Népsport, 1947. március (3. évfolyam, 40-61. szám)

1947-03-11 / 47. szám

6 Meglepetés a CIB-n .. • MMTE-BRE 10:6 Vasárnap este alig 500 néző előtt került sorra a Sportcsarnokban ez ökölvívó csapatbajnokság második fordulója. A PVSK nem érkezett meg, így a BTK—PVSK mérkőzés elmaradt. Helyette három "kiegé­szítő" pár öklözött a szorítóban. A Miskolci MTE megérkezett, sőt nagy­szerű harcban — meglepetésre — legyőzte a BRE-t. A rendőregyüttes ezzel a vereséggel kiesett a további küzdelemből. Az eredmények: Elő­mérkőzések: Horváth BTK győz Govorkovits MMTE ellen, Elekes BTK győz Lenhardt BRE ellen, Barinka II. pedig nyer Mon­­fera (Vasas) ellen. Az MMTE—BRE csapatbajnoki küzdelem egyes mérkőzéseinek eredményei: Légsúly: Énekes H. BRE győz Nánási ellen. Énekes fölényben vám A 2. menetben Nánásit lelép­­tetik. — Ha­rmatisúly: Deák BRE— Füstös MMTE döntetlen. Nagy harc. Két kiegyenlített menet után a harmadikban Füstös valamivel jobb. — Pehelysúly: Szkárosi MMTE győz Kovács ellen. Egy összecsapásnál Szkárosi ,válja után üt, Kovács felismerve a helyzetét —, lefekszik. Kiszámolják és Szká­­rosit hirdetik ki győztesnek. — Könnyűsúly: Lengyel MMTE győz Várhegyi ellen, őrlési harcban diadalmaskodik a jobban verekedő Lengyel. — Váltósúly: Barinka I. MMTE — Sturm BRE Döntet­­len. Hatalmas verekedés folyik vé­gig. Az első menetben Sturm re­me­k pontos, kemény egyeneseket és horgokat ver, de azután fokozato­san visszaesik és a színes-lélekkel verekedő Barinka a 3. menetben már nagy fölénybe kerül. Az ered­ményhirdetést a közönség nagy tüntetéssel fogadja. Barinka gyi­­zelme elvitathatatlan volt! —: i kö­­zépsúly: Tóth Nándor MMTE győz Bán ellen. Tóth szivel­ léleikkel har­col, de­ nagyon szabálytalanul. Le kellett volna léptetni. Mivel ez nem történt meg, Tóth alaposan össze­­csépelte Bánt. — Félnehézsúly: Tót­h ,T. MMTE győz Simon ellen Hevesen rontanak egymásnak, mind­járt az első menet, közepén földre kerül Tóth, Simon még ott is üll. A mérkőzésvezető kiszámolja Tóthot, majd­­ lelépteti Simont. — Nehéz­súly: Körösi BRE ellen a­ sokkal könnyebb Nánási a 2. menetben fel­adja. A végeredmény 10:6 az MTE javára. N­yilatkozatok: Angyal Sándor, MMTE: íme, a vidéki szív diadala!. .. Tusák László, BRE: Átszervezés alatt van a csapatunk. KOSÁRLABDA A jobb erőben lévő WOSE legyőzte a Pécsi EAC-ot Az Előre-terem­, „másirányú” el­foglaltsága miatt nagy felfordulás volt a bajnoki mérkőzések megtar­tásában, mert a szövetség, hogy hogy mentse ami menthető, az egészségtelen fekvésű Állatorvosi Főiskolán is NB I. mérkőzést ját­szatott la. NB I MAFC—MATEOSz 22:10 (14:2). Női: BSzKRT-J­arom. Vezette: Báron és Harcos. Kosár dobók: Miklósi (11), Sziráky (5), Gábori (4), Vár­­konyi (2), illetve Tahimé (7), Wert­b (2) és Dobosáé. Kitűnt: Gábori, Miklósi és Sziráky, illetve Tahimé és Rostáné. Goldberg­en­—­BS­E 29:12 (11:4). Nők, MÁVAG, terem. Vezette: Bá­ron és Seás. Kosárdobók: Naményi (14), Bíró (6), Szabó (6), Szigethy (2) és Küncsesfey, illetve Tóth (9), Bagi, Bálint és Szalénfalvy. Kiemel­kedő teljesítményt senki nem nyúj­tott. Csak a játékvezetők. Szegedi Postás—VÁC 32:24 (11:11). Férfi. BSzKRT,terem. Ve­zette Benkő és Rétházi. Kosárdo­­bók: Bodó és Ludas (7—7), Helszig és Komáromi (6—6), Halász (4), Császár (2), illetve Pajor (8), Da­róczi (7, Felkai (5), Benedek és Dückstein (2). Kitűnt: Ludas, Ko­­máromi, Heiszig és Csiszár, illetve Daróczi, Pajor­ás Felkai. WoSE—Pécsi EAC 31:16 (9:14). Női. Allatorvo­si Főiskola. Kosár­­dobók: Némethiné (11), Wittma­nné (8), Megyeri (6), Hib­esné (5),Réthy, illetve Futár (7), So­morjai (4), Du­­lánszky (3), Varga (2). Kitűnt: Magyari, Hirasiné, Némethné, illetve Futár, Somorjai, Hoffmann és Fu­tár. NB II Ózdi Vasas TK—KaSE 36:21 (18:18). Női. Állatorvosi Főiskola. Vezette:­ Mészáros és Lehóczki I. Goldberger—FSE Kinizsi 23:17 (1:11). Férfi. BSzKRT-terem Ve­zette: Lehóczki II. és Rétházi I. Regnum Mr.uianum — Debreceni VSC 38:24 (23:11). Férfi MÁVAG- tere­m. Vezette: Bodor és Lehóczki I. MÁVAG — KAOE Barátság 39:13 (15:5) Női. MÁVAG-terem. Vezette: Benkő és Rétházi I. Ózdi Vasas TK — BTC 30:27 (­20:14). Állatorvosi Főiskola. Ve­­zet­te: Lehóczki I. és Lehóczki .­Szolnoki MÁV — BTC 29:21 (16:11). Női. MÁVAG-terem. Ve­zette: Bánky és F. Tóth. Budapesti kerület* KaSE — Budafoki MTE 28:17 (13:12). I. o. férfi. BSzKRT-terem. Vezette: Rétházy I. és Szilágyi G. MAFC—MÁVAG 29:22 (17:9). I. o. férfi. MÁVAG-terem. .Vezette: Kassai és Lehóczki XT. MTE — B. Vasutas 39:25 (20:10). I. o férfi. Állatorvosi Főiskola. Ve­­zette: Hámori és Tomár G. Attila. NÉPSPO­RT Felelős szerkesztő: Hidas Ferenc Felelős kiadó: Solti Lajos Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rökk Szilárd­ utca 4. Megjelenik­ hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken, vasárnap TELEFON: 138—563, 138—564 138—565 Postatakarékpénztári csekkszám: 10.737 A fizetett közleményeket X.-61 jelezzük Nyomatott a ,,Szikra” Lapvállalatok körforgógépein Felelős nyomdavezető: Nedeczky László Előre—MAFC NB I. férfi rangadó! Kedden éste a Sportcsarnokban játsszák le a kosárlabda Nemzeti Bajnokság IV. fordulójának leg­izgalmasabb összecsapásának ígér­­kező mérkőzését, az Előre—MAFC rangadót. A keddi műsor: 4: KaSE—FuTE, Bp. ker. I. 6 férfi­, 5: Postás—VOSE, NB I, női. 6: KrtSE—TFSE, NB I. férfi, 7: Gold­­berger—Előre, NB I. női, 8: Előre— MAFC, NB I. férfi, BIRKÓZÁS Megalakult a Kiskunhalasi AC birkózó Szakosztálya. Az új szakosztálynak egyelőre csak hiányos, felszereése van, támogatást a déli birkózó kerülettől kérnek. MOZI Döntő állomásához érkezik a magyar filmszakma újjáépítése március 1-j­én. Ekkor nyíliik meg az újjáépített Alrcum-film­színház régi fényéhez méltó küöővel Nagy ünnep­­s­éggel üdvözíti kedvenc film­v­ính­ázának megnyitását Buda közönsége. A nagyhírű Vándor-ének­kórus mellett a főváros ked­venc színészei jelennek me­g a pódiumon, hogy ezzel is kifejezzék nagyrabecsülésü­ket a tes­tvérművészet nagy ered­ménye iránt. A legizgalmaasabb filmek egyikét, a „Teherán'-t mutatja be az Átrium- A MAI'TRT emellett még tar­­togat néhány meglepetést a közönség Számára­ Buda közönsége , amely már az újjáépítés hosszú hónapjaiban bebizo­­nyította r­agaszkodását és áldozatkészsé­­gét, izgatottan várja a megnyitást. GENE TIERNEY BEMUT­ATKOZ­ÁSA A napok ifián érkezett Budapestre az az ú­i amerikai film, amelyet Vera Caispary ,,Laura" című regényéből készítettek. A magyar közönség ebben ismeri meg Tierneyit, ■ a­z utóbbi éveik egyik leg­­jelentősebb­­ amerikai filmtehetségét, a­ki máris Garbó népszerűségével vetetkszik, Gene­­ Titorner mellett Dana Andrewa és Clifton Webb a két férfifiisasereplő. A filmet nálunk ,,Valakit megöltek" cím­­me­l mutatják be. BEVISELHETETLETI SZÉGYEN volt a lett családok­­számára, ha vala­melyik­­ tagjuk a megszálló németeket támogatta. Még rettenetesebb, ha valaki SS tett közülük. Ez a konfliktus képezi alapját a „Két út“ című új szovjetfilm meséjének. Két testvér kerül egymással Szembe. Az egyik p­a­rt­izán, a másik SS Maga a történelem oldja meg a nehéz konfliktust. A filmet a Scala filmszínház fogja bezavutatni. Sötét hírnök, vérérén­yes szerelem a Közelkelet exotiktusa, mindenre elszánt kalandorok és az önfeláldozás hősiessége adja meg a „Teherán" című ú­i angol film különleges ízét és zamatját. Rész­ben magyar siker ez a film is. Fallós István produkciójá­ban­ készült,­­ Tolnay Ákos szüzséje alapján. A film főszerep­lője Derek Farr és Marta T­aharr. Az Átriumban és a Royal Apollóban kerül a közönség elé. NÉPSPORT TORNA Kik alkotják majd Budapest tornászválogatottját ? A második budapesti tornászválo­­gatón a követ­kelőik kerültek be a négyes csapatokba: Nett: Sárkány­­és Keleti Ágnes, Karcsics Irén, Hor­váth Gizella, valamint­ holtverseny­ben Zalaáné Kövér Mária és Fehér Anna. Férfiak: Fekete, Baranyai, Mogyoróssy és Pataki. — A Postástornászok erősen fel­jöttek — mondotta a verseny után Balla Béla, a MOTESz főtitkára. — Mind Fekete, mind Baranyai szé­pen és biztosan mozgott a szereken. Pataki a, nyáj túrái leesett és a korlátot kivéve, a többi számban is elég gyengén, dolgozott Nagyon szép gyakorlatot láttunk a nyújtón Ke­ménytől. A nők igen jó formábam vannak. Budapest­ csapatát előreláthatólag Sárkányné, Ka­resics, Zalaimé, Hor­váth és Fehér, illetve Pataki, Fe­kete, Baranyai, Mogyorószay-Klencs és Kemény alkotja majd a debreceni hármas város versenyén. ■ 1 TW"’" ' TENISZ Asbóthék vereséget szenvedtek a Bergelin-Johansson pártól Párta, március 9. A nyorty nemzetközi teniszversenyem szombaton és vasárnap a következő mérkőzéseket játszott­ák le. Férfi páros: Elődöntő: Bergeli, Jon­annason—Asbóth, Szigeti 6:4, 9:7, 6:8, 6:4. Döntő: Bergelin, Johansson —Berotta, Petra 9:7, 2:6, 6:4, 10:5. Női párosban: Landry, Boegner (francia­)—Gulbrandson, Iván (svéd) 6:1, 6:3. Vegyes párosban: Petia, Landry— Berotra, Boegner 4:6, 9:7, 10:8. A budapesti Postás team­ csapata március 15-én és 16-án­ Debrecenben vendégszerepel. A budapestiek ellenfele a debreceni válogatott lesz. A mérkőzést a DVSC fedett teniszpályáján rendezik me­g. 75%-oS VASÚTI KEDVEZMÉNYT KAPNAK A SPORT­OLÓK­­ Romániában. A román nép­sportszervezet központi intézőbizott­sága kihallgatáson jelent meg Groza Péter dr miniszterelnöknél és kérte,­­hogy a román sportolók 73%-os va­súti kedvezményt kapjanak, mert ez a román sport létének vagy nem­­létének a kérdése Groza Péter dr. hozzájárult a kedvezményhez a ki­jelentette: " Nem­ engedhet­jük meg, hogy az óriási horderővel bíró sP°rt ilyen kérdések miatt tönkremenjen. Ezzel elhárult a legsúlyosabb aka­dály a román labdarúgó nemzeti bajnokság tavaszi idényének megin­dulása elől. • B­ai­­fúzT*­ Ady: Arat a vihar (azwenika)­­a 5, 7. Átrium filmszínház (Mártírok­ útja 55). Szín­h­ázavató műsor március 15-től: Teherán (angol világfilm). Fél 4, fél 6, fél S. Szombat, vas. és ünn. fé­ 2-kor is­ Belvárosi: Vissza az úton (magyar)­ 4, 5, 7. Vas. és ünn. 3, 4, 6, 6, 7. Bethlen: Arat a vihar (amerikai). Paul­ette Goddard, Ray Mu­lland. Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ünn. 2, 4. 6. 8. Budai Vigadó: Lady Hamilton (angol). 3, negyed 6, fél 8. Szombat, vas. és ünn. fél 2, fél 4, hn. 6. 8. Capital: Hová lettél drága völgyünk (amerikai). Fál 2, fél 4, hn. 6. 8. Vas, és ünn. fél 12-kor is. City: Stan és Fan, a két bűvészinas (amerikai). Fél 4, fél 6, fél 8. Szombat, vas, és ünn, fél 2,kor is. Corso: Nagy hazugság (amerikai). Bette Davis: Fél 4, fél 6, fél 8. Szombat, Fél 2. Vas, és ünn, 11-kor is. Corvin: Stan és Pan, a két bűvészinas (amerikai). 4, 6, 8. Var, és ünn. 11 és 2-kor is. ■Bécsi: Nagy hazugság (amerikai): Bette Davis. 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. 2.kor is . Dózsa: Titkok útja- Fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 4-kor is. Elit: Arat a vihar (amerikai). Fél 4, fél 6, fél 8. Sacombit. vas. és ünn. fél 2-kor is. Flórian: Notredames torony Őr Fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 4-kor is. Fórum: Mrs Minniver (amerikai). Greer Garson: Wal­ter Pidgeon. 3. fél 6, 8. Szombat, vas, és van. fél likor is. Híradó Filmszínház (Mafirt mozi): Repülőn érkezett külön kiadás. Mont­­gomery, a brit hadsereg vezérkari főnöke moszkvai látogatásának filmriportja. Színes rajzfilm. Malacbanda. Híradóban a­­békekötés aláírása. Mafirt krónika. Amerikai, francia, orosz híradó. Foly­tatólagos egyórás előadások reggel 9-től este 10 óráig. Hunnia: Tünemény és Tos­eanini, a Népek Himnusza (két film egy műsorban). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ünnn. fél 3-kor is. Ipoly: Asszonyok a börtönben (francia). Fél­­4,­ fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 2-kor is. Elkerülheti-e Németh Cristoph halálszorítását? A pankráci­ós viadalok eheti n­agy eseménye, a Cristoph­-Németh ta­lálkozó pénteken este 7 órakor ke­rül sorb­a a Sportcsarnok szárítójá­ban. Pamkrációs viadalt rég előzött meg olyan nagy érdeklődés, mint ez­­. A nagy várakozás ért­­hető is, hiszen Cristoph valóságos diadalától futott be a, kemény fapadlón s ellen­fele, Németh Sándor, az Európa­­szerte ismert viadal sem kisebb nagyság, mint Európa-bajnoké! Ugyancsak nagy érdeklődés előzi meg­ a pénteki küzdelmek második nagy találkozóját: Tasnády József Európa-bajnok és Jose Amadea ös­­­szecsapását. A további küzdelmek során Mon-­­tanez olasz ökölvívó Eu­rópabajnok, Teddy Steel oxfordi bajnokkal, Ste­­fanovics jugoszláv bajnok pedig Orgoványi magyar matadorral méri össze erejét★ Az óriási érdeklődéssel várt kü­­­delmekre a­jánlatos a jegyeket elő­­vételben megváltani.­­ KÉZILABDA Csepel nyerte a női teremlabda rangadót A MAFC megnyerte a szövetségi díjat Férfi I. osztály Elektromos—MAFC 12:10 (6:4) •Vezette: Nagy Z. Gólövő: Hennn­g (6), Szűcs (2), Farkas, Back, Illés, Ko­lovszk­y (1—1), ifj. Mátyásy (3), Balogh dr. (3), Kostyál (2), Szórády (1), Eszéki (1). Jó: Hennig (a mezőny legjobbja) és Szűcs, iH Balogh dr. és Mátyásy. DrSK—Vasas 9:8 (4:4) Vezette: Berecz. Góllövő: Magyar (5), Navratil (2), Mohil, Pintér és Nyúl (1—1), ül. Kováts (3), Mészáros (3), Sze­keres és Kém (1—1). Jó: Navratil és Szabó, ill. Kováts és Kém. Szövetségi díj MAFC—Elektromos 13:5 (9:3). Vezette: Mee­tyán. 41 Az MTE—WMKaSE mérkőzésre a WMKaSE csapata nem állt ki. Férfi II. osztály VÁC—B. MÁV 15:12 (6:8). Vezette: Garamvölgyi. WMKaSE—Előre 14­ (8:2). Vezette: Magy.­ar. Partizán—B. MÁV 14:9 (8:8). Vezette: Szöllösy. 7. MaDISi—Gan* 20:10 (15­). Vezette: Kiss. Férfi TIT. osztály MTE—Előre 12:2 (4:0). Vezette: Máté. MTE—KAC 11:5 (5:3). Vezette: Takáts. Budakalász—HFSE 18:1 (7:8). Vezette: Ördögh-Z. MaDTSz—Gan* 10:8 (0:4). Vezette: Tószegi-T­TE—Csepel 10:10 (5:4). Vezett­­e: Fal­viu . Ifjúsági MTE—UTE 5:2 (2:0). Vezette: Tordai. Az UTE—UTE mérkőzésre az UTE nem áll ki. Női I. osztály Csepel—Kistext 9:4 (5:1) Vezette: Kováts E. Csepel: Simon — Burger, Schtttz — Mayer, Kiss,. Wégneir. Kist­ecet: Nagy — Pirik, Hajós—* Fekete, Bíró, Gécei. Csere: Tátrai— Kövér, Kiss Magda a félpályáról ágyúz a kapuba 1:0. Gécsi ravasz, pattogás labdája után, 1:1. Kiss me­g ism­ét, előbbi lövését 2:1. Mayer nehéz szög­ből lő 3:1. Kiss két védő kezén ke­resztül lő hatalmas gólt 4:1. Ugyanő éresszögből lő, labdája a kapufáról gyilkos erövel vágódik a hálóba 5 :1. A második félidőt Mayer gólja nyitja meg 6:1. Mindjárt utána fi­­m megy el védője mellett és­­ 7:1. Gécsi válaszol rá 7:2. Most bejön Tátrai, kivár és lő 7:3. Hajszálra­ megismétli ezt 7:4. Wégner labdája szerencsés körülmények között utat talál a hálóban 8:4. Kiss Magda bombája fejezi be a mérkőzést, 9:4 A rangadón a Várt nagy játékod láttuk, ebben azonban végig a Cse­­­pel volt az irányító. A csepeliek leön­dületes összjátékával szemben a Kis* text csak egyéni akciókkal kísérte* fezeit. A Csepelből Simon kielégí­ tőn védett- Sehütz vol­t a jobbik védő, míg Burger is kielégítően játszott. A csatársorban Kiss Magda maga­­san a mezőny fölé nőtt- Ágyúzás* szirti lövései élményszámba mentek, Mayer főérdeme, hogy Kiss Magdá­val megértették egymást. Wégner* volt a csapat leggyengébbje.­­ A­ Kistext-ből Nagy Márta tehetetlent volt Kiss Magda gyakoserejű lövé­­seivel szemben. Hajós volt e csapat­ legjobbja. Piriken látszott, hogy ré­gen kézilabdázot­t. A csz­társai leg­jobbja Tátrai. Fekete és Gácsi Szűrő­léén mozgott. Biró rosszul játszott. Kövér láttuk már sokkal jobbnak. Játékvezető jól látta el feladatát, ióaedkáp. eeM—cmid hta a mrdt Elektromc*—GAégyÁr 5:2 (4:2). Vezette: Hamuig. Gól­lövői: Várkopyi (2), Szirák­i (2) és Gubi­k (1), illetve P­ákhegyné (1) és Bennitjié (1). A vasas—MPSC mérkőzésre az MPSC csapata nem állt ki. Női II. osztály­os: Posztó—Partizán 11:3 (3:3). Vezettel Cziegor. A B. MÁV—FeSC mértkőzé­re a békés­­aug­ bai csapat megjelent, a budapesti FI­SC nyomban sem. Budakalász—Standard 9:4 (5:3). Vezettet Sze­ Mfey. , Női Dl. osztály MTE—Postás 2:0 (1:0). Vezette: Bog­­nér-FVSK—CsMTK . 3:1 (2:1). Vezette: Takáta. Ganz—ETE III) (1:0). Vezette: Polónyi. Női IV. osztály Kistext—Csepel 2:2 (2:1). Vezette: Z. Nagy. Szabadkikötő—StaSC 5:3 (2:2). Vezette: Tóth dr­ József Attila: Esős délután (francia). 4, 6, 8. Vas­ és ünn. 2-kor is. Kamara: Szerelmek városa (francia). Arietti. 3. fél 6, 8. Kossuth (T: 126 204). *A veerető két arca (amerikai). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. 13 ünn. 2, 4, 6, 8. Lloyd: Aloma (amerikai). Dorothy Lamour. Fél 4, fél 6, fél 8. Szombat, vas. és ünn. fél 2-kor is­ Marx: Fiú, vagy leány (magyar). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 2-kor is. Új angol világfilm! Teherán Csütörtöktől: Royal Ilpono Szombattól: Atrium­ is Olympia: Szerelmi riadó. Fél 2. fél 4. fél 6. fél 8. Vas. és ünn. fél 2-ko­r is. Omnia: Áruló asszony. 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. 2-kor is. Otthon. Eleven ördög. Dánielle Darieux. ■Fél 4. fél 6. fél 8. Falapé: A szerelő két arca (amerikai). Joan Crawford. 11, 1, 3, 5, 7, 9. Pátria: Lehull az álarc (francia). 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. 2-kor is. Petőfi: Lovaglás ügy (magyar). Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ünn., 2, hn. 4, fél 6, 3Hienix: Quads/Kcanal. 11, 1, 3, 5, 7. Roxy: Mandzsu Bertáik. 2, 4, 6 8. Vas. és ünn. fél 12, fél 2, fél 4, fél 6, fél 8. Royal Apollo: A jégmezők lovagja, 4, 6, 8. Szombat, vas. és ünn. fűkor is. Savoy: Torpedótámadás (ameri­cai). Tyronne Power: Fél 4, fél 6, fél 8. Vas. és ünn. fél 2-kor is. Scala: Áruló asszony. 4, 8, 8. Szombat, vas. és ünn. 2-kor is­ Szabadság: Ifjúság ünnepe A népek ítélőszéke. Fél 4, fél 6, fél 8. Stúdió: Végre egy jó házasság (ameri­kai). Carole Lombard: Fél 2, fél 4, fél 6, fél 8. Vas és ünii. fél 12-kor is. Túrán: UTolsó pillanat. 2, 4, 6, 8. Vas. és . (iia. fél 12.kor is. Igoosa: Alvilág alkonya (amerikai). 3, 5, 7. Újlaki: Fűszer­ és csemege (magyar). Fél 6, fél 8. Vas, és ünn. fél 4-kor is. Uránai: Ezerarcú hős. 4, 6, 8. Vasár­nap nincs 2 órás előadás. Városi Színház: Tom Tyter kalandjai- 3, negyed 6, fél 8. Vesta Filmszínház: Vasöklő kormányos és Rémület az alvilágban. 10, 12, 2, 4, 6, 8. SÍ . GYŐZÖTT A FÖLDMŰVELÉSÜGY ... A KaSE leszóbajnoksá­got rendezett * minisztériumok alkalmazottai részére. Mind a férfi­, mind a női versenyben a Földműveésügyi Minisztérium került az élre. Eredmények: Férfik: 1. CservenkaV FM 2 perc 05 mp, 2. Ludányi VKJI 3:08, 3 Tek­et* IpM 3:28, 4. Sz­entkuty dr IpM 3:58, 5. Szabados FM 4:19, 6. Somlyói dr IpM 5:03­ A csapatbajnok­ságot a földművelésügyi minisztérium csapata nyerte az iparügyi minsztérum­­beliek előtt. 1947 MÁRCIUS 11. — ‚♦‹—— KERÉKPÁR A Zürichben rendezett erdei kerékpár­­versenyben (5 km­-es távon) Lindmeier­ győzött. 20:18-mal. 2. Juta 20:21. 3. Imhal 20:11. 4. Eistalring 20:58. 5. Zsugin 21:06. AZ IDEI KERÉKPÁROS VERSENYNAPTÁR módosításra szorul. A nemzetközi kerékpáros szövetségtől ugyanis csak most érkezett meg az idei világ­­bajnokságok részletes kiírása (az időpontokkal együtt) s ebből kide­rül, hogy a szokástól eltérően nem augusztus utolsó és szeptember első hetében, hanem július utolsó és augusztus első hetében rendezik meg a VB-t. A kerékpáros szövetség ennek megfelelően módosítani kény­szerül az idei versenynaptárt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék