Népsport, 1950. február (6. évfolyam, 24-43. szám)

1950-02-19 / 36. szám

1 »50 február 19, vasárnap T. évfolyam, 36. szám. Előfizetés egy hóra 14 forint Külföldre — — — 25 forint 60 fillér Az egész országban 'okozódik az érdeklődés a,,Munkára Harcra Kész*‘-sportmozgalom iránt A z ÍD O S z-P IIH é s a z U ip estf-H o n iréd Szabadságharcos Kupa-mérkőzés a bajnoki raji elfik álló labdarúsb . idény haiaimas eseménye L» NB T tavaszi küzdelmei még- csak r hét múlva kezdődnek, de már most iárnap olyan mérkőzéseket láthat a derúgás hatálomas tábora, amelyek a dig kiemelkedő eseménynek számi­­iák. ' - . ^ . Honvéd az Uj'pestte" és az EDOSz MTiK-val találkozik vasárnap délután jesteir a Szabadságharcos Torna ■etében, A Szabadságharcos Kupáért fő ‘küzdelem nem csak egyszerű ser­mérkőzés, sokkal nagyobb _ jelenfcő­­ű. Az újpesti Szabadság Emlékmű xtőWbi felállításához nyújtott hat­­ős segítséget .a Szabadságharcos vétség asszad, hogy ezt a tornát iátre­­ita. Hozzájárulnak a gyönyörű esz-i -eél mpgval<5sitá-sáhpz legjobb csapa­jk, amelyek már hetekkel ezelőtt ^ állították bé előkészületeiket, hogy minők! nyitány előtt egy héttel már ehető legjobb formában legyenek és Szabadságharcos Tornán tudásuk -tel­­latbavétésével biztosítsák a rend­üli' sportesemény- sportbeli ‘sikerét is. Szabadságharcos Kupa. mindezeken nenően a bajnoki idény főpróbája is ézztik megi tóié várhainuk a két rkőséstől: ÚJPEST—HONVÉD bajnoki helyezések alapján nem lat­­különösen érdékesnek a mérkőzés, ion.véd az első helyen áll, az Újpest ig a tizediken. Legutóbbi találkozá­­eredméiiye ki ás fejezte a táblázaton abeöfclö különbséget. A Honvéd 4:1-re zött. tota azonban sok minden történt az est életében. A sok klasszisjátékossal lelkező egyesület leszűrte a gyengébb eplés tapasztalatait,' orvosolta a hibá­sérült játékosai is felépültek s amel­­a csapat olyan szorgalmas előkésün­ket folytatott, hogy nem lehet esély­űnek kikiáltani még a bajnokjelölt véddal szemben sem. Honvéd is igen gondosan készülj a folyamán. Az egyesület életében tor­­döntő változás pedig még sokkal an megadta a lehetőséget., hogy a véd az őszi elsőség után biztosan ki­­a a bajnokságot, is. k ét nagy t udású csapat a je lek sz»­­nagyiramú, izgalmas, magasszín­­»ln küzdelmet: vív majd. érintünk 2:8 lesz a. végeredmény. BDOSz—MTK ökrangádö! A két csapat találkozása Jig különleges vonzerőivel bírt. A »adsagharcos kupa íredig még csak li kettőjük vetélkedésének az értékét. ÉDOSz és az MTK most közel eg>’­­ta játékerőt képvisel. A védelmük 'ormán jó, a fedezetpárja talán az C-nak jobb, a csatársorok viszont ormának látszanak. A téli szünetet lkát csapat lelki ismeretesen hasz­­á kL Ezen a téren sem lehet tehát nbséget kimutatni egyik, vagy rná­­javára. Vasárnap akármelyik tik győz­­egy góllal, de talán a döntetlen fe­­é ki legjobban a két csapat erőviezo slatunk: 3:1 az MTK javára. A TÖBBI EDZŐ MÉRKŐZÉS Szabadságharcos Kupa mérkőzések tvevőin kívül valamennyi Nß 1 abnnik 'kihasanálöa a baánoks rajt­­,i utolsó vasárnapot. Csepelen két I csapat találkozik: a Csepel a C-ot látja vendégül. A Csepel már nehéz edzőm ér közőst játszott az , míg a SzAC-nak ez lesz az első oly erőpróbája. A Soroksár a meg­­ödött Bp. Lendülettel játszik. Ennek ér közé sítek az az érdekessége, hogy or oksár új összeállítással kíeérlete- A máris jó formában levő MATEOSz palotára látogat el, ahol a V. Tárna az ellenfele. A Dorognak ' nehéz a les* Miskolcon az MMNVTE ellen, ól felkészült Előre valószínűleg szép kkal győzi le Kecskemélen a TE-t. A V. ETO az NB II. egyik óbb csapatát, a Tatabányai Tárnát I, vendégül. Előreláthatólag nem könnyű dolga a 8»6k esfeh’érvú r f a ú Szombathelyi Lokomotívnak, mert Szf. lokomotív saját otthonában ii.g nehéz ellenfél szokott, lenni. 8algótarjáni Tárna látszólag köny­­jb feladat előtt áll Gyöngyösön az II-s GySzSE ellen. A Debreceni »mot ívnak még Debrecenben á nehéz ellenfele lesz a Szolnoki Lokomo­tív, mert a szolnoki vasutas együttes nemrég az ÉDOSz ellen bizonyította be, hogy jó formában van. A mindenféle tek:« hetiben" nagyszerűen fekkAszü-íl Vasas előreláthatóan iskolajátékot mutait be R-áikos-coaSbén az KB Ilit- as K, Postás ellen. A TÉLT KUPA küzdelmeinek utolsó fordulóját játsszák vasárnap.. Kerámia—P,. Vasas: A for­duló raugadója, mert mindkét ceapat veretlen. E-gy árnyalattal a Kerámia látszik esélyesebbnek. K. Lombik—M, Acél: A K. Lombik valószínűleg legyőzi az eddig nyeretlen utolsó helyezett M Acélt A Postás-—--Fásak: Mindkét csapat hanyatló formát mutatott a legutóbbi fordulóban. Az első helyezett Postás az esélyes. MÁVAU— Elektromos: A mindéin részében jobb Elektromos győzelme biz­tosnak látszik. M. Pamut—BMTÉ: Az M. Pamut eddig minden mérkőzésén döntetlenül- játszott, a BMTE leg­utóbb javuló formát, mutatott. Tekin­tettel arra. hogy a. mérkőzés az M. Pamut otthonában lesz, a textilgyári csapat az esélyes, .lóslataiük: Kerámia— P. Vasas 3:1, K. Lombik—M. Acél $:% Portás—Fások 2:1, Elektromos—MÁ V AG 3:1. M. Pamut—BMTE 1 dl. Vasárnap délelőtt a csorbái sáncon az ugróversennyel kezdődik a Tátra Kupaverseny Rész megsérült, nem indulhat — KfckiitdöH tmmlmtármtuk imobessélö jétemtése — TátraLoinnlc, február 18. A hxiiMiifci csúcs alatt, a féliőbagőzott völgyekben már szerda óta folynak a csehszlovák só-bajnokság -küzdelmei. A versenyzők és a lakosság is lázasan ké­szülődik a Tátra Kupa versenyre, amely moet ikerüil másodízben lebonyolításra. A versenyek pályái partizán sírok mellett vezetnek el, emlékeztetnek azokra, akik életüket’ áldozták a szabadságért. Szombaton e»te Klement Gottwalil köztársasági elnök képviseletében Antonin Zá.potoczky miniszterelnök nyitja meg a Tátrn-Kupa versenyt. Itt' van -imáj- a: Csehszlovák ikoturníny kül­döttsége is: SeoósÚi miniezterelnökhelyet­­tes vezetésével Neumann, post-aügyi. Erbau munkaügyi és népjóléti, valamint Srobár egységesítő miniszter. Pénteken megérkezett Fwpefc prágai fopolgármes­ter és a lengyel sporthivatal küldő tí­­sépja is. Küldöttséggel képviselteti _ .ma­gát a szlovák nemzeti tanács és a szlovák meghatokmawottak testületé is. Pénteken megérkezett az igen erős finn és francia sícsapat is. A franciák futó­kat és alpesi versenyzőket, közöttük három nőt, a finnek ugrókat, férfi és női futókat hoztak, üstfjo.arrd ezredes, a FIS elnöke táviratilag engedélyezte, hogy a versenyen a «ném-et demokratikus köz-társaság versenyzői is, akik mint megfigyelők jelenték meg, elindulhassa nah. Így az egyes nemzetek a követ­kező .létszámban indítanák versenyzőket: 3* román, 66 lengyel, 78 csehszlovák, 18 magyar, 18 bolgár, 13 francia, 14 finn és 4 német. A két német ugrót már be sorsolták az első szám, az ugróverseny mezőnyébe. Az érdekesség az, hogy m 1-es rajit­­számot ci német J oáohim Itoo^s k^pt'ci tehát, az ő ugrásával indul meg a Tátra Kupa verseny. Egy-egy verseny számban nemzeten­ként legfeljebb 6—6 versenyző in­dulhat. Az ugróversenynek 3Ó indulója les/.. Hénii Mihály, a magyar ugróba» nok_ a pénleki edzésen, súlyosan bukott, ■ boka­­zúzódást szenvedett és a versenyen nem indulhat. Ugróink igyekeznek k ihász-, nálui minden edzéslehetőséget, csütörtö­kön az esőben egyedül ők tartották edzést, a csorbái sáncon. Péntek deuutuu Is edzettek, a fagyos,, gyors hó valóság­gal „kilőtte“ az ugrókat, sok volt a bukás. Rész már első ugrásánál is ou­­költ, a második bukásánál sérült meg. Este megröntgenezték: nincs törése, a pénteki edzésen 'Hemrik javuló, ■tonná­ban van, 54 és öt m-t ugrott, Mező »4 és 99’ m-t, Benedek is sokat javult. Úemrik sztorin* .megfelelő edzéssel a me­zőny elején végezhettünk volna, de to­­gyatékos edzéssel ivem vehetjük fel a vorsonyt a finn, csehszlovák es ilengyei ugrókkal. A csorbái sánc jó ál-tepotbau várj«, a versenyt. A, nemzetközi verseny kerete ben bonyolítják 'le a csehszlovák ugró bajnokságot js. A itómzetköza verseny* ben két értékelit- ugrás vau, prőbaugrás nines.. Az esélyesek közül Stariiéíaw Ma-, ru&arzom- kívül, akinek a röntgenfelvétel szerint bokatörése van, Rémaai "ü cseh­­szlovákok legjobb ugrója is kidőlt a sor­ból, a pénteki' edzésen térdsérülést és belső sérülésekért szenvedett, A verseny esélyesei a finnek: Kaki, T-annmen és Suomemü a lengyel Kula és Knrpiel. V. csehszlovákok közül pedig Felix és henemay-er a leg.jobbaik. A franciák nem indítanak ugrót- A magyarok közűi Iletnri'ktöL Mezőtől és esetleg Benedek­től várhatjuk a legjobb szereplést. A csehszlovák bajnokság során csü­törtökön a férfi ni ü lesi klőbajnoksá­­got Itrohel nyerte meg 2:28-6 mp alatt, a nőknél M. Wagnerová győ­zött 2:82.2 mp-eel. Pénteken a. nxfe.esiikilóbajaio.kságíba.u ■ a férffiúlknál V. Kraéroák (3:15.4), a nőknél Müxantová (3:17) .győzött, A 'lesílktobajnokságbaur faijaik rőhanit, s eüég súlyos váll- és könyÖlkSértíléáökot szem vedé bt Brehel, -a csehszlovákok leg­jobb lésM-ója, a félfel.métes iesdk'iőpá.lya kijelöl őj-e is. Teljesem bizony tálán, bogy indaiiffiat-f a . ikupaiyei'senyen. A. lesikló. pálya egyébként ‘is szedi az áldozatokat, ZseHiskova, az egyik legviöbb ceehsz'óvák versenyzönő lábát, törte. A magyarok ibw­­ziíl JóMtágy edzésben válVóaidfüSiásit sawn védett, indulása 'bizonytalan, Mazdny a lábát, húzta meg, de .ő feKetlenhl' s-ndul. látni..■ inái az első edzésein eltörte a lécét. A fiuk általában mind nagyon nehéznek találják a pályát, Báthory szeiint lát­szatra könnyű, de verseny közben annál nehezebb. Kővári szerint nagyon- techni­kás « pálya. « -versenyben nem annyira a vi.aszolás, hanem a versenyző 'tudása és felkészültsége fog dönteni. Hegyi Gyula- államtitkár pénteken este megbe.-asélést tartott a csapat tagjaival. A:/, időjárás változatlanul enyhe, ««ip­­sütesns, de legal ább osü törtök ót«, uem esik az eső. Viasárniiiip,r.a is szép, nap. sütéséé időt jósolnak. A vensenyiefe uieig­­taitáisának alágtha lösz akadálya, ■ ineirt fenn a. hóviszonyok váitoziaitlanul jók, a pályák alsó rósKéiira pedig iccsarakban hordják a havat Vető Jőzfief Szabadságharcos napok A Magyar Szabadságharcos Szövetség III. kerületi szervezete vasárnap délelőtt 1« órakor az óbudai Goldberger-gyár kultúrtermében nagyszabású szabadság­­harcos napot rendez, amelynek kereté­ben Révai Kálmán - ve? "várnagy tart beszédét. Hétfőu délután fél (j-kor a pasaréti úti Vasas-klubház nagytermében lesz ezabad­­sághai-cos na>ii e ezen Ratulovszky János rendőrvézérőrnagy. budapesti főkapitány tart, előadást. Mindkét elő­adás a Szovjetunió s za h adsá gb are-os szervezetéről. % DOSzÁRM-ról «ól majd. EGY A JELSZÓNK, A BÉKE!... (Beszámoló a VIT-filmről) Forog a szí nos földgömb alatta há­rom fiatal arc, fehér, sárga és fe­kete, így kezdődik a „Vi-ág ifjúsága•* című hatalmas szovjet-magyar té-uy­­fiim, s már ez a rész hatalmas tap­sot arat. Nem szokták a filmek első kockáit, megtapsolni, amelyeken a film címe, írói, rendezői, zeneszerzői, sze­replői olvashatók s most ezt a „hagyo­mányt“ is megtörték a film pénteki 'díszbemutatóján. Milyen mé.ységos élménye volt a VTT a magyar ifjú­ságnak is! A világ ifjúságának ősz­­szefogását jelképező első kép már kirobbantotta a le keseelést, felszaki­­tolla a~z emlékeket, amelyek ott. élnek a VlT-en részt nett magyar ifjúság emlékezetében. Boldog, dicsőséges, erőiadó emlékek ezek, s a Világifjú­sági Találkozó nngy élményét rögzí­tette le a. nagyszerű színesfilm, amely éles fegyver lesz az egész vi­lágon a békéért folyó harcban. Távolkeleten is megfordul a világ képe, évezredes bilincsek törnek da­rabokra. "■ Nem a „fehér ember“ áll szemben a „színesekkel hanem az imperialisták a leigázott nípekkel. A fűm egyik legmegkápóbb jele­nete, aráikor a francia ifjú össze­ölelkezik a vietnami szabadságkar- Oossal. Egység az árulók, a yyilko sok feje fölött. Ézt is jelentette, a •VTT, .ilyen nagy' erőt. ilyen nagy­szerű'egységet! A film szirtes. 'GyÖ. nyörű színekben pompázik. És — sok a színes szereplő,. Mintha ez..a körülmény' is hangsúlyozná, hogy Távo keleten olyan döntő események történnek s forrnak, amelyek az era beri-ség történelmének legnagyobb jelentőségű eseményei a Nagy Októ béri Szocialista Forradalom óta. Kí­naiak, koreaiak, malájok, indoné­zek, vietnamiak, bumraiak — felvo­nultatták a keleti nagy paletta szí­neinek minden árnyalatát. Felemelő érzés látni a filmen is a világ ifjú­­sáyának minden élői: életen, gernosz gáton, mesterséges fa'akon át őrit szeretetét, szolidaritását, amely az elmúlt év egyik legnagyobb győzel­mévé avatta, a budapesti Világifjú­­éági Találkozót, a békéért folyó haté­ban. Ahogy a különféle színű arcok, különféle nyelven énekelték: „Egy a jelszónk — a béke!" — az maga volt u világot átfogó duzzadó, ifjú erő a béke megvédésében. S ha most az imperialistáknak azon fáj a. fejük, hogy a gyilkos fegyvert ki rakja ki a hajókból,, a békéért harcolók nemzetközi szolidaritásával .állnak szemben, amelynek egyik éltető ereje az ^ ifjúság - nemzetközi . egysége, s amely a budapesti VTT alatt is ha talmas mértékben erősödött. A filmnek az a legnagyobb értéke, hogy minden kockáján ki Ind to hozni ti VTT lényegét. Meg 'tudta 'ragadni ennek a világraszóló békemegmozdu­­lásnak a legfontosabb jellemvonásait, amelyek végül is á film nézőiben is a helyes képet alakították ki a VTT rőL Annak ellenére, -hogy a filmen a leggyönyörűbb művészi alakítások is láthatók, sohasem éreztük, ‘ hogy valami színes Nemzetközi karneválról van szó, népművészeti érdekességek­kel, jelmezekkel, sok jókedvvel, szín­nel, tarkasággal; A vIT hihetetlenül színes, forgatagos és tarka volt. Em­lékezzünk csak, hiszen Budapest utcáit. síünte -felforgatta nyolcvan ország ifjúsága. De. á lényeg mélyeb­ben féküdl, s mélységesen komoly volt. A francia és a vietnami ifjú barátkozása nem valami egzotikus parolázás volt, hanem, a békeszefető, a békéért harcolni akaró, az imperia­lista, rablókat gyűlölő világ-ifjúság egységének egyszerű, ‘ megkapó ki­fejezése. Amikor pedig a Szovjetunió éa a népi- demokráciák különféle népi kórusai, tancesoportjai bémutatták művészetüket,- aW)óI is kiviláglott az a gondolat, hogy a felszabadult né­pek művészété soká nem, látott, pom­pában bontakozik ki, hogy. az igazi művészet nem szakadhat el a néptől. » az igazi nemzetköziség, a haladó népek összefogása táplálta igazéin a ,Tormájában nemzeti“ .kultúrát. A szín, a mozdulatok, a hangok segítségével rögzítették le a film készítői azt a mindent magával ragadó lelkesedést, amely a világ legbol­dogabb ifjúságát, a hős lenini Komszomol küldöttségét ünne­pelte a Világifjúsági Találkozói alatt. Ünnepelték a szovjet mű­vészet kimagasló alkotásait, a szovjet sportolók nagyszerű tel­jesítményeit, de elsősorban .. a szabadság hordozóit ünnepelték bennük, a szabadság eszméjét, ameiyei a szovjet társadalom fe­jez ki az egész világ előtt a legtisztábban. A felszabadi.ott népek ifjúsága háláját fejezte ki nekik a legdrágább emberi kin­csért, a szabadságért, ame'yet * dicső Szovjet Hadsereg vívott ki számukra. Az elnyomatás alatt álló országok pedig úgy tekin­tettek a szovjet emberekre, mint akik az ö ügyükért is harcolnak s akik a legbiztosabb támaszai a békének, a népek szabadságának, a szocializmus ragyogó Jövőjé­nek a világ minden népe szá­mára. Ha a film sokrétű zenéjében ne(n'is. hallottuk a S ztál in - ka n tá. üt,, de a filmnek úgyszólván minden jelejiet*. azt a gondolatot fejezte ki, hogy — Sztálin a harcunk és Sztálin a béke. Ezt érezte a szoknyás, skót, ez válj; tudatossá az amerikai' négerben ié. ebben látták jövőjüket á goj-ög if­jak. Nem- hallottuk a filmben Tfbnn­­jevszkij diadalmas indulóját setp,. .mégis.,ott:, éreztü k az ütemét, .{tinikor élő valóságában bontakozott ki inip­­.den' jelenetéből az • igazi tenyészet* •. jog: egyik ember annyi, mirii 4 másik, bár a bőre barna,' vágy fe­hér ... Egy sereg kitűnő sportfelvételt is látunk a filmben. Éreztük, hogy aj: FVB. legnagyobb érdeme" nein a sók , új főiskolai világcsúcs, nem a jő rendezés, hanem az, hogy élő tud a Segíteni a- sport, területén a VTT sikerét. Láttunk izgalmas röplabda,­­mérkőzést a szovjet és a csehszlovák , csapatok között, Kádas nagyszart úszását, a szovjet műugrókat. Dum­­baáZe diszk ősz vetését. Sőtér. Keith . Dir ama és Iljászóv magasugrását,, a francia Bobét kerékpáros győzel­mét, a 100 méteres női síkfutás dÖD- tőjét, a 110 méteres gátfutást, a mejg* nyitó- és a zá.róünnepélyt. Látjuk a béksváltó tagjait is s ezenkívül a •népi hagyományokat ápoló mongol birkózókat, akiknek teljesítménye bén a sport és a népművészét ionődih össze. -. Újra és újra szívetdobog'átó büsíh« tudat, hogy mindez' Budapestén tör­tént. A gyönyörű magyar főváros szépsége is nagyobb melegségét kelt" bennünk most, amikor a világ haladó ifjúsága, találkozik beiiné A nem a" múlt rosszemlékű külföldi vendege*.' Nein uiégenforgakni cstmfege" Budai-’ pest több A- hanem a béketábor egyik ­­országának xővárosa, a. dolgoísó jáaá-; gyar nőit szíve.' .1945 április' 4-én ti Szovjet Hadsereg befejezte Magyar­­ország . fe'szgbaditásáf:,.s hogy élni­­tudtun k ezzel a intgy szabadsággalá .azt a VIT is bizonyította, Köszönjük' Avanye.szova. asszonynak a film f*--’ rendezőjének, ezt a nagyszerű filmek amellyel maradandó emléket állított, a Világifjúsági Találkozónak s amely­­a békééit folyó . .harcban . nagyszerű fegyver lesz az egész világon. Pénteken este mutatta ne a Ma­gyar-Szovjet Társaság, a Magyar Ifjúság Népi Szövetsége a. Városi Színiházhan -a 30 éves szóvjet fHöí . ünnepe alkalmából a „Világ ifjű­­sága‘.‘ című szovjet-magyar Színei* " filmet. . .. . •"v., A bemutatón, megjelent Rákosi Mátyás, a Magyar Dolgozók Pártja; főtitkára, s az MDP Politikai Bi-' zottságának- "és "a" Népköztársaság . kormányának több tagja.' A Ma-’. gyar-Szovjet Barátság Hónap já> alkalmából Magyarójrszágón tar-; fó^kpdp szovjet . kíiidöttsóg tagjai ­­közül jelen volt Iván. Bardin, »• Szovjetunió Tudományos Á kadét miájának ylétaöke'. Novikov zenéé szerző. Tyihönov, a - Szovjet Trö­­szövetség helyettes főtitkárá", Ava nyeszova, á film szovjet rendező-' nője. Ivan Bősei, a Péniokralikú» Iifjúsági Világszövetség titkára. , A magyar és a . szovjet himnusz > elének! ése után a VJ7 kerületi1 Állami Pedagógiai Crhnháziuusy AdT- díj nyertes énekkar/ előadta á Dem ok r a t: kus .Ifjú sági. V i rágs/ö­­vétaég' himnuszát, . Az ünnepi beszédét Sgítes- Lajos, a MINSz elnöke tartotta. i kézilabda í Megnyeri-e « Csepel a Vörös Meteornak a teremtjainoksüPot? •A teramibajnoks-ág utolsó íordul'óijára kwü'i sár vasárnap a Tattevsailbaai, s a Meteor Közért—Csepel összecsa.juisoTi-most dől -el á lrajnitfkság kérdése. Az -jelel baj noikeiúgthan mm látott formáik, a Sápján C Közért m mérlcftzéfi esélyese, de nem szabad elfelejteni, hogy a Közért évek óta nem tudta legyőzni nagy ellenfelét. A vetoes jóslat: a Csepel pontot, rész" el él lórifelét öl, ék ezzel megnyeri a ba-jnok­­sAgot a — Vörös Meteornak.- A Vörös Meteor eiJileji>teSe .a- Bndla'kalá.sz s a két ' (.saipát. 1 ibözöttá ktiiön'biBBget, !0 gól-ry- te­ilet bec«ül-rtii. Az üTE—-Gamz Villány, talalkozö a. nap egy "-k legérdókesébib összecsapása - l esz. Á Gianr/. Vállwny idény végére kitűnő for­­máM -tendiilL Izgalmáé -szón tdizdelém várlwitó, anMügbeö) meglepőié.; As ír-ü'üt­­hdtfk. A többi NOB I. osztályú (.érffim'árkíizóá is jó IküzdekneScét igór. Egy-eniiö elten­­teieív tohilkozriiaik az ÉDOtsz—Grmvi TE ..idoaéü ra-mgadióm“ és tmagy harc lesz az ÉteKAjcom-WM KASÉ és a Kitstcst— Memos-/ ös-p#.-cwapáaóu- í. A csepeli sperte.sarnökban óriási har* rőt várunk * ŐSE—Postás nfii rang. adón. Szá-bavi'téreu -a "két csapat "kö/iü: ,na«y különbség imiíMtileo-zott a Póttá, járat*“. " de ieramib-Mi. cgyen'irangú « • kőt -csapat, külö-tiösen, hw f-igyeiéaúibe vesszük,' hogy a ra nguidióra a GSE Fekete vei örÖsiií meg eddig is -kitünően szereplő .oeápatáA Ha. a baj-nokcsaipat jő napot fog ki: biztosam győz., ríe "s. "tegk'ss'Hh íuegi'ortwt­­iiá« a ŐSE k'kJ.ri-oyi; sry ‘ 'rnét - evod­­teá-üyiezibeti; A . A- haaimadá-k lnajnokjeüöii. a t-scinv, a Gázgyárral "és a Bé'késuvaüíw Merivurral vív nrajfi -naigy bareői. ' Ez-enknS-iil uiójs: ■több NB I. osztályú női mérikőzé' keriií tej i.k/iteva. Gázgyár—Győri Vörös- Fonál, M ■ P;: s.’tó—B.udívknte'-iz, Ajlkacaingervö-lgyj Tirúá —isiim, HF8B—Bndukalász, Győri Vörys. íVnálr-M. Posztó és Ajiksicsingov­­vö'igyii Tárn«.-—Standard. A 'kerülőt.' bajnoki anénkfiaösok & Nem, aotú > TomaesamHikban kwílwt oomu l

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék