Nemzeti Sport, 1943. október (35. évfolyam, 192-212. szám)

1943-10-04 / 194. szám

■— S­PORTERMET JELVÉNYT készü Morzsányi J. ^Von-^n: bőr fölé durrant, óriási helyzet volt. Állandóan rohamoz az Elektromos. A 15. percben majdnem gólt sze­rez a „Stécé". Puskás­ul­megy Paz­­inre,idén, Vincn­éhez játszik, akit egy­szerre hárman is támadnak, a kö­zépcsatár ügyesen Csuberda elé tolja a labdát, ez a fekvő kapusba lövi. A 16. percben vezetéshez jut az Elektromos. Dobos fut le a balszélen, ügyesen hátraível a szögletzászló­tól, s a befutó Marosi mintegy 14 mé­terről félfordulattal kapásból a kapu jobb alsó sarkába vágja a labdát, 1:0. Nadasdi hiába veti magát az erős lövésre. Egy perc múlva Dobos beadását Marosi alig fejeli a léc fölé. Lassan feljön a Sal BTC is. A 21. percben Dobos átadását Vincze 8 méterre a kaputól emberbe lövi. A 27. percben formás támadást vezet a salgótarjáni csapat. Vincze ördön­­gös cselekkel a 11-es pontig verekszi magát, áttolja a labdát Csuberdá­­nak, de a jobbösszekötő lövés he­lyett még fut vele néhány lépést, így csak éles szögből tud kapura ford. Bakon biztosan véd. Két perc múlva Vinczét lesen állítja meg a játékvezető. Hullámzik a játék. Hol az egyik, hol a másik kapu forog veszélyben. A 31. percben Csuberda remek keresztlabdával szökteti Puskást, aki a 16-os sarkáról gyilkos bombát ereszt meg, Bakon szögletre védi. A szögletet Kovács gyatrán kapu mellé lövi. A 35. percben nagy karraodás tá­mad az Elektromos kapuja előtt. Csuberdát Kállai szereli, de elesik és a labda a lába között marad. Vincze kikotorja és hátragurítja Csuberdá­­nak. Közben Bakon is kijött a ka­puból. Csuberda 10 méterről az üres kapura lő, de Kapocs­ kézzel véd 11-es. A büntetőnek Csuberda áll neki és nyugodtan a bal alsó sarokba helyezi a labdát. 1:1. Bakon nem védhette a félerős helye­zett lövést. Gól után paprikás támadást vezet az Elektromos. A kitörő Marosit Debreczent csak dancs árán tudja el­választani a labdától, pontosan a 16-os vonalon. A szabadrúgást Pál­ SSSti! Hogyan falfi la a vasárnapi MB II mérkőzések I. félidej­e Elektromos-ScsiBTC latorca­ utca, 1000 néző. Vezette: Mann Á. Hűvös, kissé szeles időben a szo­kásos gyéren gyülekezik a közönség. Az Elektromosok Öltözőjében már korán készülődnek a játékosok. Mátsay edző adja az utolsó utasítá­­kat: — Fiúk, nem állítgatni a labdát, hanem osonnál továbbítani és akkor nem lehet baj. Lenhardt intéző egy kissé idegesen beszél: — Igyekezzetek, fiúk, hogy alapo­san be­meleg­í­th­ess­ü­nk. *A tarjániak öltözőjében nagy csendben készülődnek­­a játékosok. Pákozdi edző a „Tromos“ összeállí­tása felől érdeklődik. Pontosan 4 óra, amikor feláll a két csapat. Elektromos: Bakon — Kállai, Ka­­pocsi — Pázmándy, Gajdos, Buzási — Táros, v. Hidegkúti, Marosi, Bőr. Zse:. Dobos. S .­BTC: Nádasdi — Simonyi VI, Kiss — Szabó, Debreceni, Bognár — Kovács, Csuberda, V­incze, Laczkó, Puskás. AZ I. FÉLIDŐ Az Elektromosnak kedvez a sze­rencse, a Sas BTC szél ellen kezd. Az első percekben kapkodó játék folyik. A 3. percben Simonyi lyukat rúg, de Dobos elügyetlenkedi a jó helyzetet. Debreceni a 16-oson belül gyertyát fejel. Meleg helyzet lesz belőle. A szél nagyon segíti a bordó­sé­­gákat. A 6. percben partdobás után Börzsei 40 méteres ívelt lab­dája komoly munkát ad Nádasdinak. A „Stécé“ csak a 7. percben jut át a félvonalon, de a 16-oson el­akad a támadás. Egy perc múlva Dobos remekül húz a kapura, de Simonyi a 6-oson elsodorja őt. (11-as gyanús volt.) A 9. percben Törös behúzódik. 16 méterről széles, lapos lövést ereszt meg, amelyet Nádasdi csak nehezen tud fogni. A 10. percben szögletet rúg az Elektromos. Marosi tisztán kapja a beívelt labdát, s a 11-es pontról egy­mándy a sorfalba vágja. A 40. percben Kapocsi veszélyesen szereli Csuberdát. A szabadrúgást Csuberda­. Bakon kezébe lövi. Most ismét az Elektromos támad Börzsei lövését kell védenie Nádasdi­­nak. Majd ismét Börzsei erősen mellé lő. A szél fokozódik. A játé­kot erősen zavarja. A 45. percben Gajdos lő fölé. SZÜNETBEN a b­ordó­«astg­áknál a kihagyott helyze­tekről beszélnek. Marosi sérült combját mutogatja. Ez a sérülés akkor keletke­zett, amikor Debreczeni a 16-o­son fel­vágta őt. Lenhardt Gusztáv intéző buz­dítja a fiúkat: — Laposan játszatok és minden labdára menjetek rá! A tarján­i öltözőben bizakodó a hangu­lat. Pikozdi László mondja: — Széllel hátban vigyázzatok, hogy hosszúra ne sikerüljenek a passzok. Gasames-Szolnok MOVE-pálya, 5000 néző. Vezette: Pusztai A Gamma öltözőjében Sós edző újságolja, hogy Tóth Lajos a húzó­dása miatt nem játszik, így a válto­zás csak az, hogy Horváth Bandi a jobbösszeekötő. Egyébként lelkes já­tékra buzdítja fiait. „Szolnokon semmi újság sincsen” — mondja Bujárd edző — és a győztes csapaton ne változtass elve alapján az újvidék ellen szerepelt csapattal veszi fel a küzdelmet. Pontosan 4 órakor Pusz­tai játékvezető sípjelére a következő összeállításban állnak fel: Gamma: Tóth Gy. — Hires, Kónya — Horváth K., Szabó, Kemény — Kincses, Horváth A., Mike, Liszkai II., Patkóló. Szolnok: Horváth — Csabai, Kis­­péter — Lehneci, Laborc, Fazekas ■— Szántó, Kolláth, Sárkány, Nagy, Ko­rom. AZ I. FÉL­IDA A Gamma kezd folyton erősböd­ő széllel szemben, övé a klubház előtti, a Szolnoké a város felé eső kapu. Borongós, de enyhe az idő. A Gamma lendül először támadásba. Horváth K. 20 méteres szabadrúgása magasan fölé száll. Kemény, lendületes a mér­kőzés eleje. Patkóid kétszer lesen van, azután Szántó 25 méteres szabadrúgása az esemény, de ez a Gamma-védelem könnyű zsákmánya. A védelmek egyelőre hibátlanul működnek. Kol­láth jobb,sarokra tartó lövését Tóth Gy. könnyedén felszedi, de a 16 percben Szántó „l­isszöglet”-szabad­­rúgása már komoly feladat a válo­gatott­ kapus számára is. A 12. perc­ben Livricait jó helyzetben találja Horváth K. szabadrúgása, de csúsz­tatott fejese 5 lépésről mellé száll. Parkolót gáncsolják a 16-os odalvo­­nalán, szabadrúgása túl hosszú. Két­szer rúg szögletet a Gamma a 18. és 19. percben. Mindkettő eredmény­telen. Kolláth bombaszabadrúgása elsü­vít a léc mellett. A 26. percben Ke­mény megsérül. A 28. percben Szol­nok ér el szögletet, Korom megy át rúgni a jobboldalra, a remek rúgást azonban Tóth Gy. pompás ugrással menti. A 29. percben Kemény visz­­szatér, de a baloldalra áll és helyette Patkoló megy hátra fedezetnek. A következő percben gólt ér el a Gamma. Kincses hátrál a kapott passzal, majd ballal beküldi a kö­zépre, ott Patkoló szalad rá és jobb­lábbal laposan a kapura rúgja. Horváth későn veszi­­ re a 20 méteres lövést és mire elvető­dik, a balkapufáról már bepat­tan a gólba Patkoló bombája. 1:0-ra vezet a Gamma. Heves támadásokat indít a Szol­nok ezután, de a csatársorában nincs összhang. Kolláth kétszer is sorfalba rúgja a szabadrúgást. A Gamma rúg szögletet a 35. percben — rosszul. A Szolnok egyenlítési törekvéseit a Gamma-védelem sorra meghiúsítja. A kiugró horom lövése felé száll a 40. percben, Kispéter meglepően könnyen szereli Kincsest. A Szolnok erősen szorongat a félidő végén. A 44. percben az elbámuló Gamma-vé­delem mellett a kiugró Korom bombalövését Tóth Gy. csak a legnagyobb bravúr árán húzza ki a jobb felső­ párokból. Kolláthi bomba fejezi be az­ első fél­időt. SZÜNETBEN Sós Károly nyugalomra inti a fiúkat, a belsőket biztatja, hogy minden helyid­ből minél többet lökjenek kapura. A Szolnoknál Bujaid edző elégedett a játékkal s arra biztatja a csapatot, hogy szünet után úgy folytassák, ahogy az első félidő utolsó öt percében játszot­tak. Újpest-Nagyvárad Megyeri­ út, 26.000 néző. Vezette: Harangozó Az őszi idény legnagyobb rang­adójára már 2 óra tájban ontják a nézősereget a villamosok. Az új­pesti hídfőnél már közelharcokat folytatnak a nézők egy-egy álló­helyért a 87-esen. Az újpesti veze­tők elégedetten dörzsölik a marku­kat, amikor félórával a mérkőzés kezdete előtt körülnéznek a néző­téren. Goda mester, az intéző meg­állapítja: — Már most van kint húsz­­huszonkétezer ember. Valóban több, mint 30 ezer néző befogadására alkalmas nézőtéren csak itt-ott látni egy-két üresebb foltot. Az újpesti öltözőbe igen sokan szeretnének bejutni, de Lincz edző mindenkit udvariasan kitessékel. Csak két sebesült hőssel tesz kivé­telt, akik mankón bicegnek be az öltözőbe, hogy még egy utolsó biz­tatást tolmácsoljanak az újpesti fiúknak.. Rózsa, a fiatal középhátvéd jön be most a folyosóról. — Jó volna már túl lenni rajta — mondja. A másik sarokban Várnait biz­tatják, hogy bátrabban játsszék, mint múlt vasárnap az Elektromos ellen tette. Balogh II azt mondja, hogy 12 órakor pontosan 70 kiló volt s azóta három kilót lefogyott. Ezt a tréfát persze senki sem hiszi el neki. Szu­szát azzal bosszantják, hogy ő is könnyebb lett, de csak azért, mert kipakolta a zsebéből a barátoknak félretett sok potyajegyet. A nagyváradi csapat háromne­gyed 3 órakor már a pályán volt. A játékosok végignézték az FSC—sví. Pamut előmérkőzést. Negyed négy­kor levonulnak az öltözőbe. Ajtay Andor, a MAC ügyvezető elnöke fogad bennünket és a következőket mondja: — Szegedi az éjjel kisebb fogmű­­téten esett át. Egész rosszul volt, de háromnegyed tizenkettőkor szeren­­­csére találtunk egy sportorvost, aki kihúzta a beteg fogát. Szegedit megkérdezzük, hogy érzi magát. —­ Nincs nekem már semmi ba­jom sem, a fogfájdalmam megszűnt, nyugodtan játszom — mondja a já­tékos. Rónay edző gyúrja a fiúkat a pa­don. — Fiúk, nagyon csendesek vagy­tok, remélem ez azt jelenti, hogy ez­zel is takarékoskodtak az erőtökkel, hogy aztán a mérkőzésen mindent bedobjatok — szól az edző. A két csapat összeállítása a követ­kező: Újpest: Tihanyi — Balogh II.,Biró — Balogh I., Rózsa, Szépheg­yű­ — Pozsonyi, Szusza, Várnai, Zsengellér, Penderi. Nagyvárad: Vécsey — Mészáros, Ónody — Szegedi, Juhász, Deményi — Kovács II., Barna, Sárvári, Bo­­dola, Tóth III. Hatalmas Újpest! Újpesti-kiáltás­sal üdvözli a lila közép a kivonuló Újpestet. A NAC választ, az Új­pest kezd, az I. Félidő Harminc másodperc sem telik el. Zsengellér elveszi a labdát Barnától és a balösszekötő helyen pazar, me­redek labdával futtatja Penderét, en­nek beadását Pozsonyi hat lépésről élesen fe­jeli a várad­i kapura, de Vécsey a helyén van. Az Újpest nagy iramot diktál. A 3. percben pozsonyi beadását Várnai ballal durrantja kapura, Vécsey visszafelé vető­dve csípi el a labdát. A negyedik percben Vár­iai pom­pásan ugratja ki Szuszát, ez tel­jesen úszta helyzetben tíz lépés­ről éles, lapos lövést ereszt meg, alig valamivel a jobbiárok mellé. Aztán szöglet jelzi az Újpest fölé­nyét. Az első váradi támadást Sár­vári húszméteres mellélövése fejezi­­be. A 7. percben azonban már me­ gint Balogh I­­lő mellé. A 11. percben Juhász elveszi a labdát a cselező Zsengellértől, Sár­várihoz játszik, ez a középen kitör és az Újpest szerencséről beszélhet, hogy csak mellé lőtt. a 13. percben Szegedi fejelés közben megsérül. Félpercig áll a játék, de aztán Sze­gedi tovább játszik. Pozsonyi lövés­­szerű beadását Vécsey hátrafelé ejti, az üres kapura tartó labdát Mészáros csaknem a gólvonal­ról vágja vissza. Aztán Tóth Matyi lapos lövését a jobb alsó sarokban csípi el Tihanyi. Az Újpest jobb és sokkal többet tá­mad. A 18. percben Szusza a kifutó Vécsey fölött — komoly helyzetben — kapura akar fejelni, de a fejes mellé sikerül. A 20. percben Tóth III lövése in­gatja a kedélyeket, majd Bodola 30 méteres bombaszabadrúgását fogja szépen Tihanyi. Kovács II elöl Bitó szögletre rúg. Tóth III beadását vi­szont a szorongatott Barna erősen fölé emeli. A 22. percben Pozsonyi remekül megy el, bead, Penderi a kiugró Várnai elé továbbít, de ez lesen áll és oda a nagy helyzet. Újabb Bodola-szabadrúgás okoz gon­dot Tihanyinak. A 27. percben Zsengellér Várnai elé játszik, aki elöl az 5-ösön nehe­zen ment a kiugró Vécsey. Juhász a 16-oson buktatja Várnait, Zsengellér szabadrúgása a sorfal mellett Várnai fejére kerül, de onnan puhán Vécsey kezébe jut. A 29. percben Deményi hosszan előrevágott, ártatlannak lát­szó labdája a jobb felső lécről kerül Tihanyi kezébe. A 32. percben fütty után (Sárvári lesen volt) háromszor is megkísérlik a váradi csatárok az újpesti kapuba juttatni a labdát, de sikertelenül. A váradi támadások nem bírnak kibontakozni a pompá­san fedező újpesti védők miatt. Az Újpestnek viszont a góllövés körül nincs szerencséje és így a lilák fö­lénye meddő. A 35. percben veszélyes váradi előretörést Biró ment szögletre. A másik oldalon Penderi elöl Mészáros hazaadással tisztáz. A 37. percben Rózsa fejéről szögletre jut a labda, Tóth III szögletéből igen meleg pillanatok adódnak az újpesti kapu előtt, végül Szusza szabadít fel. A 41. percben Benderi beadását Várnai kapásból lövi kapura, az ugráló­ labdát Vécsey fogja, a labda kiesik a kezéből, a kapus azonban csukaugrással újból megszerzi. Utá­na Onody az utolsó pillanatban sze­reli Benderit. A 43. , percben , enyeleg helyzet adódik az újpesti kapu előtt. Előbb Tóth III beadását fejeli ki Vll. Országos Tippelő Bajnokság 8. Beérkezési határidő: X. Ló 9, déli 12 óra Csepel—Újvidék Vasas—Gamma Ferencv.—DiMÁVAG BSzKRT—Kolozsvár N­agy­várad—D­VSC Szolnok—Kispest Sal BTC—Újpest SzVSE—Elektromos Pótvers­eny. Az alábiai­ak a pontver­senyben c­s­ak akkor szám­itan­ak. hát a fenti mérkőzések kiszü­l­vaStotelyik elmarad Kendos ped­iven a pót verseny ttünk a h­etiverseny holtversenyeit dönti el. DVAC (Pécs)—ETO Szenti. AC—Törekvés URAK—Kaposv. RÁC Ganz—Bcsabai Tör. Nov, lakhely, utca. A beküldő aláveti magját a fel­tételek­nek és szerkesztesé­szüi­k dőuuhseádek. Minden szelvényhez ép­­é s forgabal­ban lévő, l­...isználatlan 20 (rpisz) fillérés bélyeget fog mellékelni. Rózsa a kapu elöl, majd a Bányához pattanó labdát a csatár kapura kül­di, de az Biró lábában akad meg, vé­gül Balogh II szabadít fel. NAC- támadás közben ér vége­t a félidő. SZÜNETBEN igen izzadtan, fáradtan vonul az öltözőb© mind a két gárda s mindkét Csapat be­zárkózik. Majersteky, az újpestiek igaz­gatója azt mondja, hogy lega­lbb egy góllal kellene vezetniük. Mindevi izga­tottan mond valamit Imcznak, de Jan­cse­leinti, hogy ne beszéljen. A váradiak öltözőjében ott van Vághy Kálmán szövetségi kapitány is, aki előbb Bodo­­lával, majd Mészárossal beszélget. A kapitány azt mondja: — Eddig remek küzdelmet láttam. Nekem nagyon tetszik a mérkőzés Az a­blakon fiatal suhancok bekiabálnak Mészárosnak, hogy ne játsszon olyan durván, mire Vághy megjegyzi: — Szó nii­cs róla, hogy durva lennél. Egyáltalán az égési mér­­nén nagyon szép és sportszerű keretek között folyik eddig. Hétfő, 1943 október 4. EZZEL A SZELVÉNNYEL KEZDŐDIK A II SZÁMÚ ÖTÖS TORNA S EBBEN A VERSENYBEN A PONTOK SZÁMÍ­­TÁSÁT MINDENKINÉL ÉLŐRŐL KEZDJÜK! Kispest-Ferencváros Kispest, 10.000 néző. Vezette: Kiss M. Ernő Már két óra felé megindult a népvándorlás a kispesti pálya felé s ez négy órakor 10.000 főnyi kö­zönséget eredményez. A Kispest öltözőjében a vezetőség közli, hogy Pünkösdi vállalta a já­tékot, a csapat tehát változatlan összeállításban játszik. A Ferencváros öltözőjében Schaf­fer edző a kezdés e­őtt negyed órá­val még nem tudja, hogy hogyan áll fel a csapat a sérülések miatt. Mint ismeretes, Gyetvay és Nagy N­. sérült­, egyik sem játszhat, a két összekötő pedig, Sár­osi dr. és Kiss helyet cserél. Pontosan négy órakor fut ki egymás mellett a két csapat A következő összeállításban kezdik a játékot: Kispest: Bossik — Olajkár I., Csizmadia — Zalai, Pünkösdi, Ur­­hegyi — Egresi, Nemes, Mészáros, Bodics, Nomis Ferencváros: Csikós — Tátrai, Polgár — Rudas, So­rosi III., Lázár —­ Lukács, Sárosi dr., Ónody, Kiss, Finta. AZ I. FÉLIDŐ A helyválasztás a Ferencvárosnak kedvez és Kiss M. Ernő sípjelére enyhén fújó széllel szemben Mészá­ros indítja el a labdát. A Kispest kezd, de az első táma­dást a Ferencváros vezeti. Kiss és Finta támadásába jól avatkozik bele Olajkár I, közben Finta megnyomta a hátvédet s ezért szabadrúgáshoz jut a Kispest. Olajkár I szabadrúgá­sát Nemes kapja, Polgár csak dancs árán tud szerelni. A második percben járunk, amikor Nemes a ferencvárosi 16-os bal­sarkáról laposan gurítja kapu elé a szabadrúgást, Egresi ki­ugrik és a kifutó Csikós mellett laposan a hálóba lő. 1:0-ra vezet a Kispest. A Ferencváros gyors ellentámadást vezet, de Ónody elöl Bozsik kifutva ment. A ferencvárosi csatársor pró­bálgatásait a kispesti védők biztosan rombolják. A 6. percben újabb gólt ér el a Kispest. Mészáros és Egresi adogat egymásnak a jobbszélen, eljutnak egész az alapvonalig, Egresi beadá­sát Mészáros a kifutó Csikós elöl kö­zépre kanalazza, Tátrai a kapu előtt kétségbeeset­ten próbál menteni, de a befutó Radics előbb éri el a labdát és a 11-es tájékáról az üres kapu jobb sarkába lő. 2:0 a Kispest ja­vára. A ferencvárosi csatárok meddősé­gét Sárosi Béla megunja, lendülettel tör a sójpesti kapura, de Pünkösdin csak szabálytalanul tud átmenni. Egy perc múlva Lukács beadását menti szögletre a kispesti középhát­véd. Újabb Kispest-helyzetek követ­keznek. Mészáros beadását Egresi fölé lövi, majd a kispesti középcsa­tár küld kapu fölé jó helyzetben egy jó labdát. A 10. percben Finta be­adása Ónodynak rosszul jön lábra, nem is tudja eltalálni a labdát. A 12. percben Egresi lő fölé. A 14. perc­ben Sárosi Béla dob hatalmas par­tot a kispesti kapu elé, de­ Csizma­dia kifejeli a labdát. Radics menne előre a hatalmas felszabadítással, de Rudas danes árán szereli. A játék­vezető figyelmezteti a ferencvárosi há­tvédet. A ferencvárosi csatársor képtelen helyzetet összehozni. Sárosi Béla előreadását Ónody Sárosi dr-nak ad­ja, majd visszakapja a labdát, de a 16-osról csak a kapu mellé tud lőni. Feltűnik, hogy a kispesti szélsőket senki sem fogja. A 19. percben Finta középre keveredik, forgolódik a lab­dával, aztán kiadja a balszélre, ahol r~’­’ kellene állnia. Derültség. Mészáros beadását Egresi nem éri el. A 24. percben Lukács a középről végre egészséges lövést küld a kis­­pá­­­l­i Jkapura, Bozsik elveréssel védi az éles labdát. A túlsó oldalon Eg­resi fut el, Csikós nehezen védi a lövést. A 25. percben Radics kiugrik, Nonnak ad, a 16-oson belül vissza­kapja a labdát, Tátrai felvágja a kis­pesti összekötőt. Vitathatatlan 11-es! Mészáros áll neki a labdának és laposan a bal alsó sarokba küldi. 3:0. A Ferencváros cseré­: Sárosi III lesz a jobbösszekötő, Sárosi dr a középfedezet. Egyelőre így­­- , ma a zöld-fehéreknek. A 30. percben Eg­resit lesen állítja meg a játékvezető. A ferencvárosi védelemben mintha

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék