Nemzeti Sport, 1943. október (35. évfolyam, 192-212. szám)

1943-10-03 / 193. szám

6* A BSzKRT nyerte az Olympia-­t­­upát­­ Szer­dán délután a BBTE pasaréti úti pályáján került sorra az Olympia Kupa döntőmérkőzése, valamint a 3—4. helyet eldöntő találkozó. BBTE—Kistext 40:30 (16:14). Férfi dön­tőmérkőzés a 3—4. helyért. Vezette: Faku és Tar. BBTE: Csányi— Szotyori — Somogyi — Nádasdi,’ Zsabka.­ Csere: Uracs, Körmendy és Araczky. Kistext: P­ozgonyi, Jánosházy — Szabó — Soly­­mosi, Károlyi dr. Csere: Fazekas és Kenéz. Az elején a kispestiek már 9:0-ra vezettek, de szünetig Csányi irányításá­val feljöttek a budaiak. Szünet után a 10. percben megszületett a kiegyenlítés, majd a BBTE biztosan elhúzott és megérdemelten nyert. Jó: Csányi, Szotyori és Uracs, illetve Solymosi, Szabó A. és Rozgonyi. Nádasdi nagy­szerűen semlegesítette Solymosit. Kosár­­idobó: Csányi Z. (14), Zsabka (8), Szotyori és Uracs (6—6), Somogyi (4), Nádasdi- Novakovszky (2), illetve Kárloyi dr (10), Szabó és Rozgonyi-Ruschil (7—7), Soly­­m­osi (4), Kenéz (2). BSzKRT—BEAC 24:23 (11:11). Férfi döntő. Vezette: Kamarás és Hepp­er BSz­KRT: Velkey, Kardos — Németh — Szamosi, Mogyorósi. Csere: Ács és Mátyási A. BEAC: Rébay, Stolpa II — Bajári — Kocsis, Lestyán. Csere: Püspöky. Tapogatódzó játék után pár­pontos előnyt szerez a BSzKRT, a félidő végéig Kocsis pompás kosarakkal egyen­lít. Szünet után egyre izgalmasabbá válik a mérkőzés, felváltva esnek a kosarak. Úgy látszik, hogy a REAC győz, de Kardos és Szamosi egy-egy nagyszerű kosarával a villamosnak nyernek Jó: Velkey és Kardos, illetve Kocsis és Rébay. Kosárdobó: Németh (7), Mogyo­rósi (5), Kardos és Velkey (4—4), Szamosi és Ács (2—2), illetve Rébay (9), Kocsis (8), Bajári (5), Lestyán. Az Olimpiai Kupa végeredménye: 1 BSzKRT, 2. BEAC, 3. BBTE, 4. Kis­­text. Debrecenben a DEAC-spottelepén Vasárnap fél 11-kor kerül sorra az első női kosárlabda bemutató. A bemutatót a DEAC I j­átsza a második csapat ellen. A BANKOLOX­ RANGADÓJA Szerdán délután a MOKTÁR Gellért­hegyi pályáján került sorra az idei férfi kosárla­bdabajnokság rangadó mérkőzése a LB és a MOKTÁR csapatai között. Igen kemény játék után az egységesebb MOKTÁR győzött. Eredmények: KT—PH 27:19 (15:13). Férfi. Vezette: Bercsényi-Breitmayer és Bokody. A PH négy emberrel játszott majdnem végig. Kosárdobó: Volóczi (14), Dietrich (8), Király és Kozma (2—2), Tolnai, illetve Sterczegh (11), Regős (6), Lutz (2). MOKTÁR—LB 34:23 (17:11). Férfi. Vezette: Bokody és Bercsényi-Breit­mayer. Igen nagy küzdelemben ilyen arányban megérdemelt győzelem. Kosár, dobó: Szigethy (18), Lukácsi (8), Tuson (4), Klejber (3), Ruschil-Rozgonyi, illetve Thürr (10), Köves (6), Ádámka (5), Kas­­sánszky (2). CsILLÖVÉS Szombaton reggel az Aréna­ úti Holit­hy Miklós­-lőtéren megkezdődött a Bulicsu Lö­­vész Egyesület kétnapos vándordíjas or­szágos nyílt céllövő versenye bármilyen rerü­l­szerű kispuska, cél­lövő, hadi- és ön­működő pisztoly v­e­rs­en­y sziámikkal. Ez alkalommal dől el a Buicsu Lövész Egye­sület nemzetközi kispusiba fekvő testhely­zetre kiírt egyéni és csapat vándordíjaraik sorsa is, amelyet az elmúlt évben­ Papp Zoltán, illetve a BETE csapata védett. MOZI KETTESBEN Beszámoló a Fórum és az OMNIA magyar­­ fülajdonságáról Úgy indul a film, hogy Páger nem kettesben lesz, hanem­­ egyedül. Páger bácsi (no nem kell komolyan venni, hiszen a film is vígjáték, sőt annál még több is: bohózat) alapo­san felszerelve portyakajakba ül. Mindene van. Mint egy korszerűsí­tett Robinzon indul el háromnapos magányba s főleg hölgyeket nem akar látni. Már az elindulás is ötle­tes s­láger már a beszálláskor vér­beli komikusnak mutatkozik. Talál egy elhagyott szigetet, amely azon­ban nem sokáig marad elhagyatott, mert egy megbokrosodott motorcsó­nak a nyakára hozza Simor Erzsit. A motorcsónak rászalad a kajakra, azt tönkre teszi s azután hullámverés segítségével angolosan távozik. Ma­gára hagyja „Páger Robinzon"-t és ,,Simor Péntek“-et. Páger nem esik kétségbe, mert hiszen neki mindene van, ami a robinzoni élethez szüksé­ges. Csak éppen... Az öngyújtója nem akar meggyulladni, a horgászbotjá­val sem jut semmire, bár a bottal majdnem sikerül egy halat agyon­ütnie, a puskája is rosszul működik, a pogácsák eláznak az esőben, a fel­fújható gumiágynak elvész a dugója és így tovább. Csupa ötlet és milyen jó ötlet! Akad köztük szép számmal új, de a régiek is teljesen újszerűen hatnak. Mindez a sok ötlet Matolcsy Andor fejében született meg. Pompás, szel­lemes, kacagtató mesét írt, de biz­tos, hogy ezek az ötletek nem sültek volna olyan jól el, ha nem az ügyes­­kezű Cserépy László rendezi a fil­met. Nem vitás, hogy az ötletsoro­­zatok a felvételek alatt még jobban bővültek s az a gyanúnk, hogy maga Páger is tett hozzá valamit. Páger kacagtatóan szánalmas s sokszor ju­tott eszünkbe, hogy ha a magyar Chaplint kellene kiválasztani, akkor erre a címre Páger lenne a legmél­tóbb. Lehet, hogy elfogultak va­gyunk, amikor azt mondjuk, hogy Páger egyik-másik jelenetben még a nagy Chaplint is lepipálja. És Simor! Méltó társa Págernak s ezzel már mindent meg is mond­tunk. Most ugyanis nem olyan sze­repben tündököl, amelyben a ruhák­kal is magára vonhatja a figyelmet. Ellenkezőleg! Hiszen majdnem ruha nélkül is látjuk. Itt nem a ruha teszi a színészt s Simor nagyon is igyek­szik­ bebizonyítani, hogy az utóbbi évek alatt mennyire jó színésznő lett. Erre különösen akkor jövök rá, ha utólag eszünkbe jut, hogy az ötlete­ket inkább Páger szerepébe zsúfol­ták össze. A többi szereplő az egy Kovács Károly kivételével, aki evikkeresen kitűnő torzalak, inkább csak epi­zódista. A sajtóbemutató után hallottunk olyan hangot is, amely szerint az év legjobb magyar filmjét láttuk. Akad­nak olyanok, akik okkal és ok nél­kül is csepülik a magyar filmeket, viszont ne essünk az ellenkező túl­zásba sem. Egyszerűn állapítsuk meg, hogy ezt a magyar filmet, amelynek minden jelenetét szabad­ban forgatták, kitűnő bohózat. Páger megmutatta, hogy nemcsak a ma­gyar paraszt szerepében tud nyúj­tani jó alakítást, hanem mint film­komikus is első helyen áll Magyar­­országon. Kár, hogy ilyen szerepek­ben ritkábban látjuk. A többit bízzuk a közönség ítéle­tére. Nem vitás, hogy mindenki so­kat fog kacagni. KERÉKPÁR Hatszázkvencvennyolccadszor száll nyeregbe ma Szekeres Béla a Mille­nárison, ahol 25 éves versenyzői jubileumát ünnepli Az 1 órás motor­vezet­éses nagydíjas verseny keretében Nagy, Karaki, Pataky és Liszkay vonul ellene küzdelembe Az 50 km-es párosversenyben a teljes vezér­osztály felsorakozik Ma, vasárnap délután f­él négy órai kezdettel ritka ünnepe lesz a Millenáris­nak. A huszonötéves versenyzői jubileu­mát ünneplő Szekeres Béla saját rende­zésében pályaversenyt bonyolít le a sok vihart látott teknőben s ezen a viadalon kivétel nélkül minden vágtázó, országúti és motorvezetéses vezérosztályos fel­vonul. A műsort heteken át féltő gonddal eszkábálta össze az ünnepelt és így nyugodtan mondhatjuk: nem igen akadt torna az idén, amely több érdekességet, több izgalmat, színt és változatosságot ígért volna, mint ez. Hatalmas közönség­sikerre van kilátás. Szekeres alaposan megmozgatta a régi­ gárdát: Uhereczky, Vass Antal, Püspöky, Pirk­y, Savanov, Bániczky, az öreg, felejthetetlen Bartos és sokan mások mind ott lesznek a Millenárison, hogy tanúi legyenek ennek a ritka jubileumnak. Möller, a német világbajnok távirati­lag üdvözölt® budapesti legyőzőjét, az M­KSz ünnepséget, bonyolít le ebből az alkalomból a pályán, a Nemzeti Sport munkatársa a közönség előtt adja át a szerkesztőség megemlékezését, a Manio Miltiades művészi keze által alkotott dísz­veretet. Versenyzőküldöttség járul majd Magyarország legnépszerűbb bukó­sisakos bajnoka elé ezen a napon, hogy méltón ünnepeljék őt. De a polgári munkahelyén sem feledkeznek meg róla. A Hunnia filmgyár, ahol dolgozik, igen sok vezetőjével, munkájával é­s tiszt­viselőjével vonul ki erre a ritka ünnepre s mi sem jellemzőbb a kis Szekér nép­szerűségére, mint az, hogy a magyar filmművészet két népszerű csillaga, Karádi Katalin és Jávor Pál is meg­tiszteli a jubilánst személyes meg­jelenésével, sőt még arra is vállalkozott, hogy egy­egy futamot a külföldi szokásnak megfelelően elindít. A Millenáris versenyeiről soha nem hiányzó Szabó Kálmán Szekeres iránti szeretetéből arra is vállalkozott, hogy zongorázni fog a közönségnek a páros­verseny alatt. Mindenki, akinek csak valami köze van Szekeres Bélához, ma ott lesz a pályán, hogy ünnepelje. És Szekeres nem fukarkodik a hálával: a tiszta jövedelemnek jelentős hányadát felajánlja a Vörös Kereszt javára, hogy ily módon is eleget tegyen hazafiúi kötelességének. E ritka évforduló sportműsorának kétségen­yi legérdekesebb száma az 1 órás motorvezetéses nagydíjas verseny, amelynek mezőnyében az ünnepeltem kívül Nagy Béla, Karaki Zoltán, Pataky és Liszkay is nyeregbeszáll. Ez a doly a legj­obb hazai mezőny s tegyük mindjárt hozzá: az idén még egyetlen egy esetben sem mérte össze erejét. Szekeres a péntek esti edzés után oda­­fordult vasárnapi ellenfeleihez és a következőket mondta: — Fiúk! A vasárnapi tornát én a baj­nokság visszavágójának tekintem. Senki se kíméljen hát hamis ünnepléssel, ked­vezéssel. Adjátok bele teljes tudásoto­­kat és gyorsaságotokat ebbe a küzdelem­be, amely férfias és kemény legyen. Nagyobb öröm lenne számomra, ha csak harmadik lennék, de néhány régi csúcsom megdőlne, mintha mint győztes fejezném be a versenyt s az lenne az érzésem, hogy valaki közületek ..lefeküdt*’! A bajtársak­ meg is fogadták, teljes erőbevetéssel fognak harcolni s m­indent elkövetnek, hogy a részcsúcsok közül egy-kettő túlszárnyal­ód­jék. E verseny kimenetele nyílt. A papír­, formaesélyes Nagy Béla, de Karaki, aki az utóbbi hetekben viharosan javult, komolyan veszélyeztetheti Nagy első­ségét. Szekeres győzelme sem lehetetlen. Minden azon múlik, hogy pihenten és jó erőnlétben áll-e majd rajtt­­oz. Ha viharos kezdősebességével már nem is kápráztatja el a nézőket, szívós harcai, elhárításai és támadásai még mindig egészen kivételes tudásról tesznek bizony­ságot. Liszkay­tól is sokat várunk, ő a meglepetések embere, akárcsak Pataky, aki ezen a héten, hogy végre edzés­­alkalomhoz jutott, igen gyors és támadó­kedvűnek mutatkozott. A kerékpáros pályaversenyek egyik legnépszerűbb száma kétsékívül a korszerű váltásokkal lebonyolított párosverseny, amely ezúttal 59 km-es távon jut dűlőre. Ez az összecsapás igen erős lesz, mert legjobbjainkat vonultatja a betonra és így lehetőség nyílik arra, hogy a fenn­álló csúcsok egyike-másika a múltnak adassák át. A papírformaesélyes itt a Kiss—Faludy kettős, ez a leventesorban levő nagyszerű pár, amely legutóbb sorra döntötte a régi párosversenycsúcsokat. Ezúttal nehéz dolguk lesz, mert minden vezérosztályos felvonul ellenük, hogy visszahódítsák vezető helyüket. A műsort, amely pontosan fél négy órakor kezdődik, egy motorvezetéses kezdőfutam és egy kezdő- repülőmérkőzés egészíti ki. A MARNITZÉK ADY-ESTJE A ZENEAKADÉMIÁN Október 9-én, szombaton rendezi első idei Ady-estjét a Marnitz Zenei Központ. A Zeneakadémia nagytermében sorra kerülő Ady.est műsorán a legkiválóbb budapesti előadóművészek szerepelnek. Az Ady-matiné műsorát Ágoston Zoltán dr ismerteti, a zongorakíséretet Polgár ■Tibor, az orgonakíséretet pedig Laczko­­vits János de látja el. .POM Nyilatkozat — Katona azt nyilatkozta Zágráb­­ban: Nem ment, nem ment. — Miért mondta kétszer? — Annyira nem ment neki... KÉZILABDA Postás—MÁV igazgatóság 4:2 (2:1). Bar, női mérkőzés. Lóversenynél­. Vezette: Arday. A két újonc csapat jóiramú, változa­tos mérkőzést vívott. A tehetséges kez­dőkből álló Postás megérdemelt© a győ­zelmet. Gól­dobó: Szabó T. (2), Havasi és Szubay, illetve Szalay (2). A MOZIK MŰSORA RÖVIDÍTÉSEK: n = %, f = %, h = %, Sz=z szombat, V = vasárnap Bemutató mozik ATRIUM Margit-körút 55. T.1 154-024, 153-034. 15. 17. 19. Sz. V.: 13-kor is. Féltékenység. (Tolk­ay, Somlay). CORVIN József:körút és üllői-öt sarok. T. 138-988, 339.584. 4. 6. 19. Sz. V : 2-kor is. Valakit szeretni kell. (Moser Hans.) Mk hét! DEÁK Teréz.körút 68. T.: 121.343. 125-952. f3. f5. f7. f9. Anyámasszony katonája (Szilassy, Pelsőczy, Bik­esz.) 6-ik hét! FÓRUM Kossuth Lajos-u 18. T : 189-707. 189-543. f5. f7. f9 Sz. V.: 13-kor is. Kettesben (Páger, Simor, Kovács.) KASZINÓ Eskü-tér 1. T.: 153 829. 383-102. n4, nti, n8. Sz.: n2-kor is. V.: 11, n­ 1. n6, n8. Anyámasszony katonája. (Pelsőczy, Szilassy Bilicsi.) 6-ik hét! KORZO Váci­ u. 9. L.: 182 818. f5. ti, f9. Sz. V. 13 kor is Lángoló fiatalság. (Nagy Káló, Berry Julefe.) 3-ik hét! NEMZETI APOLLO Erzsébet­ krt 45. T­: 222-002. 15. f7. f­9. Sz. V.: 1*3 kor is. Fél­tékenység. (Tolnay, Somlay.) 2-ik lét! OMNIA Kölcsey­ utca 2. T: 130-125. 15. f7. f9. Sz.: 13-kor is. V.: ll.kor, f3-kor is. Kettesben. (Simor, Páger, Kovács.) RADIUS Nagymező u. 22. T.: 122-098. 120-564. 3 f6.­­ Sz.: 1-kOr is. V.: 11. 3. f6. 8 Münchhausen. .Albers Hans Weimer Use ) 5-ik hét! SCALA Teréz-körút 60. T.: 314 411. f5. f7.­­­9 Sz. V.: f3-kor is. Csavargók (Simon Michel, Lemounier Meg. Aumont Jean- Pierre.) 2 ik hét! SZITTYA Vilmos császák­-út 38. T.: Ill 00. f5. f7. 19. Sz. V.: f3-kor is Féltékenység. (Tolnay, Somlay.) 2-ik hét! URANIA Rákóczi-u. 21 T.: 146 046. 13. 5. h8. V.: 11-kor is. Münchhausen. (Albers Hans, Werner Use.) 5-ik hét! Híradó mozik BELVÁROSI Petőfi S.-u. 6. T.: 181-244. 10-től 22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar-, Ufa-, rajzos (DélOlaszországról) és külön híradó. Ischia HÍRADÓ Erzsébet-körút 13 T­: 222 499. 9-tól 22-ig folyt. Ufa Magazin. Magyar , Ufa­, rajzos (Délolaszországról) és külön híradó. Amalfi Utánjátszó mozik BARLANG Károly-körút 8. T.: 422-722. 12. f4. f6. f8. Inkognitó. 3-ik hét! BELEZNAY Akácfa­ utca 4. T.: 225-2/6 11, hl. f3. f5. f7. f9 Ópiumkeringő: 2_ik hét! BETHLEN Bethlen-tér 2. T.: 225 003. f5. f7. f9 Sz. V.: 1­3-kor is Késő. CAPITOL Baross-t­ér 32. T.: 134-337, 2 4, 6 8. V.: 11-kor is Szeptember végén CSABA Üllői út 4. T.: 146-040, 4, 6. 8. V.: 2-kor is. Késő. V. d. e. 11. Háry János, DUNA Hollán-utca 7. T.: 111 994. f5, FI, f9. V.: f3.kor is. Lopott feleség. KAMARA Dohány-utca 42 T: 423-901. fl, 2, 4, 6, 8. Kölcsönadott élet. 3-ik hét! MESEVÁR Szent István-körút 16 T.: 114- 502. f5, f7, f9. V.: f3-kor is. Késő. PÁTRIA Népszínház­ u. 13 T.: 145-673. fn­. fi, f3, f5, f7, f9. V . 11, hl, f3, f5, f7, f9. Titkos fegyverekkel. PEST Erzsébet körút 8. T.: 221-222. fl2, 2, 4, 6, 8. Külvárosi őrszoba. ÚJBUDA Horthy M. út 64. T-: 268 999 f5, f7, f9. V.: f3-kor is. Késő. Továbbjátszó mozik ATTLIA Rákóczi­ út 82. T.: 222-644. fii, f3, f5, f7, f9. Anna Maria. 2.ik hét! BUDAI APOLLÓ Csalogány utca 42. T : 351-500. 14. 16. 18. V.: 12.kor is. Bubus. V. d. e. 11. Gyurkovits fiúk. DAMJANICH Damjanich­ u. 1. T.: 425-644. 4, 6. 8. V. :11-kor és 2-kor is. A férfi is ember. ERZSÉBET Erzsébet­ körút 39. T.: 222-401. ti. n3 u5. n7. c9. A nőnek mindig igaza van. 2-ik hét! HOMEROS Hermina-út !. i­.: 496-178, f4. f6, f8, V . f2-től. Családunk szégyene IPOLY Csáky utca 65. T.: 296-626 f3, f.i. f7. f9, Sz.: fS-kor is. V.: fl-kor is. Fények az éjszakában. V. d. e. 11. Háry János. JÓZSEFVÁROSI Kálvária-tér 7. T.: 131- 316 f5 f7, f9, V . f3kor is Családunk szégyene. V. d. e. 11. zárt tárgyalás. NYUGAT Teréz körút 41 T­: 121-022. aa, f­7, n9. Sz.: n3-kor is. V.: 11-kor és n3-kor is Fények az éjszakában. OTTHON Beniczky-utca 3. T: 146­ 447. 4, 6, 8 V . fi f3. f5 f7. f9 Csókparádé RÁKÓCZI Rákóczi-út 68. T.: 426 326. 11, hl, f3, f5, f7, f9. Fények az éjszakában. SZÉKELY Erzsébet­ körút 26. T : 226-425 11. f3, £5, f7, £9. Egy lány elin­dul SZIVÁRVÁNY István út S9 T­: 228-020. f5, f7. f9. Sz.: f3.kor is V.: f1.kor és £3 órakor is. Családunk szégyene. V d­e 11. matiné. TISZA Népszó­­lás­ utca 81. T.: 133-171. 4, 6, 8 V.: 2-kor is Kádár, Kontra, Kerekes Két héttel a svájci­­magyar előtt a válogatottak játéka felé fordul a kézilabdázók figyelme. A kísérleti csapat teljesítménye a ragyogó kezdés után hétről hétre szürkül, de ez csak átmeneti jelenség és a szokatlan edzés következménye. Ném­­­hány napi pihenés után a válogatott­­­ jelölteknek ma kell vizsgázniuk egyesületi csapataikban arról, hogy formájuk újra emelkedőben van-e? Reméljük, a vasárnapi forduló nem hoz csalódást ebből a szempontból. Részletes bajnoki műsor az érde­kesség sorrendjében: I. osztályú férfi: BSE­VTI—BSzKRT: Ezen a mérkőzésen az Erdődi—Geese—Molnár csatár-hármas vizsgázik a kemény és gyors villamos­­védelem ellen. Ebben a védelemben Szűcs­kis Kormos játé­ka felé fordul a figyelem, bár az újra formája tetőpontjára érkezett Odor kapujának bevétele sem lesz könnyű feladat (Aréna-út, Leventelőtér, 5. Simai). WMTK—MAFC: Nem kétséges, hogy a műegyetemi csapat jobb. Támadósorában Mátyásai, Eszéki és Balogh II válogatott, de védelmében is találunk ,,bázeliakat” Balogh dr és Szabó szeméélyében. A mér­kőzés csemegéje mégis a mezőny máso­dik leggóllképesebb támadósorának, a cse­pelinek játéka a MAFC öthátvédes védel­me ellen (Csepel, W­M-spor­telep, 11. Szöl­­lősy). BTC—BSE IX: A BTO soraiban nem találunk válogatottakat, mégsem lehet megtagadni az esélyt tőlük, pedig a fe­rencvárosi csapatban Novák, Bánkút­, Ka­rai’fa eb Somogyvári pályázik a „svájci" együttesbe (Fehér­ út, BTC-pálya, negyed 10. , Nagy). MTE—UTE: A két egye­n.15 játékerejű együttes közül a válogatottakkal, Czi­rá­kival és Bandával felvonuló újpesti csa­pat felé h­at a győzelem pálmája (Hajdú­u­­tca, MTE-pálya, Soproni). Kistext—KAC: A Kistexti egyéni képességek terén is, de ami fontosabb, mint csapat is fel­ül­­múlja ellenfelét (Kispest, Üllői út, 9. Eördögh). Elektromos—DreHSK: Nem lenne megle­pettig a nagyszerűen együttlévő „Tromos­­nak” akár tizgólo® győzelme sem (La­torca utca, 10. Magyar). II. osztályú férfi: BTK—BLE XI (Pozsonyi-út, BTK-pálya, fél 9. Lugosi). Vasas—MOVE TE (Béke­­utca, Vasas-pálya, fél 9. Kocsor). BLE II —BLE IV (Marcibányi-tér, 10. Ferenczi). Gamma—Piaristák (Bánát-utca, Garama-p., 8. K. Nagy). MOM—MPSE (Bogyó-utca, KFC-pálya, negyed 3. Palvin). III. osztályú férfi: Görgey ASE—Wesselényi MSE (Tárna­­utca, DSE-pálya, háromnegyed 2. Bog­nár). NTE—MOVE TE (Millenáris, 8. Tor­­dai). TEI TE—BLE VIII (Aréna-út, Le­­vente-lőtér, 2. Egri). MAFC—Futuri TE Bertalan-utca, MAFC-pálya, negyed 9. Molnár A.). IV. osztályú férfi:­­ WMTK—BLE IV (Csepel, WM-sportte­lep, fél 2. Dánligeti). CsALE—Wesselényi MSE (Csepel, WM-sporttelep, fél 10. Fe­kete). ChiSC—Vasas (Újpest, Attika-utca, fél 9. J). Ifjúsági bajnokság: CsALE—BLE VII (Csepel, WM-sportte­lep, fél 9. Várszegi). BLE IX—BLE Vili (Forinyák-utca, fél 9. Dobronay). BTC— TRT (Fehér-út, BTC-pálya, negyed 9-Czigány). Szövetségi-díj: WMTK—MAFC (Csepel, WM sporttelep, 12. Bácskai). MTE—UTE (Hajdu-utca, MTE-pálya, negyed 11. Szanati-Szabó). BSE VII—BSzKRT (Ar­óna-út, Levente­­főrfé­r, fél 4. Nagy Z.). I. osztályú női: Görgey ASE—WMTK. Az újjászervezett kőbányai csapat megszoríthatja, sőt xasig is verheti a tavasz­i bajnokcsapatot (Tár­na utca, DSE-pálya, háromnegyed 6. Nagy Z.). MPSE—WSC: A tavalyi bajnokcsa­pat és az idei bajnokjelölt találkozójából minden bizonnyal a WSC kerül ki győz­tesen (Csepel, régi WMTK-sporttelep, tér 9. Tószegi). Hétvezér SE—KKSC: A HSE formája lefelé, a KOSC-é felfelé ível. Ha a HSE nem javult közben, a­kkor könnyen meglepetés lehetséges (Fehérvári út, Stan­dard-pálya, 10. Sághelyi). Bethlen GSE— Magyar Pamut: A bajnokság első esélyese könnyen fogja legyőzni a lelkes BGSE-t (Albertfalva, fél 10. Bálák). II. osztályú női: Herminamezei AC—KeSC (Szőnyi-út, BVSC-pálya, fél 9. Pintér), Elzett—FSC (Váci-út, Főv. Tkör-pálya, fél 9. Józsa), Wesselényi MSE—Budakalász (Budakalász, Ks­inger-pálya, fél 11. Kiss J.). Fegyver­­gyár—EMERGÉ (Gyö­mrői-út, KTK-pálya, 9. Kovács E.). III. osztályú női: Vasas—MOM (Béke-utca, Vasas-pálya, 10. Palvin). KFC—I­j­pesti PSE (Újpest, URAK-pálya, 9. Dánligeti). KroSE—ETO (Pestszenterzsébet, Erzsi-Ciet-utca, fél 9. Létai). 7. Danovia—Mech­SE (Erz­sébet­k K­­i­ál­yné­ útja, KISOK-sporttelep 10. Nagy ZJ. IV. osztályú női: TRT—WMTK (Millenáris, 9. Tordai). RESC—WSC (Újpest, URAK-pálya, 3. Gregor). Bethlen GSE—Magyar Panni (Albertfalva, fél 9. Bakik). Ru­n­akisvarsány, —Hétvezér SE (Dunakisvamány, fél 5. Z. Nagy). UTE—Futura TE (Hévitzi-út, ÚTE-pálya, 10. Varró) Testvériség—TRT 10:8 (4:4). IV. o. férfi bajnoki. Aréna-út. Ve­zette: Magyar. Ke­mény játék, jó játékvezetés. Góldobó: Re­mete (3), Bíró (3), Solti (3), Kolonics, ill. Szeldek­ (4), Fál­ios (2), Domncsák, Fábián. NEMZETI SPORT Megjelenik szerda és szombat kivételé­vel minden nap. Szerkesztőség és kiadó­­hivatal: Budapest, VIII., Bü­kk Szilárd­­utca 4 Távbeszélő 132—499 és 133-977. Levélcím: Budapest 741. Postafiók: 42. Posta­takarék: 53.366. Főszerkesztő: Vadas Gyula dr. Felelős szerkesztő: Hoppe Tászló Felelős kiadó: Tavasz István dr. Előfizetési díj: Belföldre egy hór­­t,40, negyedévre 12.50, külföldre 16.— P. Sporthirlappal együtt egy hóra 5.60, negyedévre 16.—­ külföldre 21.— P. Nyomatott a Stádium Rt., körforgó­­m­inisL Fü­lidesz Gy­ir­p Aladár LtttMfll­a Vasárnap, 1943 október 3. TORNA A Debreceni Torna Egylet vasárnap délelőtt rendezi meg Debrecen város férfit ifjúsági és öregfiú tornászbajnok­­ságát újjáalakított, megnagyobbított tornacsarnokában. A versenyen vala­­mennyi számottevő debreceni tornász elindul. A verseny keretében a DTH hölgytornászai is bemutatják tudásukat. A BOLLA MIH­ÁLY-VÁNDORDIJAS VERSENNYEL MA INDUL AZ ŐSZI TORNÁSZÉVÁ!­ A MOTESz ma délelőtt 10 órai kezdet­­tel rendezi a BBTE pasaréti úti torna­i csarnokában a Bolla Mihály-vándordíján versenyt. Az őszi tornászévad első nagy­ viadalára hat egyesület nevezett: BTC.: VI. LE. BTC. VII. LE, TFSE. PSE. A három számból (nyújtó, korlát,­ magasugrás) álló verseny esélyese alj jobb atlétákkal rendelkező főiskolás csapat. Eddig a TFSE nyolcszor, a BTC­ négyszer, míg a BBTE háromszor védte­ a Bolla örökös vándordíját. * ......... ASZTALI­TENISZ Vállalati alosztály vegyes—BFTK 5:1. A két csapat hármas csapatmérkőzés, keretében barátságos jellegű mérkőzést­ vívott egymással a budapesti fodrászok­ dísztermében. A Tillel és Sehrettel meg­erősödött vállalatiak biztos, 5:1 aránytú győzelmet arattak a csapatversenyben. Az egyéni verseny győztese Till (Seim,­perit) lett, 2. Schrett (Vacuum), 3. Müh­ler BFTK és Németh BFTK. A döntő­­ben Till magas színvonalú szép játék keretében 2:0 arányban győzött. A győz­­tesek és a helyezettek szép könyv-, jutalomban részesültek Elektromos-ügy — Az Elektromos vissza akar lép­­ni a bajnokságtól! •— Nem kell nagyot lépnie! % TOLDI Rákóczi­ út 70. T.: 224­ 443. 10. h12, f2. f4, 5. h7, f9. Családunk szégyene. TURÁN Nagymező­ utca 21. T.: 120 093. 11. h2, 4, 6, 8. Két asszony. A RADIO MŰSORA Vasárnap, október 1. Budapest I (549­5 m): 7.39: Szózat. Reg­geli zene — 8.15: Hírek. — 8.30: Ószlák beszéd. — 9: Czapi­k Gyula egri érsek ünnepi főpapi szentmiséje a Szent István Bazilikából a XXXI. Katolikus Nagygyű­lés alkalmából. Dem­ény Dezső: Miss. Gregoriana. Vezényel: Harmat Artur.­­ Utána: Művészlemezek. — 11: Az Orsz­ágo Katolikus Nagygy­ik­b megnyitó dísz­ítés a Székesfővárosi Vigadóban. A közvetítés vezeti Budinszky Sándor. — 12.15: Levent műsor. — 12.55: Székesfővárosi zenekar Vezényel: Bajter Lajos. — 13.45: Hírek — 14: Művészlem­ezek. — 15: Őszi mély szántás. Gyü­m­ülesszedés és eltartás. Be­rend István előadása. — 15.45: Dal, tánc siker. Közreműködik Zádor Mária és No­rraek­y András. I­­.sor Solymossy Lajos tánczene együttese. - 16.30: Akiket mind­, szívesen hallgatunk. Gyurkovics Maria csevegése. — 16.40: Ker­ingók szárnyán Hanglemezek. — 16.55: Hírek. — 17: Égi rózsaszál szebben beszél. Magyar daljáté­kok részletei. A rádiózenekart vezényl Bertt­a István. Közreműködi­k Farkas Ilon­ka, Orosz Vilma, Udvardy Tibor, Hámor, Imre, I­skó énekegyüttes. (Az augusztu 18-i adás megismétlése.) — 17.55: Bulgária nemzeti napja. Miatev Péter dr. ( buda­pest.) Bolgár Intézet igazgatójának előadás, a bolgár függetlenség kikiáltásának te vtőr halóján. — 18.10: Stefániai Imre zongo­rázik. — 18.30: Négy ;z.­ml.:Írt Herczes ferenccel a kön­yvtárszobában. A közvetí­tést vezeti Budinszky Sándor. — 18.40 Spontini: A veszt,a szüzek, nyitány. Hang lemez. — 18.50: Hírek. — 19: Zúg az erdő zug a nádas. Koréh Endre magyar nó­tákat ének­el, kiséri Farkas Bála cigány zenekara. — 19.50: Hlanyképek a vasárnál sportjáról Beszél: Pluhár István és Lege­nyei József dr. — 20.10: Operett részletek Közreműködik Osváth Juli® tts Sárdy Já­nos, a rádiózenekar Majorossy Aladás vezényletével. - 21 10: Legkedvesebb ver­sem­. Elmondja Kovács Károly. — 21.25 Tréfás hanglemezek. — 21.40: Hírek — 22 40: Filmdalok és táncszámok. — 23-45 Hírek. Budapest 11 (288.5 irt): 8.39: Hirek német román, szlovák, ruszin és szerb nye­lven — 0: Jó reggelt! Hang­lemezek. — 11.15: Evangélikus istentisztelet. — 12.15: Nádas kamar­aegyüttes. — 15: A Budapest here ved­orzasztóalj zenekara. Vezényel: Pong­rácz Géza — Közben 15 30: Hírek német, román, szlovák, ruszin­tje horvát nyel­ven — 16.25- Költő és királ. Felölválás hanglemezekkel - 17.35: Verdi József Aida: Dalmű négy felvonásban. Vezényel' Sád­eni Sergio. - 21.10: Az igazi Csinszka' Izeorgievi­cs Jánosilé előadása — 21 40: Roosz Emil szalonegyüttese­k játsaik.' - 22.40: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék