Népsport, 1960. november (16. évfolyam, 225-244. szám)

1960-11-01 / 225. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA KEDD, 1960. NOVEMBER 1.­­ Ara­­tó fillér XVI. ÉVFOLYAM, 225. SZÁM Asztaliteniszben ismét nagy kü­zdelmek, meglepő eredmények A belgáknak is csalódást okoztunk JEGES TERVEK Hetedszer November 7 tiszteletére A Nagy Októberi Szocialista Forradalom tiszteletére az idén is sorra kerül az Újpesti Dózsa hagyományos városon keresztüli futóversenye.­ November 5-én, szombaton 15.30 órai kezdettel immár hetedszer rendezik meg az egyéni és csapatversenyt a szokásos útvonalon. A rajt a Hő­sük terén, a cél pedig a Szabad­ság téri szovjet hősi emlékmű előtt lesz és a kb. 3300 m-es tá­von felnőtt és ifjúsági versertü­­zök együtt indulhatnak. Francia javaslat A francia labdarúgó szövetség tanácsa szombaton este foglalko­zat a legközelebb sorra kerü­lő Franciaország—Magyarország mérkőzés ügyével, s azt javasolja az MLSZ-nek, hogy a találkozó 1962. április 15-én Párizsban le­gyen. Elutazott Párizsba a női röplabda-válogatott Csütörtökön kezdődik Párizsiban az öt ország női röplabda-tornája, amelyen a mi csapatunk is részt vesz Hollandia, Jugoszlávia, az NDK és a tenvde­ző Franciaország együttese mellett. Hétfőn reggel 9 órakor Surányi Miklós és Hen­nn­g Ernő vezetésével a követ­kező 12 játékos utazott el Pá­rizsba: Baranyainé, Borbély, Dencsiné, Gödör, Juhászaié, Ká­posztás, Kátay, Kékesi, Kovács É, Nagy, Pető, Rakacaktné. A csapattal utazott még Dánóczi Rezső játékvezető. A torna va­sárnap ér véget. Nemzetközi asztal­itenisz-verseny Bécsben November 5. és 6-án a bécsi Stadthalléban rendezik meg Ausztria nemzetközi asztalite­nisz-bajnokságának küzdelmeit, amelyre 112 nevezés futott be. A nevezettek között 39 női és 73 férfi versenyző neve szere­pel­ A bajnokság november 5-én, szombaton kezdődik, reggel nyolctól est­e hatig az első for­dulókat bonyolítják le. Este hét órakor kezdődnek a negyeddön­tők. Vasárnap 9-től bonyolítják le a szombatról elmaradt negyed­döntőket és a középdöntőket délután fél ötkor pedig már e döntők kezdődnek. A volt világbajnok román Ro­beanut nem emelték ki, ő Máthé csoportjában szerepel. A kiemelt játékosok a következők: Férfiak: Lanason (svéd), St­anek (csehszlovák), Schneider (NDK) Mikó (csehszlovák), Mellet re( tevéd), Sidó, Földi és Bérczik. Nők: Kóczián, Kerekesné Máthé és Simon (holland). Férfi páros: Meilström — Lars­een (svéd). Mikó—Posespal (cseh­szlovák). Schneider —Pleuce (NDK). Bérezik—Sidó. Női páros: Kóczián—Máthé Mátér —Kniee (NSZK). Kunz— Tahreit (NDK). Rozeanu — Kere­­keené.• Vegyespáros: Kóczián—Bérezik. Trozeanu — Meilström. Máthé— Fö­ldi, Kerekesné — Sidó. A labdarúgó NB I tizedik fordulójának valameny­nyi mérkőzése vasárnap kerü­­l lebonyolításra A végleges mű­sor: MTK—Sal­gó­tarján, Hungá­ria körút, 10.30 (Farkas I.) Bp H­o­n­véd — V­asas, N­é p®t­ad­ion, 12.15 (Dorogi), Ferencváros— Diósgyőr, Népstadion, 14 (Kapó­cs), Csepel—Szeged, Csepel, 14 (Szigeti L.), Dorog—Tatabánya, Dorog, 14 (Soós G.), Debrecen — Győr, Debrecen, 14 (Zsol­t). Nem volt 12 találatos szelvény a Totóban A TOTÓ 44. heti hivatalos n­ye­­reményjegyzékéből. Beérkezett 721 385 db szelvény, felosztásra került 1 298 493 forint. 12 talá­­latos szelvény nem akadt. 11 ta­lálat (5 db) = 64 925 Ft. 10 talá­lat 111­ ,\V­) „• fo­­nt 50 fil­lér. 9 találat (1128 db) = 383 fo­rint 75 fillér. o­r 16­. I­mpentors- *¡ »j* *2* *j» ♦† *j« #j* *j* •*` *2* *1♦ *2* *2» *j» ♦* Férfi röplabda-válogatottunk bejutott a VB tizes döntőjébe — Távbeszélő-jelentésünk. — Az AFP jelenti Párizsból. A Brazíliában folyó röplabda­világbajnokságon vasárnap foly­­tatták a selejtező mérkőzéseket. Ezen a napon lépett először pályára a magyar férfi röplabda­­válogatott. Ellenfele az argentin együttes volt. A magyar csapat jó játékkal, könnyedén vette csoportjában az első akadályt és biztosan győzött. Mivel az argen­ti­n válogatott szombaton Cseh­szlovákia együttesétől is veresé­get szenvedett, a magyar válo­gatott, bármilyen eredményt is ér el második mérkőzésén a csehszlovák válogatott ellen máris bejutott a VB tízes döntő­jébe. Az érdeklődés lényegesen na­gyobb volt, mint az első napi küzdelmeken. Jellemző, hogy pél­dául a Szovjetunió—Csehszlová­kia női mérkőzést tízezer em­ber tekintette meg. A világ két legjobb­­női csapatának találkozó­ja a 3:0 d A szovjet győzelem el­lenére is hallatlanul izgalmas és igen színvonalas volt, úgy­hogy a szépszámú nézőközönség úgyszólván végigtapsolta az egész mérkőzést és utána is hatalmas tapsvihar jutalmazta a ritka élményt nyújtó két kiváló együt­test. Szakemberek véleménye sze­rint a brazil női csapat a vára­kozáson felül jól játszott az ed­digi mérkőzéseken és könnyen meglepetést is okozhat. A férfiak mezőnyében a leg­izgalmasabb találkozó az Egye­sült Áll­am­ok—Franci­aorsz­á­gi mérkőzés volt, amely a többiek­kel ellentétben öt játszmából állt A szovjet női válogatotton kívül eddig a cseh­szlovák férfi együt­tes játéka aratta a legnagyobb sikert, míg egyénileg a román Derzi tetszett legjobban a brazil szurkolóknak, akit hallatlanul veszélyes támadón­yitásai és véd­hetetlen leütései miatt nagyon sokszor tapsoltak már meg. Férfiak. A-csoport: Brazília—Venezuela 3:0. B-csoport: Japán—Paraguay 3:1. C-cso­port: Magyarország— Argentína 3:0 (1, 9, 3). D-csoport: Lengyelország— Peru 3:0. E-csoport: Egyesült Államok — Franciaország 3:2. Nők: A-csoport: Egyesült Államok— NSZK 3:0. B-csoport: Szovjetunió—Cseh­szlovákia 3:0. C-cso­port: Lengyelország— Argentína 3:0, Japán—Uruguay 3:0. Hibaigazítás: A szombaton le­játszott Venezuela—Uruguay mérkőzést nem Uruguay, hanem Venezuela nyerte 3:1-re. Csaknem valamennyi csoport­ban eldőlt már, hogy melyik két csapat jut a csütörtökön kezdődő tizes, illetve hatos döntőbe. Ez csupán a két A-csoportban, va­lamint a női B-cso­portban nem dőlt még el, így a férfi mezőny­ben a döntő biztos résztvevői közé tartozik a B-csoportból a Szovjetunió és Japán, a C-cso­­portból Csehszlovákia és Ma­gyarország, a D-csoportból Ro­mánia és Lengyelország. Az E-csopo­rtban csupán egy mér­kőzést (Egyesült Államok — Fran­ciaország) kellett lejátszani. Me­xikó é® a Dominikai Köztársaság együttese ugyanis nem érkezett meg, így a másik két csapat játék nélkül győzött ellenük, ő természetesen bejutott a döntő­be. Biztos résztvevője a döntő­nek az A-csoportból Brazília együttese is, s hogy Uruguay és Venezuela közül melyik lesz a másik, az a magyar idő szerint kedden hajnalban sorra kerülő Brazília—Uruguay mérkőzésen dől el. (India ellen ebben a cso­portban is játék nélkül győzött minden csapat.) A nők hatos döntőjének biztos résztvevői közé tartozik az B-csoportból is .Szovjetunió­ — a m­ásik résztvevő kérdése a Csehszlovákia — Peru mérkőzésen dől el — és a el­eső portból Lengyelország és Japán. Az A-csoport végső sor­rendje még teljesen bizonytalan, mivel ebben a csoportban még három mérkőzés van hátra. Váltakozó sikerrel... -­ Távbeszélő-jelentésünk. — (Lipcse, október 31.) A ma­gyar birkózók elég váltakozó si­kerrel szerepeltek a Werner See­­lenbinder-emlékversenyen. Mint előzőm­ már telefonáltam, mind a három magyar fiúban nagyon bíztunk — annak ellenére, hogy súlycsoportjaikban igen nagy­nevű, s erős mezőnyök gyűltek össze. A hétfői döntőkre, sajnos, hármójuk közül már csak kettő­nek lehetett szurkolnunk. Szabad­fogásban először a váltósúlyúak küzdelménél voltünk érdekelve Itt Zsibrita a második helyen végzett egy lengyel versenyző mögött. Csak a mérlegelésnél dőlt azonban el a küzdelem a döntő mérkőzés után — e köny­­nyebb lengyel javára. Nehézsúlyban viszont igen ér­tékes Vitjc győzelme, különösen akkor, ha figyelembe vesszük: minden mérkőzését tussal nyerte! Kötöttfogásban egyedül Dell képviselte a magyar színeket. A váltósúlyú mezőnyben azonban csak a hatodik hely elérésére futotta az erejéből. A lipcsei Testnevelési Főiskola nagytermében­ tehát hétfőn este véget értek a németek mártír­halált halt birkózója emlékére kiírt birkózóverseny küzdelmei. A kis magyar csapat szerdán este érkezik Budapestre. Maróti János A Bp. Honvéd kézilabdázóinak sikere Berlinben Október 29-én és 30-án az ASK Vorwärts Berlin rendezésében ke­rült l­ebonyolítás­ra az utóbbi idők egyik legnagyobb szabású nem­zetközi kézilabda-tornája. Az egyes országok ezen a legjobb klubcsapataikkal vettek részt. Az NDK-ból a rendező egyesületen kívül a Lokomotive Leipzig, a Dynamo Hallé és Rostock csa­patai vettek részt, a csehszlová­kokat a bajnok Dukla Prága, Ro­mániát az ugyancsak bajnok CCA Bukarest, Dániát az Európa Ku­pa-győztes AGF Aarhus csapata képviselte. Magyar részről a Bp. Honvéd együttese szerepelt a tornán. A résztvevő együtteseket két négyes csoportba osztották A Bp. Honvéd az első csoportba került és itt az egyes csapatok ellen a következő eredményeket ért© el: AGF Aarhus 11:9, ASK Vor­­tvarts 13:6, Dynamo Hallé 7:7. A Bp. Honvéd tehát veretlenül lett első csoportjában. A másik csoportban a Dukla Prága sze­rezte meg az első helyet és így a döntőt a­ Dukla Prága és a Bp. Honvéd együttese játszotta. A mérkőzést a rutinosabb csehszlo­vák együttes 9:5 arányban meg­nyerte és ezzel első lett a tor­nán, a Bp. Honvéd pedig má­sodik. A Honvéd játékosai részére különösen nagyjelentőségű volt a dán Európa Kupa-győztes együt­tes ellen­s találkozó. A dánok el­len aratott győzelmük nagy mér­tékben növelte önbizalmukat és hozzájárult a további sikere® s­ze­replésükhöz. Valamennyi mérkő­zésükön igen jól é® sportszerűen játszottak és megérdemelt kö­zönségsikert arattak. A magyar csapat sikerét bizonyítja az s, hogy a torna befejezése után a különböző országok szakvezetői és megfigyelői meghívásokkal halmozták el az együttest, a meghívásoknak azonban a VB selejtezőre való tekintettel a Honvéd együttese nem tehetett Jelentős sikerként kell elköny­velni a Bp. Honvéd berlini telje­­sítmén­yét. Befejeződtek a mezei ijászversenyek Vasárnap délelőtt mezei ijász­­versenyt rendezett a Nimród Sportkör Budaörsön,­­ ez egy­ben idényzáró is volt. A három fordulóra tervezett versenysoro­zatból az időjárás viszontagságai miatt csak­ kettőt tudtak meg­rendezni és az eredményeket a két verseny alapján számították ki. A felnőtteknél Vida József nyert egyenletes sorozataival. Az első nap után vezető Dorcsák Lajost a szél vasárnap nagyon zavarta. Külön meg kell említeni a Nimród Sportkör lelkes munká­ját, amelynek eredménye volt ez a két jól sikerült verseny. Be­bizonyította, hogy a saját ere­jéből is futja helyes kezdemé­nyezésre. Felnőttek: 1. Vida József (V ker. MHL) 236 po­nt, 2. Dorcsák (e. k.) 197, 3. Wágmer (Népsta­dion) 159. Ifjúságiak: 1. Tóth Ágoston (MHL Postás) 131 pont, 3. Orosz (MHL Postás) 119, 3. Székely (Népstadion) 81. Úttö­rők: 1. Kendolf (MHL Postás) 64 pont. Felnőtt csapat: 1. Népsta­dion (Wágner, Vajda, Székely Gy., Székely J.) 468 pont, 2. Nimród 206 pont. Amígt Gurícs Gyurka, a kötött­fogású v­á­l­ogatott bi­rkózó-csapat ka­pitánya abba nem hagyta az aktív versenyzést, csak kevés nemzetközi versenyen­­ ütött szóhoz Piti Péter, a Vasas nagyon tehetséges, szor­galmas verseny­zője. Éveken ke­resztül második volt, külön klasz­­szist képviseltek a fél nehézsúly­ban Gu­­l­ csal, de ő „ép lélekkel” kibírta a tartalék­­­­sors nehéz éveit. É s amikor végre az­­ első sorba léphe­­­­tett, egy jól meg­­­­alapozott, minden­­ szempontból ki­­s fogástalanul fel­­­­készült versenyző­­ benyomását keltette. Negyedik lett a római olimpia nehéz mező­­je­nyélben, első helyen végzett a Szelky Ottó emlékversenyen, s a­­ szombaton megrendezett Magyar­ország — OSZSZSZK válogatott ta-­­­lálkozón egyedül ő győzte le — méghozzá kétvállalt — szovjet­­ ellenfelét. Képünk a Gromiko elleni mérkőzésének eredményhír­der­í­tését ábrázolja. (Pobuda Foto.) . A sakkolimpián Jugoszlávia—Magyarország 2.5:1.5 a* Távbeszélő-jelentésünk. s» (Lipcse, okt. 30. este.) A Messe­­haus II. emeleti nagytermében a sakkolimpia döntőjén vasárnap este is csaknem valamennyi táb­lán éle® küzdelmek folytak. Ma­gyarország sakkválogatottja ez­úttal Jugoszlávia csapatával ke­rült szembe és nagy küzdelmük­re jellemző, hogy mindössze két játszmában történt döntés. Az első táblán az előző fordulóban Tál világbajnok ellen kitűnő for­mában küzdött Gu­goncs győzött Szabó ellen, a második táblán pe­dig a Portisch — Matanovics játsz­ma döntetlen eredménnyel vég­ződött. Két­ játszma függőben ma­radt, a Barcza—Ivkov, továbbá a Lengyel — Damjanovics közötti. Mindkét játszmában a magyar versenyzők hadállása esélye­sebb A harmadik forduló nagy meg­lepetést is hozott. A Szovjetunió — Hollandia találkozón a holland versenyzők rendkívül eredménye­sen küzdöttek. Keres, Korcsnoj és Petroszjan ugyanis csak dön­tetlent ért el és Szmiszlov ex­­világbajnok függőben maradt játszmája is döntetlen színezetű. Az NSZK—Románia találkozón érdekességként említjük meg, hogy valamennyi játszma döntet­lenül végződött. A Csehszlová­kia—NDK mérkőzés két függő­játszmájában az NDK-verseny­­zők behozhatják hátrányukat Döntetlen végeredmény ígérkezik az Argentína—Anglia mérkőzé­sen is az El­skases—Clarke hadállás alapján. A harmadik forduló eredményei: Szovjetunió—Hollandia 1.5:1.5 (1), Egyesült Államok—Bulgária 2.5:0.5 (1), Jugoszlávia—Magyar­­ország 1.5:0.5 (2), Argentína— Anglia 1.5:1.5 (1), NSZK—Romá­nia 2:2, Csehszlovákia — NDK 1.5:0 5 (2),★ (Lipcse, október 31.) A magyar sakkcsapat szállásán, a Hotel Astoriában a hétfőre virradó éj­szaka alvás helyett elemzés folyt. A jugoszlávok ellen függőben maradt két játszmában ugyanis a magyar versenyzők nyerésre álltak. Barcsának és Lengyelnek egyaránt kedvező pozíciója volt és így mindkét játszmában magyar győzelem ígérkezett. A fejlemények azonban csak rész­ben váltották be a reményeket. Lengyelnek csak néhány lépés­re volt szüksége, hogy győzzön Damjanovics ellen, Barcza azon­ban váratlan helyzetbe került, avkov néhány lépés múlva meg­lepő folytatást talált és leegysze­rűsítette a hadállást gyalog­hátrányos bástyavégjátékra. Ez­zel döntetlen esélyeket teremtett. Eszsza a továbbiakban erőltette a nyerést, durva hibát vétett , és vesztett. A Jugoszlávia—Magyar­­ország találkozó végeredménye tehát 2.5:1.5 arányú jugoszláv győzelemmel zárult. A hétfő délelőtti függőjátsz­­mék fa..­:at...sa..:ci- az élen Siló szovjet és amerikai csapat egy­formán úg­y egy győzelemmel gy­arap­íto­tta pontkészleté­t. drmiszlov ér.-világbajnok leg­jobb form­á­jára emlékeztető mó­don nyert Bourrmeister ellen. A t.Úszótag döntetlen színezetű végjátékban előnyt előnyre hal­mozva, pontos játékkal győzött. Az amerikai Woinetoun Mi név ellen érvényesítette álláselőnyét. Még egy meglepő győzelem szű­­küdött a függősdíszmák folytatá­sakor: Eu­skases nagymester egyenlő hadállásból nyert Clar­ke ellen. A III. forduló végeredménye: Szovjetunió—Hol­landia 2.5:1.5. Egyesült Államok—Bulgária 35:0.5. Jugoszlávia—Magyaror­szág 2.5:1.5 (Ivkov—Barcza 1:0. Damjanovics—Lengyel 0:1.) Ar­gentín­a—Anglia 2.5:1.5. NDK— Csehszlovákia 2:2. A döntő állása a III. forduló után: 1—2. Egyesült Államok, Szov­jetunió 9—9. 3. Jugoszlávia 7. 4—5. Argentína, Csehszlová­kia 6.5—6.5, 6—7. Magyarország, NDK 6—6, 8. NSZK 5.5 9. Anglia 5. 10—11. Hollandia, Románia 4.5—4.5. 12. Bulgária 2.5 pont. A vasárnap esti forduló a nézőközönség számát te­kintve újabb csúcsered­ményt hozott: 8000 volt a nézők száma! Lipcsébe megérkeztek a magyar turisták, köztük Flesch­l János mester, aki legutóbb felállította a vakszimultán világcsúcsát, va­lamint Honfi Károly mester, egyik élversenyzőnk. Hétfőn, a negyedik fordulóban a magyar sakkválogatott a Szovjetunió csapatával kerül szembe, íme a párosítás: 1. Tál —Szabó, 2. Portisch—Botvinnik, 3 Keres— Ritek, 4. Kluger—Pet­­roczjan Azi elölálló versenyzők játszanak világos színnel. Szer­dán a hollandok ellen mérkőzik a­­magyar csapat. Befejezték a B­­ég C-csoport III fordulójának függőjátszmáit is hétfő délelőtt. Eredmények: A B-csoportban: Ausztria — Dánia 2.5:1.5, Lengyelország—Spanyol­­ország 2.5:1.5, Svédország —Finn­ország 3:1, Kuba—Norvégia 2.5:1.5, Chile —India 3.5:0.5, Izrael­—Izland 3:1. A B-csoport állása a 11. for­duló után: 1. Izrael 9, 2. Svéd­ország 8.5, 3. Ausztria 8, 4. Dá­nia 6.5, 5—7. Chile, Kuba, Nor­végia 6—6, 8. Lengyelország 5.5, 9.­­Finnország 5, 19. Spanyol­ország 4.5, 11 — 12. India, Izland 3.5 —3.5. 11 A C-csoportban: Portugália— F­ü­­­öp-szi­ge­tek 3:1, Bel­g­i­u­m — Ecuador 2:2, Mongólia—Tunisz 3:2, Indonézia—Albánia 3.5,3.5, Franciaország— G­örögország 2:2, Olaszország—Írország 2.5:1.5, Bolívia—Monaco 3:1, Málta— Libanon 3.5:0.5. A C-csoport állása a 11. forduló után: 1. Portugália 9. 2. Indoné­zia 8. 3 — 5. Ecuador, Fü­löp­szigetek, Tunisz 7 — 7. 6—9. Bel­gium, Görögország, Mongólia, Olaszország 6.5 — 6.5, 10. Francia­­ország 6, 11 —13. Bolívia, Ír­ország, Málta 5.5 — 5.5, 14. Albá­nia 5, 15. Monaco 3.5, 16. Liba­non 1 pont.★ Noha a XIV. sakk­olimpia áll az NDK sportéletének homlokterében , Lipcse vasárnap színhelye volt az NDK ifjúsági sakk-csapatbaj­noksága záróünnepélyének is. Az NDK-ban magas színvonalon áll az ifjúsági sakkélet. A most véget ért ifjúsági sakk-csapatbajnokság­nak nem kevesebb, mint három­ezerötszáz részvevője volt! A díj­kiosztással egybekötött záróünne­pélyen megjelent Tál világbajnok is, továbbá Lilienthal szovjet, Pachman csehszlovák és Uhlmann NDK nemzetközi nagymester Gasztonyi Endre Érdekes versenyek Vas megye versenynaptárában Az utóbbi napokban, elkészült Vas megy© 1961. évi versenynap­­tára. Az új versenynaptár sok érdekességet­­ tartalmaz. A Vas megyei Kerékpáros Szövetség 1961-ben már nyolcadszor ren­dezi meg a Dunántúli Kerékpá­ros Körversenyt. A háromnapos országúti verseny mellett elő­ször kerül kiírásra a megyei körverseny a közhasználatú gé­pekkel. A megyei asztalitenisz szövet­ség jó munkájának elismerése­ként február első napjaiban Szombathelyen rendezik meg az országos vidéki egyéni bajnok­ságot. A szövetség vezetői tár­gyalásokat folytatnak a dona­­uitziekkel egy nemzetközi talál­kozó rendezése érdekében. Örvendetes jelenség, hogy a megyeszékhely mellett jövőre a nagyobb községek sportkörei is rendeznek meghívásos versenye­ket. Az őszi hagyományos 25 km-es futóverseny immár heted­szer kerül megrendezésre. A Magyar Birkózó Szövetség a Herlicska Róbert-emlékver­­senyt Szombathelyen rendezi meg, míg a megyei szövetség Vas megyei Burgenland váloga­tott mérkőzést rendez. A megyei labdarúgó-szövetség ebben az évben Burgenland és Karinthia válogatottjával találko­zott. 1961-ben ez előbb említett két válogatott mérkőzést ismét megrendezik, de sor kerül a Vas megyei Stájer válogatott mérkőzésre is a Stájer Labda­rúgó Szövetség 50 éves jubileu­ma alkalmából. A kézilabda szövetség a nyá­ri hónapokban tsz-kupa mérkő­zéseket, az őszi hónapokban pedig Füzér Sándor-emlékver­­senyt rendez a falusi csapatok részére. A kosárlabda szövetség az idén először rendezte meg a dunántúli megyék ifjúsági férfi válogatottjainak találkozóját. Jö­vőre ifjúsági női csapatok ré­szére is kiírják az Ifjúsági Ta­lálkozó-kupát. A röplabda­­szövetség műsorában hat megye férfi válogatottjának részvételé­vel Savaria Kupa kerül sor­ra. Első ízben rendezik meg a Pozsony—Szombathel­y és Szom­bathely— Pozsony férfi váloga­tott-mérkőzéseiket. A megyei tenisz-szövetség naptárában Bujtor Margit-em­lékverseny, Dunántúl bajnoksá­ga, Szép István-emlé­kverseny és országos I. osztályú verseny sze­repel. A vívók műsorából ki­emelkedik a Felszabadulási Ku­­pa-verseny ifjúsági vegyes csa­patok részére, K. A. Síszövetségi ülés — részvétlenséggel A Heves megyei Sí Szövetség a festői Galyatetőn tartotta meg ki­bővített ülését, amelyre a szövet­ség tagjain kívül meghívást kap­tak a szakosztályok vezetői és az érdekelt testnevelő tanárok is. Sajnos, a „kibővített ülés” — amelyhez a sísport fejlődésével kapcsolatban sok reményt fűztek a szövetség vezetői — nem úgy sikerült, mint tervezték. Mond­hatni: részvétlenségbe fulladt a jó szándék, mert a meghívottak közül igen sokan — főleg a test­it­eve­lő tanárok — egyszerűen távolmaradtak. Pedig ha valamikor, most igazán nagy szükség volna az összefogásra, segítségre, hiszen azáltal, hogy a kékesi sífelvonót — amely eddig az FTC birtoké­ban volt — ismét a Heves megyei Sí Szövetség vette kezelésbe, megnövekedtek a fejlődés lehető­ségei. A szövetség pedig nem mond le a lehetőségek kiaknázásáról, s ezért cs­ak helyeselni lehet, hogy november elejére újból, összehív­ja a megye szakembereit. Az ülésen egyébként Gallai István tartott érdekes beszámolót az 1960. év munkájáról, valamint a jövő év terveiről. Rábel Mihály, a gyöngyösi síelők edzője bemutatta a gályás sípályákat, s az ott folyó mun­kákat ismertette az országos szö­vetség jelenlevő képviselői előtt. A munkálatok egyébként jól foly­nak,­­ mire lehull az első ,,ko­moly” hó , kifogástalan lesikló-, műlesikló-, futó- és ugrópálya várja majd a élsport szerelme­seit. Somody József

Next