Népsport, 1960. szeptember (16. évfolyam, 178-202. szám)

1960-09-01 / 178. szám

Joly Modisk­ai evezős előfutamok az Albánon Evezőseinknek eddig neon ter­mett túlságosan sok babér az Albano-tó vizén. Kormányos négyesünk jól küzdött szerdán, de a németek még­ jobban, így már csak a remény­­­futamban próbán­­y­kozhat a tovább­ija jutással. Hasonló sorsra jutott kor- / m­ányos nélküli né­gyesünk és kormá­nyos kettősünk is szerdán. A kormányos nélküli négyesek­­ három előfutamában tizenhat együttes indult. A magyar négyes az első előfutamban az angol, az amerikai, a dán, a finn­­­ és a lengyel csapattal mérte­­ össze erejét. Az angol négyes is bizonyult a legerősebbnek — bár nagy küzdelemben —, de el­­if halászta a győzelmet az ameri- í­­kaiak elöl. A továbbjutás szem- m pontjából csak az első hely volt ff érdekes. Így a dán, a lengyel, a­­ magyar és a finn négyes nem ff fejtette ki teljes tudását, hiszen egyiknek sem lehetett már re- i­ménye a győzelem megszerződ­e­sére.­­ A kormányos kettősök ugyan- is csak három előfutamaiból is csak 2 a három futamgyőztes, a ezov-ff Jet, a román, és a német páros­­ juthatott tovább. A szovjet és a­­ német kettős csaknem azonos jó. Idővel győzött. A második elő-­­ futamban rajthoz állt a kormá-e nyos négyesben is versenyző­­ magyar Wagner, Muntean-páros if is, inkább csak versenyezni akar- Jr­tok, mint győzni, hiszen fö szá-­ff uralt a kormányos négyes. Köny-^ nye­t evezve hatodikként értek a célba.­­ A kétpárevezősben meglepe-­í­tést hozott a második futam. Az melbourne-i olimpiai bajnok jó szovjet párosnak a Berkutov, ff Tyukanov-kettősnek te­reményfu­­tamban kell majd megkísérelnie if a döntőbe­ jutást, mert a csehszlo­­a­­vák kettős, ha kis különbséggel ff le, de legyőzte 1. Kormányos nélküli négyes, 1. ff 1. Anglia 6:28.18, 2. USA 6:29.67,­­ 3. Lengyelország 6:34.20, 4. Ma­gyarország (Zedznik, Sátori, Ries, Sarlós) 6:34.90, 5. Dánia 6:44.20, 6. Finnországi 7:08.95. II: 1.Cseh­­szlová­k­ia 6:36.65. Ill:­­1. Szovjet­unió 6:29.41. Kormányos kettős: I: 1. Szov­jetunió 7:31.70. II: 1. Románia 7:43.38, 2. Hollandia 7:48.01, 3. Svédország 7:56.06, 4. Argentí­na 8:02.36 , 5. Spanyolország 8:06.44, 6. Magyarország (Waig­n­er, Muntean, kormányos, Len­gyel) 8:49.31. Kétpárevezős: I: 1. Franciaor­szág 6:45.23. II: 1. Csehszlová­kia 6:51.47. IIi: 1. Svájc 6:54.78 IS A wepérpiDff' A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1960. SZEPTEMBER 1. Ára: 1 forint XVI. ÉVFOLYAM, 178. SZÁM NÉMETH FERENC A LOVASVERSENYEN \­ RÓMA-1960 Ij . , OLIMPIAI­APIJÁTÉKOK| A magyarok ^ hung&mt m-sor.jy VÍZILABDÁBAN: Jugoszlávia LABDARÚGÁSBAN: Franciaország KOSÁRLABDÁBAN: Bulgária csapatával mérkőzik Szerepelnek még: atlétikában, birkózásban, eve­zésben, ökölvívásban, úszásban, vívásban (női tőr egyéni döntő) és vitorlázásban.­ ­________ ■ ------------­ ÖTTUSÁBAN OLIMPIAI BAJNOK: Magyarország csapata és Németh Ferenc Szovjet sikerek a férfi tőrvívásban és az országúti kerékpározásban Jól rajtoltak a magyar tőrvívónők — Kötöttfogású birkózásban: Kozma negyedik lett súlycsoportjában — Kiküldött munkatársaink és olimpiai különtudósítóink távbeszélő-jelentései . Az öttusa futószámában csapatunk második lett a szovjet együttes mögött, egyéniben Balczó szintén második Szerdán délután 3 óraikor raj­tol az Acqua Santa golfpálya körn­yékén az öttusa-mezőny első futója. Az olimpiai bajnokság evrea az utolsó­­ szám előtt teljesen nyílt volt. Bár csak‘ /ill patba­n a magyar vj fiúk 104 pontos kü­l­­lönbséggel vezettek­­ az amerikaiak előtt,s mégsem lehetett A ? biztosra venni a ,végső sikert mert az amerikaiak jó Y­­V futók hírében 611-ve­ vo­­tak. Az egyéni ver­senyben is voltak reményeink, de azért mégis csak az amerikai Beck állt a legköze­lebb a győzelemhez. A mexikó­i Almadéról tudták versenyzőink, hogy igen gyenge futó és így Beck futószereplését kísérték el­­sősorban figyelemmel. A 4000 m-es pályának hullá­mos volt a terepe,­­ annak elle­nére, hogy többször kellett dombra felfutni a versenyzőknek — nem­ volt túlságosan nehéz. Az utolsó métereknél egy domb­ra kellett felfutni és utána a lej­tőn volt a cél, így bizony na­gyon nehé® volt holtízű hajrát nyitni. A futóversenyt — a­mitnt ez várható volt — a nagyszerű fi­zikai adottságú szovjet csapat nyerte meg az ugyancsak reme­kül futó magyarok előtt. Egyéni­leg a melbourne-i olimpiai baj­nok és többszörös világbajnok Novikov szerezte meg az elsősé­get a magyar Balczó előtt. Meg­lepetést keltett a lengyel öttu­sázók kitűnő futása, akik futás­ban elért harmadik helyükkel az összetett versenyben vég­ül is az 5. helyre kerültek. A csapatversenyben az ötödik számiig vezető amerikaiak a fu­tásban igen gyengén szerepel­tele. A hőség egyébként valamivel enyhébb volt, mint korábban és meglehetősen élénk szél fújt a szabálytalan ovális alakú pályán keresztül. A szoros küzdelem miatt az esélyesek közül csak­nem mindenki kifutotta magát és ezért célbaérés után nem egy esetben az egészségügyi szolgá­latnak kellett a rosszul levő ver­senyzőkön segíteni. Futás egyéni: 1. Novikov 13:38, 1246 pont, 2. Balczó 13:48, 1216 pont, 3. Przybilski 13:54, 1198 pont, 4. Ucsino (japán) 13:55, 1195 pont, 5. Selg­ 14:01, 1177 pont­­—7. Németh és Tatarinov 14:04, 1168 pont, 8. Nagy 14:05, 1165 pont, 9. Harvey 14:11, 1147 pont, 10. Mazur 14:18, 1126 pont. Futás csapat: 1. Szovjetunió 3591 pont, 2. Magyarország 3549 pont, 3. Lengyelország 3432 pont, 4. Nagy-Britannia 3273, 5. Finn­ország 3171, 6. Ausztrália 3069, 7. Egyesült Államok 2982, 8. Olaszország 2851, 9. Svédország 2840 10. Svájc 2838. WOICT öttusa egyéni olim­­piSKIF piai bajnok: NÉMETH FERENC (Magyaror­saság) 5024 pont, 2 Nagy Imre (Magyarország) 4988 pont, 3. Beck (Egyesült Álla­mok) 4981 pont, 4. Balczó András (Magyarország) 4973 5. Novikov (Szovjetunió) 4962, 6. Tatarinov (Szovjetunió) 4758, 8. Brzybioki (lengyel­ország) 4731, 8. Daniels (Egyesült Államok) 4717, 9 Linckemann (Finnország) 4716 10. Selg. (Szovjetunió) 4688. mmettusa csapat olim­­p 55*53­­piai bajnok: MAGYARORSZÁG (Balczó And­rás, Nagy Imre, Németh Fe­renc) 14 863 pont, 2. Szovjet­unió (Novikov, Sely, Tatari­nov) 14 309 pont, 3. Egyesült Államok (Beck, Daniels, Lam­­bert) 14 192 pont, 4. Finnor­szág 13 865, 5. Lengyelország 13 746, 6. Svédország 13 216, 7. Nagy-Britannia 13 103, 8.­­Mexikó 12 845, 9. Olaszor­szág 12 401, 10. Argentína 12 397. Szerdán az esélyesek győztek Az előző napokhoz hasonlóan szerdán délután­ig rendeztek ökölvívó-mérkőzéseket a Palazzo dello Sportban. A tét valamennyi találkozón a közép­­a döntőbe jutás volt. Ezúttal a közép, és a fél­nehézsúlyban már befejezték, a légisúlyban pedig (jxTyr) megkezdték a selej­­tezők utolsó forduló­­jának lebonyolítá­sát. Valamennyi mérkőzésen­ a korábbi eredmények alapján esél­yes öklözők győztek. Légsúly: Dobrescu (román)—P. Chervet (svájci). Az első menetben kiütés­sel! Tanabe (japán)—Young (ni­gériai) pgy., Homberg (német)— Lee (nagy-britanniai) pgy., Szivko (szovjet) ellen Porcei-t (francia) a harmadik menetben leléptették. Középsúly: Walasek (lengyel)—Davies (ausztrál) pgy., Van Rooyen (dél­afrikai)— McKeon (ír) pgy. Félnehézsúly: Pietrzyko­wski (lengyel) —Wit­ter (német) pgy., Szpaszov (bol­gár)— M. Aho (finn) pgy. g­h. A Magyar Rádió csütörtökön 16 órai kezdettel helyszíni közvetítést ad a Fran­ciaország— Magyarország labda­rúgó-mérkőzésről, majd 19.30- kor „Halló, itt Róma" címmel összefoglalót. HÁROM VERSENYZŐ - KÉT BAJNOKSÁG Amikor elutazás előtt össze­csukták a bőröndjeiket, még csak arra gondoltak, amit Bal­czó András búcsúzáskor így fe­jezett ki: „Mindent elkövetünk, hogy jól szerepeljünk. Szeret­nénk visszafizetni valamit mind­azért, amivel lehetővé tették, hogy alaposan felkészülve utaz­zunk Rómába." S nem csalódtunk bennük. Olyan sportsikert értek el eb­ben a nehéz versenyágban, amely a magyar sport egyik ra­gyogó fegyverténye. Az egyéni versenyben Németh Ferenc nyerte az olimpiai aranyérmet, Nagy Imre második lett, a csa­patversenyben pedig Balczó Andrással ugyancsak olimpiai bajnokságot nyertek. Németh Ferenc nagy­szerű képességeit bizonyítja ez a két aranyérem. A 34 éves olimpiai bajnok, mint három­­tusázó kezdte. Csakhamar, mint öttusázó is felhívta magára a figyelmet és Varsóban már len­gyel bajnokságot nyert. Ez év májusában pedig a római nem­zeti öttusa verseny megnyerésé­vel bizonyította be, hogy a leg­jobbak között is megállja a he­lyét. A csapat legidősebb tagja a 29 éves Nagy Imre már nyolc éve szerepel az élvonal­ban. Mint érdemes sportoló, számos hazai verseny győztese volt és 1958-ban az aldershoti világbajnokságon ötödik lett. Kitűnő idegzetű, nagyszerű ver­senyző. Négyéves válogatottsá­gára tette fel a koronát a római arany és ezüst olimpiai bajnoki éremmel. öttusa-csapatunk Benjáminja a 22 éves Balczó András mintaképe a szerény, halkszavú, munkáját becsületesen ellátó sportolónak. A fiatal csepeli műszerészt a csepeli gyárban nemcsak úgy ismerik, mint az egyik legjobb magyar öttusázót, hanem úgy is, mint aki a mun­káját mindenkor becsületesen elvégzi. Nagy örömet szereztek öttusá­zóink a magyar sportszeret a kö­zönségnek és büszkék lehetünk rájuk, mert valóban „visszafi­zettek valamit" dolgozó népünk­nek szerető és áldozatkész gon­doskodásáért. Németh Ferenc Nagy Imre Balczó András

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék