Népsport, 1961. június (17. évfolyam, 107-128. szám)

1961-06-01 / 107. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA CSÜTÖRTÖK, 1961. JÚNIUS 1. Ára: 60 fillér­­ XVII. ÉVFOLYAM, 107. SZÁM Labdarúgó-bajnokjelöltek sorsdöntő fordulója J­­ baráti omágor sportjából Számvetés az ökölvívó EB előtt Kijevi jelentés kézilabdázóinkról Pénteken a Davis Kupáért: Katona—Schmidt és Gulyás—Mjundqvist Véletlenül létrejött érdekes találkozásnak voltunk részesei kedden délután. A francia nem­zetközi­ teniszbajnokság két har­madikja, J­an Erik Lundqvist és Körmöczi Zsuzsi találkozott­­ a fogorvosi rendelőben. Később a svédek­ kapitányával együtt már jókedvűen, természetesen a teniszről beszélgettek a tipikusan pesti specialitás — egy rövid dupla mellett. Szó esett a nagy versenyekről, a hónapokon át végzett előkészületekről, no és a hétvégi találkozóról is. — Nagyszerű dolog ez, hogy győztek a magyarok Dániában — mondta a fiatal, lányosarcú, rokonszenves svéd teniszező. — Ulrichék ellen gyakran, játszot­tunk már, de — bár a világot körbeutaztuk néhányszor — Magyarországon még soha nem jártunk. Sokat hallottunk Buda­pest nevezetességeiről, a magya­ros vedéglátósról — nos, eddig nem csalódtunk . Csak azt sajnál­juk, hogy nem­­lesz a héten egy jó labdarúgó-mérkőzés. Pedig nagyon, szerettük volna látni a magyar labdarúgókat__ így van ez... A 24 éves ú­j­­ságírójelölt a magyar labdarúgók játékára kiváncsi, mi viszont az ő formáját, játékát néztük érdek­lődéssel. Bevalljuk: nem csalód­tunk, még könnyed, átmozgató, ütéseiket pusztán gyakorló edzé­sük láttán sem, Lundqvist és Schmidt ütögetett a díszpályán. A két hosszúkarú svéd nagysze­rű benyomást keltett. A meleg napsütésben nemcsak a nézők vetkőztek ringujjra, hanem a své­dek is az öltözőben hagyták a melegítőt, meg a pulóvert és he­lyette elenzős, fehér sapkájukat vették fel. Ütéseik nyomán ke­ményen, nagyszerűen helyezetten, biztosan szálltak a labdák meg­annyiszor a hátsó vonalak kör­nyékére. Játékukk a természetes kör­­­­nyedség, remek lendület jellem­zi. Lundqvist alulról megütött te­nyeresei és hibátlan lendülettel kivezetett fonákjai különösen tet­szettek. Jan Erik Lundqvist ,és B­erti Schmidt igazi klasszis teniszező. ★ No és hogyan készülődnek a magyarok? Szorgalmasan, terv­szerűen. Délelőtt ütéseiket csi­szolják, délután edzőmérkőzése­ket játszanak. Milyen formában vannak? Erre a kérdésre már az edzőtárs, Zentai Ferenc válaszolt. — Kedden délután éppen Gu­lyással, szerda délelőtt Katonával játszottam — kezdte a fiatal test­nevelő tanár. — Gulyás edzés­ben soha nem szokott különö­sebben jól játszani. Ezúttal azon­ban voltak időszakai, amikor ellenállhatatlan volt. Kérdés, ho­gyan bírja majd erővel, idegek­kel és összpontosítókészséggel a nehéznek ígérkező mérkőzése­ket. Katonánál sohasem lehet tudni... Bizonyos, hogy dániai jó szereplése kellően megalapozta az önbizalmát, biztosan játszik, sőt néhány váratlan ütéssel is szeretné meglepni ellenfeleit. Remélem, sikerül a csapatunk­nak megszorítania a valóban ki­válóan játszó svédeket. ■k A hétvégi mérkőzés tulajdon­képpen szerdán délben kezdő­dött. Pontosan 12 órára volt ki­tűzve a sorsolás, a Davis Kupa­­mérkőzés pontos időbeosztásának elkészítése. A pontos kezdés azonban egyrészt a közösen fel­kért lengyel döntőbíró távolma­radása, másrészt technikai aka­dályok miatt alaposan elhúzódott. A vendégeket különösen a döntő­bíró távolmaradása izgatta. A lengyel teniszvezetős­ azonban a jelzett időpontban hiába várták szerdán a repülőtéren. Végre azután 1 óra előtt néhány perc­cel kölcsönös üdvözlések után, megkezdődött a sorsolás. A két kapitány nagy kehelybe dobta az előre megjelölt játékosok nevé­vel ellátott cédulákat. Hassel­­quist, a svéd kapitány előbb Ka­tona, utána Schmidt céduláját húzta ki. Ezek szerint pén­teken Schmidt Katoná­val, Lundqvist pedig Gulyás­sal játszik. Szolmibaton kerül sor a páros-­ találkozóra, majd vasárnap a Schmidt—Gulyás és a Lundqvist —Katona mérkőzésekkel fejező­dik be a magyar—svéd Davis Kupa-találkozó. — Számunkra a lehető leg­kedvezőbben alakult a sorsolás — mondta a svédek kapitánya. — Az ideges Schimidt az első mérkőzésen a gyengébb Katona ellen játszik. A pillana­tnyilag jobb formában levő Lundqvist pedig az első és a harmadik na­pon is a második találkozón sze­repel. Ez a sorsolás százszázalé­kosan­ sikerült ezállmiakra. Mit mondhatott ezek után a magyar kapitány? Ennek az ellenkezőjéről kesergett. . . A folytatás azután most már az igazi mérkőzésekkel pénteken kora délután a Margitszigeten következik. Balról: Hallberq, Schmidt, Lundqvist. Kellemes pályaavatás Siófokon Magyar válogatott—Siófoki MÁV-Olajbányász 16:2 (10:1) Siófokon szerdán délután ala­posan megélénkült a forgalom. Veszprémből, Kaposvárról, Csur­góról és természetesen a bala­toni üdülőhelyekről megindult a vándorlás szárazon és vizen min­den elképzelhető járművön az új siófoki sporttelep felé. A régi pályán, amely most az egye­sület fennállásának 40. évfor­dulója alkalmából újjáépült, megszépült, a homokos talaj he­lyett gyepszőnyeg zöldell a két kapu között. Szerdán avatták az új pályát, s nem kisebb ellenfél, mint a válogatott labdarúgó-csa­pat vendégjátékával. Frissen futott ki a magyar vá­logatott csapat az ünneplő kö­zönség tapsai között az új gyep­szőnyegre. Az edzőtárs, a jól megtermett legényekből álló és a megyei 1. osztályban bajnok­ságra törő együttes tagjai meg­­hatottan várták a játék kezdetét jelző sipszót. Előtte azonban még ünnepség zajlott le. Utána a Dobsay (Fenyvesi, Kovács) játékvezetői hármas közreműködésével megkezdő­­­­dött a mérkőzés, amelyen így állt fel a két csapat. Magyar válogatott: Grosics — Mátrai, Sípos, Dalnoki —■ Sóly­mosi, Kotász — Göröcs, Albert, Machos, Tichy, Fenyvesi. Siófok: Sós (Kepler) — Egyed (Balogh), Balogh (Fehér), Farkas — Nagy (Gyűrd), Búza (Laki) — Németh (Kovács), Sierev(Puha), Tóth (Fa­­ludi), Szabó (­Perasztagi), Hor­váth (Sebestyén). Sándor sérülése miatt nem vehetett részt a mérkőzésen. Rövidesen felcsattant az első taps is. Ez még a hazaiaknak szólt. Sier elől Mátrai csak az utolsó pillanatban tudott men­teni. A következő percben vi­szont már Tichynek szólt a taps, mintha „zsinóron” húzták volna labdáját a siófoki kapuba. 1:0. Göröcsöt külön figyeltük ezen a mérkőzésen és „Titi”, mint­ha csak érezte volna, hogy so­kan figyelik, ezúttal frissen mozgott. Már az első negyed­óra után látszott, hogy nagyon akar. Tichy lőőtte be a második gólt is, a harmadikat pedig Gö­röcs labdájából Machos. 3:0. Mint a nyúl, futott el aztán Gö­röcs a szélen. Látszott a játé­kán, hogy igyekszik rácáfolni a vasárnapi 90 percre. Tichy gól­ja után a pályaavatás egyik legmegkapóbb pillanata­­követ­kezett: megszületett a hazaiak első hivatalos gólja az új pá­lyán. Az emlékezetes esemény Tóth nevéhez fűződik. 4:1. öröm­mámorban úsztak a hazaiak, hi­szen Grosicsnak gólt lőni — nem kis dolog. Újra Göröcs cikázott a 20. percben, és most a befejezéssel sem maradt adós. 5:1. Közben Kovács Sándor ka­posvári újságíró kollégánk rá­mutatott az éppen fejelő siófoki középhátvédre: — Balogh István, a siófoki járási TST elnöke talán a legtöbbet dol­gozott ezen a pályán. Egyszer traktoron láttam itt, amint a föld­munkát végezte. A pályán pedig ezalatt Feny­vesi húzott el. Valaki bekiáltott: — Add Flórinak!... „Tüskei’ nyilván meghallotta, labdáját Albert betette. 6:1. Machos, Tichy és újra Machos volt a gólszerző, 9:1. A közönség élő sövényként vette körül a pályát és még a szomszéd házak teteje is „megtelt”. Fenyvesi lőtte a félidő utolsó gólját, 10:1. Szünet után a kifutó két csa­patban új arcok tűntek fel: Gro­sics helyett Szentmihályi, Dal­noki helyett Sárosi, Solymosi helyett Nagy, Göröcs helyett Ku­­harszki állt be. Az edzőtárs csa­pata csaknem teljesen kicseré­lődött, különböző megyei együt­tesek játékosaival. Élvezetes volt a II. félidő is. Az új helybeli ka­pus nagyon igyekezett és tehet­ségesnek is bizonyult. Meg is jegyezte valaki: — Már negyedóra is eltelt és még nem kaptunk gólt!... Rögtön utána jött az „áldás” esőstől. Kétszer Machos, azután Kuh­arszki volt a gólszerző, majd Albert parádés fejesgóljával 14:1-re alakult az eredmény. Utána Nagy jött fel a félvonal­ról és gólt lőtt. 15:1. A 80. perc­ben Sebestyén szépített. 15:2. Végül Tichy zárta le a gólok sorát. 16:1. És a végén mindenki boldog volt. A siófokiak örül­tek az új pályának, a magyar válogatott játékának. Elégedett volt Baróti Lajos szövetségi ka­pitány is.­­ A vasárnapi mérkőzés után meglehetősen rossz hangulatban voltak a fiúk és most ez alatt a kellemes 90 perc alatt, úgy, látom, „kijátszották”’ magukból a rossz hangulatot. Ezt biztató jelnek tar­­tom. Bizakodjunk tehát mi is. Egye­lőre abban, hogy a vasárnapi bajnoki fordulón színvonalas já­tékot nyújtanak legjobbjaink is. Fekete Pál Nagyöbű sportpuskában is szovjet siker Moszkvában is- Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése.­­ (Moszkva, május 31.) A verseny a végéhez közeledik. Kedden csak egy versenys­zámra, a nagyöbű összetett vetélkedéseire, került sor. 18 versenyző helyez­kedett el a lőállásokban, közöt­tük három magyar: Lacsni József, Sándor Zoltán, Ágoston Imre. Itkisz, a szovjet céllövősport egyik legnagyobb egyénisége, a kisöbű vetélkedésben messze el­maradt szokott teljesítményétől, a nagyöbű versenyben azonban magára talált és 7 ponttal maga mögé utasította a többszörös világ, és olimpiai bajnok Bogda­­novot. Várakozáson­ felül szere­pelt a közel két méter magas 21 éves szovjet Jakonyuk is. Har­madik helye ebben a mezőnyben ■kiváló teljesítmény, amit azzal is emlékezetessé tett, hogy álló testhelyzetben, amely tudvalévően a legnehezebb, az egyik sorozat­ban kilenc 10-es találata volt egymás után. A mieink derekasan küzdöttek. Általában megközelítették ott­honi formájukat, ezzel azonban az első helyért folyó küzdelembe nem tudtak beleszólni. Most is Lacsni József mutatta a legtöb­bet, az összetettben hetedik lett. Sándor Zoltánnak az álló test­helyzet elkerült a legjobban. Nagyöbű sportpuska, 40 lövé­ses fekvő: 1. Avilov (szovjet) 389, 2. Itkisz (szovjet) 387, 3. Bogda­­nov (szovjet) 386, ... 8. Lacsin (magyar) 380, 9. Sándor (magyar) 377, 10. Ágoston (magyar) 375. 40 lövéses térdelő: 1. Itkisz (szovjet) 380, 2. Jakonyuk (szov­jet) 378, 3. Bogdanov (szovjet) 376, ... 7. Lacsin (magyar) 367, 8. Ágoston (magyar) 367, ... 10. Sándor (magyar) 361. 40 lövéses álló: 1. Itkisz (szov­jet) 365, 2. Bogdanov (szovjet) 363, 3. Jakonyuk (szovjet) 358, ... 5. Sándor (magyar) 353, 6. Ágoston (magyar) 349, 7. Lacsni (magyar) 346. összetett 120 lövés: 1. Itkisz (szovjet) 1132, 2. Bogdanov (szovjet) 1125, 3. Jakonyuk (szov­jet) 1121,, ... 7. Lacsni (magyar) 1093, 8. Sándor (magyar) 1091, 9. Ágoston (magyar) 1091, 10. Szutovszky (csehszlovák) 1079. Szerdán a nagyöbű sportpisz­­tolyosok küzdelmével zárult a moszkvai nemzetközi sportlövő­­verseny. Ebben a számban mi nem voltunk érdekelve, a külföl­dieket a csehszlovák és a román versenyzők képviselték. A legjobban a csehszlovák Muha szerepelt, mindvégig ver­senyben volt az első helyért. A győzelmet nagy küzdelemben a szovjet , Volinszkijnak sikerült megszereznie. Nagyöbű sportpisztoly: 1. Vo­li­nszkij (szovjet) 584, 2. Muha (csehszlovák) 582, ,3. Mkrusin (szovjet) 579, 4. Szalukvadze (szovjet) 578, 5. Nasoveky (cseh­szlovák) 577, 6. Ruzicka (cseh­szlovák) 577. A verseny után a díjak ünne­pélyes kiosztása következett, majd mindenki azzal búcsúzott el, hogy viszontlátásra a legkö­zelebbi nemzetközi versenyen, majd­ ped­i­g a női és ifjúsági férfi Európa-bajf­okságon Budapesten. A magyar csapat csütörtökön délben utazik haza és délután 4 órakor érkezik meg a Ferihegyi repülőtérre. Pető Béla Vezetnek tor­mis­, nőink a grúzok ellen !- Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése. —■ (Tbiliszi, május 31.) Kíváncsian vártuk, mi lesz a találkozó ered­ménye, hiszen vendéglátóink mindig le szokták győzni korábbi ellenfelünket, az örmény női válogatottat. Az új sportcsarnok­ban rendezett versenyen szerdán és csütörtökön is két női, illetve három férfi szer kerül sorra. Forstnerék igen jól kezdtek , a lóugrás és a korlát után csak­nem 9,4 a csapat átlaga. Pálinkás ugyan leesett a korlátról, de ezt annak „köszönheti ", hogy kila­zultak a csavarok. Nők. Egyéni összetart: 1. Först­­ner 19.19, 2. Kadzsaja 19.09, 3. Hidegkúti 18.93, 4. Mák 18.92, 5. Sarabidze 18.90, 6. Minasvil 18.53. Lóugrás: 1—2. Förstner, Kadasaja 9.53, 3. Má­k 9.46. Fele­máskorlát: 1. Förstner 9.66, 2. Kadzsaja 9.56, 3—4. Hidegkúti és Sarabidze 9.50. Magyarország—Grúzia 93.863,93.395. Befejeződött a férfiak talaj­­gyakorlata is. A verseny állása: Grúzia — Magyarország 47.20:46.60. Egyéni: 1. Kacsahidze 9.65, 2. Bogus­z 9.50. 3—4. Bejele és Ko­­valjev 9.45. Kaszás Sándor A VTSK teniszversenye Az I. osztályú számok döntői után a kiegészítő számok is be­fejezéshez közelednek a VTSK jól sikerült teniszversenyén. A múlt héten elmaradt női egyes döntőt Rohrböckné betegsége miatt még mindig nem játszot­ták le. Eredmények: Utánpótlás férfi egyes elődöntő: Balázs I (Vasas)—Bérezés (Bp. Spartacus) 6:1, 10:12, 7:5. Döntő: Balázs I (Vasas)—Varga (Gyárépítők) 3:6, 6:3, 6:1. Utánpótlás női egyes döntő: Hensch (Vasas) —Kis­györgy (VTSK) 6:4, 6:4. Harmad­­osztályú férfi egyes elődöntő: Novák II (VTSK) —Csoknyai (Bp. Előre) 6:4, 6:3. Kassai (Bp. Előre) — Kisgyörgy (VTSK) 6:3, 6:3. Ser­dülő fiú csoport-döntő: Várhidi (U. Dózsa) —Klein (U. Dózsa) 6:1, 6:3. Leány egyes csoport-döntő: Budai (Vasas) —Szörényi (Vasas) 6:4, 6:3. Megnyerte a genfi tornát­­ a Bp. Honvéd kosárlabda-csapata , a­ Távbeszélő-jelentésünk. •*­­ (Genf, május 31.) Mint már a­­ legutóbbi tudósításomban jelez­­t­­em, egy négyes tornán vettünk­­ részt Genfben. Az előmérkőzést­­ biztosan vettük — Bp. Honvéd — 2 Stade Francais 90:47 —, s ked­­­­den délután a szovjet együtes­­­­sel mérkőztünk. ^ Bp. Honvéd — Burevesztnyik Leningrád 69:59 (27:35) ^ A Honvéd kezdett jobban, 6:1-­­ re elhúzott, de a Burevesztnyik­­ áttért a zónára, s ezzel megvál­­t­­oztatta a játék képét. A magyar­­ játékosoknak nem sikerültek a­­ távoli dobásaik, a lepattanó lab­­­­dákat sem tudták megszerezni, s így a Burevesztnyik kiegyenlí­­í­­ett, sőt, az I. félidő végéig 8 — 2 10 ponttal állandóan vezetett is. - -----------------------------------­Szünet után a Honvéd-játékosok elsősorban gyors indításokkal, azután sikeresebb távoli dobá­sokkal a tóra feladására kény­szerítették a Buravesztnyiket, majd percekig tartó fej-fej mel­letti játék után­ biztosan győztek a hajrában. A 3. helyért folyó mérkőzésen a Stade Francais 62:36 (20:20) arányban legyőzte a már fáradt benyomást j­eltő Lecheront, így a torna végeredménye: 1. Bp. Honvéd, 2. Burevesztnyik Lenin­­grád, 3. Stade Francais, 4. Lecheron. Csütörtökön délben visszame­gyünk Lausanneba, ahol egy he­lyi válogatottal játszunk. Pén­teken délután érkezünk haza a Ferihegyi repülőtérre. Hornyák Ferenc ­i Újpesti Dózsa cselgáncsok visszavágtak a Berlini Dynam­ónak ! *— Távbeszélő-jelentésünk. —* ! (Rostock, május 31.) A merse­­n­burgi mérkőzés után hétfőn dél­­­­előtt utaztunk át Rostockba,­­ ahol még aznap este szőnyegre­­ is kellett lépnünk. Az első csa­­­pat ellenfele ismét a Berlini Dy­­­­namó együttese volt. A fiúk tak­­t­tikailag nagyon alaposan felké­­­­szültek a visszavágásra, s este­­ sikerült is ugyanolyan arányban legyőzniük a berlinieket, mint ahogyan ők Merseburgban győz­tek.II. Dózsa —Berlini Dynamó 8:4. X V\VXX\\\XVXWV\WXV\X­VV\\W\VV\VVV\\\VV\\\\ Részeredmények: Ferenczi—Ma­yer döntetlen, Madari — Lindner dt., Andrási —Lobisch 2:0 (boka­dobással), Gyebnár—Richter 2:0, Vincze—Bergmann dt., Dávid — Wolf dt. Ifjúsági együttesünk ezúttal a Rostocki Dinamó csapatával mér­te össze erejét, s 6:6 arányú döntetlen eredményt ért el. Kéri és Keller győzött, Flóri és Mercz döntetlenül végzett, Kilmayell és Kovács vereséget szenvedett. Bazsó Gyula 6.XXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX'C ­ Kilián György sportmozgalom soproni hírei A soproni szakmaközi sport­­bizottság töme­gve­rsenyek rende­lésével kívánja elősegíteni a Kiliián-mozigalom sikerét. A kö­­zelmúltban tíz csapat részvételé­vel üzemi tekecsapat-bajn­okság indult Sopronban. A mérkőzések iránt nagy érdeklődés nyilvánul meg, az eredményeket rendsze­resen köztik a faliújságokon és egyre több olyan néző... van a vetélkedéseknek, aki maga is kedvet kap a tekézéshez. A „Soproni Hetek” keretében a város Szakmaközi Sportbizott­sága „Kilián György „természet­járó-verseny” rendezését tervezi. A portszerző­nek­,egy tájékozódási terepverseny győztes csapatának serleget ajánlottak fel. A vetél­kedés iránt elsősorban a soproni üzemek természetjárást kedvelő ho­bozói körében nyilvánul meg érdeklődés, de arra is számita­­ttak, hogy a versenyen a kör­nyező városok és számos fővá­­r­osi üzem természetjáróiból öszr­szevevődő csapat is rajthoz, áll. B-válogatott— Tokodi Üveggyár 9:0 (4:0) Tokod, 1000 néző. Vezette: Sárdi. A mérkőzést rövid ünnepség előzte m­eg. B-válogatott: Török — Szabó, Mészöly, Sóvári — Szani, Berendi — Pál II, Kuti, Monostori, Farkas, Pál I. Tokod: Németh — Dér, Révai, Körtig — Maczenauer, Horváth — Kozlik, Szabó, Fidél, Kellner, Paár. A 3. percben Kutta nagy lövése indította el a gólözöt­t. Kitűnt, hogy a szemre jó benyomást keltő füves játéktér talaja eléggé göröngyös, mert a labda patta­nása többször zavarba hozta a játékosokat. A 7. percben ismét Kuti volt eredményes, majd a 9. percben szép támadás végén Monostori kapásból lőtt a jobb sarokba. 3:0. A három gyors gól után lefékezett a válogatott és hosszú ideig mezőnyjáték folyt. A tokodiaknak a 32. percben akadt gólhelyzetük, de Fi­dél kö­zelről kapu fölé lőtt. A 37. perc­ben Moncetori lőtt ismét látvá­nyos gólt. 4:0. Szünet után a B-válogatottba­n Faragó lett a kapus, Várhidi a középhátvéd és Dezsőn­ a jobb­­fedezet. A 49. percben Farkas révén 5:0 lett az eredmény. Utána a válogatott ismét teljesen lelassított, s időnként a védelem könnyelműsködött is. Az 59. percben Kuti, majd a 72. és a 73. percben Monostori növelte a gólok számát. 8:0. A 75. percben Farkas húzódást szenvedett és lement a pályáról. A 88 percben Pál I lőtte a mérkőzés utolsó gólját. 9:0. Utánpótlás Válogatott- Oroszlányi Bányász 5:1 (3:1) Oroszlány, 1100 néző. V: Pákozdi. Utánpótlás válogatott: Landi (Tóth) — Keszei, Marosi, Ihász (Rendes) — Bakos (Galam­bos), Orbán (Ihász) — Nógrádi (Kalmár), Kékesi, Pataki, Dunai (Nógrádi), Roosi. Oroszlány: Fekete — Köteles, Hári, Kutasi — Fónay, Kárpáti (Mak­kai) — Magyar II, Galgóczi, Nagy, Pal­­lagi, Rácz. A válogatott Dunai révén mind­járt góllal mutatkozott be. A vá­logatott továbbra is irányította a játékot és a 17. percben Dunai, a 27. percben pedig Kékesi gól­jával 3:0-ra növelte előnyét. Utána a hazai csapat veszélyes támadásokat vezetett és a 38. percben Rácz révén szépített. A II. félidőben gyengült az iram A mezőnyben jól játszott az után­pótlás válogatott. A gólokat a,­II. félidőben Kalmár és Kékesi lőtte. Jó: Marosi, Kékesi, Ihász, Nóg­rádi, (11. Rácz, Fónay, Köteles. Pénzügyőrök—Ifjúsági válogatott keret 4:3 (2:1) Pasaréti út, 500 néző. V: Ka­­posi. Pénzügyőrök: Szabadkai — Molnár, Jerabek, Varga — Kepes (Szmol), Csáki — Maká­­di, Károly, Rajos, Matus, Mészá­ros. Ifj. keret: Takács (Bodor) — Kárpáti (Schmidt), Pocsai (Széniei) Széniei, (Szűcs) — Bácskai (Káposzta), Káposzta, (Lutz) — Fehér (Szuromi), Pal­­lai (Varga Z.), Bakk (Nagy), Ráczi (Major), Papp (Katona). Mindkét félidőben a pénzügyi csapat volt jobb. Az ifik szét­­esően, rossz felfogásban ,ját­szottak. Góllövő: Matus (2), Ká­roly, Szmol, ill. Káposzta, Ma­jor, Katona.

Next