Népsport, 1951. június (7. évfolyam, 108-128. szám)

1951-06-03 / 109. szám

A labdarugó KB I tavaszi tiloSső fordulóiéban a Bp. Bástya és a Bp. Honvéd vidéken ítQzcl a tavaszi elsőségért Ax országos íikölvivöbajnolestig tlöntöi a Sportcsarnokban Vasárnapi sportműsor E* a vasárnap is sok eseményt hoz. A labdarúqó N3 l-ben a tavaszi idénv utolsó fordulójára ke­rül sor, mindössze a Győri Vasa1 * * * * * * * 9 10!—Bp. Dózsa elmaradt találkozót Játsszák le későbbi Időpontban. Az utolsó for­dulóban a hét bajnoki mérkőzés közül öt vidéken kerül lebonyolításra. Vi­dékre megiyi a táblázat elején tanyázó első négy csapat, s a Bp. Honvéd ki­vételével — legalább is a papírforma szerint — valamennyi nehéz küzdelem elé néz. Doroql Bányász—Salgótarjáni Bá­nyász. A Dorogi Bányásznak van na­gyobb szüksége a két pontra, hlszsn csak 9 ponttal szerénykedik a 12. he­lyen. Véleményünk szerint több van a-csapatban, mint amennyit ez a he­lyezés mutat. A két csapatot össze­hasonlítva, akár egyénenként vesz­­szük a játékosokat, akár a csapat­részeket vesszük figyelembe, a dorogi csapatban látjuk a mérkőzés esélyesét. Ezen kívül a hazai pálya előnyét sem szabad figyelmen kívül hagyni. Diósgyőri Vasas—Bp. Dózsa. Egyik csapatnak sem ment jól azt utóbbi idő­ben. A diósgyőri csapatnak a csatár­sora. a Bp. Dózsának pedig a védelme,.be­tegeskedett” a legtöbbet. A mérkőzés sprsát az dönti majd el, hogy a diós­győri védők mennyire tudják semle­gesíteni a lila-fehér csatárokat. Diós­győrött lesz a mérkőzés, s ezért nem esélytelen a hazai csapat sem. Szegedi Honvéd—Bp. Bástya. A baj­nokságra törő Bp. Bástyának nem lesz könnyű dolga a jó küzdő-erényekkel rendelkező szegedi honvédekkel szem­ben. Jő a védelme a szegedi csapat­nak, csak nem eléggé gyors. Ila azon­ban a Bp. Bástya a lassú, sokhűzásos, „kipasszolgatós" Játékot túlzásba vi­szi. akkor lesz Ideje a szegedi véde­lemnek a Bp. Bástya támadásait szét­rombolni. A szegedi csatárok nagyon rosszul lőnek, nehezen fognak tudni megbirkózni a Bp. Bástya válogatóit védelmével. A mérkőzésnek még Sze­geden is a Bp. Bástya az esélyese. Győri Vasas—Bp. Vasas. A forduló legnagyobb mérkőzésének ígérkezik. A Győri Vasas mar néhányszor bebizo­nyította, hogy kivételes tudással ren­delkezik. otthonában pedig szinte le­­győzhetet’en. Jól kiegyensúlyozott az együttes, minden csapatrésze Jól mű­ködik, ügyesen próbálkozik a korszerű labdarúgás beidegzésével. A Bp. Vasas védelme és fedezetpárja valamivel Jobbnak látszik a győriek hasonló csa­­patrészeinél, a csatársora azonban messze elmarad ellenfele támadősora mögött Ez a körülmény döntheti el a mérkőzés sorsát a győri csapat javára. Szombathelyi Lokomotív—Bp. Hon­véd. A szombathelyi/ csapat nagyon visszaesett a tavaszi idényben, még sa­ját otthonában sem bizonyult olyan jó pontgyűjtőnek, mint a többi vidéki csa­pat A Bp. Honvéd erősen feljövőben van, szerintünk Szombathelyen bizto­san győzhet. Természetesen sok függ attól, hogy a Bp. Honvéd két motorja — Kocsis és Puskás — milyen formá­ban játszik. Inkább Puskásnak van Ja­vítanivalója. Bp. Kinizsi—Szegedi Petőfi. Legutóbb a Bp. Kinizsi nyolc gólt kapott a Bp. Honvédtől, a Szegedi Petőfi viszont úöi.tOLÍenül Játszóit a Dorogi Bnnyúsz­­szal. Ha csak ebből a két eredmény­ből következtetnénk a vasárnapi ta­lálkozóra, akkor komoly) esélyt kellene adni a szegedi csapatnak Is. Szerin­tünk azonban a Bp. Kinizsi minden csapatrészében jobb, mint a szegedi csapat, azonkívül az ÜUől-űton lesz a mérkőzés, ami szintén az élelmezésiek győzelmi esélyeit növeli. Vörös Lobogó Sortex—Csepeli Vasas. A táblázaton csak két pont választja el a két csapatot egymástól, pedig a Cs. VaSas 5.. a Sortex pedig 10. A Cse­peli csapatnak nem „fekszik” a sorok­sáriak stílusa, amit a két csapat ko­rábbi találkozói is bizonyítanak. A Cse­peli Vasast egészben véve Jobbnak tartjuk, kérdés azonban, hogy a meg­lehetősen szeszélyes csepeli támadósor meg tud-e birkózni a sokszor önfelál­­dozóan, Jól harcoló soroksári védőkkel. Az NB I állása 1. Bp. Bástya 12 10 1 1 41:14 21 2. Bp. Honvéd 12 9 2 1 40:10 20 3. Bp. Vasas 12 6 3 3 24:13 15 4. Bp. Dózsa 11 6 2 3 27:15 14 5. Csepel 12 6 1 5 23:19 13 <>. Bp. Kinizsi 12 5 2 5 16:24 12 7. Győr 11 4 3 4 28:22 11 8. Salgótarján 12 4 3 5 15:18 11 9. Sz. Honvéd 12 3 5 4 16:21 11 10. Sortex 12 5 1 6 10:21 11 11. Diósgyőr 12 4 2 6 16:22 10 12. Dorog 12 3 3 6 17:22 9 13. Szombathely 12 2 1 9 7:32 5 14. Sz. Petőfi 12 — 3 9 11:41 3 Az NB ll-ben a nyugati csoport és egyben a forduló legérdekesebb mér­kőzése a Csillaghegyi Vörös Lobogó— Pécsi Lokomotív találkozó. Az orszáqos felnőtt egyéni ökölvívó­­bajnokság döntőire vasárnap este kerül sor. A selejtezőkben és a középdöntőkben látott formák alap­ján a döntőkben minden súlycsoportban nagy küzdelmek várhatók. Lég-súlyban Retinái mintha visszaesett volna formá­jában. de így is Taiószínüleg megszerzi a bajnoki címet. Harmatsúlyban Erdei és Horváth István között Igen nagy harc Ígérkezik. Pehelysúlyban Kisfalvi ra­gyogó formában van. Az első két napon szinte lehetetlen volt őt megütni, biztos bajnoknak látszik. Könnyűsúlyban Far­kas az esélyesebb, de nem lenne meg­lepetés az sem, ha a fiatal Kellner az országos bajnokságot is megnyerné. Kls­­váltósúlyban ígérkezik a döntő legszebb mérkőzése: a Budai—Fehér találkozó. Különösen Budai van jó formában. Vál­tósúlyban teljesen bizonytalan a bajnoki cím sorsa, míg nagyváltóban Németh Ernő és a tatabányai Salamon egyfor­mán esélyes. Küzépsúlyhan Igen nyílt a bajnokság kérdése. Fülnehézsúlyban a hetek óta 16 formában lévő Kovács At, tlla valószínűleg megnyeri a bajnoksá­got, míg nehézsúlyban Kanocsi és Faze­kas egyforma eséllyel küzd. A oasi’nen legjelentősebb atlétikai ese­ménye a i Bp. Bástya országos felnőtt ver­senye lesz, amelynek bevételét a koreai gyermekek megsegítésére indított akció javára fordít­ják. Az érdekes I. o. számokból álló ver­senyre a fővárosból és a vidékről is sok él­vonalbeli versenyzőnk nevezett, t közű tűk 1951 JÚNIUS 3, VASÁRNAK sokan ezúttal kiegészítő számokban indul­nak (pl. 400-asok és távolugrók 100-on, kö­zéptávfutók 400-on stb.). Néhány érdekes összecsapás és jó eredmények várhatók a javuló élgárdától. Igen sok nevezés érke­zett a Bp. Vörös Meteor főleg II—III. o. felnőtt számokból álló versenyére, s a Bp. Vasas ifjúsági és serdülő versenyére is. A vízilabda-bajnokság vasárnapi fordulójának három mérkő­zése közül a vidékiek rangadója és a Bp. Bástya—3p. Lokomotív tájékozó emelkedik ki. A Bp. Bástya és a Bp. Lokomotív jó formát mutatott első mérkőzésén. Egyenrangúnak látszik a két csapat, s az eredmény is bizonyára közel lesz majd a döntetlenhez. Szol­nokon az Sz. Dózsa és az Egri Fáklya csap össze. Ha a szolnoki csapat „valódi” kapussal áll fel, akkor való­színűleg megszerzi a két pontot. A Br>. Honvéd minden tekintetben felette áll az Előrének. Hódmezővásárhelyen: a Dózsa SE országos kötöttfogású birkózó­­bajnokságai kerülnek sorra. A lepkesúlyban Völgyi és Russó, a légsúlyban Bencze és Baranyai, a pehelysúlyban Pólyák II, Horváth■ és Tóth Ferenc látszik esélyesnek. A könnyü­­súlyban Pólyák / és ördögh közül kerülhet ki a győztes. A váltósúlyban Sóvári és Radics, a középsúlyban Nagy S., a fél­nehézsúlyban Sólyom, a nehézsúlyban pe­dig Klein és Csorna nyerhet bajnokságot. A versenyen azonban több súlycsoportban meglepetés is lehetséges, mivel a vidéki Dózsa-sportkörökben komoly nevelőmunka folyik es néhány tehetséges fiatal versenyző ez alkalommal igyekszik felnyomulni az élvonalba. A versenyen a legjobb fővárosi és vidéki versenybírák működnek közre. A viadalt szabadtéren, egyidőben két szőnye­gen bonyolítják le. Az első országos motorkerékpáros terepbajnoksáq vasárnap reggel kezdődik. A megyék­ben ós a fővárosban lezajlott megyei-, illetve Budapest-bajnoki versenyek után most a legjobbak (több mint 200 moto­ros) állnak rajthoz, hogy megmérkőz­zenek az országos bajnoki címért. A vi­déki versenyzők jó része már szombaton délelőtt megérkezett Budapestre és a Sportcsarnokban kapott szállást. Ott gyülekezik vasárnap reggel 6 órakor a verseny valamennyi részvevőbe és zárt rendben vonul a Budaörsi-út és a ba­latoni müút elágazásához, a verseny rajtjához. Nyolc órakor ünnepélyes külsőségek között megnyitják a ver­senyt, fél kilenckor indul útnak az első versenyző. Az egyes géposztályok futamait a következő sorrendben bo­nyolítják le: 250 kem, SöO kem, f>00 kenv li5, 100 kem, női futam, oldalkocsi. A táv 100 kilométer, az útvonal a következő: Balatoni elágazás, Csillebérc, Buda­keszi, Hárshegy, Nagykovácsi. Hármas­­határhegy, Ilóz6ika-forrás, ’ farkasréti temető, balatoni elágazás. A cél ugyan­ott lesz, ahol a rajt. A részletes műsor I • LABDARÚGÁS NB I Bp. Kinizsi-Szegedi Petőfi, üllől-út, •H, iaíía ^lionkő, Kuhaimi). Bp. Kiniz&*: Szabó II — Magyar, Kispéter, Dalnoki — Lakat, Dékány — Horváth, Rudas, Szabó I, Mészáros, Csoknyai. Sz. Petőfi: Cserhalmi — Bénáik, Szabó, Gyuris — Reiter, Gyurik (Hetesi) — Csáki, Ladá­nyi, Bencs-ik, Kassai, Király. Vörös Lobogó Sortex- Cs. Vasas. So­roksár, 5, Bokor I (Hangyás, Majetics). Surtcx: Zsikla — Szamosi, Kovács, Lú­gos! — Solti. Pákozdi — Samu, Borbély, Hegedűs, Hontvári, Túrái. Cs. Vasas: Mészáros — Kónya, Nagy II, Takács — Keszthelyi, Rátkai — Béres, Tóth, Kó­száin I, Lovász, Czibor. D. Bányász-Salgótarján! Bányász, Dorog, fél 4. Pús-a (Foór, Berkeez). I>. Bányász: Kamarás — Buzánszky, Har­­gittai, Kincsei •— Kiss IL, Laczkó — Pozsonyi, Varga, Molnár Aspirány, Klausz. S. Bányász: Oláh — Kiss I, Para, Debreezeni — Kanyó, Laczkó — Boblena, Csuberda, Kovács. Viiozeál, F-sóudy. Di. Vasas—Bp. Dózsa, Diósgyőr, 4, Harangozó (Bihari, ifj. Balogh). Di. Va­sas: Károlyi — Palicskó Ií, Kakuszi, Futó — Török, Pesti — Vékony, Csorba, \iixtai. Salamon, Pocsai. Bp. Dózsa: Henni — Balogh II, Horváth, Sólyom — Fürjes, Várnai — Egresi, Szusza, Sa­mué, Virágh, Tóth. Sz. Honvéd- Bp. Bástya. Szeged, 5. Dorogig (Somlai, Fekete U). Sz. Honvéd: Palotai .— Sipcs, Mednyánszky, Kovács — Rábai, Fodor — Böjtbe, Baráfch, Czi­­ráki, Kotász, Rózsavölgyi. Bp. Bástya: Gallér — Kovács II, Börzssi, Lantom — Kovács I, Zakariás — Sándor, Hideg­kúti, Palotás, Szolnok, Kovács IV. Gy. Vasas—Bp. Vasas, Győr, 5, Kallós (Lengyel, Hamvas). Gy. Vasas: Yesze­­lovezky — Kalmár, Csárdás. Pió — Kár­páti, Raffai — Dombos, Hegedűs, Pálié;. Kertesi, Pálfy. Bp. Vasas: Rúzsa — Lö­­rincz. Teleki, Uiímann — Szilágyi II, Vadász — Illovszky, Mező, Szilagyi J, Virágh, Sárosi. Sz. Lokomotív—Bp. Honvéd. Szombat­hely, háromn. 5. Kristóf (Fehérvári, Hidasi). Sz, Lokomotív: Horváth — Farsang, Tölgyesi, Szöllősi — Szalai, Gombai — Nagy, Varga, Bogivti 1. Sza­­h^-jos, Papp. Bp. Him\éd: Grosits — Rákóczi, Patyi, Tóth III — Bozsik, Bá­nyai — Budai II, Kocsis. Horváth, Pus­kás (Budai I), Bábelcsay. NB II. Keleti csoport: Bp. Lokomotív — Sajószentpéteri Bányász, Bihari-u., 5, Siklós Gy; Bp. Postás—Miskolci Hon­véd, Üllői út, 2, Soós II J. Nyugati cso­port: Csillaghegyi Vörös Lobogó—Pécsi l okomotív. Csillaghegy, fél 6, lióvész L. Déli csoport: Bp. Szikra—Bp. Előre, Ha­­;Oin-u., fél 6, Kelen B; Vörös Lobogó Koltex— Szolnoki Lokomotív, Bogyó-u., fél 6, Major II. Közép csoport: Cs. Szik­ra-Szikra Gázművek, XXI. kér., Diuia­­sor, léi G, Pásztor; III. kér. Vörös Lo­bogó—Bp. Gyárépítők, Hévízi-út, fél G, Hernádi; Váci Vörös Lobogo—Vasas Ganz vagon, Vác, 5, Vörös; Vasas Elek­tromos-Óbudai Építők, Laíorca-u., fél 6, Gács; Vörös Lobogó M. Pamut—Bp. Épí­tők, IV. kér-, Blaha Lujza-tér, fél 6, Angyal K.; BDSE-Autó taxi, IV. kér., Blaíia Lujza-u., fél 4, Fazekas I J; Ki­nizsi Lendület—Vörös Meteor Nemzeti Bank, Ullői-út, negyed 1, Kádár II. B. * ASZTALITENISZ. Bp. férfi I. osztály: Postás—Petőfi, Zichy-utca 5. sz., 1D; Vö­rös Meteor—Dózsa, Jókai-utca 2. sz., 10; Honvéd—Vörös Meteor SaTK, Cukor-u. í. sz., 10; Szikira—Építők, Csobáncz-utea l. sz., 10: III. kér. Vörös Lobogó—Ipar terv, Árpád-gimnázium, 10; Bányász—Cs. Vasas, RoosevoLt-tér ú—G. sz., 10. Bp. női A csepeli válogatóversenyen Kun Sándor, a Szegedi Honvéd versenyzője győzött a 10 km-es gyaloglásban. A kópén legjobb rövidtávú gyaloglóak éppen lekörözi Gyarmatit, a Bp. Vasás versenyzőjét. Kun lazán, gazdaságos, lendületes gyaloglótechnikával halad e'őre, testtartása is igen Jó. A felvélel éppen az ellépás befejezése előtt ké­szült. A következő pillanatban jobb­lábbal támasztott talajfogás követke­zik, s előáll a szabályos kettős talaj­érintkezés. I. osztály: Építők—Hofherr, Dózsa Gy5rgy-út 2. sz., 9; Kávászor—Szikra, Bndafoki'út 85. ez., 9; Vörös Meteor- Standard, Jókai-utca 2. 6Z., fél 9; BDSE —TII. kér. Vörös Lobogó, Csokonai-utca íl8. sz., 9; Lokomotív—Antenna, Sport­csarnok, 9; Elektromos—MÁVAG’, Váci-út 72. «z„ 9. ATLÉTIKA. Bp. Bástya országos fel­nőtt versenye, Hungária-út, fél 4. Bp. Vörös Meteor felnőtt versenye, Sport-u.. 9. Bp. Vasas ifjúsági és serdülő verse nye, Népliget, fél 4. Járási TSB megyei versenye, Jászberény. BIRKÓZÁS. A Dózsa SE országos sza­badfogású birkózóbajnoksága Hódmező­vásárhelyen, déleilőtt 10 órától. EVEZÉS. Bp. Honvéd pontszerző és mi nősí tő verseny ének második napja. Margitsziget, pesti Duna-ág, 16.50. GYEPLABDA. Ilp. férfi I. o.: Építők— Kinizsi, Fáy-n., 8, Hircsák és Botéiul: Építők II—Kinizsi iV, Fáy-u.. fél 10, Czerva és Bogschfitz, IFJÜSÁG. Úttörő sportünnepély a Nemzetközi Gyermeknap alkalmából. Űt­­törő-isnorftel eo, 9. KERÉKPÁR. Budapest I—II. o. összo­tettfntamú vágtabajnoksága, Millenáris, röggel 7. Bp. kerületi alsótok ú ország­úti egyónii csapatbajnokság^ és MHK- próbák,* reggel 7 órakor a gödöllői, váci és üllői országúton. Válogatójellegíi pálv>aversenv, Millenáris, délután 6. KÉZILABDA. Bp. férfi I. o.: Előre— Dózisa, Sport-utca, III; Cs. Vasaa—II on ­­véd, Csepel. RM-síadnon, fél 11; Építők— Kietext. Fáy-utoa, fél 9; Kinizsi—Tükr.r, Fo rí nyá.k-utea, fél 10. Bp. női I. o.: M. Posztó—Közért, Ocpel, Völgy-utca, fél 9; M. Bantut—K. Építők, Blaha Lujzá­it tea. fél 5; Bp. Lokomotív—Kéltox, Gyáli-'út, fél 9; Cs. Vasas—Honvéd. Csepel. RM-6tadiou, fél 9; Gázművek— Ganzvillamossági. Aquincum, három­negyed 5; Postás—Pamuttextil, Voro-si­­lov-út, 9. KOSÁRLABDA. Bn. nő! I. Szikra nvomda—Kinizsi, 9.10. TJrbán dr, Benkő; III. kér.—TF Haladás. 10.20. Tar. Kintli: Lokomotív—BDSE, T2.40, Kassai, Pálfy: Építők—M. Pamut, 18.30, Mészáros, V ar­­sányi. I?p. férfi I. o.: Honv'd—Vörös Meteor, 19.40, Novakovszky, Csíny S. A Magyar Népköztársaság Kupáért: Előre—Haladás, férfi mérkőzés 16.10. Csabay, Páckor. Valamennyi mérkőzés a Vasas-tereimben kerül sorra. MOTOE. Országos terepbajnokság. Balatoni müút—Budaörsi-úti elágazás, 8 óra. ÖKÖLVÍVÁS. Az ojF4á*os egyéni baj nok-ság döntői, Sporfo- Tnok, este 7 óra UÖPLABDA. Bp. férfi T. o.: Haladás-Klstext. Mező utca, 10, Lajos; Jfonvéá­­franzvlMamossági, Klapka Gy.-utoa, 10. Szele. Bp. női I. o.: Építők—Háztartis’ Bolt. Madách-ntea, 13, Ormai: Postás- Haladás. Benezur-ntca. 12, Aradi: Petői' YTSK—Kietext, Népliget, BSE-pálya 10, Kováos: Ganzvillamossági—Cs. Vasas. Líivőház-utea, 10, Szigeti: MAVÁG—Sörgyár, Kőbányai-út, 10, Trailler; Vörös Meteor—Ganzvagon. Baroes-utca, 10, Gál I. TEKE. Bp. férfi T n.: Kiatext—Dézsa, Fáy ntea. 8; Építők- E!*re Gorkij-fasor, 8; Szikra—Lósport, K6bányai-út, 8, Gnnzvagon—Lampart. Simor-utea, 8; Kinizsi—MAVAG. llalom-ntea, 2; Cs Vasas—Honvéd, Csemü, 8. Bn. női I. o.: MAVAG—Előre I, Kőbányai-út, 2; An­­temra—Előre, Vadaskor ti-út, 2; Cs. Vasas—KI stext, Csepel. 2. TENISZ. Bn férfi I. osztály: Petőíi- MÁVAUT, Váiofimaior, fél 5; Bp. Vasa* —Honvéd, Pasaréti-út, fél 5; M. Pamut —X’rpTm., Óbuda, fél 5. ÚSZÁS. A Tipográfia úrzó versenye. Sportuszoda, eete 7 óra. Az Sz. Petőfi megyei versenye, Újszeged, 3. VÍVÁS. Bp. Petőfi TT. osztályú k?rrd­­veirsenye a Dózisa Eötvösin teái vívó­termében, reggel 9, ill. délután 5 óra, VÍZTLxVBDA. Országos bajnokság. Bt>. Honvéd—Bn. Előre Sportutsz-oda, 8, Vágó. Bp. Honvéd: Győrffv — TTolon, Sár szögi — Svéda —. Patyi, Horváth. Szuchy. Bp. Előre: Erdős — Poterdi, Hajdúk — Ko­csis — Zahumensizky, Kánásy dr., Sza- Hadi II. Bp. Bástya -Bp. Lokomotív. Sportuszoda, fél 9, Lakó. Bp. Bástya: Antal — Salaimon. WolP — Szívós II — Hámori I. Kesz-ericz'e, Bertái is. Bn. Lo­komotív: Kalnarns — Sátori, Spfpsik — Bolváry — Szakács, Gulyás. Táfos. Sz. D'z?!"—Egri fáklya, Szolnok, 12. Gáti. Sz. Dózsa: Pintér (Bo^s) — Szarvas. Hasznos I — Szabó — Hasz­nos TT, Kariba. — Errl Fáklya: Ambrus — Pók. Hevesi — Sz*aíbó — Utassy, Bara­nyai, Kádas. . Vasárnapi újabb jportoló brigádok tartanak MKK-beimitatót vidéken, MHK-párosversenyek lesznek az NB l-mérkőzések keretében Vasárnap két fővárosi sportkör neves sportolókból álló egy-ogy brigádja láto­gat el vidékre. A Bp. Honvéd tíz külön­böző ©po.rtágbí.’Li versenyzőből és az NB T-es labdarúgó taríalékcsapat játékosai­ból álló brigádja Hortobágyon, a Bp. Előre brigádja pedig Mezőfalván tart bemutatót az MHK-Sz,ámo>kból és látja el hasznos és szakszerű tanácsokkal a helybeli próbázókat. A fővárosi NB I labdarúgó mérkőző sok keretében üzomekközötti MHK-verse­nyeket rendeznek vasárnap. A Vörös Lobogó Sortex—Csepeli Vasa* mérkőzés előtt három üzem vív egymás­sal p.árosversenyt, a Bp. Kinizsi—Szegedi Petőfi mérkőzes előtt pedig kót üzem próbázói versenyeznek. Áz utóbbi mérkő­zés előtt rendezik meg a Bp. Kinizsi 30x200 m-e-s váltóversenyét is serdülő és ifjúsági versenyzőkből álló csapatok részére. Az ^érdekesnek ígérkező verse­nyen mindegyik váltóban fölváltva egy leány és egy fiú fnt majd. A Moszkvai CDfzA-val szemben is megerősítette veze ő Steiyét a Tbiliszi D.namó Csütörtökön és pénteken néjry mér­kőzést játszottak a szovjet labiiarúgó­­bajnoksáítért. Csütört kön Moszkvában az M. Dinamó 5:3 (3:1) arányban sryő­­/ütt a Blr.al Dau^ava ellen. A mosz­kvaiak góljain ZubOY, Konov, Szálnyi­kor, Szolovjnv és Beszkov osztozott. A pénteki eredmények: Tbiliszi: T. Dinamó-Moszkvai CDSzA r:0 (2:0. A rangadó hatalmas érdeklő­dés mellett került sorra. A bajnok­csapat Koverznyevro és Gyemirare épí­tette támadásait, do a tbiliszi védelem jól semlegesítette a két jeles csatárt. G: Zazrojev és Gagnidsse. A tbilisziek ezzel megerősítették vezető heiyiikct s könnyen lehet, hogy azt a tavaszi idény végéig meg is tartják. Meg három mér­kőzést kell játszaniok. 7-én Kiiijbisev­­ben a Krilja Szovjetovval, majd 16-án Sztálinéban és 21-én Kievben. A pénteki nap másik két mérkőzése. Moszkvában, a Sztalincc stadionban: M. Torpedó-Moszkvai VMSz 0:3. Kuj­­blscvben: K. Krilja Szovjetov-Gorkij! Torpedó 2:0. 1. Tbiliszi Dinamó 11 8 2 1 32: S 18 2. Krilja Szovjetov 19 5 4 1 15: 9 14 S. Moszkvai CDSzA 10 5 3 2 14: 8 13 4. Moszkvai Dinamó 9 5 2 2 21:12 12 5. ICievi Dinamó 9 3 5 1 17:13 11 8. Sztálinói Sahtyor 9 4 2 3 7: 6 10 7. Moszkvai Torpedó 10 3 3 4 11:18 9 S. lligai Dangava 10 3 2 5 19:19 8 9. Moszkvai VMSz 9 3 2 4 8:11 8 :0. Moszkvai VVSz 9 2 4 3 16:20 8 11. Leningrádi Dinamó 9 3 15 16:18 7 ;2—13. Leningr. Zenit 8 2 3 3 8:11 7 12—63. M. Szpárták 9 3 1 5 8:11 7 14. G-orkiji Torpedó 10 2 3 5 9:22 7 15. Tbiliszi Szpárták 10 1 1 8 8:25 3 HÍREK, EREDMÉNYEK LABDARÚGÁS A csongrádmcgyel bajnokságban a Szegedi Postás van a táblázat élén. A csapatban egész sor fiatal játékos sze­repel. Az együttesnek a közelmúltban történt felfrissítése jól sikerült. Frank Mátyás, az Sz. Postás sajátnevelésű ifjúsági középcsatára 24 góllal eddig a megyei bajnokság legjobb góllövőjenek bizonyult. A csapat az elmúlt évek során gyengébben szerepelt, a techni­kailag képzett játékosokból ugyanis sokszor hiányzott a kellő lelkesedés. Az Sz. Postás azonban most minden mér­kőzésén szívvel-lélekkel játszik, küzd a győzelemért. A jó szereplésben komoly része van Solymosi János edzőnek. A megyei labdarúgóbajnokságok állása Csongrád megye 1. Szegedi Postás 11 9 2 — 46:16 20 2. Makói Lököm. U 8 2 1 31:11 18 3. Dorozsmai V. L, 11 8 1 2 46:22 17 4. Hódm. Dózsa 12 8 - 4 29:11 16 5. Szeg. Petőfi JI 11 7 2 2 31:19 16 6. Szegedi Dózsa 10 6 3 1 27:11 15 7. Szeg. Honvéd II 11 4 5 2 20:15 13 8. Szó regi Rákóczi 11 4 1 6 ! 9 őré 9 9. Csongrádi Petőfi 10 4 — 6 33:15 8 10. Szegedi Kender 10 3 1 G 17:28 7 11. Mindszenti AGSSE 31 3 — 8 16:28 6 12. Szegedi Kinizsi 31 2 1 8 13:31 5 13. Szeg. Lók. II 31 2 — 9 18:36 4 14. Szentesi Kinizsi 10 2 — 8 12:30 4 15. Kisteleki Építők 11 1 2 8 13:37 4 Szabolcs-Szatmár megye 1. Nyíregyházi Lók. 11 8 1 2 27:18 17 2. Kisvárda 11 7 1 3 25:15 ló 3. Ni jlűgyh. Építők 22 6 3 3 O: :22 56 4. Nyirmada 12 6 3 3 26:24 15 5. Balkány 11 5 2 4 24:15 12 6. Tiszalök 12 5 2 5 25 12 7. Demeeser 11 5 2 4 21:27 12 8. Mszalkai Építők 10 5 1 4 33:20 11 9. Nyiregyh. Dózsa 11 4 3 4 22:20 11 10. Nagykálló 11 2 5 4 14:17 9 11. Záhony 11 3 2 6 19:25 8 12. Nyírbátor 1J2 3 2 7 19:28 8 13. Fehérgyarma. 11 3 2 6 13:28 8 14. Yásárosnamény 12 2 1 9 16:42 5 A Budapest I. osztály tavaszi végeredménye I. csoport 1. Bp. Növényolaj U 9 11 B:« 19 2. M. Acél H 8 1 2 38:11 17 3. Láng-gépgyár 11 6 2 3 25:17 1-1 4. Ganzhajó 11 4 5 2 18:13 13 5. Belsped 11 5 2 4 20:17 12 6. Elzott 11 44 3 18:17 J2 7. Ollinoin 11 3 3 5 14:23 9 8. Vízmüvek 11 4 1 6 12:21 9 9. MESzHART 11 3 2 6 10:18 8 10. Rp. Lokomotív 11 3 2 6 14:30 8 11. Petőfi VTSK 11 3 - 8 23:33 6 12. MÁVAUT 11 2 1 8 11:25 5 CÉLLÖVÉSZET Az Építők SK öttusa szak osztálya jú­nius Lón, hótfú'n dié'lután fél 2 órai kez­dettel 2x20 lövésés öttusaxendszerű p:sz­­tolyversenyt rendez a Mar czibányi-téri lőtéren. A versenyeredmények kiértéke­lése a két hűszlövésés sorozatban elért helyezések alapján történik meg. Az egyéni versenyben Karácson, ÖzOndy, Börzsönyi dr, Tasnády, Kovácsi között várható nagy küzdelem. A ceapatver­­s-cnynek a Bp. Honvéd az eLcezámú esélyei. Gregor Lukács, a Zalka Máté ötalakos íryorspisztolyosa kitűnő formában van. A legutóbbi versenyszerű edzése alkal mával 60/583 körös eredményt lőtt. Ez három körrel jobb Takács Károlynak a londoni olimpián elért világcsúcs ered­ményénél. ASZTALITENISZ Csongrád megyében tfz férfi és 5t női csapat részvételével vasárnap kezdődnek meg a csapatbajnokságok mérkőzései. ATLÉTIKA A Bp. Kinlnsl pénteki versenyének eredményei. N61 serdülő 80 m gát: 1 Németh (Kinizsi) 35.7. 60 m: 1. Pólya (Kinizsi) 8.7. Távol: 1. Pólya 439. Nói ifjúsági 69 m II. o: 1. Mucskovits (Va­sas MAVAG) 8.6, 2. Juhos (Kinizsi) 8,7. Távol. II. o: 1. Juhos 470 (I). Súly. II. o: 1. Rnsznyák (Előre) 9.81, 2. Frey (Kinizsi) 9.42. Férfi serdülő 800 m: 1. Tokos (Előre) 2:18.3. Férfi ifjúsági 2M in II c.: 1. Tóth (Kinizsii 24.9, 2. Slá­ger (MAVAG) 25. 809 m II. o: 1. Rndnai (Kinizsi) 2:07.3, 2. Nyúl (Kinizsi 2:07.5, Súly. III. o: 1. Mizik (Kinizsi) 10.56. Férfi felnőtt 4®9 m II. o: 1. Szobonya (Kinizsi) . 54.4. Súly III. 0: 1. Oraveca (Kinizsi) 10.77, Az MHK-számokban szép számban vettek részt az élelmezési üze­mek dolgozói. Az MTSE a szpártákiádra területe válogatóversenyt rendes vasárnap reg­gel 9 órai kezdettel a pasarétinti sport­telepen a fővárosi Iparitanuló Wkolák részére. Versenyszámok: férfi 100, 200, 400, 800, 1.500, 3010 m, magas, távol, súly, gerely, gránát, 4x100 m, női 100, 200. 44)0, 800, 1500, 3100 m, magas, tóval, súly, gránát és 4x100 m. mnn£Li:!!!tii^&LLi:!!jirn£<Biuif<qK!tnntr!fiKnnRnwsg |.MHK-zók!Vegyétekígénybe|' | a sportorvos segítségét is 1 | KÉZILABDA Kispálya-bajnokság. Bp. n<H I. osztály. Kinizsi Sörgyár—Cs. Vasas 9:3 (la). Nagy meglepetés! A lelkesen küzdő Sörgyár kitűnő taktikával győzte le a bajnokcsapatot. G: Pappné (4), Sóthy (3), Albert, Borza, ill. Babér, Stibi, Si­mon. Petőfi—1Tipográfia 2:# (1:6). Gs Fekete I, Stieberné. Standard—Telefon­gyár 4:3 (1:3). G: Petrikné (2), Tóth, Staarné, ill. Nagy (2) Tarsoly. Bp. férfi I. osztály: Cs. Vasast Hűtőgépgyár 20:4 (12:2). G: Farkas I (4), Farkas II (4), Killik (3), Kranyik (3), Tornyoei (3). Földi (3), 111. Nagy (2), Oete, Sárdi, TEKE Az „öt város bajnoksága" eredményei: Férliak: Szegedi Petőfi—Szegedi Kinizsi 3110:.'kiöl. Szegedi Lokomotív—Kecskeméti Lokomotív 3038:2938. Nők: Kecskeméti Kinizsi—Szegedi Kender 2273:1949. Ceg­lédi Lokomotív—Szegedi Lokomo.iv 2050:1982. Kecskeméti Lokomotív—Szegedi Postás 2198:1899. Szegedi Építők—Makói Lokomotív 2044:2036. TOTÖ Törölték a Totó ÍJ. számú, június 10-t szelvényéről a Bp. Építők—III. kar. Vörös Lobogó NB II-g mérkőzést, mivel ez a mérkőzés csak június 17-én kerül sóira. A törölt mérkőzés helyett a Csongrádi Petőfi—Szegedi Honvéd II mérkőzés számít majd a Totóban. A Totó 24. számú szelvényét Júnlns 17-re Így állították össze: 1. Győri Vasas —Bp. Dózsa, végeredmény. 2. Győri Vasas—Bp. Dózsa, az I. félidő eredmé­nye. 8. Bp. Építők—III. kér. Vörös fjobogó (NB II). 4. Elzett—M. Acél. 5. Óbudai Szikra—Standard (mindkettő Bp­­bajnoki). 6. Veszprémi Lók.—Pápai Petőfi. 7. Celldömölki Lók__Szombat­helyi Honvéd. 8. Szegedi Dózsa—Szegedi Posták. 9. Hódmezővásiirlielyi Duzsa— Dorozsmai Vörös Lobogó. 10. Bajai Hon­véd—Bajai Építők (mind az öt megyei bajnoki). II. Szolnoki Dózsa—Bp. Kini­zsi. 12. Egri Fáklya—Bp. Lók. (mind­kettő vlzitabdabajnoki). Pót: 13. Pécsi Zrínyi Honvéd—Meceekszabolcsi Bá­nyász. 14. Nagykőrösi Kinizsi—Csepel Autógyár (mindkettő megyei bajnoki), ló. Emergé—Kőbányai Lók. 16. Vasa* BVK—Kispesti Postás (mindkettő Bp-, bajnoki). NÉPSPORT A Magyar Népköztársaság miniszter* tanácsa mellett működő Országon Test­nevelési és Sportbizottság lapja Szerkeszti a szerkesztőbizottság Kiadja a SPORT Lap- és Könyvkiadó Vállalat, Szerkesztőség: Bp., Vili., Conti-utea 4. (Postai címe: Bp., 8., postafiók 19.) Távbeszélő: 138— 565. Kiadóhivatal: Bp., VII., Rákóczl-dt 50. I. Távbeszélő: 221-050-től 221-059-ig. Előfizetési díj: Egy hóra 14 forint, kűl.öldre 25 forint. Csekkszámla: 936.559. Előfizetés és reklamáció: Posta Központi Hinapiroda ÜV, Bp„ V.. József nádor­tér, 1. Távbeszélő: 180- 850. Megjelenik: héífön, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Szikra Lapnyomda, József-kör át K

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék