Népsport, 1949. szeptember (5. évfolyam, 174-195. szám)

1949-09-18 / 186. szám

Két szőke lány kart karba öltve beszélget Üzbekisztán boldog néger teniszbajnoknőjével­ ­(Harkov, szeptember.) A hatalmas harkovi sport­stadion park részében az egy­­ zöld sétányon vidám fehérrután lányok beszél­getnek. Valamennyien te­­niszü­tőt szorítanak a ke­z­­ükben, most ért véget a Szovjetunió össz-szövets­égi teniszbajnokságának elő­döntője és a résztvevők megpihennek az árnyas parkban. A sportolók tár­saságában­ feltűnik egy magas, feket eltörű néger leány, ő is fehér tenisz ruhát visel, mezének fel­irata ar­ról tanulkodik, hogy Üzbe­kisztrin színeit képviseli a teniszbajnok­­ságon. Két szőke leány karolt beléje, Ukrajna és Grúzia­ képviselője. — Ki ez a néger leány?­­— kérdezzük az egyik bí­rót.— Ez Lili Golden, na­gyon tehetséges teniszjá­tékos — válaszol, majd el­meséli a leány élettörté­netét. Lili édesapja, John O­­vin­fielden a Mississippi mellett született, Lili azon­ban már a szovjet nép szabad hazájában látta m­eg az első napsugarat, ő már csupán az újságokból, regényekből és szülei el­beszólásából tudta meg azt, hogy népe a tengeren túl legkegyetlenebb­­ üldözés­­ben részesül, olyannyira, hogy édesapja is kényte­len volt elmenekülni arról a világrészről. A lincselés sötét réme elől szökött meg és a Szovjetunóban rátalált igazi hazájára. Az üldözött­­néger fehér asz­szon­yt vett feleségül és tisztességes munkát kapott a szabadság országában. Lili a Szovjetunióban nőtt fel és egy ideig no he/asn tudta elképzelni, hogy van a világon olyan hely is, ahol üldözik az embereket azért, mert fa keze a bőrük. * Közben a sportolónők folytatják vidám beszélge­t­és­ü­k­et. Alja K­ucs­u­rova a R­ovjetszkij Szport les újabb számát veszi elő és idézi belőle az amerikai Georg­i­a - állam törvényét. A­­trénereknek tilos részt­­venniük olyan sportesemé­nyeken vagy edzéseken, amelyeken fehér emberek is indulnak“. Lili arcáról eltűnik a mosoly. Néhány pillanatig hangtalanul néz maga elé, azután beszélni kezd: — Igen, ez szomorú tény, édesapám barátja Paul Robeson sokat beszélt ne­kem erről, amikor ven­dégségben járt a Szovjet M­unitsban. Paul híres mű­vész, az egész világ ismeri, Am­erikáb­an mégis hoteles olyan villamoskocsin járni, amelyeken ez a szégyenle­­tes felirat áll: „Színesek részére.­* Joe Louis világ­­bajnok huszonötször nyerte meg az USA nehézsúlyú ökölvívó bajnokságát, de ez az ember nem mehet be Haját hazájában olyan ét­terembe, amelynek ajtaján ki van írva, hogy „csak fehéreknek?“ — Itt a Szovjetunióban — folytatja — szabadon él m­nd­en ember. Én te tanulhatok, sportolhatok, sz órakoz­ha­tom kedvem sze­rint. Most fejezem be az általános iskola nyolcadik osztályát, Komssom­bal-szer­­­vező vagyok és kerületi teniszbajnok. Ezenkívül zenei iskolába is járok, mert nagyon szeretem a muastecát. Lili boldogan szorítja magához a teniszütőjét, kedvenc sportjának ezt a kellékét, amely­­a­­Szovjet­unióban minden embernek a rendelkezésébe áll. És a szovjet emberek, úgy mint Lili, jó sportteljesítmé­nyekkel hálálják meg ha­zájuknak a nagyszerű le­hetőségeket, a szabadságot. Itt a harkovi teniszbaj­nokságon — és mindenütt, ahol száll a dal: „Egyik ember annyi, mint a má­sik, bár a bőré barna, vagy fehér .. ** Kétszer tiszták a 100 métert az úszóbajnokság első napján A szegedi Csapó Kitű­nő idővel nyerte a 400-as ifjúsági gyorsúszóbajnokságot .Kellemes, jó időben került so­r pénte­ken­­Magyarország úszóbajnokságainak első napjára. Az első napon általában a papírforma érvényesült, 100 gyorson elmaradt a várt Kádas­ Szilárd talál­kozó, mert Kádas tü­szös mandulagyár-­­adással érkezett Budapestre. Kádas most már láztalan és vasárnap valószí­nűleg rajthoz áll. A 100-as gyors hozta az egyetlen izgalmat. A versenyt, két­szer kellett úszni. Az első nap eredmé­nyei: 208 m ifi. női gyorsúszóbajnokság: 1. Szőke Kató FTSO 2:31.4, csúcsbeállitás: 2 Gyenge V. (Lokomotív) 2:41., 3. Sebő A (Lokomotív) 2:45, 4. Kiss M (Lokomo­tív) 2:41­.2, ,4. Garay M (Lokomotív) 2:53/2, 6. Gyergyák M (Egri SzTK) 2:59.0 Szőke 1:13.6­06 100 méter után fölényesen nyer. „ A 100 m női hátúszóbajnokság: 1. Temes Judit (Előre) 1:15,2, 2. Novák Ilonka FTC 1:19, 3. Kárpáti J (Előre) K­iflM. 4. Nagy E ESzTE 1:36,2, 5. Csal a M IJTE 1:2922, fj. Kajdócsy M FTC is.­St. Te­­nnes csak Nováko­t figyeli, kitek­in­tget a vízből. Nem volt nagy különbség a két ú­szó­­között, de az előnyt Temes a rajt­tól kezdve tartani tudta. 103 m ifj. női mellúszób­ajnokságr: 1. Kárpáti Vera FTC 1:03. Hzász M (Lokomotív) 1:33.2, 3. Rácz É FTC 4. Sebő A (Lokomotív) 1:36.2, 5. Paszter­nák I­­Ózd) 1:06.2, 6. Pethő M MTE 1:47. 100 m gyorsúszóbajnokság: 1. Szilárd Zoltán FTC 59.4, 2. Nyéki Imre (Előre) 59.4, 3. Gyöngyösi L (Előre) 1:012, 4. Csordás FTC 1:01.3, 5. Tumpek MÁVAL 1:01.4, 6. Lat..n MKFESz 1:03.6. (A ver­­se­nyt kétszer kel­lett úszni. Az első rajt hibás. Nemcsak Tum­pek, hanem Szilárd is kiugrik. Nyéki állva marad a rajttk­nál. Az indító a lövés után tovább­­engedi a mezőnyt. A versenyt végig­­ússzák. Szilárd biztosan győz, a máso­dik helyért nagy a küzdelem. A fe­­úszás után a versenybíró megsemmisíti a versenyt és újraúszást rendel el. Erre egy óra múlva került a sor. Szilárdnál­ most már nagyon meg kellett kü­zdenie a pihent Nyékivel és csak jobb pengu­­lással győzött.) Nyéki kitün­­ően úszott ICO m ifj. "pillangóúszóbajnokság: 1. Garay János (Lokomotív) 1:14,8, — Ctaasy S (Egri S­TK) 1:14,8, 3. Heg­m­ann F (Szolnoki MTE) 1:17, 4—5. Lő­ni I.i (Lokomotív) és Haris (Ózd) 1:21, 6. Kürthy DTE. 1:21.8.­ Nagy küzdelem Garay centiméterekkel győz. 109 m pillangóúszóbajnokság: 1. Né­meth Sándor CaMTK 1:13.6, 2. Hasznos I Szolnoki MTK 1:14.2, 3. Ba­nky Z (Elő­re) 1:15 2, 4. Németh P (Előre) K­ljjí1,­­­. Groner CaMTK 1:19.2, 6. Kukaca (Előre) 1:24,2. Németh S váratlanul nőihez ellen­­felet kap Hasznosban. A szolnoki úszó nagyszerűen hajrázik, de Némethnek van ereje újítani. 190 m ifi. női pillangóúszóbajnokság: 1. Gyenge Valéria (Lokomotív) 1:30.6, 2. Kiss M (Lokomotív) 1:32.2, 3. Sebő A (Lokomotív) 1:34.6, 4. Garay M (Loko­motív) 1:34.8, 5. Szőke FTC 1:33.4, 6. Gorka J (Előre) 1:43 8. Lokomotív-hát verseny. 409 m ifj. férő gyorsúszóbajnokság: 1. Csapó Géza (Szegedi MTE) 4:57.6, 2. Joó Sándor FTC 5:117.4, 3. Kaszás UTE 5:26.2, 4 Garay UTE 5:00.8, 5. Károlyi UTE 5:31.4, 6. Lányi NBC 5:31.2. Két idő­futam. Csapó élete legjobb idejével győzi le Jont. Óriási tehetség a szegedi úszó! 190 m női mellúszóbajnokság: 1. Novák Éva .FTC 1:22.8, 2. Kiss Éva UTE 1:37, 3. Győr M. (Egri SzTK) 1:35, 4. Barta (Lokomotív) 1:25.8, 5. Kömnöczy Z,­ (Előre) 1:37, 6. Kárpáti J. (Előre) 1:41 Novák Éva Kilényesen győz. 409 m női gyorsúszóbajnokság: 1. Szé­kely Éva (Lokomotív) 5:21.8, 2. Gyenge V. (Lokomotív) 5:43.4, 3. Stufán Cs.UTE 5:56, 4. Nagy É (Egri SzTK) 6:119. 2, 5. Gergely Á. (Előre) 6:16, 6. Berzsenyi UTE 6:193. Székely 1:14.2-8 100-as és 2:37.2-8 200 méter után fölényesen győz. I­SSO-as gyorsváltóbajnokág: 1. Előre (Gróza 2:23.4, Mitró 2:18,2. Gyöngyösi 2:21.6. Nyéki 2:20.4) 9:23.6, 2. FTC 9:31.2, 3. Egri SzTK 9:46, 4. Előre B) 10:24, 5. Szolnoki MTE 10:26, 6. MÁVAG­ 11:27. Az első váltásnál Joó még együtt vált Grózával, de Mitró már nagyon felhozza az Előrét. Az egriek Kádas nélkül nem­­voltak versenyben. Az FTC megérezte Kett­eni távolma­rad­­isát. 4X160 ifj. vegyes váltóbajnokság: 1. Lokomotív (Bol­vári 1:14.4, országos ifj. csúcs, Varga 1:23, Garay 1:15.8, Csillag 1:04.8) 4:58, orsz. ifj. csúcs (régi 58­0), 2. MTE 5:16.8, 3. FTC 5:20, 4. UTE 5:21.2, 5. Tatabánya 5:26.4, 6. Előre -5:28.8. Kitettek magukért a Lokomotív verseny­zői, de jó az MTE ideje is. Férfi műugrátbajnokság: 1. Hemény László UTE 161.84, 2. Hídvégi FTC 160 86 3 Bálla FTC 142.05 4. Kovács MTE 136.03, 5. Kegyes ÚTI SE 134.69, 6. Balázs (Vasas) 101.87. Hídvégi veresége meg­lepetés. Döménynek különösen a repülő delfinszaltój­a aratott nagy sikert. * A Rákosi Mátyás Kupa állása az, első nap után ez volt: 1. FTC 182, 3. loko­motív 173.5, 3. Előre 353 pont. Úszóiskola Minszkben Minszkben szeptemberben kat különle­ges gyermek sportiskola nyílik meg fiatal úszók és tornászok kiképzésére. Mindegyik iskolának 200 hallgatója lesz. A minszki testnevelési és sportbizottság szeptemberben válogatóversenyt rendez, hogy az új iskolákat megfelelő szak­képzéit oktatókkal láthassa el. Megnyílt a Mnámpesti Nemzetközi Őszi Vásár VÁROSLIGET Dolgozók elővételi jegye 3 forint. Kaphatók az összes üzemek szakszervezeti bizottságainál. A helyszínen váltott jegyek ára: 5 forint Vidékieknek 50%-os utazási kedvezmény ­ „Ezek a banditák el akarták pusztítani azt a virágzó magyar sportot is, amely annyi örömet szerzett és szerez a dolgozó népnek..." Felszólalásokban és táviratok özönében fejezi ki sport­­társadalmunk osztatlan gyűlöletét az Összeesküvők ellen Ha ugyan lehet ezt fokozni, még for­róbb, még viharosabb a Go­­dberger-gyár dolgozóinak a hangulat­a pénteken dél­után, mint előzőleg, a Rajk-vádirat meg­jelenése óta. Ott v­an már a dolgozók ke­zében az első tárgyalási nap délelőttjé­­ről szóló tu­dósu­l is. Raji­, vallomásának első része,­­ azok a mondatok, amelyek­ben Rack, a florbhy-rendőrség besúgója, a Gestapo embere, az amerikai kémszer­vezet ügynöke, Tito és Rankovics bérence megátalkodott cinizmussal számol be az összeesküvés­­részleteiről. . . Már talán nem is fedi ezt a hangulatot a ,,felhá­borodás" , vagy a „megvetés" szó. A pártnapra összegyűlt dolgozókat határ­­talan akeménysé­g tölti el, a felszólalások­ból, a nagy indulatból kirobba­nó­­közbe­kiáltásokból harcos válasz árad az ösz­­szeesküvők és felbujtóik felé s törhetetlen hűség, szeretet és hála a Párt és Rákosi Mátyás felé. Ajtói Miklós államtitkár beszédét sű­rűn szakítja meg a taps s utána megin­dul a hozzászólások özöne. Mindegyikből kiviláglik: jól tudják a magyar munká­sok, milyen sorsot szántak epjeik Trajkók. A felszólalók között sportember is van, ötödik szónokként Bre­nner O. György, a GSE labdarúgócsapatának a kapusa be­szél. Iz az, aki — amint a sport­közönség előtt ismeretes — a csapat nevében alá­írta a GSE versenykihívását az ország valamennyi labdarúgójához. Harsognak a szavai: — Kedves elvtársak! — Jól tudjuk, hogy a trockista hazaárulók ügye nem sportügy, de nem tévedek akkor, ha azt mondom, hogy sportügy is. Azok a banditák, akik romba akarták dönteni a ma­gyar demokrácia minden vívmányát, el akarták pusztítani azt a vi­rágzó magyar sportot is, amely annyi örömet szerzett és szerez a dolgozó népnek. Akár úgy, hogy ma már rendelke­zésre áll minden sportlehetőség, amely a múltban elképzelhetetlen volt, akár pedig úgy, hogy szívből örülhetünk nagy nemzetközi győzel­meinknek, amelyeket kiváló élspor­tolóink aratnak szerte a világon. Jól emlékszünk még arra, hogy a nem­zetközi reakció milyen dühvel vette tudomásul a londoni olimpián a ma­gyar népi demokrácia óriási sikerét. Fájt nekik a magyar dolgozó nép felemelkedése és minden eddigi ered­ményeinek túlszárnyalása a sport­ban. Fáj nekik, hogy azóta is vi­lágbajnokságokkal, világcsúcsokkal, Európa-bajnoksá­gokkal bizonyítjuk be előrehaladásunkat. És fáj nekik az, hogy m­inálunk az egyszerű dol­gozók is olyan sportokat űzhetnek, ami­ket akarnak, mert miénk az or­szág, amelyet magunknak építünk és miénk ennek az országnak a sportja is. — Elvtársak, óriási győzelmet ara­tott most Pártunk és Rákosi Mátyás elvtárs vezetésével a magyar népi demokrácia és ezt a győzelmet úgy szélesíthetjük ki, úgy biztosíthat­juk, ha mind a termelés, mind a sport terén tovább fejlesztjük, javít­juk munkánkat. Többre törekszünk, mint eddig és így fejezzük ki a magyar dolgozó nép kemény válaszát az imperialis­tákkal szembeni e Elvtársak, az üzem sportolói nevében a legsúlyosabb büntetést követeljük Rajit, és aljas bandája számára, akik a magyar demokrá­ciát akarták elpusztítani. Pusztulja­nak ők! Tomboló tapssal veszi tudomásul a pártnap hallgatósága a GSE-sportolók harcos kiállását. És ugyanilyen lelkese­déssel fogadják később Tucsák Lászlónak a gyár sporttömegszervezőjének, ugyan­csak ismert sportolónak, labdarúgónak a felszólalását. — Mi, GSE-­sportok — mondja Tu­­csek László — ámiucateljesítményünk fokozásával még azzal is választ akarunk adni a R­aik­ban­dának, hogy sportszerű­ségben is élen járunk, s versenybe hívtuk az ország labdarúgóit." Tucsete beszédét is nagy lelkesedéssel fogadta a dolgozók tömege. A GSE-spor­­tolói - köztük olimpiai helyezett, ország­szerte ismert élversenyzők -- mind dol­gozók. A nép fiai. A nép ellensége az ő ellenségük is. ♦ A magyar sportolóik széles tömeged tisztá­ban vannak azzal, hogy mit jelen­tett Rajk hazaáruló terve. A Magyar Dolgozók Pártjának központjába egymásután érkez­nek a magyar sportszövetségek táviratai, amelyekben egybehangzóan elítélik és megbélyegzik Rajkók tevékenységét és a bűnösök legsúlyosabb megbüntetését kö­vetelik. „A Rajk­ banda leleplezése alkalmából forró kommunista üdvözletünket küldjük a Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének és dolgozó népünk szere­tett vezérének, Rákosi Mátyás el­társ­­nak! A Rajk-banda gonosztevői a dollár imperialisták, Tito és Rankovics utasítá­sára vissza akartá­k állítani a földbirto­kosok, tőkések és gyárosok csendőr, államát" — többek között ezt távira­­tozza a Magyar Országos Asztali Tenisz Szövetség. A birkózószövetség táviratában: „várja, hogy Rajkék elnyerjék méltó büntetésü­ket". A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége hosszabb táviratban azt írja az összeesküvés leleplezéséről, hogy .........ezzel hatalmas csapást , mért a nemzetközi reakkci­óra és megszilárdította a dolgozó nép hatalmát. Tudják­, hogy ha az árulók terve sikerül, akkor újra ki lettünk volna szolgáltatva az impe­rialista elnyomásnak és csak szenvedés, nyomor lett volna népünk osztályrésze " Ugyanez a­­mélységes felháborodás és az ellenség iránt érzett gyűlölet világlik ki a többi táviratból is. A kézilabdázók, a természetbarát, szövet sép,­a tornász szövetség, az ökölvívószö­­vetség, a vívószövetség táviratai mellett ott van a magyar sportlövők harcos üze­nete is: „Mély felháborodással és megvetéssel fordulunk Rajk és cinkostársai felét akik a leg­aljasabban árulták el a magyar dol­gozó nép államát és visszaéltek a dob* gőzök beléjük helyezett bizalmával. Köve­teljük, hogy a dolgozó nép ítélkezzen fe­lettük, amelyet ők bitangul elárultak és v­isza akarták süllyeszteni a tőkések* rab­ságába. Bízunk igazságszolgáltatásunk­­ban, hogy az nyert bitangok ellen az Al­kotmány adta jogoknál fogva a legsú­­lyosabb ítéletet fogja meghozni, amely a jövőben elrettentő példa lesz minden ilyen irányú próbálkozással szemben. Él­jen Rákosi Mátyás, a mi szeretett vezé­rünk! Éljen a PártP* A szakszövetségeken kívül igen szitű távirat érkezett sportegyesü­letektől és sportemberektől is. ..........."3* 1*19 SZEPT. 18. VASÁRNAP Az FTC m­igiepecsi je, a Vasas tartalékos volt Csepel—Vasas 11:5, FTC—Bp. Lokomotív 10:6 A Sportcsarnok környékén már egy órával a kezdés előtt meglátszott, hogy kezdődik az ökölvívó csapatbajnokság. Feketéllett az út a közönségtől. Fél 7 órakor már csak néhány drágább jegy volt kapható .. . Bent az öltözőkben fél 7-kor kezelő­dött a mérlegelés. Nem volt nagy izga­lom. Hárai MÖSz-igazolványa nem volt ott s Magyary Géza szövetségi kép­viselő nem engedte őt mérlegre. Boné III. mérkőzés nélkül győzött. Negyed 8-kor lépett szorítóba az első pár, ekkor még csak „félház“ volt, mert csak egy ajtón át engedték be a néző­ket. A nézőtéren ott láttuk Drahon La­jost, az országgyűlés elnökét. MARTON I. ÉS HARAI NÉLKÜL Légsúly: Molnár (Vasas) pontozással győz Balázs ellen. (Pompás mérkőzés: Balázs kemény egyeneseket üt, de kissé merev. Molnár gyorsabb, egyeneseivel és keresztütéseivel sokszor meglepi el­lenfelét és nagy küzdelem után haj­szálnyi különbséggel győz. Közben meg­telik a nézőtér. A harmatsúlyú mérkő­zés már zsúfolt ház előtt került sorra.) Harmat­súly: Bednai (Vasas)—Horváth I. döntetlen. (Horváth két meneten át ragyogóan verekszik, jól soroz és ke­mény horgokat üt. A 3. menetben azon­ban visszaesik és Bednai kerekedik fe­lül. A döntetlen Bednaira hízelgő.) Pehelysúly: Borsodi (Csepel) pontozás­sal győz Schulczig ellen. (Nagyszerű küzdelmet vív a két verekedő­ stílusú versenyző. Borsodinak nagyon meg kel­lett küzdenie a gyors és kemény Schur­­cziggal szemben.) Könnyűsúly: Farkas (Vasas) pontozással győz László ellen. (A kemény balhorgokat ütő László ta­vasszal kiütötte Farkast. A Vasas-öklöző most óvatos. Két meneten át csak szur­kál, a 3. menetben már verekszik is és ebben is jobbnak bizonyul.) Váltósúly: Záhorszky (Csepel) pontozással győz Plachy ellen. (A hosszú Plachy még csak ígéret. Bár csaknem állandóan tá­mad, a tapasztaltabb Záh­orszky nagy küzdelemben kiszurkálja egyeneseivel és keresztütéseivel.) Középsúly: Torma III. (Csepel) győz Frommer ellen. (­A­z ifjúsági Frommer bátran verekszik a nagy fölényben lévő Torma III. ellen. A 2. menet után Frommer feladja.) Félnehézsúly: Bicsák (Csepel) kiütéssel győz Csiba ellen. (A formásan és ke­ményen ütő Bicsák végig fölényben van a jómozgású, de puha Csiba ellen. A 3. menetben Csiba kesztyűje leesik, s mire felhúzza, Ermler mérkőzésvezető kiszámolja Csibát.) Nehézsúly: Bene III. (Csepel) ellenfél nélkül győz. Végered­ményben a Csepel ad:5 arányban győ­zött SCHELLINGER BRAVÚRJA! Légsúly: Nagy Ferenc pontozással győz Skalla ellen. (Nagy a küzdelemben jó halhorgaival és felütéseivel a 3. anc* netben kerekedik felül Nagy.) Harmat*­súly: Erdei FTC döntő fölénnyel győz, Szigeti ellen. (A szépen öklöző Szigeti nem szíveli Erdei horgait, rövid időr© többször is földre kerül és a 3. menet­ben Tálay mérkőzésvezető lelépteti.) Pehelysúly: Szász (Lokomotív) győz pon­tozással B Barinka I. ellen. (A fiatal Szász hatalmas harcban több egyenest és horgot üt és megérdemelten győz a csupaszív Barinka I. ellen.) Könnyűsúly: Fehér pontozással győz Vajda ellen. (A nagyszerű erőben lévő Fehér kemény balhorgokat üt fejre és testre. Vajda sem volt rossz.) Váltósúly: Schellinger FTC pontozással győz Bene I. ellen. (A fiatal Schellinger két meneten át szur­­kálja Benét, sőt egy kemény jobbhorog­tól le is ül Bene I. A 3. menet iramar nem bírja Schellinger, Bene I. fölénybe kerül, de hátrányát már nem tudja be­hozni. Az FTC-versenyzőt vállán viszi a közönség.) Középsúly: Papp (Lokomotív) pontozással győz Csontos ellen.­­Csontos nagyszerűen állja Papp gyilkos erejű horgait, noha többször is ro­ggyant. A mérkőzés végén Csontos megérdemelő tapsot kap. Félnehézsúly: Kapocs! (Lo­­komotiv) pontozással győz Piavera ellen (Kapocs! végig többet támad, hatalmas felütései biztosan ülnek az FTC-ver­senyző fején. Piavera vitézül állja az ütéseket. Kapocs! biztosan győz.) Nehéz­súly: Komolya FTC kiütéssel győz Dudás ellen. (Komolya nagy jobbhorgai­tól többször is roggyant lesz Dudás. Az utolsó menetben egy jobbhorog után végleg kiszámolják.) Végeredményben az FTC 10:6 arányban győzött. Nyilatkozatok: Vörös Dezső (Csepel)1 Mi jobban felkészültünk, a Vasas-öklözők jól küzdöttek. — Farkas Sándor (Vasas): A képzettebb öklözőkkel felálló csepeliek megérdemelten győztek. — Weldemann Károly, FTC: A fiúk nagyszerűen küz­döttek, győzelmünk megérdemelt. —­ Erőss Béla (Lokomotív): Szerintem a döntetlen igazságosabb lett volna, mert Bené I. — kemény ütéseivel — meg­nyerte a mérkőzését. A CSEPEL UGROTT AZ ÉLRE az ökölvívó NB I-ben a pénteki mérkő­zések után. A vasutasok a második helyre kerültek (sőt, ha a kaposváriak vasárnap győznek — és ez valószínű a harmadik helyre csúsznak le). A baj­noki táblázat állása: 1. Csepel 6 mérkőzés, 9 pont (CH :35), 2. Bp. Lokomotív 6 m, 8 pont (51:45), 3. KMTE 5 m, 6 Pont (43:37), 4. FTC 6 m, 5 pont (44:52), 5. Vasas 6 m, 5 pont (41:55), 6. Előre 5 m, 1 pont (32:48). Sportáruház • Budapest VII. Erzsébet körút 9 11 sz. fióküzletek Budapest és az ország minden részében.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék