Népsport, 1961. november (17. évfolyam, 218-237. szám)

1961-11-07 / 221. szám

Állóképességben és erőnlétben maradtak alul öklözöink •I ngoszlávia»x^l«gyarország Vasárnap e©t3© hallatlanul nagy érdeklődés mól lett került sor a harmadik magyar—jugoszláv ökölvívó-találkozóm. Már órák­kal a 'kezdés előtt jegyet szerezni óhajtó emberek százai hu 1 lámzot tak a környéken, és hét sSsiL órám zsúfolásig fSt megtelt a Sport­rpij csarnok. a t-alál'ko ^ zó a versenyzők szokásos ünnepé­lyes bemutatása, himnuszok, zászlócsere, s két bemutató mér­kőzés után kezdődött meg. A párosításban meglepetést keltett, hogy a nehéiZiSúlyban mégiscsak Budai indult, mert az előzetes orvosi vizsgálaton Bánhegyinek hőemelkedése volt. A küzdelmek során, kezdetiben felváltva vezetett a két csapat, a kisv alt ósúly tói azonban, a ju­­goszlávok húztak el és végig vezetve győztek. Ezzel első ízben sikerült felülkerekedniök a ma­gyar válogatott felett. A párhar­cok zöme alacsony színvonalú volt. A jugoszláv öklözök gyak­ran szabálytalanul küzdöttek, a mi . versenyzőink legtöbbje vi­szont erősein visszaesett a har­madik menetben. Általában a mieink mind állóképességben, mind erőnlétben gyengébbek voltak ellenfelüknél, és ezt csak fokozta, hogy idegi állapotuk sem volt megfelelő. így a vég­eredmény annak ellenére is hűen tükrözi a két válogatott közötti erőviszonyt, hogy Kálmán reális. győzelmének kihozása esetén 10:10-re alakulhatott vol­na a találkozó. Eredmények (elöl a magyar versenyzők). Légsály: Dorogi pontozással győzött Damjanovics ellen. Azonnal Dorogi indult meg, <9 ellenfelének távoli fel­tartó egyenesei és felütései rit­kán ültek. Később Damjanovics gyakran ellentámadásba lendült, de el lépésekkel, beugrásokkal, megelőző balhorgokkal és ke­reszt be ver ésekkiel a magyar fiú kizökkentette ritmusából. A har­madik menet elején Dorogi kissé fáradtan mozgott, sok ütést ka­pott gyomorra, viszont kitűnően hajrázott ,és ezzel nyert. 2:0. Harmatsúly: Egri pontozásos vereségeit szenvedett Vujicstól. Vujice horgokkal terelte és egye­nesekkel sorozta Egrit, aki kez­detben hiába próbálkozott ellen­fele megállításával. A második menettől Egri ügyesen hárított, és imitált balkezes ütések után jobbal pontosan telibe talált. Tak­tikáját azonban nem tudta végig betartani, mert a harmadik me­netben heve® közelharc alakult ki és ebbem Vujics bizonyult jobbnak. 2:2. Pehelysúly: Nagy K. pvsz. Pa unovicstól. Sok taktikai mozr gássál és szórványos ütésekkel kezdődött a mérkőzés. A ma­gyar versenyző pontosan szür­kült, nyújtott horgaival mégis ellenfele került fölénybe. A har­madik menetben egy gyomorra vitt felütés után 8-at számoltak Nagyra, majd később kitámasz­­tás miatt megintették Paunovi­­csot. A küzdelem végül is teljes dulakodássá fajult, és a sokkal szabálytalanabb Paunovice több kezdeményezésével is csak árnya­lattal volt jobb. 2:4. Könnyűsúly: Kajdi pqy. Jela­sics ellen. Jelasics beugrásait Kajdi lezárással, hárítással, meg­előző horgokkal közömbösítette, s a belharc .kikényszerítésével az első menetben fölénybe került. Ké­sőbb Jelasics folyamatosan és sike­resen. rohamozott, s Kajdi csak néha tudott közbeütni. A mérkő­zést mindjobban a szabálytalan­ságok jellemezték, © Jelasicsot kétszer, Kajdit egyszer megin­tették. A magyar fiú csak keser­ves kínlódással tudott egy-két ütéssel többet bevinni. 4:4. Kisváltósúly: Papp B. pvsz. Mehovicstól. Semmitmondó kez­dés után pontatlan ütésváltás, dulakodás alakult ki. amelyben csúnya fejelések, tolások, be rán­tások, tenyeres ütéseik ismétlőd­tek. Papp erőtlen próbálkozásai­val szemben Mehovics a közel­harcban szerzett előnyével nyerte meg a mérkőzést. 4:6. Váltósúly: Kálmán pvsz. Zsmak­­tól. A két fordított alapállásé fiú azonnal horogcsatába bocsát­kozott. Zsmak ment többet előre, de Kálmán megelőzte és pontos követő ütéseivel az első két me metben jobbnak is bizonyult. A hajrában Zsmak újított, a hor­gok mellett jobbegyenesekkel és felütésekkel operált és a ponto zók nem kis meglepetésre, ezl * 12:» többre értékelték Kálmán első két menetbeli fölényénél. 4:8. Nagyváltósúly: Németh J. pgy. Vranyesevics ellen. Végig rop pánt erejű horgok és felütések zuhogtak, gyors támadások és ellentámadások, váratlan ellen­ütemű akciók követték egymást Németh valamivel többet és ke ményebbet ütött és állóképesség ben is felülmúlta 17 éves ellen­felét. 6:8. Középsúly: Edőcs a harmadik menetben kiütéses vereségei szenvedett Jakovtjevicstől. Edőcs hátrálás közben ütött feltartó egyeneseivel némi pontfölényt ért el, de az első menet végén egy gyomorra vitt balfelütéstől nyolcat számoltak rá. A második menetben Edőcs ritkán próbál kozott és a közelharcban csak fogásra volt képes, majd az utolsó menetre már ezt sem bírta erővel és amikor egy soro­zás után ismét megroggyant, mélyütést szimulált. Ekkor a vezetőbíró kiszámolta és a zsűrivel Jakovljevics kiütéses győzelmét közölte. 6:10. Félnehézsúly: Szénási pgy. Sukovics ellen. Sukovics ügyesen szürkéit, néha egy-egy horgot is megeresztett. Szénási azonban jól zárt. fejre és testre egyaránt sokat ütött, s jobb hajrájával biztosan szerezte meg a győzel met. 8:10. Nehézsúly: Budai pvsz. Sztre­­tenovicstól. A jugoszláv ver senyző sorozásokkal és beug­rásokkal nagy fölényt ért el a sokat kiváró Budai ellen, akire az első menetben 8-at számoltak. A második menettől Budai ma­gára talált, erős egyenesekkel, sorozásokkal és ellenüíésekkel csökkentette hátrányát, de az óriási ütésváltást hozió utolsó percekben erőnlétileg alatta maradt ellenfelének, s így még az sem befolyásolta az ered­ményt, hogy Sztretenovicsot fe­jelés miatt megintették. 8:12. A találkozón magyar részről Habony és Nagy L., jugoszláv részről Bujics és Ivanovics fel váltva vezetett (illetve ponto­zott), míg a lengyel Fedorovicz és a magyar Krettinger végig csak pontozott. Z. Vincze György Már cssik a Békéscsabai Építők veretlen az NB III-bán DÉLKELET 1. BCS. Építők 11 8 3 — 29: 7 19 2. Jásftb. Vasas 11 8 2 1 29:10 18 3. Gyula 11 7 2 2 26:12 16 4. Jászb. Lehel 11 6 3 2 24:13 15 5. Szóin. MTE 11 5 3 3 23:12 13 6. Martfű ír 6 1 4 29:17 13 7. HMTE 11 5 3 3 19:15 13 8. Szegedi VSE 11 5 1 5 21:20 11 9. Orosháza 11 4 2 5 18:17 10 10. Csongráct 11 3 3 5 22:24 9 11. Bcs. MÁV 11 3 2 6 15:30 S 12. Szóin. Kinizsi 11 2 4 5 14:32 8 13. Szegedi Sp. 11 3 1 7 12:27 7 14. Szentes 11 3 — 8 13:25 6 15. Szarvas H 3 — 8 16:38 6 16. Kecskemét 11 1 2 8 15:26 4 Szegedi Spartacus — Jászberé­nyi Vasas 2:1 (2:1). Szeged, 1000 néző. Szolnoki MTE —Szolnoki Kinizsi 0:0. Szolnok, 800 néző. Szarvasi SC — Kecskeméti TE 4:1 (4:0). Szarvas, 800 néző. Gyulai MEDOSZ —Orosházi Ki­nizsi 2:1 (0:0). Orosháza, 1200 néző. Szegedi VSE —Jászberényi Lehel 1:1 (1:0), Jászberény, 700 néző. Martfűi MSE —Csongrádi Petőfi 3:2 (2:1), Martfű, 200 né­ző. A 38. percben Vízhányó lá­bát törte. Békéscsabai MÁV Bocskai —MEDOSZ Hódmezővá­sárhelyi MTE 0:0. Békéscsaba, 600 néző. Békéscsabai Építők — Szentesi Kinizsi 3:0 (1:0), Szen­tes, 500 néző. ÉSZAK 1. Sashalom 10 6 3 1 22:10 2. Nagybátony 10 5 4 1 14: 7 3. Salg. KSE 10 6 2 2 20:12 4. Ikarus 10 6 2 2 18:12 5. Petőfibánya 10 6 — 4 24:13 6. Baglyasalja 10 4 4 2 9: 5 7. Chinoin 10 4 3 3 20:16 8. G. D. Hajó 10 5 1 4 15:14 9. V. Dinamó 10 4 2 4 9:12 10. Gázművek 10 3 3 4 13:17 11. Kisterenye 9 2 4 3 12:15 12. Kártal 10 3 2 5 14:19 13. Vác 10 2 3 5 9:17 14. Kazár 10 1 4 5 12:20 15. Salg. Zománc 10 1 -3 6 14:21 16. V. Kábel 9 — 2 7 5:20 GD Hajógyár—Petőfibányai Bá­nyász 1:0 (0:0). Fóti út. Cérna­­pálya, 100 néző. A 82. percben Sándort (Petőfibánya) ^ kiállítot­ták. Vasas Dinamó —Váci SE 2:1 (1:0). Gvömről út, 200 néző. Gáz­művek— Kartali MEDOSZ 2:1 (2:0). Aquincum, 200 néző. Vasas Kabei — Klsterenyei Bányász mérkőzés elmaradt, mert a Kon dór ősi úti pálya játékra alkalmatlan volt. Ikarus — Salgótarjáni Zománc 3:2 (0:0). Mátyásföld, 300 néző. Sal­gótarjáni KSE —Sashalmi Elektro­nikus 0:0. Salgótarján, 1000 néző. Baqlyasaljai Bányász —Naqybáto­­nyi Bányász 1:1 (1:0). Baglyas­­alja, 500 néző. Chinoin — Kazá~i Bányász 3:1 (2:0). Kazár, 700 néző. DÉLNYUGAT 1. Pécsi VSK 10 8 1 1 25: 7 17 2. Pécsi BTC 10 7 1 2 22.114 15 3. Mohács 11 5 3 3 21:17 13 4. Qajai Építők 10 4 4 2 14:9 12 5. SzfV. MÁV 10 5 2 3 26:17 12 6. KMTE 10 5 1 4 14:20 11 7. Pécsi B. 10 4 2 4 20:13 10 8. K. MEDOSZ 10 4 2 4 12:11 10 9. Sz, Dózsa 10 3 4 3 12:14 10 I. 0. Dombóvár 10 4 1 5 18:17 9 II. Bajai Bácska 10 4 1 5 13:19 9 12. Sz. Petőfi 10 3 3 4 10:18 S 13. Siófok 10 3 2 5 19:19 8 14. Ercsi 11 3 2 6 16:22 8 15. K. Dózsa 10 2 1 7 13:24 5 16. Pécsi Vasas 10 1 2 7 5:19 4 Bajai Bácska Posztó—Pécsi VSK l:ü (0:0). Baja, 800 néző. Pécsi Bá­nyász-Kaposvári MTE 6:0 (4:0). Pécsbányatelep, 300 néző. Pécsi BTC—Bajai Építők 2:1 (1:0). Pécs, 500 néző. Kiskunhalasi MEDOSZ—• Pécsi Vasas 3:1 (1:0). Kiskunhalas, 300 néző. Ercsi Kinizsi—Dombóvári VSE 4:0 (1:0). Ercsi, 300 néző. Sió­foki MÁV Olajbányász—Szekszárdi Dózsa 0:0. Siófok, 600 néző. Szé­kesfehérvári MÁV Előre—Kapos­vári Dózsa 1:1 (0:0). Székesfehér­vár, 300 néző. A 65. percben Bog­nárt (Sz. MÁV) kiállították. Szek­szárdi Petőfi—Mohácsi TE 2:1 (2:1). Szekszárd, 400 néző. ÉSZAKNYUGAT 1. Pápa 11 8 2 1 26 : 3 lfl 2. N. Dózsa 11 8 2 1 20:13 18 3. Gy. Dózsa 11 7 2 2 28:16 16 4. MÁV-DAC 11 7 1 3 36:14 15 5. Keszthely 11 6 1 4 20:12 13 6. Veszprém 11 5 3 3 23:16 13 7. Mo-son 11 6_ 5 14:1112 8. Sz. Cipőgyár 1,2 4 4 4 15:15 12 9. Balinka 1’2 3 5 4 15:22 11 10. Sz. Vasas 11 3 4 4 15:13 10 11. N. Bányász 11 4 2 5 20:24 lö 12. Várpalota 11 3 3 5 11:15 S 13. Celldömölk 11 2 3 6 13:24 7 14. SOTEX 11 3 1 7 8:23 7 15. Sz. Pamut 11 — 5 6 8:25 5 16. Ács II 1 — 10 9:35 2 Szombathelyi Pamutipar — Pápai Textiles 1:1 (1:0). Szombathely. 200 néző. Nagykanizsai Dózsa — Szombathelyi Cioőgyár 2:1 (0:1). Szombathely. 200 néző. Szombat­­helyi Vasas — Soproni SOTEX 4:0 (2:0). Szombathely. Az 51. perc ben Farkast (Sz. Vasas) kiállítot­ták. Keszthelyi Előre Petőfi — Balinkal Bányász 1:0 (1:0). Keszthely. 600 néző. Nagykani­zsai Bányász — Ácsi Kinizsi 5:0 (2:0). Nagykanizsa. 600 néző Celldömölki VESE —Várpalotai Bányász 1:0 (0:0). Celldömölk 600 néző. Győr! Dózsa —Veszpré­mi Vasas 2:1 (2'0). Győr. 1000 néző. MÁV Dunántúli AC — Mosom Vasas 2:1 (0:0). Győr 500 néző. ÉSZAKKÖZÉP 1. Csepel Autó 10 6 3 1 14: 5 15 2. Pilisi Bányász 11 7 1 3 20:14 15 3. Sárisáp 11 6 2 3 17: 9 14 4. Nyergesújfalu 10 4 4 2 12: 7 12 5—6. Elektromos 10 5 2 3 21:19 12 5—6. Izzó 10 6 — 4 21:19 12 7. III. kér. TTVE 10 5 1 4 27:15 11 8. Tokod 10 4 3 3 14:11 11 9. Annavölgy 10 4 2 4 21:20 IC 10. UFC 10 4 2 4 12:21 10 11. Nagytétény 10 3 3 4 18:18 9 12. Esztergom 10 3 3 4 12:17 9 13. Törekvés 11 3 2 6 17:20 8 14. Szentendre 10 3 — 7 18:18 6 15. Olimposz 11 2 2 7 9:21 6 16. Csillaghegy 10 2 — 8 9:28 4 A Nyergesúj falusi Viscosa—Tö­rekvés 4:l-es állásnál félbeszakadt mérkőzés eredményét a pályán el­ért eredménnyel igazolták. Izzó — Csillaghegy 4:2 (2:0). Tá­bor u., 100 néző. A 60. percben Horváthot (Izzó) kiállították. Olimposz Petőfi —Annavölgyi Bá­nyász 1:0 (1:0). Népliget. 500 néző. UFC —III. kér. TTVE 0:0. Bécsi út, 800 néző. Törekvés — Esztergomi Vasas 0:0. Tatai út, 100 néző. Nyergesujfalusi Vis­cosa— Csepel Autó 0:0. Nyerges­­ujfalu, 500 néző. Elektromos- Szentendrei Honvéd 3:1 (1:0). Szentendre. 200 néző. Sárisápi Bányász—Pilisi Bányász 2:1 (2:0). Sárisáp, 800 néző Tokodi Bá­nyász— Nagytétényi Kohász 1:1 (0:0). Nagytétény, 400 néző. ÉSZAKKELET 1. M. Bányász 11 9 1 1 30: 8 19 2. Eger 11 7 2 2 28:19 16 3. Somsály 11 6 1 4 25:17 13 4. Egercsehi 11 6 1 4 17:13 13 5. NYMTE 11 4 4 3 20:12 12 6. D. Honvéd 11 5 2 4 14:12 12 7. Rudabánya 11 5 1 5 24:17 11 8. K.-barcika 11 5 1 5 16:20 11 9. D. Gcs.-gyár 11 4 2 5 26:17 IC 10. D. Kinizsi 11 4 2 5 18:22 10 11. H.-SZObOSZló 31 4 2 5 14:20 10 12. Bp. Tűzoltók 11 3 3 5 24:20 9 13. Tiszalök 11 3 2 6 14:33 8 14. Gyöngyös 11 2 3 6 13.25 7 15. Miskolci MTE 10 3 1 6 8:18 7 16. Kisvárda 10 3 — 7 10:28 6 A Kisvárda—Miskolci MTE i 2:0-á.s állásnál félbeszakadt mér- • kőzés eredményét nem számító tr tűk be. Bp. Tűzoltók —Gyöngyösi Spar- ' tacus 9:1 (5:0). Kőbányai út, 100 |* néző. Pásztit (Gyöngyös) kiállí-1 tották. Egri Dózsa —Debreceni Gördülőcsapágy-gyár 4:2 (1:1) Eger, 2000 néző. Debreceni Hon­véd— Debreceni Kinizsi 1:0 (1:0). Debrecen. 1000 néző. Kisvárda! Vasas — Miskolci MTE 2:0. Félbe­szakadt. A 38. percben Békésit (MMTE) kiállították. Békési előbb meg akarta ütni a játékvezetőt, majd megrúgta. A játékvezető a mérkőzést lefújta. Nyíregyházi MTE —Egercsehi Bányász 2:0 (1:0). Egercsehi, 500 néző. Ruda­­bányai Bányász — Hajdúszoboszlói Spartacus 4:1 (2:1). Rudabánya, 800 néző. Kazincbarcikai MTK — Tiszalöki Vörös Meteor 6:1 (2:1). Kazincbarcika. 600 néző. Somsá­­lyi Bányász —Miskolci Bányász 2:0 (0:0). Somsály. 400 néző. Ha­talmas meglepetés. G: Balázs, Tóth M. Egyéniben minden számban győztek az Újpesti Dózsa vívói Eisenachban Az Újpesti Dózsa é® a német Dynaimo-válogatott között folyó vívóversenyein. vasárnap Else­­naohban az egyéni versenyeket bonyolították le. Minden fegy­vernemben nyolc versenyző in­dult, s körvíváseal küzdött a he­lyezésekért. Az U. Dózsa versenyzői foly­tatták jó szereplésüket ég a csa­patversenyek eredményei láttán már várhatóan, mind a négy fegyvernemben győztek az egyé­ni küzdelmek során. Férfi tőr­ben és női tőrben az első három helyen, magyar versenyző vég­zett. SZOMBATI EREDMÉNY Kard csapat: Újpesti Dózsa— Dynamo válogatott 11:5. Gy: Przybilla 4, Kaszás 4, Kertesi 2, Ács 1, 111. Pféiffert 2, H. Dunke 2, Rupert 1, Roschke 0. Az egyéni verseny eredménye. Női tőr: l. Rejtő (U. Dózsa), 2. Kertesiné (U. Dózsa), 3. Horváth (U. Dózsa). Férfi tőr: 1. Szabó (U. Dózsa), 2. Pacséry (U. Dózsa), 3. Gyar­mati (U. Dózsa). Párbajtőr: 1. Ferdináindy (U. Dózsa), 2. Fülöp (U. Dózsa), 3. K-aiser (Dynamo). Kard: 4. Przybilla (U. Dózsa), 2. Dunke (Dynamo), 3. Kaszás (U. Dózsa). A magyar versenyzők szerdán reggel érkeznek haza. Minden számban magyar győzelem a jugoszláv nemzetközi asztalitenisz-bajnokságon & / tié' —• Távbeszélő-jelentésünk. — (Noviszád, november 6.) A ju­goszláv nemzetközi asztalitenisz­­bajnokságon a legnagyobb küz­delmet a férfi egyes döntője hozta, Péterffy dr. már 2:0-ra és a Ki harmadik játsz-AjÍP\ mában ll:7-re ve­f. rA zetett, de ettől kezdve a játéka elerőtlenedett, elö­­“JZ? r/\1 készítés nélkül Jy í,< ütött és , Berczik­// \J nek sikerült meg-CÍ' a, fordítania az eredményt. A női egyes bajnoksá­got Foldyné jó játékkal, végig játszmaveszteség nélkül nyerte. Végül is az idei jugoszláv baj­nokság teljes magyar sikerrel záródott. íme egy kis statisztika: mind a hét megrendezett szám­ban magyar győzelem született, tehát a 7 ország versenyzői kö­zül a mieink szerepeltek a leg­jobban. Egyénileg Bérezik és Péterffy dr. egyaránt 3 első és 1 második. Faházi 1 harmadik Harcsár 1 ötödik, a nők közűi Földyné 3 első, Kerekesné 1 első és 2 második, Hevesi 3 harmadik helyezést szerzett. Eredmények. Férfi egyes. A 4 közé jutásért: Alser--Harcsár 3:0 (14. 14. 14), Bérezik—Gomola 3:0 (18, 18 16) Ness—Terán 3:0 (18. 14, 14), Pé­terffy dr.—Hrbud 3:1 (19, —19. 16. 19). Elődöntő: Péterffv —Alser 3:2 (15. —17. 13, —14. 141. Bér­ezik— Ness 3:0 (4, 12. 14): Döntő: Bérezik —Péterffy 'dr. 3:2 (—17. —15, 12. 12, 14). 1. Bérezik Zol­tán (magyar), 2. Péterffy dr. (ma­gyar). 3. Ness (NSZK) és Alser (svéd). Női egyes. Elődöntő: Földyné —Alber 3:0 (10, 19, 14), Kere­­kesné—Hevesi 3:2 (21. —14, —12, 11. 18), Döntő: Földyné — Kerekesné 3:0 (4. 11, 15). 1. Földy Lászlóné (magyar), 2. Ke­rekesné (magyar), 3. Alber (fran­cia) és Hevesi (magyar). Férfi páros. Elődöntő: Vogrinc Hrbud—Kern, Terán 3:2 (15. — lő, —10, 12, 13). Bérezik. Péterffy dr.—Alser, Bengston 3:0 (10, 16, 13). Döntő: Bérezik Péterffy dr. —Vogrinc. Hrbud 3:0 (15, 20, 15). 1. Bérezik Péterffy dr. 2. Vogrinc. Hrbud (jugoszláv). 3. Alser, Bengston (svéd) és Kern. Terán (jugo­szláv). Női páros. A 4 közé jutásért; Hevesi, Cancade—Van Hampen, Cadez 3:1. Földyné. Kerekesné— Pircs, Petracs 3:1. Bunholc. Douphin—Alber, Rougagnou 3:2. Simon, Paulsen—Vavce, Despoto­­vics 3:0. Elődöntő: Földyné, Kerekesné — Bunholc, Douphin 3:0 (16, 18, 8). Simon, Paulsen — Hevesi, Cancade 3:0 (14, 14, 13), Döntő: Földyné, Kerekesné — Simon. Paulsen 3:1 (11, —18, 17, 23). 1. Földyné. Kerekesné. 2. Simon. Paulsen (NSZK). 3. Bun­holc. Douphin (NSZK) és Hevesi, Cancade (magyar, francia). Vegyespáros. A 4 közé jutásért: Bérezik, Kerekesné — Gomola, Douphin 3:1, Faháizi, Hevesi — Frelin, Cadez 3:0, Vogrinc Simon — Sedelmayer. Rougagnou 3:0. Péterffy dr., Földyné — Har­csár, Alber 3:0. Elődöntő; Bér­ezik. Kerekesné — Faházi, Hevesi 3:0(15.19,8). Péterffv dr. Földv­­né—Vogrinc, S:mon 3:2. Döntő: Péterffy dr.. Földyné—Bérezik. Kerekesné 3:0 (10, 18, 18). 1. Pé­terffy dr., Földyné. 2. Bérezik. Kerekesné. 3. Vogrinc, Simon és Faházi, Hevesá. Kedden este 22.33 órakor ér­kezünk a Keleti-pályaudvarra. Mészáros Ferenc Befejeződött a Maróczy Géza sakk-emlékverseny Szombati eredmények: Bisquier—Bilek 1:0. Haáq — Kluger 0:1. Uhlmann — Portisch függő. Drimer— Bronstein füg­gő. Barcza —Pogáts függő. Don­­ner—Filip döntetlen. ★ Vasárnap délelőtt a Maróczy Géza sakk-emlékverseny utolsó fordulójának három függő Játszi­májával befejeződött a mérkö­­zéssoroza t. A Dr ime r—B ron ötéin játszmát a román versenyző a végső- kimenetel k hatástalansága miatt játék nélkül feladta. Az TJhlmanm — Portisch tál álkozó döntetlenül végződött. A két nagymester megegyezett a játsz­ma végei'edményében, amely a függő állásban kétesélyes volt. .A Barcza—Pogáts játszma is döntetlent hozott. Barcza ugyan nagy hátránnyal folytatta a függőjátszmát, azonban kitűnően vezette a bábukat és a 60. lépés­ben döntetlent ért el. A verseny végeredménye: Korcsnoj (Szovjetunió) 11.5 p., Filip (Csehszlovákia), Bronstein (Szovjetunió) 9.5 p„ Dely, Por­tisch (Magyarorszáo), Szimagin, Tajmanov (Szovjetunió) 9 p., Uhl­mann (NDK) 8.5 p„ Barcza (Ma­gyarország) 8 p., Bilek (Magyar­ország) 7 p., Donner (Hollandia) 6.5 p„ Bisquier (Egyesült Álla­mok) 6 p., Kluger (Magyarország) 5 p., Ha ág (Magyarország) 4.5 p., Drimer (Románia), Pogáts (Ma­gyarország) 4 —4 p. A verseny végeredménye alap­ján Szimagiin, a nemzetközi nagy­mester:, Dely a nemzetközi mes­teri címet szerezte meg. Dely ezenkívül elérte a nemzetközi nagymestert szintet is a 9 pont­tal. Portisch megerősítette a leg­utóbbi szófiai kongresszuson megkapott nagymesteri címét. Á torna tapasztalatairól, © az eredményekről mindenki, elisme­rőleg’ nyilatkozott. Flórián. Tibor, a Magyar Sakkszövetség főtitká­ra, összegezve a látottakat — többek között ezeket mondta: — Ritka az ehhez hasonló nagy verseny, s így természetesen va­lamennyi résztvevő számára óriá­si erőpróbát jelentett. Képessé­gek■■ tekintetében a mezőny meg­oszlott, hiszen már csaknem a küzdelmek elején kialakult egy élcsoport, amelyet a szovjet nagymesterek, továbbá a cseh­szlovák: Filip, az NDK-beli Uhl­mann és meglepetésre két magyar versenyző, Portisch Lajos és Dely Péter alkotott. Különösen örven­detes számunkra, hogy két -fiatal játékosunk, Portisch és Dely ki­tűnően megállta a helyét. Por­­tischtól ugyan várható volt a jó szereplés, Delytől azonban „betö­résnek” számít. Főleg az értékes, hogy nemzetközi nagymestert is legyőzött és szép játék után fek­tette kétváUra az emlékverseny győztesét, a szovjet Korcsnojt, to­vábbá az amerikai Bisguiert, a holland Donnert és Uhlmannt. Ér­dekesek és izgalmasak voltak az egyes játszmák, amelyek közül jónéhányról még sokast beszélnek majd a sakkvilágban. A győztes Korcsnoj extra-klasszisnak bizo­nyult, kiemelkedett a mezőnyből, Különösen nagy akaratereje di­csérhető, s az, hogy tudását ér­vényesíteni is tudta. A magyarok közül csak Kluger szerepelt a tártnál gyengébben, s ez elsősor­ban rossz rajtjának volt tulajdo­nítható. A főtitkár elmondta még, hogy szerinte különösen három játszma volt szép: a Dely— Korcsnoj, a Dely—Donner és a Bisguier—Bronstein mérkőzés. Viktor Korcsnoj, a világhírű szovjet sakkiskola nagyszerű képviselője, nagyon szerény ember. Eredményeiről is így nyilatkozott. Bevezetőben tréfá­san megemlítette, hogy felesége azzal a kéréssel indította útnak Moszkvából Budapestre, hogy minden játszmát nyerjen meg a Maróczy-emlékversenyen. — Ez természetesen nem sike­rülhetett, hiszen jónéhány nagy­szerű sakkozó volt a mezőnyben — mondta ezután, és — félreté­ve a tréfát __ legjobb tudásom latba veté'sével tudtam csak ered­ményes lenni. Nagyon örülök, hogy ez sikerült és az angliai Hastimgs, valamint Buenos-Aires után most a magyar főváros is színhelye lett egy-egy igen em­lékezetes győzelemnek. — A magyar sakkozókról ezút­tal is sok jót mondhatok, s kö­zülük elsősorban Dely és Por-. tisch érdemel dicséretet, de elis­meréssel szólhatok a már oly sok nemzetközi sikert aratott Barcza Gedeonról is. — A mezőny külföldi tagjai — szerintem — ezúttal általában azt nyújtották, amire képesek, de volt olyan játszma is, amely nagy meglepetést okozott, néha nem is eredményével, hanem a játszma levezetésével. Meglehetősen nehezen volt szóra bírható Dely Péter, a BVSC 27 éves sakkozója, aki a Maróczy-emlékversenyen külö­nösen kitett magáért, hiszen nemzetközi mester lett, és elér­te a nemzetközi nagymester cím eléréséhez szükséges 9 pontot is. — Külföldiek ellen eddigi sakk­pálya futásom során mindössze há­romszor ültem asztalhoz: Jugo­szláviában, Olaszországban és Luxembourgban, s legnagyobb si­keremet most értein él. Büszke vagyok en\\ de még mindig nem vagyok elégedett magammal. Saj­nos, a nemzetközi nagymestert címet ezúttal még nem kaphatom meg, mivel a mesterit is csak most harcoltam ki, az pedig egy előző fokozat. (MTI) J(aiUdi BhíIrIáIdííöII LABDARUGÓ-BAJNOKSÁGOK Ausztria. Rapid—Schwechat el­maradt. Auslria-Wien—LASK el­maradt. SVS Linz—Wiener Sport Club 1:0 (1:0). Admina Energie — Simmering elmaradt. SAK—Wie­­ner-Neustadt 4:3 (3:1). Kapfen­­berg—WAC 1:0 (0:0). GAK—Vien­­na 1:0 (1:0). A bajnoki táblázat él ón az Austria áll 14 ponttal, a LASK (13 p.), a Wiener Sport Club és GAK (11 — 11 p.) előtt. Német DK. Empor Rostock— Aktivist Brieske-Senftenberg 2:0. Motor Zwiokau—Votrwárts Berlin 3:0. Turbáné Eirfurt—Motor Jena 1:1. Lokomotíve Leipzig—Wismut Kari Marx-Stadt 2:1. Dynamo Ber­lin— Chemie Halle 0:2, Einheit Dresden — Lokomotíve Stendal 1:1, Auf bau Magdebur g—Rova­tion Leipzig 0:1. A bajnoki táb­lázat élén az Empor Rostock áll 33 ponttal, a Motor Jena (31 p.) és a Dinamó Berlin (27 p.) előtt. Csehszlovákia. Spartak Hradec Králové—Spartak Brao 3:0, Slo­­van. Bratislava—Dynamo Zilina 4:1, Spartak Sokolovo Prága— Spartak Pl zen 5:1, SONP Kladno — Cervená Hviezda Bratislava 3:1. A bajnoki táblázat élén, a Duikla Prága áll 16 ponttal. Román ia. Dinamo Bukarest— Petrolul Ploesti 0:2. UTA Arad — Rapid Bukarest 1:1, Dinamó Ba­­cau—Stiinta Kolozsvár 4:1, stiin­­ta Temesvár—Jiul Pét rozsén 3:0, Minerul Lupény—Métáiul Tirgo­­viste 2:0, Progresul Bukarest— Dinamó Ploesti 2:0. Jugoszlávia. Gr’véna Zvezda Belgrád—Borac Banjaluka 2:0, Vojvodma Növi Szád — Növi Szád 3:0, Szarajevó—Partizán Belgrád 3:3, Vardar Szkoplje—Dinamó Zágráb 1:1, Velez© Mosztar—OFK Beograd 1:1, Hajdúk Split—Rije­­ka 1:1, Spanyolország. Santander— Tenerifa 2:1, Reál Sociedad — Valencia 1:1, Atletico Bilbao — Mallorca 3:0, Zaragoza—Osasuna 6:3. Oviedo—Betis 1:1, Sevilla— Elche 2:0, Barcelona—Atletico Madrid 5:1, Reál Madrid — Espa nol 3:1. A bajnokság élén a Reál Madrid áll 22 ponttal az Atletico Madrid (17) és a Zaragoza (16) előtt. Anglia. Arsenal — Chelsea 0:3, Birmingham — Blackpool 1:1. Bol­ton— Sheffield United 2:0, Burn­­!ey—Aston Villa 3:0, Everton — Tottenham 3:0. Fulham — Cardiff 0:1, ípswích Town — Nottingham 1:0, Manchester City—West Ham 3:5, Leicester—Wolverhampton 3:0, Sheffield Wednesday—Man­chester United 3:1, West Brom­­wich —Blackburn 4:0. 1. Burnley 15 11 1 3 46:29 23 2. Everton 16 9 1 6 33:32 19 3. Ipswich Town 16 8 3 5 40:32 19 4. West Ham 16 8 3 5 37:31 19 5. Sheffield 15 8 2 5 33:22 18 Skócia. Airdrieonians —Dundee United 3:3, Dundee —Celtic 2:1, Hibernion—Aberdeen 1:1, Partick Thistle — Kilmarnock 2:4, Raith Rovers—Falkirk 1:2, St. John­­stone — Hearts 0:2, St. Mirren — Motherwell 2:1, Stirling Albion — Dunfermline Athletic 2:3, Third Lanark — Rangers 0:3. 1. Dundee 10 9 — 1 29:15 18 2. Kilmarnock 10 7 1 2 26:18 15 3. Rangers 8 5 3 — 25: 7 13 NEMZETKÖZI LABDARUGÓ­­MÉRKŐZÉSEK Lengyelország —Dánia 5:0 (2:0). Chorzów, 10 000 néző. Hóval bo­rított pályán játszottak. G: Pohl (3), Gajda (2). Málta —Norvégia 1:1 (1:0). La Valet'ta. Servette— Dukla Prága 4:3 (1:2). Genf. a labdarúgó bajnokcsapa­tok Európa Kupájáért. A- Dukla már 3:l-re vezetett. NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓK Varsó— Bélgrád 18:2. Varsó. Wroclaw —Belgrád 10:10. WToe­­law. Mindkettő ökölvívás. A chilei nemzetközi tenisz­­verseny döntője. Férfi egyes: Darmon (francia) —Reed (ameri kai) 6:2, 6:1, 6:4. Női egyes: Haydon (angol) —Pericoli (olasz) 6:4, 7:5. ★ A Francia Labdarúgó Szövet­ség szombati ülésén úgy döntött, hegy a francia ifjúsági váloga­tott réstzt vesz a jövő év áprili­sában Romániában, ©orra kerülő UEFA-tornán. PELÉ, ÉS ISMÉT CSAK PELÉ... Újabb fortélyt eszeltek ki a bra­zilok, hogy megtartsák maguk­nak az elsőszámú nagyságot — becsületes nevén Edson Arantes do Nascimentót. Szerződését olyan cikkellyel egészítették ki, amely­nek értelmében kötelezi maqót arra, hogy soha sem ölt magára más mezt, mint klubcsapatáét, a Santos FC-jét, valamint a saopao­­lói és a brazil válogatottét. Más­részről Pelé önéletrajzi könyvét, amely „Eu sou Pelé”, vagyis „Pelé vagyok” címmel jelent meg, eredeti módon tálalták: a címla­pon Pelé talpnyoma látható. ÜRESEN ÁS1TOZOTT nemré­gen a Rio de Janeiro-i Maracana­­stadion. A Hói kormányzó nemré­giben engedélyt adott a televízió­nak, hogy ingyen közvetíthesse a mérkőzéseket. A klubok felháboro­dott tiltakozására ugyan vissza­vonta ezt az intézkedést, viszont egységes, igen alacsony stadion belépődíjakat állapított meg. A klubok azonban egyre rosszabb anyagi viszonyokra hivatkozva a bajnokság megszakításával fenye­getőztek az új árak esetére. Mi­után nem tudtak érvényt szerez­ni álláspontjuknak, félbe is sza­kadtak a bajnoki küzdelmek. A dolog érdekessége, hogy a közön­ség — anyagi érdekei ellenére — a klubok mellé állt, követeli a régi helyzet visszaállítását, tekintettel arra, hogy legkedvesebb vasárnapi szórakozása a labdarúgás és ,,sem­miáron” sem engedi, hogy meg­fosszák ettől az élvezettől. .A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 44. évfordulója ah kaiméból Prágában november 7-én ünnepélyes keretek között indul el a „Earátság és Béke vál­tója”, amely Csehszlovákia csak­nem valamennyi járásán végig­haladva november 25-é-n Vysné Nemecké község közelében érke­zik a csehszlovák —szovjet határ­ra. Ott ünnepség keretében ad­ják át a váltót a szovjet Komszo­­mol és sportszövetség képvise­lőinek. .............. 7 Kedd, 1961. november 7, **

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék