Népsport, 1961. február (17. évfolyam, 23-42. szám)

1961-02-02 / 23. szám

A­M­A 4. K­A­R TESTNEVELÉSI É­S SPORT TANÁTS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1961. FEBRUÁR 3. -ra Ára : Hó fillér + XVII. ÉVFOLYAM, 33. SZÁM ÍGY LÁTJÁK ŐK Kolozsvári tapasztalatok A baráti országok sportjából | A Bp. Honvéd atlétáiról Pénteken New Yorkban indul Rózsavölgyi Szerdán telefonon beszéltünk Rózsavölgyi Istvánnal, aki vasár­nap óta már New Yorkban készül további amerikai fedettpálya-ver­­senyeire. Mindjárt azzal kezdte a beszélgetést, hogy pénteki repülő­­útja Budapesttől New Yorkig bi­zony nem volt éppen „menetrend­­szerű”. — Amszterdamig még rendben volt a dolog. Ott kellett átszállni, de a rossz időjárás miatt hosszú órákig vártunk az indulásra, olyan nagy viharok dúltak az Atlanti óceán felett. Amikor végre elindul­tunk, a légiút elég jól telt el, de kilencórás késéssel, amerikai idő szerint csak szombaton reggel fél hat tájban érkeztünk meg New York­ba. A repülőtéren már várt Ferris, az amerikai szövetség tit­kára és mindjárt szálltunk is át a Bostonba induló repülőgépbe. Fél nyolc volt, amikor beértünk a bostoni szállodába. Fáradt vol­tam, de szükségem volt mozgásra, így a verseny színhelyén mindjárt tartottam egy kis edzést. Utána feküdtem csak le, de hat óránál többet nem aludtam. Az eredményt tudjuk, Rózsavöl­gyi a fárasztó út ellenére is sike­resen kezdte meg idei amerikai szereplését. A rendezők örül­tek, hogy elindult, a áfaj­tó és a közönség pedig igen méltányolta teljesítményét. A verseny részleteiről Rózsa­völgyi így számolt be: — Fáradt voltam ahhoz, hogy komolyabb iramra vállalkozzam. Volt ugyan most is ,,vezető-nyúló, aki az első körökben erős iram­ról gondoskodott, én azonban csak a néger Jones­re ügyeltem. Tudtam, hogy ő a legerősebb ellenfelem és mögéje helyezked­tem. Két körrel, tehát körülbe­lül 300 méterrel a cél előtt az­után belevágtam, sikerült arány­lag könnyen elhúznom Jones-ék­­től, a végét is elég jól bírtam és biztosan győztem. A bostoni Gar­­den fapályája egyébként méret­ben, minőségben is teljesen ugyanolyan, mint a New Yorkié. A verseny után a még szo­­katlan fapadlótól erős izom­lázat érzett, fáradt is volt. Azóta azonban már teljesen kipihente magát bajnokunk és végzi rendesen edzéseit, a „régi’” szokott helyen, a New York AC sokemeletes klubházának egyik hatalmas edzőtermében, a fapadlós kör karzaton. Kinn a szabad­ban hideg, szeles az idő. " A következő versenyem nem szombaton, hanem pénteken lesz itt a Madison Square Gardenben. A New York-i sportújságírók hétfőn tartották szokásos heti értekezletüket, amelyre mindig meghívják a kül­földi versenyzőket és kikérdezik őket terveik, esélyeik felől, ők tájékoztattak a pénteki ellenfe­lekről is. A legerősebb ellenfelem Cunliffe lesz, aki szomba­ton Bostonban igen könnyen csúcsot javított 1000 yardon, továbbá az olimpiás Grelle, aki már régi ismerősöm a korábbi fedettpálya-verse­nyekről. Azóta hallottam, hogy megérkezett a rhode­­ziai Sullivan is, de még nem találkoztam vele. Befejezésül mégi elmondta Ró­zsavölgyi, hogy a jövő héten Phi­ladelphiában, utána pedig Los Angeles-ben versenyez. ­ Tömörülés a jégkorong-bajnokság élén A Kisstadionban ismét két mérkőzést játszottak a jégko­rong-bajnokság második forduló­­jában kedden este. Kellemes idő­ben, de kevés néző előtt zajlott le a két találkozó, köztük az U. Dózsa—Bp. Vörös Meteor rang­adó, amelynek egy részét a tele­vízió is közvetítette. FTC—Bp. Postás 19:4­0 (6:0, 5:2, 8:2) Vezette: Duppay, Müncz. FTC: Csánk — Zádor, Erdős — Ká­rász Gy., Grimm, Simon. Csere: Kárász I., Schneck­, Schwalm, Balogh, Szende, Bárányi, Ocskó, Némon. Edző: Rajkai László. Bp. Postás: Nagy — Wohl, Ta­mási — Klemm, Edelmayer, Gazda. Csere: Gáspár, Vetró, Berta, Fodor, Szikra. Edző: Ti­­pold György. Gólütő: Balogh (5), Kárász Gy. (4), Simon (3), Schwalm, Szende, Grimm (2—2), Erdős, Ill, Klemm, Gazda. Edel­mayer, Szokra. A mérkőzés kimenetele az eredmény szempontjából egy percig sem volt kétséges, még akkor sem, amikor az első perc­ben kiderült, hogy csak a postások kapuja mögött áll gólbíró. Rövid tanácskozás után Pete Vince, a Műjégpálya igazgatója ugrott be gólbírónak. Kedves versenybíróság! Nem lehetne egy kicsit körültekintőbben a talál­kozót kiírni? A játékvezetők se hibáztak, hiszen nekik a mérkő­zés kezdete előtt meg kellett volna győződniök, helyükön van­nak-e a gólbírók. Ettől a kis megszakítástól eltekintve, rend­ben folytatódott a találkozó. A zöld-fehérek az első perc­től kezdve erősen rohamoz­tak, összjátékra törekedtek, elsősorban a Balogh-sor. Végig három sorral játszottak. Az adódó hel­y­zeteknek nagy százalékát ki is használták. A Bp. Postás játékosain már a fá­radtság jelei mutatkoznak. Végig lelkesen küzdöttek, néha szívó­san védekeztek és több szépen felépített támadást is vezettek.* A lelkesedés azonban kevés volt a technikásabb és taktikusabb ellenféllel szemben. Az FTC ez­zel a győzelemmel a bajnokság élére került. Csere: Martinuzzi, Miks, Kun, Varga, Hajdú, Egril, Tóth. Edző: Derva László. Gólütő: Patócs A. (12. perc), Kondorosi (19. p.), Pa­tócs A. (26. p.), Boróczi (48. p.), Lőrincz (49. p.), Bárány (55. p., öngól), Boróczi (57. p.). A lila-fehérek öltözőjében sok tanakodás folyt, játszhat-e Palo­tás János, aki legutóbb a BVSC elleni mérkőzésen megsérült. Pa­lotás fejvédőben vállalta a játé­kot és megmondhatjuk: régen játszott, főleg küzdött ilyen jól. A találkozó a várakozásnak megfelelően érdekes, a má­sodik harmadtól kezdve pe­dig fóh­amú játékot hozott. Az U. Dózsa játékosai frissebben és lendületesebben játszottak, mint ellenfelük, s igen jól küz­döttek. Bizonyítja ezt az is, hogy a harmadik harmadban ember­hátránnyal két gólt ütöttek. Szép és gyors összjáték után született az ötödik gól. A Bp. Vörös Meteor gyen­gébb teljesítményt nyújtott, mint legutóbb az FTC ellen. A játékosok gólhelyzeteket is te­remtettek Andorka kapuja előtt, de vagy sokat kivártak vagy el­kapkodták azokat, s emiatt még a legtisztább alkalmat sem tud­ták gólszerzésre kihasználni. A mérkőzés során hét alkalommal emberelőnnyel játszottak (tőlük senkit sem állítottak ki), de gólt ütni nem tudtak. A lila-fehérek nagyobb küz­deniakarásuknak köszönhe­tik a megérdemelt győzel­met, bár a gólarány kissé túlzott. A bajnokság állása: 1. FTC 9 6 2 1 67: 34 14 2. Bp. V. Meteor 9 6 1 2 49: 29 13 3. U. Dózsa 9 5 2 2 63: 32 12 4. BVSC 8 4 — 4 69: 35 8 5. Bp. Építők 8 1 2 5 23: 42 4 6. Bp. Postás 9 — 1 8 26:125 1 Újpesti Dózsa—Bp. Vörös Meteor 6:1 (2:0,1:0, 3:1) Vezette: Dombóvári­. Ujfalussy R. II. Dózsa: Andorlea — Patócs Gy., Palotás II — Boróczi, Zit­a, Lőrincz. Csere: Bárány, Molnár, Hága, Palotás I. Hajok: Patócs A., Kondorosi, Patócs P. Edző: Sza­mosi Ferenc. Bp. V. Meteor: Lo­­sonczi Gy. — Havas, Losonczi J. — Madarassy, Rozgonyi, Ziegler. Az új feladatokról is időszerű kérdések: beszéltek az MTSH sajtóértekezletén Szerdán délelőtt az MTSH székházának tanácstermében Gyenes András, az MTSH elnök­helyettese sajtóértekezlet kereté­ben ismertette a magyar sport soron következő feladatait, idő­szerű kérdéseit. Elmondotta, hogy mint ez már az MTST elnökségi ülésén nyil­vánosságra került, a sportélet irányítását az MTST végzi, s eb­ben a kérdésben már megvan az összhang a kü­lönböző sportszövetégekkel. Ugyancsak megegyezés történt a válogatott keretek és a klubok munkájának összehangolására, amelyben természetesen a válo­gatott érdekei kerülnek előtérbe Tisztázódtak már a válogatás elveinek kérdései is, az edző­táborozás, annak időtartama stb. Továbbmenően hangsúlyozta, hogy a szövetségeknek a közeljö­vőben el kell készíteniük szakmai programjukat, amely az MTST 5 éves fejlesztési tervébe illeszkedik. Amelyik sportág a világ- vagy európai élvonalba tartozik, ott az eredmények tartására, kell törekedni. Az elmaradott sport­ágakat pedig — főleg azokat, amelyeknek nálunk már hagyo­mányai vannak — az európai színvonalra kell felhozni. Mint például az ökölvívást, a birkó­zást, a lövészetet, a kerékpárt, a műkorcsolyázóét. Egyes sportágak, fejleszté­sét külföldi edző fogja majd elősegíteni. Az NDK-ból például kerékpáros edző jön majd, jégkorongban pedig a csehszlovák Kominek szerződését további 1 évre meg­hosszabbították, elsősorban azért, hogy a hok­iidényben, a fiatal magyar edzők ismereteit gyarapítsa.. -------------­A magyar sport pillanatnyi legfontosabb feladata ebben az évben, jövőre és 1963- ban a belső megerősödés el­érése, ezen belül a szakmai munka fejlesztése, a minél több edzési lehetőség bizto­sítása és a jobb sportszer­ellátás. A válogatott keretek kialakítá­sánál természetesen az A-kere­­tek jelentősége a legnagyobb, utánuk azonban mindjárt az utánpótlás-keretek következnek. Az elgondolás az, hogy a meg­maradó A-válogatottak és az utánpótlás legjobbjaiból alakul­jon ki az egyes sportágakban az 1964. évi olimpiai együttes. A tervek szerint az A- és az utánpótlás-keretekkel tör­ténő foglalkozás csaknem azonos szintű lesz. Labdarúgásban például ez azt jelenti, hogy nem lesz B-váloga­­tott, mert ennek szerepét csak­nem teljes egészében az után­pótlás veszi át. A további fejlődés érdekében csütörtökön terjesztik az MTST elnöksége elé 30 klub mintegy 400 szakosztályával való foglal­kozási elgondolásokat. Ez azt je­lenti, hogy a szakosztályok a központi tervek szerint készítik el edzésanyagukat, s így ott is azok a módszerek érvényesül­nek, mint a válogatott keretek­nél. A válogatott csapatok edzői természetesen megadják a meg­felelő segítséget. A jövőben egyébként az A-, utánpótlás- és ifjúsági keret munkájának irá­nyításáért az A-válogatott ed­zője a felelős. A válogatott keretekkel kü­lönben 16 főfoglalkozású edző és 14 klubtól függetle­nített szakember foglalkozik. Ezután a bajnoki és verseny­­rendszerrel kapcsolatos kérdé­sekről beszélt Gyenes András. Az MTST 5 éves fejlesztési ter­vében már szó került a baj­noki rendszer átdolgozásáról, érintették ezt a párt sportra vo­­na­tkozó tézisei is. Mindazonál­tal az új bajnoki rendszer nem jelenti azt, hogy például már ebben az évben történik vala­mi változás, mert a bajnokságo­kat a kiírásnak megfelelő rend­ben lebonyolítják. Szó esett a sportközi nemzetközi ta­lálkozókról is. A csapatjátékokban 100 hazai és külföldi nemzetközi találko­zóra kerül sor a bajnokságok­ban, 1—3. helyen végzett csa­patokkal. A labdarúgásban az Európa Kupában a magyar bajnokcsa­pat, a Kupagyőztesek Kupájá­ban a második helyezett vesz részt, e szó van esetleg arról, hogy a Vásári Városok Kupájá­ban az utánpótlás együttes kép­viselje Budapestet. (MTI) Sándor továbbra is vezet A BTST székházában hétfő es­te is „nagyüzem” volt. Ekkor bonyolították le a budapesti egyéni sakkbajnokság VII. for­dulóját. Jellemző az éle© vetél­kedésre, hogy több játszmában csak nagy küzdelem után ala­kult ki döntetlen eredmény és 3 játszma függőben maradt. A vezető Sándor ezúttal óva­tosan játszott és Hont ellen döntetlent ért el. Dózsa Goszto­nyit győzte le éles küzdelem­ben, míg a Sebestyén—Heren­di, valamint a Cuibus—Csont Játszma békés kézfogással ért véget. A függőjátszmák­ban Né­­gyesy és Bakos között egyenlők az esélyek,­­a Varnusz—Tipary és az Ozsváth — Szilágyi játsz­mában Varnusz, illetve Ozsváth esélye látszik némileg kedve­zőbbnek Az élcsoport állása a VII. for­duló után: 1. Sándor 5. 2—5 Cséri­, Gaeztonyi, Honfi, Szilágyi 4.5—4.5, 6. Tipary 3.5 (2) pont. Boriszenko—Zatulovszkaja 3:3 Mint már jelentettük, Bori­szenko és Zatulovszkaja között páros mérkőzés folyik a Szov­jetunió női sakkbajnoka címért. Boriszenko nagyarányú vezetés­re tett szert a hat játszmára tervezett küzdelemben és csak döntetlen eredmény elérésére volt szüksége. Nagy meglepetésre azonban Zapulovszkaja kiegyen­lített és jelenleg a páros mérkő­zés állása 3:3. Három sza­kszervezeti futó indul Genfben A magyar szakszervezeti hosz- t­ezútávfutók — mint már koráb-­­­ban közöltük — az idén is két nemzetközi mezei futóversenyen vesznek részt. Az első február 12-én Genfben kerül sorra, a Svájci Munkás Sport Szövetség (SATUS) helyi szervezetének rendezésében. Az egyéni és hár­mas csapatversenyre a SZOT a következő versenyzőket jelölte ki: Fazekas (DVTK), Molnár (MTK), Szőke (Csepel). A verseny­­­távja 8500 m lesz, a magyar­­ versenyzőkön kívül többek kö­zött neves szovjet, NDK-beli, csehszlovák és lengyel atléták is indulnak. Folyik az előkészület a l’Hu­­manité március 19-én Párizsban sorra kerülő hagyományos me­zei versenyére is. Ezen négytagú szakszervezeti férfi csapat indul, a csapatot majd azokból a ver­senyzőkből állítják össze,­­akik Genfben nem szerepelnek. Kedden megtartották a válogatott labdarúgó-keret első közös edzését A labdarúgó válogatott keret­­ kedden délelőtt a Vasas népligeti stadionjában tartotta meg első közös edzését Bárót­ Lajos szö­vetségi kapitány irányításával. A keret tagjai közül a meghí­vottak, Sándor és Monostori ki­vételével mindannyian megjelen­tek, s csaknem kétórás munkát végeztek Volentik Béla, Illovszky Rudolf és Zalka András edzők vezetésével Annak ellenére, hogy az idő­­­járás nem kedvezett túlságosan a munkának, az egész keret nagy kedvvel és szorgalommal vé­gezte el a változatos edzés­anyagot, amelyben megfelelő arányban kaptak helyet az erőn­lét- és ruganyosság-fejlesztő, to­vábbá a változatos technikai gya­­korlatilag.Az első edzés 25 perces kétharten, játékkal fejeződött be. A ssl­skeszelebbi közös edzésre csütörtökön délelőtt kerül sor — ugyancsak a Vasas-pályán. Női asztalitenisz-válogatottunk nehezen győzött Bratislavában — Táv­besz­élő­ jelentésünk. — (Bratislava, február 1.) Hétfőn este érkeztünk meg Bratislavá­­ba, ahol nagyon kedves fogad­tatásban volt részünk. Néhány órával később szomorúan vettük tudomásul, hogy először Földy, majd utána Berezik is belázaso­dott. Kedden délelőtt még az volt a helyzet, hogy férfi csapa­tunk ki sem tud állni az esti mérkőzésre, hiszen négy versenyzőnk közül kettő be­teg lett. A mérkőzés előtt azonban Ber­ezik állapota valamit javult, s bajnokunk vállalta a játékot. A bratislavai város­i sportcsar­nok zsúfolásig megtelt, amikor felvonultak a csapatok. A nagy érdeklődés elsősorban a magyar versenyzőknek szólt. A csehszlo­vák közvélemény ugyanis, biztos női és férfi vereségre számított. Nos, most m­ár elmondhatjuk, hogy a nőknél nem­ sok hiányzott ahhoz, hogy csapatunk vesztes­ként hagyja el a küzdőteret. A női találkozó rosszul kez­dődött, Földyné váratlanul kikapott Kroupovától. Ezután Máthé javított, majd megnyertük a párost és megis­métlődött az első két mérkőzés eredménye, vagyis Éva kikapott, Sári nyert. A vártnál sokkal nehezebben győzött tehát női csapatunk, s ez elsősorban Földyné gyen­ge játékának tulajdonítható. Szintó érthetetlen volt előttünk Éva egészen rossz játéka, még soha nem láttuk ilyen idegesnek, türelmetlennek, sokszor kapko­dott és amikor erősíteni kellett, soha nem sikerült neki semmi. Sajnálatos ez nem sokkal a VB előtt, s úgy gondolom, Évának a hátralevő időben nagyon kell igyekeznie. Elsősorban ismét ki­ütközött rajta az önbizalom hiá­nya is. Másik női versenyzőnk, Máthé Sára, minden dicsére­tet megérdemel, nagyszerűen küzdött, egyszer sem ijedt meg a nagy téttől, pe­dig mindig akkor állt asztalhoz, amikor neki kellett egyenlítenie, vagy a csapatot győzelemre vin­nie. Amikor befejeződött a férfiak találkozója, Berczik Zoli injek­ciót kapott, mert az orvos 39,6-os lázat­ mért neki! Zoli tehát nem­csak jól játszott ezen a válogatott mérkőzésen, hanem hősiesen helytállt, a játszmák alatt ugyanis fokozódott a láza. Sidó, sajnos, ezúttal is gyen­ge formában játszott és vereségét véleményem szerint elsősorban annak köszön­hette hogy a Stanek elleni mérkőzése előtt nem melegí­tett be. Az első játszmban Stanek már 10:0-ra vezetett! A csehszlovákok még a banketten is sokat beszél­tek Rózsás játékáról. Nagyon tetszett Vyhnanovszkyéknak Peti nyugodt, sokszor „pörgetett” játéka és főleg Csehszlovákiában mutatott eredményessége. Ami a csehszlovákok játékát illeti — különösen a fér­fiak — még nincsenek vala­mi jó formában. Egyébként mivel néhány ver­senyzőnk formájával mi sem vagyunk teljesen elégedettek, ahogy hazaérünk, sürgősen — a Budapest-bajnokság után — hoz­zá kell látnunk a jelenlegi hibák kijavításához. Búcsúzóul még csak annyit, hogy most, amikor a tudósítást"diktálom, már Földy és Bérczik egészségi állapota­­a majdnem a legjobb. Bihari Tibor Női mérkőzés Magyarország — Csehszlovákia 3:2 Földyné—Kroupová 1:2 (18. — 21 —14), Máthé—Schwarcová 2:1­­(—19. 17, 13). Földyné, Máthé—Kroupová, Uhrová 2:1 (—14 11, 15). Földyné—Schwar­­cová 0:2 (—12 ,17). Máthé— Kroupová 2:1 (—16, 16, 10). Férfi mérkőzés Magyarország —Csehszlovákia 5:1 Rózsás—Mikó 2:0 (15, 14). Bér­ezik— Vyhnanovszky 2:1 (13, — 22, 16). Sidó— Stanek 1:2 ( — 3, 26, —19). Bérezik—Mikó 2:0 (13, 21), Rózsás—Stanek 2:0 (18, 17). Sidó—Vyhnanovszky 2:1 (17 — 15, 15). Kitüntetések a sajtónap alkalmából A magyar sajtó napja alkal­mából szerdán délelőtt a Műve­lődésügyi Minisztériumban Ben­­ke Valéria, művelődésügyi mi­niszter átnyújtotta az idei Rózsa Ferenc-díjakat. Rózsa Ferenc-díjban részesül­tek: I. fokozat: Almási István, a Népszabadság rovatvezető-he­lyettese és Komlós János, a Magyar Nemzet rovatvezetője. — II. fokozat: dr. Randó Jenő, a Rádió főmunkatársa és Gedeon Pál, a Népszava szerkesztő-bi­zottságának helyettes vezetője. — III. fokozat: Sólyom József, jelenleg a Népszabadság munka­társa, a Magyar Ifjúság munka­társaként végzett munkájáért és Gyurkó Géza, a Heves megyei Népújság munkatársa. Kiss Károly, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnökhelyet­tese, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, kiváló újságírói tevékenységük elismeréséül hu­szonhét újságírónak kormányki­tüntetést nyújtott át az Ország­házban Köztük Fekete Pál,­­a Népsport főmunkatársa érdemes és eredményes munkássága elis­meréséül a Munka Érdemérem kitüntetést kapta. -------------­ Jégvitorlás-verseny vasárnap a Balatonon A jégvitorlázók idei első küz­delmére kerül sor vasárnap dél­előtt a Balatonon. A Magyar Vitorlás Szövetség kiírásában küzd majd meg a mezőny a balatonfüredi háromszög alakú pályán. A rajt 11 órakor lesz. A mezőny egyéni verseny kereté­ben, méri össze egymással tudá­sát. A Balatonfüredi Vasas, a Bp. Építők a Művész SK, a MAHART és a Vasas jégvitorlázói állnak rajthoz, valamennyien a 15 négy­­zetméte­res osztályban. Tekintettel arra, hogy a Bala­ton jege kitűnő, s az erős szél­­járás miatt hó alig borítja a jég­vitorlások 100 km-en felüli se­bességgel ie száguldhatnak, Nagym­ama: érdekes küzdelemre van tehát kilátás. A nagylétai lányok... Vasárnap délután 5 óra 8 perckor a feketemezes nagy­létai lányok örömükben össze­­ölelkeztek a debreceni vas­­utasok tornacsarnokában, ami­kor a játékvezetői sípszó a küzdelem végét jelezte. Fel­csattant a közönség tapsa: a lelkes falusi lányokat köszön­tötték. A nagylétaiak valóban sikert értek el. Már 1:1-re ve­zetett a debreceni Csokonai Gimnázium csapata, ők azon­ban a mérkőzés eredményét megfordították: 10:5-re győz­tek első teremkézilabda-bajno­­ki mérkőzésükön. Az első siker . . . Igen, az első siker a nagy­létai lányok részére. Az el­múlt nyáron alakították kézi­labda-csapatukat a falusi dol­gozók spartakládjának küzdel­meire. Akkor vetette meg gyö­kerét ez az új sportág Nagylé­tán, És félév múltán benevez­tek a debreceni teremkézilab­­da-kupára. Vasárnap játszot­ták első mérkőzésüket és bra­vúros győzelmet szereztek. Ifjúsági mérkőzés volt... A debreceni teremkézilabda­­kupának is van egy figyelem­reméltó ténye. 58 csapat vesz részt a küzdelmekben, de a vá­rosi szövetség az utánpótlás fejlesztése érdekében megren­dezi az ifjúsági bajnokságot is. 23 csapat küzd az ifjúsá­giak csoportjaiban, mert a fiúknál és a lányoknál két-két csoportban vannak a csapatok. A nagylétai lányok boldog arcát látom a Sportcsarnok öl­tözőjében. Ők is az ifjúsági bajnokság résztvevői. Elgon­dolkodom azon, milyen helyes dolog: 58 résztvevő csapat kö­zül 23 ifjúságit

Next