Népsport, 1947. március (3. évfolyam, 40-61. szám)

1947-03-11 / 47. szám

6 NÉPSPORT 1947 MÁRCIUS 11. Meglepetés a CsB*n .. • MMTE-BRE 10:6 Vasárnap este alig 500 néző előtt került sorra a Sportcsarnokban ez ökölvívó csapatbajnokság második fordulója. A PVSK nem érkezett meg, így a BTK—PVSK mérkőzés elmaradt. Helyette három ^kiegé­szítő" pár öklözött a szárítóban. A Miskolci MTE megérkezett, sőt nagy­szerű harcban — meglepetésre — lígyőzte u BRE-t, A rendöregyüttcs ezzel a vereséggel kiesett a további küzdelemből. Az eredmények: Elö'mérkőzések: Horváth BTK győz Govorkovits MMTE ellen, Elekes BTK győz Línhardt BRE ellen, Barinka II, pedig nyer Mon. fera (Vasas) ellen. Az MMTE—BRE csapatbajnoki küzdelem egyes mérkőzéseinek eredményei: Légsúly: Énekes H. BRE győz Nánási ellen. Énekes fölényben vám A 2. menetben Nánásit lelép, tetik. — Hairmatisúly: Deák BRE— Füstös MMTE döntetlen. Nagy harc. Két kiegyenlített menet után a harmadikban Füstös valamivel jobb. — Pehelysúly: Szkárosi MMTE győz Kovács ellen. Egy összecsapásnál Szkárosi ,,álj“ után üt, Kovács felismerve a helyzetét —. lefekszik. Kiszámolják és Szká­­rosit hirdetik k{ győztesnek. — Könnyüsúly: Lengyel MMTE győz Várhegyi ellen, őrlési harcban diadalmaskodik a jobban verekedő Lengyel. — Váltősűly: Barinka I. MMTE — Sturm BRE Döntet, len. Hatálmas verekedés folyik vé­gig. Az első menetben Sturm re­meik pontos, kemény egyeneseket ég horgokat ver, de azután fokozato­san visszaesik és a szíwel-lélekkel verekedő Barinka a 3. menetben már nagy fölénybe kerül. Az ered­ményhirdetést a közönség nagy tüntetéssel fogadja. Barinka gyi* zelme elvitathatatlan volt! —; iíö­­zép3Úly: Tóth Nándor MMTE győz Bán ellen. Tóth sziwel-lélóikkel har­col, de. nagyon szabálytalanul. Le kellett volna léptetni. Mivel ez nem történt meg, Tóth alaposan össze­­csépelte Bánt. — Félnehézrüly: Tótih ,T. MMTE győz Simon ellen Hevesen rontanak egymásnak, mind­járt az első menet, közepén földre kerül Tőth, Simon még ott Í3 üti. A mérkőzésvezető kiszámolja Tóthot, majd — lelépteti Simont. — Nehéz­súly: Körösi BRE ellen a. sokkal könnyebb Nánási a 2. menetben fel­adja. A végeredmény 10:6 az MTE javára. N yliatkozatok: Angyal Sándor, MMTE: íme, a vidéki szív diadala!. .. Tusák László, BRE: Átszervezés alatt van a csapatunk. KOSÁRLABDA A jobb erőben lévő WoSE legyőzte a Pécsi EAC-ot Az Előre-terein, „másirányú” eh foglaltsága miatt nagy felfordulás volt a bajnoki mérkőzések megtar­tásában, mert a szövetség, hogy hogy mentse ami menthető, az egészségtelen fekvésű Állatorvos! Főiskolán is NB I. mérkőzést ját­szatott la, NB I MAFC—MATEOSz 22:10 (14:2). Női. BSzKRT-t-arom. Vezette: Báron és Harcos. Kosár dobók: Miklósi (11), Sziráky (5), Gábori (4), Vár­­konyi (2), illetve Tahimé (7), Wert'b (2) és Dobosáé. Kitűnt: Gábori, Miklósi és Sziráky, illőivé Tahimé és Rostáné. Goldberg enr—^BS E 29:12 (11:4). Nőé, MÁVAG. terem. Vezette: Bá­ron és Seás. Kosárdobók: Naményi (14), B-ró (6), Szabó (6), SzigeHhy (2) éa Küncsesfey, illetve Tóth (9), Bagi, Bálint és Staiénfalvy. Kiemel­kedő teljesítményt senki nem nyúj­tott. Csak a játékvezetők. Szdgedi Postás—VÁC 32:24 (11:11). Férfi. BSzKRT.terem. Ve­zette Benkö és Rétházi. Kosárdo­­bók: Bodó és Ludas (7—7), Heásaig és Komáromi (6—6), Halász (4), Császár (2), illetve Pajor (8), D»­róczi (7, Felkai (5), Benedek és Dückstein (2). Kitűnt: Ludas, Ko, máromi, Heiszig és Csiszár, illetve Daróczi, Pajor ás Felkar. WoSE—Pécsi EAC 31:16 (9:14). Női. AlTatorvoisi Főiskola. Kosár­­dobók: Németlmé (11), Wittma'nnő (8), Megyeri (6), Hilresnó (5),Réby, Illetve Futár (7), Sotmorjaá (4), Du­­lánszky (3), Varga (2). Kitűnt: Magyari, Hirasmé, Némethné, illetve Futár, áomorjai, Hoffmann és Fu­tár. NB II Ózdi Vasas TK—KaSE 36:21 (18:18). Női. Állatorvosi Főiskola. Vezette:. Mészáros és Lehóczki I. Goldbergcr—FSE Kinizsi 23:17 (1:11). Férfi. BSzKRT-terem Ve­zette: Lehóczki II. és Rétházi I. Regnum Mr.rianum — Debreceni VSC 38:24 (23:11). Férfi MAVAG- teresm. Vezette: Bodor és Lehóczki I. MAVAG — KAOE Barátság 39:13 (15:5) Női. MÁVAG-tcrem. Vezette: Benkö és Rétházi I. ózdi Vasas TK — BTC 30:27 (.20:14). Állatorvosi Főiskola. Ve. zefcte: Lehóczki I. és Lehóczki H­Szolnoki MÁV — BTC 29:21 (16:11). Női. MAVAG-terem. Ve­zette: Bánky éa F. Tóth. Budapesti kerület* KaSE — Budafoki MTE 28:17 (13:12). I. o, férfi. BSzKRT-terem. Vezette: Rétházy I. és Szilágyi G. NÉPSPO RT Felelős szerkesztő: Hidas Ferene Felelős kiadó: Solti bajos Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rökk Szilárd-utca 4. Megjelenik- hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, vasárnap TELEFON: 138—563, 138—564 138—565 Postatakarékpénztárt csekkszám: 10.737 A fizetett közleményeket X.-61 jelezzük Nyomatott a ..Szikra” Lapvállalatok kőrforgőgépein Felelős nyomdavezető: Nedeczky László MAFC—MAVAG 29:22 (17:9). I. 0. férfi. MAVAG-terem. .Vezette: Kassai és Lehóczki XT. MTE — B. Vasutas 39:25 (20:10). 1. o férfi. Állatorvosi Főiskola. Ve. zette: Hámori és Tomár G. Attila. Előre—MAFC NB I. férfi rangadó! Kedden égte a Sportcsarnokban játsszák le a kosárlabda Nemzeti Bajnokság IV. fordulójának leg­izgalmasabb összecsapásának ígér. k«ző mérkőzését, az Előre—MAFC rangadót. A keddi műsor: 4: KaSE—FuTE, Bp. kor. I. o férfi., 5: Postás—WoSE, NB I, női. 6: KrtSE—TFSE, NBI. férfi. 7. Gold­­berger—Előre, NB I. női, 8: Előre— MAFC, NB I. férfi, BIRKÓZÁS Megalakult a Kiskunhalast AC birkózó Szakosztálya. Az új szakosztálynak egyelőre csak hiányos, felszereése van, támogatást a déli birkózó kerülettől kémek. TORNA Kik alkotják majd Budapest tornászválogatottját ? A második budapesti tornászválo­­gatón a köve! kelőik kerültek be a négyes csapatokba: Nett: Sárkány­­ns Keleti Ágnes, Karcsics Irén, Hor­váth Gizella, valamint- holtverseny­ben Zalaáné Kövér Mária és Fehér Anna. Férfiak: Fekete, Baranyai, Mogyoróssy és Pataki. — A Postástornászok erősen fel­jöttek — mondotta a verseny után Bállá Béla, a MOTESz főtitkára. — Mind Fekete, mind Baranyai szé­pen és biztosan mozgott a szereken. Pataki a, nyáj túrái leesett és a korlátot kivéve, a többi számban t» elég gyengén, dolgozott Nagyon szép gyakorlatot láttunk a nyújtón Ke­ménytől. A nők igen jó formábam vannak. Budapest- csapatát előreláthatólag Sárkányné, Ka-resics, Zajaimé, Hor­váth és Fehér, illetve Pataki, Fe­kete, Baranyai, Mogyprcsray-Klencs és Kemény alkotja majd a debreceni hármas város versenyén. ■ 1 TW"’" ' TENISZ Asbóthék vereséget szenvedtek a Bergelfn-Johansson pártól Párta, március 9. A Jyortj nemzetközi teniszversenyem szombaton és vasárnap a következő mérkőzéseket játgzot'.ák !o. Férfi páros: Elődöntő: Bergefn, Joiiainason—Asbóth, Szigeti 6:4, 9:7, 6:8, 6:4. Döntő: Bergelin. Johansson —Berotra, Petra 9:7, 2:6, 6:4, 10:S. Női párosban: Landry, Boegner (francié.)—Gulbrandson, Sván (svéd) 6:1, 6:3. Vegyes párosban: Petin, Landry— Borotra, Boegner 4:§, 9:7, 10:8. A budapesti Postás teáin csapata március 15-én és 16-án- Debrecenben vendégszerepel; A budapestiek ellenfele a debreceni válogatott lesz. A mérkőzést a DVSC fedett teniszpályáján rendezik meig. 75%-OS VÁSUTI KEDVEZMÉNYT KAPNAK A SPORT ÖLÖK — Romániában. A román nép sportszervezet központi intézőbizott­sága kihallgatáson jelent meg Groza Péter dr miniszterelnöknél és kérte, .hogy a román sporiolók T3%-os va-sútj kedvezményt kapjanak, mert ez a román sport létének vagy nem­­létének a kérdése Groza Péter dr. hozzájárult a kedvezményhez a ki­jelentette: — Nem. engedhet jük meg. hogy a2 óriási horderövel bíró sP°rt ilyen kérdések miatt tönkremenjen. Ezzel elhárult a legsúlyosabb aka­dály a román labdarúgó nemzeti bajnokság [avaSzi idényének megin­dulása elől. • Elkerülheti-e Németh Cristoph halálszorítását? A pankráci-ós viadalok eheti n-agy eseménye, a Cristoph—-Németh ta­lálkozó pénteken este 7 órakor ke­rül sorira a Sportcsarnok szárítójá­ban. Pamkrációs viadalt rég előzött meg olyan nagy érdeklődés, mint ez'-. A nagy várakozás ért ehető is, hiszen Cristoph valóságos diadalától futott be a, kemény fapadlón s ellen­fele, Németh Sándor, az Európa­­szérte ismert viador sem kisebb nagyság: mint Európa-bajnofc! Ugyancsak nagy érdeklődés előzi meg1 a pénteki küzdelmek második nagy találkozóját: Tasnády József Európa-bajnok és Jose Amadea ös#* szecsapását. A további küzdelmek során Mon-. tanez olasz ökölvívó EjtrópabajnoJC Teddy Steel oxfordi bajnokkal, Ste­­fanovics jugoszláv bajnok pedig Orgoványi magyar matadorral méri össze erejét ★ Az Óriási érdeklődéssel várt kü2* delmekre a.jánla'os a jegyeket elő* vételben megváltani. X KÉZILABDA Csepel nyerte a női teremlabda rangadót A MAFC megnyerte a szövetségi díjat Férfi I. osztály Elektromos—MAFC 12:10 (6:4) •Vezette: Nagy Z. GóHövö: Henriig (6), Szűcs (2), Farkas, Back, Illés, Ko-lov;zlcy (1—1), ifi. Mátyásy (3), Balogh dr. (3), Kostyál (2), Szórády (1), Eszéki (1). Jó: Hennig (a mezőny legjobbja) és Szűcs, iH Balogh dr. és Mátyásy. DrSK—Vasas 9:8 (4:4) Vezette: Bérecz. Góllövö: Magyar (5), Navratil (2), Mobtl, Pintér és Nyúl (1—1), ül. Kováts (3), Mészáros (3), Sze­keres és Kém (1—1). Jó: Navratil éa Szabó, ill. Kováts és Kém. Szövetségi díj MAFC—Elektromos 13:5 (9:3). Vezette: Mee.tyán. 4f Az MTE—WMKaSE mérkőzésre a WMKaSE csapat* nem állt ki. Férfi II. osztály VÁC—B, MÁV 15:12 (6:8). Vezette: Garamvölgyi. WMKaSE—Előre 14< (8:2), Vezette: Mag^.'ar. Partizán—B. MÁV 14:9 (8:8). Vezette: Szöllösy. Z. MaDISi—Gan* 20:10 (15^). Vezette: Kiss. Férfi TIT. osztály MTE—Előre 12:2 (4:0). Vezette: Máté. MTE—KAC 11:, (5:3). Vezette- Tskáts. Budakalász—HFSE 18:1 (7:8). Vezette: ördügh-Z. MaOTSz—Gan* 10:8 (0:4). Vehette: Tószegi-T!TE—Csepel 10:10 (5:4). Vezért te: Fal­viu I Ifjúsági MTE—ETE 5:2 (2:0). Vezette: Tordai. Az NTE—UTE mérkőzésre az UTE nem áUt ki. Női I. osztály Csepel—Kistext 9:4 (5:1) Vezette: Kováts E. Csepel: Simon — Burger, Schtttz — Mayer, Kiss,. Wégneir. MOZI Döntő állomásához érkezik a magyar filmszakma újjáépítése március 1-t-én. Ekkor nyíliik meg az újjáépített Air“nm-fiiinszínná* régi fényéhez méltó küöővel Nagy ünnep­­fiégget üdvöztii kedvenc fiinuv.ính áfának megnyitását Buda közönsége. A nagyhírű Vándor-énelckórus mellett a főváros ked­venc színészei jelennek meig a pódiumon, hogy ezzel is kifejezzék nagyrabecsülésü­ket a tes-twérművészet nagy ered­ménye iránt. A legirgattna-abb filmek egyikét, a „Teheráa'Vt mutatja be az Átrium- A MAÍ'TRT emellett még tar­­fogat néhány meglepetést a közönség Számára- Buda közönsége — amely már az újjáépítés hosszú hónapjaiban bebizo: nyítefta i-a^aszkodását és áldozatkészéé­­gét. izgatottan várja a megnyitást. GENE TTEBNEY BEMUT ATKOZ ISA A napok tfijn érkeze't Budapestre az a? ú.i amerikai film, amelyet Vera Caispary ..Laura" című regényéből készítettek. A magyar közönség ebben kimeri meg Tierneyit, ■ a.z utóbbi éveik egyik leg­­jelentófebb - amerikai filmtehetségét. a-ki máris Garbó népszerűségével veteiksztk, Gene ■ Titvrnev mellett Dana Andrewa és Cliíton Webb a ké/ íérfifffsasereplö. A filmet nálunk ,.Valakit megöltek" cfm­­meil mutatják be. EEVISELHETETUBTÍ SZÉGYEN volt a lett családok -számára, ha vala­melyik . tagjuk a megszálló németeket támogatta. Még rettenetesebb, ha valaki SS teto közülük. Ez a konfliktus képezi alapját a „Két út“ című új szovjetfilm meséjének. Két testvér kerül egymással Szembe. Az egyik p-airt-izán, a másik SS Maga a történelem oldja meg a nehéz konfliktust. A filmet a Seala filmszínház fogja beravufatni. Sötét bfinök, vérérén vés szerelema Közelkelet exótiktuna. mindenve elszánt kalandorok és az önfeláldozás hősiessége adja meg a „Teherán" című ú.i angol film különleges ízét és zamatját. Kész­ben magyar siker ez a film is. Faliós István produkciójálban. készült, * Tolnay Ákos szüzséie alapján. A film főszerep­lője Derek Farr é« Marta T.ahnrr. Az Átriumban és a Royal Apollőban kerül a közönsés elé. B-ai üfú7T*> Ady: Arat a vihar (aznenikaW. a 5, 7. Átrium filmszínház (Mártírok-útja 55): Színlhiázavató műsor márciu* 15-tőS: Teherán (angol világfilm). Fél 4, fél 6, fél S. Szombat, vas. és ünn. fő) 2-kor is-Belvárosi: Vissza az úton (magyar)- 4, 5, 7. Vas. és ünn. 3. 4, 6, 6. 7. Bethlen: Arat a vihar (amerikai). Paul ette Goddard, Ray Miilland. Fél 4, fé] 6. fél 8. Vas. és ünn, 2, 4. 6. 8. Budai Vigadó; Lady Hamiltan (angol). 3, negyed 6, fél 8. Szombat, vas. és ünn. fél 2, fé) 4. hn. 6. 8, Capitnl; Hová lettél drága völgyünk (amerikai). Fái 2, fél 4, hn. 6, 8. Vas, és ünn, fél 12-kor is. City: Stan és Fan, a két bűvészinas (amerikai). Fél 4, fél 6, fél 8. Szombat, vas. és ünn. fél 2,kor is. Oorso: Nagy hazugság (amerikai). Bette Davis. Fél 4, fél 6, fél 8. Szombat, Fé) 2. Vas, és ünn, 11-kor is, Corvin: Stan és Pan, a két bűvészinas (amerikai). 4, 6, 8. Var. és ünn, 11 és 2-kor is. ■Bécsi: Nagy hazugság (amerikai). Bette Davis. 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. 2.kor is * Dózsa: Titkok útja- Fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 4-kor is. Elit; Arat a vihar (amerikai). Fél 4, fél 6. fél 8, Saoombit. vas. és ünn. fél 2-kor is. Flórian; Notredamej torony Őr Fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 4-kor i». Fórum; Mrs Minniver (amerikai). Greer Garson. Wal-ter Pidgeon. 3. fét 6, 8. Szombat, vas. és ünn, fél l^kor is. Híradó Filmszínház (Mafirt mozi): Repülőn érkezeit külön kiadás; Mont­­gomery, a brit hadsereg vezérkari főnöke moszkvai látogatásának filmriportja. Színes rajzfilm. Malacbanda. Híradóban a 'békekötés aláírása. Mafirt krónika. Amerikai, francia, orosz híradó. Foly­tatólagos egyórás előadások reggel 9-től este 10 óráig. Hunnia; Tünemény és Tos-eanini, a Népek Himnusza (két film egy műsorban). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ümn. fél 3-kor i*. Ipoly: Asszonyok a börtönben (francia). Fél -4,. fél 6, fé) 8, Vas. és ünn. fél 2-kor is. József Attila; Esős délután (francia). 4, 6, 8. Vas- és ünn. 2-kOr is. Kamara: Szerelmek városa (francia). Arietti. 3. fél 6, 8. Kossuth (T: 126 204): *A reeretö két arca (amerikai). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. Í3 ünn. 2. 4, 6, 8. Lloyd: Aloma (amerikai). Dorothy Lamour. Fél 4, fél 6. fél 8. Szombat, vas. és ünn. fél 2-kor is-Marx; Fiú, vagy leány (magyar). Fél 4. fé) 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 2-kör is. Üj angol világfl’m! Teherán Csütörtöktől; Royal flpoüo Szombattól: Afriutn is Olympia; Szerelmi riadó. Fél 2. fél 4, fél 6. fél 8. Vas. éa ünn. fél 2-ko_r is. Omnia: Áruló asszony. 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. 2-kor is. Otthon. Eleven ördög. Dániellé Darieux. ■Fél 4, fél 6. fél 8. Falapé: A szerelő két arca (amerikai). Joan Crawford. 11. 1, 3, 5, 7, 9. Pátria; Lehull az álarc (francia). 4, 6. 8. Szombat, vas. és ünn. 2-kor is. Petőfi: Lovaglás ügy (magyar). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ünn., 2, hn. 4. fél 6, 3Hiö»ix: Quads/icanal. 11, 1, 3. 5, 7. Boxy: Mandzsu Bertáik. 2, 4, 6 8. Vas. éa ünn. fél 12, fél 2, fél 4, fél 6, fél 8. Royal Apollo: A jégmezők lovagja. 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. fűkor is. Savoy; Torpedntámadás (amerijcai). Tyronne Power. Fél 4. fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 2-kor is. Seala: Áruló asszony, 4. 8, 8. Szombat, vas. és ünn. 2-kor is-Szabadság: Ifjúság ünnepe A népek ítélőszjke. Fél 4, fél 6, fél 8. Stúdió: Végre egy jó házasság (ameri­kai). Carole Lombard. Fék 2. fél 4, fél 6. fél 8. Vas és ünji. fél 12-kor is. Túrán; IToJsó pillanat. 2, 4, 6, 8. Vas. és . (ina. fél 12.kor is. Igoosa; Alvilág alkonya (amerikai). 3, 5. 7. Újlaki; Fűszer- és csemege (magyar). Fé) 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 4-kor is. Uránai: Ezerarcú hős. 4, 6, 8. Vasár­nap nincs 2 órás előadás. Városi Színház: Tóm Tyter kalandjai- 3, negyed 6, fél 8. Vesta Filmszínház: Vasöklő kormányos és Rémület az alvilágban. 10, 12, 2, 4, 6. 8. Kist ecet: Nagy — Pirik, Hajós—* Fekete, Bíró, Gécei. Csere: Tátrai^ Kövér. K’ss Magda a félpályáról ágyúz a kapuba 1:0. Gécsi ravasz, pattogás labdája után, 1:1. Kiss meígásm-étM előbbi lövését 2:1. Mayer nehéz szög­ből lő 3:1. Kiss két védő kezén ke­resztül lő hatalmas góit 4:1. Ugyanő éiesszögböl lő. labdája a kapufáról gyilkos érövéi vágódik a hálóba 5 :1. A második félidőt Mayer gólja nyitja meg 6:1. Mindjárt utána fii ö megy el védője mellett és — 7:1. Gécsi válaszol rá 7:2. Most bejön Tátrai, kivár és lő 7:3. Hájszálra; megismétli ezt 7:4. Wégner labdája szerencsés körülmények között utat talál a hálóban 8:4. Kiss Magda bombája fejezi be a mérkőzést, 9:4 A rangadón a Várt nagy játékod láttuk, ebben azonban végig a Cse-t pel volt az irányító. A csepeliek leö* dületas összjáfékával szemben a Kis* fext csak egyéni akciókkal kísérte* fezeit. A Csepelből Simon kielégi* tőn védett- Sehüfz vol .a jobbik védő, míg Burger is kielégítően játszott, A csatársorban Kiss Magda maga* san a mezőny főié nőtt- Ágyúzás* szirti lövései élményszámba mentek, Mayer föérdeme, hogy Kiss Magdá­val megértették egymást. Wégnet* volt a csapat leggyengébbje. — A' Kislext-böl Nagy Márta tehetetlent volt Kiss Magda gyükoserejü lövé* seivel szemben. Hajós volt e csapa!) legjobbja. Piriken látszott, hogy ré­gen kézilabdázót t. A es?.társ»r leg­jobbja Tátrai. Fekete és Gácsi Szűr* léén mozgott. Biró rosszul játszott. Kövér láttuk már sokkal jobbnak. Játékvezető jól látta el feladatát, ióaődkáp. eeM—cmfd hta a mrdt Elektromc*—GAégyAr 5:2 (4:2), Vezette, Hamuig. Gól-lövő1: Várkopyi (2), Srirálcí (2) és Gubi'k (l). illetve P.ákhe'yné (1) és Beniiíjié (1). A vasas—MPSC mérkőzésre uz MPSO csapata nem állt ki. Női II. osztály Os, Posztó—Partizán 11:3 (3:3). Verettel Cziegar. A B. MÁV—FeSC mértkőzA-re a békés­­oug.bai csapat megjeieut, a budapesti Fr-SC aaomban sem. Budakalász—Standard 9:4 (5:3). Vezettet Szö:Mfey. , Női Dl. osztály MTE—Postás 2:0 (1:0). Vezette: Bog* nér-FVSK—CsMTK . 3:1 (2:1). Vezettet Takáta. Ganz—ETE IN) (1:0). Vezette; Polóayí, Női IV. osztály Kistexl—Csepel 2:2 (2:1). Vezette: Z, Nagy. Szabadkikőtő—StaSC 5:3 (2:2). Vezette; Tóth dr­—<♦>—— KERÉKPÁR A Zürichben rendezett erdei kerékpár­­versenyben (5 krn-es lávonV Sindmeie*' győzött. 20:18-mal. 2. Juta 20:21. 3. Imhnl 20:jl; 4. Eistairing 20:58. 5. Zsugin 21:06. AZ IDEI KERÉKPÁROS VERSENYNAPTAR módosításra szorul. A nemzetközi kerékpáros szövetségtől ugyanis csak most érkezett meg az Idei világ* bajnokságok részletes kiírása (aa időpontokkal együtt) s ebből kide­rül, hogy a szokástól eltérően nem augusztus utolsó és szeptember első hetében, hanem július utolsó éa augusztus első hetében rendezik meg a VB-t. A kerékpáros szövetség ennek megfelelően módosítani kény­szerül az idei versenynaptárt. Sí . GT0ZÖTT A FÖLDMŰVELÉSÜGV ... A KaSE lesMóbajnoksá^got rendezett * minisztériumok alkalmazottal részére, Mind a férfi., mind a női versenyben a Föidműveésügyi Minisztérium került a* élre. Eredmények; Férfik: 1, CservenkaV FM 2 porc 05 mp, 2, Ludányi VKJÍ 3:08, 3 Teltet* IpM 3:28. 4. Sr-entkuty dr IpM 3:58, 5. Szabados FM 4:19, 6. Somlyói dr IpM 5:03- A csapatbajnok­ságot a fö'dmüvelésügyi minisztérium csapata nyerte az iparügyi minsztérum* beliek előtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék