Népsport, 1961. szeptember (17. évfolyam, 174-194. szám)

1961-09-01 / 174. szám

A MAGYAR TESTNEVELÉSI ÉS SPORT TANÁCS LAPJA PÉNTEK, 1961. SZEPTEMBER 1. + óra. 60 fillér ★ XVII. ÉVFOLYAM, 114. SZÁM EDDZÜNK KORSZERŰEN (birkózás, vízilabda, atlétika) Hegyen-völgyön A szerda esti mérkőzés tanulságai PRÁGAI EVEZŐS TAPASZTALATOK A bányásznap előtt Hétvége a sportpályákon A súlyemelő VB színhelyéről KAPÁSBÓL, FÉLMAGASAN A Budapest —Zágráb mérkőzés 3. percében nagyszerű gólt ért el a magyar csapat. Albert —Sándor támadás után Tichy estében 8 m-ről nagy erővel, kapásból, félmagasan a jobb sa­rokba vágta a labdát. Tichy mögött Monostori és Fenyvesi úr figyeli a labda útját. (Pobuda Foto.) Tartják helyezésüket versenyzőink a szlovákiai körversenyen — Távbeszélő-jelentésünk. — (Zvolen, augusztus 31.) A ver­seny eddigi leghosszabb és mond­hatni legnehezebb szakaszán folyt csütörtökön a vetélkedés. A 200 km-en felüli táv útvonala végig hegyek között vezetett, s ráadásul rögtön a rajt után erős oldalszéllel kellett megküzdeniük a versenyzőknek. A kezdő kilométereken a ma­gyar versenyzők játszották a ve­zető szerepet, akcióik nyomán szétszakadozott a mezőny és ki­alakult egy 20 főnyi élboly. 54 km-nél Szoroskánál volt a hegyi­hajrá, amelyben Megyerdi az an­gol Buttler mögött a második lett és így továbbra is megőrizte vezető helyét. Itt kell megjegyez­nem, hogy a tegnap mondottak­tól eltérően még egy hegyihajrá­ra kerül sor. Ez abból adódik, hogy a versenyt az eredeti terv­nek megfelelően bonyolítják le, nem pedig egy nappal megrövi­dítve, mint azt tegnap közölték. A hegyihajrá után tíz kilomé­terrel Megyerdi és Krivka meg­szökött, és a táv kétharmadré­széig mintegy háromperces előnnyel hajtott a mezőny előtt. Eddig a magyarok szerelni tud­ták a befogási kísérleteket, így két részhajrában Megyerdi má­sodik lett Krivka mögött. 30 km­­­rel a cél előtt az angol verseny­zők indultak döntő rohamra, és 20 km alatt befogták­­az élen­­hajtó két versenyzőt. Ezután még több szökési kísérletnek lehet­tünk tanúi, többek között meg­szökött Aranyi is — egyedül. A verseny sorsát eldö­ntő akciót végül is Rittmeyer és Black kez­deményezte. Kosice­k Zvolen 215 km: 1. Ritt­meyer (NDK) 5:34:45. 2. Black (angol) 5:35:15. 3. Fagala (cseh­szlovák) 5:36:25. 4. Pecina (cseh-­ szlovák). 5. Mezei (magyar). 6. Schelbál (csehszlovák) ... 9. Megyerdi (magyar) ... 12. Aranyi (magyar) valamennyien azonos idővel. Az összetett verseny állása a hetedik versenynap után: 1. But­­ler (angol) 33:39:28, 2. Novák (csehszlovák) 33:40:46, 3. Scheibal 33:41:47, 4. Megyerdi 33:42:09, 5. Rittmeyer 33:42:30, 6. Black 33:46:06, ...14. Aranyi 33:48:16, . .. 22. Mezei 34:0921. Viszt György Bakonyi aranyérmet szerzett, Brumel világcsúcsot ugrott Szófiában . Kiküldött munkatársunk távbeszélő-jelentése.­­ (Szófia, augusztus 30.) Lapunk zárta után hirdették ki a párbaj­tőr egyéni verseny végeredmé­nyét. Az 1961. évi Universiade pár­bajtőr egyéni bajnoka: Gonsior (lengyel) 8 győzelem, 2. Lendvay (magyar) 5 gy. 3. Wilitz (NSZK) 4 gy. 6, k. t., 4. Jacobs (angol) 4 gy., 7 k. t., 5. Tabucsi (japán) 4 gy., 8 k. t., 6. Anschütz (NSZK) 4 gy., 14 k. t., 7. Smimne (olasz) 3 gy., 8. Nikolics (jugoszláv) 2 gy., 4 k. t., 9. Sziszikin (szovjet) 2 gy., 5 k. t. Ifjabb kosárlabda-refiirm Magyarország — Lengyelország 87:69 (46:32). Vezette: Klima (Csehszlovákia), Ovaneszov (Bul­gária). Magyarország: Boháty, Vajdovich — Gabányi — Tuboly, Temesvári. Cs: Laborcz, Korá­nyi, Sárközi, Padányi, Kangyal, Bősze. Lengyelország: Psiwarcz­­ki, Perka — Cwiatkowski — Si­­dierwski, Olewski. Cs: Sitrowski, Pivovar, Bladi, Grabowski. Leg­jobb dobók: Gabányi (21), Tuboly (20), Boháty (12), Temesvári (11), *11. Psiwarczki (15), Cwiatkowski (10). A magyar csapat jó teljesít­ményt nyújtott, végig­ kezében tartotta az irányítást. Különösen Boháty, Gabányi, Tuboly és Sár­közi tűnt­ ki, jó teljesítményével. A lengyelek legjobbja Psiwarczki és Olewski volt. (Szófia,­­augusztus 31.) Az el­múlt hat napon hatalmas sport­­eseményt jelentett Szófiában az Universiade. Világhírnévnek ör­vendő sportolók imm r—i r­. küzdöttek eddig \_L_L7 is az arany- SOF1A éremért. Az IC III — |ír -­| uszodában ugyan I 1(1 Jp Hl “'I nem hasították 1“ IIIJJJ — I 1961-hez mél­­tóan a vizet a legjobb főisko­­lás úszók, de nagy küzdel­mek közben ala­kult ki a különböző távokon a végső sorrend. Gazdára találtak a torna, a műugrás, a tenisz, a férfi,­és női tűz, a párbajtőr leg­jobbjainak szánt érmek. Izgalma­sabbnál izgalmasabb összecsapá­sok követték egymást az elmúlt napokban, de csütörtök reggel igazán nagy napra virradtak versenyzők és szurkolók egy­aránt. Az atlétikai pályákon a vi­­lágcsúcstartó Brumej és Tamara Press versenyzése jelent „cse­megét” Vízilabdában már a né­gyes döntő keretében találkoznak a szovjet és a magyar csapat tagjai. Az eddig nagyon jól sze­repelt, mindössze egy vereséggel álló férfi kosárlabda-csapatunk a késő este Olaszország ellen sorra kerülő találkozójára készül, míg a nők a románok ellen lépnek pályára. A vívópástokon a leg­klasszikusabb fegyvernem, a kard legjobb forgatói küzdenek az aranyéremért. Nagy gondot jelent tehát a szurkolóknak, a messzi orszá­gokból érkezett turistáknak, a már „végzett" sportolóknak és valljuk be, hogy az újságíróknak is, hogy megfelelő eseményt vá­lasszanak ki hogy hova menje­nek, hiszen sok-sok érdekeset, izgalmas, feledhetetlen percet ígérnek a csütörtöki sportesemé­nyek. Még e­gy harmadik hely teniszben kora reggeltől késő esti órákig a magyar sportolókat ott találtuk a különböző sportágak küzdőterein, amint lelkesen har­coltak a magyar sport hírnevé­nek öregbítéséért Reggel 8 óra­kor már a tenisz­stadionban mérkőztek a magyar lányok, a páros 3. helyéért. A Vajda, Fe­hér-kettős háromnegyed órás kemény küzdelemben biztos győ­zelmet aratott a lengyel Zmia, Danda-páros ellen. A lányok te­hát két bronzérmet szereztek, ami igen elismerésreméltó telje­sítmény. Délelőtt 10 órakor már az atléták is megkezdték a küz­delmeket a Vaszil Levszki-sta­­dion vörös salakján. Tizenegyen jutottak túl sikeresen a magas­ugrás selejtezőszintjén, a 190-es magasságon, köztük Noszály Sándor is. Távolugrásban 680 feletti eredménnyel lehetett dön­tőbe jutni és Mihályfi László 685 cm-t ugrott.­­ Itt Tér Ova­­neszjan első ugrása után, 764 cm-es főiskolai világcsúcsnak tapsolhatott a szépszámú szur­kolótábor. Női kosarasaink veresége Az atlétikai pályáról a kosár­terem felé özönlött a tömeg. A kosárküzdelmek során a magyar lányok önfeláldozó lelkes küz­delem után sem tudták meg­akadályozni a román lányok győzelmét. Újra kiütköztek a szovjet mérkőzésen tapasztalt hibák, a lányok sokat idegesked­tek, kapkodtak és a kezdeti fej­fej melletti küzdelem u­tán a román lányoknak sikerült jókora előnyt szerezniük. A második félidőben alkalmazott taktikai húzás, az emberfogásra való át­térés sem hozott sikert. Románia —Magyarország 72:64 (36:23) Mendelényi nem került a düntübe A vívóteremben most sem volt hiány a vívóversenyeken annyi­ra megszokott meglepetésektől. Nem jutott a döntőbe Ochyra, míg magyar részről Mendelényi szolgáltatta a meglepetést: ki­esett a középdöntő után vívott holtversenyben. Reggel 35 vívó 5 hetes cso­portban kezdte a küzdelmeket. Csoportonként négyen kerültek a legjobb 20 közé. 2 hetes és 1 hatos csoportban vívtak innen tovább és 3­­­3 versenyző került a délutáni döntőbe. Az első akadályt Bakonyi, Mendelényi és Pézsa sikerrel vette. A közép­döntőben Bakonyi folytatta jó szereplését, öt győzelmet aratott egymás után és csoportelsőként jutott a döntőbe. A másik cso­portban Pézsa első asszóját el­vesztette ugyan a bolgár Dja­­kovski ellen, de azután négy győzelmet szerzett, s ő is bizto­san jutott a döntőbe. Mendelé­nyi a nyugatnémet Aufderher­­derrel és a bolgár Spiridonovval került hármas holtversenybe. A nyugatnémet versenyzőt 5:1 -re legyőzte, de Spiridonov ellen 5:7 arányban alulmaradt és a bolgár versenyző Aufderherdert is le­győzve megszerezte a döntőbe jutás jogát és így a verseny egyik esélyese, Mendelényi Ta­más elbúcsúzott a mezőnytől A délutáni döntő részvevői: Aszaliani, Zsirnyij, Karkhaulope (mindhárom szovjet), Pézsa és Bakonyi (magyar), Djakovski és Spiridonov (bolgár), Rohony (román) és Rossé (olasz). Holtverseny után nyert B­akonyi Délután 16 órakor kezdődtek a döntő küzdelmei. Az egynem­­zetbeliek küzdelméből Aszatiani, Djakovski, illetve a magyar fiúk közül Pézsa került ki győztesen. A döntő felének levívásakor Aszatiani állt az élen ,­5 győze­lemmel, veretlenül, Pézsának 4­0 győzelme és 2 veresége, Rako­­­­nyinak 3 győzelme, 1 veresége volt. A döntő második részében­­ a magyar fiúk nagyszerűen vív­tak és már nem vesztettek csör­­tét. Bakonyi asszói sorrendben: Pézsa 3:5, Rohony 5:4, Rossé 5:2, Szpiridonov 5:2, Zsirnyij 5:3, Aszatiani 5:0! 1! Karkhaulope 5:2, Djakovszki 5:3. Pézsa asszói: Bakonyi 5:3, Szpiridonov 5:0, Aszatiani 2:5, Karkhaulope 3:5, Djakovszki 5:2, Rohony 5:1, Rossé 5:0, Zsotnyij 5:2. Aszatiani és Bakonyi tehát egy-egy vereséggel holtver­senyben végzett az első helyen. Rövid­ szünet után álltak fel a bajnoki címet eldöntő csörte lé vívására. Óriási biztatás után második szándékú támadással 1:0-ra ve­zetett Bakonyi. A szovjet fiú tempóvágással egyenlített, majd Bakonyi szép cseles támadások­kal 3:1-re elhúzott. A szovjet fiú ismét egyenlíteni tudott. Ba­konyi azonban tovább támadott, majd egy jóütemű elővágással győzött. Az 1961. évi Universiadén kardvívásban: 1. Bakonyi (ma­gyar) 7 győzelem, 2. Aszatiani (szovjet) 7 gy, 3. Pézsa (ma­gyar) 6 gy, 4. Karkhaulope (szovjet) 5 gy, 5. Rohony (ro­mán) 4 gy, 6. Rosso (olasz) 3 gy, 7. Zsitnyij (szovjet) 2 gy, 4 k. t., 8. Djakovszki (bolgár) 2 gy, 5. k. t., 9. Szpiridonov (bolgár) győzelem nélkül. Atlétikai versenyek kitűnő eredményekkel Délután, a Vassz­il Levszki-sta­dionban három atlétikai számban is U­niversiade-bajnokot avattak. Diszkoszvetésben: 1. Piatkow­sky (lengyel) 59,15, 2. Metsur (­szovjet) 54.20, 3. Negulescu (ro­mán) 52.52. Női súlylökés: 1. Tamara Press (szovjet) 17.12, 2. Irina Press (sz­ovjet) 15.61, 3. Roth (román) 15.59. A magyar Kontsek Jolán hatodik lett 14.16- tal. Magasugrásban új ragyogó vi­lágcsúcs született, a szovjet Bru­mel 225 cm-re javította az általa tartott 224 cm-es világcsúcsot. Férfi magasugrásban: 1. Brumel (szovjet) 225 cm, világcsúcs, 2. Kaskarov (szovjet) 208, 3. Va­renta (csehszlovák) 203. Noszály Sándor 199 cm-es teljesítményé­vel hatodik lett. Ugyancsak délután került sor a 100 c­m-es síkfutás előfutamaira. Mihályfi László a harmadik elő­futamban indult és 10.6 mp-cel második lett az angol Jones Tho­­mas mögött. A legjobb időered­ményt a kubai Figuerola érte el, 10.4-et futott. Ez új Universiade­­csúcs. Kemény küzdelem 1m­ er­t döntetlen 17 órakor került sor az első hely sorsa szempontjából döntő jelentőségű szovjet—magyar vízilabda-találkozón. Szovjet főiskolai válogatott — Magyar főiskolai válogatott 4:4 (1:0, 1:1, 1:1, 1:2). Vezette: Pargavelov (bolgár). Szovjetunió: Szmirnov — Hód, Kalesnyikov — Kolesnikov — Zemcov, Vosznyuk, Kurenoj. Cs: Rasmadzsan, Piresko. Magyar­ország: Ambrus — Felkai, Katona — Bodnár — Konrád II, Konrád I, Kárpáti dr. Cs. Lepies dr. Az első negyed 2. percében Konrád I-ről elrugaszkodva lőtte Hód a vezető gólt. Ezután bár­A nemzetközi vitorlás-bajnok­­ságon szerdán délelőtt az A-pá­­lyán a gyenge szél miatt nagyon elhúzódott a verseny, így az A­- pályás osztályok részé­re délután már nem lehetett újabb futamot rendezni. Ugyanakkor a B-pályán 3-as, majd 2-s erősségű északi szélben lefutották a negyedik futamot is. A Csillaghajók és­ Repülő Hollandik negyedik fu­tamára csütörtökön délelőtt került sor. A Finnek és Kalózok ekkor még csak a harmadik futamukat fu­tották, mivel szerdai futamukat a versenybíróság idő­túllépés miatt megsemmisítette. A B-pá­lyán viszont már az ötödik fu­tamnál tartottak. Végre, arány­lag gyenge, de egyenletes, é­ s északkeleti, majd délkeleti szél­ben vitorlázhatták végig a ver­senyzők a versenyt. A Repülő Hollandiban — bár eleinte Gömöri vezetett — Capro ismét megnyerte a fi­met. Dominekék sokáig harmadikok voltak, de az osztrák Kesse­roller hajója a cirkáló szakaszban igen gyorsnak bizonyult és a cél előtt megelőzte Dominekékat. A Csil­laghajóban végig három magyar versenyző küzdött az élen. Schar­­bert legelöl, szorosan mögötte Gosztonyi és Telegdy. A Művész SK két versenyzőjének a végén egymást ügyesen segítve sikerü­lt Scharbertet legyőznie és így Gosztonyi futott be elsőnek.­­ A Finnben Fináczy Gy. rögtön az élre állt és utána első helyét már senki sem tudta veszélyez­tetni. Tuss fokozatosan küzdötte fel magát és Reich (NSZK) után harmadiknak futott be. A III. futam eredménye: Finn: 1. Fináczy (Vasas). 2. Reich (NSZK). 3. Tuss (Vasas). 4 Schömer (Bp. Előre). 5. Bensa (olasz). Kalóz: 1. Szentpéteri, Bartos (Művész). 2. Pallás, Olt (Művész, 3. Littkey, Hillier (Művész). 4 Komlósné, Telegdyné (Művész), 5. ifj. Farkas, Kántor (RSC) , IV. futam Repülő hollandi: 1. Capro, Verina (Olaszország). 2. Gömöri, Lugosi (Művész). 3. Kasseroller, Erhardt (Ausztria). 4. Dominek, Galambos (Bp. F­pstők). 5. Heté­nyi, Kuncz (FÁK). Csillaghajó: 1. Gosztonyi, Komlós (Művész), 2. Telegdy, Ju­tasi (Művész), 3. Scharbert, Ma­ncs (Bp. Előre). 4. Galambos, So­mogyi (BSC), 5. Törzs. Rumi (BSC). Dragon: 1. Uhl dr. (Bp. Épí­tők), 2. Tóth (BSC), 3. Bék dr. (MAHART). Moty: 1. ifj. Schmalz (Vasas), 2. Krizsanovics (Mélyép.), 3. ifj. Kiszely (Művész), 4. Litkey (Mű­vész), 5. Jezserszky (Mélyép.). Szalonka: 1. Györgyi. Kertész (Bp. Építők), 2. Sári. G. Tóth (Bp. Építők), 3. Binder. Beretvás (Bp. V. Meteor). V. futam Dragon: 1. Uhl dr. (Bp. Épí­tők), 2. Tóth (BSC), 3. Kovács (MAHART). Moly: 1. ifj. Schmalz (Vasas), 2. Tóth (Mélyép.), 3. Hinsenkamp (Vasas), 4. Fluck (Bp. Építők), 5. ifj. Kiszely (Művész). Szalonka: 1. Györgyi. Kertész (Bp. Építők), 2. Sári, G. Tóth (Bp. Építők), 3. Farkas, F­­e­tirmai (Művész). Pásztor György páti dr.-t kiállították, majd páros kiállítás következett. A szovjet csapat nem tudta értékesíteni emberelőnyét. A második ne­gyedben Ambrus ragyogóan vé­dett. Konrád I lőtt mellé, majd végül mégis érvényesült az em­berelőny. Konrád I kapuralövése után Felikai szépített. A harmadik negyedben Bodnár egyenlített. Lepies dr. előbb fölé ejtett, majd svédcsavarja a kapufán csat­tant. Ismét emberhátrányba ke­rült a magyar csapat és a szov­jet válogatott jutott vezetéshez. A negyedik negyedben óriási lelkesedéssel kezdtek a fiúk és bár ekkor ismét emberhátrányba kerültünk, Bodnár nagyszerű lö­véssel egyenlített, majd újra Bodnár — első ízben a mérkőzés folyamán — vezetéshez juttatta a magyar csapatot. Ezután a já­tékvezető ismét egy magyar já­tékost küldött ki a vízből. Felkait, és a szovjet együttes egyenlített. A magyar csapatból Ambrus, Felkai és Konrád II tűnt ki, a szovjet együttesben Kurenoj játéka emelkedett az átlag fölé. Varga Béla Capro biztosan vezet a Repülő Hollandi osztályban SO F I A JZ II­ CNIII ~J Teniszezőink Katowicéban Távbeszélő-jelentésünk. (Katowice, augusztus 31.) Ver­senyzőink csütörtökön délután csak a páros számokban voltak érdekelve a lengyel nemzetközi teniszbajnokságon. A közönség egyre nagyobb érdeklődésétől kísért versenyen a férfi egyes­ben a legjobb nyolcig, a nőknél pedig a legjobb négyig jutottak előre. A férfi egyesben a sorso­lási tábla szerint a következők kerültek a legjobb nyolc közé: Gasiarek (lengyel), Fuhrmann (NDK), Sanders (dél-afrikai), Ja­­vorsky (csehszlovák), Mulligan (ausztrál), Skonecki (lengyel), Benda (csehszlovák) és Gulyás. Bajnokunk ezek szerint Bendá­­val mérkőzik az elődöntőbe­jutásért. Körmöczi Zsuzsi a csehszlo­vák Elgrová ellen lép pályára a pénteki elődöntőben, míg a má­sik ágon az angol Starkie az ugyancsak csehszlovák Purková­­val találkozik. A párosok közül a Gulyás, Körmöczi-kettős a vártnál nehe­zebben győzött két lengyel fia­tal ellen. A rendkívüli meleg és a túl kemény konzerv-labda vál­tozatlanul nehézségeket okoz já­tékosainknak. A férfi párosban a Gulyás, Sanders-kettős 48 já­ték után sem tudta még kihar­colni a továbbjutást a lengyelek Galea-párosával szemben. A nőknél a Körmöczi, Szabó M.­­kettős játék nélkül jutott az elő­döntőbe. A magyarok eredményei: Férfi páros­­.­döntő: Gulyás, Sanders (magyar, d­-afrikai) —Bielano­­wicz, Nowiczki (lengyel) 5:7, 12:10, 8:6 sötétedés miatt félbe­szakadt. Vegyespáros­­.­döntő: Gulyás, Körmöczi—Nowiczki, Ol­­sowszky (lengyel) 6:2, 5:7, 6:4, A. J. Ez Brunnel.•* Már jóval a magasugrás meg­kezdése előtt több mint 30 000-en foglaltak helyet a lelátókon, a magasugróhely körüli részen egyetlen gombostűt nem lehetett volna leejteni. Mindenki Bru­­m­elre volt kiváncsi. Délután fél­négykor kezdődött el a magas­ugrás. 190 cm-es magassággal kezeltek. Brumelt figyeltük. Ült a padon, időnként felállt, néhány lépést tett a léc felé, aztán visz­­szaült. A többieket figyelte. Ahogy közeledtek a két méter felé, úgy ritkult a 11 főnyi döntő mező­nye. Sajnos, 199-nél tovább No­szály sem vitte. 205 cm-re került a léc. Brumel levetette melegí­tőjét, és elsőre tisztán vitte a magasságot. A 208 cm-t Brumel csak má­sodszorra ugrotta. Kicsit megijed­tünk. Talán nem lesz folytatás?... 211 cm. Minden megerőltetés nél­kül sikerül! Kaskarov nem bírja tovább. Kezet fog Brumellel. — Most te következel — mond­ja neki. 215. Mit lehet erről írni? Új Universiade-csúcs! — siet segítségünkre a hangszóró. 220 cm. Halálos csend van a s­tadionban. Brumel nekifut, és simán, egyből tisztán átugorja ezt a magasságot is. Rövid ta­nácskozás következik, aztán Brumel mutatja, hogy 225 cm­­re tegyék fel a lécet. 225 . . . Felmorajlik a nézőtér. Brumel nyugodt, a közönség nem. Zaj hallatszik mindenfelől. Brumel felemeli a kezét, int, hogy indulni fog. A közönség megérti, 35 000 lélegzetet tartanak vissza most néhány pillanatra. Az első kísérlet nem sikerül. A má­sodik sem . . . Újból nekifutás, elrugaszkodás és most teljesen tisztán átugorja a 225 cm-t. Világcsúcs! Óránkra nézünk, 11 óra 35 perc. Több mint két órája tart már a magasugrás. A közönség felugrál a helyéről, sokan berohannak a magasugró­­helyhez, ölelik, csókolják Bru­melt. Hosszú percekig tart az ün­neplés, mindenki azt hiszi, vége a versenynek. De nem így Brumel. Kéri, hogy 228 cm-re tegyék a lécet. Már lát­szik­­ rajta, hogy fáradt. Az el­­ugróhely sem a legtökéletesebb, kissé laza. Sikertelen három kí­sérlet következik, majd felhangzik a Caudeamus Igitur. Az egész sta­dion tombolva ünnepli a kitűnő szovjet magasugrót. V. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék