kivéve, 10-en felül volt az induló csapatok száma. SPORTÉRMEK LPDVIG Bp. Thók K.-k. II. Kaphatók Um afjeené S. friert, ttjai, sar!$$£ 522-t, Tolnai Ilona 509-et távolba. A szö­vetség különben,, nagyon helyesen, a csa­patversenyeket is bajnoki jelleggel ru­házta fel és a győztesek is bajnoki érmet kaptak. , A csapatversenyek részeredményei kö­zül tegnap már többet közöltünk, most közöljük a végső sorrendet. Magasugrás Bajnok: Futura A) (Tolnai I. 135, Pi­rik 135, Józsa 136, Zubek 130, Molnár 180) 133.3 cm átlag. 2. MAC A) (Fekete 1®, Sz. Szentkirá­lyi­­ 135, Pompér 130, Szabó 125, Schuber 125) 130. 3. HaSC A) (Bártfainé 145, Ku­tass­ 130, Rajkai 125, Lantos 120 Németh 115) 128. 4. TFSE A) 128. 5.­6. Futura B) és MAC B) 121. (13 induló). Távolugrás Bajnok: Futura A) (Tolnai I. 509. Tol­nai K. 468. Nagy 461. Zubek 445. Kondo­rosai 436) 463.8 cm átlag. 2. MAC A) (Fekete 522. Sz. Szentkirá­lyi 4.és Németh 448. Szabó 443. Kincsossy 436) 457.1. 3. TFSE A) Rohrmann 478. Tóth E. 472, Tóth M. 122, Dombrádi 420, Németh 419) 442.2,. 4. PEAC 422.7, 1. Fu­tura B) 406, 6. TFSE B) 403.2. (13 in­duló). Súlylökés Bajnok: Futura A) (Réthy 9.67. Kondo­­rossi 9.57. Kiss E. 9.37. Tolnai I. 9.04. Kössék 9.90). 9.31 cm átlag. 2. TFSE (B. Kael 9.94. K. Buda 9.60. Umbrai 9.54. Nemere 9.27. Satyi 8.17) 9.30, 3. Futura B) (Pirik 8.31. Kiss M. 9.37, Puskás 8 31. Sziráky 8 02. Tolnai K. 7.73) 8.24, 4.­ HaSC 8.16, 5. PEAC 8.05, 6. MAC 7.82. (11 induló). Riszkoszvetés Bajnok: Futura A) (Kondoros­i 28.79, Déry 27.21, Sziklai 26.80, Tolnai I. 21.56, Kiss E 23.31). 26.06 cm átlag. , 3. TFSE IK. Buda 30.50, B. Kael 38.55, Nemere 25.90, Dombrádi 22.74, Rohrmann 21.86) 26.91, 3. PEAC (Biró I 25.35, Vár­­bogyai 25.0,3. Szlobonyi 24.56, Tölgyes 23.45, Biró II. 22.25) 24.17, 4. HaSC 2250, 5. Békéscsabai MÁV 22 55 6. MAC­A) 22.45. (11 induló). Gerelyvetés Bajnok: TFSE­­Umbrai 30.04, Rohr­­mann­ 27.38, Kalauz 2­5.98 B. Kael 23.47, NEMZETI SPORT Megjelenik szerda és szombat Idvétele é­vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó­hivatal, Budapest, VIII., Rökk Szilárd­­utca 4 Távbeszélő 132—199 és 133-977. Levélcím: Budapest 741. Postafiók: 42. Postatakarék: 53.366. Főszerkesztő: Vadas Gyula dr. Felelős szerkesztő: Hoppé László. Felelős kiadó: Tavasz István dr. Előfizetési díj: Belföldre egy hóra 4.40, negyedévre 12.50, külföldre­ 16__P. Sporthirlappal együtt egy hóra 5.60, negyedévre 16.—, külföldre 21.— P. Nyomatott a Stádium Rt. körforgó­­rémein. Felelős: Gyffry Aladár igazgató. Miért utasították el a MAC óvását? Magyarország ezévi atlétikai váltó­bajnokságainak első napján, a 4x400-as versenyben kínos jelenet­ek adódtak. A bajnoki futam részleteiről már a vasár­napi számunkban beszámoltunk, az aláb­biak során pe­dig ismertetjük Tatár Ist­vánnak, ,a MAS­, alénökének, aki egyben a­ versenybírói tisztet is betöltötte, a MAC óvásával kapcsolatos elutasító ha­tározatát. — Mindjárt elöljáróban le kell szögez­nem, hogy én a leghatározottabban el­lene voltam a 14-es létszámú bajnoki mezőny egyszerre való indításának. Figyelmeztettem az egyesületek képvise­lőit, hogy ebből baj fog származni és amellett voltam, hogy előfutamok alap­ján rendezzük meg a döntőt. Sajnos, ezt a jelenlévő egyesületi vezetők és maguk a versenyzők is leszavazták, mondván, hogy ha a célegyenes közepéről történik majd az indítás és csak 20 méter után szabad előzni, nem történik semmi baj. Az események azonban engem igazoltak. Senki nem tartotta be az előre megbe­szélt utasításokat, hanem már a rajt után igyekezett mindenki a belső pályát bir­tokába keríteni.­­ A MAC óvását, amelyet azért adtak be a szigetiek, mert szerintük Góby sza­bálytalanul előzte­­Csupánfalvy Gézát, el kellett utasítanom. Az elutasító határo­zatomat ugyanis arra alapoztam, hogy a nemzetközi szabályok, de a magyar sza­bályok sem írják elő, hogy mennyi tér­köz szükséges ahhoz a két versenyző között, hogy az egyik a másikat előzni igyekezhet A szabály csak azt mondja: az előzés akkor tekinthető szabályosnak, ha az előző atléta, az előzés pillanatá­ban gyorsabb, mint az előzött s bevá­gásával nem akadályozza a lassabban futót az előrehaladásában. Góby vélemé­nyem szerint az előzésben gyorsabb volt, mint Csépánfalvy és bevágásával sem akadályozta őt. Ezért kellett elutasíta­nom a MAC óvását. Az ügy még nem fejeződött be, a MAC megfellebbezte a versenybíró hatá­rozatát. A váltóbajnokságok elsőn­epi eredmé­nyei egyébként — mint már közöltük az alábbiak voltak: 4x100 m: 1. BB 42.9, 2 MAC 4:1.6. .1. MAFC 44.­­ 4x m: 1 BBTE 3:25. 2­ MAFC 5:27. 1 M 3:11.2.­­ 4x1500 m: 1. MAC 16:39.8. UTE 16:56, 3. BBTE 17:07 GYEPLABDA MHC-AHC 1:0 (0:0). Stefánia-út. Ba­rátságom. Vezette: L­uka II. Jó edző­­mérkőzés volt. Góllövő Tóth. Jó: Margó Is­. Csikász 26 Gosztonyi, ill. Konoráth dr. és BETE-MAC 3:0 (1:0). Pasaréti-Dt. Barátságos. Vezette Szabó. Erős iramú m­érkőzés. Góllövő: Pálfalvi (2) és Háray Jó, Pálfalvi. Háray és Szamosi, ill. Gur­iy­ás, Ga­mani és vitéz Karácsonyi. * vasassá BAZ80 mérték szerint is. HARISNYA, NYAKKENDŐ, BALLONKABÁT VIII., Barosss utca 68. Telefon: 149-400 ■ A RÁDIÓ MŰSOR­A Hétfő, szeptember 27. Budapest I. 1549.5 m.) 6: üzen az ott­hon. A Vörösk­ereszt bajtársi rádió­szolgálata. 6.25: Ébresztő Torna. 6.45: Reggeli zene. Közben 1: Hírek. 8: Hírek német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelven. 8.30: A vallás- és közok­­tatásügyi minisztérium rádióiskolája. 10: Hírek. 10 15: Székesfővárosi tűzoltózene­kar. Vezényel: Eördögh János 11.15: Várady Ferenc énekel. 11.40: A" három­­szék"a havasoktól a Himalájáig. Tőrg Gyuláné előadása. 12.10: Művész emezek Közben 12.40: Hírek. 13.30: Honvédeink üzennek. 14: A folyatt­erők fúvószenekara Vezényel: if­j. Fi­csay Richard 11.30: Hírek,­ 15: Szalonötös. Közben 15.30: A svéd üvegművészet. Kampis Antal előadása. 16 15: Herrer Pál táncegyüt­tese. 16.45: Hírek, 17: Ma­csiner Béla táncsz­írnokát zongorázik. 17.15: Vessünk számot beszolgáltatást kötelezettségeink­­kel. Szőts Gyula előadása. 17.30: Ha egy őszi estén . . . Lengyel Anna és Bih­ary József énekel. Kísér: Veress Károly cigányzenekara. 18.15: Zöld fenyő a fehér címerpajzson. Közvetítés a csik­­somlyói Kaláka népfőiskolából Vezeti: Csanády György. 18.35: Halk melódiák. 18.50: Hírek. 19: A Kolozsvári Filhar­mónia: Társaság hangversenye. A szünet­­ben k­b. 19.50: Beszélő kövek. Séta a kolozsvári ásatások között. A közvetí­tést vezeti: Budinszky Sándor 20.50: A német birodalmi rádió műsorából. Bécsi melódiák. 21.40: Hírek. 22.10: Hírek német, angol és francia nyelven. 22.40: Szerenádok. Táncoló ritmusok. 23.45: Hírek. Budapest II. (288.5 m.) 17: Hírek német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelven. 19: Német nyelvoktatás 19­30: A rádiózenekar műsorából. 20.10: A nép­­hagyomány szerepe a népművelődésben Manga János dr előadása. 20­30: Dalkör! Vezényel: Zsakovszky József. 21: Kamara­együttes. 21.40: Rendőrzenekar Vezényel: Bánfalvi Miklós. 22.49: Hírek.­ Kassa. (208.6 m.) 11.40: Hírek. 12.10: Különle­ges hangszerszólók. 17.30: Kassai Szalonzenekar. 18.05: A hamvai pap ham­vai Hamván hamvadnak el ... Madaras László előadása Tompa Mihályról. 18.25: Gombás Ferenc gordonkázik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék